PHÂN LẬP TÁC NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG BẸ THANH LONG ( Hylocereus undatus Haw.)

74 21 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP TÁC NHÂN XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC SINH HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG BẸ THANH LONG ( Hylocereus undatus Haw.) Họ tên sinh viên: HỒ THIÊN THAO Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 08/2011 i PHÂN LẬP TÁC NHÂN XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC SINH HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG BẸ THANH LONG ( Hylocereus undatus Haw.) HỒ THIÊN THAO Khóa luận đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Bảo Vệ Thực Vật GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS VÕ THỊ THU OANH ThS NGUYỄN THÀNH HIẾU Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 ii LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ anh chị gia đình ni dạy động viên trình học tập Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm khoa Nơng học tồn thể q thầy ln hết lòng giảng dạy, dẫn, truyền đạt kiến thức động viên em suốt thời gian em theo học trường Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô TS Võ Thị Thu Oanh – người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin cảm ơn Tiến sỹ Nguyễn Minh Châu – Viện trưởng Viện Cây Ăn Quả Miền Nam ban lãnh đạo Viện tạo điều kiện thuận lợi, kinh phí để thực khóa luận Đặc biệt em xin cảm ơn Ths Nguyễn Thành Hiếu anh chị Bộ môn Bảo vệ Thực vật – Viện Cây Ăn Quả Miền Nam tận tình giúp đỡ em suốt trình thực tập tốt nghiệp Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể lớp DH07BV, bạn tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ học tập chia sẻ vui buồn suốt thời gian học Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 HỒ THIÊN THAO iii TĨM TẮT Sinh viên thực tập: Hồ Thiên Thao Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu tác nhân biện pháp phòng trừ tượng vàng bẹ long (Hylocereus undatus Haw.) ” Giáo viên hướng dẫn: Võ Thị Thu Oanh Nguyễn Thành Hiếu Đề tài thực từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2011 tỉnh Tiền Giang Nội dụng: Nội dung 1: Xác định tác nhân gây bệnh vàng bẹ long: + Thu thập mẫu, cấy mẫu, tơ nấm, hạch nấm, bào tử, v.v kính hiển vi, xác định tác nhân gây hại + Kiểm chứng tác nhân gây tượng vàng bẹ theo quy trình Koch Theo dõi phát triển vết chủng bệnh Thí nghiệm bố trí ngồi trại nhà lưới phòng Bảo Vệ Thực Vật, vườn tập đoàn giống long Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam Nội dung 2: Xác định hiệu lực số loại thuốc hóa học, sinh học tác nhân gây bệnh vàng bẹ long điều kiện Invitro Nội dung 3: Khả đối kháng Pseudomonas str8, Bacillus In, Trichoderma, Bacillus TL điều kiện Invitro Trong trình thực thí nghiệm ghi nhận kết sau: - Xác định tác nhân gây bệnh vàng bẹ long nấm Curvularia sp Fusarium sp nên - Khảo nghiệm đánh giá hiệu số loại thuốc hoá học nấm Curvularia sp điều kiện in vitro: Các nghiệm thức thuốc Man 80WP, Viroval 50BTN có hiệu lực cao (100%) ức chế hoàn toàn phát triển nấm Ngoài ra, nghiệm Daconil 75WP, Norshield 86.2WG, Super Cook 85WP có khả ức chế phát triển nấm từ 70% đến 95%, nghiệm thức Biogreen 4.5 DD khả ức chế nấm - Khảo nghiệm đánh giá hiệu số loại thuốc hoá học nấm Fusarium sp: Các nghiệm thức thuốc Nativo 750WG, Ridomil 68WP, Aliette 80WP ức chế hoàn toàn phát triển nấm Ngoài ra, loại thuốc Funomyl 50WP, iv Phytocide 50WP, Amistar 250EC có mức hiệu trung bình yếu hai thuốc Amistar Top Score 250EC - Thí nghiệm đánh giá hiệu đối kháng số vi sinh có lợi, nghiệm thức Trichoderma Bacilus In có khả ức chế phát triển đường kính khuẩn ty nấm Curvularia sp Fusarium sp Ngồi ra, Pseudomonas str8 Bacillus TL có khả ức chế yếu v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài: 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan long 2.1.1 Phân loại khoa học long 2.1.2 Nguồn gốc 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.2 Kỷ Thuật Trồng 2.2.1 Phạm vi áp dụng 2.2.2 Thiết kế vườn: 2.2.3 Kỹ thuật trồng chăm sóc: 2.3 Bệnh hại long 11 2.4 Tổng quan bệnh vàng bẹ long 15 vi 2.4.1 Triệu chứng bệnh vàng bẹ long 15 2.4.2 Tác nhân gây bệnh 17 2.4.3 Những nghiên cứu nước nghiên cứu nấm Curvularia sp Fusarium sp 17 2.4.3 Những nghiên cứu nước 20 Chương 22 Vật liệu phương pháp 22 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.2 Vật liệu nghiên cứu 23 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Phân lập tác nhân 23 3.3.2 Xác định hiệu phòng trừ bệnh số loại thuốc hóa học sinh học phòng thí nghiệm 26 3.3.2.1 Đối với tác nhân Curvularia sp 26 3.3.2.2 Đối với tác nhân Fusarium sp 27 3.3.3 Đánh giá khả đối kháng số tác nhân đối kháng Curvularia sp Fusarium sp 28 3.4 Phương pháp xử lí thống kê 30 Chương 30 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết phân lập tác nhân gây hại bệnh vàng bẹ long 30 4.1.1 Mô tả đặt điểm tác nhân phân lập 31 4.1.2 Kiểm chứng tác nhân gây bệnh gây bệnh vàng bẹ long 34 4.2 Kết phòng trừ bệnh số loại thuốc hóa học sinh học phòng thí nghiệm 36 4.2.1 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến phát triển nấm Curvularia sp 36 4.2.2 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến phát triển nấm Fusarium sp 38 4.2.3 Nghiên cứu khả đối kháng số vi sinh vật có lợi Curvularia sp Fusarium sp 40 Chương 45 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 45 vii 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 Tài liệu tham khảo 46 Tiếng Việt 46 Tiếng Anh 49 Phụ lục viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL Đồng sông Cửu Long NT Nghiệm thức Ctv Cộng tác viên STT Số thứ tự NSC Ngày sau cấy BVTV Bảo Vệ Thực Vật VCAQMN Viện Cây Ăn Quả Miền Nam ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng trái long Bảng 2.2 Thành phần bệnh gây hại long ruột trắng qua điều tra Long An, Tiền Giang 11 Bảng 3.1 Các nghiệm thức tham gia thí nghiệm hiệu phòng trừ tác nhân Curvularia sp 19 Bảng 3.2 Các nghiệm thức tham gia thí nghiệm hiệu phòng trừ tác nhân Fusarium sp 21 Bảng 3.3 Các nghiệm thức tham gia thí nghiệm hiệu đối kháng tác nhân Curvularia sp Fusarium sp 21 Bảng 3.4 Các nghiệm thức tham gia thí nghiệm: 22 Bảng 4.1 Kết số lần nấm xuất cấy nấm 25 Bảng 4.2 Số vết bệnh chủng nhân tạo số vết biểu triệu chứng chủng nhân tạo với nấm Curvularia sp điều kiện nhà lưới trời 27 Bảng 4.3 Số vết chủng số vết có dấu hiệu bệnh nấm Curvularia sp chủng nhà lưới trời 28 Bảng 4.4 Tỷ lệ bệnh Curvularia sp Fusarium sp 28 Bảng 4.5 Hiệu lực số thuốc hóa học sinh học với nấm Curvularia sp 31 Bảng 4.6 Hiệu lực số thuốc hóa học với nấm Fusarium sp 33 Bảng 4.7 Đối kháng số tác nhân sinh học với nấm Curvularia sp 34 Bảng 4.8 Đối kháng số tác nhân sinh học với nấm Fusarium sp 35 Bảng 4.9 Đường kính vết bệnh qua lần xử lý thuốc ghi nhận vườn ông Huỳnh Thanh Đảo, Xã Quơn Long,Chợ Gạo, Tiền Giang 36 48 Variable (7n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 18068.298 3011.383 189.624 0.0000 Within 14 222.331 15.881 Total 20 18290.629 Coefficient of Variation = 7.21% Trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 9.686 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 83.14 65.02 77.13 83.14 55.63 15.87 6.860 A B A A B C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 83.14 83.14 77.13 65.02 55.63 15.87 6.860 A A A B B C C Phụ lục Đường kính phát triển (mm) nấm Fusarium sp thí nghiệm thuốc NT Nativo Nativo 750WG Phytocide 50WP Amistar Top Aliette 80WP Amistar 250 SC Ridomil 68WP Score 250EC Funomyl 50WP Đối chứng NSC 5,00 7,08 5,17 5,00 6,08 5,00 5,00 5,19 8,92 NSC 5,00 12,39 7,33 5,00 13,11 5,00 6,92 10,78 20,39 NSC 5,00 18,00 8,67 5,00 17,78 5,00 7,69 14,81 39,11 NSC 5,00 18,00 9,72 5,00 24,06 5,00 8,94 16,86 54,67 NSC 5,00 20,56 12,28 5,00 26,97 5,00 8,94 18,56 64,44 Phụ lục Hiệu lực số loại thuốc hóa học sinh học nấm Fusarium sp NSC 5,00 27,17 14,28 5,00 31,28 5,00 8,94 27,28 80,00 49 Function: ANOVA-1 Data case no to 81 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (1n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 64491.306 8061.413 150.018 0.0000 Within 72 3869.021 53.736 Total 80 68360.328 Coefficient of Variation = 10.67% Trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 9.143 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 88.18 42.09 82.83 88.18 58.04 88.18 88.18 80.94 1.790 A C A A B A A A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 88.18 88.18 88.18 88.18 82.83 80.94 58.04 42.09 1.790 A A A A A A B C D =========================================================================== Variable (2n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 53898.409 6737.301 682.025 0.0000 Within 72 711.244 9.878 Total 80 54609.652 Coefficient of Variation = 5.21% Trắc nghiệm phân hạng 50 Least Significant Difference Test LSD value = 3.920 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 86.41 46.13 67.34 86.41 43.37 86.41 71.28 52.17 3.550 A A E C E A B D F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 86.41 86.41 86.41 71.28 67.34 52.17 46.13 43.37 3.550 A A A B C D E E F =========================================================================== == Variable (3n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 46882.646 5860.331 2445.577 0.0000 Within 72 172.533 2.396 Total 80 47055.179 Coefficient of Variation = 2.46% Trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 1.931 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 84.67 51.87 70.95 84.67 52.24 84.67 74.84 57.58 5.300 A E C A A B E D F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 84.67 84.67 84.67 74.84 70.95 57.58 52.24 51.87 5.300 A A A B C D E E F =========================================================================== == Variable (4n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 51 Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 43515.254 5439.407 3001.284 0.0000 Within 72 130.490 1.812 Total 80 43645.744 Coefficient of Variation = 2.10% Trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 1.679 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 83.57 59.21 72.04 83.57 51.70 83.57 74.88 60.73 6.390 A A D C E A B D F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 83.57 83.57 83.57 74.88 72.04 60.73 59.21 51.70 6.390 A A A B C D D E F =========================================================================== Variable (5n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 41984.949 5248.119 4856.369 0.0000 Within 72 77.808 1.081 Total 80 42062.757 Coefficient of Variation = 1.63% Trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 1.297 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 82.96 59.21 69.50 82.96 52.54 A E C A F Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 82.96 82.96 82.96 76.08 69.50 A A A B C 52 Mean Mean Mean Mean = = = = 82.96 76.08 61.45 7.000 A B D G Mean Mean Mean Mean = = = = 61.45 59.21 52.54 7.000 D E F G =========================================================================== == Variable (6n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 40875.704 5109.463 7861.716 0.0000 Within 72 46.794 0.650 Total 80 40922.498 Coefficient of Variation = 1.28% Trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 1.006 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 82.10 57.05 69.39 82.10 53.69 82.10 77.45 56.95 7.870 A D C A A B E D F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 82.10 82.10 82.10 77.45 69.39 57.05 56.95 53.69 7.870 A A A B C D D E F Phụ lục Đối kháng với nấm Curvularia sp Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (1n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2883.730 720.933 2641.491 0.0000 Within 10 2.729 0.273 Total 14 2886.460 53 Coefficient of Variation = 2.02% Least Significant Difference Test LSD value = 1.352 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 23.42 34.98 29.12 41.23 0.8500 D B C A E Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 41.23 34.98 29.12 23.42 0.8500 A B C D E =========================================================================== == Variable (2n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1537.748 384.437 12387.867 0.0000 Within 10 0.310 0.031 Total 14 1538.059 Coefficient of Variation = 1.13% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4556 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 14.40 10.13 23.16 29.83 0.7200 C D B A E Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 29.83 23.16 14.40 10.13 0.7200 A B C D E =========================================================================== == Variable (3n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2255.797 563.949 2955.818 0.0000 Within 10 1.908 0.191 - 54 Total 14 2257.705 Coefficient of Variation = 2.08% Least Significant Difference Test LSD value = 1.131 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 29.66 16.60 21.63 36.49 0.5800 B D C A E Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 36.49 29.66 21.63 16.60 0.5800 A B C D E =========================================================================== == Variable (4n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4923.478 1230.870 1651.183 0.0000 Within 10 7.454 0.745 Total 14 4930.933 Coefficient of Variation = 2.84% Least Significant Difference Test LSD value = 2.234 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 37.86 24.72 32.93 55.91 0.4700 B A D C E Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 55.91 37.86 32.93 24.72 0.4700 A B C D E =========================================================================== == Variable (5n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob - 55 Between 5368.193 1342.048 2144.170 0.0000 Within 10 6.259 0.626 Total 14 5374.452 Coefficient of Variation = 2.39% Least Significant Difference Test LSD value = 2.047 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 37.23 30.68 38.12 59.06 0.4300 B C B A D Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 59.06 38.12 37.23 30.68 0.4300 A B B C D =========================================================================== == Variable (6n) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5655.597 1413.899 3356.788 0.0000 Within 10 4.212 0.421 Total 14 5659.809 Coefficient of Variation = 1.95% Least Significant Difference Test LSD value = 1.679 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 36.51 32.69 35.52 61.36 0.4000 B C B A D Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 61.36 36.51 35.52 32.69 0.4000 A B B C D =========================================================================== == Variable (7n) A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of Mean T A B L E 56 Freedom Squares Square F-value Prob Between 6270.954 1567.738 3622.764 0.0000 Within 10 4.327 0.433 Total 14 6275.281 Coefficient of Variation = 1.82% Least Significant Difference Test LSD value = 1.450 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 43.49 34.86 39.72 63.64 0.3700 B D C A E Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 63.64 43.49 39.72 34.86 0.3700 A B C D E Phụ luc Đối kháng với nấm Fusarium sp Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (1n) with values from to Variable (n1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1940.691 485.173 220.505 0.0000 Within 20 44.006 2.200 Total 24 1984.697 Coefficient of Variation = 8.42% Least Significant Difference Test LSD value = 2.669 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 22.91 25.16 22.91 15.98 1.110 A A A B C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 25.16 22.91 22.91 15.98 1.110 A A A B C =========================================================================== == Variable (n2) 57 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1683.485 420.871 6770.097 0.0000 Within 20 1.243 0.062 Total 24 1684.729 Coefficient of Variation = 1.47% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4481 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 22.99 20.44 20.44 20.44 0.7100 A B B B C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 22.99 20.44 20.44 20.44 0.7100 A B B B C =========================================================================== == Variable (n3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4120.970 1030.242 8740.504 0.0000 Within 20 2.357 0.118 Total 24 4123.327 Coefficient of Variation = 1.50% Least Significant Difference Test LSD value = 0.6182 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 26.40 23.43 40.57 40.57 0.5700 B C A A D Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 40.57 40.57 26.40 23.43 0.5700 A A B C D =========================================================================== == 58 Variable (n4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6866.719 1716.680 16871.170 0.0000 Within 20 2.035 0.102 Total 24 6868.754 Coefficient of Variation = 1.04% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5747 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 33.70 38.14 30.22 50.58 0.4700 C B D A E Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 50.58 38.14 33.70 30.22 0.4700 A B C D E =========================================================================== == Variable (n5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 7770.941 1942.735 12926.387 0.0000 Within 20 3.006 0.150 Total 24 7773.947 Coefficient of Variation = 1.23% Least Significant Difference Test LSD value = 0.6970 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 37.73 33.80 30.80 54.38 0.4300 B C D A E Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 54.38 37.73 33.80 30.80 0.4300 A B C D E =========================================================================== == 59 Variable (n6) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 10183.207 2545.802 25325.845 0.0000 Within 20 2.010 0.101 Total 24 10185.218 Coefficient of Variation = 0.82% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5719 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 46.72 44.14 41.94 60.22 0.3700 B C D A E Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 60.22 46.72 44.14 41.94 0.3700 A B C D E Phụ lục Các loại thuốc dùng thí nghiệm - Super Cook 85WP Thành phần hoạt chất: Copper Oxychloride Công dụng: thuốc diệt trừ nấm bệnh, diệt khuẩn từ gốc đồng dùng để phòng trừ loại bệnh hại loại rau, đậu, khoai, ăn quả, cơng nghiệp, hoa cảnh… Liều lượng sử dụng: 20g/bình lít Thời điểm phun: phun ướt lá, thân lúc sáng sớm trời mát Thời gian cách ly: thời gian cách ly ngày - Norshield 86.2WG Thành phần hoạt chất: Cuprous Oxide (min 97%) Công dụng: thuốc trừ bệnh hệ mới, phổ rộng, phòng trừ nhiều loại nấm – vi khuẩn gây bệnh hại trồng Liều lượng sử dụng: 20g – 24g/bình 16 lít 60 - Man 80WP Thành phần hoạt chất: Mancozeb 80% Công dụng: thuốc trừ bệnh có phổ tác dụng rộng dùng phòng trị bệnh: Đạo ơn, khơ vằn, thán thư, sương mai rỉ sắt đốm nâu… Liều lượng sử dụng: 30g – 40g/bình lít Thời điểm phun: nên xử lý thuốc vào lúc sáng sớm chiều mát - Daconil 75WP Thành phần hoạt chất: Chlorothalonil 75% Công dụng: thuốc phòng trừ bệnh: đạo ơn, khơ vằn, đốm lá, thán thư, phấn trắng… Liều lượng sử dụng: 15g/bình lít Thời điểm phun: xử lý thuốc vào lúc sáng sớm chiều mát - Viroval 50BTN Thành phần hoạt chất: Iprodione 50% Cơng dụng: thuốc có phổ tác dụng rộng phòng trừ nhiều loại nấm gây hại, đặt biệt bệnh lem lép hạt Liệu lượng sử dụng: 10g/bình lít Thời điểm phun : phun lúa trỗ sau trỗ Liều lượng sử dụng: Pha 20-25ml/ bình – 10 lít nước - Biogreen 4.5 DD Thành phần: Chitosan Cơng dụng: Phòng trừ bệnh sương mai/ bắp cải, khoai tây; đốm lá, thối đọt/ địa lan; thối bẹ/ long Liều lượng sử dụng: 15ml/ bình lít - Ridomil 68WP Thành phần hoạt chất: Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% Công dụng: Phòng trừ bệnh mốc sương/ cà chua, thán thư/ dưa Liều lượng sử dụng: 300g/100 lít nước Thời gian cách ly: thời gian cách ly thuốc ngày - Nativo 750WG Thành phần hợp chất: Tebuconazole + Trifloxystrobin 61 Cơng dụng: Phòng trừ bệnh lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn, vàng nấm/ lúa; rỉ sắt/ cà phê, lạc, đậu tương; thán thư/ cà chua, hoa hồng, chè, ớt, nho, xoài, điều; đốm lá/ bắp cải, hoa cúc, hồ tiêu, dưa hấu; phấn trắng/ hoa hồng Liều lượng sử dụng: 3g/bình lít - Score 250EC Thành phần hoạt chất: Difenoconazole Công dụng: Phòng trị bệnh: phấn trắng, chấm xám, sương mai/ nho, táo, xoài; phấn trắng, đốm đen, thán thư, rỉ sắt, giác ban/ rau; mốc sương/ khoai tây; phấn trắng/ cảnh, thuốc lá; thán thư/ xồi, điều; đốm vòng/ cà chua, hành; nứt dây/ dưa hấu; muội đen, đốm nâu vòng/ thuốc lá; đốm cành/ long Liều lượng sử dụng: – 8ml/bình lít Thời điểm phun thuốc: + Lượng nước phun đủ ướt tán + Phun bệnh chớm xuất hay gặp điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển - Phytocide 50WP Thành phần hoạt chất: Dimethomorph Công dụng: Thuốc trừ bệnh hệ có tác động tiếp xúc lưu dẫn tốt Đặc trị nhóm nấm tảo Oomycetes Phytophthora gây bệnh thối rễ, xì mủ, thối trái, héo rũ, chết Pseudoperonospora gây bệnh mốc sương, sương mai Liều lượng sử dụng: 10g pha với 10 lít nước - Amistar Top Thành phần hoạt chất: Azoxystrobin + Difenoconazole Công dụng: Thuốc trừ bệnh phổ rộng lúa, phòng trị bệnh đốm vằn, vàng chín sớm lem lép hạt, giúp lúa sáng đẹp, tăng suất Liều lượng sử dụng: 15 – 17 /bình 16 lít Thời điểm phun: Phun sớm vào giai đoạn làm đòng để phát huy hết tiềm năng, cho suất cao - Amistar 250 SC Thành phần hợp chất: Azoxystrobin Công dụng: 62 - Thuốc trừ bệnh hệ có nguồn gốc từ thiên nhiên phổ rộng, đặc trị thán thư xoài nhiều loại bệnh khác - Tiêu diệt nấm bệnh trước xâm nhiễm vào trồng, ngăn chặn nấm bệnh tiết độc tố gây hại cho cây, bông, trái - Giúp tăng cường suất phẩm chất trái; giúp trái lên phấn sáng đẹp, không cần bao trái; kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch Liều lượng sử dụng: – ml/bình lít - Aliette 80WP Thành phần hợp chất: Fosetyl Aluminium Cơng dụng: Phòng trừ bệnh vi khuẩn gây ra: Bremia sp/ hồ tiêu, Pseudoperonospora sp/ có múi Liều lượng sử dụng: 16 – 20g/bình lít - Funomyl 50WP Thành phần hoạt chất: Benomyl (min 95 %) Cơng dụng: Phòng trừ bệnh: vàng lá/ lúa, thán thư/ xoài Liều lượng sử dụng: 10 – 15g /bình lít Thời gian cách ly: 14 ngày sau xử lý ... ĐỊNH HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG BẸ THANH LONG ( Hylocereus undatus Haw.) thực nhằm xác định tác nhân gây tượng vàng bẹ tìm giải pháp tổng hợp hiệu. ..i PHÂN LẬP TÁC NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG BẸ THANH LONG ( Hylocereus undatus Haw.) HỒ THIÊN THAO Khóa luận đệ trình... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết phân lập tác nhân gây hại bệnh vàng bẹ long 30 4.1.1 Mô tả đặt điểm tác nhân phân lập 31 4.1.2 Kiểm chứng tác nhân gây bệnh gây bệnh vàng bẹ long
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LẬP TÁC NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG BẸ THANH LONG ( Hylocereus undatus Haw.) , PHÂN LẬP TÁC NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG BẸ THANH LONG ( Hylocereus undatus Haw.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay