NGHIÊN CỨU BỌ RÙA 28 CHẤM (Epilachna vigintioctopunctata) GÂY HẠI TRÊN CÂY GẤC (Momordica cochinchinensis) TẠI HỢP TÁC XÃ BẮC NINH HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG

98 23 0
 • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU BỌ RÙA 28 CHẤM (Epilachna vigintioctopunctata) GÂY HẠI TRÊN CÂY GẤC (Momordica cochinchinensis) TẠI HỢP TÁC XÃ BẮC NINH HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG Họ tên sinh viên: CAO VĂN GIỚI Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2007-2011 Tháng 8/2011 i NGHIÊN CỨU BỌ RÙA 28 CHẤM (Epilachna vigintioctopuntata) GÂY HẠI TRÊN CÂY GẤC (Momordica cochinchinensis) TẠI HTX BẮC NINH HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG Tác giả CAO VĂN GIỚI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Nông học ngành Bảo vệ Thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS – TS NGUYỄN THỊ CHẮT TP Hồ Chí Minh tháng 8/2011 ii LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành khắc ghi công ơn cha mẹ sinh thành, tần tảo nuôi dưỡng, giáo dục thành người tạo điều kiện cho ngày hôm Chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Nguyễn Thị Chắt tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bác Quang, anh Trường thơn xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng tạo điều kiện cho thực đề tài Cảm ơn cô Phượng Trại Mát, Đà Lạt giúp đỡ ngày khó khăn Cảm ơn thầy khoa Nông Học giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm sống cho năm qua Cảm ơn bạn lớp bảo vệ thực vật 33 giúp đỡ ngày tháng học xa nhà Tp HCM, tháng năm 2011 Cao Văn Giới iii TÓM TẮT Đại học nơng lâm Tp Hồ Chí Minh tháng 8/2011 Đề tài : “Nghiên cứu bọ rùa 28 chấm (Epilachna vigintioctopunctata) gây hại gấc Momordica cochinchinensis hợp tác xã Bắc Ninh huyện Di Linh – Lâm Đồng” Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Chắt Mục đích u cầu: Hiểu rõ đặc điểm, hình thái sinh học bọ rùa 28 chấm mức độ gây hại chúng gấc HTX Bắc Ninh xã Hòa Nam huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng Yêu cầu tìm hiểu trạng canh tác gấc HTX Bắc Ninh xã Hoà Ninh, nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học bọ rùa 28 chấm, điều tra mức độ gây hại gấc sau tiến hành khảo sát hiệu phòng trừ bọ rùa điều kiện phòng thí nghiệm số thuốc bảo vệ thực vật Đề tài thực từ tháng đến tháng 6/2011 HTX Bắc Ninh, huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng Bằng phương pháp sử dụng 30 phiếu điều tra kết hợp với vấn ghi nhận HTX Bắc Ninh đa phần nông dân trống gấc (hơn 50 % số hộ trồng tháng), diện tích nhỏ hẹp từ 20 – 50 gốc Giống gấc công ty Đông Phương cung cấp chất lượng, đa phần gấc đực Nhìn chung trình độ thâm canh chưa cao Điều tra mức độ gây hại bọ rùa 28 chấm theo phương pháp chuẩn viện BVTV, điều tra điểm tịnh tiến khơng lặp lại chúng tơi ghi nhận có lồi sâu hại gấc sâu xanh sọc trắng, câu cấu xanh, bọ rùa 28 chấm ghi nhận với mật số nhiều, sâu khoang ruồi đục trái, rầy mềm bắt găp với mật số Ngồi chúng tơi ghi nhận lồi thiên địch bắt gặp với tần số cao nhện vườn, bọ rùa thiên địch, ong kí sinh kiến vàng, bọ xít hoa bắt mồi bọ ngựa bắt gặp Đề tìm hiểu mức độ gây hại bọ rùa 28 chấm tiến hành điều tra gia đình, điều tra định kì 10 ngày/lần Kết cho thấy bọ rùa phá hoại mạnh vào iv giai đoạn tháng sau giảm dần đến đầu tháng 4, tiếp tục tăng trở lại Gia đình ơng Khương có mật độ bọ rùa cao tỉ lệ bị hại cao Mật độ ấu trùng vào ngày 28 – 29/4 58,33 con/cây, mật độ thành trùng cao 1,33 con/cây tỉ lệ bị hại cao 34,53 % vào ngày 19 – 20/3 Kết theo dõi 50 cá thể điều kiện hộ gia đình chúng tơi thấy Vòng đời bọ rùa 28 chấm trải qua giai đoạn trứng, ấu trùng, nhộng thành trùng Trứng hình oval, màu vàng sáng đẻ thành ổ mặt lá, ổ có trung bình 39,26 ± 16,21 trứng Trứng nở khoảng ngày, tỷ lệ nở 87 % Ấu trùng hình oval, màu vàng, thể có lơng gai bao phủ, gai có màu nâu, ấu trùng bọ rùa có tuổi, thời gian phát triển từ 18 – 23 ngày tuổi từ – ngày, tuổi từ – ngày, tuổi từ – ngày, tuổi – 11 ngày Tỉ lệ chết ấu trùng 20 % Nhộng dạng trần, màu nâu đỏ, thể có nhiều chấm nâu, chấm đầu nhộng rõ nhất, thể nhộng có nhiều lơng Thời gian nhơng phát triển từ – ngày Thành trùng ăn thêm từ – 25 ngày sau đẻ trứng, khả đẻ trung bình 82,29 ± 27,48, thời gian đẻ trung bình 4,89 ± 2,72 ngày Tuổi thọ thành trùng đực 40,42 ± 6,86 ngày, thành trùng 37,42 ± 6,42 ngày Tỉ lệ hồn thành vòng đời 69,60 % Thí nghiệm thử nghiệm hiệu lực loại thuốc Nibas 50ND, Bine 58 40EC Abatin 1,8EC tiến hành theo kiểu theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố lần lặp lại nghiệm thức ( đối chứng ) Kết cho thấy loại thuốc có hiệu lực cao điều kiện thí nghiệm Ngày thứ sau xử lý Nibas 50ND Bine 58 40EC đạt hiệu lực 100 % Abatin hiệu lực chậm đạt 100% với ấu trùng vào ngày thứ 4, với thành trùng đạt 91,67% v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu giới hạn 1.3 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ luợc gấc 2.2 Một số sâu bệnh hại sâu hại gấc 2.2.1 Những nghiên cứu nước 2.2.2 Những nghiên cứu nước .9 2.3 Đặc điểm hình thái, sinh học số sâu hại gấc 11 2.3.1 Bọ rùa 28 chấm (Epilachna vigintioctopunctata ) 11 2.3.2 Ruồi đục trái gấc (Bactrocera cucurbitae Coquillet) 17 2.3.3 Nhện đỏ ( Tetranychus sp ) 18 vi 2.4 Một số loại thuốc sử dụng thí nghiệm đánh giá hiệu lực thuốc bọ rùa điều kịên phòng thí nghiệm 19 2.4.1 Bine – 58 40EC 19 2.4.2 Abatin 1.8EC .19 2.4.3 Nibas 50ND 20 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 22 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 22 3.2 Điều kiện tự nhiên huyện Di Linh HTX Bắc Ninh 22 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 25 3.3.1 Vật liệu 25 3.3.2 Phương pháp thí nghiệm 25 3.3.2.1 Tìm hiểu trạng canh tác gấc HTX Bắc Ninh xã Hoà Nam 25 3.3.2.2 Điều tra mưc độ gây hại bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata HTX Bắc Ninh xã Hòa Nam 25 3.3.2.3 Thí nghiệm nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata .27 3.3.2.4 Thí nghiệm đánh giá hiệu lực số loại thuốc bọ rùa 28 chấm phòng thí nghiệm .29 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 30 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Hiện trạng canh tác gấc HTX Bắc Ninh xã Hoà Nam huyện Di Linh, Lâm Đồng 2011 31 4.2 Mức độ gây hại bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata HTX Bắc Ninh xã Hòa Nam – Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 .41 4.2.1 Ghi nhận tổng quát 41 4.2.2 Mức độ gây hại bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 50 vii 4.3: Đặc điểm hình thái sinh học bọ rùa 28 chấm (Epilachna vigintioctopunctata) HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 54 4.3.1 Một số đặc điểm hình thái bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata 54 4.3.1 Một số đặc điểm sinh học bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 57 4.4 Đánh giá hiệu lực số loại thuốc bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata phòng thí nghiệm 61 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 69 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật Ctv: cộng tác viên CV (Coefficient of Variation): Hệ số biến động DC: Đối chứng ĐH: đại học EC (Emulsifiable Concentrate): Dạng nhũ dầu GS.: Giáo sư HTX: Hợp tác xã LD50 (Letal dosic): liều lượng gây chết 50% cá thể thí nghiệm ND: Nhũ dầu NSXL: ngày sau xử lý NT: nghiệm thức PGS.TS: Phó giáo sư, tiến sĩ PN: Phun nước Pte ltd (Private limited): Công ty trách nhiệm hữu hạn viên S tuberosum (Solanum tuberosum): Khoai tây SD : độ lệch tiêu chuẩn SLCTQS: số lượng cá thể quan sát Stt: số thứ tự Vnd: Việt Nam đồng ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Tuổi thọ khả đẻ trứng Epilachna vigintioctopunctata Sukarami Padang - Indonesia 15 Bảng 3.1 Điều kiện tự nhiên tháng đầu năm 2011 huyện Di Linh, Lâm Đồng 24 Bảng 4.1: Thông tin chung tình hình trồng gấc HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng năm 2011 32 Bảng 4.2: Hiện trạng canh tác gấc HTX Bắc Ninh huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng 2011 35 Bảng 4.3: Chăm sóc bảo vệ thực vật gấc HTX Bắc Ninh – Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 39 Bảng 4.4: Một số sâu hại ghi nhận gấc HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 41 Bảng 4.5: Một số thiên địch ghi nhận gấc HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 47 Bảng 4.6: Biến động mật độ bọ rùa 28 chấm tỉ lệ gây hại chúng gia đình ơng Khương thơn 4, xã Hòa Nam HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 50 Bảng 4.7: Biến động mật độ bọ rùa 28 chấm tỉ lệ gây hại chúng gia đình ơng An thơn 2, xã Hòa Nam HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 51 Bảng 4.8: Biến động mật độ bọ rùa 28 chấm tỉ lệ gây hại chúng gia đình ơng Qi thơn 7, xã Hòa Nam HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 52 Bảng 4.9: Kích thước giai đoạn phát triển bọ rùa 28 chấm HTX Bắc Ninh huyện Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 55 70 Kích thước hố trồng :…………………………………………………… Bón lót truớc trồng : : Khơng : Có………….Loại phân……………………………………… Số hoa :………………………………………………………… Số :…………….………Số đực…………………………… Phân bón :Phân hữu : Phân vô Lần :……………… Loại phân…… ……….liều lượng…………… Lần :……………… Loại phân………… ….liều lượng…………… Lần :……………… Loại phân……………….liều lượng…………… Lần :……………… Loại phân……………….liều lượng…………… Chế độ tỉa cành tạo tán + Tỉa cành : :Có……….Cách tỉa…………………………………………… : Khơng + Tỉa : : Có……….Cách tỉa………………….………………………… : Không Nước tưới : : Có : Khơng Cách tưới :……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 71 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Các chế độ chăm sóc khác :………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… C Bảo vệ thực vật : Xử lý thuốc trước trồng : : Khơng : Có…… Loại thuốc :………………………………………………… Sâu hại : Sâu :………………………… Bộ phận hại………… …………………………………………………………………………………… Mức độ phổ biến…………………………………………… Thuốc phòng trị :….………………………………………………… Liều lượng : : Theo khuyến cáo : Nhỏ khuyến cáo : Lớn khuyến cáo Cách phun :……………………………………………………………… Số lần phun……………………………………………………………… Sâu :………………………… Bộ phận hại………… …………………………………………………………………………………… Mức độ phổ biến…………………………………………… Thuốc phòng trị :…………………………………………………… Liều lượng : : Theo khuyến cáo : Nhỏ khuyến cáo : Lớn khuyến cáo Cách phun :……………………………………………………………… Số lần phun……………………………………………………………… Sâu :………………………… Bộ phận hại………… 72 …………………………………………………………………………………… Mức độ phổ biến…………………………………………… Thuốc phòng trị:… ………………………………………………… Liều lượng : : Theo khuyến cáo : Nhỏ khuyến cáo : Lớn khuyến cáo Cách phun :……………………………………………………………… Số lần phun……………………………………………………………… Bệnh hại Bệnh :………………………… Bộ phận hại………… …………………………………………………………………………………… Mức độ phổ biến…………………………………………… Thuốc phòng trị :….………………………………………………… Liều lượng : : Theo khuyến cáo : Nhỏ khuyến cáo : Lớn khuyến cáo Cách phun :……………………………………………………………… Số lần phun……………………………………………………………… Bệnh :………………………… Bộ phận hại………… …………………………………………………………………………………… Mức độ phổ biến…………………………………………… Thuốc phìng trị :… ………………………………………………… Liều lượng : : Theo khuyến cáo : Nhỏ khuyến cáo : Lớn khuyến cáo Cách phun :……………………………………………………………… Số lần phun……………………………………………………………… Bệnh :………………………… Bộ phận hại………… …………………………………………………………………………………… Mức độ phổ biến…………………………………………… Thuốc phòng trị :………………….………………………………… Liều lượng : : Theo khuyến cáo : Nhỏ khuyến cáo : Lớn khuyến cáo 73 Cách phun :……………………………………………………………… Số lần phun……………………………………………………………… Người vấn Kí tên Phụ lục 2: Biến động mức độ gây hại bọ rùa 28 chấm HTX Bắc Ninh, Di Linh, Lâm Đồng năm 2011 2.1 Biến động mức độ gây hại bọ rùa 28 chấm gia đình ông An 16.16 Lá bị hại 0.67 Mật độ ấu trùng 3.33 Mật độ thành trùng 0.33 Tỉ lệ bị hại 4.15 19 - 20/03/2011 17.8 0.91 5.11 29 - 30/03/2011 15.75 0.33 0.67 - 9/04/2011 15.5 1.17 0.33 7.55 18 - 19/04/2011 14.25 0.83 5.82 28 - 29/04/2011 14.58 0.75 0.67 0.33 5.14 - 9/05/2011 14.1 2.1 15 0.33 14.89 Ngày điều tra Số - 10/03/2011 2.1 2.2 Biến động mức độ gây hại bọ rùa 28 chấm gia đình ơng Qi Ngày điều tra Số Lá bị Mật độ ấu Mật độ thành Tỉ lệ bị hại trùng trùng hại (%) - 10/03/2011 12.91 1.75 11.33 13.56 19 - 20/03/2011 16.83 2.41 28 0.33 14.32 29 - 30/03/2011 16.75 1.5 8.96 - 9/04/2011 14.41 0.42 0.33 2.91 18 - 19/04/2011 14.83 1.67 0.67 11.26 28 - 29/04/2011 15.08 0.67 6.63 - 9/05/2011 14.92 1.25 8.38 74 2.3 Biến động mức độ gây hại bọ rùa 28 chấm gia đình ông Khương Mật độ ấu Mật độ thành Tì lệ bị Ngày điều tra Số Lá bị hại trùng trùng hại (%) - 10/03/2011 19 - 20/03/2011 29 - 30/03/2011 - 9/04/2011 18 - 19/04/2011 28 - 29/04/2011 - 9/05/2011 17.67 18.33 16.42 16.17 15.5 14.5 14.92 3.25 6.33 1.5 0.83 2.25 3.08 3.36 47.67 0.67 58.33 49.67 1.33 0.67 0.33 18.39 34.53 9.14 5.13 14.52 21.24 22.52 Phụ lục 3: Một số đặc điểm sinh học bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata 3.1 Kích thước pha Kích thước thành trùng Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trung bình Độ lệch Đực Cái Kích thước nhộng Kich thước cuối tuổi (tiền nhộng) Dài Rộng 6 3,5 6,5 4,5 3,5 3,5 6 6 3,5 7 3,5 6,5 3,5 Dài 7 6 6 7 6 6 Rộng 5 4,5 4 4 4,5 4 4 Dài 8 9 9 9 9 9 Rộng 6 6 6 6,5 6 6,5 6,5 Dài 6,5 7,5 6 6,5 6 5,5 6 6,5 Rộng 4,5 4,5 3,54 4 4 3 3,5 4 6,37 4,32 8,5 6,13 6,24 4,05 6,26 3,71 0,50 0,45 0,7 0,55 0,59 0,57 0,54 0,42 75 3.2 Thời gian phát triển pha Stt (1) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -30 31 32 Tuổi (ngày) (2) 5 5 5 5 chết 5 5 5 chết chết 5 5 chết 5 Tuổi (ngày) (3) 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 Tuổi (ngày) (4) 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Tuổi (ngày) (5) 8 9 7 7 8 8 8 7 chết chết Tiền nhộng (ngày) (6) 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 Nhộng (ngày) (7) 7 7 7 7 7 6 7 7 7 76 (1) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Trung bình Độ lệch Tỉ lệ chết (2) 4 4 5 5 5 chết 5 chết 4.8 0.46 12 (3) 4 4 4 3 3 chết chết 3.4 0.55 4.5 (4) 4 4 4 4 4 3 3.8 0.55 (5) 7 8 11 6 7 7.5 0.98 4.8 (6) 4 4 4 3 3.5 0.64 (7) 7 6 7 7 7 6.65 0.58 3.3 Kích thước vỏ đầu tuổi ấu trùng Stt Vỏ đầu tuổi Vỏ đầu tuổi Vỏ đầu tuổi Dài (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Rộng (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0.16 0.18 0.19 0.22 0.23 0.34 0.15 0.18 0.16 0.26 0.22 0.46 0.15 0.15 0.19 0.23 0.33 0.49 0.15 0.18 0.19 0.24 0.23 0.38 0.15 0.16 0.18 0.33 0.21 0.32 0.15 0.16 0.23 0.25 0.28 0.29 77 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0.15 0.16 0.20 0.30 0.26 0.33 0.16 0.17 0.18 0.20 0.24 0.31 0.15 0.17 0.15 0.21 0.26 0.32 10 0.17 0.20 0.16 0.22 0.19 0.33 11 0.16 0.18 0.17 0.20 0.18 0.31 12 0.17 0.18 0.18 0.24 0.24 0.22 13 0.15 0.17 0.18 0.23 0.26 0.36 14 0.16 0.17 0.19 0.29 0.29 0.31 15 0.15 0.16 0.15 0.23 0.22 0.35 16 0.15 0.16 0.18 0.24 0.21 0.34 17 0.15 0.17 0.19 0.24 0.26 0.33 18 0.14 0.17 0.20 0.26 0.24 0.35 19 0.15 0.18 0.18 0.25 0.23 0.35 TB 0.15 0.17 0.18 0.24 0.24 0.34 DL 0,0075 0,0113 0,0182 0,0329 0,0357 0.05726 3.4 Khả đẻ trứng thành trùng Stt (1) 10 11 12 13 14 Lấn (2) 48 52 64 60 72 68 25 34 18 52 21 40 25 44 Lần (3) 54 30 24 33 15 36 34 21 31 19 56 20 38 - Lần (4) 35 36 78 (1) 15 16 17 18 Khả đẻtrung bình Độ lệch Trung bình lần đẻ Độ lệch (2) 42 39 28 28 82,89 27,48 39,26 16,21 (3) 45 77 30 64 (4) 34 3.5 Tuổi thọ thành trùng Thời gian dinh stt dưỡng thêm (1) (2) 12 12 12 12 15 11 11 14 10 14 11 12 12 12 13 14 14 17 15 17 16 19 17 17 18 19 19 20 Trung bình 14,16 DLTC 3,17 Thời gian đẻ trứng (3) 2 7 5 6 11 4,89 2,72 Hậu sinh sản đực (4) 29 29 28 18 25 17 15 21 15 15 13 22 26 13 19 27 22 27 15 21,37 5,63 Hậu sinh sàn (5) 27 27 22 15 25 9 19 15 12 16 19 22 13 13 25 21 19 21 18,37 5,68 79 Phụ lục 4: Phân tích thống kê 4.1 Thí nghiệm xử lý loại thuốc ấu trùng bọ rùa 28 chấm Ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 950.483 475.242 2.792 0.1390 Within 1021.433 170.239 -Total 1971.916 Coefficient of Variation = 19.38% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 220.200 73.400 3.19 7.53 3.00 158.580 52.860 6.81 7.53 3.00 227.198 75.733 21.31 7.53 -Total 9.00 605.978 67.331 15.70 5.23 Within 13.05 Ngày sau xử lý Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1156.004 578.002 2.859 0.1343 Within 1213.111 202.185 -Total 2369.114 Coefficient of Variation = 15.46% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 299.963 99.988 0.00 8.21 3.00 227.838 75.946 24.63 8.21 3.00 299.963 99.988 0.00 8.21 -Total 9.00 827.763 91.974 17.21 5.74 Within 14.22 80 Ngày sau xử lý Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 179.583 89.791 1.000 0.4219 Within 538.749 89.791 -Total 718.332 Coefficient of Variation = 9.79% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 299.963 99.988 0.00 5.47 3.00 271.535 90.512 16.41 5.47 3.00 299.963 99.988 0.00 5.47 -Total 9.00 871.460 96.829 9.48 3.16 Within 9.48 Ngày sau xử lý Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.000 0.000 999.990 0.0000 Within 0.000 0.000 -Total 0.000 Coefficient of Variation = 0.00% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 299.963 99.988 0.00 0.00 3.00 299.963 99.988 0.00 0.00 3.00 299.963 99.988 0.00 0.00 -Total 9.00 899.888 99.988 0.00 0.00 Within 0.00 81 4.2 Thí nghiệm xử lý loại thuốc thành trùng bọ rùa 28 chấm Ngày sau xử lý Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 7405.249 3702.624 35.448 0.0005 Within 626.720 104.453 -Total 8031.969 Coefficient of Variation = 16.09% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 221.370 73.790 5.70 5.90 3.00 73.150 24.383 10.29 5.90 3.00 277.055 92.352 13.23 5.90 -Total 9.00 571.575 63.508 31.69 10.56 Within 10.22 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 104.5 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 26.79 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 73.79 24.38 92.35 A B A Mean Mean Mean = = = 92.35 73.79 24.38 A A B Ngày sau xử lý Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9038.178 4519.089 176.548 0.0000 Within 153.582 25.597 - 82 Total 9191.760 Coefficient of Variation = 6.52% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 299.963 99.988 0.00 2.92 3.00 98.290 32.763 8.76 2.92 3.00 299.963 99.988 0.00 2.92 -Total 9.00 698.215 77.579 33.90 11.30 Within 5.06 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 25.60 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.26 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 99.99 32.76 99.99 A B A Mean Mean Mean = = = 99.99 99.99 32.76 A A B Ngày sau xử lý Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5613.938 2806.969 105.119 0.0000 Within 160.217 26.703 Total 5774.155 Coefficient of Variation = 6.28% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 299.963 99.988 0.00 2.98 3.00 141.020 47.007 8.95 2.98 3.00 299.963 99.988 0.00 2.98 -Total 9.00 740.945 82.327 26.87 8.96 Within 5.17 83 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 26.70 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.55 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 99.99 47.01 99.99 A B A Mean Mean Mean = = = 99.99 99.99 47.01 A A B Ngày sau xử lý Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2853.763 1426.882 26.917 0.0010 Within 318.058 53.010 Total 3171.821 Coefficient of Variation = 8.33% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 299.962 99.987 0.00 4.20 3.00 186.640 62.213 12.61 4.20 3.00 299.963 99.988 0.00 4.20 -Total 9.00 786.565 87.396 19.91 6.64 Within 7.28 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 53.01 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 19.09 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 99.99 62.21 99.99 A B A Mean Mean Mean = = = 99.99 99.99 62.21 A A B 84 Ngày sau xử lý Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1413.791 706.895 208.794 0.0000 Within 20.314 3.386 Total 1434.104 Coefficient of Variation = 2.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 299.963 99.988 0.00 1.06 3.00 220.200 73.400 3.19 1.06 3.00 299.963 99.988 0.00 1.06 -Total 9.00 820.125 91.125 13.39 4.46 Within 1.84 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 3.386 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.824 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean   = = = 99.99 73.40 99.99 A B A Mean Mean Mean = = = 99.99 99.99 73.40 A A B ... Gia đình ơng Khương có mật độ bọ rùa cao tỉ lệ bị hại cao Mật độ ấu trùng vào ngày 28 – 29/4 58,33 con/cây, mật độ thành trùng cao 1,33 con/cây tỉ lệ bị hại cao 34,53 % vào ngày 19 – 20/3 Kết theo... Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh v v Cây gấc chọn làm xoá đói giảm ngèo số địa phương kỹ thuật trồng đơn giản, vốn đầu tư không nhiều, thu hoạch nhiều năm Tuy nhiên suất gấc nước ta chưa cao, chưa... Epilachna vigintioctopunctata Địa điểm Sukarami, đơng Sumatra Padang , đông Sumatra (độ cao 928 m) (độ cao 80 m) Nhiệt độ (t0) 21.0 – 21,5 24 - 32 Thời gian sống: + Đực 125,7 ± 7,4 87,3 ± 1,4
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU BỌ RÙA 28 CHẤM (Epilachna vigintioctopunctata) GÂY HẠI TRÊN CÂY GẤC (Momordica cochinchinensis) TẠI HỢP TÁC XÃ BẮC NINH HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG , NGHIÊN CỨU BỌ RÙA 28 CHẤM (Epilachna vigintioctopunctata) GÂY HẠI TRÊN CÂY GẤC (Momordica cochinchinensis) TẠI HỢP TÁC XÃ BẮC NINH HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay