KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT HAI GIỐNG ĐẬU HOA (Phaseolus coccineus L.) NHẬT BẢN TRỒNG TẠI ĐƠN DƯƠNG – LÂM ĐỒNG

94 31 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC XX LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ PHÂN HỮU ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT HAI GIỐNG ĐẬU HOA (Phaseolus coccineus L.) NHẬT BẢN TRỒNG TẠI ĐƠN DƯƠNG LÂM ĐỒNG Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2007 - 2011 Người thực hiện: ĐỖ KIM QUỐC Giảng viên hướng dẫn: TS PHẠM THỊ MINH TÂM ThS DƯƠNG THÀNH LAM Tháng 07/2011 ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ PHÂN HỮU ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT HAI GIỐNG ĐẬU HOA (Phaseolus coccineus L.) NHẬT BẢN TRỒNG TẠI ĐƠN DƯƠNG LÂM ĐỒNG Tác giả ĐỖ KIM QUỐC Khóa luận tốt nghiệp đệ trình nhằm đáp ứng cấp kỹ sư Nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn TS PHẠM THỊ MINH TÂM ThS DƯƠNG THÀNH LAM Tháng 07/2011 LỜI CẢM ƠN Lời xin ghi ơn bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy bảo tạo điều kiện tốt học tập hồn thành khóa học Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Ban chủ nhiệm khoa Nông học quý thầy khoa, trang bị cho em kiến thức từ học hay giảng đường, kiến thức bổ ích, mà dẫn cho em piết nhiều điều bổ ích, chuyến thực tế suốt thời gian học tập trường Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Phạm Thị Minh Tâm, Thạc sỹ Dương Thành Lam, người tận tình tìm sở thực đề tài, động viên, dìu dắt suốt q trình làm đề tài đóng góp ý kiến xác thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Cao Xuân Tài, quý thầy, Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao KHCN Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Phòng Nơng nghiệp huyện Đơn Dương Lâm Đồng, gia đình bác Nguyễn Đức Bình, anh Lê Viết Vương tạo điều kiện tốt cho q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn tất bạn lớp DH07NHGL động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thời gian làm đề tài tốt nghiệp Sinh Viên Đỗ Kim Quốc TÓM TẮT ĐỖ KIM QUỐC, 07/2011 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ PHÂN BÓN HỮU ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT LÊN HAI GIỐNG ĐẬU HOA (Phaseolus coccineus L.) NHẬP NỘI TỪ NHẬT BẢN TRỒNG TẠI ĐƠN DƯƠNG LÂM ĐỒNG Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn cuối khóa, 94 trang Giáo viên hướng dẫn: Tiến sỹ Phạm Thị Minh Tâm Thạc sỹ Dương Thành Lam Đề tài thực xã Ka Đô 2- Đơn Dương Lâm Đồng từ ngày 15/03/2011 Ỉ 30/06/2011, nhằm đánh giá khả sinh trưởng, phát triển hai giống đậu hoa (đậu hoa trắng đậu hoa đen) xác định mức phân bón hữu thích hợp đến sinh trưởng, phát triển suất giống đậu hoa Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên hai yếu tố (RCBD) với nghiệm thức, lần lập lại + Yếu tố A: giống đậu hoa ƒ A1: Đậu hoa trắng ƒ A2: Đậu hoa đen + Yếu tố B: Các mức phân bón hữu ƒ B1: Phân bò hoai mục 10 tấn/ha ƒ B2: Phân hữu vi sinh Nông Lâm tấn/ha ƒ B3: Phân hữu vi sinh Nông Lâm 10 tấn/ha ƒ B4: Phân hữu vi sinh Nông Lâm 12 tấn/ha Kết nghiên cứu: Đặc điểm hình thái giống đậu hoa hồn tồn khác đậu hoa trắng thân màu xanh, gân màu xanh, hoa màu trắng, toàn màu xanh, hạt màu trắng Đậu hoa đen thân màu xanh tím, gân màu tím, hoa màu đỏ, màu xanh phía bụng màu xanh tím, hạt màu tím đen Giống đậu hoa trắng ngày nảy mầm NSG sớm đậu hoa đen ngày nảy mầm 10 NSG tỷ lệ nảy mầm đậu hoa trắng (91,3 %) lớn đậu hoa đen (87,4 %) Các tiêu theo dõi thời gian xuất thật, thời gian phân cành cấp 1, ngày nụ hoa đầu tiên, ngày thu hoạch đậu hoa trắng sớm so với đậu hoa đen Ảnh hưởng phân hữu đến tỷ lệ nảy mầm ngày thu hoạch giống đậu hoa Với nghiệm thức B1 (sử dụng phân bò hoai mục 10 tấn/ha) tỷ lệ nảy mầm cao ngày thu hoạch sớm so với nghiệm thức sử dụng phân hữu vi sinh Nông Lâm Nghiệm thức giống đậu hoa đen bón 12 tấn/ha phân hữu vi sinh Nông Lâm tốt thể qua tiêu chiều cao 90 NSG 352,83 cm, tổng số chùm hoa 33 chùm, số hoa chùm 5,35 hoa Năng suất đậu hoa cao giống đậu hoa đen bón 12 tấn/ha phân hữu vi sinh Nơng Lâm NSLT: 1,34 tấn/ha; NSTT: 1,16 tấn/ha Ở mức phân bón (10 tấn/ha) nghiệm thức sử dụng phân bò hoai mục cho suất thấp nhiều so với bón phân hữu vi sinh Nơng Lâm (NSTT: phân bò hoai mục suất 0,83 tấn/ha, trung bình bón phân hữu vi sinh Nơng Lâm suất 1,03 tấn/ha) Sử dụng phân hữu vi sinh Nơng Lâm chất lượng hạt tốt so với bón phân bò hoai mục Đồng thời, tỷ lệ sâu, bệnh so với sử dụng phân bò hoai mục sử dụng phân hữu vi sinh Nơng Lâm tỷ lệ sâu đục thân 10%, sử dụng phân bò hoai mục bị nhiễm cao 25 % Trong thí nghiệm đề tài trình bày giống đậu hoa đen sử dụng 12 tấn/ha phân hữu vi sinh Nông Lâm cho suất cao thích hợp với điều kiện tự nhiên khu vực Đơn Dương Lâm Đồng MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT .iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x DANH SÁCH CÁC BẢNG .xi DANH SÁCH CÁC HÌNH xiii Chương MỞ ĐẦU 1.1. Đ t v n đ   .   1  1.2. M c đích và yêu c u     2  1.2.1. M c đích  .   2  1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cây Đậu hoa 2.1.1 Giới thiệu chung 2.1.2 Đặc điểm hình thái 2.1.2.1 Thân, cành, 2.1.2.2 Hoa 2.1.2.3.Quả 2.1.2.4 Hạt 2.1.3 Một số kết nghiên cứu 2.2 Phân hữu 2.2.1 Giới thiệu chung 2.2.2 Đặc điểm phân hữu vi sinh Nông Lâm 13 2.2.3 Một số kết nghiên cứu 14 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 16 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 16 3.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết 16 3.3 Vật liệu thí nhiệm 17 3.3.1 Giống 17 3.3.2 Phân bón 17 3.3.3 Dụng cụ, trang thiết bị 17 3.4 Phương pháp thí nghiệm 17 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 17 3.4.2 Quy mơ thí nghiệm 19 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi .19 3.5.1 Đặc điểm hình thái 19 3.5.2 Các tiêu về sinh trưởng 19 3.5.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 20 3.5.4 Chỉ tiêu sâu, bệnh hại 20 3.6 Tương quan suất tiêu theo dõi 20 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 21 3.8 Qui trình trồng 21 3.8.1 Chuẩn bị đất hạt giống .21 3.8.2 Phân bón cách bón 22 3.8.2.1 Lượng phân sử dụng cho nghiệm thức tính cho 22 3.8.2.2 Cách bón thời gian bón 22 3.8.3 Chăm sóc 23 3.8.4 Thu hoạch .23 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Đặc điểm hình thái 24 4.2 Ảnh hưởng mức phân bón hữu đến tiêu sinh trưởng giống đậu hoa 24 4.2.1 Ngày nảy mầm 24 4.2.2 Tỷ lệ nảy mầm 25 4.2.3 Thời gian xuất thật 26 4.2.4 Thời gian phân cành cấp 27 4.2.5 Ngày nụ 27 4.2.6 Ngày thu hoạch 28 4.2.7 Chiều cao 29 4.2.8 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 33 4.3 Ảnh hưởng mức phân bón hữu đến yếu tố cấu thành suất suất giống đậu hoa 34 4.3.1 Số cành hữu hiệu 34 4.3.2 Tổng số chùm hoa 35 4.3.3 Số hoa trung bình chùm 35 4.3.4 Số trái trung bình chùm 36 4.3.5 Số hạt 37 4.3.6 Trọng lượng 100 hạt 38 4.3.7 Năng suất 39 4.4 Tình hình sâu, bệnh hại 40 4.5 Tương quan suất tiêu theo dõi 42 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 5.3 Hạn chế 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Phụ lục 1: Một số hình ảnh thí nghiệm .48 Phụ lục 2: Kết sử lý SAS 55 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT GAP: Good Agriculture Practice TTNC: Trung tâm nghiên cứu KHCN: Khoa học công nghệ DTTN: Diện tích tự nhiên NT: Nghiệm thức ANOVA: Analysis of variance: Phân tích phương sai CV: Coefficient of variation: Hệ số biến động NSG: Ngày sau gieo NST: Ngày sau trồng NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực tế VSV: Vi sinh vật SAS: Statistical Analysis Systems DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Chiều cao đậu màu đen trồng vùng Đức Trọng Đà Lạt Biểu đồ 2.2 Chiều cao đậu màu trắng trồng vùng Đức Trọng Đà Lạt Biểu đồ 2.3 Quy trình sản xuất phân hữu vi sinh 11 Biểu đồ 4.1 Ảnh hưởng mức phân bón hữu vi sinh Nông Lâm đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống đậu hoa 33 10                       Means with the same letter are not significantly different.                                     t Grouping          Mean      N    D                                            A       232.167      6    4                                          A                                     B    A       215.133      6    3                                     B                                     B            205.933      6    1                                     B                                     B            205.767      6    2      80 NSG The GLM Procedure    Dependent Variable: 80NSG                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9     17793.85167      1977.09463      17.97     F             K                            2      104.440000       52.220000       0.47    0.6318           S                            1     9640.041667     9640.041667      87.60     F    Model                        9     14.69000000      1.63222222       2.24    0.0854    Error                       14     10.21000000      0.72928571    Corrected Total             23     24.90000000      R‐Square     Coeff Var      Root MSE        SOCANHHUUHIEU Mean    0.589960      11.16317      0.853982      7.650000      Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F    K                            2      1.63000000      0.81500000       1.12    0.3546  S                            1     10.14000000     10.14000000      13.90    0.0022  D                            3      1.15333333      0.38444444       0.53    0.6708  S*D                          3      1.76666667      0.58888889       0.81    0.5105          85 The GLM Procedure    t Tests (LSD) for SOCANHHUUHIEU    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.      Alpha                            0.05  Error Degrees of Freedom           14  Error Mean Square            0.729286  Critical Value of t           2.14479  Least Significant Difference   0.7478      Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    S    A        8.3000     12    2    B        7.0000     12    1    Tổng số chùm hoa The GLM Procedure    Class Level Information                                       Class         Levels    Values                                       K                  3    1 2 3                                       S                  2    1 2                                       D                  4    1 2 3 4                                     Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24                                             The GLM Procedure    Dependent Variable: TSCH                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9     302.4567375      33.6063042       3.82    0.0125             Error                       14     123.1147250       8.7939089             Corrected Total             23     425.5714625                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        TSCH Mean                              0.710707      10.92700      2.965453      27.13875               Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2       9.0090750       4.5045375       0.51    0.6100           S                            1       0.0715042       0.0715042       0.01    0.9294           D                            3     269.8339125      89.9446375      10.23    0.0008           S*D                          3      23.5422458       7.8474153       0.89    0.4693      86                                           The GLM Procedure                                             t Tests (LSD) for TSCH      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square            8.793909                                  Critical Value of t           2.97684                                  Least Significant Difference   5.0967                            Means with the same letter are not significantly different.                                     t Grouping          Mean      N    D                                            A        31.610      6    4                                          A                                     B    A        29.057      6    3                                     B                                     B    C        24.612      6    1                                          C                                          C        23.277      6    2  Số hoa chùm The GLM Procedure    Class Level Information                                       Class         Levels    Values                                       K                  3    1 2 3                                       S                  2    1 2                                       D                  4    1 2 3 4                                     Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24    Dependent Variable: SHTC                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9      7.77045833      0.86338426       2.43    0.0666             Error                       14      4.98412500      0.35600893             Corrected Total             23     12.75458333                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE       SHTC Mean                              0.609229      13.73485      0.596665      4.344167               Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2      0.96660833      0.48330417       1.36    0.2892           S                            1      0.17001667      0.17001667       0.48    0.5008           D                            3      6.56395000      2.18798333       6.15    0.0069           S*D                          3      0.06988333      0.02329444       0.07    0.9773  87                                                                                           The GLM Procedure                                             t Tests (LSD) for SHTC    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square            0.356009                                  Critical Value of t           2.97684                                  Least Significant Difference   1.0255                            Means with the same letter are not significantly different.                                     t Grouping          Mean      N    D                                            A        5.1800      6    4                                          A                                     B    A        4.3700      6    3                                     B                                     B             4.0217      6    1                                     B                                     B             3.8050      6    2    Số trái chùm The GLM Procedure    Class Level Information                                       Class         Levels    Values                                       K                  3    1 2 3                                       S                  2    1 2                                       D                  4    1 2 3 4                                     Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24      The GLM Procedure    Dependent Variable: STTC                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9      5.08472917      0.56496991       2.42    0.0673             Error                       14      3.27316667      0.23379762             Corrected Total             23      8.35789583                                  R‐Square     Coeff Var      Root MSE        STTC Mean                              0.608374      14.09869      0.483526      3.429583    88            Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2      0.75463333      0.37731667       1.61    0.2340           S                            1      0.20720417      0.20720417       0.89    0.3625           D                            3      3.94914583      1.31638194       5.63    0.0096           S*D                          3      0.17374583      0.05791528       0.25    0.8616    The GLM Procedure    t Tests (LSD) for STTC      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square            0.233798                                  Critical Value of t           2.97684                                  Least Significant Difference    0.831                            Means with the same letter are not significantly different.                                     t Grouping          Mean      N    D                                            A        4.1100      6    4                                          A                                     B    A        3.3383      6    3                                     B                                     B             3.2167      6    1                                     B                                     B             3.0533      6    2  Số hạt                                           The GLM Procedure                                           Class Level Information                                       Class         Levels    Values                                       K                  3    1 2 3                                       S                  2    1 2                                       D                  4    1 2 3 4                                     Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24                                            The GLM Procedure    Dependent Variable: SHC                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9      0.84572083      0.09396898       2.64    0.0502             Error                       14      0.49784167      0.03556012             Corrected Total             23      1.34356250    89                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        SHC Mean                              0.629461      7.026508      0.188574      2.683750               Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2      0.11822500      0.05911250       1.66    0.2250           S                            1      0.07593750      0.07593750       2.14    0.1660           D                            3      0.51084583      0.17028194       4.79    0.0169           S*D                          3      0.14071250      0.04690417       1.32    0.3076  The GLM Procedure    t Tests (LSD) for SHC      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square             0.03556                                  Critical Value of t           2.97684                                  Least Significant Difference   0.3241                            Means with the same letter are not significantly different.                                     t Grouping          Mean      N    D                                            A        2.9317      6    4                                          A                                     B    A        2.6250      6    3                                     B    A                                     B    A        2.6233      6    1                                     B                                     B             2.5550      6    2   Trọng lượng 100 hạt (g) The GLM Procedure    Dependent Variable: TRONGLUONGHAT                                                    Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9     1197.110833      133.012315       2.83    0.0398             Error                       14      658.667500       47.047679             Corrected Total             23     1855.778333                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     TRONGLUONGHAT Mean                              0.645072      4.258787      6.859131      161.0583                90          Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2     126.6858333      63.3429167       1.35    0.2919           S                            1      29.0400000      29.0400000       0.62    0.4452           D                            3     827.1483333     275.7161111       5.86    0.0083           S*D                          3     214.2366667      71.4122222       1.52    0.2534    The GLM Procedure    t Tests (LSD) for TRONGLUONGHAT      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square            47.04768                                  Critical Value of t           2.97684                                  Least Significant Difference   11.789                            Means with the same letter are not significantly different.                                     t Grouping          Mean      N    D                                            A       168.850      6    4                                          A                                     B    A       163.733      6    3                                     B    A                                     B    A       158.583      6    2                                     B                                     B            153.067      6    1    Năng suất The GLM Procedure    Dependent Variable: NSTT                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9      0.70357500      0.07817500       4.63    0.0054             Error                       14      0.23620833      0.01687202             Corrected Total             23      0.93978333                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        NSTT Mean                              0.748657      13.19821      0.129892      0.984167               Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2      0.02525833      0.01262917       0.75    0.4911           S                            1      0.18026667      0.18026667      10.68    0.0056           D                            3      0.46658333      0.15552778       9.22    0.0013           S*D                          3      0.03146667      0.01048889       0.62    0.6126                                                           91                                           The GLM Procedure                                             t Tests (LSD) for NSTT        NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.05                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square            0.016872                                  Critical Value of t           2.14479                                  Least Significant Difference   0.1137                           Means with the same letter are not significantly different.                                  t Grouping          Mean      N    S                                         A       1.07083     12    2                                         B       0.89750     12    1                                                                                           The GLM Procedure                                             t Tests (LSD) for NSTT    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square            0.016872                                  Critical Value of t           2.97684                                  Least Significant Difference   0.2232                            Means with the same letter are not significantly different.                                     t Grouping          Mean      N    D                                            A       1.16667      6    4                                          A                                     B    A       1.07000      6    3                                     B                                     B    C       0.87333      6    2                                          C                                          C       0.82667      6    1    The GLM Procedure    Dependent Variable: NSLT    Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9      0.91365833      0.10151759       4.74    0.0049             Error                       14      0.29954167      0.02139583             Corrected Total             23      1.21320000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        NSLT Mean                              0.753098      12.77495      0.146273      1.145000    92            Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2      0.03692500      0.01846250       0.86    0.4432           S                            1      0.37500000      0.37500000      17.53    0.0009           D                            3      0.47730000      0.15910000       7.44    0.0032           S*D                          3      0.02443333      0.00814444       0.38    0.7685                                                                                                                                          The GLM Procedure                                             t Tests (LSD) for NSLT      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.05                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square            0.021396                                  Critical Value of t           2.14479                                  Least Significant Difference   0.1281                           Means with the same letter are not significantly different.                                  t Grouping          Mean      N    S                                         A       1.27000     12    2                                         B       1.02000     12    1                                                                                            The GLM Procedure                                             t Tests (LSD) for NSLT    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom           14                                  Error Mean Square            0.021396                                  Critical Value of t           2.97684                                  Least Significant Difference   0.2514                            Means with the same letter are not significantly different.                                     t Grouping          Mean      N    D                                            A       1.34000      6    4                                          A                                     B    A       1.21500      6    3                                     B                                     B            1.04000      6    2                                     B                                     B            0.98500      6    1                  93 TƯƠNG QUAN CỦA NĂNG SUẤT CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI                                           The CORR Procedure                     6  Variables:    NS       SOCANH   TCH      SHTC     SQTC     TL100                                                Simple Statistics          Variable           N          Mean       Std Dev           Sum       Minimum       Maximum          NS                 8       0.98625       0.17928       7.89000       0.79000       1.31000        SOCANH             8       7.65000       0.78825      61.20000       6.60000       8.67000        TCH                8      27.13875       3.73983     217.11000      23.22000      33.00000        SHTC               8       6.09250       0.90317      48.74000       5.23000       7.94000        SQTC               8       2.62750       0.47901      21.02000       2.22000       3.39000        TL100              8     161.05875       7.13976          1288     147.90000     170.27000                                     Pearson Correlation Coefficients, N = 8                                        Prob > |r| under H0: Rho=0                                        NS        SOCANH           TCH          SHTC          SQTC         TL100          NS           1.00000       0.32844       0.80286       0.78097       0.59242       0.66675                                    0.4270        0.0164        0.0221        0.1217        0.0709          SOCANH       0.32844       1.00000      ‐0.10096       0.14875      ‐0.17847      ‐0.23219                      0.4270                      0.8120        0.7252        0.6724        0.5800          TCH          0.80286      ‐0.10096       1.00000       0.84494       0.87323       0.66184                      0.0164        0.8120                      0.0083        0.0046        0.0738          SHTC         0.78097       0.14875       0.84494       1.00000       0.82435       0.57804                      0.0221        0.7252        0.0083                      0.0118        0.1334          SQTC         0.59242      ‐0.17847       0.87323       0.82435       1.00000       0.72277                      0.1217        0.6724        0.0046        0.0118                      0.0428          TL100        0.66675      ‐0.23219       0.66184       0.57804       0.72277       1.00000                      0.0709        0.5800        0.0738        0.1334        0.0428                                                      Obs    _TYPE_    _NAME_       NS       SOCANH          TCH      SHTC       SQTC         TL100         1      MEAN               0.98625     7.65000     27.1388    6.09250     2.62750     161.059       2      STD                0.17928     0.78825      3.7398    0.90317     0.47901       7.140       3      N                  8.00000     8.00000      8.0000    8.00000     8.00000       8.000       4      CORR     NS        1.00000     0.32844      0.8029    0.78097     0.59242       0.667       5      CORR     SOCANH    0.32844     1.00000     ‐0.1010    0.14875    ‐0.17847      ‐0.232       6      CORR     TCH       0.80286    ‐0.10096      1.0000    0.84494     0.87323       0.662       7      CORR     SHTC      0.78097     0.14875      0.8449    1.00000     0.82435       0.578       8      CORR     SQTC      0.59242    ‐0.17847      0.8732    0.82435     1.00000       0.723       9      CORR     TL100     0.66675    ‐0.23219      0.6618    0.57804     0.72277       1.000 94 ... DH07NHGL động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thời gian làm đề tài tốt nghiệp Sinh Viên Đỗ Kim Quốc TÓM TẮT ĐỖ KIM QUỐC, 07/2011 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT... hoạch cụ thể Đậu hoa mẫn cảm với sâu, bệnh gây hại Do đó, trồng đậu hoa, phải có kế hoạch trồng kết hợp luân canh dài hạn loại rau, đậu (Tedoradze, 1959) Đậu hoa chịu nước nên tránh trồng nơi... SUẤT HAI GIỐNG ĐẬU HOA (Phaseolus coccineus L.) NHẬT BẢN TRỒNG TẠI ĐƠN DƯƠNG – LÂM ĐỒNG Tác giả ĐỖ KIM QUỐC Khóa luận tốt nghiệp đệ trình nhằm đáp ứng cấp kỹ sư Nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT HAI GIỐNG ĐẬU HOA (Phaseolus coccineus L.) NHẬT BẢN TRỒNG TẠI ĐƠN DƯƠNG – LÂM ĐỒNG , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT HAI GIỐNG ĐẬU HOA (Phaseolus coccineus L.) NHẬT BẢN TRỒNG TẠI ĐƠN DƯƠNG – LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay