Cấu trúc máy tính-Đề cương 1

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 20:17

Đề thi mơn học cấu trúc máy tính: Các kiến trúc tiên tiến, hệ Bus thiết bị ngoại vi điển hình Số câu hỏi: 12 câu Số điểm cho câu: điểm Câu Câu hỏi: Thế chế độ đồ hoạ chế độ văn hình? Trong chế độ văn bản, ký tự hình tương ứng byte nhớ hiển thị (Video RAM)? Byte thuộc tính Video RAM có ý nghĩa gì? Xác định byte thuộc tính ký tự hình có màu trắng đỏ? Định nghĩa chế độ đồ họa, văn Tương quan ký tự hình liệu nhớ Ý nghĩa byte thuộc tính Giá trị byte thuộc tính Câu Câu hỏi: Nêu mối quan hệ độ phân giải hình, số bits mã hoá màu độ lớn nhớ Video RAM? Tại người ta lại luôn đưa giải pháp sử dụng giao diện Card AGP AGP 2x, AGP4x, 8x PCI Exp 16x cho Card điều khiển hình máy tính? Thơng tin điểm sáng chế độ đồ họa độ phân giải cao, bits mã hóa màu lớn cần nhiều nhớ Định nghĩa tốc độ 2X, 4x, 8x,16x cho thấy dải thông lớn để đảm bảo cho truyền số liệu tốc độ cao CPU hình Câu Câu hỏi: Máy tính có cổng LPT, cổng LPT thiết lập dựa vào vi mạch nằm Card I/O Có thể dùng phương pháp để kiểm tra có mặt cổng LPT máy tính? Số cổng LPT Sử dụng vi mạch 8255 để lập trình hỗ trợ cổng LPT Kiểm tra cổng LPT ô nhớ 0040:0008 l8 Câu Câu hỏi: Khi xảy tượng tràn bàn phím Để phân biệt ký tự “E” “e” người ta dùng giải pháp nào? Câu Câu hỏi: Giao diện USB có ưu điểm bật so với giao diện khác RS-232, LPT Truyền số liệu giao diện USB sử dụng 2đ 0.5 0.5 1.01.0 1.0 2đ 0.5 1.0 0.5 2đ 2đ nguyên lý Nguyên lý có ưu điểm bật Ưu điểm USB So sánh với LPT COM Nguyên lý truyền số liệu trongh USB Câu Câu hỏi: Trong máy tính Nói CPU, nhớ, hệ Bus ngoại vi làm việc tần số? Điều hay sai? Tại sao? Thiết bị hệ thống Bus máy tính đảm bảo cho phận làm việc tần số khác nhau? CPU, nhớ, ngoại vi không làm việc tốc độ Khái niệm double clock Cầu nối đảm bảo cho tốc độ làm việc khác Câu Câu hỏi: Thế hệ thống BUS, máy tính có loại Bus nêu chức loại Bus đó? Độ rộng Bus địa chỉ, Bus số liệu quy định khả cụ thể máy tính? Loại Bus dùng phổ biến máy tính IBM tương thích ? Nêu tín hiệu địa chỉ, số liệu điều khiển Độ rộng bus địa chỉ, bus số liệu biểu diễn chức Nêu tính ưu việt bus PCI Câu Câu hỏi: Quản lý ngoại vi ngắt có ưu điểm so với quản lý ngoại vi phương pháp hỏi vòng? Giải thích BUS PCI cho phép có vài thiết bị có địa ngắt? Ví dụ IRQ 11 dùng thiết bị Audio, Serial Bus Controller, Network Controller, Mass Storage Controller IEEE 1394 Quản lý hỏi vòng ngắt Ưu điểm quản lý ngoại vi ngắt Tác động IRQ theo mức Câu Câu hỏi: Dải thơng Bus gì? Các biện pháp để tăng dải thơng Bus máy tính? Các loại Bus ISA, MCA, EISA, PCI, AGP, PCI Exp phát triển theo tiêu chí nào? Các loại Bus vừa kể Bus có hỗ trợ Plug and Play Định nghĩa dải thông Các giải pháp tăng dải thông, tiêu chí phát triển Bus 0.5 0.5 1.01.0 1.0 2đ 0.5 1.0 0.5 2đ 1.0 0.5 0.5 2đ 0.5 1.0 Kể tên Bus hỗ trợ plug and play Câu 10 Câu hỏi: Thiết bị gọi “Cầu nối – bridge” máy tính dùng để thực chức gì? Có loại? Mỗi loại dùng cụ thể vào cơng việc gì? Chức cầu nối Kể tên chức hai loại cầu nối Câu 11 Câu hỏi: Số lượng ngoại vi tối đa mà máy tính quản lý cổng COM bao nhiêu? Cổng LPT bao nhiêu? Để kiểm tra có mặt cổng đó, người ta dùng phương pháp nào? Cổng USB bao nhiêu? Giải thích lý giao diện qua cổng USB lại cho phép quản lý số ngoại vi đến 127 thiết bị? Số ngoại vi cổng COM, LPT USB Cách kiểm tra số cổng COM LPT debug Giải thích USB có 127 thiết bị Câu 12 Câu hỏi: Thế byte thuộc tính nhớ Video RAM Cho biết card hình máy tính chế độ 02: văn bản, độ phân giải 80 cột x 25 dòng, địa nhớ Video B8000h Xác định địa logic byte ký tự byte thuộc tính ứng với vị trí dòng 12 cột 20 hình Định nghĩa byte thuộc tính Xác định số thứ tự ký tự Xác định vị trí nhớ chưa byte thuộc tính byte chứa mã ASCII 0.5 2đ 1.0 1.01.0 0.5 0.5 2đ 0.5 0.5 1.0
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc máy tính-Đề cương 1, Cấu trúc máy tính-Đề cương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay