Một số phương pháp sử dụng thiết bị dạy học nhằm giúp học sinh học tốt môn lịch sử ở trường THCS

17 27 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 20:52

sđsdViệc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học là cần thiết đối với sự tiếp thu của học sinh. Nhất là với vấn đề đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, trong tôi nảy sinh ý tưởng nâng cao chất lượng dạy và học bằng cách sử dụng đồ dùng dạy học như thế nào để có hiệu quả cao phục vụ đổi mới phương pháp dạy học. Đó là một giải pháp bước đầu, nhằm tháo gỡ những vướng mắc về việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các giờ học ở trường THCS MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài……………………………………………………… trang II Mục đích nghiên cứu………………………………………………… trang III Đối tượng nghiên cứu……………………………………………… trang IV Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… trang PHẦN II: NỘI DUNG I Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm……………………………… trang II Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm… …… trang III Vận dụng nội dung dạy họctích hợp, liên mơn vào 14 “Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất”, sách giáo khoa lịch sử lớp 9……… … trang Về kiến thức…………………………………………… trang Về kĩ năng, học sinh rèn luyện kĩ năng…………………… trang Về thái độ: …………………………………………………… trang Nội dung, hình thức phương pháp tổ chức học ………… trang IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm …………………………… trang 15 PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận …………………………………………………….… trang 16 Kiến nghị …………………………………………………… trang 16 Phụ lục ……………………………………………………… trang 17 PHẦN I: MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Nói đến vai trò thiết bị dạy học V.P.Golov nêu rõ: “phương tiện dạy học điều quan trọng để thực nội dung giáo dưỡng, giáo dục phát triển học sinh trình dạy học” Nghị 40/2000/QH Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi chương trình giáo dục phổ thơng nêu rõ: “Đổi chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học phải thực đồng với nâng cấp đổi trang thiết bị dạy học” Thiết bị dạy học gồm nhóm: Thiết bị dạy học truyền thổng gồm bảng, tranh vẽ, mơ hình, vật thật, đồ, đồ… thiết bị dạy học đại gồm đầu đĩa CD, VCD, máy tính, máy chiếu đa Việc kết hợp hài hoà thiết bị dạy học truyền thống thiết bị dạy học đại tạo hứng thú, tăng hiệu học tập cho học sinh giảm vất vả giáo viên trình giảng dạy Thiết bị dạy học giúp học sinh hiểu nõ chất khái niệm trừu tượng, sờ khoa học minh chứng có sức thuyết phục, vật trực quan sinh động nhất, giúp việc học trở nên nhẹ nhàng, hiệu Nhưng thục tế cho thấy, nhiều trường trung học sở hiệu sử dụng thiết bị dạy học nhiều hạn chế, mà nguyên nhân sổ đông giáo viên thiếu nhiệt tình, trách nhiệm chưa cao, thiếu kĩ sử dụng thiết bị dạy học Mặt khác, nhà trường chưa cung ứng thiết bị dạy học cách đầy đủ, có hệ thống, đặc biệt thiết bị dạy học đại Việc sử dụng thiết bị dạy học làm tăng cường nhịp độ trình bày tài liệu chuyền tải thơng tin, giúp học sinh say mê học tập Thiết bị dạy học cung cấp thơng tin xác, đầy đủ tượng, đối tượng phản ánh, nâng cao tính trực quan cho trình dạy học Thiết bị dạy học làm giảm nhẹ cường độ lao động phạm người dạy người học Với ưu điểm thiết bị dạy học, chọn đề tài “Một số phương pháp sử dụng thiết bị dạy học nhằm giúp học sinh học tốt môn lịch sử trường PTDT Bán Trú THCS Sơn Điện” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm năn học 2017-2018 Tuy nhiên, thiết bị dạy học với phạm trù rộng với nhiều chủng loại, danh mục qui định Bộ giáo dục đào tạo, khn khổ sáng kiến kinh nghiệm sâu vào khai thác lĩnh vực đồ, biểu đồ có sách giáo khoa sách giáo khoa chưa đề cập II Mục đích nghiên cứu Dạy học nghề sáng tạo Người giáo viên đứng bục giảng ln gặp vấn đề tình thật phong phú, đa dạng, đòi hỏi phải có cách sử lý, giải sáng tạo.Trong sử dụng đồ dùng dạy học nhiều câu hỏi nội dung kiến thức, phương pháp dạy học đặt từ thực tế lớp, đòi hỏi giáo viên phải tìm lời giải đáp nhằm phục vụ cho yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy Việc sử dụng đồ dùng dạy học tiết học cần thiết tiếp thu học sinh Nhất với vấn đề đổi phương pháp dạy học nay, nảy sinh ý tưởng nâng cao chất lượng dạy học cách sử dụng đồ dùng dạy học để có hiệu cao phục vụ đổi phương pháp dạy học Đó giải pháp bước đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc việc sử dụng đồ dùng dạy học học trường PTDT bán trú THCS Sơn Điện III Đối tượng nghiên cứu Việc thực đề tài “Một số phương pháp sử dụng thiết bị dạy học nhằm giúp học sinh học tốt môn lịch sử trường PTDT Bán Trú THCS Sơn Điện” hướng tới đối tượng nghiên cứu tính khả thi việc sử dụng thiết bị dạy học vào trình dạy học thầy trò, đáp ứng yêu cầu mục tiêu dạy học theo hướng đại phát triển lực học sinh Từ tính khả thi đề tài, thân tơi góp phần khẳng định chủ trương Đảng Nhà nước, Bộ GD – ĐT đắn việc đổi toàn diện giáo dục Mặt khác, để thực đề tài, chọn đối tượng học sinh khối chủ yếu làm thí điểm với số lượng 59 học sinh chia làm lớp Với việc chọn đối tương học sinh trên, mong muốn việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học làm tăng hứng thú cho học sinh việc học tập lịch sử, giúp em tìm tòi khám phá, khơng e ngại với mơn xã hội lịch sử IV Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, thân áp dụng số phương pháp phương pháp so sánh ưu điểm việc áp dụng giảng dạy đồ, biểu đồ lớp khối môn nhằm rút so sánh chất lượng Phương pháp thu thập xắp xếp trình tự đồ, biểu đồ… theo nội dung học cách hợp lý phù hợp với nội dung Đặc biệt sử dụng phương pháp khác như: Phương pháp thông tin - tái lịch sử: Giáo viên trình bày tài liệu mới, nhắc lại kiến thức học có liên quan đến việc tiếp thu kiến thức Giáo viên chủ yếu trình bày kiện xác, quy định chương trình giúp học sinh ghi nhớ thơng qua hoạt động q trình tâm lí nhận thức số trường hợp trình bày tài liệu Việc thơng tin tái lịch sử thực trình bày miệng với hệ thống dạy học tương ứng: Tường thuật, miêu tả… sử dụng đồ dùng trực quan Phương pháp nhận thức lịch sử: Giáo viên trình bày kiện, tượng hình thức tổng quát, mối liên hệ chất nó, giúp học sinh từ biết đến hiểu sâu sắc kiện trình lịch sử Phương pháp nhận thức lịch sử tiến hành thông qua dạy học nêu vấn đề, nêu câu hỏi có tính chất tập nhận thức Phương pháp tìm tòi nghiên cứu: Phương pháp tìm tòi nghiên cứu tiến hành thơng qua hình thức từ thấp đến cao công việc học tập sử dụng sách giáo khoa tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi, hoàn thành tập, bước đầu tập dượt nghiên cứu vấn đề lịch sử PHẦN II: NỘI DUNG I Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Việc học tập Lịch sử, học tập môn nhà trường nhằm cung cấp kiến thức khoa học, hình thành giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức trị cho học sinh Trong nhiều năm qua Sở Giáo Dục Đào Tạo Thanh Hoá, Phòng Giáo Dục Đào Tạo Quan Sơn tổ chức, triển khai nhiều lớp tập huấn việc đổi phương pháp dạy học Đây nội dung đông dảo giáo viên quan tâm khẳng định vai trò quan trọng việc đổi phương pháp dạy học việc nâng cao chất lượng dạy học Bộ môn Lịch sử cung cấp cho học sinh kiến thức sở khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh khơng nhớ mà phải hiểu vận dụng kiến thức học vào sống Cho nên, với môn học khác, việc học tập Lịch sử đòi hỏi phát triển tư duy, thơng minh, sáng tạo Đã có quan niệm sai lầm cho học Lịch sử cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ kiện - tượng lịch sử đạt, không cần phải tư - động não, khơng có tập thực hành,… Đây nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môn học Điều quan trọng trong việc đổi phương pháp dạy học thầy dạy để học sinh động não, làm thay đổi chất lượng hoạt động trí tuệ học sinh, làm phát triển trí thơng minh, trí sáng tạo em Hiện nay, trình dạy học lớp, hoạt động trí tuệ chủ yếu học sinh ghi nhớ tái nhà, học sinh tự học dạng học làm bài… hướng dẫn lớp, nên hoạt động trí tuệ học sinh nặng rèn luyện trí nhớ khả tái Như vậy, rèn luyện lực tư duy, khả tưởng tượng, sáng tạo phát triển trí tuệ, trí thơng minh… học sinh nói chung, xem nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ quan trọng trình dạy học đại Vì vậy, then chốt việc đổi phương pháp dạy học điều chỉnh mối quan hệ tái sáng tạo, đến việc tăng cường phương pháp sáng tạo nhằm đổi tính chất hoạt động nhận thức học sinh trình dạy học II Cơ sở thực tiễn: Dạy học Lịch sử dạy diễn khứ, học có nhiều kiện khái niệm lịch sử học sinh phải nhớ hiểu Trong thực tế nay, nhiều học sinh học tập cách thụ động, đơn nhớ kiến thức cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ tư Học sinh học biết đấy, nhớ kiến thức lịch sử cách rời rạc nhanh quên Ngồi ra, quan niệm sai lệch vị trí, chức môn lịch sử đời sống xã hội Một số học sinh phụ huynh có thái độ xem thường mơn lịch sử, coi mơn học phụ, mơn học thuộc lòng, khơng cần đầu tư công sức nhiều, dẫn đến hậu học sinh không nắm đựơc kiện lịch sử bản, nhớ sai, nhầm lẫn kiến thức lịch sử tượng phổ biến thực tế nhiều trường Trong điều kiện nay, việc giảng dạy học tập mơn lịch sử nhiều bất cập như: Chương trình sách giáo khoa nặng nề, tải kết cấu nội dung, thời lượng chương trình Chương trình nặng lí thuyết mà số tiết thực hành ơn tập (tiêu biểu chương trình Sử học kì II) Trong dạy lại có nhiều kiện làm cho học sinh hứng thú học lịch sử khó nhớ, khó thuộc (bài 28, 29 sách giáo khoa lịch sử lớp 9) Qua nhiều năm giảng dạy lịch sử, thân trăn trở để tìm phương pháp giúp học sinh hứng thú học tập môn đạt kết cao Một phương pháp có hiệu tơi thực gây hứng thú học tập cho học sinh sử dụng đồ, biểu đồ tự làm có sách giáo khoa để dạy củng cố học Trên sở đó, thân chọn đề tài nhỏ đổi phương pháp dạy học: Một số phương pháp sử dụng thiết bị dạy học nhằm giúp học sinh học tốt môn lịch sử trường PTDT Bán Trú THCS Sơn Điện III Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Trong năm qua, chương trình sách giáo khoa có thay đổi, điều chỉnh giảm tải lượng kiến thức học nhiều Đa số học sinh nhớ hết kiện lịch sử không hiểu Vì để giúp học sinh hiểu nhanh chóng giáo viên sử dụng đồ có sẵn sách giáo khoa tự làm để cụ thể hóa kiện lịch sử hình thành khái niệm lịch sử cho học sinh đồ loại đồ dùng trực quan quy ước, sử dụng tốt đem lại hiệu cao Trong đề tài xin chủ yếu đưa đồ khơng có sẵn sách giáo khoa mà giáo viên tự làm để giúp học sinh nhanh chóng cụ thể hóa kiến thức, tạo biểu tượng lịch sử củng cố học IV Các biện pháp Trong dạy học lịch sử, không trực tiếp quan sát kiện nên phương pháp trực quan góp phần quan trọng việc tạo biểu tượng cho học sinh, cụ thể hóa kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đồ dùng trực quan có nhiều loại đồ thuộc loại đồ dùng quy ước Nhiều dạy lịch sử có nhiều thông tin kiện học sinh nhớ hết, GV hệ thống đồ học trở nên ngắn gọn dễ hiểu Qua thực tế giảng dạy nhiều năm thân xin đưa số kinh nghiệm nhỏ việc sử dụng đồ để dạy học môn lịch sử Quá trình thực sau : Xác đinh loại đồ : * Loại đồ có sẵn sách giáo khoa : Giáo viên sử dụng đồ để khai thác khả tư học sinh, không nên dùng đồ để minh họa * Loại đồ khơng có sẵn sách giáo khoa : Sử dụng đồ để cụ thể hóa kiến thức tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh học : Ví dụ : Khi dạy 2- Lịch sử lớp Bài “Sự suy vong chế dộ phong kiến hình thành chủ nghĩa tư Châu Âu” GV giảng đến phần hình thành chủ nghĩa tư Châu Âu giúp học sinh từ kênh chữ sách giáo khoa vẽ đồ hình thành giai cấp xã hội phong kiến, sau GV kết luận đồ sau : Chủ xưởng, chủ đồn điền, thương nhân giàu có GIAI CẤP TƯ SẢN Nơng nơ nơ lệ da đen GIAI CẤP VƠ SẢN Nhìn vào đồ học sinh dễ dàng nhận thấy giai cấp Tư sản vô sản hình thành từ tầng lớp xã hội phong kiến đồ trực quan dễ nhớ dễ hiểu Giai cấp tư sản hình thành từ chủ xưởng, chủ đồn điền, thương nhân giàu có Còn giai cấp vơ sản hình thành từ nông nô nô lệ da đen Sự hình thành giai cấp sở dẫn đến hình thành mâu thuẫn xã hội thay cho xã hội phong kiến Ví dụ 2: Khi dạy 4- Lịch sử 7: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Đây dạng khơng có đồ vẽ sẵn sách giáo khoa, không yêu cầu học sinh kĩ vẽ đồ, mục tiêu học làm cho học sinh hiểu rõ phân hố hình thành tầng lớp xã hội tác động hình thức sản xuất mới, để đạt mục đích giáo viên lại cần thiết phải sử dụng đến phương tiện trực quan có hiệu đồ Bước 1: Cho học sinh đọc kênh chữ sách giáo khoa Bước 2: GV treo đồ phân hoá xã hội phong kiến bảng đen Quý tộc ĐỊA CHỦ Nông dân giàu Nông dân công xã Nơng dân tự canh Nơng dân nghèo NƠNG DÂN LĨNH CANH ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC (TK III TCN) Bước 3: Học sinh dựa vào đồ hoạt động nhóm trả lời câu hỏi sau: ?Xã hội phong kiến Trung Quốc có giai cấp nào? Các giai cấp hình thành nào? Bước 4: Đại diện học sinh nhóm lên bảng dựa vào đồ để trả lời Bước 5: HS nhận xét, bổ sung GV kết luận, HS tự ghi kiến thức vào Từ việc tiếp nhận thông tin kênh chữ giáo viên tăng cường tính cụ thể, tính hình ảnh thơng tin tượng xã hội đồ giúp học sinh dễ tiếp thu nội dung, chất tượng xã hội đồ giúp học sinh hiểu rõ nội dung đặc trưng bản, phân biệt giai cấp xã hội Trung Quốc vào kỉ III TCN.Trong trình sử dụng đồ phân hoá xã hội giáo viên làm cho học sinh thấy rõ mối quan hệ giai cấp xã hội đường dẫn có mũi tên đồ: Địa chủ có nguồn gốc từ tầng lớp q tộc nơng dân giàu có, họ người có nhiều ruộng đất Nơng dân lĩnh canh người nơng dân nghèo khơng có ruộng đất, phải làm thuê cho địa chủ nộp tô cho địa chủ nên khổ cực nông dân tự canh Qua cách phân tích dẫn dắt vấn đề giáo viên hình thành khái niệm giúp học sinh hiểu sâu nội dung khái niệm “địa chủ”, “nông dân lĩnh canh”, nắm mối quan hệ địa chủ nông dân lĩnh canh- hai giai cấp xã hội phong kiến phương Đơng Ví dụ 3: Khi dạy 10- Lịch sử 7: NHÀ LÝ ĐẦY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Đây dạng khơng có đồ vẽ sẵn sách giáo khoa qua phần kênh chữ giáo viên yêu cầu học sinh kĩ vẽ đồ máy quyền trung ương địa phương thời Lý, yêu cầu đưa vào câu hỏi cuối mục sách giáo khoa (tr 36): Em vẽ đồ máy quyền trung ương địa phương thời Lý Để thực mục tiêu rèn luyện kĩ tổ chức hoạt động dạy học sau: Bước 1: Học sinh đọc kênh chữ sách giáo khoa trang 36 “Năm 1054 huyện, hương.” Bước 2: Cho học sinh hoạt động theo nhóm, dựa thơng tin kênh chữ để vẽ đồ máy quyền trung ương địa phương thời Lý Bước 3: Đại diện nhóm vẽ đồ bảng trình bày tổ chức quyền trung ương địa phương thời Lý ngơn ngữ nói Bước 4: Học sinh nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh phần đồ, giáo viên kết luận, đánh giá hoạt động học sinh Bước 5: HS quan sát tự vẽ đồ vào Với hình thức tổ chức hoạt động dạy nêu trên, giáo viên cho học sinh hoạt động hình thức nhóm, học sinh tự hoạt động dựa phần kiến thức tiếp thu từ kênh chữ, em nhóm đưa nhiều ý kiến khác Trên sở kênh chữ sách giáo khoa em vẽ đồ theo dạng sau: *Nhóm 1:Sơ đồ hai nhánh: VUA ĐẠI THẦN 10 QUAN VĂN QUAN VÕ 24 LỘ, PHỦ HUYỆN HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ *Nhóm 2:Sơ đồ rời: +Chính quyền trung ương: VUA ĐẠI THẦN QUAN VĂN QUAN VÕ +Chính quyền địa phương: 24 LỘ, PHỦ HUYỆN HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ 11 Cách làm giúp em rèn luyện kĩ vẽ đồ dựa kênh chữ sách giáo khoa, kích thích tư hứng thú học tập cho học sinh đồng thời em hiểu nhớ lâu cụ kim loại xuất làm cho sản xuất tăng nhanh, dẫn đến gia đình có thay đổi từ chế độ mẫu hệ sang chế độ phụ hệ Làng thay đổi từ Công xã thị tộc sang cơng xã nơng thơn=> Xã hội có giai cấp đời Việc hệ thống hóa học đồ giúp học sinh nhanh chóng hiểu nhớ lâu học tồn kênh chữ Ví dụ : Khi dạy 28- Lịch sử lớp 9: “ Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội…” Đây học dài với nhiều nội dung kiện khó nhớ, giáo viên kết thúc học cách hệ thống hóa học đồ sau : ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA NHIỆM VỤ CỦA MIỀN BẮC Tiến hành Cách mạng XHCN NHIỆM VỤ CỦA MIỀN NAM Hoàn thành CMDTDCND THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM LẦN THỨ NHẤT CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Khi sử dụng đồ để củng cố học, học sinh nắm toàn nội dung học dễ dàng Nội dung Miền Bắc 12 Miền Nam thực nhiệm vụ riêng Đại hội Đảng tồn quốc đề b Sử dụng đồ để hệ thống kiến thức củng cố Ví dụ 1: Khi dạy 11- Lịch sử lớp : “Những biến chuyển xã hội”, kết thúc học , giáo viên củng cố học đồ sau : BIẾN ĐỎI SẢN XUẤT BIẾN ĐỎI GIA ĐÌNH BIẾN ĐỎI LÀNG BẢN BIẾN ĐỎI XÃ HỘI Trước đưa đồ, giáo viên cho học sinh tự hệ thống học đồ Sau HS vẽ xong giáo viên đưa đồ để củng cố học Qua đồ học sinh hiểu nguyên nhân làm cho xã hội biến đổi có cơng Ví dụ : Khi dạy 30- Lịch sử lớp : “ Hoàn thành giải phóng Miền Nam thống đất nước”- tiết Giáo viên củng cố kết thúc học đồ sau : TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1975 CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN ( 10/3->24/3/75) 13 CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH CHIẾN DỊCH HUẾ-ĐÀ NẴNG ( 26/4->30/4/75) (21/3->29/3/75) Khi sử dụng đồ để kết thúc học giáo viên giúp học sinh nhớ hiểu toàn kiến thức học Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 gồm có chiến dịch lớn thời gian diễn chiến dịch đồ hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu nhớ lâu Kết : Qua thực tế nhiều năm giảng dạy, với kinh nghiệm sử dụng đồ để cụ thể hóa kiến thức củng cố học thân nhận thấy học sinh có hứng thú học tập nắm vững kiến thức nhanh Hỏi ý kiến học sinh, em thích phương pháp này, nhiều em thích thú tự thiết kế đồ sau học để nắm bắt học nhanh chóng nhớ lâu Chính phương pháp năm học qua kết chất lượng môn Sử cao so với năm trước 100% học sinh đạt từ trung bình trở lên, 90% giỏi III KẾT LUẬN Đồ dùng trực quan có vai trò lớn việc giúp học sinh nhớ kĩ hiểu sâu kiến thức lịch sử Chính để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, người giáo viên phải sử dụng tốt phương dạy học lịch sử cách nhuần nhuyễn, 14 phương pháp việc sử dụng đồ có tác dụng lớn đồ đồ dùng trực quan sinh động thể sáng tạo cao người giáo viên Trong năm qua, công tác thiết bị trường học có nhiều thay đổi đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên đồ dùng dạy học trang cấp chưa đủ để phục vụ cho nội dung chương trình sách giáo khoa phong trào tự làm đồ dùng dạy học hoạt động có ý nghĩa quan trọng q trình dạy học Việc tự làm đồ dạy học đề cập đến đề tài mang ý nghĩa thể sáng tạo giáo viên nhằm giải nhu cầu thực tiễn giáo viên để thực đổi phương pháp phù hợp với khả phạm mình, với đặc điểm lớp học, người học mơn học Đồ dùng dạy học này, giáo viên thiết kế cho phù hợp dạy giúp học sinh lĩnh hội kiến thức nhanh chóng hiệu Với việc đồ hóa kiến thức học giáo viên phần tạo hứng thú học tập cho học sinh nâng cao chất lượng học tập môn lịch sử tình hình IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Để kiểm tra kết học tập học sinh học theo đề tài, phát cho học sinh đề trắc nghiệm khách quan, đề nội dung học giảng dạy lớp Để đạt kết kiểm tra, đánh giá xác nhất, tơi thực lớp sau dạy - Tiêu chí đánh giá: + Học sinh trả lời 80 - 100% số câu trắc nghiệm: Các em hiểu mức độ tốt + Học sinh trả lời 50 - 79 %: HS hiểu mức độ + Học sinh trả lời 50 %: HS chưa hiểu - Thực kiểm tra lớp sau thực đề tài cho kết quả: 80% số học sinh hiểu mức độ tốt 15 PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Dạy học theo nội dung tích hợp, liên mơn vận dụng nội dung phương pháp lĩnh vực, mơn học có liên quan để nhằm tăng hiệu dạy học lịch sử làm sáng tỏ kiến thức mà học sinh học môn Việc dạy học liên môn làm cho em nhận thức phát triển xã hội cách liên tục, thống nhất, mối liên hệ hữu lĩnh vực đời sống xã hội, hiểu tính tồn diện lịch sử Điều khắc phục tính tản mạn kiến thức học sinh Qua việc áp dụng nội dung dạy học tích hợp liên môn vào học cụ thể, nhận thấy học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, hiểu hứng thú với môn lịch sử Nếu dạy học môn lịch sử áp dụng phương pháp liên môn, tơi tin học lịch sử khơng khơ khan tạo niềm u thích mơn học trò Mặt khác, dạy học theo nội dung tích hợp liên mơn cho phép rút ngắn thời gian dạy học đồng thời đảm bảo khối lượng chất lượng thông tin Qua thực tiễn giảng dạy theo nội dung tích hợp liên mơn, rút ưu điểm như: Làm cho trình học tập có ý nghĩa hình thành học sinh lực rõ ràng Giúp học sinh phân biệt cốt yếu với quan trọng việc dự tính điều cần thiết cho học sinh Quan tâm đến việc sử dụng kiến thức tình cụ thể, điều giúp học sinh hòa nhập vào thực tiễn sống Giúp người học xác lập mối quan hệ khái niệm học Kiến nghị - Nhà trường cần tăng cường khuyến khích giáo viên đưa chủ đề dạy học tích hợp, liên mơn vào dịp hội giảng - Đưa hoạt động trường học kết nối vào hoạt động bắt buộc với tổ môn giáo viên năm 16 - Giáo viên cần chủ động việc tiếp cận chủ đề dạy học tích hợp liên mơn - Tích cực cho học sinh tham gia thi liên quan đến chủ đề tích hợp, liên môn mà phát động - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên giao lưu với đơn vị địa bàn thông qua hội thảo chuyên đề XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Quan Sơn, ngày 20 tháng năm 2016 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác PHỤ LỤC TƯ LIỆU LỊCH SỬ VIẾT VỀ TÌNH CẢNH NGƯỜI NƠNG DÂN “ Trong miếng đất rộng rào kín bốn bề, có 3.000, 4.000 người mặc quần áo nâu rách rưới: họ chen chúc chật ních nhìn chung thấy đống rung rinh, có cánh tay giơ lên gầy que sậy, khúc khuỷu, khơ queo Trong người bệnh có: mặt phù hay khơng chút thịt, rụng, mắt mờ hay lem nhem, đầy ghẻ chốc Đàn ơng chăng? Đàn bà chăng? Hai mươi tuổi? Hay sáu mươi tuổi? Khơng phân biệt được! Khơng phân biệt trai, gái, già trẻ nữa, thấy tình cảnh khốn khổ bậc mà hàng nghìn miệng đen kêu lên tiếng kêu súc vật” TƯ LIỆU LỊCH SỬ VIẾT VỀ TÌNH CẢNH CƠNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI “Ở tầng mỏ lúc nhúc công nhân Những sinh vật mặc quần áo tả tơi Họ cuốc than hai cánh tay gầy còm Đằng sau xe goòng nhỏ, đứa trẻ chừng 10 tuổi còng lưng đẩy, thân hình bé tí, khơ cằn, mặt đầy mệt nhọc kiệt quệ, thân hình than bám đen mò Những bọn người rách rưới, cánh tay khẳng khiu gầy gộc làm việc ánh mặt trời mà lương thấp Có đàn bà sau xe goòng em nhỏ độ 10 tuổi mà mặt mày bơ phờ lớp bụi than nên già đến 40… Chúng chạy chạy lại liên tục để ngày kiếm khoảng 10 đến 15 xu” (Trích tư liệu Lịch sử 9) 17 ... làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm năn học 2017-2018 Tuy nhiên, thiết bị dạy học với phạm trù rộng với nhiều chủng loại, danh mục qui định Bộ giáo dục đào tạo, khn khổ sáng kiến kinh nghiệm sâu vào... cho sản xuất tăng nhanh, dẫn đến gia đình có thay đổi từ chế độ mẫu hệ sang chế độ phụ hệ Làng thay đổi từ Công xã thị tộc sang cơng xã nơng thơn=> Xã hội có giai cấp đời Việc hệ thống hóa học... thành tập, bước đầu tập dượt nghiên cứu vấn đề lịch sử PHẦN II: NỘI DUNG I Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Việc học tập Lịch sử, học tập môn nhà trường nhằm cung cấp kiến thức khoa học, hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp sử dụng thiết bị dạy học nhằm giúp học sinh học tốt môn lịch sử ở trường THCS, Một số phương pháp sử dụng thiết bị dạy học nhằm giúp học sinh học tốt môn lịch sử ở trường THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay