SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

81 16 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực hiện: HỒ THỊ MY Ngành: Nơng học Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Tác giả HỒ THỊ MY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Tháng 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Con xin chân thành cảm ơn hy sinh to lớn cha mẹ anh chị em nuôi dưỡng tạo điều kiện cho học tập đến ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Khoa thầy cô trực thuộc Khoa Nơng học tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho suốt thời gian học tập trường Các cô anh chị công tác Viện nghiên cứu dầu có dầu tạo điều kiện cho tơi thực hoàn thành đề tài Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Thúy Liễu tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Và xin gửi lời cảm ơn: Tập thể bạn lớp Nông học 33 giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực đề tài Sinh viên Hồ Thị My ii TÓM TẮT HỒ THỊ MY, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 “SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN” Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Thúy Liễu Đề tài thực từ 02/2011 đến 06/2011, so sánh suất phẩm chất bốn giống mè trồng vụ Xuân Hè 2011 huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Thí nghiệm thực giống mè V6 (ĐC), VDM18, VDM32, VDM3 Bố trí thí nghiệm theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) yếu tố, nghiệm thức với lần lặp lại: NT1: Giống V6 (ĐC) NT2: Giống VDM18 NT3: Giống VDM32 NT4: Giống VDM3 Kết đạt được: Các giống mè có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với cấu mùa vụ địa phương So với giống khác giống VDM32 có chiều cao thấp nhất, giống VDM18 có chiều cao đóng trái thấp nhất, thích hợp cho vụ trồng Hè Thu nhiều mưa gió Giống mè VDM18 có số đốt đoạn cho trái cao chiều dài trung bình đốt đoạn cho trái thấp Giống mè VDM3 có số hạt trái, trọng lượng 1000 hạt tỷ lệ trọng lượng hạt trái cao nhất, suất hiệu kinh tế cao Tất giống có hàm lượng dầu cao, giống mè V6 cho hàm lượng dầu cao thích hợp cho phục vụ công nghiệp sản xuất dầu Nhưng để có lợi nhuận cao giống mè VDM3 đánh giá cao iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Giới thiệu chung mè .3 2.1.1 Phân loại mè .3 2.1.2 Nguồn gốc phân bố mè 2.1.3 Một số giống mè trồng phổ biến 2.2 Giá trị dinh dưỡng mè 2.3 Đặc điểm nông học mè 2.3.1 Rễ 2.3.2 Thân 2.3.3 Lá 2.3.4 Hoa 2.3.5 Quả 2.3.6 Hạt 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến đến sinh trưởng phát triển mè .7 2.5 Một số đặc điểm vùng thí nghiệm .9 iv 2.5.1 Điều kiện khí hậu thời tiết 2.5.2 Tình hình sản xuất mè Nghệ An 10 2.6 Tình hình sản xuất mè giới Việt Nam 10 2.6.1 Tình hình sản xuất mè giới 10 2.6.2 Tình hình sản xuất mè nước 11 2.6.3 Tình hình chọn tạo giống mè nước .12 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .15 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 15 3.1.1 Thời gian .15 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm .15 3.2 Nội dung thí nghiệm 15 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm .15 3.3.1 Vật liệu 15 3.3.2 Phương pháp thí nghiệm .15 3.4 Quy trình kỹ thuật 16 3.5 Các tiêu theo dõi phương pháp thu thập số liệu 16 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu .16 3.5.2 Các tiêu theo dõi .17 3.5.2.1 Các tiêu sinh trưởng 17 3.5.2.2 Các tiêu phát triển: 17 3.5.2.3 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất: 17 3.5.2.4 Các tiêu phẩm chất: .18 3.5.2.5 Tình hình sâu bệnh: 18 3.6 Phương pháp xử lý số liệu .18 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Thời gian sinh trưởng tỷ lệ nảy mầm 19 4.2 So sánh khả sinh trưởng phát triển giống thí nghiệm 20 4.2.1 So sánh chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao .20 4.2.2 So sánh tổng số xanh tốc độ 22 4.2.3 Kết theo dõi đặc điểm đoạn thân cho trái 25 4.2.4 Tình hình loại sâu bệnh hại 25 v 4.2.5 Các yếu tố cấu thành suất 26 4.3 Năng suất lý thuyết suất thực tế 28 4.4 So sánh đánh giá phẩm chất hạt 30 4.5 So sánh, đánh giá hiệu kinh tế giống thí nghiệm .30 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO .35 PHỤ LỤC 37 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐC: Đối chứng LLL: Lần lặp lại NSG : Ngày sau gieo NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực tế NT: Nghiệm thức vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Chất lượng giống vừng trắng V6 .4  Bảng 2.2 Thành phần hóa học hạt mè 100 g 5  Bảng 2.3 Diện tích mè số nước giới (ha) 11  Bảng 2.4 Sản lượng mè số nước giới (tấn) 11  Bảng 4.1 So sánh thời gian sinh trưởng tỷ lệ nảy mầm giống mè thí nghiệm19  Bảng 4.2 So sánh động thái tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm (cm) 20  Bảng 4.3 So sánh tốc độ tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm (cm/ngày) .21  Bảng 4.4 So sánh kích thước giống thí nghiệm .22  Bảng 4.5 So sánh biến thiên số xanh theo thời gian giống thí nghiệm (lá) 23  Bảng 4.6 So sánh tốc độ theo thời gian giống thí nghiệm (lá/7 ngày) 24  Bảng 4.7 So sánh đặc điểm thân đốt giống thí nghiệm .25  Bảng 4.8a So sánh kích thước trái giống thí nghiệm .26  Bảng 4.8b Các yếu tố cấu thành suất 27  Bảng 4.9 Kết suất hạt khô lý thuyết thực tế giống .29  Bảng 4.10 So sánh hàm lượng dầu hạt giống thí nghiệm 30  Bảng 4.11 Sơ tính tốn chi phí đầu tư cho mè giống thí nghiệm 31  Bảng 4.12 Sơ tính tốn so sánh hiệu kinh tế giống thí nghiệm .31  viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 So sánh tỷ lệ trọng lượng hạt chắc/trái giống thí nghiệm 28  Biểu đồ 4.2 So sánh suất lý thuyết suất thực tế giống thí nghiệm 29  ix Title: CHIỀU CAO ĐÓNG TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -2 0.36 0.181 0.04 0.9621 nt 3.62 1.207 0.26 0.8519 Error 27.86 4.644 Non-additivity 0.03 0.032 0.01 Residual 27.83 5.567 -Total 11 31.85 -Grand Mean= 20.958 Grand Sum= Coefficient of Variation= 251.500 10.28% Means for variable (dt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 20.800 20.875 21.200 Means for variable (dt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 21.133 20.233 20.733 21.733 57 Total Count= 12 Title: SỐ ĐỐT ĐOẠN CHO TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sd A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.98 0.490 0.52 0.6207 nt 2.04 0.679 0.72 0.5775 Error 5.69 0.948 Non-additivity 0.22 0.222 0.20 Residual 5.46 1.093 -Total 11 8.70 -Grand Mean= 12.425 Grand Sum= Coefficient of Variation= 149.100 7.84% Means for variable (sd) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 12.675 12.025 12.575 Means for variable (sd) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 12.133 13.133 12.167 12.267 58 Total Count= 12 Title: CHIỀU DÀI TRUNG BÌNH ĐỐT ĐOẠN CHO TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cdtb A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.22 0.111 0.32 0.7356 nt 0.57 0.189 0.55 0.6662 Error 2.06 0.343 Non-additivity 0.03 0.031 0.08 Residual 2.02 0.405 -Total 11 2.84 -Grand Mean= 6.419 Grand Sum= Coefficient of Variation= 77.030 9.12% Means for variable (cdtb) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 6.257 6.590 6.410 Means for variable (cdtb) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 6.507 6.050 6.610 6.510 59 Total Count= 12 Title: CHIỀU DÀI TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cdt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.003 0.10 0.9053 nt 0.81 0.270 10.91 0.0076 Error 0.15 0.025 Non-additivity 0.00 0.001 0.03 Residual 0.15 0.029 -Total 11 0.96 -Grand Mean= 3.225 Grand Sum= Coefficient of Variation= 38.700 4.88% Means for variable (cdt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 3.250 3.225 3.200 Means for variable (cdt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 3.333 2.967 3.000 3.600 60 Total Count= 12 Trắc nghiệm phân hạng: CHIỀU DÀI TRÁI Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.02500 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4786 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.330 2.970 3.000 3.600 Ranked Order AB B B A Mean Mean Mean Mean 61 = = = = 3.600 3.330 3.000 2.970 A AB B B Title: CHIỀU RỘNG TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: crt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.002 1.80 0.2441 nt 0.07 0.022 16.00 0.0029 Error 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.01 0.002 -Total 11 0.08 -Grand Mean= 0.900 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10.800 4.14% Means for variable (crt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 0.875 0.900 0.925 Means for variable (crt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.867 0.933 1.000 0.800 62 Total Count= 12 Title: SỐ TRÁI TRÊN CÂY Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: st A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.62 1.808 1.85 0.2365 NT 40.53 13.510 13.84 0.0042 Error 5.86 0.976 Non-additivity 0.36 0.358 0.33 Residual 5.50 1.100 -Total 11 50.00 -Grand Mean= 78.525 Grand Sum= Coefficient of Variation= 942.300 1.26% Means for variable (st) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 78.175 78.100 79.300 Means for variable (st) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 80.500 76.967 76.433 80.200 63 Total Count= 12 Trắc nghiệm phân hạng: SỐ TRÁI TRÊN CÂY Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.9760 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.991 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 80.50 76.97 76.43 80.20 Ranked Order A B B A Mean Mean Mean Mean 64 = = = = 80.50 80.20 76.97 76.43 A A B B Title: SỐ HẠT TRÊN TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sohattrentrai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 4.16 2.080 0.60 0.5772 nt 5.27 1.756 0.51 0.6905 Error 20.69 3.449 Non-additivity 8.90 8.904 3.78 Residual 11.79 2.358 -Total 11 30.12 -Grand Mean= 63.300 Grand Sum= Coefficient of Variation= 759.600 2.93% Means for variable (sohattrentrai) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 62.700 64.100 63.100 Means for variable (sh) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 63.867 62.933 62.400 64.000 65 Total Count= 12 Title: TRỌNG LƯỢNG 1000 HẠT Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ph A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -2 0.03 0.016 3.03 0.1229 nt 0.01 0.005 0.93 0.4801 Error 0.03 0.005 Non-additivity 0.00 0.004 0.68 Residual 0.03 0.006 -Total 11 0.08 -Grand Mean= 2.450 Grand Sum= Coefficient of Variation= 29.398 2.98% Means for variable (ph) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 2.379 2.503 2.467 Means for variable (ph) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 2.428 2.453 2.413 2.506 66 Total Count= 12 Title: TRỌNG LƯỢNG HẠT CHẮC/TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: pchac A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -2 0.00 0.000 2.88 0.1331 nt 0.00 0.000 3.93 0.0725 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 3.02 Residual 0.00 0.000 -Total 11 0.00 -Grand Mean= 0.138 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.651 3.89% Means for variable (pc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 0.132 0.141 0.139 Means for variable (pc) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.138 0.135 0.131 0.146 67 Total Count= 12 Title: NĂNG SUẤT HẠT LÝ THUYẾT Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nslt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -2 1.83 0.916 6.19 0.0348 NT 4.90 1.632 11.02 0.0074 Error 0.89 0.148 Non-additivity 0.06 0.055 0.33 Residual 0.83 0.167 -Total 11 7.62 -Grand Mean= 3.283 Grand Sum= Coefficient of Variation= 39.400 11.72% Means for variable (nslt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 2.775 3.350 3.725 Means for variable (nslt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 3.133 2.800 2.833 4.367 68 Total Count= 12 Trắc nghiệm phân hạng: NĂNG SUẤT HẠT LÝ THUYẾT Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.1480 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.165 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.130 2.800 2.830 4.370 Ranked Order B B B A Mean Mean Mean Mean 69 = = = = 4.370 3.130 2.830 2.800 A B B B Title: NĂNG SUẤT HẠT THỰC TẾ Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -2 0.04 0.020 3.60 0.0941 nt 0.22 0.074 13.05 0.0049 Error 0.03 0.006 Non-additivity 0.00 0.000 0.05 Residual 0.03 0.007 -Total 11 0.30 -Grand Mean= 1.202 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.427 6.27% Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1.127 1.209 1.270 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.228 1.132 1.041 1.408 70 Total Count= 12 Trắc nghiệm phân hạng: NĂNG SUẤT HẠT THỰC TẾ Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.006000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2345 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.230 1.130 1.040 1.410 Ranked Order AB B B A Mean Mean Mean Mean 71 = = = = 1.410 1.230 1.130 1.040 A AB B B .. .SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Tác giả HỒ THỊ MY Khóa luận đệ trình... 2011 SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Thúy Liễu Đề tài thực từ 02 /2011 đến 06 /2011, so. .. 2011 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm Đề tài thực xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 3.2 Nội dung thí nghiệm So sánh suất phẩm chất số giống mè trồng vụ Xuân Hè huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN , SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay