NGHIÊN CỨU SÂU HẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪSÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY VIẾT (Mimusops elengii L.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

73 34 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** ĐỖ HUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU SÂU HẠI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY VIẾT (Mimusops elengii L.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** ĐỖ HUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU SÂU HẠI CÁC BIỆN PHÁP PHỊNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY VIẾT (Mimusops elengii L.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: T.S VŨ THỊ NGA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tơi vơ biết ơn công sinh thành dưỡng dục cha mẹ, ơn dạy dỗ thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, quan tâm giúp đỡ anh, chị toàn thể người thân gia đình Tơi xinh chân cảm ơn Vũ Thị Nga tận tình giúp đỡ, hướng dẫn truyền đạt kiến thức vô quý báu để hồn thành khóa luận Xin cảm ơn q thầy khoa Lâm Nghiệp,Bộ mơn Quản lí tài ngun rừng có ý kiến đóng góp cho tơi q trình thực khóa luận Chân thành cảm ơn anh chị, thuộc ban quản lí xanh công viên Nguyễn Hữu Cảnh tạo điều kiện cho thực tốt đề tài Các bạn bè tập thể lớp Quản lí Tài Nguyên Rừng niên khóa 2007 - 2011 giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập ii TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu sâu hại biện pháp phòng trừ sâu hại viết Tp Hồ Chí Minh” tiến hành thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ tháng đến cuối tháng năm 2011 Kết thu sau: Tại khu vực điều tra ghi nhận 41 lồi trùng thuộc 27 họ bao gồm Bộ cánh thẳng (Orthoptera), Bộ cánh (Homoptera), Bộ cánh nửa (Hemiptera), Bộ cánh cứng (Coleoptera), Bộ cánh vảy (Lepidoptera), Bộ cánh (Isoptera), Bộ bọ ngựa (Mantodea ), Bộ cánh mạch (Neuroptera), Bộ cánh màng (Hymenoptera) Trong số lồi trùng thu thập có 37 lồi trùng gây hại (chiếm 90,24%) số có lồi gây hại nặng Xén tóc (Pachyteria dimidiata Westwood) rệp sáp giả dứa (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley), lồi trùng gây hại chủ yếu Viết Tp Hồ Chí Minh, xén tóc gây hại nặng cho Viết địa bàn Tp Hồ Chí Minh Rệp sáp giả dứa (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) có hình Oval tròn chiều dài trung bình 3,18mm Có dạng có cánh (con đực) khơng cánh (con cái), Ấu trùng trước trưởng thành phải trải qua tuổi ấu trùng với thời gian khoảng 21 ngày, sau trưởng thành sống tiếp khoảng 20 ngày chết, đẻ thể cái đẻ 216 Ấu trùng đực trải qua tuổi ấu trùng trước trở thành trưởng thành có cánh, sau trưởng thành sống ngày Xén tóc (Pachyteria dimidiata Westwood) Đầu có cặp hàm phát triển, mắt kép màu đen bóng có đơi chân khỏe hai đôi cánh, cánh trước cứng màu nâu đen, gần cánh trước có vệt vàng to đôi cánh, cánh thuộc cánh màng màu nâu nhạt Râu đầu dài, cứng, chiều dài râu chiều dài thân, gồm 10 đốt, đốt đầu màu đen có nhiều lơng nhỏ đốt, đốt cuối màu iii vàng Thành trùng đẻ trứng vết sẹo đầu cành dùng hàm sắc bén cắn vào vỏ đẻ trứng Ấu trùng nở đục dần vào bên nhánh gây héo Các loại thuốc hóa học sinh học có hiệu lực phòng trừ Rệp sáp giả dứa (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) tương đối cao, tốt sử dụng carbosufal (0,02%) thiamethoxam (0,0031%) với hiệu lực đạt 97,73% 100% sau ngày phun Hiệu lực phòng trừ xén tóc biện pháp thủ cơng cao biện pháp hóa học chế phẩm sinh học khơng cao nên sử dụng biện pháp thủ cơng việc phòng trừ xén tóc đục thân viết iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm Viết 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Đặc điểm hình thái cách trồng 2.2 Nghiên cứu thành phần sâu hại viết 2.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học số loại sâu hại viết 2.3.1 Rệp sáp giả dứa Dysmicoccus neobrevipes (Beardsley) 2.3.2 Xén tóc đục thân Pachyteria dimidiata 2.4 Đặc điểm số loại thuốc hóa học chế phẩm sinh học sử dụng thí nghiệm phòng trừ sâu hại 2.4.1 HTD - 02 super 2.4.2 HTG 2.4.3 Vibasu 10H 2.4.4 Regent 0,3 G v 2.4.5 Actara 25WG 2.4.6 SK En spray 99EC 2.4.7 Marshal 200SC 2.4.8 Vibamec 1,8EC 2.4.9 Bementent WP 10 2.5 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 10 2.5.1 Vị trí địa lý 10 2.5.2 Điều kiện thời tiết, khí hậu 10 2.5.3 Địa hình 13 2.5.4 Đặc trưng thổ nhưỡng 13 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 3.3 Phương tiện phương pháp nghiên cứu 15 3.3.1 Phương tiện nghiên cứu 15 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.2.1 Điều tra thành phần sâu hại thiên địch sâu hại theo phương pháp viện bảo vệ thực vật (1997) 16 3.3.2.2 Điều tra biến động tác hại số sâu hại 17 3.3.3 Khảo sát hiệu lực phòng trừ sâu hại 18 3.3.3.1 Khảo sát hiệu lực phòng trừ rệp sáp giả dứa 18 3.3.3.2 Khảo sát hiệu lực phòng trừ xén tóc đục thân 19 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Thành phần sâu hại thiên địch viết 21 4.2 Đặc điểm hình thái, sinh vật học số lồi sâu hại chính, sâu hại thiên địch sâu hại 33 4.2.1 Đặc điểm hình thái, sinh vật học số lồi sâu hại 33 4.2.1.1 Đặc điểm hình thái, đặc điểm gây hại đặc điểm sinh vật học rệp sáp giả dứa xám D neobrevipes Tp Hồ Chí Minh 33 vi 4.2.1.2 Đặc điểm hình thái, đặc điểm gây hại đặc điểm sinh vật học xén tóc Pachyteria dimidiata Tp Hồ Chí Minh 34 4.2.2 Đặc điểm hình thái, đặc điểm gây hại số loài sâu hại khác viết Tp Hồ Chí Minh 37 4.2.2.1 Đặc điểm hình thái, đặc điểm gây hại sâu lông vàng 37 4.2.2.2 Đặc điểm hình thái đặc điểm gây hại bọ xít muỗi 37 4.2.2.3 Đặc điểm hình thái đặc điểm gây hại Rệp sáp hình mũ 37 4.2.2.4 Đặc điểm hình thái đặc điểm gây hại Cầu cấu xanh 38 4.2.2.5 Đặc điểm hình thái đặc điểm gây hại Sâu bao 38 4.2.2.6 Đặc điểm hình thái đặc điểm gây hại Sâu ăn 38 4.3 Biến động tác hại lồi sâu hại viết Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh 39 4.3.1 Biến động tác hại rệp sáp giả dứa D neobrevipes Tp Hồ Chí Minh năm 2011 39 4.3.2 Biến động tác hại xén tóc P.dimidiata Tp Hồ Chí Minh 41 4.4 Hiệu lực phòng trừ số sâu hại viết biện pháp hóa học, sinh học thủ cơng 42 4.4.1 Hiệu lực phòng trừ rệp sáp giả dứa hại viết 42 4.4.2 Hiệu lực phòng trừ xén tóc P dimidiata hại viết 43 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến Nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 51 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT T.p: Thành Phố LD50 (lethal dose): Liều Lượng gây chết trung bình PROTA (Plant Resources of Tropical Africa): Tài nguyên thực vật nhiệt đới Châu phi BPBH: Bộ phận bị hại MĐXH: Mức độ xuất NSP: Ngày sau phun 7.NSXL: Ngày sau xử lí viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1: Số lượng côn trùng viết Tp Hồ Chí Minh năm 2011 21 Bảng 4.2: Các lồi trùng gây hại viết Tp Hồ Chí Minh 23 Bảng 4.3: Các loài thiên địch viết Tp Hồ Chí Minh 27 Bảng 4.4: Thời gian phát dục pha vòng đời D neobrevipes phòng thí nghiệm trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 34 Bảng 4.5: Hiệu lực trừ D neobrevipes loại thuốc viết Tp Hồ Chí Minh, Năm 2011 42 Bảng 4.6: Hiệu lực phòng trừ xén tóc thuốc hóa học 43 Bảng 4.7: Hiệu lực phòng trừ xén tóc chế phẩm sinh học 44 Bảng 4.8: Hiệu lực phòng trừ xén tóc biện pháp thủ công 45 ix Luận văn tốt nghiệp Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình điều tra, ghi nhận 37 loài sâu hại Trong số lồi gây hại xén tóc đục thân rệp sáp giả dứa lồi trùng xuất nhiều gây hại nặng nhất, xén tóc đục thân gây hại nặng viết Tp Hồ Chí Minh Rệp sáp giả gây hại hầu hết phận bao gồm cành, lá, hoa, Tỷ lệ gây hại nặng vào đầu tháng (88%) sau giảm dần tới cuối tháng (64%) bước sang tháng tỷ lệ bị hại lại tiếp tục tăng dần Xén tóc gây hại nặng viết gây chết nhanh chóng Tỷ lệ bị hại cao (>90%) tỷ lệ gây hại cao vào đầu tháng lúc tỷ lệ bị hại 98,3% sang tháng tỷ lệ gây hại giảm dần Rệp sáp giả D neobrevipes có hình oval tròn kích thước thể 3,18 mm chiều dài chiều rộng 1,96 mm Ấu trùng đực trải qua lần lột xác trước trở thành nhộng giả, trưởng thành đực có cánh sống khoảng ngày Ấu trùng trước trưởng phải qua tuổi ấu trùng với 21 ngày Con trưởng thành khơng có cánh di chuyển kiến vàng thường tha rệp sáp chỗ khác Một đẻ 216 Từ bắt đầu đẻ đến chết sống 20 ngày Xén tóc P dimidiata nở tuổi có màu vàng nhạt, đến giai đoạn nhộng lớn có màu vàng nâu, có cặp hàm khỏe màu nâu đen, Nhộng thuộc dạng nhộng trần, màu vàng nhạt Thành trùng có cặp hàm phát triển, mắt kép màu đen bóng có đơi chân ngực khỏe hai đôi cánh (cánh trước cứng màu nâu đen, gần cánh trước có vệt vàng to đơi cánh, cánh cánh màng màu nâu nhạt) Râu đầu dài, chiều dài râu chiều dài thân, gồm 10 đốt, 47 Luận văn tốt nghiệp đốt đầu màu đen có nhiều lơng nhỏ đốt, đốt cuối màu vàng Gây hại cách đục đường thân, để ăn gỗ, tồn nhiều hệ sinh sống Hiệu lực phòng trừ rệp sáp giả D neobrevipes sau ngày phun thuốc tốt, cao thí nghiệm sử dụng thiamethoxam 0,0031% với hiệu lực đạt 100%, carbosulfal 0,02% hiệu lực 97,73% thí nghiệm sử dụng loại thuốc khác hiệu lực cao Hiệu lực phòng trừ xén tóc biện pháp sử dụng thuốc hóa học, chế phẩm sinh học không đem lại hiệu lực cao, nhiên việc sử dụng biện pháp thủ công việc phòng trừ xén tóc lại có hiệu lực tương đối tốt áp dụng 5.2 Đề nghị: Nên sử dụng thiamethoxam 0,0031% carbosulfal 0,02% việc phòng trừ rệp sáp giả dứa Để có hiệu nên thay phiên sử dụng loại thuốc không nên sử dụng liên tục loại thuốc Nên sử dụng biện pháp thủ công việc phòng trừ xén tóc gây hại, hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân viên công ty xanh để người sử dụng biện pháp việc phòng trừ xén tóc gây hại xanh đường phố từ xén tóc gây hại Nên thăm hàng tuần để kịp thời phát xử lí có xén tóc gây hại đặc biệt tăng cường kiểm tra vào đầu mùa mưa ấu trùng nhỏ dễ bị tiêu diệt Có thể sử dụng HTD 02 HTG từ giai đoạn vườn ươm để hạn chế gây hại xén tóc tăng khả sinh trưởng phát triển Cần tiếp tục nghiên cứu thêm biện pháp phòng trừ xén tóc để cơng tác phòng trừ xén tóc đục thân có hiệu góp phần vào việc phòng trừ xén tóc viết Chặt bỏ viết bị chết xén tóc gây hại, sau chặt phải xử lí để diệt sâu non xén tóc nhộng Thay vào viết hoàn toàn khỏe mạnh 48 Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Phạm Văn Biên ctv, 2000 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật, Nhà xuất Nông Nghiệp Phạm Đưc Dũng, “cách trồng chăm sóc viết”, 2008 Phạm Hoàng Hộ, 1999 Cây cỏ Việt Nam, Nhà xuất trẻ Trần Hợp, 2003 Cây xanh cảnh Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất Nông Nghiệp Trần Hợp - Nguyễn Bội Quỳnh, 1993 Cây gỗ kinh tế, Nhà xuất Nơng Nghiệp, trang 696 Nguyễn văn Huỳnh, Xén tóc đục thân Sa - pô - chê, ngày 10 tháng năm 2004 Vũ Thị Nga ctv, 2005 Thành phần sâu hại mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh - Báo cáo khoa học hội nghị trùng tồn quốc lần thứ - Hà Nội, 11 - 12 tháng năm 2005, Nhà xuất Nông Nghiệp, 441 - 444 Hoàng Đức Nhuận, 1983 Bọ rùa (Coleoptera: Coccinellidae) Việt Nam, tập 1, Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI Araman and Tnananthakrishnan, 1983 Entomology research Institute, Loyola College, Madras 600034, 5/1983 Proc Indian natn Sci Acad B49 No PP 313-358 10 CHONG K.K., Ooi P.A.C and Tuck H.C., 1991, crop pets and their management in Malaysia, Tropical Press Sdn, Bhd, Kuala lumpur, Malaysia, 242 pages 49 Luận văn tốt nghiệp 11 Hutacharern C and Nopachon Tubtim, 1995 Checklist of Forest Insects in Thailand Office of Environmental Policy and Planning, Bangkok, Thailand 12 Ito, K 1938 Studies on the Life Histories of the Pineapple Mealybug, Pseudococcus brevipes (Ckll.) J Econ Ent 31(2): 291-198 13 Makarova L A and Poliakov I Y xwswby., 1975 Forecast of the Development of Agricultural Insects Koloc Publishing House, Mockba, pp 145-147 14 Plant Resources of Tropical Africa (1), 2008, Timbers 1, Editors: D Louppe, A.A.Oteng-Amoako,M.BrinkGeneral editors: r\R.H.M.J.LEMMENS, L.P.A OYEN, J.R.COBBINAH PROTA Foundation/Backhuys Publishers/CTA Wageningen, Netherlands, 2008 15 Williams D.J and Watson G W , 1988, The scale Insects of the Tropical South Pacific Region part THE MEALYBUGS (PSEUDOCOCCIDAE), CAB International Institute of Entomology 50 Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục Phân tích thống kê rệp sáp giả dứa trưởng thành STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chiều dài (mm) 3,15 3,05 3,2 3,45 3,1 3,25 3,4 2,95 3,35 3,3 3,35 3,25 3,25 3,25 3,1 3,2 3,15 3,15 Chiều rộng (mm) 2,35 2,35 2,15 1,95 1,9 1,9 2,25 1,75 1,75 1,7 1,6 1,6 1,65 1,65 1,8 1,85 1,9 1,95 Mean Standard Error Median Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Minimum Maximum Sum Count CV số trứng STT 236 19 225 20 278 21 199 22 204 23 209 24 210 25 257 26 238 27 245 28 205 29 216 30 213 31 234 32 228 33 229 34 220 35 221 36 chiều dài (mm) 3,182857 0,024162 3,15 0,142943 0,020433 -0,66343 2,95 3,45 111,4 35 4,49% 51 Chiều dài (mm) 3,1 3,45 3,15 3,2 3,15 3,1 2,95 2,95 3,1 3,15 3,05 2,95 3,3 3,4 3,35 3,15 chiều rộng (mm) 2,05 2,15 2,1 1,95 2,1 2,15 2,05 2,1 1,95 1,9 1,95 2,05 2,05 1,9 1,95 số trứng 228 226 203 235 233 268 270 198 201 219 233 224 215 218 249 207 201 chiều rộng (mm) 1,955714286 0,032460152 1,95 0,192036849 0,036878151 -0,19160137 1,6 2,35 68,45 35 9,82% Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 2: kích thước dùng tính sinh trưởng Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness kích thước trước xử lí chiều chiều rộng dài 11,009 4,0311 0,3453 10,5 8,5 0,1086 4,1 4,5 2,3161 0,7283 5,3645 -0,299 0,7706 9,3 7,5 16,8 495,4 45 0,5304 0,2412 0,3455 3,4 2,8 6,2 181,4 45 0,6958 0,2188 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) kích thước thí nghiệm sau xử lí chiều chiều dài(c rộng 13,259 5,1281 0,2796 0,1106 13,6 5,25 14,5 5,3 1,5819 0,6259 2,5025 -0,141 -0,281 0,3918 -0,031 -0,633 kích thước đối chứng chiều dài chiều rộng(mm) mm 10,823 4,09 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness 52 0,306 10,25 12 0,1284 3,85 3,6 1,6761 0,7034 2,8094 -0,64 0,6808 8,5 14,5 324,7 30 0,4947 -0,81 0,5378 2,4 3,1 5,5 122,7 30 0,6259 0,2626 kích thước đối chứng sau xử lí chiều chiều dài rộng 11,21 4,3433 0,2363 0,1117 11 4,35 11 4,5 1,2944 0,6118 1,6754 -0,442 0,0065 0,3743 -0,326 0,1913 Luận văn tốt nghiệp Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 6,8 10 16,8 424,3 32 2,5 3,7 6,2 164,1 32 0,5703 0,2257 Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 4,9 8,6 13,5 336,3 30 2,5 3,2 5,7 130,3 30 0,4833 0,2284 Phụ lục 3: thống kê thời gian vòng đời rệp sáp giả dứa Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Cv Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Ấu trùng tuổi đợt đợt 5,2667 5,2667 0,0951 0,0951 5 5 0,5208 0,5208 0,2713 0,2713 2,9337 2,9337 1,8665 1,8665 2 5 7 316 316 60 60 Ấu trùng tuổi đợt đợt 9,4667 9,5 0,2075 0,2287 9 9 1,1366 1,2526 1,292 1,569 0,6042 1,227 1,2202 1,41 8 12 13 568 570 60 60 Ấu trùng tuổi đợt đợt 5,4333 5,3667 0,5626 0,5601 7 7 3,0815 3,068 9,4954 9,4126 -0,337 -0,397 -1,249 -1,193 8 0 8 326 322 60 60 0,1945 0,1945 0,4244 0,4677 1,1506 1,1456 9,89% 9,89% 12,01% 13,19% 56,71% 57,17% Pha ấu trùng đợt đợt 20,167 20,133 0,4291 0,3674 21 21 21 21 2,3501 2,0126 5,523 4,0506 -0,3 -0,089 53 Trước đẻ trứng đợt đợt 8,6 8,7 0,1486 0,1671 9 9 0,8137 0,9154 0,6621 0,8379 0,0629 -0,362 Thời gian vòng đời đợt đợt 28,767 28,833 0,5375 0,4773 30 29,5 30 30 2,9441 2,6141 8,6678 6,8333 -0,05 0,8604 Luận văn tốt nghiệp Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Cv Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Cv -0,966 15 23 1210 60 -1,011 -0,757 16 23 10 1208 516 60 60 -0,497 10 522 60 -1,119 -1,294 10 22 23 32 32 1726 1730 60 60 0,8775 0,7515 0,3038 0,3418 1,0994 0,9761 11,65% 10,00% 9,46% 10,52% 10,23% 9,07% Tuổi thọ trưởng thành Nhiệt độ đợt đợt đợt đợt 39,174 38,957 30,733 31,18 0,2715 0,3046 0,1227 0,1047 39 39 30,75 31,25 38 39 30,7 31,2 1,3022 1,461 0,6723 0,5732 1,6957 2,1344 0,452 0,3286 -1,098 -0,093 -0,325 0,0712 0,0545 0,5608 -0,258 -0,666 2,9 2,3 37 37 29,2 29,8 41 42 32,1 32,1 2350,4 2337,4 1844 1870,8 60 60 60 60 0,5631 0,6318 3,32% 3,75% 0,251 2,19% 54 Ẩm độ đợt đợt 55,433 57 1,0235 0,8305 55 57 51 57 5,6059 4,5486 31,426 20,69 -0,57 -0,657 0,3791 -0,033 22 17 45 49 67 66 3326 3420 60 60 0,214 2,0933 1,6985 1,84% 10,11% 7,98% Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 4: phân tích thống kê hiệu lực số loại thuốc trừ rệp sáp giả dứa D.neobrevipes 1.1 Một ngày sau phun Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HIEULUC) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 812.980 203.245 10 311.585 31.159 6.523 0.0075 Total 14 1124.565 Coefficient of Variation = 14.97% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 122.970 40.990 4.45 3.22 3.00 89.320 29.773 6.61 3.22 3.00 142.620 47.540 2.16 3.22 3.00 120.490 40.163 6.87 3.22 3.00 83.810 27.937 6.36 3.22 55 Luận văn tốt nghiệp Total 15.00 559.210 37.281 Within 8.96 2.31 5.58 Bartlett's test Chi-square = 2.230 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.694 Error Mean Square = 31.16 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.44 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean = 40.99 AB Mean = 47.54 A Mean = 29.77 B Mean = 40.99 AB Mean = 47.54 A Mean = 40.16 AB Mean = 40.16 AB Mean = 29.77 B Mean = 27.94 B Mean = 27.94 B 1.2 ba ngày sau phun Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HIEULUC) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean 56 Luận văn tốt nghiệp Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 10 4647.605 1161.901 202.065 20.207 57.501 0.0000 Total 14 4849.670 Coefficient of Variation = 6.70% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 270.240 90.080 4.04 2.60 3.00 153.280 51.093 0.45 2.60 3.00 249.660 83.220 5.18 2.60 3.00 198.680 66.227 6.14 2.60 3.00 133.930 44.643 4.46 2.60 -Total 15.00 1005.790 Within 67.053 18.61 4.50 Bartlett's test Chi-square = 6.553 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.161 Error Mean Square = 20.21 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.63 at alpha = 0.050 57 4.81 Luận văn tốt nghiệp Original Order Ranked Order Mean = 90.08 A Mean = 90.08 A Mean = 51.09 C Mean = 83.22 A Mean = 83.22 A Mean = Mean = 66.23 B Mean = 51.09 C Mean = 44.64 C Mean = 44.64 C 66.23 B 1.3 Năm ngày sau phun Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HIEULUC) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 10 4793.394 1198.348 272.224 27.222 44.021 0.0000 Total 14 5065.618 Coefficient of Variation = 6.91% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 298.000 99.333 1.15 3.01 3.00 198.080 66.027 5.94 3.01 3.00 279.050 93.017 4.21 3.01 3.00 203.340 67.780 7.48 3.01 58 Luận văn tốt nghiệp 3.00 154.650 51.550 5.09 3.01 -Total 15.00 1133.120 75.541 Within 19.02 4.91 5.22 Bartlett's test Chi-square = 4.197 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.380 Error Mean Square = 27.22 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.50 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 99.33 A Mean = 99.33 A Mean = 66.03 B Mean = 93.12 A Mean = 93.12 A Mean = Mean = 67.78 B Mean = 66.03 B Mean = 51.55 C Mean = 51.55 C 67.78 B 1.4 bảy ngày sau phun Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HIEULUC) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob 59 Luận văn tốt nghiệp Between Within 10 3454.701 863.675 225.013 22.501 38.383 0.0000 Total 14 3679.714 Coefficient of Variation = 5.83% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 300.000 100.000 0.00 2.74 3.00 229.350 76.450 4.48 2.74 3.00 293.180 97.727 2.22 2.74 3.00 216.730 72.243 7.79 2.74 3.00 181.940 60.647 5.18 2.74 -Total 15.00 1221.200 Within 81.413 16.21 4.19 4.74 Bartlett's test Chi-square = 28.988 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Error Mean Square = 22.50 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12.27 at alpha = 0.050 Original Order Mean = 100.0 A Ranked Order Mean = 100.0 A 60 Luận văn tốt nghiệp Mean = 76.45 B Mean = 97.73 A Mean = 97.73 A Mean = 76.45 B Mean = 72.24 BC Mean = 72.24 BC Mean = 60.65 C Mean = 60.65 61 C ... dọc theo kênh An Hạ, Lê Minh Xuân, Tân Nhựt, Tam Tân, Thái Mỹ kéo dài từ huy n Bình Chánh đến Củ Chi, khu vực trung tâm huy n Nhà Bè, Bưng Sáu Xã Thủ Đức bắc Cần Giờ + Dạng trũng thấp hình thành... (Orthoptera), Bộ cánh (Homoptera), Bộ cánh nửa (Hemiptera), Bộ cánh cứng (Coleoptera), Bộ cánh vảy (Lepidoptera), Bộ cánh (Isoptera), Bộ bọ ngựa (Mantodea ), Bộ cánh mạch (Neuroptera), Bộ cánh màng (Hymenoptera)... 49 PHỤ LỤC 51 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT T.p: Thành Phố LD50 (lethal dose): Liều Lượng gây chết trung bình PROTA (Plant Resources of Tropical Africa): Tài nguyên thực
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SÂU HẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪSÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY VIẾT (Mimusops elengii L.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. , NGHIÊN CỨU SÂU HẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪSÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY VIẾT (Mimusops elengii L.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay