SO SÁNH CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH VỤ XUÂN HÈ 2011

81 39 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH VỤ XUÂN HÈ 2011 NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : BÙI THANH LIÊM Tp Hồ Chí Minh, Tháng năm 2011 i SO SÁNH CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH VỤ XUÂN HÈ 2011 Tác giả BÙI THANH LIÊM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: PGS TS PHAN THANH KIẾM KS THÁI NGUYỄN QUỲNH THƯ Tp Hồ Chí Minh, Tháng năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình động viên tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: PGS TS Phan Thanh Kiếm, giảng viên Khoa Nông Học trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp KS Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Viện Nghiên Cứu Dầu Cây có dầu, hỗ trợ giúp đỡ em thời gian thực đề tài tốt nghiệp Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Nông học quý Thầy, Cô Trường đại học Nơng Lâm tận tình truyền đạt kiến thức động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập Gia đình bác hai Đường, Mỹ Hoa, ông Nguyễn Văn Quẹo ấp Sóc Ruộng xã Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh hỗ trợ giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Những người bạn thân hữu lớp giúp đỡ, động viên tơi hồn thành tốt luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Bùi Thanh Liêm iii TÓM TẮT Đề tài: “SO SÁNH CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH VỤ XUÂN HÈ 2011”, thực từ tháng 2/2011 đến tháng 5/2011 xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nhằm xác định giống đậu phộng đạt suất cao giống đậu phộng thí nghiệm: L08; L12; L23; VD01-2; L9804; MD9; L9803-8, VD1 Đậu Vồ (Đ/C) Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên, đơn yếu tố với lần lặp lại Kết đạt sau: - Về sinh trưởng phát triển, giống đậu phộng L9803-8, L9804 giống L12 có khả sinh trưởng phát triển tốt - Về khả kháng sâu bệnh Giống L9803-8 có khả kháng sâu tốt nhất, giống L08 kháng bệnh đốm nâu tiếp đến giống L9803-8 có khả kháng bệnh vượt trội so với giống đối chứng đậu Vồ giống lại - Về suất, thí nghiệm cho thấy giống L9803-8 đạt suất cao Giống L9803-8 giống tốt giống so sánh Đặc điểm L9803-8: tỷ lệ trái hạt cao, khả cho trái/cây nhiều, tỷ lệ hạt/trái cao, trọng lượng hạt trung bình, suất cao, phẩm chất tốt iv MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược nguồn gốc lịch sử 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Phân loại 2.2 Đặt điểm thực vật học 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân cành 2.2.3 Hoa 2.2.4 Trái hạt 2.3 Nhu cầu sinh thái 2.3.1 Đất 2.3.2 Khí hậu 2.3.3 Ánh sáng 2.3.4 Nước 2.4 Một số kết nghiên cứu v 2.4.1 Thế giới 2.4.2 Việt nam 2.5 Tình hình sản xuất tỉnh Trà Vinh 2.6 Nhìn chung kết nghiên cứu cần thiết phải nghiên cứu đề tài 10 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 11 3.1.1 Thời gian thí nghiệm 11 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm 11 3.2 Điều kiện thí nghiệm 11 3.2.1 Khí hậu thời tiết 11 3.2.2 Đất đai 12 3.2.3 Quy trình kỹ thuật canh tác áp dụng 12 3.3 Vật liệu thí nghiệm phương pháp bố trí thí nghiệm 14 3.3.1 Giống 14 3.3.2 Phương pháp thí nghiệm 15 3.3.2.1 Bố trí thí nghiệm 15 3.3.2.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 16 3.4 Xử lý thống kê kết thí nghiệm 18 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Tình hình sinh trưởng, phát triển giống đậu phộng 19 4.1.1 Tỷ lệ nảy mầm giống đậu phộng 19 4.1.2 Thời gian sinh trưởng phát triển 20 4.1.3 Động thái tăng trưởng chiều cao tốc độ vươn cao 21 4.1.4 Động thái phân cành tỷ lệ cành hữu hiệu 23 4.1.5 Động thái tốc độ 24 4.1.6 Khả hoa 25 4.1.7 Tổng số nốt sần nốt sần hữu hiệu 26 4.2 Tình hình sâu, bệnh hại 28 4.3 Mức độ đổ ngã chín giống đậu thí nghiệm 29 vi 4.4 Các yếu tố cấu thành suất suất 29 4.4.1 Số trái lép, trái non trái 30 4.4.2 Trọng lượng 100 trái, 100 hạt tỷ lệ hạt/trái 31 4.4.3 Số hạt/trái chín giống đậu thí nghiệm 32 4.4.4 Năng suất chín giống đậu làm thí nghiệm 33 4.5 Phẩm chất hạt chín giống đậu phộng làm thí nghiệm 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 38 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt/ ký hiệu Viết đầy đủ/ ý nghĩa CCC Chiều cao CHH Cành hữu hiệu CV (Coefficient of Variation) Hệ số biến động Đ/C Đối chứng LLL Lần lặp lại NSG Ngày sau gieo NSTT Năng suất thực tế NSTTTK Năng suất thực tế trái khô NSTTTL Năng suất thực tế thân NSTTTT Năng suất thực tế trái tươi NT Nghiệm thức Prob (Probability) Giá trị xác suất SLX Số xanh STC Số trái STC Số trái TL100H Trọng lượng 100 hạt TL100T Trọng lượng 100 trái khô viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Phân loại kích thước trọng lượng 100 hạt đậu phộng Bảng 2.2: Diện tích trồng đậu phộng tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Bảng 2.3: Sản lượng đậu phộng tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Bảng 3.1: Khí hậu thời tiết địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2010 12 Bảng 3.2: Kết phân tích đất nơi thí nghiệm 12 Bảng 3.3: Nguồn gốc chín giống đậu phộng sử dụng thí nghiệm 14 Bảng 4.1: Tỷ lệ nảy mầm chín giống đậu thí nghiệm 19 Bảng 4.2: Thời gian sinh trưởng phát triển chín giống đậu phộng 20 Bảng 4.3: Động thái tăng trưởng chiều cao chín giống đậu 21 Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao chín giống đậu thí nghiệm 22 Bảng 4.5: Tổng số cành cành hữu hiệu chín giống đậu 23 Bảng 4.6: Động thái chín giống đậu thí nghiệm 24 Bảng 4.7: Tốc độ chín giống đậu thí nghiệm 25 Bảng 4.9: Tổng số nốt sần nốt sần hữu hiệu chín giống đậu thí nghiệm thời điểm 30 ngày 60 ngày sau gieo 27 Bảng 4.10: Mật độ sâu gây hại giống đậu thí nghiệm 28 Bảng 4.11: Tỷ lệ bệnh số bệnh hại đậu phộng 29 Bảng 4.12: Khả cho trái chín giống đậu phộng thí nghiệm 30 Bảng 4.13: Trọng lượng 100 trái, 100 hạt tỷ lệ hạt/trái chín giống đậu 31 Bảng 4.14: Khả cho trái chín giống đậu thí nghiệm 32 Bảng 4.15: Năng suất lý thuyết suất thực tế chín giống đậu 34 Bảng 4.16: Phẩm chất hạt chín giống đậu làm thí nghiệm 35 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 1: Tồn cảnh khu thí nghiệm 38 Hình 2: Bệnh đốm nâu 39 Hình 3: Bệnh gỉ sắt 39 Hình 4: Trái hạt giống đối chứng giống L08 40 Hình 5: Trái hạt giống đối chứng giống L12 40 Hình 6: Trái hạt giống đối chứng giống L23 41 Hình 7: Trái hạt giống đối chứng giống VD01-2 41 Hình 8: Trái hạt giống đối chứng giống L9804 42 Hình 9: Trái hạt giống đối chứng giống MD9 42 Hình 10: Trái hạt giống đối chứng giống L9803-8 43 Hình 11: Trái hạt giống đối chứng giống VD1 43 57 Case Range : 37 - 45 Variable : STC Function : RANGE Error Mean Square = 2.639 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.213 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 20.78 18.99 18.90 20.10 18.93 16.78 22.66 23.52 16.92 Ranked Order ABC CDE CDE BCD CDE E AB A DE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 23.52 22.66 20.78 20.10 18.99 18.93 18.90 16.92 16.78 A AB ABC BCD CDE CDE CDE DE E 58 Kết xử lý thống kê số trái lép Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: STL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 4.16 1.387 1.24 0.3175 NT 33.88 4.235 3.78 0.0053 Error 24 26.87 1.120 Non-additivity 1.68 1.679 1.53 Residual 23 25.19 1.095 -Total 35 64.92 -Grand Mean= 2.819 Grand Sum= Coefficient of Variation= 37.53% 101.500 Means for variable (STL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 2.356 2.856 2.756 3.311 Means for variable (STL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 4.025 3.175 3.625 2.625 1.325 1.825 4.100 3.000 1.675 Total Count= 36 59 Title : SO TRAI LEP TREN CAY Case Range : 37 - 45 Variable : STL Function : RANGE Error Mean Square = 1.120 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.093 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4.025 3.175 3.625 2.625 1.325 1.825 4.100 3.000 1.675 Ranked Order A ABC AB ABC C BC A ABC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4.100 4.025 3.625 3.175 3.000 2.625 1.825 1.675 1.325 A A AB ABC ABC ABC BC BC C 60 Kết xử lý thống kê số trái non Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: STN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 13.49 4.496 7.34 0.0012 NT 35.79 4.474 7.31 0.0001 Error 24 14.70 0.612 Non-additivity 2.27 2.267 4.19 Residual 23 12.43 0.541 -Total 35 63.98 -Grand Mean= 2.589 Grand Sum= 93.200 Total Count= 36 Coefficient of Variation= 30.23% Means for variable (STN) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 3.000 2.089 1.900 3.367 Means for variable (STN) for each level of variable (NT): Var Value Title : SO TRAI Var Mean 3.100 4.850 2.075 3.150 1.350 1.700 2.650 2.650 1.775 NON TREN CAY 61 Case Range : 37 - 45 Variable : STN Function : RANGE Error Mean Square = 0.6120 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.547 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 3.100 4.850 2.075 3.150 1.350 1.700 2.650 2.650 1.775 Ranked Order B A BC B C BC BC BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4.850 3.150 3.100 2.650 2.650 2.075 1.775 1.700 1.350 A B B BC BC BC BC BC C 62 10 Kết xử lý thống kê trọng lượng 100 trái khô Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: TL100T A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1652.31 550.769 4.85 0.0089 NT 5701.39 712.674 6.27 0.0002 Error 24 2727.94 113.664 Non-additivity 177.77 177.770 1.60 Residual 23 2550.17 110.877 -Total 35 10081.64 -Grand Mean= 128.194 Grand Sum= 4615.000 Total Count= 36 Coefficient of Variation= 8.32% Means for variable (100T) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 120.111 124.000 130.778 137.889 Means for variable (100T) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 131.500 145.000 145.750 132.000 118.500 115.000 138.250 117.750 110.000 63 Title : TRONG LUONG 100 TRAI KHO Case Range : 37 - 45 Variable : TL100T Function : RANGE Error Mean Square = 113.7 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 21.09 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 131.5 145.0 145.8 132.0 118.5 115.0 138.3 117.8 110.0 Ranked Order ABC A A ABC BCD CD AB BCD D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 145.8 145.0 138.3 132.0 131.5 118.5 117.8 115.0 110.0 A A AB ABC ABC BCD BCD CD D 64 11 Kết xử lý thống kê trọng lượng 100 hạt Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: TL100H A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 208.89 69.630 4.73 0.0099 NT 786.39 98.299 6.67 0.0001 Error 24 353.61 14.734 Non-additivity 0.09 0.088 0.01 Residual 23 353.52 15.371 -Total 35 1348.89 -Grand Mean= 52.556 Grand Sum= 1892.000 Total Count= 36 Coefficient of Variation= 7.30% Means for variable (100H) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 49.889 51.222 52.778 56.333 Means for variable (100H) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 55.250 56.500 59.250 55.250 44.750 49.500 54.750 52.000 45.750 65 Title : TRONG LUONG 100 HAT Case Range : 37 - 45 Variable : TL100H Function : RANGE Error Mean Square = 14.73 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.592 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 55.25 56.50 59.25 55.25 44.75 49.50 54.75 52.00 45.75 Ranked Order AB AB A AB C BC AB ABC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 59.25 56.50 55.25 55.25 54.75 52.00 49.50 45.75 44.75 A AB AB AB AB ABC BC C C 66 12 Kết xử lý thống kê suất thân Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: TL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 12.78 4.259 1.05 0.3872 NT 225.93 28.241 6.99 0.0001 Error 24 97.03 4.043 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 23 97.03 4.219 -Total 35 335.73 -Grand Mean= 11.735 Grand Sum= 422.460 Total Count= 36 Coefficient of Variation= 17.13% Means for variable (TL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 12.101 10.763 11.757 12.319 Means for variable (TL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 8.197 12.888 14.785 15.180 11.173 12.710 8.400 13.188 9.095 67 Title : NANG SUAT THUC THU THAN LA Case Range : 37 - 45 Variable : NSTTTL Function : RANGE Error Mean Square = 4.043 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.977 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 8.198 12.89 14.78 15.18 11.17 12.71 8.400 13.19 9.095 Ranked Order D ABC AB A BCD ABC D AB CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 15.18 14.78 13.19 12.89 12.71 11.17 9.095 8.400 8.198 A AB AB ABC ABC BCD CD D D 68 13 Kết xử lý thống kê suất thực tế trái tươi Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NSTTTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1308062.56 436020.852 1.50 0.2399 NT 10156444.22 1269555.528 4.37 0.0023 Error 24 6975670.44 290652.935 Non-additivity 241385.06 241385.063 0.82 Residual 23 6734285.38 292795.017 -Total 35 18440177.22 -Grand Mean= 5811.722 Grand Sum=209222.000 Total Count= 36 Coefficient of Variation= 9.28% Means for variable (TT) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 5958.000 5761.111 5522.222 6005.556 Means for variable (TT) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 6192.500 6035.000 5365.000 6012.500 5360.000 5248.000 6360.000 6665.000 5067.500 69 Title : NANG SUAT THUC THU TRAI TUOI Case Range : 37 - 45 Variable : NSTTTT Function : RANGE Error Mean Square = 2.907e+005 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1066 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 6193 6035 5365 6013 5360 5248 6360 6665 5068 Ranked Order ABC ABCD BCD ABCD BCD CD AB A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 6665 6360 6193 6035 6013 5365 5360 5248 5068 A AB ABC ABCD ABCD BCD BCD CD D 70 14 Kết xử lý thống kê suất thực tế trái khô Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NSTTTK A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1066261.19 355420.398 1.41 0.2647 NT 9208130.22 1151016.278 4.56 0.0018 Error 24 6056739.56 252364.148 Non-additivity 69085.79 69085.787 0.27 Residual 23 5987653.77 260332.773 -Total 35 16331130.97 -Grand Mean= 4009.472 Grand Sum=144341.000 Total Count= 36 Coefficient of Variation= 12.53% Means for variable (TK) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 4161.111 3879.000 3801.111 4196.667 Means for variable (TK) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 4380.250 4237.500 3735.000 4195.000 3595.000 3400.000 4467.500 4827.500 3247.500 71 Title : NANG SUAT THUC TE TRAI KHO Case Range : 37 - 45 Variable : NSTTTK Function : RANGE Error Mean Square = 2.524e+005 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 993.5 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4380 4238 3735 4195 3595 3400 4468 4828 3248 Ranked Order ABC ABCD BCD ABCD BCD CD AB A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4828 4468 4380 4238 4195 3735 3595 3400 3248 A AB ABC ABCD ABCD BCD BCD CD D ... TỈNH TRÀ VINH VỤ XUÂN HÈ 2011 Tác giả BÙI THANH LIÊM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: PGS TS PHAN THANH KIẾM KS THÁI NGUYỄN QUỲNH THƯ Tp Hồ... động viên tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: PGS TS Phan Thanh Kiếm, giảng viên Khoa Nông Học trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người tận tình... giúp đỡ, động viên tơi hồn thành tốt luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Bùi Thanh Liêm iii TĨM TẮT Đề tài: “SO SÁNH CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRÊN VÙNG ĐẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH VỤ XUÂN HÈ 2011 , SO SÁNH CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT PHA TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH VỤ XUÂN HÈ 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay