ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

89 27 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:16

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU SVTH LỚP KHÓA NGÀNH : TRẦN THỊ NGỌC DUNG : DH07DC : 2007 - 2011 : CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH -TP Hồ Chí Minh tháng năm 2011- TÓM TẮT ĐỀ TÀI Sinh viên thực hiện: Trần Thị Ngọc Dung, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Chuyên đề: “ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU” Giáo viên hướng dẫn: ThS.Ngô Minh Thụy Hiện nay, Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ tất lĩnh vực đời sống Sự phát triển không ngừng xã hội công đổi kéo theo gia tăng hàng loạt vấn đề kinh tế xã hội Giờ đây, người thấy công nghệ thông tin hữu tất lĩnh vực, nghành nghề nhằm tối thiểu hố chi phí tối đa hố hiệu cơng việc Bên cạnh hiệu kinh tế, cơng nghệ thơng tin phục vụ đắc lực cho trị, văn hố, xã hội, kinh tế….Huyện Đất Đỏ địa bàn thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Với diện tích 18957.36 chiếm 9.39% tồn tỉnh, có tiềm nhiều lĩnh vực nên huyện trọng đầu tư phát triển Năm 2011 năm có ý nghĩa quan trọng huyện nhằm tạo đà phát triển để thực mục tiêu kinh tế xã hội năm (2011- 2015) chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020) Vì vậy, để quản lý phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện cách hợp lý có hiệu tơi tiến hành thực đề tài: “Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu đồ kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” Nội dung nghiên cứu gồm: - Nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội địa bàn để thuận lợi việc thiết kế đồ - Xây dựng sở liệu cho đồ kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ - Thiết kế menu tiện ích cho việc tra cứu, cập nhật, truy xuất thông tin - Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện tìm giải pháp phát triển có hiệu phù hợp với thực tế huyện Kết nghiên cứu - Bản đồ kinh tế xã hội nguồn tài liệu phục vụ cho huyện Đất Đỏ việc quản lý kinh tế xã hội địa bàn.Bản đồ giúp cho quan quản lý đánh giá cách tổng quát bất cập tồn hoạt động quản lý kinh tế xã hội để tìm biện pháp khắc phục trạng kinh tế xã hội theo hướng phát triển hơn, đa dạng - Bản đồ cung cấp tranh sinh động tình hình kinh tế xã hội địa phương, giúp nhà quản lý có nhin trực quan hơn, chân thật Trong trình quản lý chương trình giúp truy cập nhanh, cập nhật dễ dàng tốn thời gian công sức i MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.1.1 Bản đồ học .3 I.1.1.2 Bản đồ số I.1.1.3 Bản đồ chuyên đề I.1.1.4 Bản đồ kinh tế xã hội 11 I.1.1.5 Hệ thống thông tin địa lý .13 I.1.1.6 Giới thiệu phần mềm Mapinfo 16 I.1.1.7 Tổng quan Mapbasic .17 I.1.2 Cơ sở pháp lý 18 I.1.3 Cơ sở thực tiễn .18 I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu .19 I.2.1 Vị trí địa lý .19 I.2.2 Điều kiện tự nhiên 20 I.2.3 Điều kiện kinh tế 20 I.2.4 Cơ cấu diện tích theo đối tượng sử dụng đất 21 I.3 Nội dung, phương pháp, phương tiện nghiên cứu, quy trình thực 21 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 I.1 Thực trạng kinh tế xã hội năm vừa qua định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 24 I.1.1 Đánh giá lại tình hình kinh tế xã hội năm vừa qua 2006-2010 24 II.1.2 Các mục tiêu, định hướng chủ yếu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 26 II.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế: 26 II.1.2.2 Cơ cấu kinh tế: .26 II.1.2.3 Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần nhân dân 26 II.1.2.4 Bảo vệ môi trường giải vấn đề môi trường 27 II.2 Xây dựng đồ kinh tế xã hôi huyện Đất Đỏ 27 II.2.1 Kết thu thập liệu .27 II.2.2 Thiết kế sở liệu 31 II.2.2.1 Thiết kế sở liệu 31 II.2.2.2 Thiết kế ứng dụng 36 ii II.2.3 Xây dựng sở liệu đồ kinh tế xã hội 38 II.2.4 Hạn chế Mapinfo Mapbasic 70 II.2.5 Đánh giá khả ứng dụng đồ kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ .80 II.2.6 Đóng góp giải pháp phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện Đất Đỏ 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 iii DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA Hình I.1: Phân loại đồ theo nội dung chuyên môn Hình I.2 Hình vẽ minh họa sở toán học đồ Hình I.3 Phương pháp kí hiệu Hình I.4 Phương pháp biểu đồ định vị Hình I.5 Phương pháp đường chuyển động Hình I.6 Phương pháp đường đồng mức Hình I.7 Phương pháp chấm điểm Hình I.8 Phương pháp khoanh vùng Hình I.9 Phương pháp chất lượng 10 Hình I.10 Phương pháp đồ biểu đồ .10 Hình I.11 Phương pháp đồ giải 11 Hình I.12: Sơ đồ thành phần GIS 13 Hình I.13 Hệ thống thông tin biểu diễn đối tượng đối tượng không gian 15 Hình I.14: Mơ hình cơng nghệ GIS .15 Hình I.15 Sơ đồ vị trí huyện Đất Đỏ 20 Hình II.1 Mơ hình nguồn liệu đồ kinh tế xã hội 31 Hình II.2 Thiết kế đồ 36 Hình II.3 Lớp ranh giới hành .39 Hình II.4 Lớp giao thơng .40 Hình II.5 Lớp thủy văn 40 Hình II.6 Bản đồ 42 Hình II.7 Cửa sổ tạo đồ giải 43 Hình II.8 Đối tượng kinh tế xã hội 44 Hình II.9 Biểu đồ tiêu cấu kinh tế 2011-2015 44 Hình II.10 Biểu đồ tiêu kinh tế xã hội 2011 – 2015 45 Hình II.11 Biểu đồ tiêu dân số, học sinh, lao động 2011- 2015 45 Hình II.12 Biểu đồ trạng diện tích, dân số, học sinh xã năm 2011 .46 Hình II.13 Biểu đồ cấu sử dụng đất năm 2011 xã 46 Hình II.14 Bảng giải, dẫn .47 Hình II.15 Sơ đồ vị trí huyện Đất Đỏ 47 Hình II.16 Tạo khung đồ .48 Hình II.17 Khung đồ .48 Hình II.18 Bản đồ kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ 49 Hình II.19 Bản đồ dân số huyện Đất Đỏ .50 Hình II.20 Bản đồ y tế giáo dục huyện Đất Đỏ 51 Hình II.21Bản đồ kinh tế huyện Đất Đỏ 52 Hình II.22 Bản đồ nông lâm ngư nghiệp huyện Đất Đỏ 53 iv Hình II.23 Bản đồ văn hóa huyện Đất Đỏ 54 Hình II.24 Hộp thoại xem thuộc tính Mapinfo 55 Hình II.25 Cơng cụ Info Mapinfo 55 Hình II.26 Menu chương trình quản lý kinh tế xã hội 56 Hình II.27 Menu “Ban do” 56 Hình II.28 Menu “Ban do” .56 Hình II.29 Hộp thoại hệ thống đồ cần xem 57 Hình II 30 Menu “Kinh te xa hoi 2011” .58 Hình II 31 Menu “Kinh te xa hoi 2011” 58 Hình II.32 Menu xem thơng tin 58 Hình II.35 Hộp thoại tìm kiếm thơng tin .60 Hình II.36 Ví dụ tìm kiếm thơng tin 60 Hình II.37 Kết tìm kiếm thông tin 61 Hình II.38 Menu cập nhật thơng tin 61 Hình II.39 Hộp thoại cập nhật thông tin 62 Hình II.40 Menu “Chi tieu KTXH 2011 – 2015" 63 Hình II.41 Menu “Chi tieu KTXH 2011 – 2015” 63 Hình II.42 Hộp thoại chọn xem tiêu kinh tế xã hội theo năm .63 Hình II.43 Hộp thoại tra cứu tiêu kinh tế xã hội 64 Hình II.44 Hộp thoại chọn tiêu sửa đổi kinh tế xã hội 64 Hình II.45 Hộp thoại sửa đổi tiêu kinh tế xã hội 64 Hình II.46 Menu truy xuất thông tin 67 Hình II.47 File hientrang.txt 67 Hình II.48 Menu “Bao cao chi tieu KTXH 2011 - 2015 .73 Hình II.49 Giao diện chạy chương trình quản lý kinh tế xã hội 73 v DANH SÁCH SƠ ĐỒ Sơ đồ II.1 Thiết kế sở liệu không gian 32 Sơ đồ II.2 Thiết kế chương trình quản lý kinh tế xã hội 37 Sơ đồ II.3 chức menu “Ban do” 57 Sơ đồ II.4 Chức menu “Xem thong tin” .59 Sơ đồ II.5 Chức menu “Tim kiem thong tin” .60 Sơ đồ II.6 Chức menu “ Cap nhat thong tin” 62 Sơ đồ II.7 Chức menu “Truy xuat thong tin sang Excel 66 Sơ đồ II.8 Chức menu “ Sua doi thong tin” 65 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng I.1 Diện tích tỷ lệ diện tích xã, thị trấn 19 Bảng II.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ năm 2011 29 Bảng II.2 Tình hình kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ năm 2011 30 Bảng II.3 Bảng thuộc tính tiêu kinh tế xã hội 2011- 2015 33 Bảng II.4 Bảng thuộc tính tiêu kinh tế xã hội 2011- 2015 34 Bảng II.5 Các trường thuộc tính sử dụng đồ dân số 34 Bảng II.6 Các trường thuộc tính sử dụng đồ dân số 35 Bảng II.7 Các trường thuộc tính sử dụng đồ kinh tế 35 Bảng II.8 Các trường thuộc tính sử dụng đồ nông lâm ngư nghiệp 36 Bảng II.9 Các trường thuộc tính sử dụng đồ văn hóa 36 Bảng II.10 Kết truy xuất sang báo cáo trạng kinh tế xã hội 68,69 Bảng II.11 Kết truy xuất sang báo cáo trạng dân số .70 Bảng II.12 Kết truy xuất sang báo cáo trạng lao động xã hội .70 Bảng II.13 Kết truy xuất sang báo cáo trạng kinh tế 71 Bảng II.14 Kết truy xuất sang báo cáo trạng văn hóa 71 Bảng II.15 Kết truy xuất sang báo cáo trạng cấu đất đai 72 Bảng II.16 Kết truy xuất sang báo cáo trạng giáo dục 72 Bảng II.17 Kết truy xuất sang báo cáo tiêu kinh tế xã hội 74,75,76 Bảng II.18 Kết truy xuất sang báo cáo tiêu y tế 76 Bảng II.19 Kết truy xuất sang báo cáo tiêu kinh tế .77 Bảng II.20 Kết truy xuất sang báo cáo tiêu dân số 78 Bảng II.21 Kết truy xuất sang báo cáo tiêu lao động xã hội 78 Bảng II.22 Kết truy xuất sang báo cáo tiêu văn hóa .79 Bảng II.23 Kết truy xuất sang báo cáo tiêu giáo dục 79 vi ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ tất lĩnh vực đời sống Sự phát triển không ngừng xã hội công đổi kéo theo gia tăng hàng loạt vấn đề kinh tế xã hội.Bên cạnh thành công đối mặt với nhiều khó khăn thử thách Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin đem lại nhiều tiến đời sống giải nhiều vấn đề thực tế có ý nghĩa quan trọng Giờ đây, người thấy công nghệ thông tin hữu tất lĩnh vực, nghành nghề nhằm tối thiểu hố chi phí tối đa hố hiệu cơng việc Bên cạnh hiệu kinh tế, cơng nghệ thơng tin phục vụ đắc lực cho trị, văn hố, xã hội, kinh tế… Huyện Đất Đỏ địa bàn thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Với diện tích 18957.36 chiếm 9.39% tồn tỉnh, có tiềm nhiều lĩnh vực nên huyện trọng đầu tư phát triển Năm 2011 năm có ý nghĩa quan trọng huyện nhằm tạo đà phát triển để thực mục tiêu kinh tế xã hội năm (2011- 2015) chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020) Vì vậy, để quản lý phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện cách hợp lý có hiệu tơi tiến hành thực đề tài: “Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu đồ kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” Đề tài thể tranh tổng thể kinh tế xã hội địa phương để từ nắm bắt tình hình kinh tế xã hội cách trực diện nhanh chóng, từ thực tế đưa định hướng tốt hơn, cân tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển đầu tư cho địa bàn  Mục tiêu nghiên cứu Trên sở quan sát, thu thập số liệu trạng kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ đề tài tập trung vào mục tiêu sau:  Cung cấp cho người đọc tranh chi tiết mơ hình khơng gian mà bao qt tồn diện tiêu phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện Trên đồ người đọc xem cách trực quan, sinh động mà tiết kiệm nhiều thời gian  Tổ chức, thu thập, xử lý, tổng hợp hệ thống hóa thơng tin, tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện  Đáp ứng nhu cầu đại hóa việc tra cứu, truy vấn, cập nhật thông tin kinh tế xã hội  Phát thách thức phát triển kinh tế xã hội địa phương để kịp thời nghiên cứu lập phương án đầu tư phát triển  Theo dõi trình thay đổi kinh tế xã hội địa bàn  Định hướng, đưa giải pháp phát triển đồng có hiệu thời gian  Yêu cầu  Thông tin thể cập nhật phải đảm bảo tính xác, thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội  Dữ liệu không gian liệu thuộc tính phải đồng  Đối tượng nghiên cứu  Các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội  Quy trình thành lập đồ chuyên đề  Phần mềm mapinfo 10.0  Ngơn ngữ lập trình Mapbasic  Phạm vi nghiên cứu  Không gian: huyện Đất Đỏ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  Thời gian: số liệu thống kê tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2011- 2015  Thời gian thực đề tài: 15/05/201131/08/2011 PHẦN I TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.1.1 Bản đồ học Ngôn ngữ đồ Bản đồ phương tiện truyền tin người va mục đích việc làm đồ truyền thông tin đến người đọc Trên đồ chứa lượng thông tin định Các thông tin truyền bao gồm khơng gian liệu số Vai trò đồ ngồi việc mơ tả trực quan khu vực mà phân tích khơng gian thể liệu địa lý Ngôn ngữ thể đồ mang ý nghĩa trực quan mơ hình hóa Ngơn ngữ đồ bao gồm hình vẽ, màu sắc, chữ viết,…tượng trưng dùng để thể tren đồ đối tượng, tượng thiên nhiên, kinh tế xã hội đặc trưng chúng Định nghĩa đồ Bản đồ hình ảnh thu nhỏ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng tuân theo quy luật toán học xác định rõ phân bố trạng thái mối liên hệ giũa yếu tố tự nhiên – kinh tế xã hội mà chon lọc đặc trưng theo yêu cầu đồ cụ thể Tính chất đồ  Tính chất tốn học Khi biểu diễn mặt cong Trái Đất lên mặt phẳng khơng tranh khỏi biến dạng (biến dạng góc, diện tích, khoảng cách) Để giảm thiểu loại trừ biến dạng phải thiết lập mối tương quan mặt cong mặt phẳng biểu diễn công thức sau: x = f1(φ,λ) y = f2(φ,λ)  Tính chất kí hiệu Trên mặt đất có vơ số vật, đối tượng, tượng để thể chúng đồ phải thiết kế kí hiệu Mỗi đối tượng vật phải thiết kế kí hiệu riêng cho truyền đạt lượng thông tin nhiều dễ nhận dạng dễ thiết kế Tập hợp kí hiệu theo hệ thống phân loại nội dung đồ thành lập gọi hệ thống kí hiệu đồ  Tính chất tổng hợp Bản chất đồ tổng hợp có nghĩa khái quát hóa số lượng chất lượng hình dạng đối tượng, tượng thành lập đồ Phân loại đồ  Theo phạm vi: phạm vi lãnh thổ lớn phạm vi toàn giới bán cầu châu lục khu vực quốc gia  bang, tỉnhhuyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnhphường, thị trấn Bảng II.10 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo trạng kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ năm 2011 69 HIỆN TRẠNG DÂN SỐ HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 Bảng II.11 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo trạng dân số huyện Đất Đỏ năm 2011 HIỆN TRẠNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 Bảng II.12 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo trạng lao động xã hội huyện Đất Đỏ năm 2011 70 HIỆN TRẠNG KINH TẾ CỦA HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 Bảng II.13 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo trạng kinh tế huyện Đất Đỏ năm 2011 HIỆN TRẠNG VĂN HÓA CỦA HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 Bảng II.14 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo trạng văn hóa huyện Đất Đỏ năm 2011 73 BẢNG HIỆN TRẠNG CƠ CẤU ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 Bảng II.15 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo trạng cấu đất đai huyện Đất Đỏ năm 2011 HIỆN TRẠNG GIÁO DỤC CỦA HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 Bảng II.16 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo trạng giáo dục huyện Đất Đỏ năm 2011 74 + Menu “ Bao cao chi tieu KTXH 2011 – 2015” Tương tự menu “Bao cao hien trang KTXH 2011” menu thực chức truy xuất thông tin tiêu kinh tế xã hội 2011 – 2015 địa bàn Dữ liệu truy xuất dựa table trung gian update thông tin từ sở liệu thuộc tính tiêu kinh tế xã hội xây dựng ban đầu Hình II.48 Menu “Bao cao chi tieu KTXH 2011 – 2015” Sau chọn chức truy xuất liệu tiêu kinh tế xã hội tự động cập nhật vào báo cáo tiêu thiết kế sẵn từ Excel ta báo cáo hoàn chỉnh 73 74 75 Bảng II.17 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo tiêu kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ năm 2011 CHỈ TIÊU Y TẾ CỦA HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 – 2015 Bảng II.18 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo tiêu y tế huyện Đất Đỏ năm 2011 76 Bảng II.19 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo tiêu kinh tế huyện Đất Đỏ năm 2011 77 CHỈ TIÊU DÂN SỐ CỦA HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 - 2015 Bảng II.20 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo tiêu dân số huyện Đất Đỏ năm 2011 CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG XÃ HỘI NĂM 2011 - 2015 Bảng II.21 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo tiêu lao động xã hội huyện Đất Đỏ năm 2011 78 CHỈ TIÊU VĂN HÓA CỦA HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 - 2015 Bảng II.22 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo tiêu văn hóa huyện Đất Đỏ năm 2011 CHỈ TIÊU GIÁO DỤC CỦA HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2011 - 2015 Bảng II.23 Kết truy xuất thông tin sang báo cáo tiêu giáo dục huyện Đất Đỏ năm 2011 79 Chạy chương trình Vào Tool  Run Mapbasic Program  chọn đường dẫn đến vị trí lưu file chương trình *.mbx Hình II.49 Giao diện chạy chương trình quản lý kinh tế xã hội II.2.4 Hạn chế Mapinfo Mapbasic Những hạn chế Mapinfo rút trình thực đề tài: - Các đối tượng lớp Mapinfo không thiết kế khoa học khó phân chia tắt mở đối tượng Mặc dù mang ưu điểm đơn giản từ ban đầu hạn chế biên tập hiển thị đối tượng theo ý muốn - Mapinfo xuất lúc nhiều file liệu - Mapinfo xử lý chậm khối liệu lớn - Hạn chế việc xuất đồ file ảnh, khối lượng thông tin đồ nhiều file ảnh thiếu thơng tin không đọc thông tin thể đồ Nếu so với Arcgis Mapinfo hạn chế Arcgis xuất file ảnh tắt mở lớp - Mapinfo chưa tạo hiệu ứng động thành lập đồ - Dung lượng file chương trình Mapbasic nhỏ II.2.5 Đánh giá khả ứng dụng đồ kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ  So sánh phương pháp quản lý liệu GIS thủ công Vấn đề Quản lý GIS Thủ cơng Chi phí đầu tư ban đầu Cao Thấp Thời gian thực Nhanh Chậm Khả tính tốn Nhanh Chậm Độ xác Cao Khơng cao Tìm kiếm Nhanh Chậm Truy xuất Nhanh Chậm Cập nhật Dễ Khó Lưu trữ Gọn(đĩa mềm,CD) Phức tạp Yêu cầu kỹ thuật Cao Thấp 80 Khả thực hiên toán phức tạp Cao Thấp In ấn Nhanh Chậm Thực tế cho thấy số liệu kinh tế xã hội thay đổi theo thời gian, việc cập nhật lại thông tin nhiều thời gian công sức Trong việc quản lý lưu trữ liệu kỹ thuật GIS cho phép thực hiên nhanh chi phí đầu tư ban đầu cho trang thiết bị việc cài đặt cao Bên cạnh đó, đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức chuyên môn GIS để đảm bảo đưa công nghệ GIS vào mục đích, gia tăng khả ứng dụng nó, góp phần đưa cơng nghệ GIS vào phục vụ sản xuất chương trình nghiên cứu khác Vì đồ nguồn số liệu lưu trữ dạng đĩa máy tính nên hình thức lưu trữ gọn nhẹ tiện phương pháp quản lý biểu bảng trước đây, cần sử dụng lĩnh vực nghiên cứu khác phần mềm Mapinfo giúp tiết kiệm thời gian việc cung cấp thơng tin, đồng thời ta bổ sung thêm thông tin dễ dàng Nếu so với phương pháp quản lý thủ cơng cách quản lý liệu kỹ thuật GIS giúp ta in ấn hàng loạt đồ thông tin số liệu cần thiết mà không nhiều thời gian Nhờ vào kỹ thuật GIS thông qua phần mềm Mapinfo kết hợp với liệu hình học phi hình học cho phép ta thực phép tốn thời hạn nhanh xác thực thủ công Tuy nhiên khả kỹ thuật GIS tuỳ thuộc nhiều vào chất lượng nguồn số liệu ban đầu phương pháp xử lý số liệu II.2.6 Đóng góp giải pháp phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện Đất Đỏ Đầu tư xây dựng sở vật chất tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, ý mức độ phát triển xã, thị trấn để phân chia mức độ đầu tư hợp lý  Huy động sử dụng có hiệu nguồn đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo, đổi nâng cao chất lượng giảng dạy học tập  Theo dõi phát triển khoa học kỹ thuật để ứng dụng công nghệ vào việc quản lý  Tăng cường phòng chống dịch bệnh, phát triển dịch vụ y tế cách đầu tư máy móc đại cho việc khám chữa bệnh  Kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu phát triển xã hội để đảm bảo sống ấm no hạnh phúc cho người dân  Khả ứng dụng đồ kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ Bản đồ kinh tế xã hội nguồn tài liệu phục vụ cho huyện Đất Đỏ việc quản lý kinh tế xã hội địa bàn.Bản đồ giúp cho quan quản lý đánh giá cách tổng quát bất cập tồn hoạt động quản lý kinh tế xã hội để tìm biện pháp khắc phục trạng kinh tế xã hội theo hướng phát triển hơn, đa dạng Bản đồ cung cấp tranh sinh động tình hình kinh tế xã hội địa phương, giúp nhà quản lý có nhin trực quan hơn, chân thật Trong trình quản lý chương trình giúp truy cập nhanh, cập nhật dễ dàng tốn thời gian công sức 81 KẾT LUẬN Kết luận Huyện Đất Đỏ địa bàn có tiềm trọng đầu tư, việc xây dựng kinh tế xã hội phát triển vững mạnh cần thiết Do có xuất phát điểm châm địa bàn khác nên Đất Đỏ đà phấn đấu xây dựng Năm 2011- 2015 năm phát triển chiến lược kinh tế xã hội huyện Trước thực tiễn việc xây dưng sở liệu cho đồ kinh tế xã hội đánh giá mức độ cần thiết Nó hỗ trợ việc quản lý dễ dàng, nhanh chóng tốn cơng Việc ứng dụng hệ thống thông tin vào công tác quản lý kinh tế xã hội hướng quan tâm mức có đầu tư phát triển, điều tạo thuận lợi thay đổi việc quản lý kinh tế xã hội Giới hạn đề tài Do việc thu thập thơng tin gặp nhiều khó khăn nên nội dung chuyên đề đồ chưa phản ánh đầy đủ thông tin kinh tế xã hội liên quan Đề tài dừng lại việc xây dựng chương trình quản lý kinh tế xã hội phạm vi liệu thuộc tính chưa cập nhật liệu không gian đồ Kiến nghị Trong trình thực đề tài “Xây dựng cở sở liệu cho đồ kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ” có kiến nghị sau: Cần phải trang bị thiết bị, máy móc, phần mềm, quy trình cơng nghệ cho địa phương Kinh phí cho cơng tác xây dựng CSDL phải đảm bảo để họat động thực thường xuyên liên tục Để thống CSDL đựợc hồn chỉnh phải thường xun cập nhật chỉnh lý Cần có kế hoạch phát triển đồng cho xã, thị trấn huyện Tạo điều kiện cho người dân nắm tình hình kinh tế xã hội huyện để phấn đấu xây dựng địa phương phát triển 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản đồ chuyên đề Đặng Quang Thịnh, 2009 Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Cơ sở liệu hệ thống thông tin địa lý GIS Phạm Hữu Đức, 2006 Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội Bản đồ chuyên đề Trần Thị Phụng Hà Trường ĐH Địa chất Hà Nội Bài giảng tin học chuyên ngành Lê Ngọc Lãm.Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Những kiến thức GIS ứng dụng GIS Nguyễn Bá Quảng & Phạm Khánh Toàn, 2006 Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội Giáo trình đồ học chuyên đề Trần Tấn Lộc & Lê Tiến Thuần, 2004 Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh Ứng dụng GIS thành lập đồ chất thải rắn sinh hoạt Quận 12 Nguyễn Yến Vi, 2009 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 83 ...  Có phân chia nội dung chính, phụ Nội dung nội dung chuyên đề, nội dung phụ yếu tố nội dung sở địa lý  Bản đồ chuyên đề vừa phản ánh thể dấu hiệu nội dung bên dấu hiệu nội dung bên đối tượng... đồ theo nội dung chuyên môn Nội dung đồ Một đồ bao gồm yếu tố: yếu tố nội dung, yếu tố toán học yếu tố hỗ trợ  Phần giới hạn khung đồ yếu tố nội dung đồ, tức thể đồ túy Yếu tố nội dung bao gồm... chúng đồ phải thi t kế kí hiệu Mỗi đối tượng vật phải thi t kế kí hiệu riêng cho truyền đạt lượng thông tin nhiều dễ nhận dạng dễ thi t kế Tập hợp kí hiệu theo hệ thống phân loại nội dung đồ thành
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU , ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay