Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học

13 39 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 20:46

Đây được coi là con đường ngắn nhất để đi đến đích của chất lượng dạy học trong các nhà trường. Xuất phát từ thực trạng giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường, mặc dù hầu hết trình độ giáo viên của các trường đều đạt trên chuẩn nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều giáo viên dạy theo phương pháp truyền thống, nặng về phương pháp thuyết trình, độc thoại, ngại sử dụng phương pháp mới mà đặc biệt là việc ứng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy ở các trường hầu hết thông qua các đợt hội giảng, ứng dụng CNTT chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức. Để thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý giáo dục trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học, tôi mạnh dạn nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế trên thông qua sáng kiến: “Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học”. I THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến : Một số giải pháp nâng cao hiệu việc học tập ứng dụng công nghệ thông tin trường học Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Quản lí Giáo dục nhà trường Tiểu học Tác giả Họ tên: Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1964 Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học , Đơng Hưng, Thái Bình Điện thoại: Tỉ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 100 % Đơn vị áp dụng sáng kiến Tên đơn vị: Trường Tiểu học Địa chỉ: Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng 9/2015 II BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu việc học tập ứng dụng công nghệ thông tin trường học Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lí Giáo dục trường Tiểu học Mô tả chất sáng kiến 3.1 Tình trạng giải pháp biết Trong năm gần đây, cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt bùng nổ vũ bão công nghệ thông tin (CNTT) tác động tích cực đến mặt đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lồi người, tạo phát triển vượt bậc chưa có lịch sử Ở nước ta, q trình thúc đẩy ứng dụng CNTT quan nhà nước đạo, hướng dẫn giám sát chặt chẽ Chính phủ, Bộ Thơng tin Truyền thông, Bộ, Ngành liên quan Đặc biệt, Đảng, nhà nước xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng tin học Công nghệ thông tin, truyền thông yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực tế, cơng nghệ thơng tin phát triển việc phát huy ứng dụng cơng nghệ thông tin vào tất lĩnh vực điều tất yếu Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu ứng dụng công tác quản lý, số nơi đưa tin học vào giảng dạy, học tập đạt thành tựu mong đợi chứng minh thực tiễn giáo dục nước năm qua, cho thấy việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin (CNTT) giảng dạy học tập xu tất yếu giáo dục Chính điều mà chủ để "Đổi phương pháp dạy học CNTT" UNESCO đưa thành chương trình kỷ XXI dự đốn có thay đổi giáo dục cách vào đầu kỷ XXI ảnh hưởng CNTT Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ: “Đối với giáo dục đào tạo, công nghệ thơng tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy học Công nghệ thông tin phương tiện để tiến tới “Một xã hội học tập”.Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn nay, việc ứng dụng CNTT giáo dục trường học nước ta hạn chế Chúng ta cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy, nghiệp vụ quản lý, khơng nên từ chối có sẵn mà lĩnh vực CNTT mang lại, nên biết cách tận dụng nó, biến thành cơng cụ hiệu cho cơng việc mình, mục đích Hơn nữa, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy học Mặt khác, giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT Chính xác định tầm quan trọng nên Đảng, Nhà nước đưa môn tin học vào giảng dạy nhà trường từ Tiểu học, học sinh tiếp xúc với môn tin học để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo móng sở ban đầu để học phần nâng cao cấp học Với tầm quan trọng đó, năm học 2008-2009 Bộ giáo dục đào tạo đưa chủ đề: “Năm ứng dụng CNTT" giáo dục đào tạo tất cấp học, bậc học, ngành học Theo hướng dẫn, học CNTT công cụ hỗ trợ đắc lực cho đổi phương pháp dạy học tất môn học Vậy làm để ứng dụng CNTT đạt hiệu tiết dạy vấn đề mà giáo viên phải băn khoăn có ý định đưa CNTT vào quản lí giảng dạy Tuy phong trào ứng dụng công nghệ thông tin dạy học quản lý giáo dục nhận quan tâm đạo cấp quyền, ngành giáo dục, ủng hộ giáo viên, học sinh nhân dân có phát triển mạnh mẽ, rộng lớn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, chưa có chiều sâu chưa mang lại hiệu với vai trò Thời gian gần đây, phong trào thi đua soạn giảng điện tử để đổi cách dạy học nhiều cán giáo viên hưởng ứng tích cực Đây coi đường ngắn để đến đích chất lượng dạy học nhà trường Xuất phát từ thực trạng giảng dạy đội ngũ cán bộ, giáo viên trường, hầu hết trình độ giáo viên trường đạt chuẩn bên cạnh nhiều giáo viên dạy theo phương pháp truyền thống, nặng phương pháp thuyết trình, độc thoại, ngại sử dụng phương pháp mà đặc biệt việc ứng ứng dụng CNTT giảng dạy, việc ứng dụng CNTT giảng dạy trường hầu hết thông qua đợt hội giảng, ứng dụng CNTT chưa thường xun, mang tính hình thức Để thúc đẩy việc ứng dụng CNTT giảng dạy quản lý giáo dục nhà trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học, mạnh dạn nghiên cứu đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế thông qua sáng kiến: “Một số biện pháp ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lí dạy học” 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến Để thực sáng kiến trên, mạnh dạn đưa giải pháp sau: Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, giáo viên CNTT * Mục đích giải pháp: Giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho tất cán giáo viên trường vai trò cơng nghệ thơng tin nhà trường để từ người biết ứng dụng CNTT cơng việc cụ thể để đạt hiệu cao * Nội dung giải pháp Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng hiệu ứng dụng CNTT dạy học; từ đầu năm học 2008- 2009, tơi PHT đặc biệt quan tâm tâm đưa CNTT vào công tác giảng dạy học tập với việc nghiên cứu kĩ định Chính phủ, Bộ giáo dục kế hoạch thực CNTT trường học như: - Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 Bộ Giáo dục Đào tạo thực dạy tin học cho học sinh trường phổ thơng - Quyết định số 81/QĐ-TTg Thủ tướng phủ giao nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực CNTT… Năm học 2008 – 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai vận động “Năm học ứng dụng CNTT giảng dạy” tất cấp học từ trường Đại học, Cao đẳng THPT, THCS, Tiểu học bậc học Mầm non Khi nắm vững định, chủ trương, kế hoạch đạo Nhà nước, ngành, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cách cụ thể, chi tiết Trên sở giao tiêu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập ứng dụng CNTT vào giảng dạy Đưa nội dung tiêu chí đánh giá thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị Tôi lập kế hoạch thông qua Hội đồng nhà trường vào đầu năm học, 100% cán quản lí, trưởng đồn thể, tổ khối trưởng chuyên môn phải biết soạn thảo văn bản, sử dụng máy tính thơng thạo; 50% GV trường biết soạn giảng dạy giáo án điện tử Giải pháp 2: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tin học để bồi dưỡng trình độ Tin học kĩ sử dụng máy tính * Mục đích giải pháp Với giải pháp này, tơi muốn tìm cách tốt giúp cho CBGV trường tiếp cận nhanh với CNTT, biết sử dụng, ứng dụng CNTT giảng dạy công việc khác * Nội dung giải pháp Xác định Con người yếu tố hàng đầu định thành công việc ứng dụng CNTT vào quản lý giảng dạy Do đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, kỹ ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên với việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực mở lớp học tin học từ đầu năm trường để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có điều kiện tham gia học tập Đồng thời định hướng cho giáo viên ln có ý thức tự học, tự nghiên cứu, sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT cách hiệu quả, phận chuyên môn nhà trường nghiên cứu chọn lọc định hướng xây dựng kho liệu điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên việc học tập ứng dụng CNTT vào dạy học cách hiệu Đặc biệt, xác định rõ đội ngũ có vai trò định thành bại ứng dụng CNTT nhà trường GV dạy tin học, GV trẻ có trình độ tin học, tiếp cận CNTT từ học trường chun nghiệp Vì vậy, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch quy trình triển khai thực việc bồi dưỡng đội ngũ tin học Một khó khăn việc triển khai ứng dụng CNTT day-học tâm lý ngại khó, ngại giáo viên (đặc biệt giáo viên lớn tuổi) Vì vậy, chủ động đề xuất phương châm người biết nhiều dạy người chưa biết để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học, xa, đóng học phí Trường cử đồng chí có kĩ tin học tốt đồng chí Hoàng Thị Khánh, Dương Thị Mận, Hoàng Thị Ngà, đồng chí Phạm Thị Bích Hoa giáo viên Tin học hướng dẫn giáo viên trường Số cán bộ, giáo viên trường chia thành nhóm: - Nhóm 1: Những đồng chí trẻ, nhiều biết tin học - Nhóm 2: Những đồng chí trẻ chưa biết tin học - Nhóm 3: Những đồng chí có tuổi chưa biết tin học Nhà trường giao cho đồng chí PHT xây dựng lịch học, thời gian thực hành máy nhóm cách hợp lí Các GV trẻ hướng dẫn cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng, dễ hiểu Nhờ CBGV trường tham gia học tập cách tích cực nhiệt tình có hiệu tốt Vào năm học, trường bố trí bồi dưỡng Tin học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua việc tổ chức sinh hoạt chun mơn định kì hàng tháng; Bồi dưỡng theo nhu cầu khả tin học nhóm giáo viên; tổ chức chuyên đề “Soạn giáo án điện tử”, chuyên đề sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng “Trường học kết nối” Khi giáo viên có hiểu biết ban đầu tin học, người khơng thấy ngại ngần hay dự mà thấy thích học tin học Nhà trường phối hợp với trung tâm tin học Huyện, tỉnh để giới thiệu giáo viên tham gia khóa đào tạo ngắn để củng cố lực, trình độ, chứng tin học cho người Trường mở nhiều lớp tập huấn, chuyên đề cho CBGV trường vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin chuyên đề “Sử dụng bảng tương tác giảng dạy”; chuyên đề “Soạn giáo án E- leming”; “Sử dụng phần mềm học toán”; “Sử dụng phần mềm trình diễn PowerPont”,… Nhà trường thực đào tạo lực lượng nòng cốt cho nội dung riêng biệt Do tin học lĩnh vực rộng lớn, cán bộ, giáo viên, nhân viên sâu vào nội dung nhà trường đào tạo lực lượng cốt cán trường phụ trách mảng yêu cầu giáo viên phải có số kĩ bản, thiết yếu sau: + Có kiến thức sử dụng máy tính + Biết sử dụng phần mềm trình diễn PowerPont + Biết cách truy cập Internet + Có khả sử dụng phần mềm chèn, cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, làm ảnh động + Biết cách sử dụng projector Qua cách làm trên, sau năm học, trình độ tin học kĩ sử dụng máy tính đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng lên Ngồi việc có khả sử dụng thành thạo máy tính giáo viên biết sử dụng phần mềm liên quan để ứng dụng vào lĩnh vực công tác Giải pháp 3: Đầu tư mua sắm máy tính, máy chiếu đa trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng CNTT nhà trường * Mục đích giải pháp Giải pháp nhằm tạo điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập ứng dụng cơng nghệ thơng tin, khuyến khích, động viên CBGV trường tích cực đẩy mạnh nâng cao khả CNTT * Nội dung giải pháp Máy tính thiết bị tin học điều kiện bản, thiếu ứng dụng CNTT, đòi hỏi phải đầu tư kịp thời, tương đối đầy đủ đại, tạo điều kiện tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực nhiệm vụ Từ nhận thức trên, chủ tài khoản đơn vị, xây dựng kế hoạch, huy động nhiều nguồn, bước đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính phòng tin học, máy tính phục vụ cơng tác quản lí văn phòng Đồng thời khuyến khích cán bộ, giáo viên tự mua máy tính cá nhân để phục vụ cho Phong trào nhanh chóng thực cách có hiệu Bởi máy cá nhân cá nhân sử dụng bảo quản Nó tiện lợi giáo viên cho thể sử dụng lúc bố trí thời gian Khi CBGV nhà trường thấy nhiều tiềm máy tính, nhà trường khuyến khích người tìm cách khai thác hết ứng dụng cơng nghệ thơng tin, mà ứng dụng việc sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy cho tiết học lớp mơn học như: Tốn, tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, khoa học, lịch sử, địa lí v.v Chính vậy, giáo viên tích cực nghiên cứu học hỏi để ứng dụng công việc giảng dạy để mang lại hiệu cao cho giảng, giúp em học sinh hứng thú học tập Ban lãnh đạo nhà trường khuyến khích coi khả sử dụng giáo án điện tử, giảng điện tử ưu điểm tiêu chí quan trọng để đánh giá giáo viên Do đó, lớp tập huấn Tin học sử dụng Powerpoint, Violet, thường giáo viên tham gia đông Trong thi giáo viên dạy giỏi, gần 100% giảng dùng phần mềm Các GV tự soạn giảng dạy giáo án điện tử Trường trang bị đầy đủ máy chiếu để phục vụ việc giảng dạy máy tính Chính tiết dạy GV có kết cao Nhiều GV trường đạt giải đợt Hội Giảng Trường, Huyện tổ chức Đặc biệt theo quy định Phòng Giáo dục vào Đào tạo tiêu chuẩn điều kiện để soạn giáo án in là: Phải thành thạo Tin học; phải có chứng tin học từ chứng trình độ A trở lên; Có năm trở lên đạo danh hiệu Chiến sỹ thi đua ; phải có máy tính cá nhân, nhờ giáo viên trường ngày tích cực học tập nâng cao trình độ tin học để đáp ứng yêu cầu đề 3.3 Khả áp dụng giải pháp Trong năm qua, áp dụng biện pháp việc đạo quản lí giáo dục nhà trường thấy kết đáng khích lệ CBGV trường biết sử dụng máy tính cách thành thạo, biết ứng dụng CNTT việc soạn giảng, tìm kiếm thơng tin mạng internet Nhiều GV biết sử dụng máy tính để hướng dẫn HS giải Toán, Tiếng Anh qua mạng, sử dụng phần mềm học Tốn,…Qua đó, tơi thấy sáng kiến kinh nghiệm bước đầu thành công có khả áp dụng rộng rãi nhà trường 3.4 Hiệu thu từ giải pháp Trong năm qua, tùy theo nội dung công việc, nhà trường chủ động mua, trang cấp, tìm kiếm, xây dựng phần mềm đưa vào sử dụng mang lại hiệu thiết thực công tác quản lí đạo Hiện BGH, phận văn phòng, hành sử dụng tốt phần mềm quản lí như: Phần mềm quản lí đội ngũ cơng chức, viên chức, học sinh: PMIS, EMIS; Phần mềm thống kê, báo cáo; Phần mềm quản lý liệu Phổ cập; Phần mềm cơng sản Giáo viên có biến chuyển nhận thức, từ qui định (mang tính áp đặt) lúc ban đầu sang tâm say mê với việc ứng dụng CNTT soạn giảng hoạt động khác; kỹ soạn giảng tiết có ứng dụng CNTT giáo viên nâng lên rõ rệt, chất lượng dạy nâng cao; kỹ sử dụng mạng Internet có chiều sâu; nguồn học liệu mở, trang web giáo viên khai thác tích cực Từ đó, khơng nâng cao lực chuyên môn mà nhận thức, hiểu biết xã hội cải thiện đáng kể Hơn thế, GV biết thiết lập hệ thống email cá nhân để lưu giữ, trao đổi thông tin chia sẻ chuyên môn trường với trường bạn huyện nơi khác,… Để phục vụ giảng dạy tổ chức hoạt động giáo dục khác, cán bộ, giáo viên trường sử dụng phần mềm trình chiếu Poweroint Violet, biết xây dựng kho tư liệu điện tử cá nhân, hệ thống giáo án mở GV trường thi đua giảng dạy giáo án điện tử, tra cấp trên; kiểm tra toàn diện; thực chuyên đề; Hội giảng; Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thi soạn giảng giáo án điện tử E- lening,… Kết chứng minh trình độ tin học CBGV trường tơi nâng lên rõ rệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơng việc vị trí cơng tác giao 3.5 Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Cán giáo viên trường Tiểu học Đông Hợp 3.6 Các thông tin cần bảo mật: Không 3.7 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Gồm sở vật chất, phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học nhận thức, khả sáng tạo quản lí dạy học cán bộ, giáo viên nhà trường phối hợp đồng môi trường giáo dục Một điều quan trọng để việc học tập ứng dụng CNTT quản lí dạy học nhà trường đạt hiệu cao nhiệm vụ trước mắt lâu dài CB quản lí GV, nhân viên trường phải thường xuyên tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, lực quản lí, trình độ tin học ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu ngày cao công đổi sâu sắc, toàn diện Giáo dục Đào tạo nhà nước xu hội nhập tồn cầu, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.8 Tài liệu kèm: Không Định hướng phát triển năm Để nhà trường thực tốt việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lí dạy học đạt kết tốt, cấp lãnh đạo cần có kế hoạch tuyển dụng giáo viên tin học đủ trình độ đồng thời tiếp tục đầu tư, phân bổ định mức ngân sách cho trường để có điều kiện tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy móc ngày đại giúp thầy trò nhà trường có phương tiện phục vụ quản lí, giảng dạy học tập tốt Tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên học sinh trường tầm quan trọng, tính hữu ích CNTT cơng tác quản lý dạy học Chú trọng nâng cao trình độ Tin học, kỹ sử dụng CNTT trang thiết bị kèm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu công việc giai đoạn Đầu tư, trang bị thiết bị đảm bảo yêu cầu số lượng chất lượng Nâng cấp đường truyền mạng từ đường truyền mạng cáp đồng lên đường truyền mạng cáp quang lắp đặt thiết bị kết nối Wifi để tạo điều kiện cho giáo viên tìm kiếm ien tin, tham khảo tư liệu mạng phục vụ cho công tác soạn giảng công tác khác Tăng cường đầu tư nâng cấp phần mềm cho cơng tác quản lý hành chính, quản lý thư viện, quản lý tài phần mềm tiện ích khác Tuyên truyền cho phụ huynh nhận thức tính hữu ích việc ứng dụng CNTT để từ phụ huynh cộng tác nhà trường việc trao đổi thông tin hai chiều qua hệ thống sổ liên lạc điện tử qua hộp thư điện tử Kiến nghị Nhận thức rõ vai trò CNTT lĩnh vực sống hết nhận thức rõ lợi ích việc ứng dụng CNTT giảng dạy học tập Về phía lãnh đạo cấp đặc biệt quan tâm có nhiều văn hướng dẫn việc ứng dụng CNTT ngành Cơ sở hạ tầng CNTT trường học đầu tư tương đối đầy đủ đáp ứng việc ứng dụng CNTT công tác dạy học hầu hết trường Vì vậy, ứng dụng thành cơng hay khơng, có mang lại lợi ích mong muốn hay khơng tâm phương pháp tổ chức trường Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình, Phòng Giáo dục đào tạo huyện Đơng Hưng tiếp tục đạo việc tổ chức chuyên đề, hội thảo việc ứng dụng CNTT công tác quản lý giảng dạy mang tính chuyên sâu Nhân rộng điển hình, sản phẩm ứng dụng CNTT chất lượng cao; Tăng cường đầu tư đồ dùng, trang thiết bị dạy học đại, hệ thồng máy móc, thiết bị điện tử, phần mềm ứng dụng phù hợp với 10 hoạt động quản lý giáo dục ngành Nguồn kinh phí chi cho việc sửa chữa, nâng cấp thiết bị máy tính, việc cài đặt phần mềm tiện ích, kinh phí đường truyền mạng …trong nhà trường gặp nhiều khó khăn Do cần có đầu tư ngành hướng dẫn cụ thể Để triển khai việc ứng dụng CNTT vào công tác dạy – học hiệu thời gian tới, tơi xin có số đề xuất sau: 5.1 Đối với cấp trường: - Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nâng cao trình độ, kỹ - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học kỹ ứng dụng CNTT cho tồn thể giáo viên năm lần - Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có thời gian tiếp xúc với máy tính, với Internet cần có kiểm sốt giáo viên gia đình học sinh - Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp trường ứng dụng CNTT dạy học Có thể mời giáo viên trường bạn tham gia báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm - Tổ chức dự tập thể, tổ chức thi giảng dạy có ứng dụng CNTT nhằm tun dương, khuyến khích cá nhân xuất sắc - Xây dựng website trường học cách bản, quy; có diễn đàn để giáo viên, học sinh trường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm kênh thông tin, giao tiếp hiệu cho giáo viên học sinh 5.2 Đối với cấp sở: - Sở GD-ĐT, PGD & ĐT thường xuyên tổ chức lớp tập huấn CNTT cho giáo viên mà đặc biệt tập huấn phương pháp xây dựng Bài giảng điện tử qua tạo điều kiện cho giáo viên bổ sung kiến thức giao lưu học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn - Tổ chức thi thiết kế giảng điện tử nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT dạy học Bài học kinh nghiệm Việc ứng dụng CNTT vào dạy học góp phần đổi phương pháp dạy học cơng việc khó khăn, lâu dài, đòi hỏi nhiều điều kiện sở 11 vật chất lực đội ngũ giáo viên Do đó, để đẩy mạnh việc ứng dụng phát triển CNTT dạy họchiệu cần có quan tâm đầu tư sở vật chất cấp, đạo đồng ngành – nhà trường đặc biệt nỗ lực học hỏi, rút kinh nghiệm thân giáo viên Cam kết không chép vi phạm quyền Tôi xin cam đoan nội dung sáng kiến kinh nghiệm hoàn toàn trung thực, khơng có tượng chép, khơng vi phạm quyền trí tuệ hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Trên sáng kiến kinh nghiệm : “Một số giải pháp nâng cao hiệu việc học tập ứng dụng công nghệ thông tin trường học” mà thân rút qua q trình quản lí đạo hoạt động nhà trường Tôi mong nhận đóng góp ý kiến hội đồng xét duyệt sáng kiến nhà trường Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp sở Huyện Đông Hưng bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Đông Hưng, ngày 28 tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 12 XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HƯNG XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG 13 ... công nghệ thơng tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy học Mặt khác, giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân... Thơng tin Truyền thông, Bộ, Ngành liên quan Đặc biệt, Đảng, nhà nước xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng tin học Công nghệ thông tin, truyền thông yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ... cơng việc cụ thể để đạt hiệu cao * Nội dung giải pháp Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng hiệu ứng dụng CNTT dạy học; từ đầu năm học 2008- 2009, tơi PHT đặc biệt quan tâm tâm đưa CNTT vào công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay