Đề tài: Vấn đề sống thử của sinh viên hiện nay

27 94 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:03

Đề tài: Vấn đề sống thử của sinh viên hiện nay.Ý nghĩa nghiên cứu: Việc nghiên cứu quan điểm của sinh viên đối với vấn đề “sống thử” có ý nghĩa quan trọng trong quá trình học tập và phát triển nhân cách của sinh viên,giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn hơn về việc sống thử Đề tài: Vấn đề sống thử sinh viên NHĨM LỚP 14 MƠN: NGUN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ DANH SÁCH NHĨM LỚP 14 • • • • A B C D • • • • A B C D Lý chọn đề tài A Giới thiệu đề tài Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu Đối tượng, nội dung nghiên cứu Bố cục B Nội dung Phương pháp thu thập số liệu Cơ sở lý luận Tổng hợp thống kê C Kết luận Phân tích số liệu A GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Lý chọn đề tài Nhưng vấn đề sống thử lại lỗi lo xã hội Tình u nhu cầu đáng tất cảmất mọidần nếp sống văn làm người, sinh viên xahóa nhàtươi thiếu vắng đẹp 4000 năm lịch sử tình cảm gia đình sẻ chia “nửa kia”  lúc khó khăn, vui buồn thật điều hạnh phúc A GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu Mục địchnghiên nghiên cứu: cung cấp • Ý nghĩa cứu:Thăm Việcdò, nghiên cứu nhìnđiểm tồn diện vềviên quan đối niệmvới “sống thử” quan củahơn sinh vấn đề sinhthử” viên Học Ngânquan hàng.trọng Cùng với “sống có ýviện nghĩa phân tíchhọc giúptập chúng thấy triển mặt tồn trình ta phát nhân củacủa vấn đề này.viên,giúp sinh viên có cách sinh nhìn đắn việc sống thử A GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: bạn sinh viên HVNH Dưới 18 tuổi Từ 18 đến 22 tuổi Trên 22 tuổi  Phạm vi nghiên cứu: Trường HVNH A GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Phương pháp thu thập số liệu • Phương pháp điều tra  Chọn mẫu 75 sinh viênThu thập thông tin gián tiếp bàng hỏi  Sử dụng phần mền sử lý liệu quen thuộc Exce, SPSS A GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Phương pháp thu thập số liệu • Ưu Quyđiểm trình điều tra  Lập bảng hỏi • Nhanh, gọn, dễ lấy thông tin đối tượng  Thông internet thuộc phạmqua vi nghiên cứu đăng lên group sinh viên HVNH để Nhược điểm điều tra Vì điềukết tra gián tiếp thơng qua mạng xã hội nên • Nhận chưa đạt độ xác cao (có thể độ thiếu trách nhiệm người trả lời phiếu hỏi, …) B NỘI DUNG Cơ sở lý luận Sống thử Sống thử việc người khác giới chung sống với vợ chồng trước nhân mà khơng có rang buộc mặt pháp lý Sống thật Là đời sống vợ chồng có đăng ký kết theo quy định pháp luật bảo hộ quyền bên, có mối quan hệ với pháp luật Phân tích số liệu Nhận xét  Trong độ tuổi • Tuổi từ 18-22 chiếm tỷ trọng cao 93,3% tương đương 70 người • Trên 22 tuổi chiếm 4% tương đương người • Còn lại 18 chiếm 2,7% Độ tuổi 2.7 93.3 Từ 18 - 22 Trên 22 Dưới 18 Phân tích số liệu Sống thử Là mợt mộtnữ nam Là một nam sốngmột với nữnhưng sống không với vợ chồng có ràng 80% nhưvề vợpháp chồng ḅc luật khơng có Chỉ hình thứcbuộc góp gạo thởi cơm ràng pháp 4% luật chung Chỉ hình thức 13.30 gạo thổikẻng cơm Là góp ăn cơm trước % chung Là ăn cơm trước Sống chung với không kẻng 2.70% quan hệ Sống chung với không quan hệ Phân tích số liệu Nhận xét • • Có 65,3% sinh viên thời biết đến tượng "sống thử" cho tượng phổ biến 33,3% sinh viên nghe qua đến "sống thử" cho chưa phải tượng phổ biến Chuyện sống thử giới trẻ đặc biệt sinh viên thời 33.3 1.4 65.3 Rất nhiều tượng phổ biến Chưa nghe qua Có nghe qua khơng phổ biến Phân tích số liệu Nhận xét Để biết tượng có nhiều hình thức, • 9,3% biết qua truyền miệng • 34.7% biết qua internet • 8% sách báo • 52% biết qua hình thức Bạn biết tượng sống thử qua 30.67% 52.00% 9.33% 8.00% Internet Truyền miệng Sách báo, truyền hình Cả phương án Phân tích số liệu Sống thử sinh viên có ảnh hưởng đến vấn đề gì? • • • • • Học tâp: 32% Tâm lý: 29.3 % Tài chính: 13.3 % Sức khỏe: 6.7 % Mọi người xung quanh: 2.7 % • Vấn đề khác: 16 % 16.00% 6.70% 32.00% 2.70% Học Tập Tâm lý Tài Sức khỏe 13.30% 29.30% Mọi người xung quanh Vấn đề khác Phân tích số liệu Nguyên nhân dẫn đến việc sống thử Nhận xét: Hầu hết bạn cho ngun Chỉ đơn tình thơithúc thúc nhân việc sống thử tình uu thơi thổi cơm thoả mãn nhu cầu tình dục Còn lạiGóp sốgạo cho 9.33% 2.67% chung cho rẻ "sống thử" đôi bên kiếm lợi Để thỏa mãn nhu cầu ích32.00% từ đối phương tiết 54.67% kiệm đượctình dục khoản chi phí trong1.33% sinh hoạt giúp cho người khó Tò mòbớt muốn biết sống thử ntn khăn sống Nhưng chí Mục khác có bạn cho "sống thử" thể hiểu biết Phân tích số liệu Nhận xét : Khi khảo sát ý kiến bạn SV việc nên hay không nên sống thử thì: • 81,3% cho khơng nên mang lại ảnh hưởng xấu đến việc học tập sinh hoạt sinh viên tương lai • 16% lại cho nên sống thử giúp bạn trẻ có thêm kinh nghiệm cho sống nhân sau • Nhưng có ý kiến cho nên cân nhắc cẩn thận trước định có nên sống thử hay khơng Sinh viên có nên sống thử 2.6 81.3 16 Nên sống thử giúp bạn trẻ có thêm kinh nghiệm sống nhân sau Khơng nên mang lại ảnh hưởng xấu đến việc học tập sinh hoạt cảu sinh viên Mục khác Phân tích số liệu Nhận xét • 88% bạn SV chưa sống thử • 9,3% nghĩ đến việc sống thử chưa sống thử • 2,7% sống thử Bạn đã từng sống thử 9.3 Chưa 2.7 Rồi Đã nghĩ chưa sống thử 88 Phân tích số liệu Nếu bạn đã từng sống thử, bạn thấy thái độ của bạn bè gia đình với mọi người xung quanh đói với việc Nhận xét: Khi xem xét vấn đề thái độ gia đình, bạn bè, người xung quanh việc sống thử • 82,7% phản đối gay gắt việc • bên cạnh có 16% người đồng tình ủng hộ • số lại chưa sống thử nên chưa biết thái độ người 16 Phản đối gay gắt Đồng tình ủng hộ Mục khác 1.4 82.7 Phân tích số liệu Phương pháp phân tích Đối với mục tiêu cụ thể Ứng dụng phương pháp thống kê miêu tả biểu đồ diện tích hình tròn để mô tả thực trạng sống thử bạn trẻ Đối với mục tiêu cụ thể Đối với mục tiêu cụ thể Ứng dụng phương pháp thống kê miêu tả biểu đồ diện tích tròn để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc sống thử giới trẻ Sử dụng phương pháp tự luận để nêu nguyên nhân, hậu sống thử biện pháp giúp cho giới trẻ có nhìn tồn diện, đắn nhằm hạn chế tác hại việc sống thử C KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU Qua điều tra, tìm hiểu thực tế thấy phần lớn sinh viên HVNH có nhìn đắn vấn đề sống thử hầu hết bạn nghe nhiều sống thử nhiên phận khơng nhỏ bạn sinh viên có quan niêm lệch lạc vấn đề sống thử từ kết phân tích liêu chúng tơi đúc kết cho bạn nguyên nhân, tác động hậu quả, giải pháp cho vấn đề nhức nhối xã hội C KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU  Nguyên nhân • Nguyên nhân từ thân Theo TS tâm lý họctừ Trương Bích Hà: “Do đến với • Ngun nhân giaThị đình tò mò, tiết kiệm, người khác sống thử • Ngun nhân sống thử để từ thỏaxã mãnhội dục vọng thời Mặt khác, hội nhập văn hoá làm cho giới trẻ sống “tây hố” khơng biết đến tảng đạo đức người” C KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU  Tác động của việc sống thử • Tiêu Tíchcực cực o phù thời hợp mỹ tục Việt o Khơng Có nhiều gianphong bên o Nam Cùng chia sẻ tài o Khơng hào hứng cho nhân sau o Hiểu sống thử o Gây Thoải mái, rắc tự “yêu o nhiều rối mặtđương” pháp lý mà o Tranh người khôngcãi, bịMọi ngăn cấmbàn tán, dèm pha o Mang thai ý muốn o Gây hoảng loạn tâm lý C KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU  Giải pháp Nhà trường xã hợi Gia đình: Bản thân • Tổ chức buổi tọa đàm cho sinh viên bàn việc sống thử • Tích cực đẩy mạnh việc truyền thông - Giáo dục từ nhỏ, động viên, dạy bảo, hướng •- Học Ngăn chặn, loại phimgia ảnh, tạp chí yêu hỏi, traucuộc dồibỏ kiến thứcbài vềnhạc, tình tiểu u,thuyết, nhân đình đến sống lành mạnh đương trangsống webthử đen - mặt Quantrái tâmcủa đầyviệc đủ đến đời sống tinh thần gái - Tham- Luôn gia động giao lưu, tiếp1 gia xúcđình nhiều vớiphúc tạo hoạt co cảmtập giácthể, sống hạnh xã hội-để mở mang kiến thức Khơng nên cấm đốn chưa giải thích rõ ràng cho vấnvới đề.sống thử - Nói khơng CẢM ƠN CƠ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Vấn đề sống thử của sinh viên hiện nay, Đề tài: Vấn đề sống thử của sinh viên hiện nay, A. giới thiệu đề tài, C. kết luận nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay