3 HOP DONG GIAM SAT

9 42 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:43

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2013 HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CƠNG CƠNG TRÌNH Số: 02/2013/HĐGS-HL Về việc: Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Đường Nội Bộ khu Khu biệt thự Thanh Bình Tp Vũng Tàu Giữa Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Và Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Xây Dựng Hồng Lộc PHẦN – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội khoá XI; Căn Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính Phủ hợp đồng hoạt động xây dựng; Căn Quyết định số 206/QĐ-VT ngày 18 tháng 07 năm 2013 Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu việc phê duyệt định đơn vị tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Trụ Sở UBND huyện Long Thành ; PHẦN - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2013, Chúng gồm bên đây: 1 Chủ đầu tư (viết tắt Bên A) : Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Đại diện Ông: Lê Hồng Đức Chức vụ: Chủ tịch Địa : 54 Võ Thị Sáu – Phường – Tp Vũng Tàu Điện thoại : 0643.852.285 Fax: Số tài khoản : Tại : Và bên 2 Bên Nhận thầu (viết tắt Bên B) : Tên giao dịch : Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Xây Dựng Hồng Lộc Đại diện Ông: Trần Xuân Lộc Chức vụ: Giám đốc Địa : 158/21/3 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : 0908.094.772 Fax: Số tài khoản : 31410001407018 Tại : Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Đơng Sài Gòn Mã số thuế : 0312322771 bên lại Bên A Bên B gọi riêng Bên gọi chung Các Bên Các Bên thống thoả thuận sau: ĐIỀU MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC Bên A đồng ý thuê Bên B đồng ý nhận thực công việc giám sát thi công xây dựng cho cơng trình sau: Giám sát chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình: a- Tổ chức kiểm tra điều kiện khởi cơng cơng trình xây dựng theo qui định pháp luật; b- Tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào cơng trình nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực theo yêu cầu thiết kế, bao gồm: + Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng nhà sản xuất, kết thí nghiệm phòng thí nghiệm hợp chuẩn kết kiểm định chất lượng thiết bị tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho cơng trình trước đưa vào cơng trình; + Trường hợp nghi ngờ kết kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào cơng trình nhà thầu thi cơng xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực Bên B báo cáo Bên A để tiến hành thực kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào cơng trình xây dựng c- Kiểm tra giám sát trình thi cơng xây dựng cơng trình, bao gồm: + Kiểm tra biện pháp thi công nhà thầu thi công xây dựng cơng trình; + Kiểm tra giám sát thường xun có hệ thống q trình nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình triển khai cơng việc trường Kết kiểm tra phải ghi nhật ký giám sát Bên A biên kiểm tra theo quy định; + Xác nhận vẽ hoàn cơng; + Nghiệm thu cơng trình xây dựng theo quy định pháp luật quản lý chất lượng công trình xây dựng; + Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, phận cơng trình, giai đoạn thi cơng xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình xây dựng hồn thành cơng trình xây dựng; + Phát sai sót, bất hợp lý thiết kế để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh; + Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng phận cơng trình, hạng mục cơng trình cơng trình xây dựng có nghi ngờ chất lượng; + Phối hợp với Bên A bên liên quan giải vướng mắc, phát sinh thi cơng xây dựng cơng trình ĐIỀU GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN 2.1 Giá hợp đồng: 350.954.251 đồng Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu chín trăm năm mươi bốn ngàn hai trăm năm mươi mốt đồng (Đã bao gồm thuế VAT 10%) 2.2 Tạm ứng Thời gian chậm 14 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết đấu thầu Quyết định định thầu thi công xây dựng cơng trình quan có thẩm quyền Bên A ứng trước cho Bên B 50 % giá trị hợp đồng ký kết 2.3.Thanh toán thu hồi tạm ứng Sau cơng trình hồn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng Bên A toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng thu hồi 100% giá trị tạm ứng ĐIỀU THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG 3.1 Chi phí phát sinh tính cơng việc Bên B gia tăng phạm vi công việc theo yêu cầu Chủ đầu tư; 3.2 Chi phí phát sinh thoả thuận toán Bên A Bên B Việc tính tốn chi phí phát sinh sở tính tốn Giá hợp đồng thoả thuận việc điều chỉnh Giá hợp đồng có thay đổi cho phép tính tốn chi phí phát sinh theo điều khoản quy định việc tốn chi phí phát sinh ĐIỀU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Tiến độ thực hợp đồng: Kể từ ngày khởi cơng cơng trình theo tiến độ nhà thầu thi công nêu hồ sơ dự thầu Hình thức thực hợp đồng: Hợp đồng trọn gói ĐIỀU TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B 5.1 Bên B đảm bảo tất công việc Bên B thực theo Hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư qui định tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hành qui định tiêu chuẩn Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 5.2 Bên B phải đảm bảo giám sát thi cơng xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình nhằm hồn thành tiến độ, thiết kế, đảm bảo chất lượng an toàn; 5.3 Bên B phải lập đề cương giám sát thi cơng xây dựng để trình chủ đầu tư chấp thuận trước thực việc giám sát; 5.4 Bên B có trách nhiệm thường xun quản lý, giám sát, đơn đốc nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, đảm bảo thực tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng an tồn cơng trình, hạng mục cơng trình 5.5 Bên B phải tuân thủ đạo hướng dẫn Bên B, ngoại trừ hướng dẫn yêu cầu trái với luật pháp thực 5.6 Bên B phải bảo vệ lợi ích quyền lợi hợp pháp Bên A trình thực cơng việc mình; 5.7 Bên B phải có trách nhiệm cử người có đủ chun mơn với Bên A chứng minh, bảo vệ xác đầy đủ tài liệu liên quan đến khối lượng, chất lượng cơng trình trước quan có liên quan q trình thực cơng việc theo hợp đồng này; 5.8 Bên B có trách nhiệm báo cáo thường xun tình hình cơng việc cơng trình cho Bên A văn hàng tuần, tháng hồn thành cơng trình ĐIỀU QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 6.1 Bên A phải thông báo định nhiệm vụ, quyền hạn người giám sát thi cơng xây dựng cơng trình cho nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình biết để phối hợp thực 6.2 Khi phát sai phạm chất lượng cơng trình xây dựng nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình phải buộc nhà thầu dừng thi công yêu cầu khắc phục hậu 6.3 Bên A cung cấp cho Bên B thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà Bên A có khoảng thời gian sớm theo đề nghị Bên B; 6.4 Bên A cung cấp cho Bên B (01) tất tài liệu liên quan đến thiết kế, hợp đồng ký kết với nhà thầu khác; 6.5 Bên A hợp tác với Bên B tạo điều kiện đến mức tối đa cho Bên B trình thực hợp đồng; 6.6 Thanh toán: Bên B toán cho Bên B toàn giá hợp đồng theo qui định thoả thuận hợp đồng này; 6.7 Bên A bàn bạc tới thống trước định vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc Bên B; ĐIỀU TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 7.1 Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư: 7.1.1 Tạm ngừng hợp đồng Bên A Nếu Bên B không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên A thơng báo tạm ngừng cơng việc Bên B yêu cầu Bên B phải thực sửa chữa sai sót khoảng thời gian hợp lý 7.1.2 Chấm dứt Hợp đồng Bên A Bên A quyền chấm dứt Hợp đồng Bên B: (a) Phá dở công việc thể rõ ràng ý định không tiếp tục thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, (b) Bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh giám sát người quản lý tài sản, người uỷ quyền người quản lý lợi ích chủ nợ có hành động kiện xảy (theo Luật áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới hoạt động kiện này, Nếu có trường hợp này, Chủ đầu tư có thể, cách thông báo cho Bên B trước 14 ngày chấm dứt Hợp đồng 7.1.3 Quyền chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng vào lúc thuận tiện cho Chủ đầu tư, cách thông báo cho Bên B việc chấm dứt Hợp đồng Việc chấm dứt có hiệu lực sau 14 ngày kể từ ngày mà Bên B nhận thông báo Chủ đầu tư 7.2 Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng Bên B: 7.2.1 Quyền tạm ngừng công việc Bên B Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ Điều [Giá hợp đồng, tạm ứng tốn] Bên B có thể, sau thông báo cho Chủ đầu tư không muộn 14 ngày, tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ Bên B tạm ứng, toán theo điều khoản hợp đồng, tùy trường hợp mô tả thông báo Nếu Bên B tiếp nhận chứng tốn (như nêu Khoản tương ứng thông báo trên) trước thông báo chấm dứt hợp đồng, Bên B phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại bình thường Nếu Bên B phải chịu chậm trễ / chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, Bên B phải thông báo cho Bên A có quyền: (a) Gia hạn thời gian để bù cho chậm trễ vậy, việc hoàn thành bị chậm trễ (b) Thanh tốn chi phí cộng thêm lợi nhuận hợp lý, tính vào giá hợp đồng Sau nhận thông báo này, Bên A đồng ý định vấn đề 7.2.2 Chấm dứt Hợp đồng Bên B Bên B chấm dứt hợp đồng phải thông báo văn trước cho Chủ đầu tư tối thiểu 14 ngày trường hợp quy định đây: (a) Bên A khơng tốn khoản tiền đến hạn cho Bên B theo hợp đồng không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều [Giá hợp đồng, tạm ứng tốn] vòng 14 ngày sau nhận thông báo văn Bên B khoản toán bị hạn; (b) Bên A không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, (c) Do hậu kiện bất khả kháng mà Bên B thực phần quan trọng công việc thời gian không 07 ngày Trong kiện trường hợp nêu trên, Bên B có thể, thông báo trước 14 ngày cho Bên A để chấm dứt Hợp đồng 7.3 Thanh toán chấm dứt hợp đồng 7.3.1 Nếu xảy trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, bên thông báo cho bên việc chấm dứt hợp đồng trước 14 ngày 7.3.2 Bên B phải chuyển tài liệu mà thực thời điểm chấm dứt hợp đồng cho Bên A 7.3.3 Sau chấm dứt hợp đồng Bên A tiếp tục thực công việc đặt cho đơn vị khác thực Bên A đơn vị sử dụng tài liệu Bên A thực đại diện Bên A thực 7.3.4 Sớm sau thơng báo chấm dứt hợp đồng khơng muộn 30 ngày sau đó, Bên A Bên B thảo luận xác định giá trị công việc tài liệu Bên B thực theo hợp đồng (Giá trị hợp đồng thời điểm chấm dứt) Trong vòng 07 ngày sau xác định Giá trị hợp đồng thời điểm chấm dứt, Bên A toán cho Bên B toàn số tiền ĐIỀU VIỆC BẢO MẬT Ngoại trừ nhiệm vụ Bên A yêu cầu, Bên B không phép tiết lộ cho bên thứ ba công việc thơng tin liên quan đến Dự án, Cơng trình, Hạng mục cơng trình, gói thầu Bên B thực theo hợp đồng mà khơng có đồng ý trước văn Bên A ĐIỀU BẢO HIỂM Để tránh rủi ro trách nhiệm nghề nghiệp, Bên B phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo qui định pháp luật ĐIỀU 10 BẤT KHẢ KHÁNG 10.1 Định nghĩa bất khả kháng “Bất khả kháng” kiện sảy mang tính khách quan nằm ngồi tầm kiểm soát bên động đất, bảo, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh có nguy xảy chiến tranh…và thảm hoạ khác chưa lường hết trước yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền Việt Nam phù hợp với qui định pháp luật 10.2 Thơng báo tình trạng bất khả kháng Nếu hai bên điều kiện bắt buộc khơng thể thực phần toàn trách nhiệm, cơng việc trường hợp bất khả kháng bị ảnh hưởng bên khác theo hợp đồng vòng 07 ngày sau cố xảy bên bị ảnh hưởng thông báo cho bên văn toàn việc chi tiết trường hợp bất khả kháng Bên đó, thông báo, phải miễn cho việc thực công việc thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, khơng áp dụng nghĩa vụ tốn bên cho bên theo Hợp đồng Một bên phải gửi thông báo cho Bên khơng bị ảnh hưởng tình trạng bất khả kháng 10.3 Trách nhiệm Bên trường hợp bất khả kháng Việc bên khơng hồn thành nghĩa vụ kiện bất khả kháng sở để bên chấm dứt hợp đồng Trong trường hợp xảy bất khả kháng thời gian thực hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng thực nghĩa vụ theo hợp đồng mình, cố phải giải sớm tốt với nỗ lực hai bên 10.4 Chấm dứt hợp đồng có lựa chọn tốn Nếu trường hợp bất khả kháng xảy mà nỗ lực Bên Bên không đem lại kết buộc phải chấm dứt công việc thời điểm Bên có thơng báo tình trạng bất khả kháng gửi thơng báo việc chấp dứt hợp đồng văn cho bên việc chấm dứt có hiệu lực vòng 07 ngày sau Bên nhận thông báo chấm dứt hợp đồng Sau chấm dứt hợp đồng theo Khoản này, Bên B toán: 10.4.1 Các khoản toán cho sản phẩm hoàn thành Bên A xác nhận 10.5 Nghĩa vụ thực theo qui định pháp luật Bất kể quy định khác Điều này, việc hay trường hợp khả kiểm sốt Bên (bao gồm, khơng giới hạn bất khả kháng) xảy mà làm hai Bên không theo luật định để hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng họ theo Luật điều chỉnh hợp đồng, mà bên quyền tiếp tục thực hợp đồng, sở thông báo bên cho bên việc trường hợp này, Bên hết nghĩa vụ tiếp tục thực công việc này, mà không làm phương hại quyền bên ĐIỀU 11 THƯỞNG, PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG 11.1 Phạt vi phạm hợp đồng 11.2 Đối với Bên B: Nếu lỗi Bên B làm chậm tiến độ 01 ngày phạt 0.5% tổng số tiền phạt không 12% phần giá trị hợp đồng vi phạm 11.3 Đối với Bên A: Nếu không cung cấp kịp thời tài liệu toán theo yêu cầu tiến độ xác định bị phạt theo hình thức ĐIỀU 12 KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI Nếu có phát sinh tranh chấp bên liên quan đến hợp đồng vấn đề phát sinh, bên phải tiến hành thương lượng để giải vấn đề cách hữu hảo Nếu thương lượng khơng có kết vòng 14 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, bên đệ trình vấn đề lên Tồ án Nhân dân Trọng tài để xử lý tranh chấp theo qui định pháp luật Quyết định Toà án Nhân dân Trọng tài định cuối có tính chất bắt buộc với bên ĐIỀU 13 QUYẾT TỐN HỢP ĐỒNG 13.1 Quyết tốn hợp đồng Trong vòng 14 ngày sau nhận Biên xác nhận Chủ đầu tư Bên B hoàn thành tất nghĩa vụ theo qui định hợp đồng, Bên B trình cho Bên A 02 dự thảo toán hợp đồng với tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên A chấp thuận: a) Giá trị tất công việc làm theo Hợp đồng b) Số tiền khác mà Bên B coi đến hạn toán theo Hợp đồng thỏa thuận khác Nếu Bên A không đồng ý cho Bên B chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần dự thảo tốn hợp đồng, Bên B cung cấp thêm thông tin Bên A có yêu cầu hợp lý thay đổi dự thảo theo trí hai bên Bên B chuẩn bị trình cho Bên A tốn hợp đồng hai bên trí 13.2 Chấm dứt trách nhiệm Bên A Sau toán hợp đồng ký bên, Bên A không chịu trách nhiệm với Bên B vấn đề liên quan đến Hợp đồng, trừ Bên B nêu cụ thể: a) Trong Quyết toán hợp đồng b) Trừ vấn đề công việc nảy sinh sau ký Biên xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng Bên B toán hợp đồng ĐIỀU 14 ĐIỀU KHOẢN CHUNG 14.1 Hai bên cam kết thực điều quy định hợp đồng 14.2 Hợp đồng bao gồm 09 trang, lập thành 06 Bên A giữ 03 Bên B giữ 03 14.3 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký./ ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Giám đốc Trần Xuân Lộc ... A để chấm dứt Hợp đồng 7 .3 Thanh toán chấm dứt hợp đồng 7 .3. 1 Nếu xảy trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, bên thơng báo cho bên việc chấm dứt hợp đồng trước 14 ngày 7 .3. 2 Bên B phải chuyển tài... dứt hợp đồng cho Bên A 7 .3. 3 Sau chấm dứt hợp đồng Bên A tiếp tục thực cơng việc đặt cho đơn vị khác thực Bên A đơn vị sử dụng tài liệu Bên A thực đại diện Bên A thực 7 .3. 4 Sớm sau thơng báo chấm... kết thực điều quy định hợp đồng 14.2 Hợp đồng bao gồm 09 trang, lập thành 06 Bên A giữ 03 Bên B giữ 03 14 .3 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký./ ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Giám đốc Trần Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 HOP DONG GIAM SAT, 3 HOP DONG GIAM SAT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay