QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU( 20112015) XÃ GIA CANHHUYỆN ĐỊNH QUÁN

72 64 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:16

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢNĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM KỲ ĐẦU( 2011-2015) GIA CANH-HUYỆN ĐỊNH QUÁN SVTH : Trương Khắc Vấn MSSV : 07124141 Lớp : DH07QL Khóa : 2007-2011 Ngành : QuảnĐất Đai -TPHCM,Tháng năm 2011- LỜI CẢM ƠN Trước hết xin thành kính ghi ơn Cha Mẹ sinh thành nuôi dưỡng ,dạy dỗ khơn lớn nên người ngày hơm Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin trân trọng tri ân đến: - Thạc Sĩ Lê Ngọc Lãm tận tình giúp đỡ bảo em suốt trình thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Tồn thể Thầy Cơ Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Thầy Cơ Khoa QuảnĐất Đai Bất Động Sản giúp đỡ truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học tập Trường - Tập thể Cô Chú ban quản túc trường Đại Học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi chỗ ỡ suốt thời gian qua - Xin chân thành cảm ơn bạn sinh viên lớp QuảnĐất Đai khóa 33 có giúp đỡ gắn bó với tơi thời gian qua Do thời gian kiến thức nhiều hạn chế, nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Rất mong đóng góp ý kiến Thầy Cơ bạn để em hồn thành tốt Chân thành cảm ơn! Sinh viên:Trương Khắc Vấn TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trương Khắc Vấn, Khoa QuảnĐất đai Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “ Quy họach sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) Gia Canh” Giảng viên hướng dẫn: Thạc Sĩ Lê Ngọc Lãm Đề tài: “ Quy họach sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) Gia Canh” thực thơng qua q trình khảo sát, thu thập số liệu, đồ trạng sử dụng tiềm đất đai Gia Canh làm sở cho việc phân bổ quỹ đất cách hợp lý, hiệu có phương án quy hoạch sử dụng đất thích hợp thời kỳ phát triển kinh tế - hội giai đoạn Đề tài thực sở áp dụng quy trình hướng dẫn lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành năm 2009 văn pháp quy khác Đề tài sử dụng phương pháp: Phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp thống kê, phương pháp đồ, phương pháp kế thừa, phương pháp dự báo…) Gia Canh miền núi, nằm phía đơng Nam huyện Định Quán, tiếp giáp với huyện Tân Phú thị trấn Định Qn có tổng diện tích 17177.02 chiếm 17,9% diện tích tự nhiên huyện chia làm 09 ấp, nông với nhiều loại trồng, đất đai tương đối tốt, có tiềm phát triển vùng chuyên canh trồng có giá trị kinh tế cao Nhìn chung, kinh tế chưa thực phát triển mạnh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Đến năm 2020, cấu sử dụng đất địa bàn Gia Canh là: đất nơng nghiệp có diện tích 16.048,98 chiếm 93,43% tổng diện tích tự nhiên, đất phi nơng nghiệp có diện tích 981,05 chiếm 5,71% tổng diện tích tự nhiên, Diện tích đất chưa sử dụng khơng Diện tích đất theo quy hoạch có xu hướng tăng diện tích đất phi nơng nghiệp giảm diện tích đất nông nghiệp nhằm phục vụ cho việc mở rộng điểm dân cư nông thôn, sở hạ tầng kỹ thuật mục đích kinh doanh phi nơng nghiệp Kết đạt đề tài việc bố trí, sử dụng tài nguyên đất cách hợp lý cho phát triển nhằm khai thác hiệu bền vững tiềm đất đai, góp phần nâng cao thu nhập người dân khu vực nông thôn phát triển kinh tế hội xã, góp phần vào nghiệp Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN .3 I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu I.3 phương pháp nghiên cứu quy trình thực .6 I.3.1 Phương pháp nghiên cứu I.3.2 Quy trình thực .6 PHẦN II:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU II.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội II.1.1.Đánh giá điều kiện tự nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên .8 II.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội 12 II.2 Tình hình quảnsử dụng đất đai 17 II.2.1 tình hình quảnđất đai 17 II.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai biến động loại đất 18 II.2.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 26 II.3 Đánh giá tiềm đất đai 30 II.3.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 30 II.3.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn 35 II.3.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch 37 II.4 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 37 II.4.1 Các tiêu phát triển kinh tế -xã hội thời kỳ quy hoạch 37 II.4.2 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 39 II.4.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế-xã hội môi trường 50 Giải pháp để nâng cao vấn đề : 52 II.4.4 Phân kỳ quy hoach sử dụng đất .53 II.4.5 Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 54 II.4.6 Xác định biện pháp bảo vệ,cải tạo đất môi trường,các giải pháp tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 01: Tổng hợp yếu tố thủy văn 10 Bảng 02: Số học sinh số lớp, số CB-GV-CNV số phòng học 17 Bảng 03: Thống diện tích theo mục đích sử dụng .19 Bảng 04: Thống diện tích theo đối tượng sử dụng, quản 19 Bảng 05: Biến động mục đích sử dụng đất giai đoạn 2005 – 2010 21 Bảng 06: Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất 2010 24 Bảng 07: Mô tả đơn vị đất đai Gia Canh 31 Bảng 08: Đánh giá khả thích nghi đất đai .34 Bảng 09: Dự báo dân số, diện tích đất qua năm đến năm 2020 40 Bảng 10: Đánh giá khả đáp ứng theo số lượng đất đai cho ngành 41 Bảng 11: Chỉ tiêu lọai đất quy hoạch đến năm 2020 .41 Bảng 12: Quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2020 44 Bảng 13: Các tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 44 Bảng 14: Diện tích loại đất phi nông nghiệp đến năm 2020 45 Bảng 15: Danh mục tuyến đường quy hoạch đến năm 2020 46 Bảng 16: Danh mục trường học sở giáo dục quy hoạch đến năm 2020 47 Bảng 17: Danh mục điểm dân cư nông thôn quy hoạch đến năm 2020 47 Bảng 18: Danh mục cơng trình thuộc đất sản xuất kinh doanh phi nơng nghiệp 48 Bảng 19: Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất .51 Bảng 20: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 – 2015 .53 Bảng 21: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng theo năm kế hoạch 54 Bảng 22: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích .55 Bảng 23: Danh mục cơng trình giai đoạn 2011 – 2015 .58 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Vị trí Gia Canh Hình 2: Bản đồ trạng sử dụng đất Gia Canh năm 2010 18 Hình 3: Bản đồ đất Gia Canh 32 Hình 4: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Gia Canh .41 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT: TT: NĐ: QĐ: CP: TT-BTNMT: UBND: HĐND: QSDĐ: GCN QSDĐ: QHSDD: KHSDĐ: CMĐSDĐ: CN – TTCN: TNHH – DNTN: TM-XNK: THCS: THPT: DTTN: QL: CB-GV-CNV: KHHGĐ: VSATTP: VLXD: NN & PTNT: Chỉ thị Thơng tư Nghị định Quyết định Chính phủ Thông tư tài nguyên môi trường Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất Kế hoach sử dụng đất Chuyển mục đích sử dụng đất Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Trách nhiệm hữu hạn – doanh nghiệp tư nhân Thương mại – xuất nhập Trung học sở Trung học phổ thơng Diện tích tự nhiên Quốc lộ Cán bộ-giáo viên-cơng nhân viên Kế hoạc hóa gia đình Vệ sinh an tồn thực phẩm Vật liệu xây dựng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Ngành: QuảnĐất Đai SVTH: Trương Khắc Vấn ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tài sản quốc gia, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng phát triển kinh tế an ninh quốc phòng Thêm vào đất đai tặng phẩm tự nhiên, tảng cho hoạt động sống người, tài nguyên có hạn khơng thể mở rộng theo ý muốn, phải tổ chức quảnsử dụng đất đai cho hiệu cao vấn đề mà người cần quan tâm Tại điều 18, Hiến pháp nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 khẳng định “ Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy định pháp luật đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu ” Luật đất đai năm 2003 xác định Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất đai nội dung quản lý Nhà nước đất đai Điều cụ thể hóa Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thông tư số 30/2004/TT-BTNMT 01 tháng 11 năm 2004 Quyết định số 04/2005/QĐBTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2005 việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Đến nay, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai địa bàn tỉnh Đồng Nai thực Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo Luật Đất đai 2003 theo nhu cầu sử dụng đất hội giai đọan mới, tỉnh Đồng Nai triển khai đồng loạt phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu(2011-2015) địa bàn huyện Định Qn Gia Canh nằm phía Đơng Nam huyện Định Quán, phía Tây Nam giáp huyện Xuân Lộc, phía Đơng giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, cách sơng La Ngà, có diện tích tự nhiên 17.177,0207 chiếm 17,9% diện tích tự nhiên tồn huyện, gồm Ấp (từ Ấp – Ấp 9) Trong năm qua Đảng Bộ nhân dân Gia Canh đạt thành định phát triển kinh tế hội bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân Mặc dù tổng diện tích tự nhiên lớn phần lớn diện tích rừng tự nhiên, diện tích canh tác khơng đáng kể vành đai Thị Trấn Định Quán, tương lai khu đô thị nên áp lực sử dụng đất ngày cao Ngồi rừng Gia canh đóng vai trò rừng đầu nguồn ảnh hưởng trực tiếp đến vùng hạ lưu sơng La Ngà sơng Đồng Nai, bảo vệ phát triển rừng với phát triển kinh tế - hội nhiệm vụ hàng đầu cơng phát triển địa phương Vì việc lập quy hoạch sử dụng đất nhằm bố trí phân bổ quỹ đất sản xuất cách hợp lý cho ngành năm tới nhiệm vụ trước mắt cần thực Xuất phát từ tầm quan trọng công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai, đồng ý UBND huyện Phòng Tài Nguyên - Môi trường , UBND Gia Canh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng cơng nghệ Địa Trường Đại Học Nơng Lâm TP HCM , với hướng dẫn Thạc Sĩ Lê Ngọc Lãm, Em xin thực đề tài “Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu(2011-2015) Gia Canh, huyện Định Quán” Trang Ngành: QuảnĐất Đai SVTH: Trương Khắc Vấn  Mục tiêu nghiên cưú đề tài: - Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất - Phân bố quỹ đất cách hợp lý hiệu - Làm sở cho công tác quản lý nhà nước đất đai  Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Các loại hình sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất,các điều kiện sở hạ tầng,mục đích sử dụng đất người dân cơng tác quản lý Nhà Nước đất đai địa bàn Gia Canh Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Thực QH, KHSDĐ phạm vi ranh giới hành Gia Canh-huyện Định Quán-tỉnh Đồng Nai - Phạm vi thời gian: Giai đoạn quy hoạch lập đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011- 2015) Trang Ngành: QuảnĐất Đai SVTH: Trương Khắc Vấn PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.1.1 Các khái niệm Đất đai (land): Là khoảng không gian có giới hạn, theo chiều thẳng đứng (gồm khí hậu bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, tài nguyên nước ngầm khống sản lòng đất); theo chiều nằm ngang- mặt đất (là kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn với thành phần khác); kết hợp với hoạt động quản trị người từ khứ đến tai mà triển vọng tương lai Đất đai giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn hoạt động sản xuất sống hội loài người Đất (soil): Là lớp vỏ tơi xốp bề mặt trái đất có độ sâu giới hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU( 20112015) XÃ GIA CANHHUYỆN ĐỊNH QUÁN , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU( 20112015) XÃ GIA CANHHUYỆN ĐỊNH QUÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay