ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI CỦA THUỐC GF2604 TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ THU ĐÔNG PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

72 40 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI CỦA THUỐC GF-2604 TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ THU ĐÔNG PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA: 2005-2009 SINH VIÊN THỰC HIỆN: DƯƠNG MINH THÔNG Tháng 08 / 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC  ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI CỦA THUỐC GF-2604 TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ THU ĐÔNG PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ DƯƠNG MINH THÔNG Khóa luận đề trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: Thầy: Nguyễn Hữu Trúc TP Hồ Chí Minh Tháng 08 / 2010 LỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn! -Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh -Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học, với thầy tận tình giúp đỡ, dạy em trình học tập thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! -Thầy Nguyễn Hữu Trúc hướng dẫn trình thực đề tài -Gia đình Bác Sáu Chắc Phường Châu Văn Liêm – Q Ơ Mơn – Tp Cần Thơ giúp đỡ trình thực đề tài Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Sinh viên Dương Minh Thơng TĨM TẮT DƯƠNG MINH THƠNG, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 08/2010 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI CỦA THUỐC GF-2604 TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ THU ĐÔNG PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM-QUẬN Ô MÔN-THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giảng viên hướng dẫn: Thầy NGUYỄN HỮU TRÚC Thí nghiệm giống lúa ngắn ngày IR50404 bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẩu nhiên, lần lặp lại, với 12 nghiệm thức là: GF-2604 với liều lượng 1,25lít, 1,50lít, 1,75lít, 2,00lít/ha; GF-2649 với liều lượng 0,78lít, 0,94lít/ha; TopShot 60OD với liều lượng1,00lít/ha; Clipper 25OD với liều lượng 0,50lít, 1,00lít/ha; Nominee 10SC với liều lượng 0,20lít/ha; Tubor 89OD với liều lượng 0,50lít/ha, đối chứng khơng làm cỏ Các nghiệm thức xử lí thuốc GF-2604 nghiệm thức xử lí thuốc GF-2649 liều lượng khác cho hiệu trừ cỏ chác lác rận 85,0%; Nhưng hiệu lực thấp cỏ phụng (
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI CỦA THUỐC GF2604 TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ THU ĐÔNG PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI CỦA THUỐC GF2604 TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ THU ĐÔNG PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ , Bảng 2.3 Sự thất thoát về năng suất lúa do cạnh tranh của một số loài cỏ gây nên (Nguyễn Hữu Trúc, 2008)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay