Tổng hợp phím tắt trong word

36 47 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:09

Tổng hợp phím tắt trong Word rất cần cho tất cả mọi người bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Tổng hợp phím tắt Word, phím nóng Microsoft Word CÁC PHÍM TẮT TRONG MICROSOFT WORD * Menu & Toolbars Alt, F10: Mở menu lệnh Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab: Thực hiên Menu kích hoạt để chọn menu cơng cụ Tab, Shift + Tab: Chọn tính công cụ Enter: Mở lệnh chọn Menu Toolbar Alt + Spacebar: Hiển thị Menu hệ thống Home, End: Chọn lệnh cuối Menu * Tạo, Chỉnh Sửa Và Lưu Văn Bản Ctrl + N: Tạo văn Ctrl + O: Mở văn soạn thảo trước Ctrl + S: Lưu văn soạn thảo Ctrl + C: Sao chép văn Ctrl + X: Cắt nội dung văn Ctrl + V: Dán văn Ctrl + F: Tìm kiếm từ/cụm từ đoạn văn Ctrl + H: Chức thay thế, thay từ/cụm từ từ/cụm từ khác Ctrl + P: In ấn văn Ctrl + Z: Trở lại trạng thái văn trước thực lần chỉnh sửa cuối Ctrl + Y: Phục hồi trạng thái văn trước sử dụng lệnh Ctrl+Z Ctrl + F4 , Ctrl + W, Alt + F4: Đóng lại văn * Chọn Đoạn Văn Bản Hoặc Một Đối Tượng Nào Đó - Di chuyển, chọn đoạn văn Shift + –>: Di chuyển trỏ chuột đến kí tự phía sau Shift + : Di chuyển trỏ chuột đến kí tự phía trước Ctrl + Shift + –>: Di chuyển trỏ chuột đến từ đằng sau Ctrl + Shift + : Di chuyển trỏ chuột đến từ đằng trước Shift + (mũi tên hướng lên): Di chuyển trỏ chuột đến hàng Shift + (mủi tên hướng xuống): Di chuyển trỏ chuột xuống hàng Ctrl + A: Chọn tồn văn - Xóa đoạn văn đối tượng Backspace: Xóa kí tự phía trước Ctrl + Backspace : Xóa kí tự phía trước Delete: Xóa kí tự phía sau trỏ chuột đối tượng Ctrl + Delete: Xóa từ phía sau trỏ chuột - Di chuyển đoạn văn Ctrl + Phím mũi tên : Di chuyển qua lại kí tự Ctrl + Home: Di chuyển chuột đầu đoạn văn Ctrl + End: Di chuyển trỏ chuột vị trí cuối văn Ctrl + Shift + Home: Di chuyển chuột từ vị trí đến đầu văn Ctrl + Shift + End: Di chuyển chuột từ vị trí đến cuối văn - Định dạng văn Ctrl + B: In đậm Ctrl + D: Mở hộp thoại thay đổi font chữ Ctrl + I: In nghiêng Ctrl + U: Gạch chân - Căn lề đoạn văn Ctrl + E: Căn chỉnh đoạn văn chọn vị trí trung tâm Ctrl + J: Căn chỉnh cho văn Ctrl + L: Căn trái cho văn Ctrl + R: Căn phải cho văn Ctrl + M: Lùi đầu dòng đoạn văn Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng Ctrl + M Ctrl + T: Lùi đoạn văn dòng trở Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng Ctrl + T Ctrl + Q: Xóa định dạng canh lề đoạn văn * Phím Tắt Trong Word Sao Chép Định Dạng Văn Bản Ctrl + Shift + C: Sao chép đoạn văn có định dạng cần chép Ctrl + Shift + V: Dán định dạng chép vào vùng liệu chọn * Phím Tắt Trong Word Giúp Tạo Số Mũ Ctrl + Shift + =: Tạo số mũ, ví dụ H2 Ctrl + =: Tạo số mũ (thường dùng cho kí hiệu hóa học), ví dụ H2O * Phím Tắt Trong Word Khi Làm Việc Trên Các Bảng Biểu Tab: Di chuyển chọn nội dung ô bảng biểu tạo dòng cuối bảng Shift + Tab: Di chuyển trỏ chuột tới nội dung ô liền kề Shift + phím mũi tên: Chọn nội dung liền kề vị trí chọn Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên: Mở rộng vùng chọn theo ô bảng biểu Shift + F8: Thu nhỏ kích thước vùng chọn theo Ctrl + (khi đèn Num Lock tắt): Chọn nội dung tồn bảng biểu Alt + Home: Về bảng biểu Alt + End: Về ô cuối dòng Alt + Page up: Trở lại ô bảng biểu cột Alt + Page down: Trở lại ô bảng biểu cuối cột Mũi tên lên: Di chuyển trỏ chuột lên dòng Mũi tên xuống: Di chuyển trỏ chuột xuống dòng Các phím tắt thường xuyên sử dụng Word Bảng liệt kê hầu hết phím tắt thường sử dụng Microsoft Word Để thực điều Nhấn Đi đến “Cho tơi biết ALT+Q bạn muốn làm” Mơ CTRL+O Lưu CTRL+S Đóng CTRL+W Cắt CTRL+X Sao chép CTRL+C Dán CTRL+V Chọn tất CTRL+A Đậm CTRL+B Nghiêng CTRL+I Gạch chân CTRL+U Giảm cỡ phông xuống điểm CTRL+[ Tăng cỡ phông lên điểm CTRL+] Văn CTRL+E Văn trái CTRL+L Văn phải CTRL+R Hủy bo Phím Esc Hồn tác CTRL+Z Làm lại CTRL+Y Thu phóng ALT + W, Q, sau tab hộp thoại Zoom giá trị bạn muốn Điều hướng ribbon với bàn phím Phím truy cập phím tắt đặc biệt cho phép bạn nhanh chóng sử dụng lệnh cách nhấn vài phím, bất kể bạn đâu chương trình Mỗi lệnh Word có thể truy cập cách sử dụng khóa truy cập Bạn có thể nhận hầu hết lệnh cách sử dụng tổ hợp phím 2-5 Để sử dụng khóa truy cập: Sử dụng bảng sau để chọn tab ribbon bạn muốn mơ Để thực điều Nhấn Mơ tập tin trang để sử dụng giao diện Backstage ALT+F Mơ tab thiết kế để sử dụng chủ đề, màu sắc hiệu Alt+G ứng trang biên giới Mơ trang chủ tab để sử dụng lệnh định dạng phổ biến, phong cách đoạn, sử dụng cơng cụ tìm kiếm Alt+H Mơ tab thư để quản lý công việc kết hợp thư, làm việc với phong bì nhãn ALT+M Mơ tab chèn để chèn bảng, hình ảnh hình dạng, tiêu đề, hộp văn ALT+N Mơ tab bố trí để làm việc với trang lợi nhuận, trang ALT+P định hướng, thụt lề, khoảng cách Mơ “Tell me” hộp băng để nhập cụm từ tìm kiếm cho nội dung Trợ giúp ALT + Q, sau nhập cụm từ tìm kiếm Mơ tab xem xét để sử dụng kiểm tra tả, thiết lập hiệu đinh ngơn ngữ, để theo dõi xem xét ALT+R thay đổi tài liệu của bạn Mơ tab tài liệu tham khảo để thêm bảng của nội dung, thích, bảng thích ALT+S Mơ tab xem để chọn tài liệu xem chế độ, ALT+W chẳng hạn chế độ đọc phác thảo xem Bạn Để thực điều Nhấn có thể đặt thu phóng phóng đại quản lý nhiều cửa sổ tài liệu Nhấn xuống mũi tên để di chuyển vào ribbon tab mà bạn chọn, sau sử dụng phím mũi tên để di chuyển đến lệnh bạn muốn Sử dụng TAB mũi tên phím để di chuyển đến lệnh khác tab ribbon Một số lệnh khơng thể truy cập phím mũi tên Để di chuyển nhóm dải ruy băng, nhấn CTRL + RIGHT ARROW CTRL + mũi tên trái o Nếu lệnh nút tiêu chuẩn, nhấn phím cách ENTER để khơi động lệnh mà bạn muốn o Nếu lệnh nút chia (có nghĩa là, nút mơ menu tùy chọn bổ sung), nhấn ALT + mũi tên xuống để di chuyển qua tùy chọn sau nhấn phím cách ENTER để chọn tùy chọn Sử dụng phím truy cập bạn thấy KeyTips Xem thêm:    Khắc phục lỗi gõ tiếng Việt phần mềm HTKK thuế Windows với Unikey qua bước đơn giản Cách gõ tiếng Việt phần mềm Kế toán MISA Win7 Win Win10 Download Tải Unikey 2016 Sử dụng phím truy cập: Nhấn ALT Bấm chữ Hiển thị hình vng KeyTip x́t lệnh băng bạn muốn sử dụng Tùy thuộc vào thư mà bạn báo chí, bạn có thể hiển thị thêm KeyTips Ví dụ, bạn nhấn ALT + F, văn phòng hậu trường bắt đầu vào trang thơng tin có khác của KeyTips Nếu bạn sau nhấn ALT lần nữa, KeyTips cho điều hướng Trang xuất Thay đổi tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột Bảng sau liệt kê số cách để di chuyển tiêu điểm bàn phím mà không cần sử dụng chuột Để thực điều Nhấn ALT F10 Sử dụng phím Chọn tab hoạt ruy-băng truy cập phím mũi tên để di kích hoạt khóa truy nhập chủn sang tab khác Di chuyển tập trung để lệnh băng TAB SHIFT+TAB Di chuyển lên, xuống, sang trái MŨI TÊN XUỐNG, MŨI TÊN sang phải tương ứng LÊN, MŨI TÊN TRÁI MŨI mục ruy-băng TÊN PHẢI Bung rộng thu gọn ruy-băng CTRL+F1 Hiển thị trình đơn phím tắt cho SHIFT+F10 khoản mục chọn Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ khác của cửa sổ, chẳng hạn F6 định dạng hình ảnh ngăn, ngữ pháp ngăn ngăn lựa chọn Di chuyển tiêu điểm đến lệnh ruy-băng, tiến lùi tương ứng TAB SHIFT+TAB Kích hoạt lệnh chọn kiểm sốt băng PHÍM CÁCH ENTER Mơ lựa chọn trình đơn PHÍM CÁCH ENTER sưu tập băng Kết thúc việc sửa giá trị của điều khiển ruy-băng chuyển tiêu ENTER điểm trơ về tài liệu Tài liệu tham khảo lối tắt bàn phím cho Microsoft Word Tạo chỉnh sửa tài liệu Tao, xem va lưu tai liệu Để thực điều Nhấn Tạo tài liệu CTRL+N Mơ tài liệu CTRL+O Đóng tài liệu CTRL+W Tách cửa sổ tài liệu ALT+CTRL+S Loại bo tách cửa sổ tài liệu ALT+SHIFT+C ALT+CTRL+S Lưu tài liệu CTRL+S Lam việc với nội dung Web Để thực điều Nhấn Chèn siêu kết nối CTRL+K Lùi về trang ALT+MŨI TÊN TRÁI Tiến lên trang ALT+MŨI TÊN PHẢI Làm F9 In va xem trước ban in cua tai liệu Để thực điều Nhấn In tài liệu CTRL+P Chuyển tới dạng xem trước in ALT+CTRL+I Di chuyển quanh trang xem trước in phóng to Phím mũi tên Di chuyển quanh trang xem trước in thu nho PAGE UP PAGE DOWN Chuyển đến trang xem trước in đầu CTRL+HOME Để thực điều Nhấn tiên thu nho Chuyển đến trang xem trước in cuối thu nho CTRL+END Kiểm tra ta va xem lai thay đổi tai liệu Để thực điều Nhấn Chèn bình luận (trong ALT + R, C ngăn tác vụ sửa đổi) Bật tắt theo dõi thay CTRL+SHIFT+E đổi Đóng Ngăn Xem lại mơ ALT+SHIFT+C Chọn xem lại thẻ băng ALT + R, sau xuống mũi tên để di chuyển tới lệnh tab Chọn tả ngữ pháp ALT + R, S Tìm, thay thế, va đến mục cụ thể tai liệu Để thực điều Nhấn Mơ hộp tìm kiếm ngăn dẫn hướng nhiệm vụ CTRL+F Thay văn bản, định dạng cụ thể mục đặc biệt CTRL+H Đi tới trang, thẻ đánh dấu, cước chú, bảng, thích, đờ họa vị trí khác CTRL+G Chuyển đổi bốn vị trí mà bạn sửa gần nhất ALT+CTRL+Z Di chuyển xung quanh tai liệu cách sử dụng ban phím Để di chuyển Nhấn Sang trái ký tự MŨI TÊN TRÁI Để di chuyển Nhấn Sang phải ký tự MŨI TÊN PHẢI Sang trái từ CTRL+MŨI TÊN TRÁI Sang phải từ CTRL+MŨI TÊN PHẢI Lên đoạn văn CTRL+MŨI TÊN LÊN Xuống đoạn văn CTRL+MŨI TÊN XUỐNG Sang trái ô (trong bảng) SHIFT+TAB Sang phải ô (trong bảng) TAB Lên dòng MŨI TÊN LÊN Xuống dòng MŨI TÊN X́NG Đến cuối dòng END Đến đầu dòng HOME Đến của cửa sổ ALT+CTRL+PAGE UP Đến cuối của cửa sổ ALT+CTRL+PAGE DOWN Lên hình (cuộn) PAGE UP Xuống màm hình (cuộn) PAGE DOWN Đến đầu trang CTRL+PAGE DOWN Đến đầu trang trước CTRL+PAGE UP Đến cuối tài liệu CTRL+END Đến đầu tài liệu CTRL+HOME Đến lần chỉnh sửa trước SHIFT+F5 Để di chuyển Nhấn After opening a document, to the location you were working in when the document was last closed SHIFT+F5 Chèn đánh dấu bang nội dung, thích, va trích dẫn Để thực điều Nhấn Đánh dấu mục mục lục ALT+SHIFT+O Đánh dấu mục mục lục phân quyền (trích dẫn) ALT+SHIFT+I Đánh dấu mục chỉ mục ALT+SHIFT+X Chèn cước ALT+CTRL+F Chèn thích cuối ALT+CTRL+D Đi đến cước (trong Word 2016) ALT + SHIFT + > Đi đến cước trước (trong Word 2016) ALT + SHIFT + < Đi đến “Cho tơi biết bạn muốn làm” tra cứu thông minh (ơ Word 2016) ALT+Q Làm việc với tài liệu quan điểm khác Từ cung cấp số quan điểm khác của tài liệu Mỗi lần xem làm cho dễ dàng để làm cơng việc nhất định Ví dụ: chế độ đọc cho phép bạn để trình bày hai trang tài liệu bên cạnh, sử dụng chuyển hướng mũi tên để di chuyển đến trang / Chuyển sang góc nhìn khác cua tai liệu Để thực điều Nhấn Chuyển sang chế độ xem đọc ALT + W, F Chuyển sang dạng xem Bố trí In ALT+CTRL+P Chuyển sang dạng xem Dàn ALT+CTRL+O Để chèn ký tự Nhấn đăng ký Ký hiệu thương hiệu ALT+CTRL+T Dấu chấm lửng ALT+CTRL+DẤU CHẤM Dấu mơ trích dẫn đơn CTRL+`(dấu nháy đơn), `(dấu nháy đơn) Dấu nháy đóng CTRL+’ (dấu nháy đơn), ‘ (dấu nháy đơn) Dấu nháy kép CTRL+` (dấu nháy đơn), SHIFT+’ (dấu nháy đơn) Dấu nháy kép CTRL+’ (dấu nháy đơn), SHIFT+’ (dấu nháy đơn) Một nhập mục ENTER (sau bạn nhập vài ký tự của Văn Tự tên nhập mục Văn Tự động Mẹo Màn hình động xuất hiện) Chèn ký tự cách dung mã ký tự Để thực điều Nhấn Chèn ký tự Unicode của mã ký tự Unicode (thập lục phân) xác định Ví dụ, để chèn ký hiệu tiền tệ Mã ký tự, Euro ( ), nhập 20AC, rồi nhấn giữ ALT nhấn ALT+X X Tìm mã ký tự Unicode của ký tự chọn ALT+X Chèn ký tự ANSI của mã ký tự ANSI (thập phân) ALT+mã ký tự xác định Ví dụ, để chèn ký hiệu tiền tệ Euro, (trên bàn phím nhấn giữ ALT nhấn 0128 bàn phím số số) Chen sửa đơi tương Chèn đối tượng o o Nhấn ALT, N, J, rồi nhấn J để mơ hộp thoại Đối tượng Thực thao tác sau Nhấn MŨI TÊN X́NG để chọn kiểu đối tượng, rời nhấn ENTER để tạo đối tượng Nhấn CTRL+TAB để chuyển đến tab Tạo từ Tệp, nhấn TAB, rồi nhập tên tệp của đối tượng bạn muốn chèn duyệt đến tệp Sửa đới tượng Đặt tro bên trái đối tượng tài liệu của bạn, chọn đối tượng cách nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI Nhấn SHIFT+F10 Nhấn TAB để tới Tên Đối tượng, nhấn ENTER, rồi nhấn ENTER lần Chèn đồ họa SmartArt Nhấn thả ALT, N, rời nhấn M để chọn SmartArt Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu đồ họa bạn muốn Nhấn TAB, rời nhấn phím mũi tên để chọn đờ họa mà bạn muốn chèn Nhấn ENTER Chèn WordArt Nhấn thả ALT, N, rồi nhấn W để chọn WordArt Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu WordArt bạn muốn, rồi nhấn ENTER Nhập văn bạn muốn Nhấn ESC để chọn đối tượng WordArt rời dùng phím mũi tên để di chuyển đối tượng Nhấn ESC lần để trơ về tài liệu Phôi thư trương Ghi Bạn phải nhấn ALT + M, bấm vào thư, sử dụng phím tắt bàn phím Thực phới thư Để thực điều Nhấn Xem trước phối thư ALT+SHIFT+K Phối tài liệu ALT+SHIFT+N Để thực điều Nhấn In tài liệu phối ALT+SHIFT+M Sửa tài liệu liệu phối thư ALT+SHIFT+E Chèn trường phối ALT+SHIFT+F Lam việc với trương Để thực điều Nhấn Chèn trường NGÀY ALT+SHIFT+D Chèn trường LISTNUM ALT+CTRL+L Chèn trường TRANG ALT+SHIFT+P Chèn trường THỜI GIAN ALT+SHIFT+T Chèn trường trống CTRL+F9 Cập nhật thông tin nối kết tài liệu nguồn Microsoft Word CTRL+SHIFT+F7 Cập nhật trường chọn F9 Hủy nối kết trường CTRL+SHIFT+F9 Chuyển đổi mã trường chọn kết của SHIFT+F9 Chuyển đổi tất mã trường kết ALT+F9 của chúng Chạy GOTOBUTTON MACROBUTTON ALT+SHIFT+F9 từ trường hiển thị kết trường Đi tới trường F11 Đi tới trường trước SHIFT+F11 Khóa trường CTRL+F11 Mơ khóa trường CTRL+SHIFT+F11 Để thực điều Nhấn Thanh Ngôn ngữ Thiết lập hiệu đinh ngơn ngữ Mỗi tài liệu có ngơn ngữ mặc định, thường ngôn ngữ mặc định hệ điều hành máy tính của bạn Nhưng tài liệu của bạn chứa từ cụm từ ngơn ngữ khác, ý tương tốt để cài ngơn ngữ hiệu đinh cho từ Điều khơng chỉ làm cho có thể kiểm tra tả ngữ pháp cho cụm từ, làm cho có thể cho cơng nghệ trợ giúp đọc hình để xử lý chúng Để thực điều Nhấn Mơ hộp thoại Thiết lập ngôn ngữ hiệu đinh ALT + R, U, L Xem xét danh sách cách ngơn ngữ MŨI TÊN X́NG Thiết lập mặc định ngơn ngữ ALT + R, L Bật cách nhập đơng biên tập Để thực điều Nhấn Bật tắt Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) Tiếng Nhật bàn phím 101 ALT+~ Bật Triều tiên đầu vào phương pháp biên tập viên (IME) 101 bàn phím bật Tắt ALT Phải Bật Trung Quốc đầu vào phương pháp biên tập viên (IME) 101 bàn phím bật Tắt CTRL+PHÍM CÁCH Tham chiêu phím chưc Hàm chức Để thực điều Nhấn Nhận Trợ giúp ghé thăm Office.com F1 Di chuyển văn đồ họa F2 Lặp lại hành động sau F4 Để thực điều Nhấn Chọn lệnh Đi Tới (tab Trang Đầu) F5 Đi tới khung ngăn F6 Chọn lệnh Chính tả (tab Xem lại) Phím F7 Mơ rộng vùng chọn F8 Cập nhật trường chọn F9 Hiện Mẹo Phím tắt F10 Đi tới trường F11 Chọn lệnh Lưu Như F12 Phím SHIFT + chức Để thực điều Nhấn Khơi động Trợ giúp phù hợp với ngữ cảnh hiển thị SHIFT+F1 định dạng Sao chép văn SHIFT+F2 Thay đổi thành chữ hoa chữ thường SHIFT+F3 Lặp lại hành động Tìm Đi Tới SHIFT+F4 Chuyển đến thay đổi cuối SHIFT+F5 Đi tới khung ngăn trước (sau nhấn F6) SHIFT+F6 Chọn lệnh Từ điển đồng nghĩa (tab Xem lại, nhóm Soát lỡi) SHIFT+F7 Giảm kích thước vùng chọn SHIFT+F8 Chuyển đổi mã trường kết của SHIFT+F9 Hiển thị menu lối tắt SHIFT+F10 Đi tới trường trước SHIFT+F11 Để thực điều Nhấn Chọn lệnh Lưu SHIFT+F12 Phím CTRL + chức Để thực điều Nhấn Bung rộng thu gọn ruy-băng CTRL+F1 Chọn lệnh Xem trước Bản in CTRL+F2 Cắt vào Spike CTRL+F3 Đóng cửa sổ CTRL+F4 Đi tới cửa sổ CTRL+F6 Chèn trường trống CTRL+F9 Phóng to cửa sổ tài liệu CTRL+F10 Khóa trường CTRL+F11 Chọn lệnh Mơ CTRL+F12 Phím CTRL + SHIFT + chức Để thực điều Nhấn Chèn nội dung của Spike CTRL+SHIFT+F3 Sửa thẻ đánh dấu CTRL+SHIFT+F5 Đi tới cửa sổ trước CTRL+SHIFT+F6 Cập nhật thơng tin nối kết tài CTRL+SHIFT+F7 liệu nguồn Word 2013 Mơ rộng vùng chọn khối CTRL+SHIFT+F8, rời nhấn phím mũi tên Hủy nối kết trường CTRL+SHIFT+F9 Mơ khóa trường CTRL+SHIFT+F11 Để thực điều Nhấn Chọn lệnh In CTRL+SHIFT+F12 Phím ALT + chức Để thực điều Nhấn Đi tới trường ALT+F1 Tạo Khối Dựng ALT+F3 Hãy Word 2013 ALT+F4 Khơi phục kích thước cửa sổ chương trình ALT+F5 Di chủn từ hộp thoại mơ lùi về mẫu tài liệu, dành cho hộp thoại hỗ trợ hành vi ALT+F6 Tìm lỗi tả lỗi ngữ pháp ALT+F7 Chạy macro ALT+F8 Chuyển đổi tất mã trường kết của chúng ALT+F9 Hiển thị ngăn tác vụ Vùng chọn Khả hiển thi ALT+F10 Hiển thị mã Microsoft Visual Basic ALT+F11 Phím ALT + SHIFT + chức Để thực điều Nhấn Đi tới trường trước ALT+SHIFT+F1 Chọn lệnh Lưu ALT+SHIFT+F2 Hiển thị ngăn tác vụ Nghiên cứu ALT+SHIFT+F7 Chạy GOTOBUTTON MACROBUTTON từ ALT+SHIFT+F9 trường hiển thị kết trường Hiển thị menu thông báo cho hành động ALT+SHIFT+F10 sẵn dùng Để thực điều Nhấn Chọn nút Mục Lục chứa Mục Lục ALT+SHIFT+F12 chứa hoạt Phím CTRL + ALT + chức Để thực điều Nhấn Hiển thị Thông tin Hệ thống Microsoft CTRL+ALT+F1 Chọn lệnh Mơ CTRL+ALT+F2 Ctrl + N Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + X Ctrl + Ctrl + F Ctrl + H Ctrl + P Ctrl + Z hoàn trả tình Ctrl + Y phục hội Ctrl + F4, Ctrl + W, tạo O S mở Lưu tài liệu tài liệu tài liệu C chép văn cắt nội dung chọn V dán văn bật hộp thoại tìm kiếm bật hộp thoại thay Bật hộp thoại in ấn trạng văn trước thực lệnh cuối trạng văn trước thực lệnh Ctrl + Z Alt + F4 đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word Chọn văn đối tượng Phím tắt Chức Shift + > chọn ký tự phía sau Shift + chọn từ phía sau Ctrl + Shift + Dùng mục Ctrl + Shift + ” lục tự động Chép giá trị ô phía vào vị trí trỏ ô hành Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ Ctrl + ’ Chép giá trị phía vào vị trí trỏ ô hành Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ Ctrl + A Hiển thị Formula Palette sau nhấp tên hàm vào công thức Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl + Shift + A Chèn dấu ( ) đối số hàm sau nhập tên hàm vào công thức Ctrl+B Bật/tắt chữ đậm Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell menu Format Ctrl+I Bật/tắt chữ nghiêng Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General Ctrl+U Bật/tắt chữ gạch chân đơn Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân Ctrl+M Lùi đoạn văn vào tab (mặc Ctrl + Shift + % định 1,27cm) Định dạng số kiểu Percentage (khơng có chữ số thập phân) Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân Ctrl+T Lùi dòng khơng phải Ctrl + Shift + # dòng đầu đoạn văn vào tab Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm Ctrl+Shift+T Lùi dòng khơng phải Ctrl + Shift + ? dòng đầu đoạn văn lề tab Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân Ctrl+A Lựa chọn (bơi đen) tồn nội dung file Ctrl + Shift + & Thêm đường viền ngồi Ctrl+F Tìm kiếm ký tự Ctrl + Shift + – Bỏ đường viền Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số Ctrl + B Bật tắt chế độ đậm, khơng đậm Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự Ctrl + I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng Ctrl+K Tạo liên kết (link) Ctrl + U Bật tắt chế độ gạch Ctrl+] Tăng cỡ chữ Ctrl + Bật tắt chế độ gạch không gạch Ctrl+[ Giảm cỡ chữ Ctrl + Ẩn dòng Ctrl+W Đóng file Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn Ctrl+Q Lùi đoạn văn sát lề (khi dùng tab) Ctrl+Shift+> Tăng cỡ chữ Ctrl+Shift+< Giảm cỡ chữ Ctrl+F2 Xem hình ảnh nội dung file trước in Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window Ctrl+ (enter) Ngắt trang Ctrl+Home Về đầu file Ctrl+End Về cuối file Alt+Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc Start+D Chuyển hình Desktop Start+E Mở cửa sổ Internet Explore, My computer Ctrl+Alt+O Cửa sổ MS word dạng Outline Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word dạng Normal Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word dạng Print Layout Ctrl+Alt+L Đánh số ký tự tự động Ctrl+Alt+F Đánh ghi (Footnotes) chân trang Ctrl+Alt+D Đánh ghi dòng trỏ Ctrl+Alt+M Đánh thích (nền màu vàng) di chuyển chuột đến xuất thích F4 Lặp lại lệnh vừa làm Ctrl+Alt+1 Tạo heading Ctrl+Alt+2 Tạo heading Ctrl+Alt+3 Tạo heading Alt+F8 Mở hộp thoại Macro Ctrl+Shift++ Bật/Tắt đánh số (x2) Ctrl++ Bật/Tắt đánh số (o2) Ctrl+Space (dấu cách) Trở định dạng font chữ mặc định Esc Bỏ qua hộp thoại Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu khơng nên chuyển) Alt+F10 Phóng to hình (Zoom) Alt+F5 Thu nhỏ hình Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị hình Tab Dãn cách khoảng đưa xuống cấp hệ thống đánh số numbering Shift+Tab Đưa lên cấp cha hệ thống đánh số numbering Shift+F3 Chuyển đổi chữ hoa chữ thường Print Screen Chụp tồn hình hiển thị Ngồi để sử dụng Menu bạn kết hợp phím Alt + ký tự gạch chân xử lý văn nhanh chóng, hiệu khơng tổ hợp phím tắt ... văn * Phím Tắt Trong Word Sao Chép Định Dạng Văn Bản Ctrl + Shift + C: Sao chép đoạn văn có định dạng cần chép Ctrl + Shift + V: Dán định dạng chép vào vùng liệu chọn * Phím Tắt Trong Word Giúp... Mũi tên xuống: Di chuyển trỏ chuột xuống dòng Các phím tắt thường xun sử dụng Word Bảng liệt kê hầu hết phím tắt thường sử dụng Microsoft Word Để thực điều Nhấn Đi đến “Cho tơi biết ALT+Q... dụ H2O * Phím Tắt Trong Word Khi Làm Việc Trên Các Bảng Biểu Tab: Di chuyển chọn nội dung ô bảng biểu tạo dòng cuối bảng Shift + Tab: Di chuyển trỏ chuột tới nội dung liền kề Shift + phím mũi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp phím tắt trong word, Tổng hợp phím tắt trong word, Ctrl + Shift + N

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay