ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans Distant) HẠI BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2011 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN

116 37 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans Distant) HẠI BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2011 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN Họ tên sinh viên: ĐỖ THÀNH HIỆP Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHÓA: 2007 - 2011 Tháng 7/2011 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans Distant) HẠI BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2011 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN Tác giả ĐỖ THÀNH HIỆP Khóa luận thực để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Người hướng dẫn: TS MAI VĂN HÀO KS NGUYỄN HỮU TRÚC       Tháng 7/2011 i       LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước quan tâm, dìu dắt, tận tình hướng dẫn TS Mai Văn Hào KS Nguyễn Hữu Trúc Tôi xin trân trọng cám ơn kỹ sư Trần Thị Hồng, Hoàng Thị Kim Oanh, Phan Văn Tiêu cán khác thuộc phòng BVTV Viện Nghiên Cứu Bơng Phát Triển Nông Nghiệp Nha Hố tạo điều kiện, giúp đỡ mặt suốt thời gian thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến kỹ sư Phùng Minh Lộc thuộc Trung tâm kiểm định thuốc BVTV phía Nam tận tình hướng dẫn thực đề tài Xin chân thành cám ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện, động viên tơi q trình thực luận văn Tháng năm 2011 Sinh viên thực Đỗ Thành Hiệp ii     TÓM TẮT Tác giả: Đỗ Thành Hiệp, trường đại học Nông Lâm TP.HCM, đề tài: “Đánh giá hiệu lực số loại thuốc trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans Distant) hại vải vụ khô năm 2011 Nha hố, tỉnh NinhThuận” thực từ tháng 02/2011 – tháng 06/2011 Người hướng dẫn: TS Mai Văn Hào KS Nguyễn Hữu Trúc Với mục tiêu tìm số loại thuốc phòng trừ rầy xanh hai chấmhiệu cao để khuyến cáo sử dụng điều kiện sản xuất vụ khô Ninh Thuận, đề tài nghiên cứu nội dung Nội dung 1, khảo nghiệm phòng thí nghiệm hiệu lực trừ rầy xanh 14 hoạt chất ứng với 14 loại thuốc phổ biến thị trường Các nghiệm thức bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố, bao gồm 15 nghiệm thức 14 nghiệm thức 14 loại thuốc, nghiệm thức đối chứng, lần lặp lại thí nghiệm lặp lại đợt Kết nội dụng cho thấy sau 48 sau xử lý thuốc có hoạt chất thuộc loại thuốchiệu lực trừ rầy xanh hai chấm cao đạt > 90% Monster 40EC (Acephate), Regent 800WG (Fipronil), Satrungdan 95BTN (Nerestoxin), Lannate 40SP (Methomyl), KingBo 0.6%SC (Matrine) Jianontin 3.6EC (Abamectin) Trong Satrungdan 95BTN, Lannate 40SP đạt hiệu lực 100%, Monster 40EC có hiệu lực > 97% Sherpa 25EC (Cypermethrin) có hiệu lực trừ rầy xanh cao đạt từ 79,7 – 88,9% đợt thí nghiệm Các loại thuốc Dantotsu 50WDG (Clothianidin), Chess 50WG (Pymetrozine), Elsin 10EC (Nitenpyram), Karate 2,5EC (Lambda – Cyhalothrin) có hiệu lực trừ rầy thấp đến trung bình đạt từ 40 – 64,4% Thuốc Eagle 50WDG, Admire 050EC, Actara 25WG có hiệu lực trừ rầy xanh thấp < 40%, riêng Actara 25WG khơng có hiệu lực trừ rầy xanh Ở nội dung 2, chọn hoạt chất ứng với loại thuốchiệu lực trừ rầy cao từ thí nghiệm phòng nghiệm thức nấm xanh sinh học khảo nghiệm đồng Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẩu nhiên, gồm nghiệm thức với lần lặp lại Kết nội dung cho thấy có loại hoạt chất iii   tương ứng loại thuốchiệu lực trừ rầy xanh hai chấm cao kéo dài tới thời điểm 10 NSP Satrungdan 95BTN (Nerestoxin), Regent 800WG (Fipronil) Monster 40EC (Acephate), có hiệu lực cao đạt từ 78,4 – 98,8 % thời điểm NSP Trong thuốc Satrungdan 95BTN (0,6 l/ha) có hiệu lực cao gây tượng ngộ độc bông, tượng ngộ độc giảm dần thời điểm 10 ngày sau phun (NSP) khơng ngộ độc thời điểm 14 NSP Thuốc Lannate 40SP (Methomyl), KingBo 0.6%SC (Matrin) có hiệu lực trừ rầy trung bình thời điểm NSP hiệu lực giảm dần, đến thời điểm 10 NSP thuốc khơng hiệu lực trừ rầy xanh Thuốc Jianontin 3.6EC có hiệu lực trừ rầy trung bình kéo dài tới NSP đạt hiệu lực thấp thời điểm 10 NSP Nấm xanh tiêu diệt rầy xanh hai chấm chậmhiệu lực thấp qua thời điểm theo dõi iv   MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN viii DANH MỤC BẢNG TRONG LUẬN VĂN viii DANH MỤC HÌNH ẢNH TRONG LUẬN VĂN x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích .2 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Khái qt tình hình khí hậu thời tiết, sản xuất tiêu thụ Việt Nam 2.1.1 Khí hậu thời tiết 2.1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ bơng Việt Nam giới 2.2 Triệu chứng gây hại, đặc điểm sinh học biện pháp phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 2.2.1 Triệu chứng gây hại rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) .6 2.2.2 Đặc tính sinh học rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 2.2.3 Biện pháp phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) nước 2.2.4 Biện pháp phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) giới 10 v   2.3 Giới thiệu loại thuốc nghiên cứu 14 2.3.1 Abamectin 14 2.3.2 Acephate .15 2.3.3 Clothianidin 15 2.3.4 Cypermethrin 16 2.3.5 Emamectin benzoate 17 2.3.6 Fipronil .17 2.3.7 Imidacloprid .18 2.3.8 Lambda-cyhalothrin 19 2.3.9 Matrine .20 2.3.10.Methomyl 21 2.3.11.Nereistoxin 21 2.3.12.Nitenpyram 22 2.3.13.Pymetrozine 23 2.3.14.Thiamethoxam 23 2.3.15.Metarhizium anisopliae Sorok 25 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 27 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 27 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 27 3.2 Vật liệu, đối tượng nội dung nghiên cứu .27 3.2.1 Vật liệu nghiên cứu .27 3.2.2 Đối tượng nghiên cứu 28 3.2.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu 28 vi   3.3.1 Nội dung 1: Khảo nghiệm hiệu lực loại thuốc trừ rầy xanh hai chấm Amrasca devastans hại bơng phòng thí nghiệm .28 3.3.2 Nội dung 2: Đánh giá hiệu lực số loại thuốc trừ rầy xanh hai chấm Amrasca devastans đồng 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .37 4.1 Kết khảo nghiệm số loại thuốc trừ rầy xanh hai chấm Amrasca devastans Distant phòng thí nghiệm 37 4.2 Kết khảo khảo nghiệm số loại thuốc trừ rầy xanh hai chấm hại Amrasca devastans Distant đồng 50 4.2.1 Hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm loại thuốc khảo nghiệm đồng ruộng 53 4.2.2 Kết theo dõi bị hại rầy xanh hai chấm Amrasca devastans Distant nghiệm thức đồng .57 4.2.3 Độc tính loại thuốc trừ rầy xanh hai chấm Amrasca devastans Distant 59 4.2.4 Tỷ lệ bộc phát rầy xanh hai chấm Amrasca devastans Distant nghiệm thức đồng 59 4.2.5 Chi phí sử dụng thuốc trừ rầy xanh hai chấm hại 61 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 62 5.1.  Kết luận   62  5.2.  Đề nghị   63  TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 PHỤ LỤC vii     CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Diễn giải Chữ viết tắt a.i Active ingredient – Hoạt chất BVTV Bảo vệ thực vật NSP Ngày sau phun NT Nghiệm thức STT Số thứ tự TB Trung bình TP Trước phun lb Pound (đơn vị khối lượng), từ Latin libra, lb = 0,454 g viii       DANH MỤC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 2.1: Tình hình khí tượng tỉnh Ninh Thuận năm 2010 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất bơng Việt Nam từ niên vụ 2007/2008 đến niên vụ 2010 - 2011 Bảng 4.1: Mật độ rầy xanh hai chấm nghiệm thức khảo nghiệm phòng thí nghiệm đợt 38 Bảng 4.2: Hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm loại thuốc khảo nghiệm phòng thí nghiệm đợt 39 Bảng 4.3: Mật độ rầy xanh hai chấm nghiệm thức khảo nghiệm phòng thí nghiệm đợt 41 Bảng 4.4: Hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm loại thuốc khảo nghiệm phòng thí nghiệm đợt 42 Bảng 4.5: Mật độ rầy xanh hai chấm nghiệm thức khảo nghiệm phòng thí nghiệm đợt 45 Bảng 4.6: Hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm loại thuốc khảo nghiệm phòng thí nghiệm đợt 46 Bảng 4.7: Mật độ rầy xanh trung bình đợt thí nghiệm khảo nghiệm hiệu lực loại thuốc phòng thí nghiệm 48 Bảng 4.8: Hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm trung bình qua đợt thí nghiệm khảo nghiệm hiệu lực loại thuốc phòng thí nghiệm 49 Bảng 4.9: Mật độ rầy xanh hai chấm cơng thức thí nghiệm đồng 51 Bảng 4.10: Hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm Amrasca devastans Distant loại thuốc đồng 54 Bảng 4.11: Kết theo dõi bị hại rầy xanh hai chấm Amrasca devastans Distant nghiệm thức đồng ruộng 58 viii   Data file: HIỆU LỰC ĐỢT 48 GIỜ Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 42 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to 14 Variable (48) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 13 26295.145 2022.703 175.502 0.0000 Within 28 322.707 11.525 -Total 41 26617.851 Coefficient of Variation = 5.38% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 133.100 44.367 2.19 1.96 3.00 270.000 90.000 0.00 1.96 3.00 160.300 53.433 2.28 1.96 3.00 51.400 17.133 3.70 1.96 3.00 156.400 52.133 2.31 1.96 3.00 84.300 28.100 2.60 1.96 3.00 240.000 80.000 8.66 1.96 3.00 270.000 90.000 0.00 1.96 3.00 105.500 35.167 4.05 1.96 10 3.00 156.400 52.133 4.53 1.96 11 3.00 270.000 90.000 0.00 1.96 12 3.00 270.000 90.000 0.00 1.96 13 3.00 270.000 90.000 0.00 1.96 14 3.00 212.200 70.733 3.70 1.96 -Total 42.00 2649.600 63.086 25.48 3.93 Within 3.39 Bartlett's test Chi-square = 137.678 Number of Degrees of Freedom = 13 Approximate significance = 0.000 90   Data File : PHÂN HẠNG HIỆU LỰC ĐỢT 24 GIỜ Function : RANGE Error Mean Square = 18.12 Error Degrees of Freedom = 13 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.47 s_ = 2.457 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 36.50 66.90 29.60 0.0000 24.60 5.000 65.10 90.00 26.40 28.10 90.00 85.00 60.40 48.20 D B DE E F F A A A B DE DE B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 13 14 10 = = = = = = = = = = = = = = 90.00 90.00 85.00 66.90 65.10 60.40 48.20 36.50 29.60 28.10 26.40 24.60 5.000 0.0000 A A A C Data File : PHÂN HẠNG HIỆU LỰC ĐỢT 48 GIỜ Function : RANGE Error Mean Square = 47.60 Error Degrees of Freedom = 13 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 16.97 s_ = 3.983 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 46.90 85.00 39.20 5.000 49.60 17.70 85.00 90.00 43.10 48.20 90.00 90.00 85.00 71.10 A B B B A A B B A A A A C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 13 14 10 91   = = = = = = = = = = = = = = 90.00 90.00 90.00 85.00 85.00 85.00 71.10 49.60 48.20 46.90 43.10 39.20 17.70 5.000 A A A A A A A B B B B B B B B C C D DE DE DE E F F Data File : PHÂN HẠNG HIỆU LỰC ĐỢT 24 GIỜ Function : RANGE Error Mean Square = 30.17 Error Degrees of Freedom = 13 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 13.51 s_ = 3.171 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 36.90 66.60 41.10 12.30 19.00 26.60 47.60 85.00 26.30 22.90 90.00 39.70 66.50 50.30 CDE B C F F DEF C A DEF EF A B CD C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 13 14 12 10 = = = = = = = = = = = = = = 90.00 85.00 66.60 66.50 50.30 47.60 41.10 39.70 36.90 26.60 26.30 22.90 19.00 12.30 A A B B C C C CD CDE DEF DEF EF F F Data File : PHÂN HẠNG HIỆU LỰC ĐỢT 48 GIỜ Function : RANGE Error Mean Square = 28.30 Error Degrees of Freedom = 13 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 13.08 s_ = 3.071 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 41.10 90.00 47.60 21.20 42.40 32.70 77.90 90.00 31.30 50.20 90.00 75.70 90.00 63.40 A CD C E CD DE A A C A AB A B DE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 92   13 11 12 14 10 = = = = = = = = = = = = = = 90.00 90.00 90.00 90.00 77.90 75.70 63.40 50.20 47.60 42.40 41.10 32.70 31.30 21.20 A A A A A AB B C C CD CD DE DE E Data File : PHÂN HẠNG HIỆU LỰC ĐỢT 24 GIỜ Function : RANGE Error Mean Square = 24.80 Error Degrees of Freedom = 13 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 12.25 s_ = 2.875 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 19.30 80.00 35.20 12.10 26.40 24.90 68.60 70.70 24.60 39.20 70.70 66.90 63.40 56.20 FG A DE G EF EFG ABC AB EFG D AB ABC BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 13 14 10 = = = = = = = = = = = = = = 80.00 70.70 70.70 68.60 66.90 63.40 56.20 39.20 35.20 26.40 24.90 24.60 19.30 12.10 A AB AB ABC ABC BC C D DE EF EFG EFG FG G Data File : PHÂN HẠNG HIỆU LỰC ĐỢT 48 GIỜ Function : RANGE Error Mean Square = 11.53 Error Degrees of Freedom = 13 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.350 s_ = 1.960 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 44.40 90.00 53.40 17.10 52.10 28.00 80.00 90.00 35.20 52.10 90.00 90.00 90.00 70.70 E A D DE A F B DE A A A G C F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   93   13 11 12 14 10 = = = = = = = = = = = = = = 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 70.70 53.40 52.10 52.10 44.40 35.20 28.00 17.10 A A A A A B C D DE DE E F F G XỬ LÝ THỐNG KÊ MẬT ĐỘ RẦY XANH HAI CHẤM CỦA CÁC NGHIỆM THỨC THÍ NGHIỆM NGỒI ĐỒNG Data file: ANOVA MẬT ĐỘ RẦY TRƯỚC PHUN Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (ln) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -ln 13.52 6.758 2.59 0.1105 nt 19.39 2.770 1.06 0.4355 Error 14 36.54 2.610 Non-additivity 0.29 0.292 0.10 Residual 13 36.25 2.789 -Total 23 69.45 -Grand Mean= 7.171 Grand Sum= Coefficient of Variation= 172.100 22.53% Means for variable (tp) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 7.667 7.100 6.833 5.633 6.133 7.400 8.133 8.467 94   Total Count= 24 Data file: ANOVA MẬT ĐỘ RẦY NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (ln) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 4: 1nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -ln 2.04 1.020 1.58 0.2410 nt 271.32 38.760 59.94 0.0000 Error 14 9.05 0.647 Non-additivity 0.38 0.379 0.57 Residual 13 8.67 0.667 -Total 23 282.41 -Grand Mean= 5.567 Grand Sum= 133.600 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 14.45% Means for variable (1nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 1.000 4.967 4.600 2.800 4.633 4.633 10.267 11.633 Data File : PHÂN HẠNG MẬT ĐỘ NSP Function : RANGE Error Mean Square = 0.6470 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.955 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.000 D Mean = 11.60 Mean = 5.000 B Mean = 10.30 Mean = 4.600 BC Mean = 5.000 Mean = 2.800 CD Mean = 4.600 Mean = 4.600 BC Mean = 4.600 Mean = 4.600 BC Mean = 4.600 Mean = 10.30 A Mean = 2.800 Mean = 11.60 A Mean = 1.000 95   A A B BC BC BC CD D Data file: ANOVA MẬT ĐỘ RẦY 3NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (ln) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 5: 3nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -ln 6.53 3.264 5.87 0.0141 nt 431.20 61.600 110.77 0.0000 Error 14 7.79 0.556 Non-additivity 0.01 0.005 0.01 Residual 13 7.78 0.599 -Total 23 445.52 -Grand Mean= 5.838 Grand Sum= 140.100 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 12.78% Means for variable (3nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 0.300 2.400 3.333 4.667 6.133 4.833 11.233 13.800 Data File : Data File : PHÂN HẠNG MẬT ĐỘ NSP Function : RANGE Error Mean Square = 0.5560 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.812 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.3000 F Mean = 13.80 Mean = 2.400 E Mean = 11.20 Mean = 3.300 DE Mean = 6.100 Mean = 4.700 CD Mean = 4.800 Mean = 6.100 C Mean = 4.700 Mean = 4.800 CD Mean = 3.300 Mean = 11.20 B Mean = 2.400 Mean = 13.80 A Mean = 0.3000 96   A B C CD CD DE E F Data file: ANOVA MẬT ĐỘ RẦY NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (ln) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 6: 5nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -ln 7.65 3.823 7.26 0.0069 nt 292.40 41.771 79.37 0.0000 Error 14 7.37 0.526 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 13 7.37 0.567 -Total 23 307.41 -Grand Mean= 4.904 Grand Sum= 117.700 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 14.79% Means for variable (5nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 0.600 1.767 2.367 4.800 6.433 3.633 7.533 12.100 Data File : PHÂN HẠNG MẬT ĐỘ NSP Function : RANGE Error Mean Square = 0.5260 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.763 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.60 G Mean = 12.10 A Mean = 1.77 FG Mean = 7.530 B Mean = 2.37 EF Mean = 6.430 BC Mean = 4.80 CD Mean = 4.800 CD Mean = 6.43 BC Mean = 3.630 DE Mean = 3.63 DE Mean = 2.370 EF Mean = 7.53 B Mean = 1.770 FG Mean = 12.10 A Mean = 0.6000 G 97   Data file: ANOVA MẬT ĐỘ RẦY NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (ln) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 7: 7nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -ln 13.27 6.635 5.86 0.0141 nt 221.96 31.708 28.01 0.0000 Error 14 15.85 1.132 Non-additivity 5.87 5.867 7.64 Residual 13 9.98 0.768 -Total 23 251.08 -Grand Mean= 4.058 Grand Sum= 97.400 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 26.22% Means for variable (7nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 0.167 1.267 1.633 4.533 5.933 3.100 5.600 10.233 Data File : PHÂN HẠNG MẬT ĐỘ NSP Function : RANGE Error Mean Square = 1.132 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.586 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.2000 E Mean = 10.20 A Mean = 1.300 DE Mean = 5.900 B Mean = 1.600 DE Mean = 5.600 BC Mean = 4.500 BC Mean = 4.500 BC Mean = 5.900 B Mean = 3.100 CD Mean = 3.100 CD Mean = 1.600 DE Mean = 5.600 BC Mean = 1.300 DE Mean = 10.20 A Mean = 0.2000 E 98   Data file: ANOVA MẬT ĐỘ RẦY 10 NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (ln) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 8: 10nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -ln 1.29 0.645 6.20 0.0118 nt 22.07 3.153 30.31 0.0000 Error 14 1.46 0.104 Non-additivity 0.35 0.346 4.06 Residual 13 1.11 0.085 -Total 23 24.82 -Grand Mean= 1.850 Grand Sum= 44.400 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 17.44% Means for variable (10nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 0.333 1.300 0.767 2.267 2.433 2.333 1.833 3.533 Data File : Data File : PHÂN HẠNG MẬT ĐỘ 10 NSP Function : RANGE Error Mean Square = 0.1040 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7838 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 0.3000 1.300 0.8000 2.300 2.400 2.300 1.800 3.500 Ranked Order E CD DE B B B BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 99   = = = = = = = = 3.500 2.400 2.300 2.300 1.800 1.300 0.8000 0.3000 A B B B BC CD DE E XỬ LÝ THỐNG KÊ HIỆU LỰC TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM CỦA CÁC NGHIỆM THỨC THÍ NGHIỆM NGOÀI ĐỒNG (Lưu ý: số liệu hiệu lực chuyển sang arcsin √ trước đưa vào xử lý thống kê) Data file: ANOVA HIỆU LỰC NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) wit h values from to and over variable (ln) with values from to Variable 3: 1nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 5007.79 834.632 49.41 0.0000 ln 57.73 28.866 1.71 0.2223 Error 12 202.69 16.891 Non-additivity 1.11 1.107 0.06 Residual 11 201.59 18.326 -Total 20 5268.22 -Grand Mean= 44.876 Grand Sum= 942.400 Total Count= 21 Coefficient of Variation= 9.16% Means for variable (1nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 72.000 42.000 44.400 52.767 41.833 45.467 15.667 Data File : PHAN HANG HIEU LUC NSP Function : RANGE Error Mean Square = 16.89 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.25 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 72.00 A Mean = 72.00 A Mean = 42.00 C Mean = 52.80 B Mean = 44.40 BC Mean = 45.50 BC Mean = 52.80 B Mean = 44.40 BC Mean = 41.80 C Mean = 42.00 C Mean = 45.50 BC Mean = 41.80 C Mean = 15.70 D Mean = 15.70 D 100   Data file: ANOVA HIỆU LỰC NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to and over variable (ln) with values from to Variable 4: 3nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 6497.89 1082.982 21.96 0.0000 ln 0.80 0.399 0.01 0.9920 Error 12 591.90 49.325 Non-additivity 7.53 7.526 0.14 Residual 11 584.37 53.125 -Total 20 7090.58 -Grand Mean= 50.671 Grand Sum= 1064.100 Total Count= 21 Coefficient of Variation= 13.86% Means for variable (3nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 82.133 63.167 55.467 44.200 38.900 48.667 22.167 Data File : PHAN HANG HIEU LUC NSP Function : RANGE Error Mean Square = 49.33 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 17.52 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 82.10 A Mean = 82.10 Mean = 63.20 B Mean = 63.20 Mean = 55.50 BC Mean = 55.50 Mean = 44.20 C Mean = 48.70 Mean = 38.90 CD Mean = 44.20 Mean = 48.70 BC Mean = 38.90 Mean = 22.20 D Mean = 22.20 101   A B BC BC C CD D Data file: ANOVA HIỆU LỰC NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to and over variable (ln) with values from to Variable 5: 5nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 5198.69 866.448 21.59 0.0000 ln 56.42 28.209 0.70 0.5145 Error 12 481.68 40.140 Non-additivity 24.26 24.261 0.58 Residual 11 457.42 41.584 -Total 20 5736.79 -Grand Mean= 51.967 Grand Sum= 1091.300 Total Count= 21 Coefficient of Variation= 12.19% Means for variable (5nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 77.667 66.467 59.433 39.967 31.500 52.367 36.367 Data File : PHAN HANG HIEU LUC NSP Function : RANGE Error Mean Square = 40.14 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 15.80 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 77.70 A Mean = 77.70 Mean = 66.50 AB Mean = 66.50 Mean = 59.40 B Mean = 59.40 Mean = 40.00 CD Mean = 52.40 Mean = 31.50 D Mean = 40.00 Mean = 52.40 BC Mean = 36.40 Mean = 36.40 D Mean = 31.50 102   A AB B BC CD D D Data file: ANOVA HIỆU LỰC NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to and over variable (ln) with values from to Variable 6: 7nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 7406.24 1234.373 20.81 0.0000 ln 70.81 35.403 0.60 0.5661 Error 12 711.72 59.310 Non-additivity 131.05 131.048 2.48 Residual 11 580.67 52.788 -Total 20 8188.77 -Grand Mean= 52.167 Grand Sum= 1095.500 Total Count= 21 Coefficient of Variation= 14.76% Means for variable (7nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 82.067 68.633 62.600 35.933 24.300 51.900 39.733 Data File : PHAN HANG HIEU LUC NSP Function : RANGE Error Mean Square = 59.31 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 19.21 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 82.10 A Mean = 82.10 Mean = 68.60 AB Mean = 68.60 Mean = 62.60 B Mean = 62.60 Mean = 35.90 CD Mean = 51.90 Mean = 24.30 D Mean = 39.70 Mean = 51.90 BC Mean = 35.90 Mean = 39.70 CD Mean = 24.30 103   A AB B BC CD CD D Data file: ANOVA HIỆU LỰC 10 NSP Title: Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to and over variable (ln) with values from to Variable 7: 10nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 9463.88 1577.313 48.73 0.0000 ln 39.22 19.609 0.61 0.5615 Error 12 388.40 32.366 Non-additivity 52.77 52.774 1.73 Residual 11 335.62 30.511 -Total 20 9891.49 -Grand Mean= 39.148 Grand Sum= 822.100 Total Count= 21 Coefficient of Variation= 14.53% Means for variable (10nsp) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 71.667 50.867 57.567 11.767 12.300 27.367 42.500 Data File : PHAN HANG HIEU LUC 10 NSP Function : RANGE Error Mean Square = 32.37 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.19 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 71.70 A Mean = 71.70 Mean = 50.90 BC Mean = 57.60 Mean = 57.60 AB Mean = 50.90 Mean = 11.80 E Mean = 42.50 Mean = 12.30 E Mean = 27.40 Mean = 27.40 D Mean = 12.30 Mean = 42.50 C Mean = 11.80   104   A AB BC C D E E ... gồm rệp bơng (Aphis gossypii), rầy xanh (Amrasca devastans), bọ trĩ (Thrips palmi/Scirtothrips dosalis), nhện đỏ (Tetranychus urticae) Ngồi ra, nhóm sâu miệng nhai sâu xanh (Helicoverpa armigera),... xanh hai chấm thấp suất cao, ngược lại số cấp hại cao suất thấp giống bơng đóng vai trò quan trọng Do vậy, sử dụng giống bơng kháng biện pháp quan trọng chương trình phòng trừ tổng hợp rầy xanh hai... (2001) sử dụng giống kháng rầy xanh hai chấm tránh việc phun thuốc hóa học sớm để trừ đối tượng Do bảo tồn thiên địch đồng góp phần khống chế sâu xanh phát sinh thành dịch (trích luận văn Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans Distant) HẠI BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2011 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans Distant) HẠI BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2011 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay