TUT unlock checkpoint xác minh số điện thoại

1 337 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:49

B1: vào http:www.iptel.org click subscribe và đăng ký 1 accB2: down XLite ( hỗ trợ win XP, win7, vista ): http:counterpath.s3.amazonaws.comdownloadsXLite_Win32_4.5.5._71236.exe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B5: Down và cài HOLA cho Chrome ( có rồi thì thôi ): chuyển proxy qua US, đăng nhập tài khoản bị khóa sdt, điền sdt bạn thấy ở B3, sau đó chọn giving me a call, nghe cuộc gọi đó và lấy mã xác nhận fb Hướng Dẫn Xác Minh Sđt Cho Nick Mới Lập Hoặc Khơng Có Sđt B1: vào http://www.iptel.org/ click subscribe đăng ký acc B2: down X-Lite ( hỗ trợ win XP, win7, vista ): http://counterpath.s3.amazonaws.com/downloads/X-Lite_Win32_4.5.5._71236.exe B3: Vào http://www.ipkall.com/ click sign up, điền thông tin vào, tạo acc, xong vào hòm thư check mail đăng ký, ấn link để xác nhận tài khoản B4: Mở X-Lite lên, đăng nhập tài khoản vừa tạo B3, click softphone, điền vài thông tin vào B5: Down cài HOLA cho Chrome ( có thơi ): chuyển proxy qua US, đăng nhập tài khoản bị khóa sdt, điền sdt bạn thấy B3, sau chọn giving me a call, nghe gọi lấy mã xác nhận fb
- Xem thêm -

Xem thêm: TUT unlock checkpoint xác minh số điện thoại, TUT unlock checkpoint xác minh số điện thoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay