KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour)

83 36 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour) NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ THỊ HIỀN HOA Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour) Tác giả ĐỖ THỊ HIỀN HOA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS TỪ THỊ MỸ THUẬN Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngồi cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhà trường, thầy cơ, bạn bè gia đình Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô Khoa Nông học giảng viên trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Từ Thị Mỹ Thuận, Khoa Nông học, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh - người ln tận tình hướng dẫn, động viện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Nguyễn Huy Cường, phòng Bảo Vệ Thực Vật – Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thu thập vật liệu nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thành viên hai lớp DH07BVB DH07BVA, người bạn thân thiết chia sẻ, giúp đỡ, động viên suốt năm qua Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới cha mẹ người thân tôi, bên tôi, động viên, khuyến khích giúp đỡ tơi chặng đường Xin chân thành cảm ơn người! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Tác giả Đỗ Thị Hiền Hoa iv TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát đặc điểm sinh học nấm Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst gây bệnh chết nhánh nhãn (Dimocarpus longan Lour)” thực phòng thí nghiệm bệnh môn Bảo Vệ Thực Vật, khoa Nông học, trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn: TS Từ Thị Mỹ Thuận – Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nội dung thực hiện: Khảo sát đặc điểm hình thái nấm Ceratocystis fimbriata (C fimbriata) Khảo sát sinh trưởng, phát triển nấm C fimbriata nhiệt độ khác Khảo sát sinh trưởng, phát triển nấm C fimbriata pH khác Khảo sát sinh trưởng, phát triển nấm C fimbriata thời gian chiếu sáng khác Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả nảy mầm bào tử nấm C fimbriata Kết đạt được: Sau khảo sát đặc điểm hình thái mẫu phân lập (MPL) nấm C fimbriata gây bệnh chết nhánh nhãn tỉnh Tiền Giang, Bến Tre Vĩnh Long cho thấy, MPL nấm giống hình thái Nhưng kích thước bào tử nội sinh, bào tử hậu, bào tử túi, thể cổ thể khác Bào tử hậu, bào tử túi thể có kích thước lớn mẫu TG1, mẫu TG3 có kích thước bào nội sinh lớn cổ thể dài v Khảo sát sinh trưởng phát triển MPL nấm C fimbriata mức nhiệt độ: 10oC, 15oC, 20oC, 25oC, 30oC 35oC cho kết quả, khoảng nhiệt độ mà mẫu phân lập nấm sinh trưởng phát triển 15 – 30oC Nhưng nhiệt độ thích hợp cho nấm sinh trưởng phát triển 25oC, có tản nấm phát triển nhanh mẫu nấm BT, chậm mẫu VL sau 10 ngày nuôi cấy Khi tiến hành khảo sát sinh trưởng phát triển MPL nấm C fimbriata mức pH: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 cho thấy, mức pH từ đến nấm có khả sinh trưởng phát triển Nhưng MPL phát triển tốt pH =6,5 Ở pH = 6,5, mẫu TG1, TG3, TG4 BT sinh trưởng phát triển tốt pH khác, mẫu TG2 VL phát triển tốt mức pH = 10 ngày sau cấy (NSC) Tiến hành khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến khả nảy mầm bào tử nấm C fimbriata cho thấy, bào tử MPL nấm không nảy mầm nhiệt độ 10oC, 15oC, 20oC, 30oC 35oC Nhiệt độ bào tử nấm C fimbriata nảy mầm 25oC Tại mức nhiệt độ sau sau cấy (GSC), mẫu TG3 có tỷ lệ bào tử nảy mầm nhiều (97,33 %), tỷ lệ nảy mầm mẫu nấm TG2 (91,33 %) vi MỤC LỤC Trang Trang tựa ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách chữ kí hiệu, viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Giới thiệu nhãn 2.1.1 Phân loại thực vật nguồn gốc nhãn 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Điều kiện sinh thái 2.1.4 Một số giống nhãn trồng phổ biến Việt Nam 2.1.5 Một số bệnh hại nhãn 2.2 Giới thiệu nấm Ceratocystis fimbriata 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Một số đặc điểm nấm Ceratocystis fimbriata 2.2.3 Nấm Ceratocystis fimbriata gây bệnh chết nhánh nhãn 2.2.4 Nấm Ceratocystis fimbriata gây bệnh trồng khác vii Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu .10 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 10 3.2 Đối tượng nghiên cứu 10 3.3 Nội dung nghiên cứu .10 3.4 Vật liệu phương tiện nghiên cứu 10 3.5 Phương pháp nghiên cứu 11 3.5.1 Khảo sát đặc điểm hình thái nấm C fimbriata .11 3.5.2 Khảo sát sinh trưởng, phát triển nấm C fimbriata nhiệt độ khác (theo phương pháp Tainter, 1986) 12 3.5.3 Khảo sát sinh trưởng, phát triển nấm C fimbriata pH khác 13 3.5.4 Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả nảy mầm bào tử nấm C fimbriata 13 3.5.5 Phương pháp xứ lý số liệu .14 Chương Kết thảo luận 15 4.1 Đặc điểm hình thái nấm C fimbriata .15 4.2 Sự sinh trưởng phát triển nấm C fimbriata nhiệt độ khác .22 4.3 Sự sinh trưởng phát triển nấm C fimbriata pH khác 29 4.4 Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả nảy mầm bào tử nấm C fimbriata 34 Chương Kết luận đề nghị 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 37 Tài liệu tham khảo 38 Phụ lục 40 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ KÍ HIỆU, VIẾT TẮT CABI Centre for Agriculture and Biosciences International Ceratocystis fimbriata C fimbriata Ctv Cộng tác viên CV Coefficient of Variation EPPO European Plant Protection Organization GSC Giờ sau cấy MPL Mẫu phân lập NSC Ngày sau cấy PGA Potato Glucose Agar ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: ký hiệu địa điểm thu thập MPL nấm C fimbriata 11 Bảng 4.1: Đặc điểm hình thái MPL nấm C fimbriata môi trường PGA .15 Bảng 4.2: Kích thước loại bào tử mẫu phân lập nấm C fimbriata .17 Bảng 4.3: Quá trình nảy mầm loại bào tử nấm C fimbriata 20 Bảng 4.4: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata mội trườn PGA 15oC .22 Bảng 4.5: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata môi trường PGA 20oC .23 Bảng 4.6: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata môi trường PGA 25oC .24 Bảng 4.7: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata môi trường PGA 30oC .25 Bảng 4.8: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata môi trường PGA pH khác sau NSC 10 NSC 30 Bảng 4.9: Tốc độ phát triển tản nấm MPL nấm C fimbriata môi trường PGA pH khác 32 Bảng 4.10: Tỷ lệ bào tử nảy mầm (%) MPL nấm C fimbriata nhiệt độ 25oC thời điểm khác 34 x DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Cây nhãn tiêu da bò bị bệnh Hình 2.2: Triệu chứng mạch gỗ Hình 4.1: Tản nấm C fimbriata mẫu TG1 môi trường PGA 25oC sau 10 NSC 18 Hình 4.2: Sợi nấm C fimbriata mẫu TG1 gây bệnh chết nhánh nhãn 18 Hình 4.3: Quả thể nấm C fimbriata mẫu TG1 gây bệnh chết nhánh nhãn 19 Hình 4.4: Bào tử nấm C fimbriata mẫu TG1 gây bệnh chết nhánh nhãn 19 Hình 4.5: Quá trính nảy mầm loại bào tử nấm C fimbriata 21 Hình 4.6: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata nhiệt độ khác sau 10 ngày nuôi cấy 27 Hình 4.7: Tản nấm C fimbriata mẫu TG1 môi trường PGA nhiệt độ khác sau 10 ngày nuôi cấy 28 Hình 4.8: Tản nấm C fimbriata mẫu TG1 môi trường PGA pH khác sau 10 ngày nuôi cấy .33 Hình 4.9 : Quá trình nảy mầm bàn tử nấm C fimbriata mẫu TG1 mức nhiệt độ 25oC .35 59 Original Order Mean = 0.7500 Mean = 1.410 Mean = 1.890 Mean = 2.140 Mean = 2.870 Mean = 3.020 Mean = 3.000 Mean = 2.010 Mean = 2.000 Ranked Order D Mean = 3.020 A Mean = 3.000 A B Mean = 2.870 A B Mean = 2.140 B A Mean = 2.010 B A Mean = 2.000 B A Mean = 1.890 B B Mean = 1.410 B Mean = 0.7500 C C D Phụ lục 2.3.4: Đường kính tản nấm mẫu TG3 pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 50.989 6.374 Within 36 2.874 0.080 79.837 0.0000 Total 44 53.863 Coefficient of Variation = 10.14% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5663 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.8100 Mean = 1.770 Mean = 2.420 Mean = 2.680 Mean = 3.960 Mean = 4.210 Mean = 4.060 Mean = 2.610 Mean = 2.550 Ranked Order D Mean = 4.210 A Mean = 4.060 A B Mean = 3.960 A B Mean = 2.680 B A Mean = 2.610 B A Mean = 2.550 B A Mean = 2.420 B B Mean = 1.770 B Mean = 0.8100 C C D Phụ lục 2.3.5: Đường kính tản nấm mẫu TG3 pH sau 10 ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob 60 Between 91.742 11.468 Within 36 3.306 0.092 124.876 0.0000 Total 44 95.048 Coefficient of Variation = 9.06% Least Significant Difference Test LSD value = 0.6073 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.8600 Mean = 1.970 Mean = 2.920 Mean = 2.960 Mean = 4.890 Mean = 5.330 Mean = 5.180 Mean = 3.050 Mean = 2.930 Ranked Order D Mean = 5.330 A Mean = 5.180 A B Mean = 4.890 A B Mean = 3.050 B A Mean = 2.960 B A Mean = 2.930 B A Mean = 2.920 B B Mean = 1.970 B Mean = 0.8600 C C D Phụ lục 2.4: Đường kính tản nấm mẫu TG4 pH khác Phụ lục 2.4.1: Đường kính tản nấm mẫu TG4 pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 3.109 0.389 Within 36 0.689 0.019 20.306 0.0000 Total 44 3.798 Coefficient of Variation = 13.74% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2760 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.5000 F Mean = 1.340 A Mean = 0.7200 EF Mean = 1.320 AB Mean = 0.8900 Mean = 1.180 ABC DE 61 Mean = 0.9100 Mean = 1.180 Mean = 1.320 Mean = Mean Mean CDE Mean = 1.140 ABCD ABC Mean AB Mean = 1.060 BCD = 0.9100 CDE 1.340 A Mean = 0.8900 DE = 1.140 ABCD Mean = 0.7200 EF = 1.060 BCD Mean = 0.5000 F Phụ lục 2.4.2: Đường kính tản nấm mẫu TG4 pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 13.329 1.666 Within 36 1.054 0.029 56.907 0.0000 Total 44 14.383 Coefficient of Variation = 10.84% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3409 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.6000 C Mean = 2.270 A Mean = 0.8700 Mean = 1.590 B C Mean = 2.230 A Mean = 2.100 A Mean = 1.620 B Mean = 1.620 B Mean = 2.100 A Mean = 1.590 B Mean = 2.270 A Mean = 1.490 B Mean Mean = 2.230 A Mean = 1.430 B = 1.490 B Mean = 0.8700 C Mean = 1.430 B Mean = 0.6000 C Phụ lục 2.4.3: Đường kính tản nấm mẫu TG4 pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 32.808 4.101 Within 36 1.358 0.038 108.715 0.0000 Total 44 34.166 62 Coefficient of Variation = 8.76% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3903 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.7600 Mean = 1.300 Mean = 2.040 Mean = 2.080 Mean = 3.130 Mean = 3.350 Mean = 3.330 Mean = 2.190 Mean = 1.780 Ranked Order E Mean = 3.350 A Mean = 3.330 A BC Mean = 3.130 A BC Mean = 2.190 B A Mean = 2.080 BC A Mean = 2.040 BC A Mean = 1.780 C Mean = 1.300 Mean = 0.7600 D B C D E Phụ lục 2.4.4: Đường kính tản nấm mẫu TG4 pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 55.708 6.963 Within 36 2.534 0.070 98.929 0.0000 Total 44 58.242 Coefficient of Variation = 9.41% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5297 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.8300 D Mean = 4.450 A Mean = 1.750 Mean = 2.580 B Mean = 4.080 A Mean = 4.020 A Mean = 2.640 B Mean = 2.710 B Mean = 4.020 A Mean = 2.640 B Mean = 4.450 A Mean = 2.580 B Mean Mean = 4.080 A Mean = 2.320 B = 2.710 B Mean = 1.750 Mean = 2.320 B Mean = 0.8300 C C D 63 Phụ lục 2.4.5: Đường kính tản nấm mẫu TG4 pH sau 10 ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 83.876 10.485 Within 36 3.381 0.094 111.636 0.0000 Total 44 87.257 Coefficient of Variation = 9.37% Least Significant Difference Test LSD value = 0.6138 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.9200 D Mean = 5.310 A Mean = 2.010 Mean = 4.920 A Mean = 2.870 B Mean = 4.720 A Mean = 2.970 Mean = 4.920 A B Mean = 3.060 B Mean = 2.970 B Mean = 5.310 A Mean = 2.870 B Mean = 4.720 A Mean = 2.650 B Mean = 3.060 B Mean = 2.010 Mean = 2.650 B Mean = 0.9200 C C D Phụ lục 2.5: Đường kính tản nấm mẫu BT pH khác Phụ lục 2.5.1: Đường kính tản nấm mẫu BT pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 3.406 0.426 Within 36 1.225 0.034 12.513 0.0000 Total 44 4.631 Coefficient of Variation = 18.61% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3692 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order 64 Mean = 0.5000 E Mean = 1.390 A Mean = 0.6500 DE Mean = 1.340 AB Mean = 0.9000 CD Mean = 1.170 ABC Mean = 0.9600 CD Mean = 1.030 ABC Mean = 1.170 ABC Mean = 0.9800 BCD Mean = 1.340 AB Mean = 0.9600 CD Mean = 1.390 A Mean = 0.9000 CD Mean = 1.030 ABC Mean = 0.6500 DE Mean = 0.9800 Mean = 0.5000 E BCD Phụ lục 2.5.2: Đường kính tản nấm mẫu BT pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 8.994 1.124 Within 36 0.784 0.022 51.624 0.0000 Total 44 9.778 Coefficient of Variation = 10.49% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2970 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.5800 Mean = 0.9400 Mean = 1.290 Mean = 1.290 Mean = 1.850 Mean = Mean Ranked Order D Mean = 2.000 A Mean = 1.970 A B Mean = 1.850 A B Mean = 1.400 B A Mean = 1.340 B 2.000 A Mean = 1.290 B = 1.970 A Mean = 1.290 B Mean = 1.400 B Mean = 0.9400 Mean = 1.340 B Mean = 0.5800 C C D Phụ lục 2.5.3: Đường kính tản nấm mẫu BT pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob - 65 Between 24.389 3.049 Within 36 0.576 0.016 190.537 0.0000 Total 44 24.965 Coefficient of Variation = 6.46% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2532 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.7500 Mean = 1.190 Mean = 1.690 Mean = 1.700 Mean = 2.650 Mean = 3.000 Mean = 3.000 Mean = 1.850 Mean = 1.790 Ranked Order E Mean = 3.000 A Mean = 3.000 A C Mean = 2.650 C Mean = 1.850 C Mean = 1.790 C A Mean = 1.700 C A Mean = 1.690 C C Mean = 1.190 C Mean = 0.7500 D B B D E Phụ lục 2.5.4: Đường kính tản nấm mẫu BT pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 51.277 6.410 Within 36 1.022 0.028 225.780 0.0000 Total 44 52.299 Coefficient of Variation = 6.73% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3350 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.8300 Mean = 1.410 Mean = 1.900 Mean = 2.040 Mean = 3.530 Ranked Order G Mean = 4.040 A Mean = 4.000 A E Mean = 3.530 DE Mean = 2.430 C Mean = 2.360 CD F B B 66 Mean = 4.000 A Mean = 4.040 A Mean = 2.430 C Mean = 2.360 CD Mean = 2.040 DE Mean = 1.900 E Mean = 1.410 Mean = 0.8300 F G Phụ lục 2.5.5: Đường kính tản nấm mẫu BT pH sau 10 ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 78.429 9.804 Within 36 1.699 0.047 207.728 0.0000 Total 44 80.128 Coefficient of Variation = 7.43% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4340 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.9200 Mean = 1.660 Mean = 2.030 Mean = 2.400 Mean = 4.200 Mean = 4.880 Mean = 4.780 Mean = 2.810 Mean = 2.630 Ranked Order F Mean = 4.880 A E Mean = 4.780 A DE Mean = 4.200 Mean = 2.810 C Mean = 2.630 C A Mean = 2.400 CD A Mean = 2.030 DE C Mean = 1.660 E C Mean = 0.9200 CD B B F Phụ lục 2.6: Đường kính tản nấm mẫu VL pH khác Phụ lục 2.6.1: Đường kính tản nấm mẫu VL pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 2.138 0.267 Within 36 0.313 0.009 30.744 0.0000 Total 44 2.451 67 Coefficient of Variation = 10.26% Least Significant Difference Test LSD value = 0.1899 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.5200 Mean = 1.180 A Mean = 0.7100 B C Mean = 1.170 A Mean = 0.7200 B Mean = 1.050 A Mean = 0.7900 B Mean = 1.040 A Mean = 1.040 A Mean = 1.000 A Mean = 1.050 A Mean = 0.7900 B Mean = 1.180 A Mean = 0.7200 B Mean = 1.170 A Mean = 0.7100 B Mean = 1.000 A Mean = 0.5200 C Phụ lục 2.6.2: Đường kính tản nấm mẫu VL pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 8.602 1.075 Within 36 0.519 0.014 74.588 0.0000 Total 44 9.121 Coefficient of Variation = 8.11% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2369 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.6200 Mean = 2.070 A Mean = 1.060 D E Mean = 1.920 A Mean = 1.240 CD Mean = 1.920 A Mean = 1.560 Mean = 1.560 B Mean = 1.920 A Mean = 1.520 B Mean = 1.920 A Mean = 1.420 BC Mean = 2.070 A Mean = 1.240 CD Mean = 1.520 B Mean = 1.060 D Mean = 1.420 BC Mean = 0.6200 B E 68 Phụ lục 2.6.3: Đường kính tản nấm mẫu VL pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 26.536 3.317 Within 36 0.790 0.022 151.157 0.0000 Total 44 27.326 Coefficient of Variation = 6.68% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2970 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.7800 D Mean = 3.250 A Mean = 1.740 C Mean = 3.110 A Mean = 1.760 C Mean = 3.020 A Mean = 2.510 Mean = 3.020 A Mean = 2.510 Mean = 1.970 C Mean = 3.110 A Mean = 1.830 C Mean = 3.250 A Mean = 1.760 C Mean = 1.970 C Mean = 1.740 C Mean = 1.830 C Mean = 0.7800 B B D Phụ lục 2.6.4: Đường kính tản nấm mẫu VL pH sau ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 52.412 6.552 Within 36 2.971 0.083 79.386 0.0000 Total 44 55.383 Coefficient of Variation = 10.03% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5768 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order 69 Mean = 0.8600 Mean = 4.350 A Mean = 2.160 C D Mean = 4.300 A Mean = 2.190 C Mean = 3.790 A Mean = 3.170 Mean = 3.170 Mean = 3.790 A Mean = 2.490 C Mean = 4.300 A Mean = 2.470 C Mean = 4.350 A Mean = 2.190 C Mean = 2.490 C Mean = 2.160 C Mean = 2.470 C Mean = 0.8600 B B D Phụ lục 2.6.5: Đường kính tản nấm mẫu VL pH sau 10 ngày cấy A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 87.973 10.997 Within 36 3.093 0.086 127.992 0.0000 Total 44 91.066 Coefficient of Variation = 8.86% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5871 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.9300 Mean = 5.380 A Mean = 2.290 D E Mean = 5.170 AB Mean = 2.380 D Mean = 4.630 B Mean = 3.400 Mean = 3.400 C Mean = 4.630 B Mean = 2.870 CD Mean = 5.170 AB Mean = 2.730 D Mean = 5.380 A Mean = 2.380 D Mean = 2.870 CD Mean = 2.290 D Mean = 2.730 D Mean = 0.9300 C E 70 Phụ lục 2.7: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata pH sau ngày cấy Mức pH Đường kính tản nấm (cm)A TG1 TG2 TG3 TG4 BT VL 0,50 c 0,55 d 0,56 d 0,50 f 0,50 e 0,52 c 4,5 0,73 c 0,70 cd 0,70 cd 0,72 ef 0,65 de 0,71 b 0,73 c 0,74 c 0,71 cd 0,89de 0,90 cd 0,72 b 5,5 1,07 b 0,75 c 0,80 bc 0,91 cde 0,96 cd 0,79 b 1,09 b 0,84 ab 0,94 ab 1,18 abc 1,17 abc 1,04 a 6,5 1,13 b 1,09 a 1,09 a 1,32 ab 1,34 ab 1,05 a 1,40 a 1,09 a 1,11 a 1,34 a 1,39 a 1,18 a 7,5 1,19 ab 1,06 a 1,08 a 1,14 abcd 1,03 abc 1,17 a 1,11 b 0,78 bc 1,06 a 1,06 bcd 0,98 bcd 1,00 a CV (%) 12,18 11,25 10,78 13,74 18,61 10,26 Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** Ghi chú: (A): Đường kính trung bình lần lặp lại Trong cột, số trung bình theo sau kí tự khác biệt khơng có ý nghĩa mức alpha = 0,01, theo trắc nghiệm LSD (**): Khác biệt có ý nghĩa mức alpha = 0,01; (ns): Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Phụ lục 2.8: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata pH sau ngày cấy Mức pH Đường kính tản nấm (cm)A TG1 TG2 TG3 TG4 BT VT 4,5 5,5 6,5 7,5 0,67 e 1,31 d 1,33 d 1,68 bc 1,81 bc 1,93 b 2,29 a 1,57 cd 1,56 cd 0,65 f 1,03 e 1,19 de 1,37 cd 1,53 bc 1,73 ab 1,88 a 1,52 bc 1,35 cd 0,63 d 1,06 c 1,17 c 1,37 ba 1,74 a 1,76 a 1,70 a 1,52 ab 1,50 ab 0,60 c 0,87 c 1,59 b 1,62 b 2,10 a 2,27 a 2,23 a 1,49 b 1,43 b 0,58 d 0,94 c 1,29 b 1,29 b 1,85 a 2,00 a 1,97 a 1,4 b 1,34 b 0,62 e 1,06 d 1,24 cd 1,56 b 1,92 a 1,92 a 2,07 a 1,52 b 1,42 bc CV (%) 10,32 8,03 11,91 10,84 10,49 8,11 Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** A Ghi chú: ( ): Đường kính trung bình lần lặp lại Trong cột, số trung bình theo sau kí tự khác biệt khơng có ý nghĩa mức alpha = 0,01, theo trắc nghiệm LSD (**): Khác biệt có ý nghĩa mức alpha = 0,01; (ns): Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê 71 Phụ lục 2.9: Đường kính tản nấm MPL nấm C fimbriata pH sau ngày cấy Đường kính tản nấm (cm)A Mức pH TG1 TG2 TG3 TG4 BT VL 0,92 e 0,82 f 0,81 d 0,83 d 0,83 g 0,86 d 4,5 1,98 d 1,94 e 1,77 c 1,75 c 1,41 f 2,16 c 2,01 d 2,38 de 2,42 b 2,58 b 1,90 e 2,19 c 5,5 3,47 b 2,41 de 2,68 b 2,64 b 2,04 de 3,17 b 3,72 ab 3,20 bc 3,96 a 4,02 a 3,53 b 3,79 a 6,5 4,05 a 3,32 b 4,21 a 4,45 a 4,00 a 4,30 a 3,95 a 3,93 a 4,06 a 4,08 a 4,04 a 4,35 a 7,5 2,46 c 2,79 cd 2,61 b 2,71 b 2,43 c 2,49 c 2,38 cd 2,38 de 2,55 a 2,32 b 2,36 cd 2,47 c CV (%) 7,8 9,31 10,14 9,41 6,73 10,03 Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** Ghi chú: (A): Đường kính trung bình lần lặp lại Trong cột, số trung bình theo sau kí tự khác biệt khơng có ý nghĩa mức alpha = 0,01, theo trắc nghiệm LSD (**): Khác biệt có ý nghĩa mức alpha = 0,01; (ns): Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Phụ lục Kết tiến hành theo dõi tỷ lệ bào tử nảy mầm MPL nấm C fimbriata thời điểm khác 25 oC Phụ lục 3.1: Tỷ lệ bào tử nảy mầm MPL nấm C fimbriata 25 oC GSC A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 440.437 88.087 Within 12 5.187 0.432 203.790 0.0000 Total 17 445.623 Coefficient of Variation = 10.39% Least Significant Difference Test LSD value = 1.316 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 9.360 Ranked Order B Mean = 14.15 A 72 Mean = 0.2900 Mean = 5.740 Mean = 0.2900 Mean = 14.15 Mean = 8.130 D C D A B Mean = 9.360 B Mean = 8.130 B Mean = 5.740 Mean = 0.2900 D Mean = 0.2900 D C Phụ lục 3.2: Tỷ lệ bào tử nảy mầm MPL nấm C fimbriata 25 oC GSC A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 165.415 33.083 Within 12 299.921 24.993 1.324 0.3184 Total 17 465.336 Coefficient of Variation = 10.04% Phụ lục 3.3: Tỷ lệ bào tử nảy mầm MPL nấm C fimbriata 25 oC GSC A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 135.668 27.134 Within 12 446.427 37.202 0.729 Total 17 582.095 Coefficient of Variation = 10.90% Phụ lục 3.4: Tỷ lệ bào tử nảy mầm MPL nấm C fimbriata 25 oC GSC A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 251.903 50.381 Within 12 310.214 25.851 1.949 0.1594 Total 17 562.117 Coefficient of Variation = 8.28% 73 Phụ lục 3.5: Tỷ lệ bào tử nảy mầm MPL nấm C fimbriata 25 oC GSC A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 221.233 44.247 Within 12 578.004 48.167 0.919 Total 17 799.237 Coefficient of Variation = 8.92% Phụ lục 3.6: Bảng tỷ lệ bào tử nảy mầm MPL nấm C fimbriata 25 oC thời điểm khác chuyển đổi arcsin(x)1/2 MPL Tỷ lệ bào tử nảy mầm (%) GSC GSC GSC GSC GSC TG1 9,36 b 48,48 57,82 60,54 76,40 TG2 0,29 d 47,92 54,15 61,59 73,12 TG3 5,74 c 49,45 57,51 67,65 84,33 TG4 0,29 d 48,26 51,46 56,32 77,88 BT 14,15 a 56,47 59,85 64,25 79,36 VL 8,13 b 48,09 55,10 58,19 75,61 Cv (%) 10,39 10,04 10,9 8,28 8,92 Mức ý nghĩa ** ns ns ns ns Ghi chú: GSC: Giờ sau cấy Trong cột, số trung bình theo sau kí tự khác biệt khơng có ý nghĩa mức alpha = 0,01, theo trắc nghiệm LSD (**): Khác biệt có ý nghĩa mức alpha = 0,01; (ns): Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê ... bò Phát hoa nhãn chùm tụ tán mọc cành, có chiều dài từ – 40 cm Trong phát hoa có nhiều loại hoa, hoa đực có khoảng nhị đực có lơng xếp thành hàng đơn đế hoa, hoa mang bao phấn bất thụ, hoa lưỡng... núm nhụy có hai thùy Thời gian phát hoa nở kéo dài từ – tuần, thụ phấn diễn chủ yếu từ sáng đến chiều, hoa nở theo thứ tự sau: hoa đực, hoa cuối hoa lưỡng tính Hoa nhãn thụ phấn chéo nhờ trùng Trái... Topsin M nồng độ 0,1 – 0,2 • Bệnh khơ cháy hoa Phyllostista sp.: bệnh thường xuất vào lúc hoa nở rộ, cánh hoa có vết chấm nhỏ đầu kim, có màu nâu đen làm hoa bị vàng, sau khơ rụng Bệnh nặng có sương
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour) , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay