HỆ THỐNG lý THUYẾT vật lý 12

30 28 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:28

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu TĨM TẮT LÍ THUYẾT VẬT 12 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ HỆ THỐNG SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG LÍ THUYẾT VẬT 12 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - Tài liệu dành cho học sinh lớp 12, luyện thi THPT quốc gia - Nội dung sưu tầm, biên soạn theo tinh thần kì thi THPT quốc gia http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời 0) Vị trí biên x =  A: v = 0; |a| = amax = 2A; Wđ = 0; Wt = Wtmax; chọn t = x = A  = 0; chọn t = x = - A  = π  2 A A A v Vị trí x =  : |v| = m ax ; Wđ = 3Wt; chọn t = x =  =  ; x = -  =  (v > 3 2 2  < 0; v <  > 0)  v A A A Vị trí x =  : |v| = m ax ; Wđ = Wt; chọn t = x =  =  ; x =  = 2 2 3  v  5 A A A Vị trí x =  : |v| = m ax ; Wđ = Wt; t = x =  =  ; x =  =  6 2 2 + Đọc, tính số liệu dao động điều hoà đồ thị: - Biên độ A: giá trị cực đại x theo trục Ox T - Chu kì T: khoảng thời gian hai thời điểm gần mà x = |x| = A 2 - Tần số góc, tần số:  = ;f= T T   - Pha ban đầu : x0 = x tăng t tăng  = - ; x0 = x giảm t tăng  = ; x0 = A  2 A  A  = 0; x0 = - A  = ; x0 = x tăng t tăng  = - ; x0 = x giảm t tăng = ; 3 A 2 2 A A x0 = - x tăng t tăng  = ; x0 = - x giảm t tăng  = ; x0 = x tăng t 3 2 A A    tăng  = - ; x0 = x giảm t tăng  = ; x0 = x tăng t tăng  = - ; x0 2 4 A  = x giảm t tăng  = Ví dụ đồ thị hình vẽ ta có: + Những cặp lệch pha (x, v hay v, a) thỏa mãn công thức elip: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời vkhí + Khi truyền từ mơi trường sang mơi trường khác tốc độ truyền sóng thay đổi, bước sóng thay đổi tần số (chu kì, tần số góc) sóng khơng thay đổi + Trong truyền sóng, pha dao động truyền phần tử môi trường không truyền mà dao động quanh vị trí cân + Bước sóng : khoảng cách hai phần tử sóng gần phương truyền sóng dao động v pha Bước sóng quãng đường mà sóng truyền chu kỳ:  = vT = f Công thức v + Liên hệ vận tốc, chu kì, tần số bước sóng:  = vT = f + Năng lượng sóng: W = m2A2 + Tại nguồn phát O phương trình sóng uO = acos(t + ) phương trình sóng điểm M ( OM = x) x OM phương truyền sóng là: uM = acos(t +  - 2 ) = acos(t +  - 2 )   http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời U1: máy tăng áp; N2 < N1  U2 < U1: máy hạ áp + Công dụng máy biến áp: Dùng để thay đổi điện áp dòng điện xoay chiều Sử dụng việc truyền tải điện để giảm hao phí đường dây truyền tải Sử dụng máy hàn điện, nấu chảy kim loại (cần sử dụng cường độ dòng điện lớn) + Các nguyên nhân gây hao phí máy biến áp cách khắc phục: - Tổng hao hiệu ứng Jun – Len xơ hai cuộn dây Khắc phục cách dùng dây đồng có tiết diện lớn để giảm điện trở cuộn dây - Tổn hao dòng Fu-cơ lõi sắt Khắc phục cách ghép nhiều sắt mỏng cách điện với để làm lõi biến áp - Tổn hao tượng từ trễ lõi sắt Khắc phục cách dùng thép kĩ thuật (tôn silic) có chu trình từ trễ hẹp để làm lõi Công thức điện áp nơi cung cấp, R =  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 16 Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG lý THUYẾT vật lý 12 , HỆ THỐNG lý THUYẾT vật lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay