Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis chuẩn hóa bản đồ địa chính và chỉnh lý biến động đất đai phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

63 60 3
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:25

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Ứng dụng phần mềm Microstation Famis chuẩn hóa đồ địa chỉnh lý biến động đất đai phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận SVTH MSSV LỚP KHĨA NGÀNH : VĂN CƠNG TỈNH : 07151029 : DH07DC : 2007 - 2011 : CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH -TP Hồ Chí Minh tháng năm 2011- MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu nghiên cứu 01 Đối tượng nghiên cứu 01 Phạm vi nghiên cứu 02 PHẦN I : TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 03 I.1.1 Cơ sở khoa học 03 I.1.2 Cơ sở pháp lí .09 I.1.3 Cơ sở thực tiễn 10 I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 10 I.2.1 Điều kiện tự nhiên 10 I.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 12 I.2.3 Thực trạng kinh tế - xã hội 13 I.2.4 Tình hình quản lí sử dụng đất địa bàn nghiên cứu 17 I.2.5 Tình hình tư liệu đồ nguồn liệu hồ sơ địa 18 I.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ QUI TRÌNH THỰC HIỆN 18 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 18 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu .19 I.3.3 Qui trình thực 20 PHẦN II : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU II.1 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 21 II.1.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2011 21 II.1.1.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 22 II.1.1.2 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 23 II.1.2 Tình hình biến động đất đai địa bàn phường Phú Thủy .25 II.1.2.1 Tình hình biến động đất đai từ năm 2005 đến năm 2010 25 II.1.2.2 Tình hình biến động đất đai tháng đầu năm 2011 26 II.1.2.3 Tình hình cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai địa phương 26 II.1.2.4 Nội dung, thẩm quyền, quy trình cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai đồ địa 28 II.2.CHUẨN HĨA DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 30 II.2.1 Nguồn liệu đồ địa 30 II.2.2 Chuẩn hóa liệu đồ địa 31 II.2.2.1 Chuyển đổi lớp thông tin level chuẩn quy định 31 II.2.2.2 Tạo vùng đất gán thơng tin thuộc tính đất .37 II.3 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ FAMIS ĐỂ CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 42 II.3.1 Chỉnh lý biến động hình thể đất 42 II.3.1.1 Chỉnh lý biến động không thay đổi hình thể đất 42 II.3.1.2 Chỉnh lý biến động có thay đổi hình thể đất .45 II.3.2 Kết đạt sau thực chỉnh lý biến động đất đai địa bàn phường Phú Thủy 54 II.3.3 Đánh giá hiệu ứng dụng phần mềm Microstation Famis để chỉnh lý biến động đất đai 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 58 KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Công Tỉnh ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai thành phần chủ yếu, khơng thể thiếu để hình thành nên quốc gia Bởi nứơc giới nói chung Việt Nam nói riêng, việc quản lí đất đai ln đặt lên hàng đầu Đặt biệt phát triển ngành công nghệ thông tin diễn mạnh mẽ, có sức lan tỏa vào tấc ngành, lĩnh vực sâu vào khía cạnh sống.Với ưu điểm nó, năm qua nhiều lĩnh vực cơng nghệ tiên tiến áp dụng có hiệu nước ta như: GPS, GIS…vv Với liên quan hầu hết lĩnh vực kinh tế - xã hội, tình hình sử dụng đất đai có nhiều biến động xảy Chịu tác động trực tiếp từ kinh tế thị trường, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước tạo nên Chính q trình sử dụng đất tình hình chuyển nhượng Quyền sử dụng đất diễn phức tạp khó kiểm sốt Điều tạo trở ngại lớn công tác quản lý Nhà nước đất đai nước nói chung địa phương nói riêng Để quản lí đất đai có hiệu đòi hỏi việc nắm bắt, cập nhật thơng tin đầy đủ phản ánh trạng thông qua đăng kí, chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai đồ địa Việc cập nhật thay đổi để làm sở bảo vệ quyền lợi nghĩa vụ hợp pháp chủ sử dụng có liên quan, tạo điều kiện để Nhà nước hoạch định sách quản lý phát triển Trong đó, công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai tỉnh Bình Thuận nói chung phường Phú Thủy nói riêng, phần lớn thực theo phương pháp thủ cơng, có số sử dụng phần mềm Autocad, nên gặp nhiều khó khăn không thuận lợi cho việc lưu trữ quản lý Đất nước ta thời kỳ mở cửa, nên việc áp dụng phần mềm để góp phần vào công tác quản lý Nhà nước đất đai cần thiết Xuất phát từ thực tế phân công khoa QLĐĐ BĐS Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Tôi thực đề tài: “Ứng dụng phần mềm Microstation Famis chuẩn hóa đồ địa chỉnh lý biến động đất đai phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận”  Mục tiêu nghiên cứu: Đảm bảo yếu tố nội dung đồ phù hợp với trạng sử dụng đất đến đất chủ sử dụng Giúp nhà nước thường xuyên nắm vững thông tin đất tạo sở quản lý, phân bố, sử dụng đất thống nhất, phù hợp với quy hoạch thành phố nói riêng Tỉnh nói chung  Đối tượng nghiên cứu : Chỉnh lý tấc hình thức biến động đất vào đồ địa phường phú thủy sở chuẩn hóa đồ địa số dạng chuẩn theo quy định Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Công Tỉnh  Phạm vi nghiên cứu: o Phạm vi thời gian: Đề tài thực 04 tháng: Từ 01/05/2011 đến 31/08/2011 o Phạm vi không gian: địa bàn phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận o Về nội dung: Đề tài thực chuẩn hóa đồ địa dạng số đo vẽ dạng chuẩn theo quy định Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Dựa sở liệu đồ địa chuẩn hóa, ứng dụng phần mềm Microstation Famis để chỉnh lý biến động đất đai địa bàn phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Công Tỉnh PHẦN I : TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.1.1 Hệ thống hồ sơ địa Hệ thống hồ sơ địa chính: hệ thống tài liệu, đồ, sổ sách…chứa đựng thông tin cần thiết mặt tự nhiên, kinh tế xã hội, pháp lý đất đai; thiết lập trình đo đạc lập đồ địa chính, đăng ký đất đai ban đầu, đăng ký biến động đất đai, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất Nhằm đảm bảo cho việc quản lý Nhà nước đất đai đạt hiệu hơn, Nhà nước ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật đất đai, hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, quy định hồ sơ địa bao gồm: a Bản đồ địa chính: lập trước tổ chức việc đăng ký quyền sử dụng đất hoàn thành sau sở Tài Nguyên Môi Trường xác nhận Bản đồ địa thể hện xác vị trí, ranh giới, diện tích số thơng tin địa đất Bản đồ địa tài liệu có tính pháp lý cao, phục vụ cho quản lý đất đai cách chặt chẽ đến đất chủ sử dụng; phục vụ thống kê, kiểm kê đất đai, giải tranh chấp đất đai, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất b Sổ địa chính: sổ lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn; sổ thể thông tin người sử dụng đất, đất người sử dụng tình trạng sử dụng đất người c Sổ mục kê đất đai: lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn trình đo vẽ đồ địa chính; sổ thể thơng tin đất, đối tượng chiếm đất khơng có ranh giới khép kín tờ đồ thơng tin liên quan đến trình sử dụng đất d Sổ theo dõi biến động đất đai: lập theo theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn; sổ lập để theo dõi trường hợp có thay đổi trình sử dụng đất gồm: thay đổi hình dạng kích thước đất, người sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất e Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: giấy chứng nhận quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất Trong năm gần đây, công tác cấp chứng nhận quyền sử dụng đất địa phương quan tâm, trọng nhằm xác lâp mối quan hệ pháp lý Nhà nước với người sử dụng đất; giúp Nhà nước quản lý chặt chẽ quỹ đất để định hướng sử dụng đất đạt hiệu quả; đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp người sử dụng đất I.1.1.2.Biến động đất đai a Biến động đất đai: thay đổi thơng tin khơng gian thuộc tính đất sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa ban đầu Nguyên nhân dẫn đến biến động đất đai kinh tế phát triển mặt dẫn đến nhu cầu nhà ngày cao hơn, chẳng hạn từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy, xí nghiệp ngày nhiều; đồng thời nhu cầu đất ngày tăng cao Từ để Nhà nước quản lý đất đai Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh chặt chẽ phải qua tâm trọng đến vấn đề theo dõi cập nhật trường hợp biến động đất đai cần thiết Mục đích đăng ký biến động đất đai chỉnh lý hồ sơ địa nhằm đảm bảo cho hồ sơ địa ln phản ánh thực trang sử dụng đất thực địa Giúp Nhà nước nắm quỹ đất thay đổi trình sử dụng đất để tiến hành loại thuế phù hợp đồng thời bảo vệ lợi ích đáng người sử dụng đất Vì vậy, quan Nhà nước có thẩm quyền phải quản lý ba loại biến động biến động hợp pháp, biến động không hợp pháp biến động chưa hợp pháp Tuy nhiên, hồ sơ địa chỉnh lý cho trường hợp biến động hợp pháp - Biến động hợp pháp: Người sử dụng đất xin đăng ký biến động đất đai quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép - Biến động không hợp pháp: Người sử dụng đất khơng khai báo có biến động khai báo không qui định pháp luật - Biến động chưa hợp pháp: Người sử dụng đất xin đăng ký biến động đất đai chưa quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt b Các hình thức biến động đất đai: Trong trình sử dụng đất, nhu cầu đời sống nhân dân yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát sinh nhiều hình thức thay đổi liên quan đến quyền sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký biến động Căn tính chất, mức độ thay đổi phân làm loại sau:  Biến động chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất gọi biến động quyền sử dụng đất  Biến động chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi thời hạn sử dụng đất  Biến động thay đổi hình thể đất  Biến động chia tách quyền sử dụng đất hộ gia đình, thay đổi tên chủ sử dụng  Biến động chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất  Biến động thay đổi hạn chế quyền người sử dụng đất  Chuyển đổi hình thức từ thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất c Đăng ký biến động đất đai phải tuân thủ nguyên tắc sau:  Thủ tục đăng ký biến động thực người sử dụng đất cấp chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật  Những trường hợp biến động kể từ sau cấp giấy phải làm thủ tục để đăng ký biến động  Đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa tổ chức thực theo chế độ sau: o Tổ chức đăng ký biến động, chỉnh lý biến động thường xuyên o Định kỳ 05 năm lần, địa phương phải thực tổng kiểm tra tình hình biến động đất đai Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh  Các quan đăng ký biến động có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, nộp hồ sơ đầy đủ, nơi qui định  Hồ sơ chuyển đổi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, chấp quyền sử dụng đất đăng ký biến động đất đai thuộc thẩm quyền giải cấp quản lý quan Địa cấp thời gian khơng q 12 tháng; sau phải chuyển trung tâm lưu trữ Địa để lưu trữ d Quy trình đăng ký biến động đất đai Hộ gia đình, cá nhân Hồ sơ đăng ký Cơ quan công chứng - GCNQSDĐ - Hồ sơ không đủ điều kiện Giấy báo thuế -Thẩm tra HS -Cơng khai HS -Trích lục, trích đo -Chỉnh lý GCNQSDĐ Văn phòng đăng ký thuộc Phòng TN - MT Cơ quan thuế Số liệu địa Phòng Tài ngun − Mơi trường -Kiểm tra HS -Lập tờ trình UBND Thành phố Sơ đồ 1: Quy trình đăng ký biến động đất đai Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh I.1.1.3 Chỉnh lý biến động đất đai a Chỉnh lý biến động đất đai: Là công tác thực có thay đổi thơng tin khơng gian thuộc tính đất, nhằm cập nhật thay đổi hệ thống hồ sơ địa  Bản đồ địa chỉnh lý trường hợp sau: - Có thay đổi số hiệu đất - Tạo a sạt lở tự nhiên làm thay đổi ranh giới đất - Thay đổi mục đích sử dụng đất - Đường giao thơng; hệ thống thuỷ văn tạo thay đổi ranh giới - Thay đổi mốc đường địa giới hành cấp, địa danh ghi thuyết minh đồ - Thay đổi mốc giới hành lang an tồn cơng trình - Bản đồ địa biên tập lại có 40% số đất tờ đồ chỉnh lý  Sổ mục kê chỉnh lý trường hợp sau: - Có chỉnh lý đồ địa - Người sử dụng đất chuyển quyền đổi tên - Thay đổi mục đích sử dụng đất  Sổ địa chỉnh lý trường hợp sau: - Người sử dụng đất chuyển quyền đổi tên - Người sử dụng đất cho thuê, cho thuê lại, chấp, bảo lãnh, góp vốn QSDĐ - Có thay đổi số hiệu, địa chỉ, diện tích đất, tên đơn vị hành nơi có đất - Có thay đổi mục đích SDĐ, thời hạn SDĐ - Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Có thay đổi hạn chế quyền người sử dụng đất - Có thay đổi nghĩa vụ tài phải thực - Cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ  Chỉnh lý sổ cấp giấy CNQSDĐ trường hợp sau: - Trường hợp GCNQSDĐ khơng giá trị gạch ngang mực đỏ vào dòng ghi giấy ghi pháp lý, lý thay đổi vào cột ghi - Trường hợp đất cấp GCNQSDĐ ghi số thứ tự vào sổ vào mục ghi đăng ký cho giấy vào dòng trống sổ - Trường hợp GCNQSDĐ chỉnh lý gạch nội dung thay đổi theo GCNQSDĐ mực đỏ ghi nội dung biến động vào cột ghi  Chỉnh lý sổ theo dõi biến động đất đai: việc cập nhật vào sổ theo dõi biến động đất đai thực tất trường hợp chỉnh lý Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh b Thời hạn thực chỉnh lý hồ sơ địa chính: Trong vòng 10 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký Sở gửi đến thông báo Phòng, Văn phòng cấp huyện gửi đến) VPĐK thuộc Sở có trách nhiệm: o Chỉnh lý cập nhật hồ sơ địa gốc o Gửi trích hồ sơ địa chỉnh lý cho Văn phòng cấp thành phố UBND phường Trong vòng ngày (kể từ ngày nhận trích chỉnh lý) Văn phòng cấp thành phố UBND phường có trách nhiệm chỉnh lý c Các hình thức chỉnh lý hồn thiện hồ sơ địa chính: o Chỉnh lý sai sót sổ sách theo mẫu QĐ 499 o Chỉnh lý hoàn thiện sổ sách mẫu QĐ 56 o Chỉnh lý sai sót nhầm lẫn GCNQSDĐ cấp o Chỉnh lý tài liệu đồ o Hoàn thiện hồ sơ địa GCNQSDĐ sau đo vẽ đồ địa lại theo toạ độ I.1.1.4 Sử dụng công nghệ chỉnh lý biến động đất đai a Giới thiệu phần mềm Microstation Là phần mềm trợ giúp thiết kế(CAD) môi trường đồ họa mạnh cho phép xây dựng ,quản lý đối tượng đồ họa thể yếu tố đồ Microstation sử dụng làm cho ứng dụng khác Geovec, Irasb, Irasc, MSFE, Mrfclean, Mrffag chạy Các cơng cụ Microstation sử dụng để số hóa đối tượng ảnh (Raster), sửa chữa biên tập trình bày đồ Microstation cung cấp cơng cụ nhập xuất (Import, Export) liệu đồ họa từ phần mềm khác qua file *.dxf,*.dwg IRASB : phần mềm nhập liệu raster dạng ảnh đen trắng chạy Microstation , thể hình hồn tồn chạy độc lập với Nghĩa việc thay đổi liệu phần không làm ảnh hưởng đến liệu phần kia.Ngồi ra, IrasB dùng để thể file ảnh đồ phục vụ cho q trình số hóa, công cụ Warp sử dụng để nắn file ảnh raster từ tọa độ hàng cột Pixcel tọa độ thực đồ I/GEOVEC: modul InterGraph chuyên để vectơ hoá bán tự động I/GEOVEC chạy IRASB Microstation Nó tự động nhận dạng đối tượng ảnh dạng tuyến cho phép ta chuyển thành loạt vecter nằm tâm đường ảnh Còn điểm giao đường ảnh I/GEOVEC dừng lại cần có định người sữ dụng rẽ trái , phải , hay dừng lại Nó số cách bán tự động đối tượng vùng, lỗ, ký tự Đối với đồ màu quét bật đối tượng dạng tuyến phương pháp hiệu độ xác chất lượng I/GEOVEC tự động thay nhóm pixel ảnh Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh Bảng 13 : Bảng thống kê đất biến động STT Số SHT tờ trước biến động BĐ 10 14 17 25 SHT sau biến động STT Số SHT tờ trước biến động BĐ SHT sau biến động 03 03; 96 87 87; 236 24 24; 97 89 89; 237 67 67; 98 110 110; 238 37 37; 99 99 99; 239 10;11 43; 10 183 183; 240 34 34; 44 26 26; 241 16; 17 20; 17 55 55; 242 115 115; 157 141 141; 243 66 66; 158 172; 173 244 12 12; 159 64 64; 257 66 66; 162 244 244; 261 107 107; 160 225 225; 262 13 13; 161 245 245; 263 167 167; 213 27 27; 264 181 181; 212 260 260; 229 182 182; 211 216 216; 265 206 206; 189 217; 218 266 185 185; 186 199 199; 267 206 206; 188 93 93; 102 198 198; 191 41 41; 103 20; 21 209 57 57; 104 161 161; 214 29 29; 105 151 151; 215 17 17; 106 27; 28 216; 28 98 98; 107 218 218; 231 188 188; 232 152 164; 152 07 07; 233 147 147; 165 133 133; 234 124 124; 166 138 138; 235 27 27; 167 28 28; 168 Trang 46 25 27 28 29 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh Bảng 13 : Bảng thống kê đất biến động ( tiếp theo) STT 10 11 12 13 Số SHT tờ trước biến động BĐ 32 34 36 37 SHT sau biến động 04 04; 37 02 02; 38 13 STT Số SHT tờ trước biến động BĐ SHT sau biến động 29 29; 76 29 29; 77 13; 39 17 17; 78 11 11; 40 16 16; 76 24 24; 139 12 12; 77 65 65; 140 46 46; 78 08 08; 141 64 64; 79 51 51; 142 18 18; 80 14 14; 251 74 81 207 207; 252 70; 71 82 210 210; 253 67; 68 83; 67 226 226; 260 30 30; 137 24 24; 261 21 21; 138 111 111; 262 02 02; 139 64 64; 74 67 67; 140 23 23; 75 13 14 15 37 38 39 Xác định vị trí Chọn lớp, kiểu đường, màu chuẩn cho đối tượng Nhập tọa độ điểm dùng công cụ vẽ (tách hợp thửa) Kiểm tra chạy sửa lỗi FAMIS Tạo vùng FAMIS Chỉnh sửa thơng tin thuộc tính FAMIS Kết nối sở liệu (cập nhật) Sơ đồ 6: Quy trình cập nhật biến động có thay đổi hình thể đất Trang 47 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh Trong q trình lý biến động sở liệu đồ địa địa bàn phường Phú Thủy, thời gian có giới hạn nên khối lượng công việc chỉnh lý không thực hết 54 tờ đồ Chỉ thực chuẩn hóa 20 tờ đồ địa cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai 15 tờ đồ địa Lưu ý: Đây trường hợp biến động liệu không gian liệu thuộc tính đất nên chỉnh lý biến động liệu không gian cần lưu ý tạo vùng lại đất biến động phải giữ lại file topology cũ Khi chỉnh lý biến động liệu không gian ta phải tách liệu biến động file thực chỉnh lý không tạo lại vùng cho biến động mới, liệu thuộc tính cũ đất đồ bị Bảng 14: Quy định thông tin biến động đồ STT Lớp đối tượng Level Color Style Weight Ranh Thửa 10 0 Giao thông tạo vùng 23 0 Nhãn 13 0 Giao thông không tạo vùng 22 Thủy hệ tạo vùng 31 0 Thủy hệ không tạo vùng 32 2 Tường nhà 14 {Tuong Nha} Nhãn nhà (g,b2 ) 15 0 Kỹ hiệu tường nhà 16 0 Công tác cập nhật, chỉnh lý đất biến động phải đảm bảo kích thước, hình dạng, vị trí so với tài liệu chỉnh lý Cách đánh số hiệu biến động: - Nhãn đất cũ: + Trong trường hợp biến động ranh mà giữ số hiệu cũ cập nhật lại diện tích pháp lý cho cũ + Trong trường hợp nhập mà giữ lại cũ cập nhật lại diện tích pháp lý cho cũ giữ lại + Trong trường hợp biến động tách phát sinh mà khơng giữ lại cũ xóa bỏ nhãn cũ - Nhãn đất mới: + Được cập nhật số hiệu theo đồ biến động + Trường hợp phát sinh đất q trình chỉnh lý biến động (Khơng phải số hiệu đất biến động mới) số phát sinh đánh số hiệu cuối tờ đồ địa gốc tăng thêm Trang 48 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh a Trường hợp tách Ví dụ : Từ đất 183 tờ đồ 25 bị tách thành là: 240 (diện tích 103 m , rộng 4,92 m, dài 23,90 m) 183 (diện tích 113,9 m2 rộng 4,92 m, dài 21,55m ) Ta thực theo trình tự sau : Sử dụng phần mềm Microstation để thị tờ đồ có đất biến động, xác định xác biến động cần tách Từ Microstation sử dụng công cụ Place Circle để từ điểm xác định từ trước vẽ đường tròn có bán kính 4,92 m 5,77 m có tâm điểm góc xác định trước, đường tròn cắt cạnh đất, giao điểm đường tròn cạnh đất ta xác định điểm điểm điểm góc cần vẽ Hình II.24 : Vẽ công cụ Place Circle Tiếp theo xóa hai đường tròn sử dụng cơng cụ Change Alement Attributes chuyển thuộc tính cạnh xác định Level 10, Color3 Hình II.25 : Thửa đất xác định Trang 49 Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh Tiến hành sửa lỗi công cụ MRF Clean MRF Flag phần mềm Famis: Hình II.26 : Bảng sửa lỗi Sau hoàn thành phần sủa lỗi, tiến hành tạo vùng cho biến động: Từ Menu Famis chọn: Cơ sở liệu đồ / Tạo topology / Tạo vùng Hình II.27 : Cửa sổ tạo vùng Sau tạo vùng xong tiếp tục gán thơng tin thuộc tính cho đất mới: Từ Menu Famis : Cơ sở liệu đồ / Gán thông tin thuộc tính ban đầu / Sửa nhãn Hình II.28 : Cửa sổ sửa nhãn Trang 50 Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh Sau chỉnh lý hoàn chỉnh tiến hành vẽ nhãn cho mới: Cơ sở liệu đồ  xử lý đồ  vẽ nhãn Hình II.29 : Vẽ nhãn Thửa đất chỉnh lý hồn chỉnh (Hình II.30): Nhãn chỉnh lý Hình II.30 : Thửa đất sau chỉnh lý Trang 51 Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh Điền thêm thơng tin vào Bảng biến động Hình II.31 : Bảng biến động b Trường hợp nhập + Trường hợp nhập trọn đất: cần xóa đường ranh giới chung 02 nhiều tham gia nhập + Trường hợp nhập phần diện tích đất: Ví dụ : Lấy phần diện tích (144,7 m2 ) 17 tờ đồ số 10 nhập vào phần diện tích 16 Tương tự bước tiến hành tách Hình II.32 : Vẽ cơng cụ Place Circle Trang 52 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Công Tỉnh Ranh cũ chuyển sang level 9, style để tiện việc đối chiếu Ranh Ranh cũ Hình II.33 :Thửa đất sau nhập Tiếp tục tiến hành sửa lỗi, tạo vùng, gán thơng tin địa ban đầu vẽ nhãn cho biến động phần tách nói ta có đất hồn chỉnh chỉnh lý Thửa đất chỉnh lý có số hiệu 20 Hình II.34 : Thửa đất sau chỉnh lý Trang 53 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Công Tỉnh Tiếp tục điền thêm thông tin vào bảng biến động Hình II.35 : Bảng biến động II.3.2 Kết đạt sau thực chỉnh lý biến động địa bàn phường Phú Thủy + Trong trình thực chỉnh lý biến động đất đai địa bàn phường Phú Thủy, nhận thấy quy trình thực nhiều hạn chế, chưa đạt kết tối ưu Trong trình thực tập, với phối hợp cán địa phường, thời gian thực tập có giới hạn nên khối lượng cơng việc chuẩn hóa đồ chỉnh lý biến động không thực hết 54 tờ đồ Chỉ thực chuẩn hóa 20 tờ đồ địa cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai 15 tờ đồ địa Với tổng số hồ sơ 436 hồ sơ tổng số 459 đất Trong : - Cập nhật 347 hồ sơ biến động thơng tin thuộc tính đất đai, với tổng số 368 - Có 81 trường hợp tách 08 trường hợp nhập - Thể loại đất lên sở liệu đồ địa phường + Tình hình biến động đất đai phường chủ yếu trường hợp cấp đổi GCNQSDĐ, chuyển nhượng QSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất tách đất  Thuận lợi khó khăn q trình cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai địa bàn phường Phú Thủy  Thuận lợi: - Phường có tương đối đầy đủ tài liệu, hồ sơ địa (Trong có: 01 Sổ mục kê, 01sổ địa chính, 01 sổ cấp giấy CNQSDĐ) đồ giải cho khu đất nội dung quản lý đất đai triển khai phường cách triệt để, rộng rãi đồng nên có nhiều thuận lợi cho công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai địa bàn tồn phường cơng tác cấp giấy CNQSDĐ đến đối tượng sử dụng Trang 54 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh - Kế thừa số liệu, bảng biểu thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010, nên thông tin biến động đất đai cập nhật - Cán địa phường có nhiều kinh nghiệm thường xun theo dõi, đơn đốc phối hợp giải kịp thời hồ sơ khó - UBND tạo điều kiện mặt làm việc có hỗ trợ phòng Tài ngun môi trường thành phố, gắn với tổ công tác phường cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai - Hồ sơ đăng kí biến động lưu trữ xếp theo năm; phân loại theo dạng biến động giúp theo dõi trình biến động đất nhằm phát trường hợp cấp trùng thửa, hạn chế sai sót q trình cập nhật vào hồ sơ địa chỉnh lý thơng tin đồ địa  Khó khăn: - Số liệu hồ sơ đăng ký biến động tập trung q nhiều qua năm, khơng có chế độ cập nhật kịp thời sau quan thẩm quyền phê duyệt Do đó, phải hệ thống kiểm tra lại hồ sơ cập nhật được, nhiều thời gian để nhận định bị tách hợp chuyển nhượng nhiều lần qua nhiều chủ sử dụng - Do thời tiết q trình thực tập hay mưa, nên cơng tác đối sốt, đo đạc kiểm tra ngoại nghiệp hạn chế - Những hồ sơ có định điều chỉnh khơng bàn giao trước để cập nhật vào sổ địa chính, khó cập nhật cho hồ sơ nói bị gián đoạn phải lục lại hồ sơ để kiểm tra - Sổ mục kê dòng khơng có chừa khoảng cách, cập nhật khơng có chổ để ghi tên chủ diện tích lại có tách hợp - Sổ cấp giấy chứng nhận không ghi theo thứ tự số vào sổ địa chính; có nhiều trường hợp ghi trùng số, nhầm lẫn số hiệu số tờ đồ, gây thời gian cho việc tra cứu để cập nhật Trang 55 Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh Sơ đồ 7: Tổng qt quy trình cập nhật biến động địa bàn phường Phú Thủy NHẬN HỒ SƠ PHÂN LOẠI HỒ SƠ THEO ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN LOẠI HỒ SƠ THEO CẤP MỚI VÀ ĐĂNG KÝ LẼ ĐÁNH SỐ THỨ TỰ TRÊN HỒ SƠ HỒ SƠ ĐẤT Ở CHUYỂN CHO PHỊNG QUẢN LÝ ĐƠ THỊ KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU SỰ ĐỒNG BỘ VỀ HỒ SƠ CẬP NHẬT VÀO HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH (SĐC, BĐ, SMK, SỐ CẤP GCN) TỔNG HỢP BIỂU THỐNG KÊ BIẾN ĐỘNG KIỂM TRA HOÀN CHỈNH HỒ SƠ; NHÂN BẢN, GIAO NỘP II.3.3 Đánh giá hiệu ứng dụng phần mềm Microstation Famis để chỉnh lý biến động đất đai  Hiệu thời gian  Phần mềm Microstation FAMIS chương trình làm việc khép kín, thời gian từ nhập số liệu đến khâu cập nhật, chỉnh lý giảm nhiều so với phương pháp truyền thống  Dữ liệu tự động cập nhật từ đồ địa liên kết với phần mềm khác, giúp cho công tác cập nhật hệ thống hồ sơ địa cách nhanh chóng  Hiệu kỹ thuật  Ngày với phát triển ngành cơng nghệ thơng tin đóng vai trò cơng cụ hỗ trợ lĩnh vực đồ số Sản phẩm khắc phục nhược điểm đồ giấy lâu dài như: Khó khăn cơng tác bảo quản, lưu trữ, độ xác thấp,…vv Trang 56 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh  Độ xác hệ thống phần mềm cao, đảm bảo độ xác lập đồ địa Các đồ tạo theo hệ thống toạ độ Việt Nam theo quy định Bộ Tài ngun – Mơi trường  Q trình cập nhật phương pháp thủ công phức tạp nhiều thời gian đồng thời không đảm bảo độ xác, với Famis q trình thực nhanh chóng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật  Các thiết bị sử dụng trình chỉnh lý biến động đạt độ xác cao, hạn chế tối thiểu sai số CSDL có khả liên kết cao, đảm bảo khả truy cập liệu tổng hợp sau  Có khả xuất nhập đồ tạo cho Famis có tính chất đại chúng Khả liên kết với nhiều hệ thống phần mềm thông dụng cho việc thành lập đồ Khả quản lý đối tượng đồ theo phân lớp giúp dễ thao tác đối tượng  Phần mềm Famis chạy MicroStation có chức tự động tìm sửa lỗi đồ Đây chức ưu việt mà phần mềm khác chưa có Ví dụ: Ta chọn cần cập nhật bảng “Sửa bảng nhãn thửa” chọn nút “hiển thị” tất thơng tin lên hình thực thao tác chỉnh sửa dễ dàng Ở Autocad khơng có chức này, muốn chỉnh sửa phải tự dò tìm cửa sổ hình Hơn nữa, Autocad khơng có cấu trúc Topology nên khơng tự động tính diện tích cho Trong vấn đề giải tốt Famis  Hiệu kinh tế  Giảm đến mức tối thiểu nguồn nhân cơng  CSDL có khả quản lý, cập nhật xử lý khối lượng lớn hồ sơ địa chính, đạt hiệu kinh tế cao  Quá trình chỉnh lý biến động đất đai nhanh lần so với trình chỉnh lý thủ công Thuận tiện tra cứu tổng hợp thông tin  Mặt khác, với khả ứng dụng hệ thống phần mềm Microstation Famis tạo điều kiện để khai thác sở liệu đất đai liệu địa chính, tạo nguồn quan trọng cho nhà nước vận hành thông tin sở liệu mang lại hiệu thiết thực Trang 57 Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  KẾT LUẬN: Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động công tác đặc biệt quan trọng ngành quản lý đất đai Bởi lẽ thực tốt công tác này, giúp nhà quản lý nắm bắt thay đổi thông tin tình hình sử dụng đất địa bàn, để ngày hồn thiện đường lối, sách quản lý đất đai với mục đích mang lại cho người giá trị cao mà đất đai vốn có Hiện nay, cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động diễn BĐĐC hệ thống sổ địa cấp chưa thường xuyên nên thông tin chưa phán ánh kịp thời, so với thay đổi thực địa Mặt khác, tình trạng lưu trữ thơng tin đất đai hệ thống sổ giấy tờ, nên trình tìm kiếm thơng tin nhiều thời gian, phức tạp khó khăn Hơn nữa, việc cập nhật, chỉnh lý đồ địa phương thực cách độc lập Hệ thống phần mềm Famis chạy MicroStation với tính trở thành phần mềm hồn hảo, khắc phục khuyết điểm phần mềm khác Là môi trường công nghệ thông tin phù hợp cho quản lý đất đai nói chung đặc biệt với cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai nói riêng Hệ thống phần mềm Famis phần mềm mang tính chất đại chúng, xuất nhập liệu nhanh chóng xác phù hợp với nhu cầu người quản lý việc cập nhật thông tin đất đai Trong trình thực chỉnh lý biến động đất đai địa bàn phường Phú Thủy, nhận thấy quy trình thực nhiều hạn chế, chưa đạt kết tối ưu Trong trình thực tập, với phối hợp cán địa phường, thời gian thực tập có giới hạn nên khối lượng cơng việc chuẩn hóa đồ chỉnh lý biến động đất đai không thực hết 54 tờ đồ Chỉ thực chuẩn hóa 20 tờ đồ địa cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai 15 tờ đồ địa Với tổng số hồ sơ 436 hồ sơ tổng số 459 đất Trong : - Cập nhật 347 hồ sơ biến động thơng tin thuộc tính đất đai, với tổng số 368 - Có 81 trường hợp tách 08 trường hợp nhập - Thể loại đất lên sở liệu đồ địa phường Tình hình biến động đất đai phường chủ yếu trường hợp cấp đổi GCNQSDĐ, chuyển nhượng QSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất tách đất  KIẾN NGHỊ Trong trình thực đề tài: “Ứng dụng phần mềm Microstation Famis chuẩn hóa đồ địa chỉnh lý biến động đất đai phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận” đưa kiến nghị sau: - Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai cần phải thực đầy đủ, liên tục, thường xuyên kịp thời lên đồ địa hồ sơ địa - Cơng tác lưu trữ hồ sơ địa cần phải trọng có hệ thống khoa học Trang 58 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh - Nên nghiên cứu thêm việc liên kết trao đổi liệu phần mềm để tận dụng tối đa nguồn liệu có - Cần trang bị thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, quy trình cơng nghệ…cho địa phương Phải thống phần mềm quản lí đất đai từ trung ương đến địa phương - Phải tạo đội ngũ với trình độ tin học ổn định để phục vụ tốt công tác quản lý đất đai địa phương nói riêng nước nói chung - Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải có quản lý thống cấp để đảm bảo cho việc cấp giấy đẩy nhanh hoàn thiện thời gian tới - Khả xảy cố hư hỏng máy móc, từ hết liệu quan trọng nên việc đảm bảo an toàn cho thiết bị cao - Đặt biệt cần xác định rõ cột mốc, ranh giới loại đất thực địa, xử lý nghiêm trường hợp chồng lấn lên diện tích loại đất khác, sau bàn giao phần diện tích có thay đổi cho tổ chức địa phương quản lý cách cụ thể Trang 59 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn Tin Học Chuyên Ngành - Thầy Nguyễn Ngọc Lãm - Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng môn Đăng Ký Thống Kê Đất Đai - Thầy Ngô Minh Thụy - Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Giáo trình mơn Bản Đồ Địa Chính - Thầy Đặng Quang Thịnh - Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Hướng dẫn phần mềm MicroStation Mapping office - Bộ Tài Nguyên Môi Trường – Hà Nội – 1999 Luật đất đai năm 2003 Quốc Hội khóa XI thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2004 Luận văn tốt nghiệp Ks Nguyễn Hoàng Trung DH05DC Nghị Định 181/2004/NĐ- CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính Phủ việc thi hành luật đất đai Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 1:10000 TT 29/2004/TT – BTNMT ngày 01/11/2004 Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa ... chuẩn hóa, ứng dụng phần mềm Microstation Famis để chỉnh lý biến động đất đai địa bàn phường Phú Thủy, TP .Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Văn Cơng Tỉnh PHẦN... đề tài: Ứng dụng phần mềm Microstation Famis chuẩn hóa đồ địa chỉnh lý biến động đất đai phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  Mục tiêu nghiên cứu: Đảm bảo yếu tố nội dung đồ phù... Microstation Famis chuẩn hoá liệu Bản đồ địa Cập nhật, chỉnh lý biến động -Cập nhật biến động đất đai đồ địa -Cập nhật biến động đất đai hệ thống sổ địa Tổng hợp kết đánh giá chung công tác chỉnh lý biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis chuẩn hóa bản đồ địa chính và chỉnh lý biến động đất đai phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận , Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis chuẩn hóa bản đồ địa chính và chỉnh lý biến động đất đai phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay