KHẢO NGHIỆM CHÍN GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN (Zea mays L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI BÀU ĐỒN, GÒ DẦU, TÂY NINH

99 30 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO NGHIỆM CHÍN GIỐNG NGƠ LAI ĐƠN (Zea mays L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI BÀU ĐỒN, DẦU, TÂY NINH Họ tên sinh viên: ĐỖ CAO TRÍ Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 KHẢO NGHIỆM CHÍN GIỐNG NGƠ LAI ĐƠN (Zea mays L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI BÀU ĐỒN, DẦU, TÂY NINH Tác giả ĐỖ CAO TRÍ Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: TS HỒNG KIM Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cha mẹ sinh thành nuôi lớn con, tạo điều kiện tốt cho theo học hồn thành khố học Con xin chân thành cảm ơn Thầy TS.Hoàng Kim tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình làm đề tài hồn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Nông học, quý Thầy (Cô) Khoa Nơng học Trường ln tận tình truyền đạt kiến thức, tạo cho chúng em tảng vững Trân trọng cảm ơn Dũng (Trung tâm giống trồng tỉnh Tây Ninh) tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, bảo việc thực thí nghiệm Tây Ninh Trân trọng cảm ơn chị Bích Chi (Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc) giúp đỡ, bảo em trình chọn giống để thực đề tài Xin cảm ơn bạn bè, người giúp đỡ, chia sẻ tơi Chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 ĐỖ CAO TRÍ ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo nghiệm chín giống ngơ lai đơn (Zea mays L.) vùng đất cát pha Bàu Đồn, Dầu, Tây Ninh” Địa điểm: TạiBàu Đồn, huyện Dầu, tỉnh Tây Ninh Thời gian: từ tháng 02 năm 2011 đến tháng 06 năm 2011 Mục tiêu đề tài: Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh, khả chống chịu điều kiện bất thuận, suất chín giống ngơ lai đơn để tuyển chọn bổ sung vào cấu giống ngô địa phương Nội dung thực hiện: Khảo nghiệm chín giống ngơ lai đơn thực theo quy phạm khảo nghiệm giống ngô tiêu chuẩn ngành 10 TCN341 – 2006 Bố trí thí nghiệm theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, ba lần lặp lại Diện tích 15 m2 (5m x 3m) Khoảng cách trồng: 70 cm x 30 cm Mật độ: 47.600 cây/ha Trong chín giống ngơ lai khảo nghiệm gồm có tám giống ngơ lai đơn triển vọng giống đối chứng Tổng diện tích thí nghiệm 405 m2 (chưa có hàng bảo vệ) Kết đạt sau: 1) Thí nghiệm khảo nghiệm chín giống ngô lai cho thấy giống đạt suất thực thu biến động từ 5.390 – 8.180 kg/ha, thời gian sinh trưởng 90 – 96 ngày, sức sinh trưởng phát triển tốt, sâu bệnh đổ ngã Ba giống DK 9901, C 919, 30Y87 triển vọng nhất, thích hợp với sinh thái địa phương 2) Nguồn gốc đặc tính nơng học ba giống triển vọng nhất: Giống DK 9901 có thời gian sinh trưởng 94 ngày, suất hạt khô thực thu 8.180 kg/ha, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng LVN 10 (6.078 kg/ha) Hạt vàng cam chất lượng hạt tốt; chiều cao 221,93 cm, chiều cao đóng bắp 105,67 cm, số trái hữu hiệu 1,00 trái/cây, trái dài 19,63 cm, đường kính trái to 4,83 cm đồng đều, số hàng trái 14,40 hàng/trái, số hạt hàng 39,87 hạt/hàng, tỷ lệ hạt trái 82,20%, trọng lượng 1000 hạt 329,77 g, bi bọc kín đầu trái (điểm 1), khả chống chịu sâu bệnh đổ ngã tốt (bệnh khô vằn, rỉ sắt cấp 2, sâu đục thân 10% khơng đổ ngã) Giống C 919 có thời gian sinh trưởng 92 ngày, suất hạt khơ thực thu 7.304 kg/ha, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê so với đối chứng LVN 10 iii (6.078 kg/ha) Hạt vàng cam chất lượng tốt Chiều cao 221,60 cm, chiều cao đóng bắp 113,33 cm, số trái hữu hiệu 1,00 trái/cây, số hàng trái 15,20 hàng/trái, số hạt hàng 40,80 hạt/hàng, tỷ lệ hạt trái 78,67%, trọng lượng 1000 hạt 309,83 g, không đổ ngã, chống chịu sâu bệnh tốt (khô vằn: điểm 2, rỉ sắt: điểm 3, sâu đục thân: 6,50%) Giống 30Y87 có thời gian sinh trưởng 90 ngày, suất hạt khơ thực thu 7.099 kg/ha, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê so với đối chứng LVN 10 (6.078 kg/ha) Hạt vàng cam chất lượng tốt Chiều cao 224,60 cm, chiều cao đóng bắp 119,60 cm, số trái hữu hiệu 0,90 trái/cây, số hàng trái 15,33 hàng/trái, số hạt hàng 36,80 hạt/hàng, tỷ lệ hạt trái 79,00%, trọng lượng 1000 hạt 358,33 g, không đổ ngã, chống chịu sâu bệnh tốt (khô vằn: điểm 2, rỉ sắt: điểm 3, sâu đục thân: 6,00%) Đề nghị: Tiếp tục khảo nghiệm giống nhiều vùng đất, thời vụ khác để rút kết luận xác tiềm năng suất khả thích ứng giống ngô lai để bổ sung kịp thời vào cấu giống ngô địa phương iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii  Tóm tắt iii  Mục lục v  Danh sách chữ viết tắt viii  Danh sách hình ix  Danh sách bảng x  Chương 1  MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu đề tài 2  1.3 Yêu cầu cần đạt 2  1.4 Giới hạn đề tài 2  Chương 3  TỔNG QUAN 3  2.1 Phân loại nguồn gốc ngô 3  2.1.1 Phân loại thực vật học 3  2.1.2 Nguồn gốc ngô 4  2.1.2.1 Nguồn gốc địa lí 4  2.1.2.2 Nguồn gốc di truyền 5  2.2 Tình hình sản xuất chọn tạo giống ngô giới 7  2.2.1 Tình hình sản xuất ngô giới 7  2.2.2 Chọn tạo giống ngô giới 7  2.3 Tình hình sản xuất chọn tạo giống ngô Việt Nam 8  2.3.1 Sản xuất ngô Việt Nam 8  2.3.2 Chọn tạo giống ngô Việt Nam 9  2.4 Sản xuất ngô Tây Ninh vùng ngô Đông Nam Bộ 11  2.4.1 Vùng ngô Đông Nam Bộ 11  2.4.2 Sản xuất ngô Tây Ninh 12  v Chương 13  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13  3.1 Vật liệu thí nghiệm 13  3.2 Phương pháp nghiên cứu 14  3.2.1 Điều kiện thí nghiệm 14  3.2.1.1 Địa điểm thí nghiệm đặc điểm đất đai 14  3.2.1.2 Đặc điểm khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm 15  3.2.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16  3.2.2.1 Kiểu bố trí thí nghiệm 16  3.2.2.2 Quy trình thực thí nghiệm 18  3.2.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 19  3.2.3.1 Các tiêu sinh trưởng phát triển 19  3.2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khả chống đổ ngã 20  3.2.3.3 Tình hình sâu bệnh 20  3.2.3.4 Các đặc trưng hình thái trái bắp 22  3.2.3.5 Các yếu tố cấu thành suất suất 23  3.3 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 23  Chương 24  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24  4.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển chín giống ngơ lai đơn 24  4.2 Động thái tăng trưởng chiều cao chín giống ngơ lai thí nghiệm 27  4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) chín giống ngơ lai đơn 29  4.4 Số (lá/cây) chín giống ngơ lai qua giai đoạn sinh trưởng 30  4.5 Tốc độ (lá/cây/ngày) chín giống ngô lai qua giai đoạn 31  4.6 Diện tích (dm2/cây) chín giống ngơ lai qua giai đoạn 33  4.7 Chỉ số diện tích (m2 lá/m2 đất) chín giống ngơ lai qua giai đoạn 34  4.8 Các yếu tố liên quan đến khả chống đổ ngã chín giống ngơ lai 35  4.9 Tình hình sâu bệnh hại chín giống ngô lai 37  4.10 Đặc trưng hình thái trái chín giống ngô lai 40  4.11 Năng suất yếu tố cấu thành suất của chín giống ngơ lai 43  vi Chương 47  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47  5.1 Kết luận 47  5.2 Đề nghị 47  TÀI LIỆU THAM KHẢO 48  PHỤ LỤC 49  Phụ lục 1: Hình ảnh thí nghiệm 49  Phụ lục 2: Xử lý số liệu thống kê 54      vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CIMMYT International Maize and Wheat Trung tâm cải tiến ngô lúa mì Improvement Center Quốc tế FAO Food and Agriculture Organization Tổ chức Lương nông Quốc tế CV Coefficient variation Hệ số biến động LSD Least Significant Difference Mức sai khác có ý nghĩa NT Nghiệm thức NSG Ngày sau gieo Đ/C Đối chứng NSTT Năng suất thực thu NSLT Năng suất lý thuyết P1000 Trọng lượng 1000 hạt KHKT Khoa học kỹ thuật HH Hữu hiệu viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Hình ảnh tồn khu thí nghiệm (25 NSG) 18  Hình 3.2: Các cấp bệnh để đánh giá bệnh khơ vằn (CIMMYT 1985) 21  Hình 3.3: Các mức điểm để đánh giá độ bao kín bi (CIMMYT 1985) 22  Hình 4.1: Giai đoạn trổ cờ (50 NSG) 26  Hình 4.2: Hình ảnh phun râu giống DK 9901 26  Hình 4.3: Sâu cắn nõn hại ngô (15 NSG) 38  Hình 4.4: Hình ảnh sâu đục thân giống G 49 39  Hình 4.5: Bệnh rỉ sắt thân giống LVN 10 39  Hình 4.6: Đo chiều dài trái đường kính trái 42  Hình 4.7: Độ che kín bi 42  Hình 4.8: Một số giống thí nghiệm 46  Hình P1:(a) sâu đục trái giống NK66, (b) bệnh rỉ sắt giống LVN10 49  Hình P2: (a) rễ kiềng giống LVN 10, (b) rễ kiềng giống DK 9901 49  Hình P3: Hình ảnh chín giống ngơ lai đơn thí nghiệm 50  Hình P4: Một số dụng cụ trang thiết bị sử dụng thí nghiệm 51  Hình P5: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng chiều cao chín giống ngơ lai 52  Hình P6: Biểu đồ tốc độ chín giống ngơ lai 52  Hình P7: Biểu đồ suất lý thuyết suất thực thu chín giống ngơ lai 53  ix P2.5 tiêu chống đổ ngã Data file: Đỗ Cao Trí Title: tiêu chống đổ ngã Variable 3: CHIEUCAOCAYCUOICUNG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1013.34 506.668 2.63 0.1025 NT 6968.44 871.055 4.53** 0.0050 Error 16 3076.77 192.298 Non-additivity 8.03 8.032 0.04 Residual 15 3068.73 204.582 Total 26 11058.54 Grand Mean= 223.767 Grand Sum= 6041.700 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 6.20% Means for variable (CHIEUCAOCAY) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 231.944 222.156 217.200 Means for variable (CHIEUCAOCAY) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 245.800 221.600 224.600 213.400 234.500 238.133 221.933 227.400 186.533 Data File : Đỗ Cao Trí Function : trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 192.3 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 33.07 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 245.8 A Mean = 245.8 Mean = 221.6 A Mean = 238.1 Mean = 224.6 A Mean = 234.5 Mean = 213.4 AB Mean = 227.4 Mean = 234.5 A Mean = 224.6 Mean = 238.1 A Mean = 221.9 Mean = 221.9 A Mean = 221.6 Mean = 227.4 A Mean = 213.4 Mean = 186.5 B Mean = 186.5 74 A A A A A A A AB B Data file: Đỗ Cao Trí Title: tiêu chống đổ ngã Variable 4: CHIEUCAODONGTRAI A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 296.67 148.336 1.43 0.2693 NT 5668.93 708.616 6.81** 0.0006 Error 16 1664.63 104.039 Non-additivity 0.33 0.328 0.00 Residual 15 1664.30 110.953 Total 26 7630.23 Grand Mean= 114.152 Grand Sum= 3082.100 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 8.94% Means for variable (CHIEUCAODONGTRAI) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 118.833 111.600 112.022 Means for variable (CHIEUCAODONGTRAI) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 126.533 113.333 119.600 100.433 131.200 135.533 105.667 106.067 89.000 Data File : Đỗ Cao Trí Function : trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 104.0 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 24.32 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 126.5 AB Mean = 135.5 Mean = 113.3 ABC Mean = 131.2 Mean = 119.6 ABC Mean = 126.5 Mean = 100.4 CD Mean = 119.6 Mean = 131.2 A Mean = 113.3 Mean = 135.5 A Mean = 106.1 Mean = 105.7 BCD Mean = 105.7 Mean = 106.1 BCD Mean = 100.4 Mean = 89.00 D Mean = 89.00 75 A A AB ABC ABC BCD BCD CD D Data file: Đỗ Cao Trí Title: tiêu chống đổ ngã Variable 5: TYLEDONGBAP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 11.29 5.645 1.18 0.3337 NT 363.83 45.479 9.48** 0.0001 Error 16 76.77 4.798 Non-additivity 5.68 5.682 1.20 Residual 15 71.09 4.739 Total 26 451.89 Grand Mean= 50.826 Grand Sum= 1372.300 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 4.31% Means for variable (TYLEDONGBAP) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 51.100 49.933 51.444 Means for variable (TYLEDONGBAP) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 51.467 51.133 53.200 46.900 55.933 56.833 47.600 46.633 47.733 Data File : Đỗ Cao Trí Function : trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 4.798 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.224 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 51.47 BC Mean = 56.83 Mean = 51.13 BC Mean = 55.93 Mean = 53.20 AB Mean = 53.20 Mean = 46.90 C Mean = 51.47 Mean = 55.93 AB Mean = 51.13 Mean = 56.83 A Mean = 47.73 Mean = 47.60 C Mean = 47.60 Mean = 46.63 C Mean = 46.90 Mean = 47.73 C Mean = 46.63 76 A AB AB BC BC C C C C Data file: Đỗ Cao Trí Title: tiêu chống đổ ngã Variable 6: DUONGKINHGOC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.01 0.003 0.06 0.9462 NT 0.71 0.088 1.89ns 0.1335 Error 16 0.75 0.047 Non-additivity 0.03 0.032 0.68 Residual 15 0.72 0.048 Total 26 1.46 Grand Mean= 2.293 Grand Sum= 61.900 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 9.43% Means for variable (DUONGKINHGOC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 2.311 2.278 2.289 Means for variable (DUONGKINHGOC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 2.467 2.233 2.200 2.133 2.300 2.633 2.200 2.100 2.367 77 P2.6 đặc điểm hình thái trái Data file: Đỗ Cao Trí Title: đặc điểm hình thái Variable 3: CDSH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.73 0.366 0.33 0.7254 NT 18.64 2.330 2.09ns 0.1004 Error 16 17.87 1.117 Non-additivity 0.33 0.332 0.28 Residual 15 17.54 1.170 Total 26 37.25 Grand Mean= 19.341 Grand Sum= 522.200 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.46% Means for variable (CDSH) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 19.311 19.556 19.156 Means for variable (CDSH) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 18.400 19.967 19.067 20.833 19.933 19.467 19.633 18.800 17.967 78 Data file: Đỗ Cao Trí Title: đặc điểm hình thái Variable 4: CDKH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.41 0.206 0.21 0.8094 NT 23.72 2.965 3.09* 0.0263 Error 16 15.37 0.961 Non-additivity 0.10 0.097 0.10 Residual 15 15.28 1.019 Total 26 39.51 Grand Mean= 18.696 Grand Sum= 504.800 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.24% Means for variable (CDKH) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 18.644 18.867 18.578 Means for variable (CDKH) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 17.767 19.467 18.933 19.567 19.933 18.400 19.367 17.800 17.033 Data File : Đỗ Cao Trí Function : trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.9610 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.697 at alpha = 0.050 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Original Order = 17.77 = 19.47 = 18.93 = 19.57 = 19.93 = 18.40 = 19.37 = 17.80 = 17.03 CD AB ABC A A ABCD ABC BCD D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 19.93 = 19.57 = 19.47 = 19.37 = 18.93 = 18.40 = 17.80 = 17.77 = 17.03 79 A A AB ABC ABC ABCD BCD CD D Data file: Đỗ Cao Trí Title: đặc điểm hình thái Variable 5: DKT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.08 0.041 1.06 0.3711 NT 1.68 0.210 5.46** 0.0019 Error 16 0.62 0.039 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 15 0.62 0.041 Total 26 2.38 Grand Mean= 4.712 Grand Sum= 127.220 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 4.16% Means for variable (DKT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 4.738 4.762 4.636 Means for variable (DKT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 4.207 4.820 5.113 4.967 4.700 4.640 4.833 4.520 4.607 Data File : Đỗ Cao Trí Function : trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.03900 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4710 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 4.207 C Mean = 5.113 Mean = 4.820 AB Mean = 4.967 Mean = 5.113 A Mean = 4.833 Mean = 4.967 AB Mean = 4.820 Mean = 4.700 AB Mean = 4.700 Mean = 4.640 BC Mean = 4.640 Mean = 4.833 AB Mean = 4.607 Mean = 4.520 BC Mean = 4.520 Mean = 4.607 BC Mean = 4.207 80 A AB AB AB AB BC BC BC C Data file: Đỗ Cao Trí Title: đặc điểm hình thái Variable 6: DKL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.001 0.03 0.9730 NT 0.91 0.114 5.87** 0.0013 Error 16 0.31 0.019 Non-additivity 0.03 0.028 1.51 Residual 15 0.28 0.019 Total 26 1.22 Grand Mean= 2.693 Grand Sum= 72.720 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.17% Means for variable (DKL) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 2.689 2.702 2.689 Means for variable (DKL) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 2.380 2.753 2.953 2.980 2.593 2.787 2.553 2.580 2.660 Data File : Đỗ Cao Trí Function : trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.01900 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3287 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.380 C Mean = 2.980 Mean = 2.753 AB Mean = 2.953 Mean = 2.953 A Mean = 2.787 Mean = 2.980 A Mean = 2.753 Mean = 2.593 BC Mean = 2.660 Mean = 2.787 AB Mean = 2.593 Mean = 2.553 BC Mean = 2.580 Mean = 2.580 BC Mean = 2.553 Mean = 2.660 ABC Mean = 2.380 81 A A AB AB ABC BC BC BC C P2.7 suất yếu tố cấu thành suất Data file:Đỗ Cao Trí Title:Số trái hữu hiệu Variable 3: STHH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.001 1.00 0.3897 NT 0.24 0.030 20.50** 0.0000 Error 16 0.02 0.001 Non-additivity 0.00 0.002 1.45 Residual 15 0.02 0.001 Total 26 0.27 Grand Mean= 1.004 Grand Sum= 27.100 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 3.83% Means for variable (STHH) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 1.0 0.9 1.0 Means for variable (STHH) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 1.2 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 Data file:Đỗ Cao Trí Function : Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.07541 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.2 A Mean = 1.2 A Mean = 1.0 BC Mean = 1.0 B Mean = 0.9 D Mean = 1.0 B Mean = 0.9 D Mean = 1.0 BC Mean = 1.0 BC Mean = 1.0 BC Mean = 1.0 B Mean = 0.9 CD Mean = 1.0 B Mean = 0.9 D Mean = 0.9 CD Mean = 0.9 D Mean = 0.9 D Mean = 0.9 D 82 Data file:Đỗ Cao Trí Title:Số hang hạt trái Variable 4: SHH/TRAI A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.38 0.188 0.50 0.6146 NT 20.90 2.613 6.97** 0.0005 Error 16 6.00 0.375 Non-additivity 0.79 0.787 2.27 Residual 15 5.21 0.347 Total 26 27.27 Grand Mean= 14.185 Grand Sum= 383.000 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 4.32% Means for variable (SHH/TRAI) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 14.044 14.178 14.333 Means for variable (SHH/TRAI) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 12.533 15.200 15.333 15.000 13.733 13.733 14.400 13.333 14.400 Data file:Đỗ Cao Trí Function: Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.3750 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.460 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 12.53 D Mean = 15.33 Mean = 15.20 A Mean = 15.20 Mean = 15.33 A Mean = 15.00 Mean = 15.00 AB Mean = 14.40 Mean = 13.73 BCD Mean = 14.40 Mean = 13.73 BCD Mean = 13.73 Mean = 14.40 ABC Mean = 13.73 Mean = 13.33 CD Mean = 13.33 Mean = 14.40 ABC Mean = 12.53 83 A A AB ABC ABC BCD BCD CD D Data file:Đỗ Cao Trí Title:Số hạt hàng Variable 5: SH/HANG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.57 0.284 0.24 0.7908 NT 138.67 17.333 14.51** 0.0000 Error 16 19.11 1.194 Non-additivity 0.37 0.375 0.30 Residual 15 18.74 1.249 Total 26 158.35 Grand Mean= 38.178 Grand Sum= 1030.800 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 2.86% Means for variable (SH/HANG) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 38.178 38.356 38.000 Means for variable (SH/HANG) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 35.933 40.800 36.800 33.667 40.933 38.333 39.867 39.400 37.867 Data file:Đỗ Cao Trí Function: Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.194 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.606 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 35.93 DE Mean = 40.93 Mean = 40.80 A Mean = 40.80 Mean = 36.80 CD Mean = 39.87 Mean = 33.67 E Mean = 39.40 Mean = 40.93 A Mean = 38.33 Mean = 38.33 ABCD Mean = 37.87 Mean = 39.87 AB Mean = 36.80 Mean = 39.40 ABC Mean = 35.93 Mean = 37.87 BCD Mean = 33.67 84 A A AB ABC ABCD BCD CD DE E Data file:Đỗ Cao Trí Title:Tỷ lệ hạt Variable 6: TLH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 3.88 1.938 0.24 0.7889 NT 143.03 17.879 2.22ns 0.0830 Error 16 128.81 8.051 Non-additivity 6.95 6.952 0.86 Residual 15 121.86 8.124 Total 26 275.72 Grand Mean= 78.567 Grand Sum= 2121.300 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 3.61% Means for variable (TLH) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 78.256 79.100 78.344 Means for variable (TLH) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 78.133 78.667 79.000 74.300 78.167 75.800 82.200 79.633 81.200 85 Data file:Đỗ Cao Trí Title:Trọng lượng 1000 hạt Variable 7: P1000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 329.45 164.724 0.64 0.5398 NT 14843.29 1855.411 7.22** 0.0004 Error 16 4111.96 256.998 Non-additivity 161.73 161.732 0.61 Residual 15 3950.23 263.349 Total 26 19284.70 Grand Mean= 318.467 Grand Sum= 8598.600 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.03% Means for variable (P1000) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 318.400 322.778 314.222 Means for variable (P1000) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 288.733 309.833 358.333 350.000 326.400 313.400 329.767 301.000 288.733 Data file:Đỗ Cao Trí Function: Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 257.0 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 38.23 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 288.7 D Mean = 358.3 Mean = 309.8 CD Mean = 350.0 Mean = 358.3 A Mean = 329.8 Mean = 350.0 AB Mean = 326.4 Mean = 326.4 ABCD Mean = 313.4 Mean = 313.4 BCD Mean = 309.8 Mean = 329.8 ABC Mean = 301.0 Mean = 301.0 CD Mean = 288.7 Mean = 288.7 D Mean = 288.7 86 A AB ABC ABCD BCD CD CD D D Data file:Đỗ Cao Trí Title:Năng suất lý thuyết Variable 8: NSLT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 113316.69 56658.345 0.27 0.7703 NT 19058491.30 2382311.412 11.15** 0.0000 Error 16 3417656.48 213603.530 Non-additivity 276790.07 276790.071 1.32 Residual 15 3140866.41 209391.094 Total 26 22589464.46 Grand Mean= 7771.181 Grand Sum=209821.900 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.95% Means for variable (NSLT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 7747.633 7859.633 7706.278 Means for variable (NSLT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 7081.667 8697.567 8200.300 7163.400 7972.167 8073.433 9232.567 7035.767 6483.767 Data file:Đỗ Cao Trí Function: Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 2.136e+005 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1102 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7082 DE Mean = 9233 Mean = 8698 AB Mean = 8698 Mean = 8200 ABC Mean = 8200 Mean = 7163 CDE Mean = 8073 Mean = 7972 BCD Mean = 7972 Mean = 8073 BCD Mean = 7163 Mean = 9233 A Mean = 7082 Mean = 7036 DE Mean = 7036 Mean = 6484 E Mean = 6484 87 A AB ABC BCD BCD CDE DE DE E Data file:Đỗ Cao Trí Title: Năng suất thực thu Variable 9: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 438306.02 219153.011 0.75 0.4863 NT 15394292.87 1924286.609 6.62** 0.0007 Error 16 4648199.52 290512.470 Non-additivity 258070.91 258070.907 0.88 Residual 15 4390128.61 292675.241 Total 26 20480798.41 Grand Mean= 6698.422 Grand Sum=180857.399 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 8.05% Means for variable (NSTT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 6564.733 6869.889 6660.644 Means for variable (NSTT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 6077.833 7304.333 7099.300 6488.133 6608.267 6903.733 8180.467 6233.500 5390.233 Data file:Đỗ Cao Trí Function: Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 2.905e+005 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1285 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 6078 BC Mean = 8180 Mean = 7304 AB Mean = 7304 Mean = 7099 AB Mean = 7099 Mean = 6488 BC Mean = 6904 Mean = 6608 BC Mean = 6608 Mean = 6904 AB Mean = 6488 Mean = 8180 A Mean = 6234 Mean = 6234 BC Mean = 6078 Mean = 5390 C Mean = 5390 88 A AB AB AB BC BC BC BC C   ... ngày vùng Đông Nam 100 - 105 ngày vùng cao nguyên Nam Trung Chiều cao trung bình 200 - 225 cm, cao đóng bắp 110 - 120 cm Dạng hình gọn, sinh trưởng phát tri n khoẻ, xanh lâu tàn, cứng đổ ngã;... Chiều cao (cm): đo theo phương pháp vuốt Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) Tốc độ tăng truởng chiều cao (∆H) tính theo cơng thức: ∆H (cm/cây/ngày) = (H2 – H1)/ T Trong đó: H1: Chiều cao. .. Đặc điểm sinh trưởng phát tri n chín giống ngơ lai đơn .25  Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều cao chín giống ngơ lai 28  Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao chín giống ngơ lai .29 
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO NGHIỆM CHÍN GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN (Zea mays L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI BÀU ĐỒN, GÒ DẦU, TÂY NINH , KHẢO NGHIỆM CHÍN GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN (Zea mays L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI BÀU ĐỒN, GÒ DẦU, TÂY NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay