“LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN TRẢNG BÀNG – TỈNH TÂY NINH

77 26 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN TRẢNG BÀNG – TỈNH TÂY NINH" SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : VÕ THỊ MỸ TRINH 07124133 DH07QL 2007 – 2011 Quản Lý Đất Đai -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH VÕ THỊ MỸ TRINH “LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN TRẢNG BÀNG - TỈNH TÂY NINH” Giáo viên hướng dẫn: ThS Bùi Văn Hải (Địa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) - Tháng năm 2011 - Lời cảm ơn Con xin thành kính ghi sâu công ơn cha mẹ sinh thành, bà nội, anh hai, em năm người thân nuôi dưỡng con, động viên tạo điều kiện cho học tập để có ngày hơm Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến: Thầy Bùi Văn Hải, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý đất đai Bất động sản hướng dẫn chu đáo, tận tình để em hồn thành luận văn tốt nghiệp Quý thầy cô giáo Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM truyền đạt cho em kiến thức quý báu thời gian học tập trường Xin chân thành cám ơn: Sự giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị cơng tác Phòng TNMT, UBND, Phòng Ban huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, tạo điều kiện cho em suốt thời gian em thực đề tài Sự giúp đỡ tập thể lớp DH07QL suốt thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp ĐH Nông Lâm TP HCM, tháng 08/2011 Sinh Viên Võ Thị Mỹ Trinh TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ MỸ TRINH, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Lập phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.” Giáo viên hướng dẫn: ThS Bùi Văn Hải, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Huyện Trảng Bàng huyện cực Nam tỉnh Tây Ninh, cách Thị xã Tây Ninh 50 km theo Quốc lộ 22B, cách Thành phố Hồ Chí Minh 40 km phía Tây Bắc Đây trung tâm công nghiệp dịch vụ tỉnh Tây Ninh, nằm hệ thống công nghiệp, hệ thống du lịch sinh thái truyền thống cách mạng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hạt nhân trọng điểm Tp Hồ Chí Minh Huyện Trảng Bàng có 10 xã 01 thị trấn Vì vậy, công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trảng Bàng việc làm cần thiết cấp bách nhằm nâng cao hiệu phát triển kinh tế - xã hội bền vững môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước đất đai Đề tài thực sở áp dụng quy định lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Luật đất đai 2003, Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường… Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trảng Bàng lập dựa pháp lý cụ thể; xây dựng sở đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội, đánh giá tiềm đất đai, phù hợp tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Trảng Bàng đến năm 2020 Những tiêu sử dụng đất phương án nêu phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Trong trình thực hiện, đề tài sử dụng số phương pháp như: phương pháp thống kê, phương pháp đồ, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp chuyên gia,… Kết nghiên cứu đề tài đưa phương án quy hoạch sử dụng đất cho huyện Trảng Bàng đến năm 2020 phù hợp phương diện: Kinh tế– Xã hội– Môi trường Trên sở mục tiêu xây dựng phương án QHSDĐ huyện Trảng Bàng đến năm 2020, phân bổ quỹ đất cho mục đích sử dụng thể qua phương án: - Chuyển phần diện tích đất nơng nghiệp sang mục đích phi nơng nghiệp Chú trọng phát triển khu dân cư tập trung, công trình cơng cộng giao thơng - Sắp xếp, bố trí khu dân cư, tuyến dân cư tập trung - Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thơng - Xây dựng hệ thống cống tiêu nước - Tạo mảng xanh, lót vỉa hè dọc tuyến đường thị trấn - Lắp điện chiếu sáng tuyến đường MỤC LỤC Nội dung Trang ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu- yêu cầu nghiên cứu Phạm vi- đối tượng nghiên cứu PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu I.1.2 Cơ sở pháp lý vấn đề nghiên cứu I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN I.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN I.3.1 Nội dung I.3.2 Phương pháp nghiên cứu I.3.3 Trình tự thực nghiên cứu I.3.4 Kết đạt 10 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 11 II.1.1 Điều kiện tự nhiên 11 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 14 II.1.3 Thực trạng môi trường 17 II.1.4 Đánh giá chung 18 II.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 18 II.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 18 II.2.2 Thực trạng phát triển nghành kinh tế 19 II.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 22 II.2.4 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội cảnh quan môi trường 27 II.3 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 28 II.3.1 Tình hình quản lý đất đai 28 II.3.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất 31 II.3.3 Đánh giá kết thực QHSDĐ kỳ trước 38 II.4 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG DÀI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 41 II.4.1 Đánh giá tiềm đất đai 41 II.4.2 Định hướng dài hạn sử dụng đất 43 II.5 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 45 II.5.1 Các tiêu phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ quy hoạch 45 II.5.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất 49 II.5.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế- xã hội 57 II.5.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 59 II.5.5 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH BẢNG BIỂU I Danh sách đồ Sơ đồ vị trí huyện Trảng Bàng 12 Bản đồ địa hình huyện Trảng Bàng 13 Bản đồ đất huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 16 Bản đồ đơn vị hành chánh huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 20 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 32 Bản đồ đơn vị đất đai huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 42 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 57 II Danh sách bảng Bảng 2.1: Các đơn vị hành huyện Trảng Bàng 11 Bảng 2.2: Các dạng địa hình, địa chất 12 Bảng 2.3: Quy mô cấu loại đất 14 Bảng 2.4: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp địa bàn huyện theo giá hành phân theo thành phần kinh tế theo ngành kinh tế 19 Bảng 2.5: Số lượng gia súc- gia cầm 20 Bảng 2.6: Giá trị sản xuất thủy sản địa bàn huyện Trảng Bàng 21 Bảng 2.7 : Quy mô cấu dân số lao động huyện Trảng Bàng qua năm 22 Bảng 2.8: Cân đối lao động xã hội 22 Bảng 2.9: Tổng hợp trạng mạng lưới đường huyện 24 Bảng 2.10: Hiện trạng sở giáo dục năm học 2010-2011 26 Bảng 2.11: Thu chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện 30 Bảng 2.12: Phân bố diện tích lâu năm theo đơn vị hành 33 Bảng 2.13: Phân bố diện tích đất nuôi trồng thủy sản 33 Bảng 2.14: Thống kê diện tích đất năm 2010 34 Bảng 2.15: Biến động diện tích theo mục đích sử dụng thời kì 2005- 2010 36 Bảng 2.16: Dự báo dân số Trảng Bàng đến năm 2020 47 III Danh sách biểu đồ Biểu đồ 1: Cơ cấu kinh tế huyện giai đoạn 2005- 2009 18 Biểu đồ 2: Cơ cấu giá trị sản xuất nghành nông nghiệp (theo giá cố định 1994) 19 Biểu đồ 3: Sản lượng lương thực giai đoạn 2006- 2009 20 Biểu đồ 4: Cơ cấu sử dụng đất huyện 31 Biểu đồ : Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 32 Biểu đồ 6: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 34 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT : CN : CNNN : CTCC : CPSĐ : DTLS : DTTN : ĐVĐĐ : GD- ĐT : HĐND : HN : PNN : QH, KH SDĐ : QH SDĐ : SDĐ : TCQLĐĐ : TDTT : THCS : THPT : UBND : VHTT : VLXD : Bộ Tài nguyên Môi trường Cơng nghiệp Cơng nghiệp ngắn ngày Cơng trình cơng cộng Cấp phối sỏi đỏ Di tích lịch sử Diện tích tự nhiên Đơn vị đất đai Giáo dục- Đào tạo Hội đồng nhân dân Hàng năm Phi nông nghiệp Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất Sử dụng đất Tổng cục quản lý đất đai Thể dục thể thao Trung học sở Trung học phổ thơng Ủy ban nhân dân Văn hóa thơng tin Vật liệu xây dựng Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn xây dựng phát triển dân sinh, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh Vai trò đất đai người hoạt động sống trái đất quan trọng, lại giới hạn diện tích cố định vị trí Do việc sử dụng đất phải tiết kiệm hợp lý sở hiệu quả, lâu bền Công tác lập QH, KH SDĐ yêu cầu đặc biệt để xếp quỹ đất cho lĩnh vực nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tránh chồng chéo, gây lãng phí sử dụng đất, hạn chế huỷ hoại đất, phá vỡ môi trường sinh thái Đây nội dung quan trọng để quản lý nhà nước đất đai, thể chế hóa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992: “Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu quả” Huyện Trảng Bàng trung tâm công nghiệp dịch vụ tỉnh Tây Ninh, nằm hệ thống công nghiệp, hệ thống du lịch sinh thái truyền thống cách mạng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hạt nhân trọng điểm Tp Hồ Chí Minh Nằm tuyến đường Xuyên Á chạy ngang, Trảng Bàng cửa ngõ quan trọng để giao lưu với vùng khác nước quốc tế Chính vậy, để phát huy tiềm sẵn có địa phương, việc lập phương án quy hoạch nhằm đảm bảo sử dụng đất cách tiết kiệm, có hiệu bền vững yêu cầu cần thiết Công tác quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không cho trước mắt mà cho lâu dài Căn vào điều kiện tự nhiên, phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện, phương án QHSDĐ tiến hành nhằm định hướng cho ngành, cấp địa bàn lập QH, KH SDĐ chi tiết mình, tạo sở pháp lý để bố trí sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, mơi trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu thống quản lý Nhà nước đất đai Được đồng ý Khoa Quản Lý Đất Đai Và Bất Động Sản- Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, với hướng dẫn ThS Bùi Văn Hải, tiến hành thực đề tài: “Lập phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh” I MỤC TIÊU - YÊU CẦU NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng tiềm đất đai địa bàn, làm sở cho việc phân bổ quỹ đất để sử dụng đất đai cách khoa học, hợp lý, đạt hiệu bền vững - Xác định lợi hạn chế phát triển kinh tế - xã hội nói chung khai thác sử dụng quỹ đất đai nói riêng - Xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm định hướng quy hoạch sử dụng đất đai Khoanh định quy mơ diện tích cho loại đất, tạo sở pháp lý cho việc quản lý như: Giao đất, cho thuê, chấp QSDĐ, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng Trang Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh Yêu cầu: - Quy hoạch sử dụng đất đai (QHSDĐĐ) phải đảm bảo sử dụng mục đích, tiết kiệm, có hiệu chấp hành pháp luật - QHSDĐĐ phải mang tính khoa học tính khả thi, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - QHSDĐĐ phải gắn với việc sử dụng đất bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái quan điểm phát triển bền vững - Trình tự, nội dung, hệ thống biểu mẫu thực theo quy định Thông tư số 19/2009/TT - BTNMT Bộ Tài nguyên & Môi trường, hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định QH, KH sử dụng đất đai cấp II.PHẠM VI – ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: - Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường, quy luật phát triển kinh tế- xã hội điều kiện sở hạ tầng - Quỹ đất đai huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nhân tố ảnh hưởng đến trình sử dụng đất Phạm vi nghiên cứu: - Địa bàn nghiên cứu: toàn diện tích tự nhiên theo ranh giới hành huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh - Thời gian nghiên cứu: 04 tháng ( từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011) Trang Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh PHẦN I TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU - Động thái biến đổi điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường - Quy luật phát triển kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu - Bên cạnh đó, số sở khoa học mang tính thuyết phục sau: Đất đai: vùng khơng gian đặc trưng có giới hạn, theo chiều thẳng (gồm khí hậu bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, tài nguyên nước ngầm khống sản lòng đất), theo chiều nằm ngang mặt đất (là kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn, thảm thực vật thành phần khác) Ngồi hoạt động người từ khứ đến triển vọng tương lai Quy hoạch: việc xác định trật tự định hoạt động phân bổ, bố trí, xếp, tổ chức Quy hoạch sử dụng đất: Ở Liên Xô trước xây dựng: “QH-KHSDĐ hệ thống biện pháp triển khai luật sử dụng đất sử dụng đất toàn diện, hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất” (Viện tài nguyên môi trường đất Liên Xô) Theo hướng dẫn FAO năm 1993: “Quy hoạch sử dụng đất việc đánh giá có hệ thống tiềm đất nước, đưa phương án sử dụng đất điều kiện KTXH cần thiết nhằm lựa chọn phương án lựa chọn tốt Nước ta nhận thức quy hoạch sử dụng đất theo hai quan điểm: + Quan điểm thứ cho rằng: QHSDĐ đơn biện pháp kỹ thuật, qua người ta thể biện pháp sau: Đo đạc đồ đất đai, phân chia diện tích, giao đất cho ngành, thiết kế xây dựng đồng ruộng + Quan điểm thứ hai cho rằng: QHSDĐ xây dựng quy phạm pháp luật Nhà nước nhằm nhấn mạnh tính pháp chế QHSDĐ QHSDĐ thể đồng thời ba tính chất: tính pháp chế, tính kỹ thuật, tính kinh tế + Tính pháp chế: Xác nhận tính pháp lý mục đích quyền sử dụng đất theo quy hoạch nhằm đảm bảo sử dụng quản lý đất đai pháp luật + Tính kỹ thuật: Bao gồm tác nghiệp chuyên môn điều tra, khảo sát, xây dựng đồ, khoanh định, xử lý số liệu… + Tính kinh tế: Thể hiệu sử dụng đất đai Như vậy: “Quy hoạch sử dụng đất hệ thống biện pháp kinh tế kỹ thuật pháp chế Nhà nước tổ chức sử dụng tái phân phối quỹ đất địa phương, tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất với tư liệu sản xuất khác gắn liền với đất nhằm nâng cao hiệu sản xuất xã hội tạo điều kiện bảo vệ đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường” Trang Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh + Đất chợ: Đến năm 2020, nhu cầu SDĐ chợ tăng lên khoảng 10,96 để đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại, dịch vụ huyện - Đất đô thị: Nhu cầu tăng lên 3.800,00 để mở rộng thị trấn (đô thị Trảng Bàng) xây dựng đô thị (Thị trấn Bình Thạnh) Cụ thể: thị Trảng Bàng 3.300,00 ha; thị trấn Bình Thạnh 500,00 - Đất khu du lịch: Trong giai đoạn tới huyện đẩy mạnh phát triển tiềm du lịch, nhu cầu đất cho dự án du lịch lớn Theo nhu cầu ngành phát triển theo quy hoạch Du lịch-Văn hóa đến năm 2020, diện tích đất cần mở rộng khoảng 280,0 Khả đáp ứng số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất: - Đối với đất nông nghiệp: Trong giai đoạn từ đến năm 2020, để đáp ứng yêu cầu quỹ đất cho mục đích phát triển kinh tế- xã hội, dự kiến chuyển diện tích lớn đất nơng nghiệp sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp mục đích khác - Đối với đất phi nông nghiệp: Trên sở nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020, dự kiến loại đất tăng thêm lấy chủ yếu từ nhóm đất nơng nghiệp Tổng diện tích dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp 3.651,45 So sánh với trạng, quỹ đất nơng nghiệp lớn 26.665,81 (trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 14.165,15 ha; đất trồng lúa lại 2.966,31; đất trồng hàng năm khác 1.451,05 ha, đất trồng lâu năm 7.679,57 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung 277,79 ha) Bên cạnh có chu chuyển số loại đất nội Do khả quỹ đất huyện hoàn toàn đáp ứng số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất Diện tích loại đất phân bổ cho mục đích sử dụng a Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội địa phương (xem phụ lục biểu 02/CT) (1) Đất nông nghiệp Đến năm 2020, huyện Trảng Bàng ổn định diện tích đất nơng nghiệp 23.279,98 ha, chiếm 68,42% diện tích tự nhiên, giảm 3.385,83 so với năm 2010 Phương án cụ thể sau: - Đất trồng lúa: Trong thời kỳ quy hoạch, diện tích đất trồng lúa giảm đáng kể thực triển khai dự án lớn khu công nghiệp KCN Phước Đông Bời Lời, KCN Trảng Bàng… để đáp ứng cho việc xây dựng sở hạ tầng, dân sinh, kinh tế, diện tích trồng lúa không khai thác mở rộng thêm mà quy hoạch khu lúa cao sản Trảng Bàng Dự kiến đến năm 2020, đất trồng lúa khoảng 16.237,05 ha, giảm 894,45 cho mục đích: + Đất trồng lâu năm: 6,72 ha; + Đất nuôi trông thủy sản: 136,90 ha; + Đất nông thôn: 288,91 ha; + Đất đô thị: 51,41 ha; + Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp: 4,00 ha; + Đất khu công nghiệp: 13,50 ha; + Đất sở sản xuất kinh doanh: 111,02 ha; Trang 56 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh + Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ: 33,73 ha; + Đất di tích danh thắng: 69,87 ha; + Đất nghĩa trang- nghĩa địa: 1,03 ha; + Đất phát triển hạ tầng: 184,34 - Đất trồng lâu năm: dự kiến đến năm 2020, diện tích đất trồng lâu năm lại 6.261,30 Do điều kiện chất lượng đất đai, quỹ đất đai phù hợp cho việc phát triển mở rộng thêm diện tích trồng lâu năm, diện tích đất trồng lâu năm đến năm 2020 tăng thêm 63,60 Tuy nhiên định hướng phát triển đến năm 2020 huyện Trảng Bàng trở thành huyện cơng nghiệp phần diện tích đất trồng lâu năm huyện đồng thời giảm 1.585,28 cho mục đích: + Đất nông thôn: 262,74 ha; + Đất đô thị: 3,54 ha; + Đất trụ sở quan cơng trình- nghiệp: 21,84 ha; + Đất quốc phòng: 3,00 ha; + Đất khu công nghiệp: 624,69 ha; + Đất sở sản xuất kinnh doanh: 66,10 ha; + Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 9,70 ha; + Đât cho hoạt động khoáng sản: 12,00 ha; + Đất di tích danh thắng: 9,91 ha; + Đất xử lý chôn lấp chất thải: 30,00 ha; + Đất nghĩa trang- nghĩa địa: 1,,97 ha; + Đất phát triển hạ tầng: 423,38 - Đất nuôi trồng thuỷ sản: thời gian gần đây, việc chuyển đổi sang mơ hình ni trồng thuỷ sản chuyên canh tập trung đạt hiệu kinh tế cao Vì vậy, việc đầu tư mở rộng diện tích quan tâm việc cho phép tận dụng đất mặt nước để nuôi thủy sản tập trung; chuyển đổi vùng trồng lúa hiệu quả, khu vực đất ngập nước ven sơng Sài Gòn Vàm Cỏ Đơng đưa vào mục đích ni trồng thủy sản Diện tích đất ni trồng thủy sản tăng 114,82 ha, chuyển sang từ đất lúa 129,89 ha; đất trồng hàng năm lại 10,44 ha; đất sông suối 2,00 ha; đất phát triển hạ tầng 0,03 ha; đất chưa sử dụng 4,11 ổn định diện tích 392,61 vào năm 2020 Danh mục dự án nuôi trồng thủy sản (xem phụ lục) (2) Đất phi nông nghiệp - Đất ở: địa bàn huyện Trảng Bàng có khoảng 153.574 người Căn vào định hướng phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển không gian đô thị huyện; quy hoạch khu dân cư, vào tốc độ phát triển dân số tự nhiên học Dự kiến từ đến năm 2020 dân số huyện khoảng 198.453 người Căn vào định mức cấp đất huyện, thiết kế chi tiết phương án quy hoạch khu đô thị mới, phát triển khu dân cư đô thị nông thôn khả kinh tế hộ gia đình, cá nhân Quy hoạch đất từ đến năm 2020 địa bàn huyện tăng thêm 649,38 Trang 57 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh Danh mục dự án đất (xem phụ lục) - Đất trụ sở quan, công trình nghiệp: nhằm đảm bảo tốt cho cơng tác quản lý nhà nước đáp ứng đầy đủ diện tích xây dựng trụ sở, quan hành chính, nghiệp, phù hợp với định hướng tỉnh, vùng nước Trong kỳ quy hoạch, quỹ đất dành cho mục đích tăng khoảng 29,75 ha, sử dụng từ đất trồng lúa: 4,00 ha; đất trồng hàng năm lại 3,64 ha; đất trồng lâu năm 21,84 Đồng thời, diện tích đất giảm 0,43 để phục vụ cho nhu cầu sử dụng đất giao thông Dự kiến đến năm 2020, diện tích đất trụ sở quan 45,66ha Danh mục đất quy hoạch cơng trình trụ sở quan, cơng trình nghiệp: (xem phụ lục) - Đất quốc phòng: huyện Trảng Bàng huyện giáp biên giới, địa bàn có vị trí quan trọng việc bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tạo mơi trường đầu tư thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội Diện tích đất quốc phòng năm tới bố trí thêm để phục vụ cho chiến lược Quốc phòng tồn dân Đến năm 2020, dự kiến đất quốc phòng huyện tăng khoảng 3,0 ha, sử dụng từ đất trồng lâu năm Đồng thời, diện tích đất giảm 0,06 nhằm phục vụ cho việc mở rộng tuyến đường giao thông Dự kiến đến năm 2020, diện tích loại đất có khoảng 23,70 Danh mục đất quy hoạch cơng trình Quốc phòng (xem phụ lục) - Đất an ninh: Quỹ đất dành cho mục đích an ninh thời kỳ dự kiến không thay đổi thời kỳ quy hoạch - Đất khu, cụm công nghiệp: địa bàn có khu cơng nghiệp Bourbon An Hòa; KCN Phước Đơng Bời Lời, KCN Trảng Bàng, với quy diện tích lớn đạt tỷ lệ lấp đầy cao Những năm tới, để đảm bảo mục tiêu phát triển ngành dành quỹ đất thích hợp để mở rộng, phát triển, hình thành cụm cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, diện tích đất khu cơng nghiệp tăng 1270,03 ha, sử dụng từ đất lúa 13,50 ha, đất trồng hàng năm lại 527,72 ha; đất trồng lâu năm 624,69 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,60 ha; đất nông thôn 89,07 ha; đất sở sản xuất kinh doanh 0,60 ha; đất nghĩa trang- nghĩa địa 0,16 ha; đất sông suối 0,80 ha; đất phát triển hạ tầng 11,16 ha; đưa diện tích đất khu, cụm công nghiệp địa bàn Tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 4.532,23 Danh mục đất quy hoạch cơng trình Khu cụm Cơng nghiệp (xem phụ lục) - Đất sở sản xuất kinh doanh: để đáp ứng nhu cầu giao lưu bn bán hàng hố nhu cầu ăn nghỉ, sản xuất kinh doanh lĩnh vực nhân dân Trong kỳ quy hoạch, quỹ đất tăng lên 187,29 lấy từ loại đất: đất trồng lúa nước: 111,02 ha; đất trồng hàng năm: 2,04 ha; đất trồng lâu năm: 66,10 ha; đất ở: 1,24 ha; đất sông suối: 33,40 ha; đất phát triển hạ tầng: 0,76 ha; đất chưa sử dụng: 1,73 Đất sở sản xuất kinh doanh giai đoạn giảm 16,21 ha, việc mở rộng tuyến đường giao thông: 14,93 ha; xây dựng chợ: 0,05 ha; đất ở: 0,42 ha, đất thủy lợi: 0,01 ha; đất di tích danh thắng: 0,20 Đến năm 2020 đất sở sản xuất kinh doanh 488,21 Trang 58 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh Danh mục đất quy hoạch cơng trình sở sản xuất kinh doanh (xem phụ lục) - Đất bãi thải, xử lý rác thải: để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, cần xây dựng khu xử lý chất thải rắn Hưng Thuận với diện tích 30,00 phục vụ cho khu đô thị điểm dân cư Dự kiến đến năm 2020, diện tích đất khoảng 30,09 Danh mục đất quy hoạch cơng trình bãi thải, xử lý rác thải (xem phụ lục) - Đất di tích danh thắng: Diện tích đất di tích danh thắng tăng thêm 80,00 để mở rộng khu DTLS Bời Lời sử dụng từ: đất trồng lúa: 69,87 ha, đất trồng hàng năm: 0,02 ha, đất trồng lâu năm: 9,91 ha, đất sở sản xuất kinh doanh: 0,20 Đồng thời, diện tích đất giảm 2,37 nhu cầu sử dụng đất cơng trình giao thơng: 2,07 ha; cơng trình đất giáo dục: 0,30 Đến năm 2020, diện tích đất di tích danh thắng địa bàn huyện 236,36 Danh mục đất quy hoạch cơng trình di tích danh thắng (xem phụ lục) - Đất phát triển hạ tầng: dự kiến đến năm 2020, diện tích có khoảng 24.465,88 Cụ thể: + Đất giao thơng: Diện tích đất giao thông tăng thời kỳ quy hoạch 505,10 ha, lấy vào loại đất: đất trồng lúa 131,62 ha, đất trồng hàng năm 30,07 ha, đất trồng lâu năm 229,91 ha, đất nuôi trồng thủy sản 5,01 ha, đất nông nghiệp khác 1,37 ha, đất 69,38 ha, đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp 0,43 ha, đất quốc phòng 0,06 ha, đất khu công nghiệp 6,83 ha, đất sở sản xuất kinh doanh 14,93 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 0,63 ha, đất di tích danh thắng 2,07 ha, đất tơn giáo tín ngưỡng: 0,05 ha; đất nghĩa trang- nghĩa địa 0,89 ha, đất có mặt nước chuyên dùng 6,82 ha, đất phát triển hạ tầng 3,86 ha; đất chưa sử dụng 1,17 Như đến năm 2020, tổng diện tích đất giao thơng 1.489,42 Danh mục đất quy hoạch công trình Giao thơng (xem phụ lục) + Đất thuỷ lợi: Trong giai đoạn quy hoạch, lượng đất tăng lên 30,28 chuyển từ: đất trồng lúa 5,89 ha, đất trồng hàng năm 0,05 ha, đất trồng lâu năm 3,50 ha, đất nuôi trồng thủy sản 6,00 ha, đất 8,03 ha, đất sở sản xuất kinh doanh 0,01 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,80 ha, đất có mặt nước chuyên dùng 4,00 ha; đất sông suối: 2,00 Quỹ đất dự kiến đến năm 2020 552,48 Danh mục đất quy hoạch cơng trình thuỷ lợi (xem phụ lục) + Đất sở văn hóa, thể dục thể thao, di tích danh thắng: để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân phục vụ du lịch, đặc biệt việc tạo cảnh quan, môi trường huyện, việc đảm bảo cho ấp, khu phố có sân chơi thể thao, nhà văn hố; xã, phường có sân vận động, nhà văn hố, tơn tạo di tích lịch sử văn hóa; huyện phải đầu tư xây dựng cơng viên, lâm viên xanh, câu lạc bộ, quảng trường, Trong đó: Đất văn hố: đến năm 2020, nhu cầu loại đất tăng thêm 307,59 lấy từ Trang 59 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh đất trồng lúa: 32,21 ha; đất trồng hàng năm lại: 13,21 ha; đất trồng lâu năm: 186,21 ha; đất nuôi trồng thủy sản: 4,43 ha; đất ở: 58,53 ha; đất phát triển hạ tầng 0,19 ha; đất chưa sử dụng 12,81 Đồng thời, diện tích giảm 0,17 ha, nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng đất cơng trình giao thơng Đến năm 2020 đất sở văn hóa Huyện có diện tích 322,36 Danh mục đất quy hoạch cơng trình Văn hóa (xem phụ lục) Đất thể thao: Dự kiến đến năm 2020, diện tích đất thể dục thể thao tăng thêm 4,50 sử dụng từ đất trồng lúa 1,00 ha; trồng lâu năm 1,50 ha; đất trồng hàng năm 1,00 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 Đồng thời giảm 0,17 nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng tuyến đường giao thông: 0,13 havà đất văn hóa: 0,04 Đến năm 2020, diện tích đất dành cho lĩnh vực thể dục thể thao địa bàn huyện 21,97 Danh mục đất quy hoạch cơng trình TDTT (xem phụ lục) + Đất sở y tế: dự kiến, đất sở y tế tính đến năm 2020 tăng khoảng 4,24 ha; sử dụng từ đất trồng lúa 1,57 ha; trồng lâu năm 1,75 ha; đất 0,92 Đến năm 2020, đất sở y tế huyện có diện tích 7,22 Danh mục cơng trình quy hoạch đất sở Y tế (xem phụ lục) + Đất sở giáo dục - đào tạo: Nhằm mở rộng, xây dựng trường nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngành giáo dục, nhu cầu sử đụng đất tăng 14,38 sử dụng từ đất trồng lúa 7,99 ha, đất trồng hàng năm 1,25 ha, đất trồng lâu năm 0,27 ha, đất ở: 4,57 Thời kỳ đất giáo dục bị giảm 0,66 cho mục đích mở rộng tuyến đường 0,60 đất sở sản xuất kinh doanh 0,06 Đến năm 2020, diện tích quỹ đất dành cho ngành giáo dục 51,73 Danh mục đất quy hoạch cơng trình sở Giáo dục – Đào tạo (xem phụ lục) + Đất chợ: dự kiến đến năm 2020, với mục đích đảm bảo nhu cầu trao đổi hàng hoá nhân dân góp phần phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ địa bàn huyện, diện tích đất chợ tăng 10,82 chuyển sang từ loại đất sau: đất trồng lúa: 4,10 ha; đất trồng lâu năm: 0,25 ha; đất ở: 6,42 ha; đất sở sản xuất kinh doanh: 0,05 Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất chợ huyện 15,69 Danh mục cơng trình mở rộng, xây dựng Chợ (xem phụ lục) Đất đô thị: (DTD) loại đất theo quy định Thông tư 19/2009/TTBTNMT bao gồm: đất nội thành phố, đất nội thị xã đất thị trấn Năm 2010 diện tích đất thị 367,00ha Đến năm định hình quy hoạch đất thị có diện tích 4.167,00 tăng 3.800,00 so với trạng Đất khu du lịch: (DDL) đất khoanh định để phục vụ mục đích du lịch theo quy định pháp luật du lịch Đất khu du lịch giai đoạn xác định dựa vào quy định quy hoạch theo quy định Thông tư 19/2009/TT-BTNMT Dự kiến đến năm 2020 diện tích đất khu du lịch 280,0 ha; tăng 280,0 ha, chuyển sang từ: đất trồng lâu năm: 180,0 ha; đất nông nghiệp khác 100,0 Danh mục đất quy hoạch cơng trình Khu du lịch (xem phụ lục) Trang 60 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh (3) Đất chưa sử dụng Diện tích đất chưa sử địa bàn 21,88 ha, diện tích chuyển sang đất lâu năm 0,33 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,11 ha; đất sản xuất kinh doanh 1,73 ha; đất khu công nghiệp 1,73 ha; đất giao thông 1,17 ha; đất sở văn hóa 12,81 ha; đất khu dân cư nơng thơn 1,17 Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2020 khơng - Diện tích, cấu loại đất đến năm 2020 (xem phụ lục) b Diện tích đất chuyển mục đích kỳ quy hoạch (xem phụ lục biểu 03/CT) c Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch (xem phụ lục biểu 04/C) II.5.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trảng Bàng lập dựa pháp lý cụ thể; xây dựng sở đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội, đánh giá tiềm đất đai, phù hợp tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Trảng Bàng đến năm 2020 Những tiêu sử dụng đất phương án nêu phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Phương án quy hoạch thể hiệu phương diện: Kinh tế– Xã hội– Môi trường Cụ thể phương án quy hoạch sử dụng đất có tác động đến: Tác động đến phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ a Tác động đến phát triển nông nghiệp Phương án phân bổ quỹ đất cách hợp lý khoa học cho ngành tạo tiềm lực cho kinh tế nơng nghiệp Tăng hệ số sử dụng đất, đảm bảo mối quan hệ trồng tính chất đất; tận dụng tối đa điều kiện thổ nhưỡng, phát triển mạnh vùng chuyên canh trồng, chăn nuôi gia súc, thủy sản tập trung Xác định rõ hướng chuyển đổi cấu trồng, vật ni, hình thành mơ hình sản xuất nông nghiệp mới, nông thôn mới, nâng cao hiệu đơn vị diện tích đất Nơng nghiệp Phương án xác định giảm quỹ đất nông nghiệp để phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại,dịch vụ du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng Đồng thời hình thành vùng lúa cao sản chất lượng cao, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển vùng chuyên canh rau vùng chuyên canh cao su Phương án quy hoạch sử dụng đất gắn kết với việc xây dựng phát triển mơ hình kinh doanh sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác, gắn với cơng nghiệp chế biến, hình thành khu liên hiệp công- nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển ngành b Tác động đến phát triển công nghiệp Phương án xác định ưu tiên quỹ đất phát triển cơng nghiệp, khu cụm cơng nghiệp, tính tốn qũy đất cần thiết để mở rộng phát triển công nghiệp tạo động lực cho ngành công nghiệp ngành khác có liên quan phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh Trang 61 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh Bên cạnh phương án trọng dành quỹ đất cho phát triển sở hạ tầng gắn kết với việc hình thành vận hành khu cụm cơng nghiệp, xác định vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến Với lợi quỹ đất có, môi trường đầu tư, điều kiện tự nhiên với vị trí nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hưởng phát triển lan toả, giãn nở từ trung tâm công nghiệp vùng Chắc chắn năm tới, đầu tư xây dựng vào khu cụm công nghiệp địa bàn huyện phát triển mạnh c Tác động đến phát triển du lịch dịch vụ Phương án tiếp tục ưu tiên quỹ đất cho việc phát triển du lịch, để khai thác tiềm du lịch huyện Phương án xây dựng sở phát triển du lịch tâm linh; du lịch sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nguồn; du lịch gắn với cửa quốc tế; du lịch thể thao; du lịch cuối tuần loại hình vui chơi, giải trí Trên sở ưu tiên đất cho dự án du lịch, tuyến điểm du lịch, trung tâm du lịchdịch vụ tập trung Bên cạnh đó, phương án trọng đến quỹ đất để phát triển thương mại dịch vụ, bố trí trung tâm thương mại, khu kinh tế cửa khẩu, mạng lưới chợ, siêu thị, hệ thống xăng, dịch vụ viễn thơng,tài chính,ngân hàng địa bàn huyện để phát triển mạnh dịch vụ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Đánh giá hiệu kinh tế đất phương án quy hoạch sử dụng đất theo dự kiến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Phương án thể có hiệu kinh tế, tăng nguồn thu từ giao đất công nghiệp, khu dịch vụ kinh tế cửa khẩu, khu du lịch, dịch vụ đất ở, từ cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đặc biệt đất nơng nghiệp sang đất đất sản xuất kinh doanh Đánh giá hiệu xã hội phương án quy hoạch sử dụng đất việc giải quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất Phương án tính đến việc bố trí giải quỹ đất cho người dân, hộ tăng thêm, khu vực tái định cư, tái cấu trúc đất khu dân cư nông thôn,và khu dân cư thị, ngồi chuẩn bị qũy đất cho phép người dân chuyển mục đích thành đất đất dự án để phục vụ nhu cầu kinh doanh bất động sản.Vì mức độ ảnh hưởng xấu đến đời sống hộ dân phải di dời chỗ không cao Phương án giúp việc quản lý nhà nước đất đai ổn định, việc đầu tư sở hạ tầng có hiệu Đất sản xuất kinh doanh tăng tạo thêm việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ Nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, làm cho người dân yên tâm sản xuất Tính khả thi phương án quy hoạch thể chỗ tạo cơng ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đáp ứng ngày cao nhu cầu văn hóa, tinh thần Hạ tầng kỹ thuật xã hội đầu tư đồng làm thay đổi mặt huyện Đánh giá vấn đề tơn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá dân tộc phương án quy hoạch sử dụng đất; Phương án ý đến vấn đề tôn tạo, khai thác tốt di tích lịch sử - văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hố dân tộc, Trang 62 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh khoanh định bảo tồn khu đất có đồng thời mở rộng xây khu di tích lịch sử văn hóa, khu bảo tồn thiên nhiên Phương án tính tốn qũy đất cho việc phát triển thiết chế văn hóa như: trung tâm văn hóa, bưu điện văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng,xây dựng trung tâm sinh hoạt thiếu niên… phục vụ tốt nhu cầu nhân dân Tiếp tục dành qũy đất phát triển sở vật chất trường lớp theo quy hoạch để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục II.5.4 PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích (xem phụ lục biểu 05/CT) Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích (xem phụ lục biểu 06/CT) Phân kỳ quy hoạch đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng (xem phụ lục biểu 07/CT) II.5.5 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Giải pháp hành chính: - Hồn thành cơng tác đo đạc, làm sở cho việc xây dựng sở liệu đất đai, tiến đến mơ hình quản lý đất đai đại - Hồn thành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đất đai - Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp, đặc biệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã theo hướng đảm bảo khai thác sử dụng đất có hiệu đất đai bền vững tài nguyên, môi trường; tăng cường công tác kiểm tra sau quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt, khắc phục triệt để quy hoạch treo, xử lý kịp thời dự án giao đất, cho thuê đất chậm triển khai sau 12 tháng - Miễn thuế sử dụng đất nơng nghiệp diện tích đất sản xuất Chính sách thuế sử dụng đất khoản tiền có liên quan đến sử dụng đất, có ưu tiên theo ngành nghề, đặc biệt sách thuế mở theo hướng thu hút đầu tư; tạo điều kiện để nông dân dễ dàng chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu sử dụng đất; gắn việc chuyển đổi đất đai với chuyển đổi lao động - Giảm tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư Nhà nước giao đất đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác chợ, trung tâm thương mại, siêu thị ; xem xét miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng năm theo dựa nguyên tắc: Khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tiếp tục miễn nộp tiền thuê đất với thời gian dài so với khu vực thị; - Đổi sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư quy định Luật Đất đai năm 2003 Xây dựng chế, sách, đầu tư a Chính sách xã hội - Giải tốt nhu cầu đời sống cho công nhân khu công nghiệp, trước hết nhu cầu nhà Trang 63 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh - Giải công ăn việc làm Tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật - Giải tốt vấn đề tái định cư ổn định dân cư - Thực chương trình, sách xã hội, hỗ trợ tái định cư giải công ăn việc làm cho dân có đất bị thu hồi a Chính sách kêu gọi đầu tư - Tăng cường biện pháp kêu gọi đầu tư đặc biệt nhà đầu tư từ nước ngồi đầu tư phát triển cơng nghiệp, thương mại, dịch vụ chế biến nông nghiệp; kết cấu hạ tầng - Thực tốt công tác kêu gọi đầu tư, giải phóng nhanh mặt bằng,tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai thực dự án b Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư; - Coi trọng phát triển sử dụng có hiệu nguồn nhân lực Tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút dự án đầu tư có trình độ cơng nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn Chú trọng việc gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động, thực đào tạo theo địa chỉ, đảm bảo người lao động có việc làm phù hợp Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề với giới thiệu việc làm - Tăng cường quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Bố trí, điều chỉnh cấu vốn đầu tư phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững Tạo môi trường thuận lợi để thu hút mạnh dự án đầu tư nước nước ngồi vào khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp; nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn vốn hợp pháp khác - Kêu gọi có sách hỗ trợ đầu tư cho cơng nghệ sau thu hoạch để sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao hơn.Khuyến khích đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cấu trồng, nâng cao hiệu sử dụng đất - Dành phần ngân sách địa phương đầu tư hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xã hội ngồi khu, cụm cơng nghiệp mà thành phần kinh tế không tham gia đầu tư c Giải pháp khoa học - công nghệ: - Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vảo sản xuất, kinh doanh quản lý, xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sống sản xuất, lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt giống trồng vật ni, giới hố thực biện pháp thâm canh để có suất chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường Chú trọng liên kết với trung tâm nghiên cứu, đơn vị cung ứng sản phẩm công nghệ mới, kiến thức khoa học để hợp tác chuyển giao d Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường; - Thực nghiêm quy định bảo vệ môi trường, giải pháp quản lý chất thải, quy hoạch khu thu gom, xử lý chất thải, nước thải; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất khai thác mõ đồng thời tăng cường công tác quan trắc phân tích mơi trường khu vực trọng điểm Trang 64 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh - Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, giải việc làm, đảm bảo ổn định bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Áp dụng kỹ thuật canh tác tổng hợp phù hợp sử dụng đất nông nghiệp Áp dụng mơ hình nơng, lâm, thủy sản kết hợp để chống xói mòn, rửa trơi, hủy hoại đất Đẩy mạnh khai thác đất chưa sử dụng Giao đất cụ thể đến đối tượng trực tiếp sử dụng đất e Giải pháp tổ chức thực - Tiến hành tổ chức công bố sản phẩm dự án quy hoạch sử dụng đất, thông báo công khai rộng rãi phương án tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Ban ngành, tổ chức, đoàn thể địa phương nhân dân huyện biết để thực theo quy hoạch, kế hoạch quy định Luật Đất đai - Chỉ đạo thực đồng thường xuyên nội dung quản lý Nhà nước đất đai từ huyện đến xã Triển khai thực việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt Thực việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, phát triển quỹ đất - Đưa công nghệ GIS vào quản lý quy hoạch theo dõi cập nhật quy hoạch - Phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch theo đơn vị hành theo mục đích sử dụng,… - Tăng cường phối hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất đai qua giai đoạn hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu sử dụng đất - Nghiên cứu, đề xuất sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng người dân sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Đặc biệt cần quan tâm đến sách ưu tiên phát triển cơng nghiệp, ngành dịch vụ, sách bồi thường thoả đáng, kịp thời đất đai cần thu hồi - Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn quản lý công tác QH, KHSDĐ cho cán địa xã Tăng cường cơng tác thanh, kiểm tra tình hình thực quy hoạch sử dụng đất địa phương để kịp thời xử lý việc sử dụng đất không với quy hoạch duyệt thực điều chỉnh QH, KHSDĐ kịp thời để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội địa phương Trang 65 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: - Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bàng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 xây dựng theo trình tự nội dung hướng dẫn Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/03/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bàng đến năm 2020 dựa sơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm đất đai, đánh giá tình hình thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ trước gắn liền với thực trạng, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 - Nội dung Phương án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổng hợp đầy đủ chi tiết nhu cầu sử dụng đất từ ban, ngành (Huyện) UBND xã, phường, thị trấn; dự án đầu tư, cân đối điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng đất xã, cân đối hài hòa lợi ích ngành, mục đích sử dụng, nhu cầu khả đáp ứng đất đai, phân khai đầy đủ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ tiêu cho xã, thị trấn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện xã, thị trấn quy hoạch ngành - Hiệu sử dụng đất nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý, loại đất Phi nông nghiệp tăng; đất nông nghiệp giảm, đất chưa sử dụng khai thác triệt để, biện pháp cải tạo chuyển đổi mục đích Bố trí lại cấu đất nông nghiệp loại đất khác theo hướng sử dụng khoa học, hợp lý, tiết kiệm bền vững, phù hợp với điều kiện đất đai huyện Sự chuyển dịch cấu đất đai phù hợp với trình chuyển dịch cấu kinh tế huyện Phân bố hợp lý dân cư, lao động, khai thác có hiệu nguồn tài nguyên đất đai tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo yêu cầu giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an tồn xã hội phát triển đồng ngành kinh tế II KIẾN NGHỊ: Để phương án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực mang lại hiệu cao, kiến nghị số nội dung sau: - Sau duyệt, phương án quy hoạch phải công bố rộng rãi cho địa phương, ban ngành Tuyên truyền, công bố rộng rãi nhân dân, giải thích mục đích lợi ích lâu dài phương án quy hoạch - Trên sở phương án QH SDĐ huyện Trảng Bàng đến năm 2020 tiến hành thực kế hoạch hành động để cụ thể hoá triển khai phương án quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất đến năm.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng hiệu lực pháp lý quy hoạch, kế hoạch SDĐ Trang 66 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh - Do điều kiện sở hạ tầng, đô thị kinh tế - xã hội huyện phát triển chưa đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Trảng Bàng hòa nhập với tiến trình phát triển tỉnh, vùng nước, đề nghị tỉnh, Chính phủ, Bộ ngành Trung uơng cấp, ngành địa phương có giải pháp đồng ngành, đơn vị hành kêu gọi đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư để thực phương án có hiệu quả, thống - Để phương án quy hoạch kế hoạch thực thi, cần có quan tâm UBND, HĐND cấp, đặc biệt UBND huyện Hàng năm Phòng Tài ngun-Mơi trường cần phối hợp với UBND xã, thị trấn phòng ban liên quan có tổng kết việc thực sử dụng đất theo quy hoạch có điều chỉnh cần thiết Trang 67 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh Trang 68 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Võ Thị Mỹ Trinh Trang 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS Nguyễn Thế Bá - Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị - NXB Xây dựng 2004; Hội khoa học đất Việt Nam - Đất Việt Nam - Nhà xuất Nông nghiệp – 2000; KS Ngô Minh Thụy - Bài giảng môn Đăng ký Thống kê – Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh; KS Phạm Hùng Thiện - Phương pháp nghiên cứu khoa học – Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh; KS Phạm Hùng Thiện - Đề cương Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội – Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh; KS Phan Văn Tự - Giáo trình mơn học quy hoạch sử dụng đất đai - Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM; KS Phan Văn Tự - Bài giảng Khoa học đất - Trường Đại Học Nơng Lâm TP HCM; Phòng Tài ngun Môi trường huyện Trảng Bàng - Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Trảng Bàng - Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 10 ThS Bùi Văn Hải - Bài giảng Quy hoạch phát triển nông thôn - Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM; 11 Ths Lê Ngọc Lãm - Bài giảng môn học Tin học ứng dụng - Trường Đại Học Nơng Lâm TP HCM; 12 ThS Lê Thị Kim Hồn - Dân số học - Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM; 13 Ths Nguyễn Du - Bài giảng Đánh giá đất - Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM; 14 Tổng cục Quản lý Đất đai - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp – 2010; 15 TS Đào Thị Gọn - Bài giảng Khoa học đất ứng dụng - Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM; 16 Viện Thổ Nhưỡng Nơng hóa - Điều tra đánh giá Tài nguyên đất theo phương pháp FAO/UNESCO Quy hoạch sử dụng đất địa bàn tỉnh (lấy Đồng Nai làm ví dụ), tập – NXB Nơng Nghiệp – 1997 ... trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 32 Bản đồ đơn vị đất đai huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 42 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. .. minh: Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ( kèm theo bảng biểu theo quy định) Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh – tỷ lệ... ngày 04 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc triển khai lập quy hoạch sử dụng dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu; - Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh thời
- Xem thêm -

Xem thêm: “LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN TRẢNG BÀNG – TỈNH TÂY NINH , “LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN TRẢNG BÀNG – TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay