KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp). TRÊN MÔI TRƯỜNG BÃ MÍA, VỎ TRẤU CÓ BỔ SUNG CaCO 3

82 31 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp) TRÊN MƠI TRƯỜNG BÃ MÍA, VỎ TRẤU CĨ BỔ SUNG CaCO3 Họ tên sinh viên: ĐỖ THỊ TỐ LOAN Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 08 / 2011 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRÊN MƠI TRƯỜNG BÃ MÍA, VỎ TRẤU CÓ BỔ SUNG CaCO3 Tác giả ĐỖ THỊ TỐ LOAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC TP Hồ Chí Minh Tháng 08 / 2011 ii LỜI CẢM ƠN Con kính gửi lời biết ơn sâu sắc đến bố mẹ người thân u gia đình ln bên con, giúp đỡ vượt qua khó khăn, động viên học tập thật tốt Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu quý thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quý báu tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành biết ơn cô Phạm Thị Ngọc trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian vừa qua để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn tập thể lớp Nông Học 33B anh chị, bạn bè hỗ trợ, động viên suốt thời gian học tập, thực đề tài Đồng gửi lời cảm ơn đến anh chị Nguyễn Văn Ánh (chủ trại nấm bào ngư Văn Ánh) nhiệt tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho em thực đề tài Sinh Viên thực Đỗ Thị Tố Loan iii TÓM TẮT ĐỖ THỊ TỐ LOAN, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2011, “Khảo sát khả tăng trưởng nấm bào ngư Pleurotus sp môi trường bã mía, vỏ trấu có bổ sung CaCO3” Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC Đề tài thực khoảng thời gian từ tháng 02/2010 đến 06/2010 nhà (ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), nhằm khảo sát khả tăng trưởng nấm bào ngư mơi trường bã mía, vỏ trấu xác định mức CaCO3 bổ sung vào giá thể để điều chỉnh pH môi trường cho phù hợp Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên hai yếu tố, 10 nghiệm thức, lần lặp lại Các nghiệm thức: NT A1B1: 100 % bã mía, khơng bổ sung CaCO3 NT A2B1: 75 % bã mía + 25 % vỏ trấu, khơng bổ sung CaCO3 NT A3B1: 50 % bã mía + 50 % vỏ trấu, không bổ sung CaCO3 NT A4B1: 25 % bã mía + 75 % vỏ trấu, khơng bổ sung CaCO3 NT A5B1: 100 % vỏ trấu, không bổ sung CaCO3 NT A1B2: 100 % bã mía, bổ sung 2% CaCO3 NT A2B2: 75 % bã mía + 25 % vỏ trấu, bổ sung 2% CaCO3 NT A3B2: 50 % bã mía + 50 % vỏ trấu, bổ sung 2% CaCO3 NT A4B2: 25 % bã mía + 75 % vỏ trấu, bổ sung 2% CaCO3 NT A5B2: 100 % vỏ trấu, bổ sung 2% CaCO3 Bố trí thí nghiệm chất (bã mía, vỏ trấu + cám gạo + CaCO3) Kết thí nghiệm cho thấy: Về khả tăng trưởng suất: - Sử dụng chất 100% bã mía động thái phát triển chiều dài tơ tốt nhất, thời gian tơ phủ kín bịch ngắn nhất, thời gian thể nhanh nhất, số thể/chùm nhiều nhất, mức bổ sung 2% CaCO3 vừa cho suất cao mà chi phí đầu tư thấp hiệu kinh tế cao iv - Đối với công thức phối trộn, công thức A2B1 (75% bã mía + 25% vỏ trấu + 0% CaCO3) cơng thức phối trộn A1B2 (100% bã mía + 2% CaCO3) cho suất cao công thức phối trộn lại Về kinh tế, NT A2B1 mang lại lợi nhuận cao NT A1B2 có hiệu kinh tế Về tình hình sâu bệnh, thời gian thực thí nghiệm, có xuất nấm mốc xanh NT A1B1 bị ấu trùng ruồi cơng NT A1B1 NT A3B1 Tóm lại, cơng thức phối trộn thí nghiệm cơng thức A2B1 (75% bã mía, 25% vỏ trấu + 0% CaCO3) cho suất cao công thức phối trộn lại, cơng thức phối trộn A1B2 (100% bã mía + 2% CaCO3) có hiệu kinh tế v MỤC LỤC Nội dung trang DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung nấm ăn 2.2 Giá trị dinh dưỡng nấm 2.3 Giá trị dinh dưỡng nấm 2.4Tình hình sản xuất nấm giới Việt Nam 2.4.1 Tình hình sản xuất nấm giới 2.4.2 Tình hình sản xuất nấm Việt Nam 2.5 Những thuận lợi khó khăn nghề trồng nấm Việt Nam 2.5.1 Thuận lợi 2.6 Giới thiệu chung nấm bào ngư 11 2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng nấm bào ngư .11 2.8 Giá trị dược liệu nấm bào ngư .14 2.9 Nguyên liệu trồng nấm bào ngư 14 2.10 Tình hình nghiên cứu nấm bào ngư 16 2.11 Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch nấm bào ngư 17 2.11.1 Chuẩn bị nguyên liệu 17 2.11.2 Chuẩn bị sinh khối 18 2.11.3 Chăm sóc, thu hoạch chế biến 18 2.11.4 Sâu bệnh hại nấm 18 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 20 3.2 Điều kiện thời tiết thời gian thực thí nghiệm .20 3.3 Vật liệu thí nghiệm 21 3.3.1 Giống .21 3.3.2 Nguyên liệu trồng nấm 21 3.3.3 Các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 21 3.4 Phương pháp thí nghiệm 21 3.5 Qui trình thực .22 3.6 Phương pháp thu thập số liệu tiêu theo dõi 22 3.6.1 Các tiêu sinh trưởng 22 3.6.2 Chỉ tiêu suất 23 3.6.3 Hiệu kinh tế 23 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 vi 4.1 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng 24 4.1.1 Động thái phát triển chiều dài sợi tơ .24 4.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm 27 4.1.3 Phần trăm số bịch phơi có tơ phủ trắng giai đoạn 25 NSC 28 4.1.4 Thời gian tơ nấm ăn trắng bịch phôi .29 4.1.5 Thời gian thể 30 4.1.6 Số chùm thể bịch .30 4.1.7 Số thể chùm .31 4.1.8 Trọng lượng trung bình chùm thể 32 4.1.9 Tình hình sâu bệnh 33 4.3 Hiệu kinh tế 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41   vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt (Kí hiệu) Viết đầy đủ CC Cơ chất ctv Cộng tác viên CV Coefficient of Variation NSC Ngày sau cấy NSLT Năng suất lý thuyết NSƠTN Năng suất thí nghiệm NSTT Năng suất thực thu NT Nghiệm thức TLQTTB Trọng lượng thể trung bình TB Trung bình Vit Vitamin viii DANH SÁCH CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ   Hình 1: Chùm thể nấm nghiệm thức 41  Hình 2: Chùm thể nấm nghiệm thức (tt) 42  Hình 3: Chùm thể nấm nghiệm thức (tt) 43  Hình 4: Nấm mốc xanh nghiệm thức A1B1 44  Hình 5: Nấm thu hoạch từ nghiệm thức 45  Đồ thị 1: Động thái tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm 46  Đồ thị 2: Tốc độ tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm .46  Biểu đồ 3: Năng suất nghiệm thức 47  Biểu đồ 4: Diễn biến nhiệt độ từ tháng đến tháng năm 2011 tỉnh Bình Dương 47  ix DANH SÁCH CÁC BẢNG   Bảng 2.1: Tỉ lệ phần trăm so với chất khô 4  Bảng 2.2: Hàm lượng vitamin chất khoáng 4  Bảng 2.3 Thành phần hóa học số loại nấm 5  Bảng 2.4: Thành phần amino acid 5  Bảng 2.5: Sản lượng nấm ăn giới từ năm 1975 – 1986 7  Bảng 2.6 Sản lượng nấm ăn giới từ năm 1990 – 1997 7  Bảng 2.7 Thành phần acid amin số loài nấm bào ngư 13  Bảng 2.8Hàm lượng vitamine số loài nấm bào ngư 13  Bảng 2.9 Hàm lượng nguyên tố vi lượng số loài nấm bào ngư 14  Bảng 3.1 Các yếu tố thời tiết 20  Bảng 4.1 Động thái phát triển chiều dài sợi tơ nấm nghiệm thức (cm) 24  Bảng 4.2 Tốc độ tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm (cm / ngày) 27  Bảng 4.3 Phần trăm số bịch phôi có tơ phủ trắng giai đoạn 25 NSC (%) 28  Bảng 4.4 Thời gian tơ nấm ăn trắng bịch phôi (ngày) 29  Bảng 4.5 Thời gian thể (ngày) 30  Bảng 4.6 Số chùm thể bịch (chùm) 31  Bảng 4.7 Số thể trung bình chùm (quả thể) 32  Bảng 4.8 Trọng lượng trung bình chùm thể (g) 32  Bảng 4.9 Năng suất nghiệm thức .34  Bảng 4.10 Tổng chi, tổng thu, lợi nhuận nghiệm thức 36    58 Variable 4: Thời gian tơ nấm phủ trắng bịch nấm Grand Mean = 24.200 Grand Sum = 726.000 T A B L E O F Total Count = 30 M E A N S Total * * 20.667 124.000 * * 23.167 139.000 * * 24.000 144.000 * * 26.500 159.000 * * 26.667 160.000 * * 24.400 366.000 * * 24.000 360.000 * 1 21.000 63.000 * 20.333 61.000 * 22.667 68.000 * 2 23.667 71.000 * 24.000 72.000 * 24.000 72.000 * 26.333 79.000 * 26.667 80.000 * 28.000 84.000 * 25.333 76.000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 149.800 37.450 18.7250 0.0000 Factor B 1.200 1.200 0.6000 AB 11.800 2.950 1.4750 0.2471 -7 Error 20 40.000 2.000 -Total 29 202.800 Coefficient of Variation: 5.84% s_ for means group 2: y 0.5774 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.3651 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 0.8165 Number of Observations: 59 RANGE (giữa nghiệm thức yếu tố A) Error Mean Square = 2.000 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.286 s_ = 0.8165 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 20.67 23.17 24.00 26.50 26.67 Ranked Order B AB AB A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 26.67 26.50 24.00 23.17 20.67 A A AB AB B 60 Variable 4: Thời gian thể sau rạch bịch Grand Mean = 4.000 Grand Sum = 120.000 T A B L E O F Total Count = 30 M E A N S Total * * 3.667 22.000 * * 3.667 22.000 * * 3.667 22.000 * * 3.833 23.000 * * 5.167 31.000 * * 3.733 56.000 * * 4.267 64.000 * 1 4.000 12.000 * 3.333 10.000 * 3.333 10.000 * 2 4.000 12.000 * 3.667 11.000 * 3.667 11.000 * 3.333 10.000 * 4.333 13.000 * 4.333 13.000 * 6.000 18.000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 10.333 2.583 2.5000 0.0751 Factor B 2.133 2.133 2.0645 0.1662 AB 4.867 1.217 1.1774 0.3507 -7 Error 20 20.667 1.033 -Total 29 38.000 Coefficient of Variation: 25.41% s_ for means group 2: y 0.4150 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.2625 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 0.5869 Number of Observations: 61 Variable 4: Số chùm thể bịch Grand Mean = 4.200 Grand Sum = 126.000 T A B L E O F Total Count = 30 M E A N S Total * * 4.167 25.000 * * 4.583 27.500 * * 4.250 25.500 * * 4.167 25.000 * * 3.833 23.000 * * 4.000 60.000 * * 4.400 66.000 * 1 3.500 10.500 * 4.833 14.500 * 4.333 13.000 * 2 4.833 14.500 * 4.000 12.000 * 4.500 13.500 * 4.500 13.500 * 3.833 11.500 * 3.667 11.000 * 4.000 12.000 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 1.717 0.429 2.2391 0.1011 Factor B 1.200 1.200 6.2609 0.0211 AB 3.050 0.763 3.9783 0.0156 -7 Error 20 3.833 0.192 Total 29 9.800 Coefficient of Variation: 10.42% s_ for means group 2: y 0.1787 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.1130 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 0.2528 Number of Observations: 62 RANGE (giữa nghiệm thức yếu tố AB) Error Mean Square = 0.1920 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7463 s_ = 0.2530 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 3.500 4.830 4.330 4.830 4.000 4.500 4.500 3.830 3.670 4.000 Ranked Order C A ABC A ABC AB AB BC BC ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 4.830 4.830 4.500 4.500 4.330 4.000 4.000 3.830 3.670 3.500 A A AB AB ABC ABC ABC BC BC C 63 Variable 4: số thể trung bình chùm Grand Mean = 6.118 Grand Sum = 183.540 T A B L E O F Total Count = 30 M E A N S Total * * 7.058 42.345 * * 6.550 39.300 * * 6.296 37.775 * * 5.312 31.870 * * 5.375 32.250 * * 6.508 97.615 * * 5.728 85.925 * 1 7.690 23.070 * 6.425 19.275 * 6.565 19.695 * 2 6.535 19.605 * 6.825 20.475 * 5.767 17.300 * 5.750 17.250 * 4.873 14.620 * 5.708 17.125 * 5.042 15.125 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 13.819 3.455 5.0707 0.0055 Factor B 4.555 4.555 6.6860 0.0177 AB 1.346 0.337 0.4939 -7 Error 20 13.626 0.681 Total 29 33.346 Coefficient of Variation: 13.49% s_ for means group 2: y 0.3370 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.2131 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: 0.4766 Number of Observations: 64 RANGE (giữa nghiệm thức yếu tố A*B) Error Mean Square = 0.6810 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.917 s_ = 0.4764 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 10 = = = = = = = = = = 7.690 6.430 6.570 6.540 6.830 5.770 5.750 4.870 5.710 5.400 A AB AB AB AB AB AB B AB B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 7.690 6.830 6.570 6.540 6.430 5.770 5.750 5.710 5.400 4.870 A AB AB AB AB AB AB AB B B 65 Variable 4: Trọng lượng trung bình chùm thể Grand Mean = 57.029 Grand Sum = 1710.860 T A B L E O F Total Count = 30 M E A N S Total * * 67.410 404.460 * * 60.620 363.720 * * 57.457 344.745 * * 49.634 297.805 * * 50.022 300.130 * * 60.996 914.945 * * 53.061 795.915 * 1 71.807 215.420 * 63.013 189.040 * 62.017 186.050 * 2 59.223 177.670 * 63.207 189.620 * 51.708 155.125 * 54.242 162.725 * 45.027 135.080 * 53.710 161.130 * 46.333 139.000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 1347.782 336.945 6.8336 0.0012 Factor B 472.271 472.271 9.5782 0.0057 AB 62.731 15.683 0.3181 -7 Error 20 986.143 49.307 Total 29 2868.928 Coefficient of Variation: 12.31% s_ for means group 2: y 2.8667 Number of Observations: s_ for means group 4: y 1.8130 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 4.0541 Number of Observations: 66 RANGE (giữa nghiệm thức yếu tố A) Error Mean Square = 49.31 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 16.31 s_ = 4.054 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 67.41 60.62 57.46 49.63 50.02 Ranked Order A A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 67.41 60.62 57.46 50.02 49.63 A A A A A 67 Variable 4: Trọng lượng thể trung bình bịch Grand Mean = 237.438 Grand Sum = 7123.139 T A B L E O F Total Count = 30 M E A N S Total * * 275.730 1654.380 * * 277.571 1665.426 * * 241.270 1447.620 * * 208.743 1252.458 * * 183.876 1103.255 * * 239.336 3590.037 * * 235.540 3533.103 * 1 250.545 751.635 * 300.915 902.745 * 269.775 809.326 * 2 285.367 856.100 * 249.853 749.558 * 232.688 698.063 * 244.088 732.263 * 173.398 520.195 * 182.418 547.255 * 185.333 556.000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 40703.567 10175.892 9.7601 0.0002 Factor B 108.051 108.051 0.1036 AB 12012.473 3003.118 2.8804 0.0492 -7 Error 20 20851.945 1042.597 -Total 29 73676.036 -Coefficient of Variation: 13.60% s_ for means group 2: y 13.1820 Number of Observations: s_ for means group 4: y 8.3371 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 18.6422 Number of Observations: 68 RANGE (giữa nghiệm thức yếu tố A) Error Mean Square = 1043 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 75.01 s_ = 18.64 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean RANGE = = = = = 275.7 277.6 241.3 208.7 183.9 Ranked Order A A AB AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 277.6 275.7 241.3 208.7 183.9 A A AB AB B (giữa nghiệm thức yếu tố AB) Error Mean Square = 1043 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 54.99 s_ = 18.64 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 250.6 300.9 269.8 285.4 249.9 232.7 244.1 173.4 182.4 185.3 Ranked Order AB A AB AB AB BC AB C C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 300.9 285.4 269.8 250.6 249.9 244.1 232.7 185.3 182.4 173.4 A AB AB AB AB AB BC C C C 69 Variable 4: Năng suất thí nghiệm Grand Mean = 1050.967 Grand Sum = 31529.000 T A B L E O F Total Count = 30 M E A N S Total * * 1115.833 6695.000 * * 1274.000 7644.000 * * 1116.833 6701.000 * * 898.667 5392.000 * * 849.500 5097.000 * * 1051.533 15773.000 * * 1050.400 15756.000 * 1 944.333 2833.000 * 1287.333 3862.000 * 1304.667 3914.000 * 2 1243.333 3730.000 * 1093.667 3281.000 * 1140.000 3420.000 * 1040.000 3120.000 * 757.333 2272.000 * 875.000 2625.000 * 824.000 2472.000 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 732444.467 183111.117 10.3576 0.0001 Factor B 9.633 9.633 0.0005 AB 309078.867 77269.717 4.3707 0.0106 -7 Error 20 353578.000 17678.900 -Total 29 1395110.967 Coefficient of Variation: 12.65% s_ for means group 2: y 54.2815 Number of Observations: s_ for means group 4: y 34.3306 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 76.7657 Number of Observations: 70 RANGE (giữa nghiệm thức yếu tố A) Error Mean Square = 7679 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 203.6 s_ = 50.59 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean RANGE = = = = = 1116 1274 1117 898.7 849.5 Ranked Order A A A B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1274 1117 1116 898.7 849.5 A A A B B (giữa nghiệm thức yếu tố AB) Error Mean Square = 17680 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 226.5 s_ = 76.77 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 944.3 1287 1305 1243 1094 1140 1040 757.3 875.0 824.0 Ranked Order CDEF AB A AB ABCD ABC BCDE F DEF EF Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 1305 1287 1243 1140 1094 1040 944.3 875.0 824.0 757.3 A AB AB ABC ABCD BCDE CDEF DEF EF F 71 Variable 4: Năng suất thực tế Grand Mean = 214.915 Grand Sum = 6447.450 T A B L E O F Total Count = 30 M E A N S Total * * 246.775 1480.650 * * 254.800 1528.800 * * 223.367 1340.200 * * 179.733 1078.400 * * 169.900 1019.400 * * 219.750 3296.250 * * 210.080 3151.200 * 1 236.083 708.250 * 257.467 772.400 * 260.933 782.800 * 2 248.667 746.000 * 218.733 656.200 * 228.000 684.000 * 208.000 624.000 * 151.467 454.400 * 175.000 525.000 * 164.800 494.400 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 35648.420 8912.105 11.7451 0.0000 Factor B 701.317 701.317 0.9243 AB 5289.153 1322.288 1.7426 0.1802 -7 Error 20 15175.885 758.794 Total 29 56814.775 Coefficient of Variation: 12.82% s_ for means group 2: y 11.2457 s_ for means group 4: y 7.1124 s_ for means group 6: y 15.9038 Number of Observations: Number of Observations: 15 Number of Observations: 72 RANGE (giữa nghiệm thức yếu tố A) Error Mean Square = 758.8 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 64.00 s_ = 15.90 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 246.8 254.8 223.4 179.7 169.9 Ranked Order A A AB B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 254.8 246.8 223.4 179.7 169.9 A A AB B B ... xuất nấm đơn vị chuyên doanh nấm nhiều yếu (về giống nấm, kỹ thuật nuôi trồng, chế biến, hợp đồng xuất khẩu) - Các thi t bị, công nghệ nuôi trồng nấm nhập nước chưa hoàn to n phù hợp với Việt... riboflavine, thiamine, acid ascorbic, Fe, Ca, P Đặc biệt nấm bào 13 ngư có chứa đầy đủ amino acid không thay isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, valine, tyrosine trytophan... 2010) Từ năm 2002, Việt Nam xuất sang thị trường châu Mỹ, so với trước Đài Loan, Malaysia Thái Lan Việc mở thị trường làm cho doanh số nhà máy đóng hộp đóng phía Nam tăng vọt (50%), đặc biệt, khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp). TRÊN MÔI TRƯỜNG BÃ MÍA, VỎ TRẤU CÓ BỔ SUNG CaCO 3 , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp). TRÊN MÔI TRƯỜNG BÃ MÍA, VỎ TRẤU CÓ BỔ SUNG CaCO 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay