ẢNH HƯỞNG CỦA THẢM PHỦ CỎ ĐẬU (Arachis pintoi) ĐẾN ĐẤT TRỒNG CAM QUÝT TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC

65 25 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA THẢM PHỦ CỎ ĐẬU (Arachis pintoi) ĐẾN ĐẤT TRỒNG CAM QUÝT TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC Sinh viên thực hiện: BÙI KHẮC QUỐC TRÍ Ngành: Nơng học Khóa: 2005 – 2009 Tháng năm 2011 ẢNH HƯỞNG CỦA THẢM PHỦ CỎ ĐẬU (Arachis pintoi) ĐẾN ĐẤT TRỒNG CAM QUÝT TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NƠNG HỌC Tác giả BÙI KHẮC QUỐC TRÍ Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Trọng Hiếu Tháng năm 2011 i LỜI CẢM TẠ Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: Cơng ơn cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng tạo điều kiện tốt cho học tập, rèn luyện Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Nông học, thầy cô giáo trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập truyền đạt kiến thức cho thời gian qua Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Lê Trọng Hiếu, người thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo để tơi hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô anh chị Trại thực nghiệm khoa Nơng học tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện trình thực đề tài Các bạn sinh viên lớp DH05NHGL giúp đỡ, cung cấp tài liệu động viên thời gian qua Thủ Đức, tháng năm 2011 Sinh viên Bùi Khắc Quốc Trí ii TĨM TẮT Bùi Khắc Quốc Trí, 2011 Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng thảm phủ cỏ đậu (Arachis pintoi) đến đất trồng cam quýt trại thực nghiệm khoa Nông học”, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Trọng Hiếu Thời gian thực đề tài từ ngày 15 tháng đến 25 tháng 12 năm 2010 Mục tiêu nhằm đánh giá ảnh hưởng thảm phủ cỏ đậu đến đất trồng sinh trưởng cam quýt giai đoạn kiến thiết Theo dõi sinh trưởng phát triển cỏ đậu trồng phủ đất ăn Phân tích, so sánh ảnh hưởng thảm phủ cỏ đậu đến sinh trưởng cam quýt Thí nghiệm đơn yếu tố theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên gồm nghiệm thức lần lặp lại - NT1: Phủ đất cỏ đậu bồn trồng cam - NT2: Phủ đất cỏ đậu bồn trồng cam - NT3: Phủ đất cỏ đậu bồn trồng cam - NT4: Không trồng cỏ đậu làm cỏ theo định kỳ (20 ngày/ lần) - NT5: Không trồng cỏ đậu để cỏ tự nhiên có kiểm sốt cỏ dại (cắt cỏ 30 ngày/ lần) Kết đạt được: Cây cỏ đậu: sau trồng tháng che phủ đất 95 %, chất khô thu 3537 kg/ha, số nốt sần 2801 nốt/m2 có 1839 nốt sần hữu hiệu chiếm 65,66 % Cấu trúc đất cải thiện, dung trọng nghiệm thức có phủ cỏ đậu bồn trồng cam 1,48 g/cm3 nghiệm thức không phủ cỏ đậu làm cỏ dại 1,56 g/cm3 Chất dinh dưỡng, lượng đạm dễ tiêu nghiệm thức trồng cỏ đậu 1,31 mg/100g nghiệm thức không trồng cỏ đậu 1,28 mg/100g iii Chất hữu nghiệm thức có khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê, nghiệm thức có phủ cỏ đậu chất hữu 1,05 – 1,08 % nghiệm thức không phủ cỏ đậu 1,08 – 1,11 % Cây cỏ đậu có tác dụng giữ ẩm, ảnh hưởng đến tính chất đất, tạo điều kiện cho cam quýt sinh trưởng phát triển, ẩm độ đất 13,7 % nghiệm thức phủ cỏ đậu bồn trồng cam nghiệm thức phủ cỏ đậu bồn trồng cam 5,7 % Sự chênh lệch ẩm độ đất có ý nghĩa iv MỤC LỤC Trang Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu .2 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình thối hóa đất 2.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng cỏ đậu giới .4 2.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng lạc cỏ đậu việt nam 2.3.1 Bối cảnh chung .6 2.3.2 Một số kết ban đầu nghiên cứu ứng dụng cỏ đậu phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững 2.4 Một số đặc điểm công dụng cỏ đậu .10 2.4.1 Đặc tính cỏ đậu 10 2.4.2 Tác dụng cỏ đậu sản xuất nông nghiệp 11 2.5 Cây che phủ trồng ăn .16 2.6 Đặc điểm vườn cam quýt .18 2.6.1 Đặc điểm cam năm tuổi 18 2.6.2 Đặc điểm quýt năm tuổi 19 Chương .20 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.1.1 Thời gian .20 3.1.2 Địa điểm .20 3.1.3 Tình hình thời tiết tháng thí nghiệm .20 3.2 Vật liệu thí nghiệm 21 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 v 3.4 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 22 3.4.1 Cỏ đậu 22 3.4.2 Quan trắc phát triển cam quýt 22 3.4.3 Tính chất đất 22 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 23 Chương .24 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .24 4.1 Sinh trưởng cỏ đậu .24 4.1.1 Thời gian che phủ diện tích đất 24 4.1.2 Tích lũy chất khô 24 4.1.3 Nốt sần 25 4.2 Ảnh hưởng thảm phủ cỏ đậu đến tính chất đất trồng cam quýt 25 4.2.1 Lý tính đất 25 4.2.1.1 Thành phần giới 26 4.2.1.2 Dung trọng ẩm độ đất 27 4.2.2 Hóa tính đất 28 4.3 Ảnh hưởng thảm phủ cỏ đậu đến sinh trưởng, phát triển cam quýt 29 4.3.1 Động thái tốc độ tăng trưởng đường kính gốc 29 4.3.1.1 Động thái tăng trưởng đường kính gốc 29 4.3.1.2 Tốc độ tăng trưởng đường kính gốc 31 4.3.2 Động thái tăng trưởng đường kính cành 32 4.3.3 Động thái tăng trưởng chiều dài cành .33 4.3.4 Số tốc độ 34 4.3.4.1 Số lá/cành 34 4.3.4.2 Tốc độ 35 Chương 37 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị .37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Ảnh hưởng thảm cỏ đậu che phủ đất trồng mận ngơ đến xói mòn đất Mộc Châu - Sơn La Bảng 2.2 Ảnh hưởng cỏ đậu đến ẩm độ đất vườn mận mùa khô Mộc Châu năm 2004 Bảng 2.3 Ảnh hưởng cỏ đậu đến ẩm độ đất tháng 11 năm 2003 Chợ Đồn, Bắc Kạn Bảng 2.4 Ảnh hưởng cỏ đậu đến mật độ vi sinh vật đất đất trồng mận Mộc Châu, Sơn La năm 2004 Bảng 2.5 Ảnh hưởng cỏ đậu đến suất ngô nương Chợ Đồn, Bắc Kạn Bảng 2.6 Số lượng khu thí nghiệm 18 Bảng 3.1 Tình hình thời tiết 20 Bảng 4.1 Tốc độ che phủ cỏ đậu 24 Bảng 4.2 Năng suất số nốt sần cỏ đậu 25 Bảng 4.3 Thành phần giới 26 Bảng 4.4 Dung trọng ẩm độ đất 27 Bảng 4.5 Chỉ tiêu hóa tính đất 28 Bảng 4.6 Đường kính gốc cam (đơn vị tính: cm) 30 Bảng 4.7 Tốc độ tăng trưởng đường kính gốc cam ( đơn vị tính: cm/cây/45 ngày) 31 Bảng 4.8 Đường kính cành cam (đơn vị: cm) 32 Bảng 4.9 Chiều dài cành cam (đơn vị: cm) 33 Bảng 4.10 Số trung bình (đơn vị: lá/cành) 34 Bảng 4.11 Tốc độ trung bình (đơn vị: lá/cành/45 ngày) 35 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Hình thái cỏ đậu 10 Hình 2.2: Cỏ đậu trồng phủ bồn cam 11 Hình 2.3: Signal grass (Brachiaria decumbens) and Arachis pintoi cv 12 Hình 2.4: Vườn điều dốc gia đình anh Võ Văn Dũng ấp 3, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) phủ lớp cỏ đậu 17 Hình 2.5: Cây cam sành trại thực nghiệm 18 Hình 1: Vườn thí nghiệm sau tháng 42 Hình 2: Cỏ đậu 15 ngày sau trồng 42 Hình 3: Cỏ đậu 30 ngày sau trồng 43 Hình 4: Cỏ đậu 60 ngày sau trồng 43 Hình 5: Cỏ đậu 90 ngày sau trồng 44 Hình 6: Cỏ đậu 120 ngày sau trồng 44 Hình 7: Cỏ đậu sau 150 ngày trồng 45 Hình 8: Nốt sần rễ cỏ đậu 45 Hình 9: Sâu ăn cỏ đậu 46 Hình 10: Sâu hại cam 46 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chữ viết tắt NT Nghiệm thức ANOVA Analysis of Variance CV Coefficient of Variation ĐC Đối chứng LLL Lần lặp lại P Prob NST Ngày sau trồng TB Trung bình ix PHỤ LỤC Phụ lục 2: Quy trình kỹ thuật trồng cỏ đậu Theo khuyến cáo KS Nguyễn Doãn Dũng: - Chuẩn bị hom giống: Cắt sát gốc giai đoạn bánh tẻ, bắt đầu chuyển sang màu vàng, cao 30-40cm - Chuẩn bị đất trồng: Làm cỏ dại - Cách trồng: Với nơi đất dốc nên trồng theo đường đồng mức theo băng rộng, hẹp tùy địa hình để có tác dụng chống xói mòn cho đất - Dùng cuốc xẻ rãnh sâu 20 - 25 cm - Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 25 - 30 cm - Trồng theo lối áp tường, cụm gồm - hom (cành) cách 10 – 15 cm Lấp đất kỹ, dện chặt, tưới nhẹ vừa đủ ẩm - Chăm sóc: Sau trồng 25 - 30 ngày lạc bắt đầu bén rễ, nẩy chồi, nhổ cỏ tay để tránh bật gốc, chết - Sau làm cỏ dại, phun thêm phân bón AJIFOL-F - Sau khoảng - tháng, cắt thân (hom) để làm giống nhân - Cắt xong, làm cỏ, xới đất cho tơi xốp tưới đủ ẩm cho tiếp tục sinh trưởng, phát triển - Bón (kg) N/126 m2 sinh trưởng tốt 41 Phụ lục 2: Một số hình ảnh thí nghiệm Hình 1: Vườn thí nghiệm sau tháng Hình 2: Cỏ đậu 15 ngày sau trồng 42 Hình 3: Cỏ đậu 30 ngày sau trồng Hình 4: Cỏ đậu 60 ngày sau trồng 43 Hình 5: Cỏ đậu 90 ngày sau trồng Hình 6: Cỏ đậu 120 ngày sau trồng 44 Hình 7: Cỏ đậu sau 150 ngày trồng Hình 8: Nốt sần rễ cỏ đậu 45 Hình 9: Sâu ăn cỏ đậu Hình 10: Sâu hại cam 46 Phụ lục 3: kết phân tích thống kê 3.1 Đường kính gốc cam quýt 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.71 0.354 1.54 0.2709 nt 4.98 1.246 5.43 0.0206 Error 1.84 0.229 Non-additivity 0.24 0.239 1.05 Residual 1.60 0.228 -Total 14 7.53 -Grand Mean= 6.578 Grand Sum= 98.670 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.28% Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 5.493 7.040 7.093 6.637 6.627 3.2 Đường kính gốc cam quýt 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.49 0.244 0.80 0.4837 nt 5.48 1.369 4.47 0.0344 Error 2.45 0.307 Non-additivity 0.65 0.649 2.52 Residual 1.80 0.258 -Total 14 8.42 -Grand Mean= 6.874 Grand Sum= 103.110 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.05% Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 5.763 7.470 7.360 6.897 6.880 47 3.3 Đường kính gốc cam quýt 135 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.47 0.235 0.61 0.5677 nt 5.68 1.421 3.67 0.0554 Error 3.09 0.387 Non-additivity 1.36 1.356 5.46 Residual 1.74 0.248 -Total 14 9.25 -Grand Mean= 7.161 Grand Sum= 107.420 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.68% Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 6.053 7.810 7.657 7.153 7.133 3.4 Tốc độ tăng trưởng đường kính gốc giai đoạn 45 – 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.08 0.042 1.19 0.3520 nt 0.07 0.017 0.49 0.7424 Error 0.28 0.035 Non-additivity 0.22 0.223 27.34 Residual 0.06 0.008 -Total 14 0.43 -Grand Mean= 0.295 Grand Sum= 4.420 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 63.52% Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.263 0.430 0.267 0.260 0.253 48 3.5 Tốc độ tăng trưởng đường kính gốc giai đoạn 90 – 135 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.03 0.014 1.00 0.4088 nt 0.01 0.004 0.27 0.8914 Error 0.11 0.014 Non-additivity 0.01 0.011 0.75 Residual 0.10 0.014 -Total 14 0.15 -Grand Mean= 0.289 Grand Sum= 4.340 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 40.30% Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.293 0.340 0.300 0.257 0.257 3.6 Đường kính cành 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.04 0.022 0.29 0.7568 nt 0.15 0.038 0.50 0.7373 Error 0.60 0.075 Non-additivity 0.10 0.096 1.33 Residual 0.50 0.072 -Total 14 0.79 -Grand Mean= 1.280 Grand Sum= 19.200 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 21.41% Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.097 1.273 1.363 1.290 1.377 49 3.7 Đường kính cành 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.06 0.030 0.38 0.6936 nt 0.14 0.035 0.45 0.7726 Error 0.62 0.078 Non-additivity 0.12 0.119 1.66 Residual 0.50 0.072 -Total 14 0.82 -Grand Mean= 1.406 Grand Sum= Coefficient of Variation= 21.090 Total Count= 15 19.82% Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.243 1.383 1.480 1.400 1.523 3.8 Đường kính cành 135 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.024 0.29 0.7565 nt 0.09 0.023 0.27 0.8887 Error 0.68 0.084 Non-additivity 0.13 0.130 1.67 Residual 0.55 0.078 -Total 14 0.82 -Grand Mean= 1.535 Grand Sum= 23.020 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 18.94% Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.413 1.497 1.607 1.527 1.630 50 3.9 Chiều dài cành 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 455.87 227.935 0.45 0.6548 nt 2030.87 507.718 0.99 0.4632 Error 4083.10 510.387 Non-additivity 14.82 14.824 0.03 Residual 4068.27 581.182 -Total 14 6569.84 -Grand Mean= 100.947 Grand Sum= 1514.210 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 22.38% Means for variable (cd) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 81.640 107.507 101.773 116.640 97.177 3.10 Chiều dài cành 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 587.61 293.803 0.55 0.5997 nt 2446.28 611.570 1.14 0.4054 Error 4309.64 538.705 Non-additivity 55.01 55.011 0.09 Residual 4254.63 607.804 -Total 14 7343.53 -Grand Mean= 107.695 Grand Sum= 1615.430 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 21.55% Means for variable (cd) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 87.763 115.887 105.830 125.790 103.207 51 3.11 Chiều dài cành 135 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 348.56 174.279 0.31 0.7402 nt 2855.97 713.992 1.28 0.3540 Error 4462.50 557.812 Non-additivity 0.85 0.850 0.00 Residual 4461.65 637.378 -Total 14 7667.02 -Grand Mean= 117.756 Grand Sum= 1766.340 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 20.06% Means for variable (cd) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 96.803 129.277 115.557 135.977 111.167 3.12 Số lá/cành 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5426.80 2713.400 2.10 0.1849 nt 7507.07 1876.767 1.45 0.3022 Error 10338.53 1292.317 Non-additivity 440.55 440.552 0.31 Residual 9897.98 1413.997 -Total 14 23272.40 -Grand Mean= 100.800 Grand Sum= 1512.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 35.66% Means for variable (sl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 61.000 114.667 93.333 125.000 110.000 52 3.13 Số lá/cành 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 6235.20 3117.600 2.02 0.1945 nt 7177.73 1794.433 1.16 0.3945 Error 12329.47 1541.183 Non-additivity 389.72 389.725 0.23 Residual 11939.74 1705.677 -Total 14 25742.40 -Grand Mean= 107.800 Grand Sum= 1617.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 36.42% Means for variable (sl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 69.333 123.000 99.667 131.333 115.667 3.14 Số lá/cành 135 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5514.13 2757.067 1.65 0.2508 nt 6992.40 1748.100 1.05 0.4404 Error 13347.20 1668.400 Non-additivity 606.30 606.301 0.33 Residual 12740.90 1820.128 -Total 14 25853.73 -Grand Mean= 121.533 Grand Sum= 1823.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 33.61% Means for variable (sl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 83.667 138.667 113.333 143.667 128.333 53 3.15 Tốc độ giai đoạn 45 – 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 41.20 20.600 0.74 0.5092 nt 14.67 3.667 0.13 0.9667 Error 224.13 28.017 Non-additivity 17.39 17.388 0.59 Residual 206.74 29.535 -Total 14 280.00 -Grand Mean= 7.000 Grand Sum= 105.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 75.62% Means for variable (sl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 8.000 8.333 6.667 6.000 6.000 3.16 Tốc độ giai đoạn 90 – 135 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 22.93 11.467 2.07 0.1891 nt 21.60 5.400 0.97 0.4729 Error 44.40 5.550 Non-additivity 0.26 0.256 0.04 Residual 44.14 6.306 -Total 14 88.93 -Grand Mean= 13.733 Grand Sum= 206.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 17.15% Means for variable (sl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 14.333 15.667 13.667 12.333 12.667 54 3.17 Độ ẩm đất A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.73 1.867 1.29 0.3276 0.0002 nt 130.00 32.500 22.41** Error 11.60 1.450 Non-additivity 1.11 1.113 0.74 Residual 10.49 1.498 -Total 14 145.33 -Grand Mean= 8.667 Grand Sum= 130.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 13.89% Means for variable (da) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 10.000 5.667 13.667 6.000 8.000 3.18 Dung trọng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.002 0.88 0.4529 nt 0.02 0.004 1.90 0.2038 Error 0.02 0.002 Non-additivity 0.00 0.000 0.13 Residual 0.02 0.002 -Total 14 0.04 -Grand Mean= 1.532 Grand Sum= 22.980 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.07% Means for variable (dt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.553 1.563 1.483 1.560 1.500 55 ... TÀI LIỆU 2.1 Tình hình thối hóa đất Theo Hội đồng giới Môi trường Phát tri n (WCED) Liên hợp quốc: “Phát tri n bền vững phát tri n nhằm thỏa mãn nhu cầu người, lại không làm tổn hại tới thỏa mãn... xói mòn hạn chế phát tri n cỏ dại - Cải thiện tính chất lý hóa tính đất, làm đất tơi xốp tăng hàm lượng chất hữu cho đất - Giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cam quýt phát tri n tốt 1.3 Yêu cầu... ngập úng, lũ quét, đất trượt sạt lở, đất bị nhiễm Trên 50% diện tích đất (3,2 tri u ha) vùng đồng 60% diện tích đất (13 tri u ha) miền núi có vấn đề liên quan tới suy thoái đất Nhiều nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA THẢM PHỦ CỎ ĐẬU (Arachis pintoi) ĐẾN ĐẤT TRỒNG CAM QUÝT TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC , ẢNH HƯỞNG CỦA THẢM PHỦ CỎ ĐẬU (Arachis pintoi) ĐẾN ĐẤT TRỒNG CAM QUÝT TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay