ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

71 82 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:16

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU QUẢN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HỊA PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH SVTH : TRẦN THỊ CẨM LOAN MSSV : 07124061 LỚP : DH07QL KHÓA : 2007 - 2011 NGÀNH : Quản đất đai -TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011- LỜI CẢM ƠN!!! Trong suốt bốn năm học quan tâm, dạy dỗ gia đình thầy giúp ngày trưởng thành sống Đầu tiên, xin ghi nhớ công ơn Cha Mẹ người thân gia đình ni dưỡng khôn lớn động viên học tập Em xin gởi lời cảm ơn đến toàn thể q thầy trường ĐH Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Đặc biệt quý thầy khoa Quản Đất Đai & Bất Động Sản truyền đạt cho em kiến thức quí báu tạo điều kiện học tập thuận lợi cho em suốt năm học qua Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy Phạm Hồng Sơn tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Tiếp theo, em xin gởi lời cảm ơn đến Chú, Anh Chị cơng tác Phòng Tài Ngun Môi Trường huyện Củ Chi tạo điều kiện cho em thực tập, cung cấp số liệu giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Em xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến anh Trần Thanh Trí, người trực tiếp hướng dẫn em thực tập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể lớp Quản đất đai niên khóa 2007 2011 nhiệt tình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học thực tập tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian thực tập hạn kiến thức hạn chế thân nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu xót Vì vậy, mong đóng góp ý kiến quý Thầy bạn Xin chân thành cám ơn! ĐH Nông Lâm TP.HCM, ngày 20/08/2011 Sinh viên: TRẦN THỊ CẨM LOAN TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Cẩm Loan, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 xây dựng sở liệu quản đất đai địa bàn Hòa Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh” Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Hồng Sơn, Bộ mơn Cơng Nghệ Địa Chính, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Xây dựng quản nguồn tài nguyên đất đai vị trí vai trò đặc biệt quan trọng Nó để ghi nhận thiết lập mối quan hệ pháp Nhà nước chủ sử dụng đất, làm sở để Nhà nước quản quỹ đất cách chặt chẽ hơn, để người dân thực quyền nghĩa vụ cách tốt Ngay sau Tổng cục địa (nay Bộ TN&MT) ban hành định sử dụng thống phần mềm Famis – Caddb xây dựng quản HSĐC dạng số, số Tỉnh, Thành phố áp dụng, nhiên số nơi chưa áp dụng Hòa Phú nói riêng huyện Củ Chi nói chung chưa CSDL địa chung thống với nước Với việc ban hành Thông tư 09/2007/TT-BTNMT việc hướng dẫn lập, chỉnh quản hồ địa gần Huyện bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng CSDL địa phù hợp với quy định Bộ TN&MT Việc đời phần mềm xây dựng quản HSĐC – VILIS đáp ứng yêu cầu Bộ TN&MT bắt đầu áp dụng địa bàn huyện Củ Chi Bằng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp đồ đề tài hồn thiện quy trình xây dựng CSDL quản đất đai, lựa chọn giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật liệu, đánh giá phần mềm ứng dụng số phần mềm chuyên dụng Đề tài đạt số kết sau:  Khảo sát, thu thập, đánh giá nguồn tài liệu, liệu đầu vào phục vụ công tác xây dựng sở liệu đất đai  Chuẩn hóa 36 tờ đồ địa Hòa Phú  Chuyển đổi liệu đồ họa liệu thuộc tính đất từ Famis sang VILIS 2.0Xây dựng liệu thuộc tính SQL  Ứng dụng VILIS 2.0 vào kê khai đăng ký cấp GCN, cập nhật chỉnh biến động, truy vấn liệu HSĐC  In sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất  Đánh giá khả ứng dụng phần mềm an toàn bảo mật liệu i MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 sở luận vấn đề nghiên cứu .3 I.1.1 sở khoa học .3 I.1.2 sở pháp I.1.3 sở thực tiễn I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 10 I.2.1 Điều kiện tự nhiên .10 I.2.2 Các nguồn tài nguyên 12 I.2.3 Thực trạng môi trường 12 I.3 Thực trạng phát triển kinh tế - hội 13 I.3.1 Tăng trưởng kinh tế 13 I.3.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 13 I.3.3 Thực trạng phát triển ngành kinh tế .13 I.3.4 Dân số - lao động - việc làm thu nhập .14 I.3.5 Thực trạng phát triển khu dân nông thôn 14 I.3.6 Thực trạng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng hội 14 I.3.7 Nhận xét chung .15 I.4 Nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu quy trình thực .16 I.4.1 Nội dung nghiên cứu 16 I.4.2 Phương pháp nghiên cứu 16 I.4.3 Phương tiện nghiên cứu 17 I.4.4 Giới thiệu phần mềm sử dụng trình nghiên cứu 17 I.4.5 Quy trình thực 20 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 II.1 Khái quát tình hình quản Nhà nước đất đai địa phương 21 II.2 Đánh giá nguồn liệu thu thập 22 II.2.1 Dữ iệu đồ 22 II.2.2 Dữ liệu thuộc tính 22 II.2.3 Đánh giá chung 22 II.3 Chuẩn hóa sở liệu đồ địa 22 II.3.1 Quy định kỹ thuật chỉnh biến động đồ số 22 II.3.2 Chuẩn hóa sở liệu đồ 23 II.4 Chuyển đổi liệu vào phần mềm VILIS 2.0 30 II.4.1 Chuyển đổi liệu đồ họa từ famis sang VILIS 2.0 30 ii II.4.2 Xây dựng liệu thuộc tính SQL .35 II.4.3 Quản trị liệu đồ họa Arcsde 38 II.4.4 Cấu hình phần mềm VILIS 2.0 38 II.5 Ứng dụng phần mềm VILIS 2.0 vào nhập, quản lý, truy vấn liệu HSĐC 41 II.5.1 Các nhóm chức kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận lập hồ đất đai .41 II.5.2 Đánh giá khả ứng dụng phần mềm VILIS 2.0 khả an toàn bảo mật liệu .57 II.5.3 Ghi nhận khó khăn, vướng mắc VILIS 2.0 .59 II.5.4 So sánh VILIS 2.0 với phần mềm khác 59 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT HSĐC : GCN : GCNQSDĐ : VPĐKQSDĐ : UBND : TN&MT : SDĐ : BĐĐC : CSDL : : QLĐĐ QSDĐ : VILIS : Geodatabase : Hồ địa Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân Tài nguyên môi trường Sử dụng đất Bản đồ địa sở liệu Quản đất đai Quyền sử dụng đất đai Việt Nam Information System sở liệu không gian (bản đồ) iv DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: đồ vị trí Hòa Phú 11 Hình 2: Lưu file đồ từ dạng *.dwg dạng *.dxf 24 Hình 3: Chọn tờ đồ cần chuyển 24 Hình 4: Chuyển lớp cho đối tượng lớp Microstation .25 Hình 5: Cửa sổ thay đổi thuộc tính Change Element Attributes 26 Hình 6: Thanh cơng cụ Primary tools 26 Hình 7: Thanh công cụ Modify Microstation .26 Hình 8: Thanh cơng cụ Linear Element Microstation 26 Hình 9: Giao diện chọn file ghép đồ .27 Hình 10: Tự động tìm, sửa lỗi (MRF Clean) 28 Hình 11: Cửa sổ thơng báo lỗi MRF Flag .28 Hình 12: Tờ đồ sau tạo vùng 29 Hình 13: Giao diện sửa bảng nhãn 30 Hình 14: Giao diện chọn đối tượng kiểm tra, chuyển đổi sang VILIS 30 Hình 15: Màn hình chuyển liệu sang file *.shp .31 Hình 16: Cửa sổ VILIS View Application Famis View 31 Hình 17: Hộp thoại Xử polygon 32 Hình 18: Thiết lập CSDL đồ họa 33 Hình 19: Khởi tạo CSDL không gian 33 Hình 20: Chuyển liệu vào VILIS 2.0 .34 Hình 21: Chuyển liệu đồ DGN vào VILIS 2.0 34 Hình 22: Danh sách lớp liệu đồ họa VILIS 2.0 34 Hình 23: Chuyển liệu thành công vào SQL Server 2005 35 Hình 24: Tạo sở liệu LIS 35 Hình 25: Các Table CSDL LIS 37 Hình 26: Giao diện quản trị phân quyền người sử dụng 39 Hình 27: Giao diện hệ thống quản CSDL 39 Hình 28: Giao diện đăng nhập VILIS 2.0 .40 Hình 29: Cấu hình CSDL thuộc tính CSDL đồ 40 Hình 30: Giao diện đăng nhập thành cơng VILIS 2.0 .41 Hình 31: Giao diện kê khai chủ sử dụng/sở hữu 43 Hình 32: Giao diện kê khai mục đích 44 Hình 33: Giao diện nhập đa mục đích 45 Hình 34: Giao diện cấp giấy chứng nhận 45 Hình 35: Giao diện tạo in sổ địa .46 Hình 36: Giao diện tạo in sổ mục kê 47 v Hình 37: Giao diện tạo sổ cấp giấy chứng nhận 47 Hình 38: Giao diện nhập thông tin khởi tạo kho số 49 Hình 39: Giao diện kết tìm kiếm giấy chứng nhận .50 Hình 40: Giao diện tách sau cập nhật thông tin 50 Hình 41: Giao diện thực biến động theo dạng tách .51 Hình 42: Giao diện kết tách 52 Hình 43: Giao diện danh sách biến động theo dạng tách 53 Hình 44: Giao diện gộp đồ 53 Hình 45: Giao diện thực biến động theo dạng gộp 54 Hình 46: Giao diện danh sách biến động theo dạng gộp 55 Hình 47: Giao diện biến động gộp 55 Hình 48: Giao diện cập nhật thông tin GCN 56 DANH SÁCH CÁC ĐỒ đồ 1: Quy trình xây dựng sở liệu địa 20 đồ 2: Quy trình đăng ký 42 DANH SÁCH BẢNG Bảng: Quy định phân lớp chỉnh biến động BĐĐC số .23 vi Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước ta qua trình hội nhập quốc tế, xu hướng hợp tác đầu tư ngày mở rộng, lực lượng vật chất đầu tư vào đất đai không ngừng tăng cường nhằm mang lại hiệu cao việc sử dụng đất Do mối quan hệ chủ thể sử dụng đất với đất đai nhiều biến đổi phức tạp Chính vấn đề gây áp lực lớn công tác quản lý, lưu trữ, cập nhật thông tin chỉnh biến động đất đai đồ hệ thống hồ địa Hiện nhiều ngành, lĩnh vực áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản hoạt động khác ngành nhằm theo kịp với thời đại “cơng nghệ hóa” Tuy nhiên, nước ta việc ứng dụng công nghệ quản thơng tin đất đai chưa đồng trình độ thấp Phần lớn tỉnh, thành phố chưa xây dựng CSDL đất đai, nên liệu đăng ký hầu hết dạng giấy chưa chuyển đổi sang dạng số Trong đó, số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải sử dụng phương pháp trích đo chiếm tỷ lệ lớn, nên việc quản liệu manh mún, phân tán, yêu cầu báo cáo tổng hợp lại nhiều thời gian, liệu thiếu xác Bên cạnh để quản Nhà nước tập trung, minh bạch hóa thơng tin quản đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt giúp cho người dân thuận lợi việc thực quyền nghĩa vụ sử dụng đất Vì việc xây dựng CSDL đất đai phải coi công tác bắt buộc quan quản Nhà nước đất đai, mẫu GCNQSDĐ mẫu HSĐC cần hướng tới việc thuận tiện cho giao dịch điện tử Nhu cầu ngày trở nên cấp thiết bối cảnh giao dịch đất đai bất động sản, đóng vai trò định tăng trưởng kinh tế nước ta Là huyện ngoại thành phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi trước vùng túy nông nghiệp Dưới sống cơng nghiệp hóa, thị hóa ạt đất không đơn đất nông nghiệp mà phải chuyển sang mục đích sử dụng khác Trong thời gian ngắn phận lớn đất nông nghiệp nhanh chống chuyển thành đất xây dựng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch dẫn đến biến động lớn lĩnh vực đất đai địa bàn huyện nói chung Hòa Phú nói riêng Những sốt đất kéo dài lan rộng, tình trạng lấn chiếm đất cơng, chuyển nhượng đất giấy tay diễn phổ biến Điều gây khó khăn cho việc quản đất đai Nhà nước tâm nặng nề cho người dân Chính vậy, đòi hỏi cơng tác quản Nhà nước đất đai phải ngày đại, mà trọng tâm cơng tác hình thành hệ thống HSĐC số, trước tiên nhằm phục vụ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Để làm điều cần phải áp dụng khoa học công nghệ vào quản nhằm tiết kiệm nhân lực, tiền của, đồng thời đồng hóa, thống cách thức quản thơng tin đất đai phạm vi tồn quốc theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Từ cần thiết tính hiệu cao việc xây dựng sở liệu đất đai, phân công Khoa Quản Đất đai Bất động sản với hướng dẫn Ths Phạm Hồng Sơn xin thực đề tài “ Ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 xây dựng sở liệu quản đất đai địa bàn Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh” Trang Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan  Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài ứng dụng phần mềm VILIS 2.0 xây dựng sở liệu địa hồ đất đai hoàn chỉnh, thống nhất, đồng bộ, quản lý, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng sở liệu địa hiệu nhằm tăng cường đại hóa cơng tác quản Nhà nước đất đai hỗ trợ cải cách hành  Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: đặc điếm, nội dung hồ địa chính, quy trình tích hợp sở liệu quản đất đai hồ địa - Phạm vi nghiên cứu: đề tài thực địa bàn Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian 04 tháng từ 20/04/2011 – 20/08/2011  Ý nghĩa - Xác lập tính pháp đất thơng qua xây dựng sở liệu địa thống tích hợp từ hệ thống đồ địa chính quy - Hiện đại hóa cơng tác quản đất đai, hỗ trợ công tác quản Nhà nước đất đai thuận tiện hiệu - Hỗ trợ cải cách hành lĩnh vực quản đất đai, chuẩn hóa quy trình xử hồ giao dịch đất đai cấp - Sau hồn thành, sở liệu địa làm sở để xây dựng hoạch định sách theo dõi việc thực sách - Phục vụ tốt việc thực quyền chủ sử dụng đất cách nhanh, gọn minh bạch Trang Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan f Biến động thuộc người sử dụng đất đổi tên g Biến động thuộc cấp lại giấy chứng nhận bị cấp đổi giấy chứng nhận h Biến động thuộc thay đổi nội dung ghi QSDĐ, thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính, sai sót – nhầm lẫn nội dung thông tin ghi GCNQSDĐ Quản biến động số Để thực chức biến động như: Tách, gộp hồ sơ, tách, gộp đồ yêu cầu tham gia phải đăng ký cấp GCN CSDL, phải thực chức Quản biến động số thửa, nhằm mục đích quản số phát sinh trình biến động cấp đơn vị thực biến động Phòng TN&MT, Sở TN&MT Thao tác: Vào Tab Biến động  Quản số thửa, giao diện xuất hiện: Trong Tab kích đúp chuột vào dòng chứa đơn vị thực chỉnh biến động chương trình tự động chuyển sang Tab để thực bước Trong trường hợp đơn vị thực chỉnh để Nhập biến động chưa List Danh sách quan bấm đơn vị bấm khỏi danh sách để lưu thông tin vừa nhập, bấm muốn xóa bỏ đơn vị Trong Tab nhập khoảng tờ đồ cho phép đơn vị thực thực chức chỉnh biến động mục nhập dải muốn ghi đè phép chỉnh mục, tích chọn mục lên kho số (đã cấp phát cho đơn vi khác) Cuối bấm chương trình Khởi tạo kho số để Hình 38: Giao diện nhập thơng tin khởi tạo kho số Sau khởi tạo thành cơng chương trình đưa thơng báo Đã cập nhật thành cơng bấm OK để chương trình chuyển sang Tab Trang 49 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan Trong Tab tích chọn người dùng phép thực để chương trình cập nhật Bấm chọn chức chỉnh biến động bấm để thoát khỏi giao diện khởi tạo kho số Tách hồ thực việc tìm B1: Vào tab Biến động → Tách hồ Bấm chọn kiếm GCN cần tách Giao diện tìm GCN xuất hiện, nhập điều kiện tìm kiếm như: Loại giấy, số hiệu, mã vạch, tên chủ bấm nút Hình 39: Giao diện kết tìm kiếm giấy chứng nhận B2: Nhấp đúp vào GCN cần tách để đưa thơng tin GCN vào Giao diện Tách thửa, tiến hành nhập thông tin trước biến động sau biến động Chú ý: Đối với trường hợp đa mục đích nhập diện tích tương ứng với mục đích Trường hợp tách nhiều nhập diện tích từ xuống + Trường hợp đất nhà tách phải xác định nhà nằm phần phần đầu đất nào, đưa nhà vào đất cách nhấp vào dòng tương ứng đất Trang 50 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan Hình 40: Giao diện tách sau cập nhật thơng tin Khi giao diện Đăng ký thơng tin nhà, hộ xuất hiện, nhấn đúp vào dòng chứa nhà để đưa nhà sang mục Danh sách đăng ký bấm chọn để thực việc gán nhà cho đất để tiến hành tách thửa, giao diện Thực biến động xuất hiện, Bấm nhập thơng tin vào chọn Chương trình thơng báo q trình trình tách thành cơng chọn OK kết thúc việc tách Hình 41: Giao diện thực biến động theo dạng tách Sự liên thông hồ đồ việc tách - Để linh động cho công việc nên việc tách hồ tách đồ tiến hành thời điểm khác khơng bắt buộc tiến hành theo trình Trang 51 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan tự Tuy nhiên đồ hồ ln mối quan hệ thống nhất, liên thông với - Sự liên thông thể chỗ: Khi thực việc tách hồ mà việc tách đồ thực kế thừa kết tách từ đồ - Giả sử tách 10(10) thành 101(10) 102(10) hồ gọi 10(10) vào giao diện tách hồ chương trình tự động gọi 101(10) 102(10) vào chúng tách đồ cập nhật Đây ưu điểm bật thể liên kết liệu không gian liệu thuộc tính hệ thống chương trình a Tách đồ B1: Chọn chức (Tách thửa) cơng cụ  chọn cần kết hình hiển thị đất mà cần tách sau bấm tìm kiếm Để chọn cần tách cần thực chức Tìm kiếm đưa cần tách hiển thị lên hình B2: Thực thao tác giao diện Tách Lưu ý: Trong trường hợp giao diện Tách khơng hiển thị mà thay vào thơng báo chưa khởi tạo kho số, cần phải tiến hành tạo kho số B3: Bấm để thêm đỉnh cho mới, giao diện Tính đỉnh giao hội xuất - Chọn kiểu giao hội đơn vị góc - Sau thêm đủ số đỉnh cần thiết ban đầu tách Hình 42: Giao diện kết tách để xem thử tách; bấm chọn để thực hiện, tiến B4: Bấm hành nhập thông tin giao diện Thực biến động như: Thơng tin định, Chương trình đưa số hợp đồng, nội dung biến động … bấm Trang 52 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan thông báo: Bấm để kết thúc trình chia tách đồ Nếu chắn tách phải qua bước Cập nhật biến động đồ đề tìm biến động, giao diện Tìm biến động B5: Bấm chọn xuất , bấm chọn dấu tích Đặt điều kiện tìm kiếm như: Số thửa, số tờ bấm vào mà muốn cập nhật bên mục Danh sách biến động bên ô Thửa trước biến động Thửa sau biến động hiển thị trước tách hình thành sau tách muốn cập nhật biến động ghi lên đồ, bấm B7: Bấm không muốn ghi biến động Chương trình đưa thơng báo Cập nhật biến động, ngược lại bấm chắn bấm để kết thúc chương trình Kết đồ B8: Chọn ban đầu tách thành nhỏ Hình 43: Giao diện danh sách biến động theo dạng tách b Gộp Để thực chức gộp hoàn chỉnh phải tiến hành qua hai công đoạn: Gộp đồ Gộp hồ  Gộp đồ B1: Tìm kiếm cần gộp: Dùng chức tìm kiếm để hiển thị khu vực cần gộp, chọn cần gộp sau bấm cụ Giao diện Gộp xuất Trang 53 (Gộp thửa) công Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan Hình 44: Giao diện gộp đồ B2: Lấy thông tin để lấy Thông tin từ Sử dụng chọn tham gia gộp Trường hợp không muốn lấy số cho tạo thành để lấy số hiệu kho số cấp phát bấm B3: Thực biến động để chương trình hiển thị hình thành - Bấm chọn - Bấm chọn để thực biến động, giao diện Thực biến động xuất - Nhập thông tin cần thiết như: Số hợp đồng, số công chứng, Nội dung biến động, Chọn định (trường hợp định chưa bấm định) Trang 54 để thêm Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan Hình 45: Giao diện thực biến động theo dạng gộp chương trình đưa thông báo Lưu biến B4: Lưu biến động: Bấm động thành cơng bấm OK để khỏi phần Gộp đồ B5: Tìm kiếm biến động - Bấm (Tìm biến động) giao diện Tìm biến động xuất , danh sách trước - Nhập tờ, tham gia biến động sau bấm sau biến động hiển thị mục Danh sách biến động - Sau bấm muốn cập nhật biến động để cập nhật biến động, bấm Trang 55 không Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan Hình 46: Giao diện danh sách biến động theo dạng gộp  Gộp hồ B1: Vào tab Biến động → Gộp hồ sơ, giao diện Biến động gộp xuất thực việc tìm kiếm GCN cần gộp thửa Giao diện tìm Bấm chọn GCN xuất hiện, nhập điều kiện tìm kiếm như: Loại giấy, số hiệu, mã vạch, tên chủ bấm nút Kết tìm kiếm GCN hiển thị mục Kết kiếm GCN tìm B2: Biến động gộp - Nhấp đúp vào dòng chứa GCN mục Kết kiếm GCN tìm, để chương trình đưa thơng tin vào giao diện Biến động gộp thông tin tất đất tham gia gộp - Tích chọn hiển thị Hình 47: Giao diện biến động gộp B3: Cập nhật thông tin GCN - Tích chọn chủ để hình thành nhận thơng tin chủ làm chủ muốn in giấy cho hình thành - Tích chọn vào cần xác nhận bổ sung chọn sau bấm giao diện Cập nhật thông tin giấy chứng - Bấm nhận xuất hiện.  - Tiến hành cập nhật thông tin GCN trường hợp cấp GCN mới.  để chương trình - Sau cập nhật thông tin GCN xong bấm chọn lại giao diện gộp xuất thông báo Đã thực xong bấm cuối bấm để kết thúc trình gộp thửa.  Trang 56 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan Hình 48: Giao diện cập nhật thơng tin GCN II.5.2 Đánh giá khả ứng dụng phần mềm VILIS 2.0 khả an toàn bảo mật liệu Đánh giá khả ứng dụng phần mềm Phần mềm VILIS 2.0 xây dựng dựa giải pháp GIS hãng ESRI: ArcSDE, ArcGIS quản tích hợp CSDL khơng gian thuộc tính Phần mềm VILIS 2.0 xây dựng với nhiều chức đảm bảo giải trọn vẹn vấn đề công tác quản đất đai Hiện nay, VILIS 2.0 thực hầu hết chức quản CSDL, vận hành chương trình cấp giấy cập nhật biến động, theo dõi quy trình làm việc VPĐK Đã thực chức đồng liệu từ đơn vị nhập liệu khác Xuất loại biểu mẫu, văn thực nghiệp vụ cấp giấy xuất sổ hồ địa thành cơng Phần mềm xây dựng dựa công nghệ: - Bộ thư viện đồ họa ArcGis Engine Runtime9.3 - Hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server Developer Edition 2005 - Hệ quản trị liệu không gian ArcSde93 sqlSever - Ngôn ngữ lập trình Visual.Net (C#), phát triển mơi trường Dot Net Phần mềm VILIS 1.0 xây dựng dựa giải pháp công nghệ ArcGIS hãng ESRI (Mỹ), xây dựng dựa môi trường công cụ phát triển sau: - Thư viện đồ họa MapObject - Hệ quản trị sở liệu MySQL - Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 Trang 57 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan a Đánh giá giải pháp công nghệ Ưu điểm: - Hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2005 cho phép quản nhiều dạng liệu cách thống nhất, quản nguồn liệu theo mơ hình tập trung, dung lượng lớn, đảm bảo tính an tồn bảo mật liệu Là công cụ thống cho xây dựng, lưu trữ, cập nhật quản CSDL đất đai đồng cấp, hướng tới hệ thống HSĐC số thay cho HSĐC giấy - Dựa công nghệ ArcGIS ESRI: đảm bảo tính thao tác với liệu không gian quản trị CSDL khơng gian, tương thích cao, khối lượng liệu lớn, nâng cấp kịp thời - Đảm bảo tính thống nhất, bảo mật toàn vẹn liệu - Mềm dẻo, tn theo chuẩn, chuẩn hóa theo cơng nghệ đại: CSDL, web 2.0 - Lập trình NET: hỗ trợ chuẩn Tiếng Việt (Unicode) cho windows, linux - nhiều giải pháp triển khai khác phù hợp với nhu cầu Nhược điểm: - Cơng sức lập trình phát triển phần mềm lớn - Cần đào tạo cán quản trị CSDL trình độ cao b Đặc trưng thiết kế Xây dựng hệ thống phần mềm hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu cho công tác quản ngành: quản đất đai, nhà ở, đô thị Xây dựng công cụ cập nhật bảo trì CSDL đất đai đồng cấp Cung cấp môi trường làm việc thống đại phục vụ công tác quản nhà nước đất đai Cung cấp công cụ tác nghiệp điện tử: phục vụ chuyên môn nghiệp vụ công tác QLĐĐ: cập nhật đồ, in, lập giấy chứng nhận hồ địa chính, tra cứu thơng tin Cung cấp môi trường làm việc điện tử cho VPĐKQSDĐ: quản q trình giao dịch đất đai, cải cách hành Cung cấp hệ thống giao diện điện tử: đồng liệu cấp, tra cứu thông tin (cổng thông tin điện tử đất đai), trao đổi thông tin sở, ban ngành Các chức cập nhật liệu theo chuẩn thiết kế phần mềm GIS hãng ESRI tuân thủ theo định 20/2008/QĐ-BTTTT, giúp cho việc cập nhật liệu đồ dễ dàng thuận tiện Dữ liệu bảo vệ khỏi truy cập trái phép (những người khơng tên danh sách người sử dụng, người tên khơng quyền sử dụng) Hỗ trợ đa ngôn ngữ nhập liệu, sử dụng mã chuẩn Unicode TCVN toàn hệ thống, khả mở rộng nâng cấp hệ thống dễ dàng Đánh giá khả an toàn bảo mật liệu VILIS 2.0 chủ yếu hoạt động theo kiến trúc khách/chủ hệ thống mạng cục (LAN) CSDL địa lưu trữ máy chủ Phần mềm VILIS 2.0 cài đặt máy trạm truy nhập xử liệu máy chủ, cho phép nhiều người sử dụng truy nhập đồng thời Đây ưu điểm lớn hệ thống VILIS 2.0, vừa đảm bảo tính an toàn, bảo mật đồng theo quy chế quản theo Trang 58 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan thơng tin địa chính, đồng thời tăng cường hiệu suất khai thác, xử thơng tin nhiều máy trạm đồng thời kết nối với CSDL, khai thác CSDL VILIS 2.0 tận dụng sức mạnh xử liệu máy chủ phân tích, hiển thị liệu máy trạm Vì vậy, VILIS 2.0 chạy ổn định máy tính cấu hình trung bình, tận dụng thiết bị máy móc triển khai II.5.3 Ghi nhận khó khăn, vướng mắc VILIS 2.0 Khó khăn việc cài đặt cấu hình, việc thiết lập đăng nhập phần mềm VILIS 2.0 nên đòi hỏi người quản trị phải am hiểu quản trị sở liệu Cần phải phần mềm trung gian (GisTransVILIS) chuyển đổi liệu đồ họa vào SQL q trình hồn thiện nên phần mềm số lỗi Trong nhiều trường hợp VILIS xử biến động đồ thao tác thực phức tạp, dễ dàng hơn, trường hợp nên chuyển sang FAMIS thực xuất lại VILIS để quản Do nguồn liệu địa lưu trữ nhiều dạng, địa phương lại cách thức quản riêng, chưa cập nhập đầy đủ thông tin theo chuẩn, nên việc quản thông tin xuất sổ sách bị hạn chế Bên cạnh đó, hệ thống luật đất đai Việt Nam chưa thật ổn định Mặc VILIS hệ thống mở, mềm dẻo dễ dàng nâng cấp việc chỉnh sửa, thiết kế lại chương trình để theo kịp với quy định Bộ nhiều thời gian, chi phí nguồn nhân lực II.5.4 So sánh VILIS 2.0 với phần mềm khác  So sánh với FAMIS - CADDB Hệ thống VILIS FAMIS - CADDB phần mềm Bộ TN&MT (Tổng cục Địa chính) cho phép sử dụng thống nước để quản liệu hồ địa chính, giao diện Tiếng Việt đơn giản, dễ hiểu tính mở Tuy nhiên VILIS đời sau phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế Do VILIS bao gồm hai chức quản đồ liệu HSĐC CSDL nên mặt quản lý, xử đồ VILIS khơng chun FAMIS Nhưng thay vào đó, VILIS lại thiết kế thêm chức liên kết liệu đồ với FAMIS nên khắc phục hạn chế FAMIS - CADDB thường gặp lỗi chương trình nên cải thiện, nâng cấp nhiều lần, tạo nên nhiều phiên CADDB khác nhau, gây khó khăn cho việc thống liệu Do quản độc lập thông tin đồ FAMIS hệ thống hồ sổ CADDB nên phân quyền cho User Tuy nhiên FAMIS chạy Microstation khả xử đồ tiện lợi VILIS – FAMIS, khả tự động tìm, sửa lỗi khả tạo vùng cách nhanh chóng mà VILIS khơng thể độc lập làm đòi hỏi phải chuyển qua FAMIS xử VILIS ưu điểm vượt trội so với FAMIS - CADDB khả phân quyền người sử dụng, quản theo mơ hình mạng thể lưu trữ liệu với quy mơ lớn CSDL, tiện lợi cho công tác quản liệu địaSo sánh với CESDATA Trang 59 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan Cả phần mềm khả chung quản đất đai, giao diện Tiếng Việt đơn giản, dể hiểu VILIS 2.0 phần mềm Bộ TNMT chọn làm phần mềm quản đất đai thống toàn quốc, xây dựng với tảng nhiều module đa dạng phần mềm Cesdata Cesdata phần mềm phục vụ chủ yếu cho công tác quản đất đai chủ yếu sử dụng phạm vi tỉnh thành như: Cà Mau, Bạc Liêu, Tây Ninh Cesdata tính linh hoạt nhanh chống vượt trội  So sánh với ELIS - Quản liệu không gian: Cả phần mềm xây dựng công nghệ hãng ESRI - Hệ quản trị CSDL: Cả phần mềm khả quản CSDL tập trung tỉnh, sử dụng hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2005 - Chức + Đều chức đáp ứng nhu cầu xây dựng quản CSDL HSĐC địa phương như: chuyển đổi, tích hợp CSDL, quản biến động đất đai, in ấn sổ sách, khai thác thơng tin địa chính, + Tuy nhiên phần mềm ELIS định hướng xây dựng để trở thành hệ thống thơng tin quản lý, tích hợp liệu tất ngành phạm vi quản Nhà nước ngành TN&MT Còn VILIS quản thông tin liên quan đến đất đai - Khả bảo mật: Khả bảo mật phần mềm cao, đảm bảo an tồn CSDL hệ quản trị CSDL chuyên nghiệp với tính ràng buộc chặt chẽ, phân quyền, ngăn chặn tốt tính bảo mật cao - Giao diện: Giao diện phần mềm Tiếng Việt đánh giá thân thiện với người sử dụng cơng cụ chuyển đổi liệu thao tác thực đơn giản Trang 60 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu hệ thống phần mềm quản HSĐC cho thấy phần mềm nhiều ưu điểm vượt trội, đơn giản dể sử dụng góp phần tích cực cập nhật, quản thông tin đất đai Dưới kết đạt trình thực tập:  Khảo sát, thu thập, đánh giá nguồn tài liệu, liệu đầu vào phục vụ công tác xây dựng sở liệu đất đai  Chuẩn hóa 36 tờ đồ địa Hòa Phú  Chuyển đổi liệu đồ họa liệu thuộc tính đất từ Famis sang VILIS 2.0Xây dựng liệu thuộc tính SQL  Ứng dụng VILIS 2.0 vào kê khai đăng ký cấp GCN, cập nhật chỉnh biến động, truy vấn liệu HSĐC  In sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất  Đánh giá khả ứng dụng phần mềm an toàn bảo mật liệu Phần mềm VILIS 2.0 sử dụng CSDL Microsoft SQL mã nguồn mở đáp ứng nhu cầu quản như: cập nhật, chỉnh biến động đầy đủ theo yêu cầu nội dung thông tin BĐĐC liệu thuộc tính địa theo quy định Thơng tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ TN&MT Với chức kết nối liệu, tính lưu trữ lâu dài, mức độ an tồn bảo mật cao nên giúp cho cơng tác quản nhanh chóng, xác, hiệu cao, đồng thời tiết kiệm thời gian kinh phí so với phương pháp thủ cơng KIẾN NGHỊ Hiện nay, huyện Củ Chi sử dụng phần mềm Autocad cập nhật, chỉnh biến động cho xã, hạn chế phần mềm gây không khó khăn q trình sử dụng Huyện Củ Chi nói riêng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung bước đầu ứng dụng kết hợp với công nghệ đại công tác quản nhà nước đất đai cụ thể phần mềm VILIS Tuy VILIS nhiều ưu điểm để cơng tác quản thật hiệu cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Sau CSDL gốc chuẩn xác, cần phải tiến hành cập nhật thường xuyên tất biến động vào hệ thống VILIS, chuyển CSDL vào VILIS 2.0 nhanh chóng để ứng dụng quản CSDL VILIS 2.0 cho toàn thành phố Cơng việc đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, nguồn nhân lực trình độ, biết sử dụng VILIS Do cần đề kế hoạch thực rõ ràng, đào tạo nhân lực kỹ lưỡng để đảm bảo độ xác cho việc cập nhật biến động Bên cạnh cần phải đầu tư, thu thập thêm liệu quy hoạch, định giá đất để quản song song, hỗ trợ cho việc truy xuất thông tin đất, đáp ứng nhu cầu Trang 61 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan sử dụng thông tin nhiều đối tượng sử dụng đất, cung cấp thơng tin cho nhà hoạch định sách phát triển kinh tế, hội Phần mềm cần phải phát triển, nâng cấp liên tục hoàn thiện không ngừng để triển khai ứng dụng cho địa phương, cần đầu tư thêm thời gian nguồn tài Đây phần mềm tích hợp liệu hoàn hảo với nhiều ưu điểm vượt trội, hỗ trợ đắc lực cho nhà quản đất đai, kiến nghị đưa VILIS vào giảng dạy trường chun ngành địa để trang bị cho sinh viên, học viên kiến thức kỹ sử dụng VILIS định, để chủ động việc đào tạo nguồn nhân lực, theo kịp nhịp độ phát triển ngành quản đất đai TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn sở liệu, Ths Lê Ngọc Lãm, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng mơn Bản đồ học Bản đồ địa chính, Thầy Đặng Quang Thịnh, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng mơn Đăng ký Thống kê, Ths Ngô Minh Thụy, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng mơn Hệ thống Thơng tin nhà đất, Ths Nguyễn Ngọc Thy, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng Trắc địa đại cương, Ts Nguyễn Văn Tân, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation, Ths Lê Ngọc Lãm Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FAMIS-CADDB, Tổng cục Địa Chính, năm 1997 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm VILIS 2.0, Trung tâm sở liệu Hệ thống thông tin – Trung tâm Viễn Thám Quốc Gia, năm 2010 Một số luận văn liên quan xây dựng sở liệu quản đất đai Trang 62 PHỤ LỤC ... khỏi thi u xót Vì vậy, mong đóng góp ý kiến quý Thầy cô bạn Xin chân thành cám ơn! ĐH Nông Lâm TP.HCM, ngày 20/08/2011 Sinh viên: TRẦN THỊ CẨM LOAN TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Cẩm Loan, ... năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà gọi chung lưu Giấy chứng nhận Trang Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan Hệ thống đồ địa a Bản đồ địa BĐĐC thể số vật... đất đai cho người dân bảo vệ Trang Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Trần Thị Cẩm Loan tốt tài nguyên đất Vì vậy, việc xây dựng CSDL quản lý đất đai đại nhiệm vụ cần thi t cấp bách nhằm mang lại lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay