NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH PHONG XÃ THÁI BÌNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

64 42 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN  BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề Tài NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH PHONG XÃ THÁI BÌNHHUYỆN CHÂU THÀNH- TỈNH TÂY NINH Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO Mã số sinh viên: 07135085 Lớp: DH07TB Chuyên nghành: Quản lý thị trường Bất động sản -Tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN: KINH TẾ ĐẤT & BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO   Đề tài: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH PHONG XÃ THÁI BÌNH - HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH Giáo viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Đức Thành (Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh) Ký tên: -Tháng năm 2011- LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời biết ơn tha thiết đến mẹ tôi, người sinh thành, nuôi nấng dạy dỗ để đứng giảng đường đại học ngày hơm Sự u thương, dìu dắt, hy sinh mẹ nguồn cổ vũ, động lực cho suốt thời gian ngối ghế nhà trường nguồn hành trang quý báu theo năm tháng sau Em xin chân thành cảm ơn dạy dỗ tận tình thầy trường Đh Nông Lâm đặc biệt thầy cô khoa Quản lý Đất đai Bất động sản suốt năm giảng đường đại học Kiến thức quý thầy tài sản q giá em bước chân vào đời sau Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Đức Thành bảo tận tình cho em suốt thời gian thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến Công ty CP Xây dựng &Phát triển Đô thị Tây Ninh tạo điều kiện cho em thực tập làm luận văn tốt nghiệp Cảm ơn anh Nguyễn Thông, anh Đặng Tuấn Anh, anh Nguyễn Nhật Trường anh chị phòng kinh doanh quan tâm giúp đỡ em thời gian thực tập Sự bảo anh chị có ý ngĩa to lớn cho em trình làm đề tài công tác sau Sau xin cảm thành cảm ơn anh chị, bạn bè thân thiết giúp đỡ, cổ vũ động viên suốt thời gin học tập thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Thị Hồng Đào TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Hồng Đào, khoa Quản lý đất đai Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài tực hiện: “ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH PHONG – XÃ THÁI BÌNH-HUYỆN CHÂU THÀNH-TỈNH TÂY NINH” Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Thành Nội dung tóm tắt báo cáo: Thị trường nhà địa bàn nước nói chung tỉnh Tây Ninh nói riêng thời kỳ “khủng hoảng”, ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế giới khiến cho chủ đầu tư không lường trước sụt giảm nguồn cầu nhà cách nhanh chóng Nên Khu dân cư Bình Phong xây dựng từ năm 2009 không tránh khỏi thiếu hụt vốn đầu hộ vấn đề đáng suy nghĩ, phân vân Chủ đầu tư Ban QLDA dự án Do đề tài thực với mục tiêu tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng Khu dân cư Bình Phong xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Phân tích khó khăn cụ thể mà dự án gặp phải tìm giải pháp giải trình quản lý dự án để làm học, rút kinh nghiệm cho dự án khác Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào việc nghiên cứu công tác quản lý kế hoạch, tiến độ, chi phí việc xây dựng dự án, tìm ngun nhân hướng phát triển cho cơng tác quản lý dự án công ty CP Xây Dựng Phát triển Đô thị Tây Ninh Với phương pháp phân tích tổng hợp phương pháp thống kê làm chủ đạo, đề tài đạt số kết sau: +Tìm hiểu sâu sắc thơng tin dự án, phân tích phương thức, cơng tác quản lý dự án + Qua rút nhiều kinh nghiệm việc quản lý dự án Với thời gian thực đề tài ngắn, việc thu thập số liệu gặp nhiều khó khăn điều kiện khách quan chủ quan dự án, với lượng kiến thức hạn chế Do đề tài khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót mong đợi góp ý bảo q thầy MỤC LỤC Nội dung Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN 1: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu I.3 Nội dung nghiên cứu, phương pháp qui trình thực 15 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 15 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu .15 I.3.3 Quy trình thực 15 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16 II.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty CP Xây dựng & Phát triển Đô thị Tây Ninh 16 II.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 16 II.1.2 Tổng quan công ty 17 II.2 Giới thiệu dự án 24 Sự cần thiết phải đầu tư dự án .24 Tên dự án- Hình thức đầu tư – Qui mô dự án 26 Hiệu mong đợi dự tính dự án 27 II.3 Phân tích q trình quản lý thực dự án 32 II.3.1 Qui trình quản lý dự án KDC Bình Phong Công ty CP Xây dựng & Phát tiển Đô thị Tây Ninh 32 II.3.2 Những thuận lợi mà cơng ty có q trình quản lý dự án KDC Bình Phong .34 II.3.3 Tình hình quản lý dự án 36 II.4 Giải pháp 52 PHẦN III: KẾT LUẬN 53 III.1 Kết luận 53 III.2 Kiến nghị 53 DANH SÁCH BẢNG Nội dung Trang Bảng 1.1: Các lĩnh vực quản lý dự án Error! Bookmark not defined Bảng 1.2: Diện tích – đơn vị hành xã, thị trấn năm 2005 11 Bảng 1.3: Thống kê tuyến đường địa bàn huyện Châu Thành 14 Bảng 2.1: Thông tin Cty CP Xây dựng Phát triển Đô thị Tây Ninh 18 Bảng 2.2 :Thông tin dự án 26 Bảng 2.3: Bảng khái toán tổng hợp kinh phí đầu tư Error! Bookmark not defined Bảng 2.4: Kế hoạch vay trả lãi Error! Bookmark not defined Bảng 2.5: Quy hoạch cấu sử dụng đất: Error! Bookmark not defined Bảng 2.6: Kế hoạch tổng quát thời gian công việc Error! Bookmark not defined Bảng 2.7: Các cơng việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Error! Bookmark not defined Bảng 2.8: Phần công việc khơng áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Error! Bookmark not defined Bảng 2.9: Phân tách cơng việc dự án sau: Error! Bookmark not defined Bảng 2.10: Trình tự cơng việc dự án: Error! Bookmark not defined DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BẢN ĐỒ Nội dung Trang Hình 2.1: Ảnh Cty CP Xây dựng Phát triển Đô thị Tây Ninh Error! Bookmark not defined Hình 2.2: Logo Cty CP Xây dựng Phát triển Đô thị Tây Ninh Error! Bookmark not defined Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty 20 Hình 2.3: TTTM Chợ Long Hoa – Hòa Thành – Tây Ninh Error! Bookmark not defined Hình 2.4: TTTM Trảng Bàng – Thị trấn Trảng Bàng – Tây Ninh Error! Bookmark not defined Hình 2.5: Mơ hình tổng thể dự án Khu dân cư Bình Phong 25 Hình 2.6: Bản đồ Quy hoạch chi tiết khu dân cư Bình Phong 27 Sơ đồ 2.2: Qui trình quản lý dự án 33 Biểu đồ 2.1: Quy hoạch cấu sử dụng đất dự án KDC Bình Phong 37 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ PERT dự án 48 Hình 2.7: Ảnh trạng 39 phố liên kế mặt tiền đường 781-KDC Bình Phong 49 DANH SÁCH VIẾT TẮT QLDA: Quản lý dự án TTTM: Trung Tâm thương mại CBCNVC: Cán công nhân viên chức TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, vấn đề thị hóa đất nước nhà nước quan tâm hỗ trợ Từ quy hoạch định hướng chung cho nước, cho huyện xã nói chung mà sách thu hút đầu tư, sách hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước ln cải tiến liên tục Điển hình nhiều đổi thành phố lớn Tp Hồ Chí Mính, quy hoạch thành phố du lịch như: Thành phố Nha Trang, Phan Rang, Đà Lạt, Vũng Tàu, tỉnh quy hoạch phát triển cho riêng Tỉnh tây Ninh bước phát triển rõ nhìn thấy triển khai nhiều dự án từ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch định hướng phát triển đô thị đến dự án khu công nghiệp, khu phố thương mại, khu dân cư, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh huyện biên giới có điều kiện thuận lợi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên điều kiện người Vậy mà chưa đầu tư để phát triển so với huyện tỉnh Nhưng năm gần đây, Châu Thành đầu tư mặt kinh tế lẫn mặt xã hội Để nâng cao chất lượng sống đáp ứng nhu cầu người dân tỉnh nói chung huyện nói riêng, UBND tỉnh đưa nhiều sách ưu đãi thu hút đầu tư vào huyện Châu Thành Do đó,Khu dân cư Bình Phong vừa kết hợp phố thương mại, nhà liên kế, nhà biệt thự triễn khai Để dự án thành công đạt mục tiêu cơng tác quản lý dự án quan trọng, nắm phần chủ chốt Hoạt động quản lý dự án quan trọng mặt lý thuyết lẫn thực tiễn, khung xương cho thành công dự án Một dự án mà khơng có khung xương dễ dàng bị đỗ vỡ, khơng thể trụ lại có sóng gió nhỏ, khó mà đạt thành công mục tiêu dự định Về thực tiễn, hoạt động quản lý dự án đánh dấu tiến đất nước công cụ đắc lực hỗ trợ cho trình thị hóa đất nước nhanh có mục tiêu rõ ràng dễ dàng thành công Xuất phát từ tình hình thực tế nhận đồng ý khoa Quản lý đất đai Bất động sản với GVHD Nguyễn Đức Thành, chọn làm đề tài: “NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH PHONG XÃ THÁI BÌNH - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TÂY NINH” Công ty Cổ phần Xây dựng & Phát triển Đơ thị Tây Ninh  Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu, phân tích, đánh giá cơng tác quản lý dự án xây dựng Khu dân cư Bình Phong xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Phân tích khó khăn tìm giải pháp giải trình quản lý dự án gặp phải để làm học, rút kinh nghiệm cho dự án khu dân cư Bình Phong nói riêng tất dự án khác nói chung  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Dự án Khu dân cư Bình Phong cơng tác quản lý dự án xây dựng Khu dân cư Bình Phong xã Thái Bình - huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh Phạm vi thời gian: Từ ngày 25/04/2011 đến ngày 25/08/2011 Phạm vi không gian: Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Trang Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào PHẦN 1: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học Khái niệm, đặc điểm, chức khu dân cư Khu dân cư (khu ở) khu vực xây dựng thị có chức phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày người dân đô thị, không phân biệt qui mô Đặc điểm khu dân cư:  Yêu cầu đặc thù riêng đối tượng (nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi) tổ chức không gian cư trú không phù hợp với khí hậu vùng mà với phong tục tập quán họ, lối sống riêng theo nghề nghiệp gia chủ, với điều kiện kinh tế - kĩ thuật xã hội thờ đại  Tạo điều kiện phát triển nếp sinh hoạt văn hóa xã hội văn minh, tiến mà tôn trọng cá tính, đời sống riêng hộ thành viên gia đình sở hiểu biết cấu trúc dân số gia đình, đặc điểm thu nhập kinh tế gia đình, tồn xã hội  Tơn trọng sở qui hoạch chung, gắn liền hữu không gian với tổ chức cơng trình phúc lợi cơng cộng, hệ thống đường sá cộng đồng, khu vực  Xây dựng phải kết hợp với hệ thống không gian mở công cộng tiến hành song song với việc cải tạo khu nhà cũ, cố gắng làm cho hai yếu tố hài hòa, góp phần làm khang trang mặt thành phố, tăng chất lượng sống toàn diện khu cư trú  Đẩy mạnh việc cơng nghiệp hóa cơng tác thiết kế điển hình bảo đảm hiệu kinh tế xã hội- văn hóa khu nhà Khái niệm, phân loại đặc điểm nhà liên kế, nhà biệt thự: a) Nhà liên kế: Khái niệm: Nhà liên kế loại nhà gồm ngăn (Compartiment) đặt cạnh xếp thành băng hay dãy, cho phép xây dựng hàng loạt, tiết kiệm đất xây dựng Loại nhà khối ghép này, ô, ngăn dành cho nhà thường có hướng tiếp xúc với thiên nhiên, có lối vào phía trước phía sau, mặt tường tếp xúc chung với bên cạnh Loại nhà gọi nhà khối ghép, nhà hàng phố, nhà kiểu dãy, kiểu ngăn kiểu băng Đặc điểm:  Mặt tiền mảnh đất không rộng (trên 6m), không nhỏ 3,3m, với diện tích lơ đất trung bình khoảng 80-120m Mật độ xây dựng loại nhà cho phép khoảng từ 60%-75% (kiểu nhà hàng phố) 40-60% (kiểu có sân vườn)  Số lượng hộ dãy giao động từ 4-16 hộ Tùy theo điều kiện cảnh quan, lối quy hoạch địa hình mà dãy nhà khối ghép có số hộ nhiều hay Trang Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào Ngồi cơng ty có thiết kế phần nước: dùng cống bê tơng ly tâm, cống ngang đường dùng loại H30, trát mối nối cống lớp vữa M.100, bêtông đá loại 1x2, M.200, dày 6cm Hệ thống cấp thoát nước: gồm hệ thống cấp nước hệ thống thoát nước mưa, nước sinh hoạt Nguồn nước đấu nối vào mạng cấp nước có sẵn từ ống PVC D200 đơn vị cơng ty TNHH MTV Cấp nước Tây Ninh Các kỹ thuật thiết kế sử dụng quy chuẩn sau: - Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới đường ống cơng trình: TCXDVN 33: 2006 - Tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO-4422-1990 Các kiến trúc sư công ty đưa giải pháp thiết kế sau: - Hệ thống mạng lưới cấp nước thiết kế kết hợp sinh hoạt chữa cháy Nguồn nước điểm đấu nối bảo đảm lưu lượng, áp lực để cung cấp Ống uPVC D100/114 thiết kế có tổng chiều dài 686m, độ chôn sâu ống 1m, đáy ống có lớp cát lót dày 0,3m, bên rải dây băng báo hiệu trước lấp đất dầm chặt Ống ngánh đến hộ vị trí đặt đồng hồ nước, có hộp bêtơng đúc sẵn để bảo vệ - Có trụ chữa cháy D100, ống uPVC sử dung loại EU nối giăng, ống có chiều dài 6m, ống PVC D100 có độ dày 5,0mm - Trước lắp đặt phải kiểm tra để loại bỏ ống phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật - Ống thiết kế độ sâu 1m, có lớp cát bảo vệ dày 0,3m có dãy băng báo hiệu - Đất lấp trở lại đất tơi xốp, khơng có lẫn gạch đá vật liệu cứng Đất đắp phải dầm chặt lớp dày 0,2m Ngồi thêm cơng tác thử áp lực sau ống neo giữ cẩn thận Hệ thống thoát nước mưa nước sinh hoạt: - Hệ thống thoát nước mưa: Đầu tư hệ thống cống thoát nước dọc theo tuyến đường nội khu quy hoạch, nhằm đảm bảo cho việc thoát nước mặt vào mùa mưa - Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt xử lý qua bể tự hoại hộ thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống cấp điện: Các kiến trúc sư tuân theo tiêu chuẩn thiết kế sau: - Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện trung 22kV ( theo định số 1867NL/KHKT ngày 12/09/1994 Bộ lượng) - Quy phạm trang bị điện (Ban hành theo định 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 Bộ Công Nghiệp) - Tiêu chuẩn lưới điện phân phối không số 3352/QĐ-ĐL2-2 ngày 16/02/2005 công ty điện lực ban hành - Hệ thống chiếu sáng: áp dụng theo TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị Trang 42 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào - Hệ thống chống sét: áp dụng theo TCXD 46:1984 Chống sét cho cơng trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công - Phần vật tư thiết bị cho cơng trình áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩnQuốc tế IEC ( thỏa thuận đầu nối vào lưới điện quốc gia) Giải pháp thiết kế mà kỹ thuật thiết kế hạng mục đầu tư bao gồm: - Nguồn cung cấp điện cho khu vực nguồn điện lưới quốc gia qua tuyến đường 781 Chủ đầu tư đầu tư xây dựng toàn hệ thống điện để phục vụ cho khu dân cư - Các hạng mục bao gồm: + Xây dựng nhánh rẽ trung 03pha trạm hạ 250kvA-2/0,4KV + Xây dựng đường cáp ngầm hạ 03 pha cấp điện cho toàn hộ khu quy hoạch + Xây dựng hệ thống chiếu sáng nội đường dây cáp ngầm hạ cấp nguồn chiếu sáng Sử dụng đèn cao áp sodium, đặt trụ cao cách mặt đường 7m khoảng cách trung bình 30m dọc theo phía trước dãy phố + Lắp đặt 01 cột chống sét bảo vệ cho toàn khu vực Hệ thống thông tin liên lạc: Chủ đầu tư đầu tư dây dẫn âm tường cho hộ Mỗi hộ có nhu cầu sử dụng điện thoại liên hệ trực tiếp với Bưu điện tuyến huyện lắp đặt thông qua hệ thống thông tin liên lạc sẵn huyện Chi phí lắp đặt chủ hộ trực tiếp tốn với Bưu điện, khơng tính chi phí vào tổng mức đầu tư dự án Cây xanh – vệ sinh môi trường: - Cây xanh trồng theo trục đường trước dãy phố nhà biệt thự góp phần tạo điếu hòa khí hậu, tạo cảnh quan xanh tươi Ngoài khu đất quy hoạch có dành phần diện tích đất 420,65 m để làm công viên xanh cho khu vực - Rác thải sinh hoạt hàng ngày: Các hộ liên hệ trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Cơng trình thị Tây Ninh thu gom đưa bãi rác chung để xử lý Tóm lại từ san lắp mặt đến xây dựng hạng mục cơng trình đất Chủ đầu tư kỹ thuật thiết kế đưa giải pháp thiết kế phù hợp để tạo cơng trình đại chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phục vụ nhu cầu người dân yêu cầu mà dự án đặt Toàn dự án đề kế hoạch xây dựng xong năm bao gồm khâu lập dự án, thiết kế kỹ thuật, lập tổng dự toán tháng đến khâu xây tồn cơng trình nhà 18 tháng Đến năm 2010 dự án bắt đầu vào khai thác sử dụng thỏa mãn yêu cầu mà dự án đặt mang lại lợi ích cho chủ đầu tư cho xã hội, cho huyện Châu Thành nói riêng tỉnh Tây Ninh nói chung  Kế hoạch thời gian công việc sau: Trang 43 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản Bảng 2.6: Kế hoạch tổng quát thời gian công việc STT Công việc Lập dự án, thiết kế kỹ thuật lập tổng dự toán y XD hạ tầng 19 căn:A1- A15, B1- B4 SVTH: Trần Thị Hồng Đào Thời gian thực 07/2008 – 12/2008 01/2009 – 06/2009 XD 25 căn: A16 – A36, B5 – B8 07/2009 – 12/2009 XD 47 căn: A37 – A83 01/2010 – 06/2010 ( Nguồn: Cty CP Xây dựng & Phát triển Đô thị Tây Ninh) Lược đồ: Thời gian cho dự án Song nghên cứu trình xây dựng dự án, theo kế hoạch thời gian giai đoạn xây dựng dự án hoàn tất 18 tháng với khối lượng công việc Thi công xây dựng chia làm giai đoạn Một xây dựng hoàn tất CSHT 19 căn(15 nhà liên kế, nhà biệt thự) Hai ba xây dựng khố nhà lại 27 căn( 23 nhà liên kế, nhà biệt thự) 47 nhà liên kế lại  Phạm vi công việc dự án: Phần công việc chia phần: phần cơng việc công ty trực tiếp nhà thầu thi công phần công việc chọn nhà thầu thi công Bảng 2.7: Các cơng việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: TT Nội dung cơng việc Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian thực Thẩm tra thiết kế kỹ thuật Chỉ định thầu rút gọn 10 ngày Thẩm tra dự toán Chỉ định thầu rút gọn 10 ngày Giám sát thi công XD Chỉ định thầu rút gọn tháng Ktra phù hợp CL cơng trình Chỉ định thầu rút gọn tháng Bảo hiểm Chỉ định thầu rút gọn 12 tháng Xây lắp hệ thống điện ngoại vi Chỉ định thầu rút gọn tháng Hệ thống cấp nước sh PCCC Chỉ định thầu rút gọn tháng Chi Phí thiết bị Chỉ định thầu rút gọn tháng ( Nguồn: Kế hoạch đấu thầu Cty CP Xây dựng & Phát triển Đô Thị Tây Ninh) Các số liệu tính tốn chun gia xây dựng công ty Thời gian công việc bảo đảm tiến độ đưa Các gói hợp đồng như: bảo hiểm, xây lắp hệ thống điện ngoại vi, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt PCCC, chi phí thiết bị phù hợp với thị trường tỉnh Tây Ninh Trang 44 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào Bảng 2.8: Phần cơng việc khơng áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: đvt: triệu đồng TT Nội dung công việc Giá trị thực Khoan địa chất Khảo sát lập qui hoạch chi tiết Lập dự án Thiết kế lập tổng dự toán 1.647,20 San lắp mặt 1.086,70 Xây đường giao thơng nội Xây hệ thống cống nước Xây vỉa hè, lát gạch vỉa hè 477,2 Hệ thống xanh trục đường, công viên 36,52 10 Cổng vào khu dân cư 11 Nhà biệt thự thô 12 Hàng rào biệt thự 13 Nhà phố liên kế thô 14 Hàng rào nhà phố 237,60 53,65 255,20 856,50 1.014,75 220,00 6.206,20 551,38 47.764,07 338,36 ( Nguồn: Tính toán – tổng hợp) Qua bảng ta nhận thấy công việc cần thực để xây dựng dự án Các cơng việc phân chia dự tính chi phí rõ ràng Chi phí cơng việc 1, 2, 3, 4, chi phí thực tế mà cơng ty chi Chi phí 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 cơng ty tính tốn Chi phí 13 chi phí nhà phố liên kế thơ bià+ chi phí nhà phố liên kế thơ A1 + chi phí nhà phố liên kế thơ A76 + chi phí nhà phố liên kế thơ + chi phí nhà phố liên kế thơ khe (6.311,112 + 833,112 + 845,666 + 31.788,900 + 13.665,280 triệu đồng) b) Sự thay đổi phạm vi kế hoạch dự án - Sự thay đổi phạm vi dự án kế hoạch xây dựng dự án sau: Điều chỉnh lại dự án lập tổng dự toán xây dựng Theo kế hoạch ban đầu dự án xây dựng theo giai đoạn Giai đoạn 1: xây dựng hoàn tất sở hạ tầng xây dựng phần thô 19 (15 nhà liên kế, nhà biệt thự) Giai đoạn giai đoạn theo trình tự xây dựng phần thô 27 (23 nhà liên kế, nhà biệt thự) phần thô 47 nhà liên kế lại thay thành giai đoạn: giai đoạn xây dựng hoàn tất CSHT xây dựng phần thô 39 nhà phố liên kế Trang 45 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản Giai đoạn xây dựng gồm: - XD CSHT + 19 (15 nhà liên kế nhà biệt thự) - XD 27 căn( 23 nhà liên kế nhà biệt thự) - XD 47 nhà phố liên kế SVTH: Trần Thị Hồng Đào Giai đoạn xây dựng: - XD CSHT 39 nhà phố liên kế chuyển sang - Nguyên nhân: + Tình hình thị trường Bất động sản biến động mạnh, cuối năm 2008 đồng loạt bất động sản giảm giá liên tục TP.HCM nói riêng tỉnh khác nước nói chung Thị trường Bất động sản Tây Ninh không ngoại lệ bị ảnh hưởng Nhận thấy tình hình tương lai thực chưa thể xác định theo nhận định chuyên gia Bất động sản Và dự án khơng thể nằm ì ạch nhiều rủi ro khác phát sinh chậm trễ hợp đồng giao nhận thiết bị, hợp đồng thi công xây dựng, giá nguyên vật liệu ngày tăng, lạm phát giá đồng tiền, thu hồi vốn dự án + Nhu cầu nhà thự chưa cần thiết người dân huyện nói riêng nhiều người khác nói chung + Giá nguyên vật liệu liên tục tăng làm cho chi phí xây dựng hộ vượt xa mức ban đầu Ngồi chi phí nhân cơng, chi phí vận chuyển gia tăng + Các sách thắt chặt tín dụng làm cho Cơng ty vay xây dựng Bất động sản trở nên khó khăn 2) Quản lý tiến độ dự án a) Quản lý kế hoạch theo tiến độ ban đầu dự án: Ở đây, người nghiên cứu xem xét giai đoạn xây dựng dự án: xây dựng CSHT 15 nhà phố liên kế, nhà biệt thự Trang 46 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào Bảng 2.9: Phân tách công việc dự án sau: KH Cơng việc Ngày bắt đầu Thời gian Ngày kết thúc thực a XD cơng trình tạm 01/01/2009 ngày 08/01/2009 b San lắp mặt 01/01/2009 10 ngày 11/01/2009 c XD hệ thống cống thoát nước 12/01/2009 30 ngày 11/02/2009 d XD đường nội 12/01/2009 30 ngày 11/02/2009 e Ép cọc 12/01/2009 20 ngày 01/02/2009 f Làm móng 01/02/2009 20 ngày 21/02/2009 g XD khung BTCT 22/02/2009 40 ngày 03/05/2009 h XD che bao 22/02/2009 40 ngày 03/05/2009 i Hoàn thiện mặt 01/05/2009 60 ngày 30/06/2009 j Vỉa hè, lát gạch vỉa hè + XD 01/06/2009 hàng rào 30 ngày 01/07/2009 k Hệ thống điện ngoại vi 12/02/2009 90 ngày 13/05/2009 l Hệ thống cấp nước sh & pccc 12/02/2009 90 ngày 13/05/2009 m XD hệ thống trục đường cơng 12/02/2009 viên 60 ngày 13/04/2009 (Nguồn: Tính tốn – Tổng hợp) Theo kế hoạch lệnh khởi công bắt đầu ngày 01/01/2009 Thời gian cơng việc tính tốn dựa theo phương pháp phân tích tổng hợp kế hoạch đấu thầu công việc cần thực Theo Ban quản lý dự án khu dân cư Bình Phong giai đoạn triển khai gồm phần cần phải thực hiện:  Xây dựng cơng trình phục vụ thi công: xây dựng lán trại, làm pano qui hoạch, xây dựng bãi chứa thiết bị vật liệu, xây dựng hàng rào  Xây dựng CSHT: san lắp mặt bằng, xây dựng đường nội bộ, hệ thống thoát nước, hệ thống điện ngoại vi, hệ thống cấp nước sinh hoạt PCCC, xây dựng vỉa hè, lát gạch vỉa hè, xây trạm biến áp  Xây dựng khối nhà (phần thô): xây dựng phần cọc sản xuất, ép, làm móng, xây dựng khung bê tơng cốt thép, xây dựng bao che, hoàn thiện mặt ( xây tơ, sơn nước, đóng trần, lợp mái chóng nóng, chóng thấm ) Các công việc tiến hành song song nhau, triển khai liên tục đan xen để bảo đảm dự án theo kế hoạch Nhưng thực tế rất dự án xây dựng cơng trình hồn thành kế hoạch đặt Trang 47 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào Bảng 2.10: Trình tự cơng việc dự án: đvt: triệu đồng Dự án tiến hành bình thường Thời gian Chi phí Cơng việc trước Cơng việc a - ngày - b - 10 ngày 1.087 c b 30 ngày 1.015 d c 30 ngày 856 e a, b 20 ngày 1.475,46 f e 20 ngày 737,73 g f 40 ngày 5.016,564 h f 40 ngày 147,546 i g, h 60 ngày 3.161,7 j i 30 ngày 815 k d 90 ngày 1.815 l d 90 ngày 550 m d 60 ngày 256,5 ( Nguồn: Tính tốn – tổng hợp) Dựa vào bảng ta vẽ sơ đồ PERT sau: l b c d k KT n BT g i a e f h Sơ đồ 2.3: Sơ đồ PERT dự án Trang 48 j Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào Đường Gantt dự án xác định đường nối cơng việc quan trọng dài dự án Dựa vào bảng số liệu tính tốn tổng hợp sơ đồ PERT dự án đường Gantt đường nối công việc: b-e-f-g-i-j Các công việc găng cụ thể đường găng là: san lắp mặt - ép cọc – làm móng – xây dựng khung BTCT – Hồn thiện mặt ngồi ngơi nhà – xây dựng vỉa hè, lát gạch vỉa hàng rào Vậy tổng thời gian hoàn thành công việc Gantt là: 10+20+20+40+60+30=180 ngày, theo kế hoạch thời gian mà Chủ đầu tư đề b) Tiến độ xây dựng thực tế dự án Về mặt phạm vi thời gian có vài thay đổi: theo kế hoạch xây dựng ban đầu lệnh khởi công xây dựng bắt đầu vào cuối tháng 12/2008 thực tế kéo dài đến tháng 4/2009 trễ tháng so với dự kiến Hình 2.7: Ảnh trạng 39 phố liên kế mặt tiền đường 781-KDC Bình Phong Thực tế kế hoạch dự án thay đổi nên việc quản lý tiến độ thay đổi Các công việc đường Gantt phụ thuộc vào nguồn vốn dự án nên Ban QLDA lấy nguồn vốn để xây dựng dự án 39 nhà liên kế chia cho đội thi công với số lượng sau: Đội Số lượng hộ Đội A1 –A15: 15 Đội A16 – A21: Đội A22 – A31: 10 Đội A32 – A36, A74 - A76 (Nguồn: Tổng hợp) Trang 49 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào Mỗi đội thi công xây dựng có tiến độ quản lý riêng Quản lý tiến độ dự án thực tế tiến hành theo bước sau: Bước 1: Triển khai sản xuất ép cọc cho lơ đất, xây dựng phần móng cho 39 nhà liên kế Thời gian ép cọc làm móng tổng cộng 40 ngày Song song với việc xây dựng Ban QLDA ln kết hợp thúc đẩy phòng kinh doanh thơng báo với Khách hàng dự án, tư vấn thuyết phục khách hàng Bên cạnh kỹ sư giám sát kỹ thuật theo dõi hoạt động xây dựng ngày để báo cáo lưu trữ kết xây dựng Bước 2: Ban QLDA kết hợp với phòng kinh doanh để tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng theo hình thức tốn sau: +Khách hàng nộp trước 50% giá trị hợp đồng đăng ký mua nhà, 50% giá trị lại Khách hàng tốn vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng ký biên nhận bàn giao nhà với Chủ đầu tư + Ngoài ra, nộp đủ 100% tiền mua nhà, khách hàng phải tốn thêm lệ phí trước bạ để hoàn thành thủ tục nhà đất trước nhận giấy chủ quyền thức nhà Bên cạnh đó, để tiến độ xây dựng dựng án đẩy nhanh cơng ty tiến hành việc rao bán hộ theo cụm Việc nhằm thu hút nguồn vốn từ khách hàng Khi khách hàng đăng ký mua nhà thi Ban QLDA triển khai công việc cơng việc cho đội thi cơng nhanh chóng xây dựng hồn thiện phần thơ nhà Tiến độ xây dựng theo tiến trình góp vốn thỏa thuận bàn giao nhà Chủ đầu tư với Khách hàng Bước 3: Các thành viên ban QLDA quản lý hợp đồng, song song việc quản lý thi công giám sát việc triển khai xây dựng BTCT, xây tường, làm mái, hệ thống điện, nước hộ đăng ký giao dịch Bước 4: Bàn giao kết thúc hợp đồng với Khách hàng Cơng việc kết hợp KSDA, phòng kinh doanh giám sát kỹ thuật hợp tác xem xét kỹ thuật hộ tiến hành thống kết thúc hợp đồng mua bán hộ Nếu kỹ thuật có lỗi phận kỹ thuất dự án xem xét chỉnh sửa hợp lý đảm bảo chất lượng cơng trình dự án trước bàn giao cho Khách hàng  Nguyên nhân: ‐ Chính sách siết chặt tín dụng Nhà nước nhằm hạn chế lạm phát, làm nguồn vốn vay Công ty trở nên eo hẹp lãi suất liên tục tăng cao làm cho Công ty e dè ‐ Chính sách điều chỉnh hình thức huy động vốn buộc Chủ đầu tư phải bỏ vốn xây dựng hồn tất phần móng cơng trình rao bán ký hợp đồng với khách hàng Làm lượng vốn lớn bị ứ đọng cơng trình khơng sản sinh lợi nhuận ‐ Trong nhu cầu người dân lại q (tình hình thị trường Bất động sản năm 2009 bị đóng băng kéo dài) làm cho đầu dự án gặp khó khăn, kèm với giá hộ tương đối cao, bình quân từ tỷ đến 1,5 tỷ cao so với tình hình khả kinh tế, mức độ thu nhập người dân Trang 50 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào ‐ Do thiếu vốn mà công tác triển khai dự án chưa phối hợp đồng với nhau: việc xây tường việc hệ thống điện, nước nhà Giai đoạn xây dựng CSHT gặp khó khăn: xây dựng trục đèn cơng viên phải trì hỗn thời gian thi cơng  Thiệt hại ‐ Chủ đầu tư trực tiếp vay Ngân hàng theo tiến độ kế hoạch dự án, vay tháng 1/2009 11,44 tỷ với lãi suất14,5%, trả lãi vào tháng đầu xây dựng 0,829 tỷ Lãi vay năm 2010 14,5%, sang năm 2011 15% Thực tế đến tháng 7/2011 hoàn tất giai đoạn xây dựng 1.Vậy tổng số tiền lãi Chủ đầu trả Ngân hàng tỷ tăng vượt dự kiến ban đầu đến tỷ - Chi phí nhân cơng tăng lên Các gói thầu xây dựng hiệu chỉnh theo thị trường qui định hợp đồng bên giao thầu (Công ty) bên nhận thầu Làm cho Chủ Đầu tư thiệt hại ước tính khoảng - Phí phạt hợp đồng giao trễ thời hạn gia chủ A11 (phí phạt 5%), ước tính thiệt hại cơng ty 58,75 triệu đồng Cơng ty có trách nhiệm làm việc lại với nhà thầu thi công (nhà thầu điện chậm tiến độ bàn giao cơng trình)  Giải pháp Trước thực trạng Ban quản lý dự án đưa số giải pháp: ‐ Bước đầu nâng cao hoạt động quảng bá dự án đến người dân, đưa hình thức tốn hấp dẫn, khơng điều chỉnh tăng giá hộ tất chi phí cho dự án điều tăng thêm (chi phí nhân cơng, chi phí nguyên vật liệu, giá đất ) nhằm thu hút nhu cầu người dân ‐ Thời gian xây dựng điều chỉnh cách linh hoạt Qua phân tích nhận thấy thiệt việc giữ tiến độ giảm chi phí Ban quản lý dự án định chọn giảm chi phí xây dựng cho KDC Bình Phong, tăng thời gian xây dựng dự án ‐ Điều động nhân lực quản lý thi công dự án KDC Bình Phong sang dự án khác nhằm tận dụng lượng nhân cơng Vào q I/2010, Cơng ty thực dự án tầm cỡ khả thi là: Dự án Khu phố thương mại Thị Trấn Trảng Bàng, Tây Ninh ‐ Vấn đề giám sát quản lý KDC Bình Phong ln Ban QLDA quan tâm hợp định kỳ nhằm giải kịp thời vấn đề phát sinh dự án  Hiệu giải pháp: ‐ Đến tháng 7/2011, theo báo cáo phòng kinh doanh rao bán 32/39 nhà phố liên kế mang lại thu nhập cho công ty khoảng 39 tỷ đồng ‐ Công ty giảm lượng tiền ứ đọng cơng trình, giảm khấu hao cho hộ hoàn tất Căn hộ bàn giao cho gia chủ hộ mới, đẹp đạt tiêu chuẩn chất lượng đem lại tiếng thơm cho công ty ‐ Dự án điều chỉnh hoàn tất CSHT 39 nhà phố liên kế mang lại cảnh quan cho khu vực có dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế cho khu vực ‐ Đồng thời phân phối nguồn lực dự án Cơng ty giảm lượng lớn chi phí phát sinh, tận dụng hết suất ngồn lực Trang 51 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào II.4 Giải pháp  Giải pháp công ty: Điều chỉnh lại tiến độ thi công công việc Tạm ngưng thời gian bắt đầu việc xây dựng khung BTCT nhằm thu hút lượng tiền đầu tư cho dự án phần sau, làm giảm chi phí vay nợ Ngân hàng Điều chỉnh nguồn vốn phù hợp để đạt hiệu cao sử dụng vốn (thi công hạng mục cần thiết cần gấp hơn, lư thông sang số dự án khác để thu lợi ) Lập dự án điều chỉnh cho dự án, phân tích lại hiệu kinh tế tài hiệu xã hội dự án Điều chỉnh lượng nhân công nhàn rỗi sang dự án khác Nghiên cứu lại thị trường xác định nhu cầu người dân q hộ có qui mơ lớn nên Cty lập công văn xin UBND chuyển đổi mục tiêu xây dựng nhà phố liên kế biệt thự sang phân lô bán Điều phù hợp với qui định pháp luật dự án xây dựng hoàn tất phần CSHT dự án nằm ngồi khu thị ( Thị xã Tây Ninh) nhằm lấy lại vốn nhanh chóng triển khai dự án khác Công ty không ngừng nâng cao hoạt động tư vấn, mơi giới dự án phòng kinh doanh Các anh chị phòng kinh doanh khơng ngừng tiếp thị dự án thông qua internet: www.tanideco.com.vn, thông qua báo truyền thông, qua pano dự án, băng roll dự án để thu hút người có nh cầu mua nhà phố liên kế nhằm đóng góp phần lớn cho nguồn vốn xây dựng dự án  Theo người nghiên cứu: Cơng ty ước tính chi phí tiếp tục xây dựng cơng trình mà thâm hụt nguồn vốn nên hy sinh tiến độ thời gian để bảo tồn chi phí Đây chiến lược thoả đáng Song cơng ty phải có chiến lược điều tra thị trường: nhu cầu thị hiếu người dân để nhanh chóng đạt mục tiêu thu hút nguồn vốn người dân Công ty thay đổi mục tiêu xây dựng định đắn, kịp thời phù hợp với tình hình khách quan thị trường chủ quan Công ty Trang 52 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào PHẦN III: KẾT LUẬN III.1 Kết luận Lĩnh vực nhà quan tâm nhà nước, quyền địa phương Chủ đầu tư Do đó, Cơng ty CP Xây dựng & Phát triển đô thị Tây Ninh ( công ty đa ngành nghề, đặc biệt hoạt động mạnh lĩnh vực xây lắp) hợp tác với Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ Số kiến thiết tỉnh Tây Ninh tiến hành đầu tư xây dựng Khu dân cư Bình Phong xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Dự án với quy mô tương đối lớn: gồm 83 nhà phố liên kế trệt, lầu nhà biệt thự trệt, lầu , với tổng số vốn đầu tư 91,140 tỷ đồng Đề tài thực theo trình tự nghiên cứu cấu hoạt động công ty, nghiên cứu dự án KDC Bình Phong với qui trình quản lý dự án công ty Qua việc nghiên cứu đề tài, có nhìn khái qt hoạt động quản lý dự án, xác định khó khăn đưa giải pháp khắc phục Với việc thực quản lý dự án cơng ty mang lại số lợi ích kinh tế - xã hội cho tỉnh người dân, góp phần xây dựng khu thị cho huyện nói riêng tỉnh nói chung Trong q trình quản lý dự án cơng ty gặp khơng khó khăn như: tình hình thị trường, vấn đề hỗ trợ lãi suất Ngân hàng, sách thắt chặt tín dụng, giá thành nguyên vật liệu Nhưng với kinh nghiệm tính chất dự án, Ban QLDA thay đổi kế hoạch kịp thời để đáp ứng yêu cầu đặt cho dự án Tuy nhiên thời gian thực đề tài có giới hạn kiến thức có hạn người nghiên cứu nên vấn đề nghiên cứu chưa sâu chi tiết nhiều sai sót mong q thầy bạn góp ý thêm để rút kinh nghiện cho nghiên cứu đề tài lần sau III.2 Kiến nghị Đối với nhà nước: - Nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tư, xét duyệt dự án phù hợp với yếu tố kinh tế khu vực vùng, phong tục tập quán vùng - Ngăn chặn tỉ lệ lạm phát giá thành nguyên vật liệu cho xây dựng phù hợp với hệ số trượt Bộ Xây dựng đặt - Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp như: bảo đảm tỷ lệ lãi suất Ngân hàng ổn định cho doanh nghiệp tăng han chế giới hạn chi phí dự phòng cho phép, sách thay đổi luật nhà khơng q nhanh chóng khắt khe để doanh nghiệp thay đổi kịp thời - Quan tâm hỗ trợ xét duyệt kịp thời với biến cố xảy cho dự án để Chủ đầu tư thực kế hoạch nhanh chóng Đối với công ty: - Đầu tiên công tác lập dự án phải nghiên cứu thị trường thật rõ ràng để mang đến dự án phù hợp với nhu cầu người dân, đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị khu vực phù hợp với phong tục tập quán ngừơi dân địa phương - Lập kế hoạch cho dự án tiết cụ thể dự phòng rủi ro xảy để dưa giải pháp kịp thời phù hợp với yếu tô thay đổi tên thị trường, phù hợp pháp luật đảm bảo lợi ích kinh tế xã hội dự án Trang 53 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào - Có nhiều sách thu hút vốn, hợp đồng nguyên vật liệu, hợp đồng nhà thầu thi công để giảm bớt chi phí phát sinh vượt ngân sách tổng dự toán đề - Nâng cao kỹ thành viên Cty, quan trọng ban quản lý dự án Học hỏi trao dồi kinh nghiệm công nghệ tiên tiến phù hợp với công tác quản lý dự án Cty Trang 54 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản SVTH: Trần Thị Hồng Đào Tài liệu tham khảo “ Quản trị dự án đầu tư” TS Nguyễn Xuân Thủy, ThS Trần Việt Hòa ThS Nguyễn Việt Ánh – Nhà xuất thống kê Bài giảng môn Quản trị dự án đầu tư Bất Động Sản Giảng viên: Nguyễn Đức Thành- chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM Sách “ Kiến trúc nhà ở” – GS TS KTS Nguyễn Đức Thiềm – nhà giáo ưu tú – Nhà xuất xây dựng Sách “Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị” Chủ biên: GS.TS Nguyễn Thế Bá trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Nhà xuất xây dựng Phương pháp nghiên cứu khoa học, GS.Vũ Cao Đàm, Hà Nội – 2000 Tham khảo luận văn anh chị khóa như: LVTB000066, LVTB000007 Tham khảo trang web như: www.google.com.vn www.tanideco.com.vn www.boxaydung.com.vn Trang 55 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản Phụ lục Bảng vẽ thiết kế mặt vị trí dự án Bảng vẽ thiết kế mặt tầng dự án Bảng vẽ thiết kế mặt lầu dự án Bảng vẽ thiết kế mặt lầu dự án Bảng vẽ thiết kế mặt lầu dự án Bảng vẽ thiết kế mặt mái dự án Bảng phân tích giá thành hộ dự án Bảng phân tích giá bán hộ dự án Kế hoạch đấu thầu dự án Khu dân cư ấp Bình Phong Trang 56 SVTH: Trần Thị Hồng Đào ... Bình Phong phù hợp với mỹ quan thị, phong tục tập quán khu vực Xưởng thi t kế - Tư vấn, khảo sát, thi t kế cơng trình khu dân cư Bình Phong - Lập quy hoạch xây dựng dự án Khu dân cư Bình Phong... chất, trang thi t bị, dụng cụ phục vụ công tác Công ty Hệ thống trang thi t bị, dụng cụ phục vụ cho dự án như: máy trộn, máy xúc đưa vào hoạt động phải bảo trì, bảo vệ khấu hao giá trị sử dụng thi t... Phòng kỹ thuật - Trực tiếp giám sát cơng trình thi cơng; thi t lập hệ thống quản lý chất lượng cơng trình, sản phẩm xây dựng Khu dân cư Bình Phong Trang 21 Ngành:Quản lý thị trường bất Động Sản
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH PHONG XÃ THÁI BÌNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH , NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH PHONG XÃ THÁI BÌNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay