KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 8 DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

82 27 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Nơng học Khóa: 2007 – 2011 Sinh viên thực hiện: Bùi Khắc Khánh Giáo viên hướng dẫn: Th.s Trần Thị Dạ Thảo Thành Phố Hồ Chí Minh 5/2011 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN VỤ XUÂN TẠI HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bùi Khắc Khánh Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư Ngành NÔNG HỌC Giảng viên hướng dẫn Th.s TRẦN THỊ DẠ THẢO TS ĐỖ KHẮC THỊNH THÁNG NĂM 2011 i LỜI CẢM ƠN Qua bốn tháng học tập, làm việc nghiên cứu xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh tơi nổ lực học tập làm việc nghiêm túc để hồn thành khóa luận tốt nghiệp cách thành công Bên cạnh thuận lợi, tơi gặp khơng khó khăn, nhiên với giúp đỡ nhà trường nhân viên Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam tơi vượt qua khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn đến: - Ban Giám Hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Ban chủ nhiệm khoa Nông học - Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam Đã tạo điều kiện tốt để tơi học tập nghiên cứu hồn thành tốt khóa luận - Tôi xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Nông học tận tình bảo tơi kiến thức suốt bốn năm học tập - Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô Th.s Trần Thị Dạ Thảo bảo tận tình thời gian tơi thực khóa luận - Cảm ơn Ts Đỗ Khắc Thịnh, cô Hùng Phi Oanh Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam bảo tơi thao tác kĩ thuật ngồi đồng thời gian thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Bùi Khắc Khánh ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất dòng lúa đột biến triển vọng” Đề tài thực xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh Mục đích chọn dòng có triển vọng suất cao, phẩm chất tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, cứng cây, sâu bệnh nhẹ Thời gian thực đề tài từ 15/1/2011 đến 15/5/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, yếu tố, ba lần lặp lại với dòng lúa đột biến triển vọng gồm: Jasmine 85 150 (4), Jasmine 85 250 (2), Jasmine 85 300 (5), Jasmine 85 150 (30), Jasmine 85 250 (27), Jasmine 85 250 (31), Jasmine 85 250 (35), Jasmine 85 (đ/c) chọn lọc qua hệ đời M6 sử lý tia gamma 60Co giống với liều lượng 150 Gy, 200 Gy, 250 Gy, 300 Gy Kết khảo nghiệm dòng lúa triển vọng chọn hai dòng có đặc điểm hình thái, đặc tính nơng học tốt, suất cao đối chứng, phẩm chất gạo ngon, thích hợp với điều kiện địa phương Dòng Jasmine 85 150Gy (30) có chiều cao 94,50 cm; thời gian sinh trưởng khoảng 115 ngày, cứng cây, đòng thẳng, nhiễm bệnh nhẹ, suất đạt 7,20 tấn/ha; chất lượng gạo ngon đạt tiêu chuẩn xuất Dòng Jasmine 85 250Gy (27) có chiều cao 107,20; thời gian sinh trưởng khoảng 117 ngày, cứng cây, đòng thẳng, nhiễm bệnh nhẹ, suất đạt 6,97 tấn/ha; chất lượng gạo ngon đạt tiêu chuẩn xuất iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình vẽ viii Danh sách bảng ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất lúa giới 2.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất lúa Việt Nam 2.3 Cách lai tạo dòng lúa đột biến số giống đột biến 2.3.1 Hiện trạng sản xuất dòng đột biến lúa 2.3.2 Cách lai tạo dòng đột biến 2.3.2.1 Gây tạo nguồn biến dị từ đột biến 2.3.2.2 Chọn lọc nguồn biến dị 2.3.2.3 Đánh giá công nhận giống 2.3.3 Sơ đồ tạo giống đột biến hóa chất 10 iv 2.3.4 Một số giống đột biến xử lý tia phóng xạ 11 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 14 3.1.1 Thời gian thí nghiệm 14 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm 14 3.2 Điều kiện thí nghiệm 14 3.2.1 Đặc điểm tính chất lý hóa tính đất khu thí nghiệm 14 3.2.2 Điều kiện khí hậu thời tiết thời gian làm thí nghiệm 15 3.3 Vật liệu thí nghiệm 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 16 3.4.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 18 3.4.2.1 Các tiêu hình thái 18 3.4.2.2 Các tiêu nông học, sinh lý 19 3.4.2.3 Tính chống chịu sâu bệnh giống lúa 21 3.4.2.4 Các tiêu yếu tố cấu thành suất 23 3.4 2.5 Các tiêu phẩm chất gạo 24 3.4.3 Quy trình kĩ thuật canh tác thí nghiệm dòng lúa đột biến 24 3.5 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 26 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết đánh giá dòng lúa đột biến 27 4.1.1 Đặc điểm hình thái dòng lúa đột biến 27 4.1.2 Các tiêu nông học 29 4.1.3 Chỉ tiêu sinh lý 36 4.1.4 Tính chống chịu sâu bệnh 37 4.1.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất dòng 38 4.1.6 Các tiêu phẩm chất gạo 40 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ v 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC Phụ lục Hình ảnh thí nghiệm 44 Phụ lục Sử lý số liệu thống kê tài liệu liên quan 51 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ NN PTNN: Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đ/c: Đối chứng ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long ĐNB: Đông Nam Bộ EU: European Union ( Liên minh Châu Âu) FAO: Food and Agriculture Organization Gy (Grey): Đơn vị liều lượng phóng xạ HI: (Harvest Index) Hệ số kinh tế hay số thu hoạch IRRI: Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế - International Rice Research Institute Jas 85 (đ/c): Jasmine 85 (đ/c) Jas 85 150 (30): Jasmine 85 150 (30) Jas 85 150 (4): Jasmine 85 150 (4) Jas 85 250 (2): Jasmine 85 250 (2) Jas 85 250 (27): Jasmine 85 250 (27) Jas 85 250 (31): Jasmine 85 250 (31) Jas 85 250 (35): Jasmine 85 250 (35) Jas 85 300 (5): Jasmine 85 300 (5) NSC: Ngày sau cấy NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực tế P.1000 hạt: Trọng lượng 1000 hạt TTGST: Tổng thời gian sinh trưởng USD: Đô la Mỹ USDA: Bộ Nông Nghiệp Mỹ vii Viện KHKT NN MN VN: Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam DANH SÁCH CÁC HÌNH Nội dung Trang Hình 2.1 Sơ đồ tạo giống đột biến hóa chất 10 Hình 3.1 Dòng Jasmine 85 150 Gy(4) giai đoạn chín 44 Hình 3.2 Dòng Jasmine 85 250 Gy(2) giai đoạn chín 44 Hình 3.3 Dòng Jasmine 85 300 Gy(5) giai đoạn chín 45 Hình 3.4 Dòng Jasmine 85 150 Gy(30) giai đoạn chín 45 Hình 3.5 Dòng Jasmine 85 250 Gy(27) giai đoạn chín 46 Hình 3.6 Dòng Jasmine 85 250 Gy(31) giai đoạn chín 46 Hình 3.7 Dòng Jasmine 85 250 Gy(35) giai đoạn chín 47 Hình 3.8 Dòng Jasmine 85 (đ/c) giai đoạn chín 47 Hình 3.9 Cảnh quan giai đoạn chín dòng 48 Hình 3.10 Cảnh quan giai đoạn mạ dòng 48 Hình 4.1 Đồ thị động thái tăng trưởng chiều cao 49 Hình 4.2 Đồ thị tốc độ tăng trưởng chiều cao 49 Hình 4.3 Đồ thị động thái đẻ nhánh 50 Hình 4.4 Đồ thị tốc độ đẻ nhánh 50 Hình 4.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất 51 viii Grand Mean= 23.973 Grand Sum= 575.340 Coefficient of Variation= 5.26% Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 24.485 23.510 23.923 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 23.893 23.160 24.033 24.820 24.367 24.147 24.127 23.233 56 Total Count= 24 Phụ lục 2.4 Tỉ lệ lép lần lặp lại dòng Lần lặp lại Dòng Trung bình I II III Jas 85 150Gy (4) 16,22 20,52 17,85 18,20 Jas 85 250Gy (2) 26,34 33,39 33,14 30,96 A Jas 85 300Gy (5) 25,00 30,30 21,67 25,66 AB Jas 85 150Gy (30) 18,25 23,00 14,48 18,58 Jas 85 250Gy (27) 23,32 25,25 22,75 23,77 BC Jas 85 250Gy (31) 26,39 22,31 22,77 23,82 BC Jas 85 250Gy (35) 18,75 21,22 15,23 18,40 Jas 85 (đ/c) 18,79 35,37 17,36 23,84 BC Trung bình 21,63 26,42 20,66 22,90 CV(%) 16,32 LSD(0,05) 6,54 C C C Data file: Bùi Khắc Khánh Title: Bảng Anova tỉ lệ lép dòng lúa đột biến Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: LEP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 152.25 76.125 5.45 0.0177 NT 408.21 58.316 4.18 0.0110 Error 14 195.50 13.964 Non-additivity 0.35 0.348 0.02 Residual 13 195.15 15.011 -Total 23 755.96 -Grand Mean= 22.903 Grand Sum= 57 549.670 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 16.32% Means for variable (LEP) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 21.632 26.420 20.656 Means for variable (LEP) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 18.197 30.957 25.657 18.577 23.773 23.823 18.400 23.840 Data File : Bùi Khắc Khánh Title : Trắc nghiệm phân hạng LSD tỉ lệ lép dòng lúa đột biến Case Range : 25 - 32 Variable : LEP Function : RANGE Error Mean Square = 13.96 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.544 at alpha = 0.050  Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 18.20 30.96 25.66 18.58 23.77 23.82 18.40 23.84 Ranked Order C A AB C BC BC C BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 58 30.96 25.66 23.84 23.82 23.77 18.58 18.40 18.20 A AB BC BC BC C C C Phụ lục 2.5 Tổng số hạt/bông lần lặp lại dòng Lần lặp lại Dòng Trung bình I II III Jas 85 150Gy (4) 140,25 131,60 126,60 132,79 Jas 85 250Gy (2) 175,40 135,50 140,00 150,36 Jas 85 300Gy (5) 125,60 107,60 136,60 123,27 Jas 85 150Gy (30) 131,50 120,00 147,80 133,21 Jas 85 250Gy (27) 139,80 141,80 133,40 146,43 Jas 85 250Gy (31) 133,40 150,60 125,60 136,53 Jas 85 250Gy (35) 132,00 108,40 124,75 121,92 Jas 85 (đ/c) 165,00 151,25 144,00 153,92 Trung bình 142,87 130,84 137,95 137,22 CV(%) 9,11 Data file: Bùi Khắc Khánh Title: Bảng Anova tổng số hạt/bơng dòng lúa đột biến Function: ANOVA-2 Data case to 25 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tonghat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 600.00 300.002 1.95 0.1792 nt 2693.94 384.848 2.50 0.0685 Error 14 2155.00 153.929 Non-additivity 61.87 61.871 0.38 Residual 13 2093.13 161.010 -Total 23 5448.94 -Grand Mean= 136.185 Grand Sum= 59 3268.450 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 9.11% Means for variable (tonghat) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 142.869 130.844 134.844 Means for variable (tonghat) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 132.817 150.300 123.267 133.100 138.333 136.533 121.717 153.417 Phụ lục 2.6 Năng suất thực tế lần lặp lại dòng Dòng Lần lặp lại Trung bình I II III Jas 85 150Gy (4) 7,20 6,70 7,00 6,97 A Jas 85 250Gy (2) 5,20 5,80 5,00 5,33 Jas 85 300Gy (5) 5,80 5,80 6,00 5,87 BC Jas 85 150Gy (30) 7,40 7,00 7,20 7,20 A Jas 85 250Gy (27) 7,30 6,70 6,90 6,97 A Jas 85 250Gy (31) 6,20 6,20 6,20 6,20 B Jas 85 250Gy (35) 5,40 4,60 5,20 5,07 D Jas 85 (đ/c) 5,60 5,00 5,80 5,47 CD Trung bình 6,26 5,98 6,16 6,13 CV(%) 4,61 LSD(0,01) 0,68 60 CD Data file: Bùi Khắc Khánh Title: Bảng Anova suất thực tế dòng lúa đột biến Function: ANOVA-2 Data case to 25 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.34 0.170 2.13 0.1555 nt 14.47 2.068 25.86 0.0000 Error 14 1.12 0.080 Non-additivity 0.03 0.027 0.32 Residual 13 1.09 0.084 -Total 23 15.93 -Grand Mean= 6.133 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.61% 147.200 Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 6.262 5.975 6.162 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 6.967 5.333 5.867 7.200 6.967 6.200 5.067 5.467 61 Total Count= 24 Data File : Bùi Khắc Khánh Title : Trắc nghiệm phân hạng LSD suất thực tế dòng lúa đột biến Case Range : 26 - 33 Variable : nstt Function Error Mean Square = 0.08000 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6875 at alpha = 0.010  Original Order  Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 6.967 5.333 5.867 7.200 6.967 6.200 5.067 5.467 Ranked Order A CD BC A A B D CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 7.200 6.967 6.967 6.200 5.867 5.467 5.333 5.067 A A A B BC CD CD D Phụ lục 2.7 Chiều rộng đòng lần lặp lại dòng lúa đột biến Dòng Lần lặp lại Trung bình I II III Jas 85 150Gy (4) 1,60 1,73 1,52 1,60 Jas 85 250Gy (2) 1,76 1,54 1,72 1,67 Jas 85 300Gy (5) 1,68 1,72 1,70 1,70 Jas 85 150Gy (30) 1,50 1,36 1,54 1,46 Jas 85 250Gy (27) 1,54 1,60 1,60 1,58 Jas 85 250Gy (31) 1,64 1,48 1,56 1,56 Jas 85 250Gy (35) 1,70 1,60 1,54 1,61 Jas 85 (đ/c) 1,84 1,68 1,55 Trung bình 1,66 1,59 1,59 1,70 1,61 CV(%) 5,40 62 Data file: Bùi Khắc Khánh Title: Bảng Anova chiều rộng đòng dòng lúa đột biến Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: rong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.011 1.50 0.2568 nt 0.13 0.019 2.53 0.0664 Error 14 0.11 0.008 Non-additivity 0.00 0.001 0.14 Residual 13 0.11 0.008 -Total 23 0.26 -Grand Mean= 1.614 Grand Sum= Coefficient of Variation= 38.740 5.40% Means for variable (rong) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1.657 1.589 1.596 Means for variable (rong) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.617 1.673 1.700 1.467 1.580 1.560 1.613 1.703 63 Total Count= 24 Phụ lục 2.8 Chiều dài đòng lần lặp lại dòng lúa đột biến Lần lặp lại Dòng Trung bình I II III Jas 85 150Gy (4) 37,67 38,00 30,20 34,55 Jas 85 250Gy (2) 37,40 31,40 41,80 36,87 Jas 85 300Gy (5) 32,60 32,80 33,90 33,10 Jas 85 150Gy (30) 34,25 34,60 30,60 33,11 Jas 85 250Gy (27) 35,00 36,60 34,50 35,43 Jas 85 250Gy (31) 35,00 35,50 33,00 34,42 Jas 85 250Gy (35) 32,75 31,20 30,60 31,43 Jas 85 (đ/c) 37,80 36,20 34,63 Trung bình 35,31 34,54 33,65 36,29 34,40 CV(%) 8,00 Data file: Bùi Khắc Khánh Title: Bảng Anova chiều dài đòng dòng lúa đột biến Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 4: dai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 10.97 5.486 0.72 0.5038 nt 67.75 9.679 1.27 0.3318 Error 14 106.64 7.617 Non-additivity 1.74 1.744 0.22 Residual 13 104.89 8.069 -Total 23 185.36 -Grand Mean= 34.500 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8.00% 64 828.000 Total Count= 24 Means for variable (dai) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 35.309 34.537 33.654 Means for variable (dai) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 35.290 36.867 33.100 33.150 35.367 34.500 31.517 36.210 Phụ lục 2.9 Chiều cao lần lặp lại dòng lúa đột biến Dòng Lần lặp lại Trung bình I II III Jas 85 150Gy (4) 107,50 103,40 109,60 106,79 A Jas 85 250Gy (2) 95,40 83,80 97,40 92,20 BC Jas 85 300Gy (5) 82,80 80,00 90,20 84,33 Jas 85 150Gy (30) 93,50 91,40 98,40 94,50 BC Jas 85 250Gy (27) 107,80 107,20 106,60 107,20 A Jas 85 250Gy (31) 99,20 103,20 98,60 100,33 AB Jas 85 250Gy (35) 91,00 87,00 103,00 93,23 BC Jas 85 (đ/c) 88,00 87,50 79,00 Trung bình 95,65 92,94 97,85 85,00 C 95,45 CV(%) 4,97 LSD(0,01) 11,53 65 C Data file: Bùi Khắc Khánh Title: Bảng Anova chiều cao dòng lúa đột biến Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 5: ccc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 96.88 48.440 2.15 0.1532 nt 1627.66 232.523 10.33 0.0001 Error 14 315.26 22.519 Non-additivity 3.80 3.803 0.16 Residual 13 311.46 23.958 -Total 23 2039.80 -Grand Mean= 95.479 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2291.500 4.97% Means for variable (ccc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 95.650 92.938 97.850 Means for variable (ccc) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 106.833 92.200 84.333 94.433 107.200 100.333 93.667 84.833 66 Total Count= 24 Data File : Bùi Khắc Khánh Title : Trắc nghiệm phân hạng LSD chiều cao dòng lúa đột biến Case Range : 28 - 35 Variable : CC Function : RANGE Error Mean Square = 22.52 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.53 at alpha = 0.010  Original Order  Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 106.8 92.20 84.33 94.43 107.2 100.3 93.67 84.83 Ranked Order A BC C BC A AB BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 107.2 106.8 100.3 94.43 93.67 92.20 84.83 84.33 A A AB BC BC BC C C Phụ lục 2.10 Chiều dài bơng lần lặp lại dòng lúa đột biến Dòng Lần lặp lại Trung bình I II III Jas 85 150Gy (4) 23,75 22,50 23,00 23,07 Jas 85 250Gy (2) 26,70 25,25 24,20 25,39 A Jas 85 300Gy (5) 23,80 22,60 23,80 23,41 CD Jas 85 150Gy (30) 24,75 24,40 24,70 24,61 AB Jas 85 250Gy (27) 24,40 24,00 24,88 24,44 ABC Jas 85 250Gy (31) 23,40 24,00 23,10 23,50 BCD Jas 85 250Gy (35) 24,75 23,20 25,00 24,31 ABC Jas 85 (đ/c) 24,20 24,25 25,50 Trung bình 24,47 23,78 24,27 24,65 AB 24,17 CV(%) 2,87 LSD(0,05) 1,21 67 D Data file: Bùi Khắc Khánh Title: Bảng Anova chiều dài bơng dòng lúa đột biến Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 6: bong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.05 1.023 2.13 0.1557 nt 12.64 1.805 3.76 0.0168 Error 14 6.72 0.480 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 13 6.72 0.517 -Total 23 21.41 -Grand Mean= 24.172 Grand Sum= Coefficient of Variation= 580.130 2.87% Means for variable (bong) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 24.469 23.775 24.273 Means for variable (bong) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 23.083 25.383 23.400 24.617 24.427 23.500 24.317 24.650 68 Total Count= 24 Data File : Bùi Khắc Khánh Title : Trắc nghiệm phân hạng LSD chiều dài dòng lúa đột biến Case Range : 29 - 36 Variable : DAI BONG Function : RANGE Error Mean Square = 0.4800 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.213 at alpha = 0.050  Original Order  Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 23.08 25.38 23.40 24.62 24.43 23.50 24.32 24.65 Ranked Order A D CD AB ABC BCD ABC AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 25.38 24.65 24.62 24.43 24.32 23.50 23.40 23.08 A AB AB ABC ABC BCD CD D Phụ lục 2.11 Mật độ đóng hạt lần lặp lại dòng lúa đột biến Dòng Lần lặp lại Trung bình I II III Jas 85 150Gy (4) 5,91 5,85 5,50 5,76 Jas 85 250Gy (2) 6,57 5,37 5,79 5,92 Jas 85 300Gy (5) 5,28 4,76 5,74 5,27 Jas 85 150Gy (30) 5,31 4,92 5,98 5,41 Jas 85 250Gy (27) 5,73 5,91 6,36 5.99 Jas 85 250Gy (31) 5,70 6,28 5,44 5,81 Jas 85 250Gy (35) 5,33 4,67 4,99 5,02 Jas 85 (đ/c) 6,82 6,24 5,65 Trung bình 5,83 5,50 5,68 6,22 5,67 CV(%) 8,12 69 Data file: Bùi Khắc Khánh Title: Bảng Anova mật độ đóng hạt dòng lúa đột biến Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 7: hat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.44 0.220 1.04 0.3805 nt 3.61 0.515 2.43 0.0746 Error 14 2.97 0.212 Non-additivity 0.04 0.040 0.18 Residual 13 2.93 0.225 -Total 23 7.02 -Grand Mean= 5.669 Grand Sum= Coefficient of Variation= 136.060 8.12% Means for variable (hat) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 5.831 5.500 5.676 Means for variable (hat) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 5.753 5.910 5.260 5.403 6.000 5.793 4.997 6.237 70 Total Count= 24
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 8 DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 8 DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay