Khóa luận tốt nghiệp được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng kỹ sư ngành Nông học

62 21 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:37

i ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH TÁC HOA CÚC VÀO MÙA KHÔ TẠI TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI Tác giả ĐỖ THỊ HỒNG LOAN Khóa luận tốt nghiệp đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn TS PHẠM THỊ MINH TÂM KS LÊ PHÚ QUỲNH NHƯ Tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời cám ơn đến ba mẹ, người có cơng sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phân hiệu Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Gia Lai Q thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh hết lòng dạy dỗ, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập trường Tập thể cán trạm khuyến nông xã Chư Á, xã Trà Đa Các anh chị phòng nơng nghiệp thành phố Pleiku Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Phạm Thị Minh Tâm, Cô Lê Phú Quỳnh Như trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, thân gửi lời cảm ơn đến bạn bè ngồi lớp động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Pleiku, tháng 7/2011 Sinh viên thực Đỗ Thị Hồng Loan iii TÓM TẮT Đỗ Thị Hồng Loan, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 “ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH TÁC HOA CÚC VÀO MÙA KHÔ TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI” Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Minh Tâm, KS Lê Phú Quỳnh Như Đề tài thực xã Chư Á, Trà Đa thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011, nhằm mục đích tìm hiểu kỹ thuật canh tác áp dụng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Kết điều tra: - Có 30 % số hộ điều tra trồng hoa cúc nhà lưới, 70 % Số hộ trồng hoa cúc ngồi trời - Có giống hoa trồng chủ yếu địa bàn điều tra giống pha lê vàng hòe Số hộ trồng giống cúc pha lê 14 hộ, chiếm tỷ lệ 28 % Số hộ trồng cúc vàng hòe 36 hộ, chiếm tỷ lệ 72 % - Diện tích trồng hoa địa bàn điều tra khơng lớn, có đến 34 hộ có diện tích trồng khoảng 500 - 800 m2, chiếm tỷ lệ 68 % - Nguồn giống: 100 % hộ lấy giống hoa từ trung tâm giống hoa Đà Lạt - Nguồn nước tưới: Có nguồn nước tưới sử dụng nước giếng đào giếng khoan Trong đó, có 31 hộ sử dụng nước giếng đào, chiếm tỷ lệ 62 % Và 19 hộ sử dụng nước giếng khoan, chiếm tỷ lệ 38 % Chất lượng nước tưới tốt - Kỹ thuật canh tác: Tất hộ địa bàn điều tra sử dụng phương pháp làm đất truyền thống, tiến hành bón lót vơi phân chuồng hoai mục Các loại phân sử dụng loại phân phổ biến sản xuất - Tình hình sâu bệnh: Diễn biến sâu bệnh vùng điều tra không phức tạp xảy rải rác - Các loại thuốc BVTV sử dụng vùng sản xuất hoa địa bàn thành phố Pleiku nằm danh mục cho phép sử dụng 100% hộ sử dụng thuốc với liều lượng khuyến cáo bao bì, nhiên số lần phun thời gian cách ly thường phụ thuộc vào kinh nghiệm sản xuất người dân iv - Thu hoạch: Hoa thu hoạch tay, 100 % hộ không xử lý hóa chất sau thu hoạch vận chuyển tới nơi tiêu thụ Có 84 % hộ bán hoa trực tiếp cho thương lái, 16 % hộ bán trực tiếp hoa thị trường địa bàn thành phố - Về chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất hoa thường không cao, trồng hoa nhà lưới tốn chi phí làm nhà lưới ban đầu - Hiệu kinh tế: Chi phí đầu tư trồng hoa khơng cao (tính 1000 m2) lợi nhuận mang lại cao đầu tư hợp lý Ngồi ra, thành phố Pleiku có diện tích đất trống lớn vùng nguồn nước có quanh năm, nên thuận lợi trồng hoa Nhờ thuận lợi nơng dân địa bàn TP Pleiku dần tiếp cận với ngành sản xuất hoa Một ngành mang lại hiệu kinh tế lớn Tuy nhiên, đa số hộ nông dân trồng hoa cúc chưa nắm vững nguyên tắc kỹ thuật trồng để sản xuất hoa với hiệu kinh tế cao v MỤC LỤC trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Điều kiện tự nhiên xã hội thành phố Pleiku 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý .3 2.1.1.2 Địa hình 2.1.1.3 Khí hậu .3 2.1.1.4 Giao thông 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.2.1 Điều kiện xã hội .4 2.1.2.2 Điều kiện kinh tế 2.2 Tình hình sản xuất hoa cúc giới Việt Nam .5 2.2.1 Tình hình sản xuất hoa cúc giới 2.2.2 Tình hình sản xuất hoa cúc Việt Nam 2.3 Sơ lược hoa cúc 2.3.1 Đặc điểm thực vật 2.3.2 Yêu cầu ngoại cảnh 2.3.2.1 Nhiệt độ 2.3.2.2 Ánh sáng 2.3.2.4 Dinh dưỡng .8 vi 2.3.3 Kỹ thuật nhân giống 2.3.3.1 Nhân giống cúc phương pháp tỉa chồi: 2.3.3.2 Nhân giống phương pháp giâm cành (giâm ngọn): 2.3.4 Kỹ thuật trồng chăm sóc cúc 10 2.3.4.1 Chuẩn bị đất trồng 10 2.3.4.2 Thời vụ trồng: 11 2.3.4.3 Mật độ, khoảng cách trồng: 11 2.3.4.4 Phân bón: 11 2.3.4.5 Chăm sóc hoa cúc 11 2.3.5 Sâu bệnh hại hoa cúc 12 2.3.5.1 Bệnh hại hoa cúc biện pháp phòng trừ .12 2.3.5.2 Sâu hại hoa cúc biện pháp phòng trừ 15 2.3.6 Thu hoạch bảo quản hoa cúc 16 2.3.6.1 Xử lý trước thu hoạch 16 2.3.6.2 Kỹ thuật cắt hoa .16 2.3.6.3 Xử lý sau thu hoạch 17 2.3.7 Các giống cúc phổ biến sản xuất 17 2.4 Kết nghiên cứu hoa cúc nước 18 2.4.1 Kết nghiên cứu hoa cúc nước 18 2.4.2 Kết nghiên cứu hoa cúc nước .19 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm 21 3.2 Vật liệu 21 3.3 Phương pháp điều tra 21 3.3.1 Điều tra tổng quát 21 3.3.2 Điều tra nông hộ 21 3.3.2.1 Phương pháp điều tra 21 3.3.2.2 Nội dung điều tra 22 3.4 Xử lý số liệu 22 Chương4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .23 4.1 Tình hình sản xuất hoa cúc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 23 vii 4.1.1 Đất đai 23 4.1.2 Nơi trồng .23 4.1.3 Diện tích đất trồng hoa 24 4.1.4 Nhóm cúc đại đóa trồng vùng điều tra 25 4.2 Kỹ thuật canh tác 25 4.2.1 Kỹ thuật làm đất 25 4.2.2 Giống trồng .25 4.2.3 Thời gian sinh trưởng hoa cúc 26 4.2.4 Tình hình sử dụng phân bón hoa cúc .26 4.2.5 Điều kiện tưới tiêu .30 4.2.5 Sâu bệnh hại biện pháp phòng trừ 31 4.2.6 Các biện pháp chăm sóc khác .33 4.3 Thu hoạch 33 4.4 Chi phí đầu tư hiệu kinh tế .34 4.4.1 Chi phí đầu tư 34 4.4.2 Hiệu kinh tế 35 4.5 Phân tích SWOT vùng điều tra 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.2 Đề nghị 39 PHỤ LỤC 42 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Điều kiện nơi trồng hoa cúc 23 Bảng 4.2: Diện tích đất trồng hoa cúc hộ điều tra 24 Bảng 4.3: Nhóm cúc đại đóa trồng vùng điều tra 25 Bảng 4.4: Thời gian sinh trưởng giống hoa 26 Bảng 4.5: Chủng loại phân bón dùng cho hoa cúc vùng điều tra .26 Bảng 4.6: Lượng phân chuồng vôi sử dụng cho 1000m2 hoa cúc vùng điều tra 27 Bảng 4.7: Lượng phân vô sử dụng cho hoa cúc vùng điều tra (1000m2) .28 Bảng 4.8: Quy trình sử dụng phân bón cho hoa cúc vùng điều tra (1000 m2) 29 Bảng 4.9: Nguồn nước tưới vùng điều tra 30 Bảng 4.10: Sâu hại hoa cúc vùng điều tra .31 Bảng 4.11: Bệnh hại hoa cúc vùng điều tra 31 Bảng 4.12: Các loại thuốc BVTV phun định kỳ vùng điều tra 33 Bảng 4.13: Tiêu chuẩn hoa thu hoạch 34 Bảng 4.14: Chi phí đầu tư trồng 1000 m2 hoa cúc địa bàn điều tra 35 Bảng 4.15: Hiệu kinh tế hoa cúc vùng điều tra 35 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Từ ngày xưa, hoa cúc loại hoa nhiều người ưa chuộng phổ biến không Việt Nam mà nhiều nước khác, đặc biệt khu vực Đơng Nam Á Với phong phú hình dáng, màu sắc lại dễ trồng, lâu tàn, tàn bơng lại héo mà khơng rụng… nên cúc có mặt trụ sở hành chính, hầu hết khách sạn, công viên, từ vườn đến ban công, từ phòng khách gia đình đến bàn làm việc công ty Và thiếu dịp lễ, Tết, đám cưới, hội nghị, sinh nhật Ở nước ta nay, ngành nơng nghiệp đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Việc chuyển dịch cấu trồng, đưa vào canh tác loại trồng có giá trị kinh tế đem lại thu nhập nâng cao mức sống cho người dân Trong đó, nghề trồng hoa coi hướng phù hợp, mang lại hiệu kinh tế định ngày trọng phát triển Là năm tỉnh Tây Nguyên có khí hậu ơn hòa, Gia Lai có nhiều tiềm để phát triển ngành nơng nghiệp nói chung ngành trồng hoa nói riêng Những năm gần đây, nhu cầu thị trường tỉnh ngày tăng, nông dân địa bàn tỉnh bắt đầu trồng hoa cách tự phát, loại hoa trồng nhiều hoa hồng, lay ơn, huệ… phổ biến hoa cúc Nắm điều đó, tỉnh triển khai dự án trồng hoa với quy mô lớn để mang lại hiệu kinh tế cho người dân Tuy nhiên, trồng hoa ngành non trẻ, phát triển Gia Lai, nên tài liệu kỹ thuật, mơ hình trồng, thơng tin tình hình sản xuất hoa không nhiều Xuất phát từ điều kiện thực tế đó, đồng ý khoa Nơng học, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn TS Phạm Thị Minh Tâm, KS Lê Phú Quỳnh Như, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Điều tra kỹ thuật canh tác hoa cúc vào mùa khô thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu tình hình sản xuất, thuận lợi, khó khăn sản xuất tiêu thụ hoa cúc địa phương Tìm hiểu giống hoa cúc trồng phổ biến, số biện pháp kỹ thuật áp dụng hoa cúc Gia Lai 1.2.2 Yêu cầu Thu thập ghi nhận tổng quát điều kiện tự nhiên, xã hội, trạng sử dụng đất địa phương Điều tra kỹ thuật canh tác hoa cúc trồng (thời vụ, kỹ thuật làm đất, phân bón, nước tưới, sâu bệnh hại, tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật) Thu hoạch Chi phí sản xuất hiệu kinh tế 1.2.3 Giới hạn đề tài Đề tài thực từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011 Vì thời gian có hạn nên khơng thể tiến hành điều tra nhiều huyện khác địa bàn Tỉnh Gia Lai, mà tập trung điều tra xã thành phố Pleiku 39 - Thu hoạch: hoa thu hoạch tay, 100 % hộ khơng xử lý hóa chất vận chuyển tới nơi tiêu thụ Có 84 % hộ bán hoa trực tiếp cho thương lái, 16 % hộ bán trực tiếp hoa thị trường địa bàn thành phố - Hiệu kinh tế: Chi phí đầu tư trồng hoa khơng cao (tính 1000 m2) khoảng 9.000.000 - 11.000.000 đồng, lợi nhuận mang lại cao đầu tư hợp lý, khoảng 40.000.000 - 60.000.000 đồng Cùng mức đầu tư, lợi nhuận việc trồng hoa nhà lưới mang lại gấp 1,4 lần việc trồng hoa trời 5.2 Đề nghị - Phòng nơng nghiệp thành phố tiếp tục hỗ trợ nơng dân nhân rộng mơ hình trồng hoa nhà lưới để nâng cao thu nhập cho người dân - Trong q trình điều tra có đến 35 hộ muốn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chiếm tỷ lệ 70 %, trạm khuyến nơng, cán khuyến nông nên thường xuyên theo dõi, cập nhật hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc hoa tới hộ sản xuất - Nông dân trồng hoa địa bàn thành phố Pleiku nên từ bỏ thói quen sản xuất cũ, tiếp nhận kỹ thuật giống với suất, chất lượng cao 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thị Như Ngọc, 2009 So sánh sinh trưởng phát triển năm giống hoa cúc trồng Trà Đa – Tp Pleiku – Tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông học, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Chưa xuất bản) Đào Thanh Vân Đặng Thị Tố Nga, 2007 Giáo trình hoa Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội Phòng nơng nghiệp thành phố Pleiku, 2011 Đề án phát triển ngành trồng hoa địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Tài liệu tham khảo từ Internet Trần Văn Chính, 2009 Phương pháp bảo quản loài hoa sau thu hoạch (http://www.hoatuoidep.com/tu-van-hoa-tuoi/bao-quan-hoa-tuoi/346-bao-quancac-loai-hoa.html) Võ Hà, 2009 Hoa cúc phong tiết nhiệt, phòng chống cảm cúm (http://www.ykhoanet.com/yhoccotruyen/voha/vh081.htm) Phạm Văn Hiệp, 2009 Kỹ thuật trồng chăm sóc hoa cúc (http://chonongnghiep.com/forum.aspx?g=posts&t=1631) Nguyễn Hồng Lan, 2009 Nhân giống hoa cúc giâm cành (http://www.vinhphucnet.vn/ttkhcn/TTCN/web/123.htm) Phan Thanh Lưu, 2008 Cách chăm sóc hoa lan hoa cúc (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=2428) Bùi Văn Mạnh, 2009 Đặc điểm thực vật học hoa cúc ( http://agriviet.com/nd/1185-dac-diem-thuc-vat-hoc-cua-cay-hoa-cuc) Nguyễn Thơng, 2011 Quy trình trồng chăm sóc cúc thương phẩm (http://www.dost-bentre.gov.vn/chuyen-muc/ung-dung-khoa-hoc-congnghe/2425-trong-va-cham-soc-cuc.html) Báo Nông Nghiệp Việt Nam, 2009 Chú ý sâu hại hoa cúc (http://www.baomoi.com/Chu-y-sau-hai-hoa-cuc/82/3416476.epi) 41 Nhà xuất Lao động - Xã hội, 2009 Một số bệnh thường gặp cúc hoa (http://chonongnghiep.com/forum.aspx?g=posts&t=1082) 10 Nhà xuất nông nghiệp, khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 2007 Quy trình nhân giống hoa cúc (http://www.khoahoc.com.vn/doisong/ung-dung/12130_Quy-trinh-nhan-giong- hoa-cuc.aspx) 11 http://vi.wikipedia.org/wiki/Pleiku 42 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh trình điều tra Hình 1: Hoa cúc vàng hòe trồng xã Chư Á Hình 2: Mơ hình trồng hoa cúc trồng nhà lưới hun Hình Hoa cúc bị ngã đổ phương pháp tưới phun Hình 3: Mơ hình hoa cúc trồng ngồi trời Hình 4: Hệ thống điện thắp nhà lưới lưới Hình 5: Hệ thống tưới nhà lưới Hình 6: Giăng lưới từ bắt đầu trồng (giống cúc pha lê) g Hình 7: Cúc pha lê 80 ngày sau trồng Hình 8: Cúc pha lê đủ tiêu chuẩn thu hoạch (Hoa loại 1) Phụ lục 2: Phiếu điều tra nơng hộ PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT HOA CÚC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2011 - Họ tên nông hộ: - Địa chỉ: - Tổng diện tích canh tác hoa: m2 Trong + Hoa cúc: m2 + Hoa khác: m2 (Ghi cụ thể tên loại hoa diện tích) I Hiện trạng sản xuất Đất đai: Tự có: m2 Thuê mướn: m2 Điều kiện trồng trọt - Nơi trồng: Ngoài trời m2 Trong nhà lưới m2 - Chi phí làm giàn che: đồng/1000 m2 - Tưới nước: Nguồn nước tưới: Giếng Suối Khác Mùa khô: Cách tưới: Thời gian tưới: Số lần tưới ngày: Mùa mưa: Cách tưới: Thời gian tưới: Số lần tưới ngày: - Bắt đầu tham gia trồng hoa nào: - Trong q trình đầu tư, nơng hộ gặp thuận lợi khó khăn + Thuận lợi: + Khó khăn: Một số vấn đề kỹ thuật canh tác nông hộ 3.1 Giống trồng - Chủng loại: - Nguồn giống: Giá nay: (đồng) - Mua đâu: - Mật độ trồng: - Khoảng cách trồng 3.2 Thời gian sinh trưởng hoa cúc Thời gian sinh trưởng (ngày) Nhóm cúc Giai đoạn Ngày trồng Ngày trồng vườn ươm  nụ rộ  hoa rộ Nhóm cúc đại đóa Nhóm cúc nhỏ Nhóm cúc tia Cây sinh trưởng phát triển tốt vào khoảng thời gian: 3.3 Phân bón (Ghi cụ thể loại phân sử dụng 1000 m2) * Bón lót: Bón trước ngày x Vơi: (kg) x Phân hữu cơ: (m3) x Phân lân: (kg) x Phân vi sinh: (kg) x Phân DAP: (kg) *Bón thúc: Số lần bón (lần) Lần bón Lượng phân (kg) Thời gian bón Urea kali DAP NPK Phân phức Phân đa Phân bón hợp khác lượng khác qua Lần Lần Lần 3.4 Thuốc bảo vệ thực vật (Ghi cụ thể loại thuốc sử dụng cho đối tượng dịch hại) a Bệnh hại Tên bệnh Thời điểm Thời điểm xuất gây hại nặng Thời điểm Thời điểm xuất gây hại nặng Thuốc sử dụng Liều lượng Thuốc sử dụng Liều lượng b.Sâu hại Tên sâu c Có sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng khơng: Có … Khơng … ( Nếu có, ghi rõ loại thuốc, liều lượng thời điểm sử dụng): 3.5 Các biện pháp chăm sóc khác - Bao hoa: Loại bao: Kích thước bao: Bao vào thời điểm nào: - Thắp sáng: Loại bóng: Mật độ bóng: Thời gian thắp: Thời điểm thắp: Thắp ngày: Chiều cao so với cây: - Tỉa nụ: Cúc đại đóa: Thời gian tỉa nụ: Cách tỉa: Cúc nhỏ: Thời gian tỉa nụ Cách tỉa: Cúc tia: Thời gian tỉa nụ: Cách tỉa: II Thu hoạch 1.Thu hoạch 1000 m2 - Từ thu hoạch lần đầu  kết thúc thu hoạch: ngày - Số lần thu: lần Thời gian hai lần thu: ngày Thời gian thu vào buổi Thời điểm thu hoạch nhiều nhất: Chất lượng bơng Nhóm hoa Loại hoa Thu hoạch (%) Chiều cao Chiều cắt cành dài cành Đường kính Kích cỡ cành Hoa loại Cúc đại đóa Hoa loại Hoa loại Hoa loại Cúc nhỏ Hoa loại Hoa loại Hoa loại Cúc tia Hoa loại Hoa loại Xử lý hoa trước thu hoạch Có xử lý … Khơng xử lý … Cách xử lý (nếu có) Hiệu kinh tế 3.1 Các chi phí đầu tư q trình trồng hoa - Giống - Phân bón - Thuốc BVTV - Thắp sáng, bao hoa - Các chi phí khác 3.2 Hiệu kinh tế - Tổng thu - Tổng chi - Lợi nhuận Phụ lục 3: Danh sách hộ điều tra thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Stt Họ tên Đinh Trọng Tồn Địa Thơn 5, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Ksor Jit Thôn 5, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Sơn Thôn 5, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Quang Thôn 5, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Phạm Thanh Hùng Thôn 5, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Dương Chúc Thôn 5, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Hòa Thơn 5, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Bùi Long Thôn 1, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Hồ Diên Thôn 1, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 10 Nguyễn Nhẫn Thôn 1, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 11 Nguyễn Minh Cường Thôn 1, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia lai 12 Võ Thành Trung Thôn 1, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 13 Mạc Đức Trọng Thôn 1, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 14 Nguyễn Hoàng vinh Thôn 1, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 15 Phan Vũ Thôn 1, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 16 Phạm Văn Mười Thôn 6, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 17 Nguyễn Văn Linh Thôn 6, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 18 Nguyễn Văn Minh Thôn 6, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 19 Đinh Văn Khánh Thôn 6, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 20 Hồng Văn Ngọc Thơn 6, Xã Trà Đa, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 21 Lê Văn Long Thôn 2, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 22 Phạm Văn Tiến Thôn 2, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 23 Võ Thành Trung Thôn 2, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 24 Trần Văn Hải Thôn 2, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 25 Nguyễn Văn Thành Thôn 2, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 26 Huỳnh Hữu Minh Thôn 4, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 27 Võ Văn Phúc Thôn 4, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 28 Nguyễn Văn Vinh Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 29 Phạm Văn Quang Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 30 Dương Thành Trung Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 31 Nguyễn Thy Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 32 Phạm Văn Châu Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 33 Trần Văn Lục Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 34 Bùi Văn Vinh Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 35 Nguyễn Sang Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 36 Trần Thế Sơn Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 37 Lê Văn Khánh Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 38 Phan Thanh Liêm Thôn 7, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 39 Lê Văn Tới Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 40 Nguyễn Văn Sinh Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 41 Hồnh Văn Chính Thơn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 42 Đặng Văn Ba Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 43 Nguyễn Thanh Khang Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 44 Phan Danh Lâm Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 45 Trần Văn Tuấn Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 46 Nguyễn Văn Tấn Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 47 Lê Văn Công Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 48 Trần Văn Trọng Thôn 9, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 49 Bùi Văn Hải Thôn 5, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 50 Nguyễn Chính Thôn 5, Xã Chư Á, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai ... thu hút đầu tư doanh nghiệp (trên 30 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đến có 25 doanh nghiệp vào hoạt động, doanh nghiệp xây dựng bản), khu tiểu thủ cơng nghiệp Diên Phú có nhiều doanh nghiệp hoạt... số cơng ty nước ngồi vào th đất lập doanh nghiệp liên doanh hợp tác sản xuất hoa Chỉ tính riêng tỉnh Lâm Đồng có cơng ty nước Nhật Bản, Thái Lan Bảo Lộc, Đài Loan Di Linh, Chánh Đài Lâm Đức Trọng... khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Pleiku, tháng 7/2011 Sinh viên thực Đỗ Thị Hồng Loan iii TÓM TẮT Đỗ Thị Hồng Loan, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 “ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng kỹ sư ngành Nông học , Khóa luận tốt nghiệp được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng kỹ sư ngành Nông học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay