KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NHIỆT TRẦN CỦA BỐN LOÀIRUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae Drew Hancock, Bactrocera corecta Bezz, Bactrocera cucurbitae Coquillett Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephrididae)

118 13 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:46

1    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NHIỆT TRẦN CỦA BỐN LOÀI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae Drew & Hancock, Bactrocera corecta Bezz, Bactrocera cucurbitae Coquillett Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephrididae) NGÀNH :BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: DƯƠNG HOÀI ÂN Tháng 8/2011 2    KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NHIỆT TRẦN CỦA BỐN LOÀI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae Drew & Hancock, Bactrocera corecta Bezz, Bactrocera cucurbitae Coquillett Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephrididae) Tác giả DƯƠNG HỒI ÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Nguyễn Hữu Đạt ThS Lê Cao Lượng Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 3    LỜI CẢM ƠN Thấm thoát bốn năm trôi qua kể từ bước chân vào giảng đường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Thời gian bốn năm ngắn ngủi chứa kỉ niệm quảng thời gian quan trọng với kiến thức tích lũy nhằm làm hành trang để tơi vững bước vào đời Xin gởi lời chia sẻ đến với người gắn bó giúp đỡ thời gian qua Đầu tiên xin bày tỏ lòng yêu thương chân thành, lòng biết ơn vô bờ bến đến với ba mẹ, người sinh nuôi dạy ngày hôm Xin gởi lời cảm ơn đến tất thầy cô giảng viên khoa Nông học trường đại học Nông Lâm TP.HCM Thầy cô cung cấp hành trang kiến thức quý báu cho chúng em Em xin cảm ơn thầy TS Nguyễn Hữu Đạt, thầy ThS Lê Cao Lượng tận tình hướng dẫn em hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Xin gởi lời cảm ơn chân thành đến anh Chu Hồng Châu, chị Nhan Thị Minh Uyên tất anh chị Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập II, bạn sinh viên thực tập sở K34, K35 tạo điều kiện giúp đỡ nhiều thời gian làm đề tài Cuối lời chúc tốt lành đến bạn sinh viên lớp BV33B, người kề vai sát cánh bốn năm học vừa qua, chúc bạn thành công không ngừng lên sống TP.HCM, tháng năm 2011 Dương Hoài Ân 4    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CABI Center for Agriculture and Bioscience International – Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Khoa học Sinh học Quốc tế JICA Japan International Cooperation Agency – Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA – IPQTF Japan International Cooperation Agency – Improvement of plant quarantine treatment of fruit fly – Dự án Cải tiến Biện pháp Xử lý Kiểm Dịch Thực Vật cho Ruồi đục Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản KDTV Kiểm dịch thực vật KDTV SNK II Kiểm dịch thực vật sau nhập II L1 Larvae – Sâu non tuổi L2 Larvae – Sâu non tuổi L3 Larvae – Sâu non tuổi LT 50 Lethal time of temperature 50 – Mức thời gian gây chết 50% số cá thể theo nhiệt độ LT99,9968 Lethal time of temperature 99,9968 – Mức thời gian gây chết 99,9968% số cá thể (với độ tin cậy 95%) theo nhiệt độ MAF Ministry of Agriculture of Forestry – Bộ Nông Lâm ME Mature egg – trứng già RĐQ Ruồi đục YE Young egg – trứng non 5    TĨM TẮT DƯƠNG HỒI ÂN, Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 Đề tài “Khả chịu nhiệt nóng trực tiếp pha tiền hóa nhộng bốn lồi ruồi đục Bactrocera carambolae Drew & Hancock, Bactrocera corecta Bezz, Bactrocera cucurbitae Coquillett Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephrididae)” Việt Nam nước nhiệt đới gió mùa, nơi thiên nhiên ưu đãi có loại trái phát triển quanh năm, nguyên nhân làm giảm giá trị trái Việt Nam xuất thị trường nước ngồi gây hại ruồi đục Mục đích u cầu đề khóa luận nhằm tìm hiểu khả chịu nhiệt nóng trực tiếp pha tiền hóa nhộng bốn lồi ruồi đục Bactrocera carambolae Drew & Hancock, Bactrocera corecta Bezz, Bactrocera cucurbitae Coquillett Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephrididae) Đề tài thực từ 2/2011 – 6/2011 Trung Tâm Kiểm Dịch Thực Vật Sau Nhập Khẩu II Xử lý nhiệt giai đoạn tiền hóa nhộng bốn lồi ruồi đục với phương pháp nhúng nước nóng trực tiếp cá thể vào máy nước nóng có dung tích 120 lít, nhiệt độ xử lý 460C Với mức thời gian từ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 phút Các cá thể sau xử lý kiểm tra tỉ lệ sống sót sau hai ngày Tính tỉ lệ chết hiệu chỉnh cơng thức Abbott Tính LT 50 LT 99,9968 cho cá thể chết Kết giai đoạn trứng già lồi B dorsalis có khả chống chịu nhiệt cao nhất, để giết chết 50% số cá thể (LT 50) cần thời gian 17,405 (16,173 – 18,254) phút, khơng có ý nghĩa mặt thống kê so với giai đoạn ấu trùng tuổi loài B correcta 16,716 (9,184 – 20,636) phút Nhưng mức liều lượng gây chết 99,9968% số cá thể (LT 99,9968), giai đoạn ấu trùng tuổi lồi B correcta có khả chống chịu nhiệt cao 63,716 (51,140 – 96,561) hoàn tồn có ý nghĩa mặt thống kê so với giai đoạn lại 6    MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Danh mục chữ viết tắt iii Tóm tắt iv Mục luc v Danh mục bảng ix Danh mục hình ảnh xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan ruồi đục 2.2 Thành phần loài ruồi đục Thế giới Việt Nam 2.3 Tình hình gây hại 2.4 Giới thiệu đặc điểm hình thái sinh học lồi ruồi 2.4.1 Ruồi Bactrocera carambolae 2.4.2 Ruồi Bactrocera correcta 2.4.3 Ruồi Bactrocera cucurbitae 2.4.4 Ruồi Bactrocera dorsalis 2.5 Các phương pháp xử lý 2.5.1 Biện pháp hóa học 7    2.5.2 Biện pháp vật lý 2.6 Trình tự bước nghiên cứu theo thủ tục kiểm dịch thực vật quốc tế cho xử lý nhiệt nóng ruồi đục quả12 Chế độ ánh sáng thức ăn quần thể ruồi làm thí nghiệm 13 2.7 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 14 3.1 Thời gian địa điểm 14 3.2 Vật liệu thí nghiệm 14 3.3 Nội dung nghiên cứu 14 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Thời gian thu trứng 15 3.4.2 Phương pháp thu trứng 16 3.4.3 Xác định kiểm chứng lại tỉ lệ nở trứng trước xử lý nhiệt 16 3.4.3.1 Mục đích 16 3.4.3.2 Phương pháp tiến hành 17 3.4.3.3 Kết 18 So sánh khả chống chịu nhiệt pha phát triển tiền nhộng bốn 3.5 loài RĐQ B carambolae, B correcta, B cucurbite B dorsalis 18 3.5.1 Phương pháp chuẩn bị trứng ấu trùng trước xử lý 18 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 19 3.5.1.1 Kiểu thí nghiệm 19 3.5.1.2 Thời điểm xử lý ngày loài ruồi 19 3.5.1.3 Xử lí 19 3.5.1.4 Ni pha sau xử lí 21 3.5.2 Đánh giá sống sót pha bốn loài ruồi, sau hai ngày xử lý 21 8    3.6 Tiến hành xử lý bổ sung hai giai đoạn kháng nhiệt (ME, L1) hai loài RĐQ B correcta, B dorsalis 22 3.6.1 Xác định lịch thu trứng cho thí nghiệm 22 3.6.2 Xử lý nhiệt 22 3.6.3 Nuôi sau xử lý 22 3.6.4 Kiểm tra tỉ lệ sống sót sau ngày xử lý 22 3.7 Phân tích số liệu 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Kết thí nghiệm 24 4.1.1 Khả chống chịu nhiệt trần pha tiền hóa nhộng bốn loài RĐQ B dorsalis, B correcta, B carambolae B cucurbitae 24 4.1.1.1 Khả chịu nhiệt trần pha tiền nhộng loài B carambolae 24 4.1.1.2 Khả chịu nhiệt trần pha tiền nhộng loài B correcta 25 4.1.1.3 Khả chịu nhiệt trần pha tiền nhộng loài B cucurbitae 27 4.1.1.4 Khả chịu nhiệt trần pha tiền nhộng, loài B.dorsalis 28 4.1.2 So sánh khả chống chịu nhiệt bốn pha chống chịu nhiệt cao bốn loài theo LT 50 30 4.1.3 So sánh khả chống chịu nhiệt bốn pha chống chịu nhiệt cao bốn loài theo LT 99.9968 31 4.1.1 So sánh khả chống chịu nhiệt giai đoạn chống chịu nhiệt cao bốn loài RĐQ 33 4.2 Thảo luận 34 4.3 Xử lý nhiệt kiểm chứng hai giai đoạn kháng nhiệt (ME, L1) hai loài RĐQ B dorsalis, B correcta 35 4.4 Thảo Luận 36 Chương KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 38 9    5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 Tài liệu tham khảo 39 10    DANH MỤC CÁC BẢNG   Bảng 2.1 Chế độ chiếu sáng Biotron 13 Bảng 2.2 Công thức thức ăn nhân tạo nuôi pha tiền hóa nhộng RĐQ 13 Bảng 3.1 Thời gian thu trứng để chuẩn bị thí nghiệm giai đoạn YE, ME, L1, L2, L3 bốn loài ruồi đục 15 Bảng 4.1: Tỉ lệ tử vong hiệu chỉnh trung bình giai đoạn tiền nhộng loài B carambolae xử lý nhiệt 46 0C theo thời gian 24 Bảng 4.2: Giá trị LT 50 LT 99,9968 giai đoạn tiền nhộng loài B carambolae xử lý nhiệt 46 0C theo thời gian 25 Bảng 4.3: Tỉ lệ tử vong hiệu chỉnh trung bình giai đoạn tiền hóa nhộng loài B correcta xử lý nhiệt 26 Bảng 4.4: Giá trị LT 50 LT 99,9968 giai đoạn tiền nhộng loài B correcta 26 Bảng 4.5: Tỉ lệ tử vong hiệu chỉnh trung bình giai đoạn tiền nhộng loài B cucurbitae xử lý nhiệt 27 Bảng 4.6: Giá trị LT 50 LT 99,9968 giai đoạn tiền nhộng loài B cucurbitae 28 Bảng 4.7: Tỉ lệ tử vong hiệu chỉnh trung bình giai đoạn tiền nhộng loài B dorsalis xử lý nhiệt 29 Bảng 4.8: Giá trị LT 50 LT 99,9968 giai đoạn tiền nhộng loài B dorsalis 29 Bảng 4.9 Tỉ lệ tử vong hiệu chỉnh trung bình giai đoạn tiền nhộng bốn loài chịu nhiệt với liều lượng gây chết 50% số cá thể (LT 50) 30 Bảng 4.10: Giá trị LT 50 LT 99,9968 giai đoạn tiền hóa nhộng bốn lồi chịu nhiệt cao 31 Bảng 4.11: Tỉ lệ tử vong hiệu chỉnh trung bình giai đoạn tiền nhộng bốn loài chịu nhiệt với mức LT 99,9968 32                     12.000    100.     38.     55.70   ‐17.702    0.557    ‐3.564                  14.000    100.     60.     69.46    ‐9.455    0.695    ‐2.053                  14.000    100.     85.     69.46    15.545    0.695     3.375                  14.000    100.     65.     69.46    ‐4.455    0.695    ‐0.967                  16.000    100.     75.     81.06    ‐6.059    0.811    ‐1.546                  16.000    100.     96.     81.06    14.941    0.811     3.813                  16.000    100.     94.     81.06    12.941    0.811     3.303                  18.000    100.     73.     89.53   ‐16.526    0.895    ‐5.397                  18.000    100.    100.     89.53    10.474    0.895     3.421                  18.000    100.     90.     89.53     0.474    0.895     0.155                  20.000    100.     90.     94.87    ‐4.868    0.949    ‐2.206                  20.000    100.     89.     94.87    ‐5.868    0.949    ‐2.659                  20.000    100.    100.     94.87     5.132    0.949     2.326   NATURAL               300.     19.     19.57    ‐0.573    0.065    ‐0.134  chi‐square: 157.48     degrees of freedom: 28     heterogeneity: 5.6245  Effective Doses                              dose      limits    0.90     0.95     0.99   LD50  L1        11.659      lower   10.726   10.509   10.023                                             upper   12.459   12.614   12.929   LDP9  L1        32.525      lower   29.642   29.152   28.227                                            upper   36.592   37.639   40.116  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   Intercepts and slopes unconstrained. Preparation is ( 4) L2         Estimating natural response                          parameter   standard error   t ratio   L2                   ‐1.025          0.092                  ‐11.105   NATURAL        0.048          0.012                    3.837   SLOPE              0.301          0.016                 19.263  Variance‐Covariance matrix                            L2                        NATURAL         SLOPE                  L2                   0.851336E‐02 ‐0.332691E‐03   ‐0.127803E‐02     NATURAL    ‐0.332691E‐03  0.155857E‐03     0.307942E‐04     SLOPE          ‐0.127803E‐02  0.307942E‐04     0.244137E‐03  Chi‐squared goodness of fit test   prep       dose      n       r   expected  residual   probab  std resid   L2           2.000    100.     30.     36.81    ‐6.806    0.368    ‐1.411                   2.000    100.     64.     36.81    27.194    0.368     5.639                   2.000    100.     24.     36.81   ‐12.806    0.368    ‐2.655                   4.000    100.     59.     59.17    ‐0.169    0.592    ‐0.034                   4.000    100.     75.     59.17    15.831    0.592     3.221                   4.000    100.     39.     59.17   ‐20.169    0.592    ‐4.103                   6.000    100.     67.     79.31   ‐12.309    0.793    ‐3.038                   6.000    100.     92.     79.31    12.691    0.793     3.133                   6.000    100.     73.     79.31    ‐6.309    0.793    ‐1.557                   8.000    100.     85.     92.07    ‐7.069    0.921    ‐2.616                   8.000    100.     98.     92.07     5.931    0.921     2.195                   8.000    100.     94.     92.07     1.931    0.921     0.715                  10.000    100.    100.     97.76     2.243    0.978     1.515                  10.000    100.    100.     97.76     2.243    0.978     1.515                  10.000    100.     93.     97.76    ‐4.757    0.978    ‐3.212                  12.000    100.    100.     99.54     0.461    0.995     0.680                  12.000    100.    100.     99.54     0.461    0.995     0.680                  12.000    100.    100.     99.54     0.461    0.995     0.680                  14.000    100.    100.     99.93     0.068    0.999     0.261                  14.000    100.    100.     99.93     0.068    0.999     0.261                  14.000    100.    100.     99.93     0.068    0.999     0.261                  16.000    100.    100.     99.99     0.007    1.000     0.085                  16.000    100.    100.     99.99     0.007    1.000     0.085                  16.000    100.    100.     99.99     0.007    1.000     0.085                  18.000    100.    100.    100.00     0.001    1.000     0.023                        18.000    100.    100.    100.00     0.001    1.000     0.023                  18.000    100.    100.    100.00     0.001    1.000     0.023                  20.000    100.    100.    100.00     0.000    1.000     0.005                  20.000    100.    100.    100.00     0.000    1.000     0.005                  20.000    100.    100.    100.00     0.000    1.000     0.005   NATURAL              300.     14.     14.37    ‐0.369    0.048    ‐0.100  chi‐square: 118.23     degrees of freedom: 28     heterogeneity: 4.2224  Effective Doses                             dose      limits    0.90     0.95     0.99   LD50  L2         3.404      lower    2.732    2.570    2.201                                           upper    3.952    4.055    4.260   LDP9  L2        16.695     lower   14.876   14.569   13.991                                            upper   19.294   19.969   21.579  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   Intercepts and slopes unconstrained. Preparation is ( 5) L3         Estimating natural response                            parameter   standard error   t ratio   L3                   ‐1.920              0.121                ‐15.832   NATURAL       0.071             0.015                     4.676   SLOPE             0.302             0.014                  21.725  Variance‐Covariance matrix                            L3                         NATURAL                SLOPE            L3                   0.147074E‐01   ‐0.109171E‐02    ‐0.156647E‐02     NATURAL    ‐0.109171E‐02     0.229524E‐03    0.959178E‐04     SLOPE          ‐0.156647E‐02     0.959178E‐04    0.193018E‐03  Chi‐squared goodness of fit test   prep      dose      n       r   expected  residual   probab  std resid   L3           2.000    100.      4.     15.82   ‐11.820    0.158    ‐3.239                   2.000    100.     30.     15.82    14.180    0.158     3.886                   2.000    100.     16.     15.82     0.180    0.158     0.049                         4.000    100.     12.     29.20   ‐17.198    0.292    ‐3.782                   4.000    100.     18.     29.20   ‐11.198    0.292    ‐2.463                   4.000    100.     72.     29.20    42.802    0.292     9.414                   6.000    100.     11.     49.51   ‐38.506    0.495    ‐7.702                   6.000    100.     60.     49.51    10.494    0.495     2.099                   6.000    100.     71.     49.51    21.494    0.495     4.299                   8.000    100.     24.     71.15   ‐47.154    0.712   ‐10.408                   8.000    100.     72.     71.15     0.846    0.712     0.187                   8.000    100.     92.     71.15    20.846    0.712     4.601                  10.000    100.     90.     87.36     2.642    0.874     0.795                  10.000    100.     90.     87.36     2.642    0.874     0.795                  10.000    100.     91.     87.36     3.642    0.874     1.096                  12.000    100.     93.     95.88    ‐2.875    0.959    ‐1.446                  12.000    100.    100.     95.88     4.125    0.959     2.074                  12.000    100.    100.     95.88     4.125    0.959     2.074                  14.000    100.     96.     99.02    ‐3.018    0.990    ‐3.061                  14.000    100.    100.     99.02     0.982    0.990     0.996                  14.000    100.    100.     99.02     0.982    0.990     0.996                  16.000    100.    100.     99.83     0.168    0.998     0.411                  16.000    100.    100.     99.83     0.168    0.998     0.411                  16.000    100.    100.     99.83     0.168    0.998     0.411                  18.000    100.    100.     99.98     0.021    1.000     0.144                  18.000    100.    100.     99.98     0.021    1.000     0.144                  18.000    100.    100.     99.98     0.021    1.000     0.144                  20.000    100.    100.    100.00     0.002    1.000     0.042                  20.000    100.    100.    100.00     0.002    1.000     0.042                  20.000    100.    100.    100.00     0.002    1.000     0.042   NATURAL              300.     19.     21.25    ‐2.252    0.071    ‐0.507  chi‐square: 371.66     degrees of freedom: 28     heterogeneity: 13.274          Effective Doses                             dose      limits    0.90     0.95     0.99   LD50  L3         6.361      lower    5.105    4.767    3.908                                            upper    7.307    7.487    7.856   LDP9  L3        19.615      lower   16.936   16.523   15.768                                            upper   24.330   25.783   29.750  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐               Phụ lục 4: Bảng phân tích số liệu thống kê kiểm chứng lại hai giai đoạn chống chịu nhiệt (ME, L1) hai loài RĐQ B.correcta, B.dorsalis Phụ lục bảng 3.1 Khả chịu nhiệt giai đoạn ME, L1 loài B.correcta  PoloPlus  Version 2.0  Number of preparations: 2   Number of dose groups: 90   Model: Probit   Natural Response Parameter: yes   Convert doses to logarithms: no   LDs:  50 P9  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   Intercepts and slopes unconstrained. Preparation is ( 1) ME         Estimating natural response                            parameter   standard error   t ratio   ME                 ‐0.885                  0.089             ‐9.902   NATURAL       0.259                 0.024              10.752   SLOPE             0.131                 0.006              22.710  Variance‐Covariance matrix                                ME                      NATURAL          SLOPE            ME                     0.798948E‐02 ‐0.142212E‐02 ‐0.449855E‐03     NATURAL        ‐0.142212E‐02  0.580077E‐03  0.568425E‐04     SLOPE              ‐0.449855E‐03  0.568425E‐04  0.334228E‐04  Chi‐squared goodness of fit test   prep             dose      n       r   expected  residual   probab  std resid   ME              2.000    100.     35.     45.67   ‐10.667    0.457    ‐2.141                   2.000    100.     35.     45.67   ‐10.667    0.457    ‐2.141                   2.000    100.     65.     45.67    19.333    0.457     3.881                   4.000    100.     54.     52.53     1.467    0.525     0.294                   4.000    100.     34.     52.53   ‐18.533    0.525    ‐3.711                         4.000    100.     70.     52.53    17.467    0.525     3.498                   6.000    100.     48.     60.08   ‐12.075    0.601    ‐2.466                   6.000    100.     40.     60.08   ‐20.075    0.601    ‐4.099                   6.000    100.     78.     60.08    17.925    0.601     3.660                   8.000    100.     67.     67.81    ‐0.811    0.678    ‐0.174                   8.000    100.     57.     67.81   ‐10.811    0.678    ‐2.314                   8.000    100.     83.     67.81    15.189    0.678     3.251                  10.000    100.     69.     75.22    ‐6.221    0.752    ‐1.441                  10.000    100.     63.     75.22   ‐12.221    0.752    ‐2.831                  10.000    100.     90.     75.22    14.779    0.752     3.423                  12.000    100.     75.     81.85    ‐6.847    0.818    ‐1.776                  12.000    100.     88.     81.85     6.153    0.818     1.596                  12.000    100.     93.     81.85    11.153    0.818     2.893                  14.000    100.     86.     87.38    ‐1.381    0.874    ‐0.416                  14.000    100.     89.     87.38     1.619    0.874     0.488                  14.000    100.     96.     87.38     8.619    0.874     2.596                  16.000    100.     89.     91.70    ‐2.695    0.917    ‐0.977                  16.000    100.     90.     91.70    ‐1.695    0.917    ‐0.614                  16.000    100.     97.     91.70     5.305    0.917     1.922                  18.000    100.     90.     94.84    ‐4.837    0.948    ‐2.186                  18.000    100.     94.     94.84    ‐0.837    0.948    ‐0.378                  18.000    100.     96.     94.84     1.163    0.948     0.526                  20.000    100.     99.     96.97     2.028    0.970     1.183                  20.000    100.     98.     96.97     1.028    0.970     0.600                  20.000    100.     92.     96.97    ‐4.972    0.970    ‐2.902                  22.000    100.    100.     98.33     1.672    0.983     1.304                  22.000    100.     99.     98.33     0.672    0.983     0.524                  22.000    100.    100.     98.33     1.672    0.983     1.304                  24.000    100.     99.     99.13    ‐0.131    0.991    ‐0.141                  24.000    100.     99.     99.13    ‐0.131    0.991    ‐0.141                        24.000    100.     99.     99.13    ‐0.131    0.991    ‐0.141                  26.000    100.     99.     99.58    ‐0.576    0.996    ‐0.885                  26.000    100.     99.     99.58    ‐0.576    0.996    ‐0.885                  26.000    100.     99.     99.58    ‐0.576    0.996    ‐0.885                  28.000    100.    100.     99.81     0.195    0.998     0.442                  28.000    100.    100.     99.81     0.195    0.998     0.442                  28.000    100.    100.     99.81     0.195    0.998     0.442                  30.000    100.     99.     99.92    ‐0.916    0.999    ‐3.167                  30.000    100.    100.     99.92     0.084    0.999     0.290                  30.000    100.     99.     99.92    ‐0.916    0.999    ‐3.167   NATURAL               300.     80.     77.68     2.315    0.259     0.305  chi‐square: 192.91     degrees of freedom: 43     heterogeneity: 4.4863  Effective Doses                               dose      limits    0.90     0.95     0.99   LD50  ME         6.741      lower    4.952    4.535    3.613                                             upper    8.192    8.454    8.963   LDP9  ME        37.209      lower   33.803   33.225   32.139                                             upper   41.811   42.934   45.482   Intercepts and slopes unconstrained. Preparation is ( 2) L1         Estimating natural response                           parameter   standard error   t ratio   L1                   ‐1.438          0.136                   ‐10.578   NATURAL       0.197          0.024                      8.092   SLOPE            0.085          0.005                     16.010  Variance‐Covariance matrix                            L1                        NATURAL              SLOPE            L1                   0.184848E‐01 ‐0.283233E‐02   ‐0.692956E‐03     NATURAL    ‐0.283233E‐02  0.590422E‐03     0.960268E‐04     SLOPE         ‐0.692956E‐03  0.960268E‐04      0.284225E‐04  Chi‐squared goodness of fit test         prep        dose      n       r   expected  residual   probab  std resid   L1            2.000    100.     26.     27.90    ‐1.896    0.279    ‐0.423                   2.000    100.     38.     27.90    10.104    0.279     2.253                   2.000    100.     25.     27.90    ‐2.896    0.279    ‐0.646                   4.000    100.     21.     30.62    ‐9.617    0.306    ‐2.087                   4.000    100.     39.     30.62     8.383    0.306     1.819                   4.000    100.     27.     30.62    ‐3.617    0.306    ‐0.785                   6.000    100.     77.     33.90    43.102    0.339     9.106                   6.000    100.     44.     33.90    10.102    0.339     2.134                   6.000    100.     55.     33.90    21.102    0.339     4.458                   8.000    100.     28.     37.74    ‐9.739    0.377    ‐2.009                   8.000    100.     46.     37.74     8.261    0.377     1.704                   8.000    100.     12.     37.74   ‐25.739    0.377    ‐5.310                  10.000    100.     22.     42.11   ‐20.107    0.421    ‐4.072                  10.000    100.     54.     42.11    11.893    0.421     2.409                  10.000    100.     10.     42.11   ‐32.107    0.421    ‐6.503                  12.000    100.     23.     46.93   ‐23.932    0.469    ‐4.796                  12.000    100.     68.     46.93    21.068    0.469     4.221                  12.000    100.     30.     46.93   ‐16.932    0.469    ‐3.393                  14.000    100.     61.     52.11     8.890    0.521     1.779                  14.000    100.     66.     52.11    13.890    0.521     2.780                  14.000    100.     52.     52.11    ‐0.110    0.521    ‐0.022                  16.000    100.     34.     57.51   ‐23.507    0.575    ‐4.755                  16.000    100.     73.     57.51    15.493    0.575     3.134                  16.000    100.     50.     57.51    ‐7.507    0.575    ‐1.519                  18.000    100.     34.     62.97   ‐28.972    0.630    ‐6.000                  18.000    100.     81.     62.97    18.028    0.630     3.734                  18.000    100.     84.     62.97    21.028    0.630     4.355                  20.000    100.     48.     68.35   ‐20.345    0.683    ‐4.374                  20.000    100.     80.     68.35    11.655    0.683     2.506                        20.000    100.     77.     68.35     8.655    0.683     1.861                  22.000    100.     51.     73.48   ‐22.478    0.735    ‐5.092                  22.000    100.     86.     73.48    12.522    0.735     2.837                  22.000    100.     79.     73.48     5.522    0.735     1.251                  24.000    100.     63.     78.24   ‐15.241    0.782    ‐3.694                  24.000    100.     89.     78.24    10.759    0.782     2.608                  24.000    100.     85.     78.24     6.759    0.782     1.638                  26.000    100.     58.     82.53   ‐24.534    0.825    ‐6.462                  26.000    100.     94.     82.53    11.466    0.825     3.020                  26.000    100.     89.     82.53     6.466    0.825     1.703                  28.000    100.     77.     86.29    ‐9.292    0.863    ‐2.702                  28.000    100.     92.     86.29     5.708    0.863     1.660                  28.000    100.     92.     86.29     5.708    0.863     1.660                  30.000    100.     85.     89.49    ‐4.488    0.895    ‐1.463                  30.000    100.     95.     89.49     5.512    0.895     1.797                  30.000    100.     97.     89.49     7.512    0.895     2.449   NATURAL               300.     50.     58.99    ‐8.986    0.197    ‐1.305  chi‐square: 555.16     degrees of freedom: 43     heterogeneity: 12.911  Effective Doses                              dose      limits    0.90     0.95     0.99   LD50  L1        16.850      lower   11.099    9.184    3.347                                            upper   20.101   20.636   21.664   LDP9  L1        63.716      lower   52.675   51.140   48.463                                            upper   87.815   96.561  124.360  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Phụ lục bảng 3.1 Khả chịu nhiệt giai đoạn ME, L1 loài  B.dorsalis.   PoloPlus  Version 2.0  Number of preparations: 2   Number of dose groups: 90   Model: Probit         Natural Response Parameter: yes   Convert doses to logarithms: no   LDs:  50 P9  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   Intercepts and slopes unconstrained. Preparation is ( 1) ME         Estimating natural response                            parameter   standard error   t ratio   ME                 ‐4.626                       0.358      ‐12.906   NATURAL       0.246                       0.012       20.457   SLOPE             0.266                      0.018       14.989  Variance‐Covariance matrix                             ME                    NATURAL           SLOPE            ME                 0.128465         ‐0.262711E‐02 ‐0.629694E‐02     NATURAL    ‐0.262711E‐02  0.144293E‐03   0.120957E‐03     SLOPE         ‐0.629694E‐02   0.120957E‐03   0.314411E‐03  Chi‐squared goodness of fit test   prep        dose      n       r   expected  residual   probab  std resid   ME          2.000    100.     15.     24.57    ‐9.574    0.246    ‐2.224                   2.000    100.     17.     24.57    ‐7.574    0.246    ‐1.759                   2.000    100.     21.     24.57    ‐3.574    0.246    ‐0.830                   4.000    100.     19.     24.59    ‐5.587    0.246    ‐1.297                   4.000    100.     21.     24.59    ‐3.587    0.246    ‐0.833                   4.000    100.     14.     24.59   ‐10.587    0.246    ‐2.459                   6.000    100.     26.     24.66     1.335    0.247     0.310                   6.000    100.     32.     24.66     7.335    0.247     1.702                   6.000    100.     28.     24.66     3.335    0.247     0.774                   8.000    100.     30.     25.04     4.958    0.250     1.144                   8.000    100.     38.     25.04    12.958    0.250     2.991                   8.000    100.     26.     25.04     0.958    0.250     0.221                  10.000    100.     38.     26.42    11.577    0.264     2.626                        10.000    100.     29.     26.42     2.577    0.264     0.584                  10.000    100.     31.     26.42     4.577    0.264     1.038                  12.000    100.     39.     30.26     8.737    0.303     1.902                  12.000    100.     41.     30.26    10.737    0.303     2.337                  12.000    100.     29.     30.26    ‐1.263    0.303    ‐0.275                  14.000    100.     43.     38.36     4.642    0.384     0.955                  14.000    100.     44.     38.36     5.642    0.384     1.160                  14.000    100.     39.     38.36     0.642    0.384     0.132                  16.000    100.     59.     51.31     7.692    0.513     1.539                  16.000    100.     45.     51.31    ‐6.308    0.513    ‐1.262                  16.000    100.     47.     51.31    ‐4.308    0.513    ‐0.862                  18.000    100.     68.     67.03     0.972    0.670     0.207                  18.000    100.     54.     67.03   ‐13.028    0.670    ‐2.771                  18.000    100.     59.     67.03    ‐8.028    0.670    ‐1.708                  20.000    100.     64.     81.51   ‐17.508    0.815    ‐4.510                  20.000    100.     71.     81.51   ‐10.508    0.815    ‐2.707                  20.000    100.     78.     81.51    ‐3.508    0.815    ‐0.904                  22.000    100.     99.     91.63     7.370    0.916     2.661                  22.000    100.     99.     91.63     7.370    0.916     2.661                  22.000    100.    100.     91.63     8.370    0.916     3.022                  24.000    100.     99.     97.00     2.002    0.970     1.173                  24.000    100.    100.     97.00     3.002    0.970     1.759                  24.000    100.     99.     97.00     2.002    0.970     1.173                  26.000    100.     99.     99.16    ‐0.157    0.992    ‐0.172                  26.000    100.     99.     99.16    ‐0.157    0.992    ‐0.172                  26.000    100.     99.     99.16    ‐0.157    0.992    ‐0.172                  28.000    100.    100.     99.82     0.183    0.998     0.429                  28.000    100.    100.     99.82     0.183    0.998     0.429                  28.000    100.    100.     99.82     0.183    0.998     0.429                  30.000    100.     99.     99.97    ‐0.969    1.000    ‐5.530                        30.000    100.    100.     99.97     0.031    1.000     0.175                  30.000    100.    100.     99.97     0.031    1.000     0.175   NATURAL              300.     55.     73.72   ‐18.719    0.246    ‐2.510  chi‐square: 161.34     degrees of freedom: 43     heterogeneity: 3.7522      Effective Doses                                dose      limits    0.90     0.95     0.99   LD50  ME        17.405      lower   16.421   16.173   15.589                                              upper   18.128   18.254   18.496   LDP9  ME        32.455      lower   30.172   29.808   29.141                                              upper   35.969   36.913   39.200  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   Intercepts and slopes unconstrained. Preparation is ( 2) L1         Estimating natural response                           parameter   standard error   t ratio   L1                    ‐1.759           0.072                 ‐24.426   NATURAL       0.049            0.010                     4.843   SLOPE             0.149            0.004                   33.764  Variance‐Covariance matrix                           L1                        NATURAL          SLOPE            L1                   0.518587E‐02 ‐0.389126E‐03 ‐0.289359E‐03     NATURAL     ‐0.389126E‐03  0.103823E‐03  0.168072E‐04     SLOPE          ‐0.289359E‐03  0.168072E‐04  0.195624E‐04  Chi‐squared goodness of fit test   prep       dose      n       r   expected  residual   probab  std resid   L1           2.000    100.      8.     11.79    ‐3.789    0.118    ‐1.175                   2.000    100.     11.     11.79    ‐0.789    0.118    ‐0.245                   2.000    100.     17.     11.79     5.211    0.118     1.616                   4.000    100.      9.     16.60    ‐7.598    0.166    ‐2.042                         4.000    100.     13.     16.60    ‐3.598    0.166    ‐0.967                   4.000    100.     15.     16.60    ‐1.598    0.166    ‐0.430                   6.000    100.     19.     23.38    ‐4.384    0.234    ‐1.036                   6.000    100.     21.     23.38    ‐2.384    0.234    ‐0.563                   6.000    100.     25.     23.38     1.616    0.234     0.382                   8.000    100.     35.     32.15     2.851    0.321     0.610                   8.000    100.     33.     32.15     0.851    0.321     0.182                   8.000    100.     30.     32.15    ‐2.149    0.321    ‐0.460                  10.000    100.     27.     42.51   ‐15.510    0.425    ‐3.137                  10.000    100.     22.     42.51   ‐20.510    0.425    ‐4.149                  10.000    100.     46.     42.51     3.490    0.425     0.706                  12.000    100.     57.     53.72     3.280    0.537     0.658                  12.000    100.     63.     53.72     9.280    0.537     1.861                  12.000    100.     46.     53.72    ‐7.720    0.537    ‐1.548                  14.000    100.     65.     64.82     0.179    0.648     0.038                  14.000    100.     82.     64.82    17.179    0.648     3.598                  14.000    100.     61.     64.82    ‐3.821    0.648    ‐0.800                  16.000    100.     79.     74.88     4.118    0.749     0.950                  16.000    100.     91.     74.88    16.118    0.749     3.716                  16.000    100.     86.     74.88    11.118    0.749     2.564                  18.000    100.     73.     83.23   ‐10.228    0.832    ‐2.737                  18.000    100.    100.     83.23    16.772    0.832     4.489                  18.000    100.     91.     83.23     7.772    0.832     2.080                  20.000    100.     97.     89.56     7.436    0.896     2.432                  20.000    100.     89.     89.56    ‐0.564    0.896    ‐0.185                  20.000    100.    100.     89.56    10.436    0.896     3.413                  22.000    100.     99.     93.97     5.032    0.940     2.114                  22.000    100.     98.     93.97     4.032    0.940     1.694                  22.000    100.     83.     93.97   ‐10.968    0.940    ‐4.607                  24.000    100.     96.     96.77    ‐0.768    0.968    ‐0.434                        24.000    100.     95.     96.77    ‐1.768    0.968    ‐1.000                  24.000    100.     91.     96.77    ‐5.768    0.968    ‐3.262                  26.000    100.     95.     98.40    ‐3.399    0.984    ‐2.707                  26.000    100.     98.     98.40    ‐0.399    0.984    ‐0.318                  26.000    100.     92.     98.40    ‐6.399    0.984    ‐5.097                  28.000    100.     97.     99.27    ‐2.267    0.993    ‐2.658                  28.000    100.     98.     99.27    ‐1.267    0.993    ‐1.486                  28.000    100.     96.     99.27    ‐3.267    0.993    ‐3.831                  30.000    100.    100.     99.69     0.309    0.997     0.557                  30.000    100.    100.     99.69     0.309    0.997     0.557                  30.000    100.     99.     99.69    ‐0.691    0.997    ‐1.244   NATURAL              300.     19.     14.80     4.197    0.049     1.119  chi‐square: 230.95     degrees of freedom: 43     heterogeneity: 5.3710  Effective Doses                              dose      limits    0.90     0.95     0.99   LD50  L1        11.779      lower   10.873   10.678   10.267                                             upper   12.603   12.762   13.077   LDP9  L1        38.565      lower   35.995   35.542   34.677                                            upper   41.776   42.517   44.138      ... KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NHIỆT TRẦN CỦA BỐN LOÀI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae Drew & Hancock, Bactrocera corecta Bezz, Bactrocera cucurbitae Coquillett Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephrididae). .. B .dorsalis 28 4.1.2 So sánh khả chống chịu nhiệt bốn pha chống chịu nhiệt cao bốn loài theo LT 50 30 4.1.3 So sánh khả chống chịu nhiệt bốn pha chống chịu nhiệt cao bốn loài theo LT 99.9968... 4.1.1 Khả chống chịu nhiệt trần pha tiền hóa nhộng bốn lồi RĐQ B dorsalis, B correcta, B carambolae B cucurbitae 24 4.1.1.1 Khả chịu nhiệt trần pha tiền nhộng loài B carambolae 24 4.1.1.2 Khả
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NHIỆT TRẦN CỦA BỐN LOÀIRUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae Drew Hancock, Bactrocera corecta Bezz, Bactrocera cucurbitae Coquillett Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephrididae) , KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NHIỆT TRẦN CỦA BỐN LOÀIRUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae Drew Hancock, Bactrocera corecta Bezz, Bactrocera cucurbitae Coquillett Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephrididae)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay