Giải pháp khi tài khoản quảng cáo facebook bị khóa (Ads Manager Error)

4 68 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:15

Click theo mẫu hoặc điền theo mô tả lần cuối cùng bạn nhớ, khi mà tôi bị từ chối nhiều quá tôi chán không điền vì sao bị khóa mà chỉ nhậpđơn giản nó cũng mở. Có lần mô tả đúng chuẩn bị mở rất nhanh. Vậy nên tôi khuyên nếu nhớ thì điền còn không nhớ thì chọn: Không, có,có, không có cũng được, không được thì còn phần dưới bài viết này và Upload ID (chứng minh thư của mình lên và chờ đợi) Giải pháp tài khoản quảng cáo Facebook bị khóa (Ads Manager Error) Đầu tiên, đơn giản biết phải khiếu nại trực tiếp khung Ads Manager Error: Click vào Liên h ệ Facebook (Contacting Facebook) Thanh tốn bị vơ hiệu hóa Danh M ục Quản Lý Hoặc vào trực tiếp link sau:  https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090  https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879 Click theo mẫu điền theo mô tả lần cuối bạn nhớ, mà b ị từ chối nhi ều chán không ền b ị khóa mà ch ỉ nh ập đơn giản mở Có lần mơ tả chuẩn bị mở nhanh Vậy nên khuyên n ếu nh ền khơng nh ch ọn: Khơng, có, có, khơng có được, khơng phần vi ết Upload ID (chứng minh thư lên chờ đợi) Mẫu tick khiếu nại Ngoài chứng minh thư giấy tờ khác s dụng, click để tham kh ảo thêm (Từ h ộ chi ếu, gi k ết hôn, th ẻ th vi ện… r ất nhi ều lựa chọn) Việc điền thơng tin ngồi ghi tiếng Anh b ạn ghi ln ti ếng Vi ệt c ũng khơng Lý bị khóa nhiều mặc định công nhận có thao tác khác th ường so v ới ng ười dùng ( đặt ngân sách cao, xóa quảng cáo chưa duyệt nhiều lần, liên tiếp sai phạm sách nó…) Khiếu nại email: Danh sách số email g ửi thành công  paymentsappeals+l26ywuy.aeatok55hqyae@support.facebook.com  paymentsappeals+lyqbjqa.aea3fcvn5zfp2@support.facebook.com  Rất nhiều địa email cho bạn gửi, xin thêm C ộng đồng Isocial Mẫu email: Dear Facebook Team I am newbie, my friend suggest me use facebook ads for my business I creat ads for page facebook.com/abccxyz I set up get more like and boot promote campaign I sent my identify card and visa card to confirm However my ads account was stopped suddenly,and facebook showed that my facebook account was locked They notice that it is the final decision I think having some misunderstanding in this case I hope you can review and reopen my account as soon as possible so that I can continue to run my business Your sincerely (Mẫu lấy từ tài liệu Hoàng Leo tổng hợp, bạn gi ỏi Tiếng Anh h ơn viết m ẫu hay h ơn xin g ửi thêm để tơi up tham kh ảo thêm cho người) Dùng email đăng nhập nick bị khóa tài khoản đính kèm ID cá nhân n ội dung ví d ụ g ửi v ề contact email Nó t ch ối ti ếp t ục g ửi lại Có thể gửi tiếng Việt mơ tả vấn đề bạn đại khái tiêu dùng nhiêu không can tâm s ự c ố này, yêu c ầu h ỗ tr ợ để ho ạt động kinh doanh tơi bình thường Gửi khiếu nại theo đường Support vấn đề toán theo slide c Hoàng Leo sau đây:  http://bit.ly/khieu-nai-fb  Download: http://goo.gl/ra8lTS Email phản hồi thành công Tip nhỏ: thời gian đẹp gửi khiếu nại 21h30-23h30 tầm sáng sớm bên M ỹ, b ạn có th ể đính kèm thêm hình visa để thêm độ uy tín Sau khiếu nại chán chê khơng thử cách khác, lập nick Vấn đề nick m ới l ập b ị khóa liên t ục, ếu n ại khơng Càng khơng lại bình tĩnh qn với tài kho ản m ới đăng kí qu ảng cáo c ũng c ần s ự uy tín Để m ột tài kho ản m ới lập hạn chế rủi ro thấp nên nhờ tài kho ản bạn bè, tài kho ản dùng Facebook th ời gian dài, t ối thi ểu nên tháng điều kiện sau:  Visa trùng tên visa hoàn toàn, chưa add vào đâu, ngân hàng uy tín (Techcombank, Vietcombank… xem thêm visa phù hợp toán Facebook đây)   Thao tác tạo quảng cáo nên sử dụng máy tính, trình duyệt mà nick th ường s d ụng Fanpage tạo quảng cáo nên page lâu năm, ngu ồn gốc fan minh bạch Xem báo cáo ng ười thích trang tr ọn đời s ẽ thấy nguồn từ quảng cáo đặn, khơng có yếu tố tăng đột biến từ nguồn App hay Other…( Tham khảo phân bi ệt ngu ồn t ăng like cho Fanpage) Để dễ nhớ nguyên tắc nguyên tắc M ột: nick, visa, máy, trình ệt, địa ch ỉ m ạng Fanpage Sau dùng nick tạo tài khoản quảng cáo share quy ền cho nick b ất kì ch ưa có tài kho ản qu ảng cáo để ch ạy (làm an tồn bị khóa cần kiếm nick khác ch ứ share vào nick có tài kho ản qu ảng cáo r ồi b ị khóa bó tay) Nick tơi nick khó mà bị khóa Trong thời gian chờ đợi nick mở, chờ nick thuê nick ch ạy ho ặc thuê ng ười ch ạy C ộng Đồng Isocial V ấn đề kiểm sốt th tơi nói sau nhiên b ạn nên yêu c ầu chia s ẻ quy ền xem qu ảng cáo để ki ểm soát ch ắc ch ắn nh ất Thêm phương án dự phòng: Tốt người nên có từ 2-3 nick quảng cáo cách sử d ụng tip lập nhi ều tài kho ản c Hoàng Leo Ngoài thuê post Fanpage, Group ho ặc thuê banner Website Tôi t ừng d ồn ti ền qu ảng cáo để l m ột Eva.vn mà hiệu gần tương đương Việc thuê post tùy thu ộc kh ả th ương l ượng, móc n ối c m ỗi ng ười Có th ể vào Group Socical sau để xin hỗ trợ liên hệ trực tiếp phòng marketing số báo thuộc VCCorp (kenh14.vn, afamily.vn …) N ếu b ạn phân tích k ĩ người dùng bên bạn, có kênh tốt mà chi phí vừa phải nh Google adwords, C ốc C ốc Ads, Zalo Page, Youtube Vậy tổng hợp đủ hết giải pháp đối phó, mở hay khơng phụ thuộc vào kiên trì may m ắn c b ạn Để không ph ụ thu ộc tơi nghĩ nên tư lại tồn kênh tiếp cận có nhi ều kênh đẩy tin khác thay ch ỉ m ỗi Facebook, nh ất l ại ch ỉ có tài khoản chạy quảng cáo Facebook ... tạo tài khoản quảng cáo share quy ền cho nick b ất kì ch ưa có tài kho ản qu ảng cáo để ch ạy (làm an toàn bị khóa cần kiếm nick khác ch ứ share vào nick có tài kho ản qu ảng cáo r ồi b ị khóa. .. hợp toán Facebook đây)   Thao tác tạo quảng cáo nên sử dụng máy tính, trình duyệt mà nick th ường s d ụng Fanpage tạo quảng cáo nên page lâu năm, ngu ồn gốc fan minh bạch Xem báo cáo ng ười... ũng khơng Lý bị khóa nhiều vơ kể mặc định công nhận có thao tác khác th ường so v ới ng ười dùng ( đặt ngân sách cao, xóa quảng cáo chưa duyệt nhiều lần, liên tiếp sai phạm sách nó…) Khi u nại email:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp khi tài khoản quảng cáo facebook bị khóa (Ads Manager Error), Giải pháp khi tài khoản quảng cáo facebook bị khóa (Ads Manager Error)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay