QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 – 2015) XÃ PHƯỚC MINH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

73 28 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:26

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM (2011 – 2015) XÃ PHƯỚC MINH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : VŨ THỊ THU HIỀN 07124032 DH07QL 2007- 2011 Quản lý đất đai Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH VŨ THỊ THU HIỀN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM (2011-2015) XÃ PHƯỚC MINH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Duy Hùng (Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 ) LỜI CẢM ƠN Để có kết tốt ngày hôm sau chặng đường dài học tập, trình cố gắng nổ lực khơng ngừng thân dìu dắt tận tụy người xung quanh Lời xin thành kính gửi đến Ba Mẹ lòng biết ơn sâu sắc nhất, người sinh thành, nuôi dưỡng, yêu thương tạo điều kiện cho học tập tốt suốt thời gian qua Em cảm ơn Anh Chị, người thân, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em an tâm hoàn thành việc học Em trân trọng biết ơn đến: - Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý đất đai thị trường Bất động sản Cùng tất Thầy, Cơ tận tình giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm học quý báu làm hành trang cho em sống công việc sau Đặc biệt, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Th.S Trần Duy Hùng, tận tình dạy, trực tiếp hướng dẫn em hồn thành tốt báo cáo tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn đến anh chị cán địa xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành tốt luận văn Lời cuối cảm ơn bạn lớp DH07QL đồng hành, giúp đỡ suốt thời gian học tập, sinh hoạt trường Tuy nhiên, thời gian có hạn kiến thức hạn chế, nên đề tài nhiều thiếu xót Em mong góp ý quý thầy cô bạn bè để đề tài em thực tốt Sinh viên thực Vũ Thị Thu Hiền TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Thu Hiền, lớp DH07QL, Khoa Quản lý đất đai Bất động sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài: “ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh” Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Duy Hùng, Bộ môn Quy hoạch, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Cơng tác quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xác lập sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ trình chuyển dịch cấu kinh tế trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Sự cần thiết lập QHSDĐ xã Phước Minh, nhằm phân bổ chi tiết quỹ đất địa xã vào mục đích sử dụng điều chỉnh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất xã sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phê duyệt Từ nhu cầu đó, đề tài bao gồm nội dung chính: - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã ảnh hưởng đến việc sử dụng đất - Đánh giá trạng sử dụng đất, tình hình quản lý đất đai, tiềm sử dụng đất đai kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - Xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 giải pháp thực * Các phương pháp sử dụng: Phương pháp điều tra thực địa; phương pháp thống kê; phương pháp kế thừa, tổng hợp, thu thập xử lý số liệu, tài liệu; phương pháp đồ,… * Kết đạt được: - Bản đồ trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:10000 - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai thời kì 2011 - 2020 tỷ lệ 1:10000 - Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Hệ thống bảng biểu Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất đai theo Thông tư 19/2009/TT_BTNMT ngày 02/11/2009 i DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT QH – KHSDĐ QHSDĐ KHSDĐ UBND NQ.HĐND TN&MT NĐ/CP QĐ-TTg TCĐC QSDĐ TT CT TW KT-XH KHKT QL DTTN CNQSDĐ CN -TTCN CNH - HĐH Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất Ủy ban nhân dân Nghị Hội Đồng Nhân dân Tài ngun Mơi trường Nghị định/Chính phủ Quyết định - Thủ tướng Tổng cục địa Quyền sử dụng đất Thông tư Chỉ thị Trung Ương Kinh tế - xã hội Khoa học kĩ thuật Quốc lộ Diện tích tự nhiên Chứng nhận quyền sử dụng đất Công nghiệp - Tiểu thủ cơng nghiệp Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa ii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Phân loại đất xã Phước Minh 14 Bảng 2: Diễn biến dân số xã qua năm 18 Bảng 3: Các tuyến đường xã 20 Bảng 4: Diện tích đất dành cho sở quản lý giáo dục 21 Bảng 5: Tình hình cấp giấy chứng nhận QSDĐ 24 Bảng 6: Diện tích cấu sử dụng đất xã Phước Minh năm 2010 26 Bảng 7: Hiện trạng sử dụng đất xã Phước Minh năm 2010 27 Bảng 8: Biến động đất nông nghiệp giai đoạn 2000, 2005 xã Phước Minh 29 Bảng 9: Biến động đất phi nông nghiệp giai đoạn 2005, 2010 xã Phước Minh .30 Bảng 10: Biến động đất phi nông nghiệp giai đoạn 2000, 2005 xã Phước Minh 32 Bảng 11: Biến động đất phi nông nghiệp giai đoạn 2005, 2010 xã Phước Minh 33 Bảng 12: Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 xã Phước Minh 38 Bảng 13: Bảng phân vị đánh giá thích nghi đất đai .40 Bảng 14: Đánh giá khả thích nghi đất 42 Bảng 15 : Phân bổ nhóm sử dụng đất đến năm 2020 49 Bảng 16: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất xã Phước Minh đến năm 2020 49 Bảng 17: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 51 Bảng 18: Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 52 Bảng 19: Phân kỳ diện tích sử dụng kỳ đầu (2011 – 2015) 59 Bảng 20: Danh mục cơng trình, dự án trọng điểm kỳ đầu kế hoạch sử dụng đất xã Phước Minh 60 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Sơ đồ vị trí xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu 13 Hình 2: Bản đồ trạng sử dụng đất xã Phước Minh 28 Hình 3: Bản đồ đất xã Phước Minh .43 Hình 4: Bản bồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Phước Minh 53 iii MỤC LỤC TÓM TẮT i DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH SÁCH CÁC BẢNG iii DANH SÁCH CÁC HÌNH iii MỤC LỤC iv ĐẶT VẤN ĐỀ .1 PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý .7 I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 Cơ sở khoa học nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn đề tài I.2.1 Ý nghĩa thực tiễn đề tài I.2.2 Cơ sở khoa học nghiên cứu I.3.Khái quát địa bàn nghiên cứu I.4.Nội dung nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 10 I.4.1.Nội dung nghiên cứu 10 I.4.2.Phương pháp nghiên cứu 10 I.5 Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất .11 I.6 Dự kiến kết đạt 11 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG .12 II.1.1 Điều kiện tự nhiên 12 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 14 II.1.3 Thực trạng môi trường 15 II.1.4 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội .16 II.1.5 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 18 II.1.6 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư nông thôn 18 II.1.7 Thực trạng phát triển sở hạ tầng .19 iv II.1.8 Đánh giá điều liện tự nhiên, kinh tế, xã hội mơi trường .22 II.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ BIẾN ĐÔNG CÁC LOẠI ĐẤT 23 II.2.1 Tình hình quản lí đất đai 23 II.2.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 25 II.3 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI .40 II.3.1 Đánh giá khả thích nghi đất đai 40 II.3.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 42 II.3.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn 43 II.3.4 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch 43 II.3.5 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cấu sử dụng đất phát triển sở hạ tầng 43 II.4.PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 44 II.4.1 Các tiêu phát triển KT – XH thời kì quy hoạch .44 II.4.2 Phương án quy hoạch sử dung đất 47 II.5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 54 II.5.1 Đánh giá tác động kinh tế 54 II.5.2 Đánh giá tác động xã hội 55 II.6 PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT .56 II.6.1 Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích .56 II.6.2 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 58 II.7 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 61 II.7.1.Giải pháp nguồn lực 61 II.7.2 Chính sách kêu gọi đầu tư 61 II.7.3.Giải pháp sách 61 II.7.4.Giải pháp khác 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 v Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai thành phần quan trọng hàng đầu sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng Do đó, đất đai cần phân bố hợp lí, sử dụng có hiệu bền vững Ngồi ra, q trình khai thác sử dụng đất đai gắn liền phát triển kinh tế xã hội Xã hội ngày phát triển nhu cầu khai thác sử dụng đất ngày cao Trong đất đai lại có hạn ngày trở nên q giá Chính vậy, việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu bền vững nhu cầu cần thiết đòi hỏi phải cân nhắc kỹ hoạch định khoa học Điều 18 Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định: “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước thống quản lý, nhà nước quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đất đai mục đích hiệu quả, nhà nước giao đất cho tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu lâu dài” Trong xu chung hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Sự cần thiết phải chuyển dịch mạnh cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhằm tạo ngày nhiều sản phẩm cho xã hội, tạo công ăn việc làm thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống cho nhân dân, vùng nông thôn Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc phát triển kinh tế quốc dân Căn đặc điểm điều kiện tự nhiên, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng lãnh thổ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nhằm tạo sở pháp lý để quản lý sử dụng đất đai ngày chặt chẽ, đem lại hiệu cao việc sử dụng đất Sự cần thiết lập QHSDĐ xã Phước Minh cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tỉnh huyện nhằm tạo điều kiện cần thiết để tổ chức sử dụng đất có hiệu cao Xuất phát từ vấn đề đồng ý Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh, tiến hành thực đề tài : “ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh” * Mục đích – Yêu cầu: Mục đích: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm giai đoạn 2011 - 2015 xã Phước Minh nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh xã mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực đến năm 2020 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ mơi trường Cụ thể hóa chi tiết hóa QHSDĐ cấp huyện, nhằm cung cấp để UBND xã thực thẩm quyền giao đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng loại đất, quản lý tốt quỹ đất xã cách khoa học chặt chẽ   Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền Xây dựng phương án sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nguyên tắc sử dụng đầy đủ, hiệu cao lâu bền tài nguyên đất đai Yêu cầu: Số liệu, tư liệu phải xác có sở pháp lý Quy hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tế tiềm địa phương Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Phải thống với quy hoạch huyện để giành quỹ đất cho kỳ quy hoạch sau Phải đảm bảo nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất là: khả biến, khoa học, lâu dài, hiệu quả, bền vững *Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Đất đai: Bao gồm tất loại đất theo mục đích sử dụng (đất nơng nghiệp, đất phi nơng nghiệp, đất chưa sử dụng, đất khu dân cư nông thôn) có địa giới hành xã Đối tượng sử dụng đất: bao gồm hộ GĐCN, UBND, tổ chức Phạm vi nghiên cứu: Không gian nghiên cứu: địa bàn xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu Thời gian nghiên cứu: vòng tháng từ tháng đến tháng năm 2011   Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền Bảng 17: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 Quy hoạch đến năm 2020 Hiện trạng 2010 STT CHỈ TIÊU So sánh 2020 – 2010 (ha) Mã Cơ cấu (%) Diện tích(ha) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Diện tích(ha) Cơ cấu (%) 5.601,00 100,00 5.601,00 100,00 - Đất nông nghiệp NNP 2.825,21 50,44 2.547,97 45,49 -277,24 1.1 Đất lúa nước DLN 976,52 17,43 886,89 15,83 -89,63 1.2 Đất trồng lúa nương LUN - - - - - 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.122,14 20,03 989,76 17,67 -132,38 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 579,34 10,34 524,47 9,36 -54,87 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - 1.7 Đất rừng sản xuất RSX - - - - - 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 124,67 2,23 124,31 2,22 -0,36 1.9 Đất làm muối LMU - - - - - 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 22,54 0,40 22,54 0,40 - - Ðất chuyên trồng lúa nýớc: + Hiện trạng sử dụng đất chuyên trồng lúa nước năm 2010 812,76 đất trồng lúa lại 163,76 + Chu chuyển giảm: 42,17 ha, chuyển sang đất giao thông 2,74 đất 73,93 + Đất chuyên trồng lúa nước đến năm 2020 886,89 - Đất trồng lâu năm: + Hiện trạng sử dụng đất trồng lâu năm 2010 579,34 + Chu chuyển giảm: 40,78 đất nông thôn, đất rác, đất nghĩa trang, 8,09 đất giao thông + Đất trồng lâu năm đến năm 2020: 579,34 - Ðất nuôi trồng thuỷ sản: giảm 0,36 chuyển sang đất 0,29 đất giao thông 0,07   51 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền Phân bố đất phi nông nghiệp đến năm 2020 Bảng 18: Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 Quy hoạch đến năm 2020 Hiện trạng STT CHỈ TIÊU Mã TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Diện tích(ha) Cơ cấu (%) 5.601,00 So sánh 2020 2010 Diện tích(ha) Cơ cấu (%) 100,00 5.601,00 100,00 - Đất phi nông nghiệp PNN 2.775,79 49,56 3.053,03 54,51 277,24 2.1 Đất nông thôn ONT 80,67 1,44 249,43 4,45 168,76 2.2 Đất đô thị ODT - - - - - 2.3 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 0,66 0,01 0,64 0,01 -0,02 2.4 Đất quốc phòng CQP - - - 2.5 Đất an ninh CAN 2,28 0,04 2,28 0,04 - 2.6 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 106,22 1,90 146,22 2,61 40,00 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX - - - - - 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - - 2.10 Đất di tích danh thắng DDT - - - - - 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA - - 3,00 0,05 3,00 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 1,29 0,02 1,29 0,02 - 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 1,67 0,03 4,48 0,08 2,81 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.377,67 42,45 2.377,67 42,45 - 2.15 Đất sông, suối SON 3,00 0,05 3,00 0,05 - 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 202,33 3,61 265,02 4,73 62,69 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - Đất chưa sử dụng DCS - - - - - Đất đô thị DTD - - - - - Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT - - - - - Đất khu du lịch DDL - - - - - Đất khu dân cư nông thôn DNT - - 309,17 5,52 309,17   52 - Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền - Đất (đất nông thôn): + Hiện trạng sử dụng đất nông thôn năm 2010 80,67 + Chu chuyển tăng 168,76 + Chu chuyển giảm: 22,03 ha, chuyển sang đất giao thông + Đất đến năm 2020 249,43 - Đất an ninh: ổn định diện tích năm 2010 2,28 - Đất sở sản xuất kinh doanh: tăng 40,00 ha, diện tích năm 2020 146,22 - Đất tơn giáo, tín ngưỡng: ổn định diện tích năm 2010 1,29 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa: tăng 2,81 năm 2020 diện tích 4,48 - Đất sơng suối: diện tích năm 2010 ổn định 3,00 - Ðất phát triển hạ tầng: + Hiện trạng sử dụng đất phát triển hạ tầng năm 2010 202,33 + Chu chuyển tăng: 62,69 + Đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 265,02 ha, đó: + Đất giao thơng:  Hiện trạng sử dụng đất giao thông năm 2010 73,00  Chu chuyển tăng: 56,1  Đất giao thông đến năm 2020 129,10 + Đất thủy lợi: năm 2020 giảm 123,58 + Ðất cơng trình býu viễn thơng: ổn định diện tích năm 2010 0,06 + Đất văn hóa: ổn định diện tích năm 2010 0,55 + Ðất y tế: ổn định diện tích năm 2010 0,17 + Ðất sở giáo dục - ðào tạo: ổn định diện tích năm 2010 3,62 + Đất thể dục – thể thao: năm 2020 tăng 7,07 so với trạng năm 2010 + Đất chợ: diện tích ổn định 0,28 c Đất chưa sử dụng: từ năm 2010 địa bàn xã khơng diện tích đất chưa sử dụng Hình 4: Bản bồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Phước Minh   53 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền II.5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI II.5.1 Đánh giá tác động kinh tế II.5.1.1 Tác động đến phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ a) Tác động đến phát triển nông nghiệp Đất đai thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hình thức thâm canh tăng vụ Trong ngành chủ lực địa phương, phát huy mạnh nguổn lực nhân dân sâu vào sản xuất hàng hóa, bước làm tăng thu nhâp Cơ cấu kinh tế nơng nghiệp chiếm vai trò chủ đạo, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ngày phát triển nâng cao giá trị sản phẩm tăng thu nhập kinh tế lĩnh vực - Phương án phân bổ quỹ đất cách hợp lý khoa học cho ngành, tạo tiềm lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế nông nghiệp Nâng cao tổng giá trị kinh tế thu nhập bình quân đầu người Tăng hệ số sử dụng đất, đảm bảo mối quan hệ trồng tính chất đất; tận dụng tối đa điều kiện thổ nhưỡng, phát triển mạnh vùng công nghiệp, chăn nuôi gia súc, thủy sản nước ngọt, gắn với công nghệ bảo quản chế biến Hình thành vùng chuyên canh, chăn nuôi tập trung, xác định rõ hướng chuyển đổi cấu trồng - vật ni, hình thành tổ chức sản xuất trang trại, mơ hình sản xuất nông nghiệp mới, nông thôn mới, tăng hiệu bình qn đất nơng nghiệp Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực Nâng cao tổng giá trị kinh tế thu nhập bình quân đầu người - Phương án quy hoạch sử dụng đất gắn kết với việc xây dựng phát triển mơ hình kinh doanh sản xuất nơng nghiệp, khu cơng nghiệp cơng nghệ cao mơ hình kinh tế trang trại, hợp tác xã chăn nuôi, trồng trọt có mức độ chun mơn hóa thâm canh cao Để phương án tác động tốt đến phát triển nông nghiệp quyền cần: - Phương pháp quản lý nơng nghiệp - Thực sách nơng thơn - Phải biết khai thác lợi thế, tiềm xã để tập trung quy hoạch thực kế hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp, kết hợp đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo an sinh xã hội tăng cường quốc phòng an ninh - Tiến hành quy hoạch tổng thể xây dựng phát triển nông thôn mới, tập trung đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, hạ tầng vùng nguyên liệu - Tăng cường công tác khuyến nông, lâm, ngư, công tác thú y, bảo vệ thực vật,thúc đẩy giới hóa,hiện đại hóa nơng thơn b) Tác động đến phát triển công nghiệp Phương án quy hoạch mang lại hiệu kinh tế địa bàn xã tạo bước phát triển mới, tạo điều kiện cho ngành thương mại dịch vụ công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ngày phát triển   54 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền Phương án xác định giảm quỹ đất nông nghiệp để phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng mục tiêu cơng nghiệp.Tuy diện tích đất nơng nghiệp để chuyển giảm phương án xác định hình thành vùng lúa cao sản chất lượng cao, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển vùng rau sạch,vùng trồng cao su, trì vùng ngun liệu mía, giảm diện tích trồng mì c) Tác động đến phát triển du lịch dịch vụ - Phương án tiếp tục ưu tiên quỹ đất cho việc phát triển du lịch, để khai thác tiềm du lịch xã Phương án xây dựng sở phát triển Du lịch sinh thái - Quy hoạch khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với loại hình thương mại đại, tập trung, qui mô lớn - Tăng cường việc ðào tạo, giáo dục mơi trýờng - Có sách ưu đãi đất phát triển du lịch – dịch vụ, tạo quỹ đất thu hút dự án dịch vụ thuộc thành phần kinh tế - Khuyến khích vốn tư nhân II.5.1.2 Đánh giá hiệu kinh tế đất phương án quy hoạch sử dụng đất theo dự kiến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Phương án thể có hiệu kinh tế, tăng nguồn thu từ giao đất công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ đất ở, từ cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đặc biệt đất nơng nghiệp sang đất đất sản xuất kinh doanh II.5.2 Đánh giá tác động xã hội Giải công ăn việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp, từ giảm tệ nạn xã hội Đồng thời ngành kinh tế địa phương có xu hướng tăng nhanh, tương lai với lên xã hội, tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu nhân dân vùng Có số phương án sau: - Phương án tính đến việc bố trí giải quỹ đất cho người dân, hộ tăng thêm, khu vực tái định cư, tái cấu trúc đất khu dân cư nông thôn,và khu dân cư thị, ngồi chuẩn bị quỹ đất cho phép người dân chuyển mục đích thành đất đất dự án để phục vụ nhu cầu kinh doanh bất động sản.Vì vậy, mức độ ảnh hưởng xấu đến đời sống hộ dân phải di dời chỗ không cao - Số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất xác định chủ yếu địa phương Phương án quy hoạch bố trí quỹ đất cho cơng nghiệp, thương mại, dịch vụ mạng lưới đào tạo nghề phân bố rộng khắp đáp ứng nhu cầu - Phương án giúp việc quản lý nhà nước đất đai ổn định, việc đầu tư sở hạ tầng có hiệu Tăng diện tích đất cơng trình cơng cộng đáp ứng nhu cầu tồn huyện, diện tích trường học tăng lên đáp ứng nhu cầu học sinh toàn huyện Đất sản xuất kinh doanh tăng tạo thêm việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ Nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, làm cho người dân yên tâm sản xuất - Phương án tính tốn quỹ đất cho việc phát triển thiết chế văn hóa như: trung tâm văn hóa, bưu điện văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng trung   55 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền tâm sinh hoạt thiếu niên… phục vụ tốt nhu cầu nhân dân Tiếp tục dành quỹ đất phát triển sở vật chất trường lớp theo quy hoạch để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - Việc bố trí khu dân cư nông thôn tập trung thuận tiện cho việc xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa Giải pháp để nâng cao vấn đề là: - Nâng cao hiệu quản lý sử dụng tài nguyên, bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế xã hội, trước mắt lâu dài - Tăng cường kiểm sốt, phòng, chống nhiễm mơi trường, mở rộng mạng lưới quan trắc môi trường Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước xử lý nước thải khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư tập trung, xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp II.6 PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Quy họach sử dụng đất 2010 - 2020 được chia làm hai kỳ: kỳ đầu (từ năm 20102015) kỳ cuối (từ năm 2016 – 2020), làm sở định hướng sử dụng đất cho huyện đơn vị thực theo quy định pháp luật đất đai giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất đồng thời để cấp phòng, ban ngành đạo hướng dẫn lập dự án đầu tư đất cho phù hợp nhằm đạt hiệu kinh tế cao tiết kiệm đất đai II.6.1 Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích II.6.1.1 Kỳ đầu, thời kỳ từ năm 2011 – 2015 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp: - Đất lúa nước - Đất trồng hàng năm lại - Đất trồng lâu năm - Đất nuôi trồng thuỷ sản - Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp: - Đất nông thôn - Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN - Đất an ninh - Đất sở sản xuất kinh doanh - Đất xử lý, chôn lấp chất thải - Đất tơn giáo, tín ngưỡng - Đất nghĩa trang, nghĩa địa - Đất có mặt nước chuyên dùng - Đất sông, suối - Đất phát triển hạ tầng Đất khu dân cư nông thôn   56 NNP DLN HNK CLN NTS NKH PNN ONT CTS CAN SKC DRA TTN NTD SMN SON DHT DNT 5.601,00 2.612,42 886,89 1.039,89 538,79 124,31 22,54 2.988,58 230,63 0,64 2,28 106,22 1,29 4,48 2.377,67 259,37 276,75 ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền II.6.1.2 Kỳ cuối, thời kỳ từ năm 2016 – 2020 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp: - Đất lúa nước - Đất trồng hàng năm lại - Đất trồng lâu năm - Đất nuôi trồng thuỷ sản - Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp: - Đất nông thôn - Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN - Đất an ninh - Đất sở sản xuất kinh doanh - Đất xử lý, chơn lấp chất thải - Đất tơn giáo, tín ngưỡng - Đất nghĩa trang, nghĩa địa - Đất có mặt nước chuyên dùng - Đất sông, suối - Đất phát triển hạ tầng Đất khu dân cư nông thôn: NNP DLN HNK CLN NTS NKH PNN ONT CTS CAN SKC DRA TTN NTD SMN SON DHT DNT 5.601,00 2.547,97 886,89 989,76 524,47 124,31 22,54 3.053,03 249,43 0,64 2,28 146,22 3,00 1,29 4,48 2.377,67 3,00 265,02 309,17 ha ha ha ha ha ha ha ha ha II.6.1.3 Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng Đất nơng nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp Trong kỳ quy hoạch, diện tích nhóm đất nơng nghiệp chuyển sang nhóm đất phi nơng nghiệp 277,24 đó: Năm 2011: 50,35 Năm 2012: 50,62 Năm 2013: 33,96 Năm 2014: 11,69 Năm 2015: 66,17 Kỳ sau 2016 – 2020 : 64,45 Trong 277,24 đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp chủ yếu đất lúa nước, đất trồng hàng năm lại, đất trồng lâu năm đất nuôi trồng thủy sản Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng Trên địa bàn xã khơng đất chưa sử dụng nên kỳ quy hoạch khơng có quỹ đất chưa sử dụng khai hoang đưa vào sử dụng   57 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền II.6.2 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu II.6.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội xã Phước Minh sau: - Năm 2011: Đất nông nghiệp giảm 50,35 để chuyển sang đất phi nơng nghiệp, đó: đất lúa nước giảm 42,17 ha, đất trồng hàng năm lại giảm 1,04 ha, đất trồng lâu năm giảm 6,94 đất nuôi trồng thủy sản giảm 0,2 Đất phi nông nghiệp nhận đất nơng nghiệp tăng 50,35 ha, đó: đất tăng 43,2 ha, đất sở hạ tầng tăng 7,15 Đất khu dân cư nông thôn tăng 167,22 - Năm 2012: Đất nông nghiệp giảm 50,62 chuyển sang đất phi nơng nghiệp, đó: đất lúa nước giảm 22,72 ha, đất trồng hàng năm lại giảm 13,58 ha, đất trồng lâu năm giảm 14,2 đất nuôi trồng thủy sản giảm 12 tất chuyển sang đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp tăng tương ứng từ đất nơng nghiệp chuyển sang 50,62 ha, đó: đất tăng 12,04 ha, đất xử lý chôn lấp rác thải tăng ha, đất nghĩa trang nghĩa địa tăng ha, đất phát triển hạ tầng tăng 32,58 Đất khu dân cư nông thôn: tăng 20,39 - Năm 2013: Đất nông nghiệp giảm 33,96ha chuyển sang đất phi nơng nghiệp, đó: đất lúa nước giảm 21,08 ha, đất trồng hàng năm lại giảm 12,86 ha, đất trồng lâu năm giảm 0,01 đất nuôi trồng thủy sản giảm 0,01 tất chuyển sang đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp tăng tương ứng từ đất nông nghiệp chuyển sang 33,96 ha, đó: đất tăng 28,16 ha, đất phát triển hạ tầng tăng 5,82 Đất khu dân cư nông thôn: tăng 26,25 - Năm 2014: Đất nông nghiệp giảm 11,69 chuyển sang đất phi nông nghiệp, đó: đất lúa nước giảm 2,32 ha, đất trồng hàng năm lại giảm 5,8 ha, đất trồng lâu năm giảm 3,54 đất nuôi trồng thủy sản giảm 0,03 tất chuyển sang đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp tăng tương ứng từ đất nông nghiệp chuyển sang 11,69 đó: đất tăng 9,16 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa tăng 0,19 ha, đất phát triển hạ tầng tăng 2,72 Đất khu dân cư nông thôn: tăng 25,99 - Năm 2015: Đất nông nghiệp giảm 66,17 chuyển sang đất phi nơng nghiệp, đó: đất lúa nước giảm 1,34 ha, đất trồng hàng năm lại giảm 48,97 ha, đất trồng lâu năm giảm 15,86 tất chuyển sang đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp tăng tương ứng từ đất nông nghiệp chuyển sang 66,17 đó: đất tăng 57,4 ha, đất phát triển hạ tầng tăng 8,77 Đất khu dân cư nông thôn: tăng 36,9   58 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền Bảng 19: Phân kỳ diện tích sử dụng kỳ đầu (2011 – 2015) Đơn vị tính:ha STT CHỈ TIÊU Mã (1) (2) (3) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Diện tích trạng năm 2010 (4) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (5) (6) (7) (8) (9) 5.601,00 5.601,00 5.601,00 5.601,00 5.601,00 5.601,00 Diện tích đến năm Đất nơng nghiệp NNP 2.825,21 2.774,86 2.724,24 2.690,28 2.678,59 2.612,42 1.1 Đất lúa nước DLN 976,52 934,35 911,63 890,55 888,23 886,89 1.2 Đất trồng lúa nương LUN - - - - - - 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.122,14 1.121,10 1.107,52 1.094,66 1.088,86 1.039,89 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 579,34 572,40 558,20 558,19 554,65 538,79 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - 1.7 Đất rừng sản xuất RSX - - - - - - 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 124,67 124,47 124,35 124,34 124,31 124,31 1.9 Đất làm muối LMU - - - - - - 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 Đất phi nông nghiệp PNN 2.775,79 2.826,14 2.876,76 2.910,72 2.922,41 2.988,58 2.1 Đất nông thôn ONT 80,67 123,87 135,91 164,07 173,23 230,63 2.2 Đất đô thị ODT - - - - - - 2.3 Đất XD trụ sở quan, CTSN CTS 0,66 0,66 0,66 0,64 0,64 0,64 2.4 Đất quốc phòng CQP - - - - - - 2.5 Đất an ninh CAN 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2.6 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - - 106,22 106,22 106,22 106,22 106,22 106,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,00 3,00 3,00 3,00 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản SKX 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2.7 2.8 2.9   SKC SKS 59 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.15 Đất sông, suối 2.16 1,67 1,67 4,67 4,67 4,48 4,48 2.377,67 2.377,67 2.377,67 2.377,67 2.377,67 2.377,67 SON 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Đất phát triển hạ tầng DHT 202,33 209,48 242,06 247,88 250,60 259,37 Đất khu dân cư nông thôn DNT - 167,22 187,61 213,86 239,85 276,75 II.6.5.2 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch Quỹ đất tự nhiên Xã đến năm 2020 khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu cao đảm bảo khoa học Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực nói riêng, quỹ đất đai xã có chuyển đổi mạnh mẽ phù hợp với tiềm đất đai điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Bảng 20: Danh mục cơng trình, dự án trọng điểm kỳ đầu kế hoạch sử dụng đất xã Phước Minh STT TÊN LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (ha) Năm thực Địa điểm Khu du lịch sinh thái SKC 40 2016-2020 Ấp B2 Khu rác thải DRA 2015 Đất khu nghĩa trang, nghĩa địa DNT 2011-2020 Ấp B2 Đất làm sân thể dục - thể thao DTT 1,5 2016-2020 Ấp B2 Mở rộng tuyến đường Phước Minh - Lộc Ninh DGT 25,51 2011-2012 Mở rộng tuyến đường ĐH - DGT 5,8 2012-2013 Ấp Phước Lộc A Mở rộng tuyến đường ĐH - 16 DGT 2,72 2013-2014 Ấp A2 Mở rộng tuyến đường Phước Minh - Phước Ninh DGT 8,77 2014-2015 Mở rộng tuyến đường 781 DGT 5,28 2015-2020 Ấp B4 10 Mở rộng tuyến đường 789 DGT 1,65 2015-2020 Ấp B2 11 Mở rộng tuyến đường kênh đông DGT 0,63 2015-2020 Ấp A1, Ấp A2 12 Mở rộng đường đất DGT 47,43 2010-2011 Ấp Phước Lộc B 13 Qui hoạch đất theo tuyến đường Phước Minh - Lộc Ninh ONT 25,1 2011-2012 14 Qui hoạch đất theo tuyến đường ĐH - ONT 32,23 2012-2013 Ấp Phước Lộc A 15 Qui hoạch đất theo tuyến đường ĐH - 16 ONT 11,86 2013-2014 Ấp A2   60 Ấp B3 Ấp A1, Ấp A2, Ấp Phước Lộc A Ấp Phước Lộc A, Ấp Phước Lộc B, Ấp B1 Ấp A1, Ấp A2, Ấp Phước Lộc A Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền 16 Qui hoạch đất theo tuyến đường Phước Minh - Phước Ninh ONT 63,64 2015-2020 Ấp Phước Lộc A, Ấp Phước Lộc B, Ấp B1 17 Qui hoạch đất theo tuyến đường 781 ONT 0,69 2015-2020 Ấp B4 18 Qui hoạch đất theo tuyến đường 789 ONT 5,79 2015-2020 Ấp B2 19 Qui hoạch đất theo tuyến đường kênh đông ONT 12,76 2015-2020 Ấp A1, Ấp A2 20 Qui hoạch đất dọc theo đường đất ONT 7,15 2010-2011 Ấp Phước Lộc B II.7 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT II.7.1.Giải pháp nguồn lực - Vốn điều kiện tiên cho việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Vì vậy, cần phải có sách thuận lợi thu hút đầu tư xây dựng cơng trình trọng điểm xây dựng sở hạ tầng - Giải tốt việc bồi thường, giải tỏa, tái định cư thu hồi đất để thực dự án Đặc biệt sách tái định cư, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực dự án tái định cư, nên bố trí trước giải tỏa, thu hồi đất Như tạo thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, thực dự án, người dân có đất bị thu hồi nhanh chóng ổn định - Đối với dự án đất cần lựa chọn chủ đầu tư có đủ lực để thực chịu trách nhiệm tất sở vật chất để tránh việc khu dân cư xây dựng lở cỡ, xé nhỏ diện tích khó đảm bảo triển khai quản lý II.7.2 Chính sách kêu gọi đầu tư - Tăng cường biện pháp kêu gọi đầu tư đặc biệt nhà đầu tư từ nước ngồi - Có biện pháp cụ thể việc thu hút đầu tư, tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật; tiếp tục nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng … - Thực tốt cơng tác kêu gọi đầu tư, giải phóng nhanh mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai thực dự án - Một giải pháp quan trọng ðể triển khai thực quy hoạch xác ðịnh dự án ðầu tý phân ðầu tý hợp lý, ðảm bảo tính thống ngành lãnh thổ, kết hợp chặt chẽ nguồn vốn ngân sách nhà nýớc nguồn vốn ðóng góp dân cý nguồn khác dự án II.7.3.Giải pháp sách Áp dụng đồng sách đất đai,cụ thể hóa điều khoản luật,các văn luật cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát tiến độ thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt - Có sách đào tạo nghề, chuyển đổi cấu lao động cho người có đất bị thu hồi   61 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền - Kiên thu hồi, giải dự án chậm triển khai tránh tình trạng “quy hoạch treo” - Chính sách bảo vệ có hiệu quỹ đất lúa có,hạn chế tối đa lấy đất lúa tưới ổn định để sử dụng cho mục đích phi nơng nghiệp.Bên cạnh có sách thỏa đáng khuyến khích tổ chức,hộ gia đình,cá nhân khai thác đất chưa sử dụng lại bổ sung cho mục đích khác - Chính sách thuế sử dụng đất khoản tiền có liên quan đến sử dụng đất.Chính sách bảo đảm ln ln động,có ưu tiên theo ngành nghề.Đặc biệt sách thuế theo hướng thu hút đầu tư - Chính sách đền bù đánh thuế thỏa đáng chuyển mục đích sử dụng loại đất - Chính sách đầu tư đồng kết hợp với bố trí điểm dân cư tập trung,các cụm trung tâm xã - Chính sách hổ trợ vốn cho người sản xuất,đặc biệt sản xuất nơng nghiệp - Chính sách ưu tiên giành đất cho phát triển công nghiệp xây dựng hạ tầng - Chính sách khuyến khích áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sử dụng đất nhằm bảo vệ tài nguyên đất bền vững bảo vệ môi trường sinh thái II.7.4.Giải pháp khác - Công tác quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với thực tế địa phương gắn liền với sử dụng đất hiệu quả.Xây dựng cơng trình thủy lợi để thâm canh tăng nang suất trồng, chủ yếu diện tích đất lúa.Đưa vào sử dụng quỹ đất mặt nước chuyên dùng cách cho th sử dụng vào mục đích ni trồng thủy sản - Tăng cường nâng cao có hiệu qủa công tác khuyến nông khuyến ngư cho địa phương nhằm giúp cho người dân sản xuất ổn định, hiệu kinh tế bảo vệ tài nguyên đất.Thực việc phổ biến công khai, tuyên truyền rộng rãi phương án quy hoạch sử dụng đất phê duyệt - Hỗ trợ, giúp đỡ nhà đầu tư cơng tác giải tỏa, đền bù, có kế hoạch coi trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất để giải tốt bước vấn đề nông dân, nông nghiệp nơng thơn.Tun truyền giáo dục tồn thể nhân dân tổ chức sử dụng đất thấy tầm quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, thực tốt quyền nghĩa vụ người sử dụng đất - Cán chuyên môn ngành Địa cần huấn luyện để có đủ khả trình độ thực tốt 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai.Thường xuyên thực công tác kiểm kê, thống kê theo quy định pháp luật, kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm kỳ quy hoạch.Phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật đất đai - Kiến nghị bổ sung điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo quy định pháp luật   62 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (20112015) xã Phước Minh xây dựng sở nghiên cứu tự nhiên, kinh tế xã hội gắn liền với thực trạng chiến lược phát triển kinh tế xã hội xã thời kỳ quy hoạch sử dụng đất Nó có ý nghĩa quan trọng việc xác lập ổn định mặt pháp lý đất đai công tác quản lý thống Nhà nước Đây để tiến hành giao đất, sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa xã, huyện, tỉnh nước Quy hoạch sử dụng đất xã đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 xây dựng theo trình tự hướng dẫn Thông tư số 19/2009/TT_BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất Việc bố trí sử dụng đất theo phương án quy hoạch đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội từ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần chất lượng sống tầng lớp dân cư Phân bố hợp lý dân cư, lao động, khai thác có hiệu nguồn tài nguyên đất đai tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo yêu cầu giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội phát triển đồng ngành kinh tế Kết tiêu sử dụng đất phương án quy hoạch định hướng sử dụng đất xã Phước Minh đến năm 2020 : - Đất nơng nghiệp bố trí với diện tích lớn 2.547,97 chiếm 45,49% diện tích tự nhiên đó: đất lúa nước 886,89 ha, đất trồng hàng năm lại 989,76 ha, đất trồng lâu năm 524,47 đất nuôi trồng thủy sản 124,31 ha, đất nông nghiệp khác 22,54 - Đất phi nơng nghiệp xem xét tính tốn kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tất ngành.Trong kỳ quy hoạch đất phi nông nghiệp bố trí 540,27 chiếm 10,96% diện tích tự nhiên, đó: + Đất phát triển hạ tầng có diện tích 265,02 chiếm 4,73% diện tích tự nhiên, đất khu dân cư nông thôn 309,17 chiếm 5,52% diện tích tự nhiên + Bố trí thỏa đáng, hợp lý nhu cầu đất đai cho đất nông thơn, trụ sở quan, cơng trình nghiệp, sở sản xuất kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng, gốm sứ, khoáng sản, nghĩa trang nghĩa địa Trong đó: đất cho xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 0,64 ha, đất cho sản xuất kinh doanh 146,22 ha, đất cho nghĩa trang, nghĩa địa 4,48 đất mặt nước chuyên dùng 2.377,67 ha, đất sông suối 3,00 ha, đất tơn giáo tín ngưỡng 1,29 đất nơng thơn 249,43 Phương án có tác động quan trọng đến hướng phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, ngành địa bàn xã giải nhu cầu đất đai cho đối tượng sử dụng đất   63 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền Hiệu sử dụng đất nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý loại: đất chuyên dùng, đất tăng, đất nông nghiệp giảm phù hợp với xu trình phát triển KIẾN NGHỊ Thýờng xuyên kiểm tra ðôn ðốc việc thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng hiệu lực pháp lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Nghiên cứu đề xuất sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng người dân sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Đặc biệt cần quan tâm đến sách ưu tiên phát triển cơng nghiệp, ngành dịch vụ, sách đền bù thỏa đáng, kịp thời đất đai cần thu hồi Đầu tư đồng kết hợp xây dựng sở hạ tầng với phát triển khu dân cư, ưu tiên giành đất cho nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển KT – XH, quốc phòng an ninh Cần có kế hoạch cụ thể, giải tốt vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn, tạo nghề cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất Rà soát kiến nghị điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai xã phù hợp với quy hoạch chung tỉnh huyện, đồng thời tiếp tục cập nhật thông tin đất đai để điều chỉnh bổ sung định kỳ theo quy định Luật Đất Đai Số liệu cần hoàn chỉnh thống ngành ðể công tác quản lý ðất ðai ðạt hiệu tốt hõn Có sách hợp lý hình thức đầu tư địa bàn vùng nơng thơn, đơn giản hóa thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào địa bàn huyện   64 Ngành Quản Lý Ðất Ðai SVTH: Vũ Thị Thu Hiền TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Luật Đất đai năm 2003 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai năm 2003 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hõ trợ tái định cư; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Quy hoạch ngành: Xây dựng, Công nghiệp, Du lịch, Giao thông-Vận tải, Giáo dục- Đào tạo, Y tế, Thể dục Thể thao, Thương mại- Dịch vụ, Nông nghiệp, Môi trường đến năm 2020 Dữ liệu kiểm kê đất đai năm 2005, 2010 thống kê đất đai năm 2006, 2007 2008, 2009 huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Báo cáo trị ( Văn kiện đại hội Đảng) Ban chấp hành Đảng xã Phước Minh khóa 2010 – 2015 10 Bài giảng Tin học ứng dụng, ThS Lê Ngọc Lãm, năm 2006, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 11 Bài giảng mơn Đăng Ký Thống Kê KS Ngô Minh Thụy, Trường Đai Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Bài giảng Đánh giá đất, Ths Nguyễn Du, Trường Đai Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai, Ks Phan Văn Tự, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 14 Bài giảng Quy hoạch đô thị, Ths Trần Duy Hùng, Trường Đai Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 15 Bài giảng Quy hoạch nông thôn, Ths Bùi Văn Hải, Trường Đai Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 16 Bài giảng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Ks Phạm Hùng Thiện Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 17 Luận văn tốt nghiệp Quy hoạch sử dụng đất   65 ... Trường huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh, tiến hành thực đề tài : “ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 20 15) xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh ... CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH VŨ THỊ THU HIỀN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM (2011- 20 15) XÃ PHƯỚC MINH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY... lý đất đai Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài: “ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 20 15) xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 – 2015) XÃ PHƯỚC MINH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 – 2015) XÃ PHƯỚC MINH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay