HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VẬT LÝ 2018 ĐỖ NGỌC HÀ

10 94 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:28

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CHUYÊN ĐỀ: DAO ĐỘNG CƠ   TRỤC PHÂN BỐ THỜI GIAN 2  3  5  A A A    T 12 T 24  A A O T 12 T 24 A 2 T 12 A T 24 T 24 A T 12 x http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  5   3   2        QUÃNG ĐƯỜNG NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT TRONG THỜI GIAN Δt T t t   → S max  2A sin S  2A   cos T T   T T T   Trường hợp 2: t  , tách: t  n  t ,  t     S max / min( t )  n.2A  S max/min( t ') 2 2   Trường hợp 1: t  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG  Các đại lượng dao động x, v, a, F:     Biểu thức li độ: x  Acos  t    Biểu thức vận tốc: v  x'  A cos  t      Biểu thức gia tốc: a  v'  x''   Acos  t      Biểu thức lực kéo về: F  ma  m Acos  t      → Quan hệ biên: xmax = A; vmax = ωA; amax = ω A; Fmax = mω2A 2 2  x   v   v   a  → Quan hệ pha:     1;      ; F  ma  m x x v v a  max   max   max   max   Năng lượng dao động: 1  Thế Wt  m2 x  Động W®  mv 2 Động năng, biến thiên tuần hồn với tần số gấp đơi tần số vật dao động chu kì nửa! 1 A  Cơ W  W®  Wt  m2 A  mv 2max → Công thức liên hệ: W®  nWt  x   2 n 1  Liên hệ đáng ý khác:  Tốc độ trung bình chu kì vtb(T) tốc độ cực đại vmax vật dao động: v tb  T    Cứ sau khoảng thời gian ngắn 4A 2A 2v max   T   T vật lại có Wđ = Wt |Facebook: Đỗ Ngọc SĐT: 0168.5315.249| Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời vchàm > vtím CÁC MƠ HÌNH TÁN SẮC ÁNH SÁNG Đỏ K.khí K.khí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Đỏ H2O H2O Đỏ Tím CÁC LOẠI QUANG PHỔ Định nghĩa Nguồn phát Đặc điểm Quang Phổ Liên Tục Gồm dải có màu liền cách liên tục từ đỏ đến tím Do chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn phát bị nung nóng Quang phổ liên tục khơng phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn phát sáng Quang phổ liên tục chất khác nhiệt độ giống phụ thuộc nhiệt độ chúng GIAO THOA KHE Y-ÂNG Tím Tím Quang Phổ Vạch Phát Xạ Là quang phổ chứa vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Do chất khí (hơi) áp suất thấp bị kích thích phát Quang phổ vạch nguyên tố khác khác số lượng vạch, vị trí độ sáng vạch Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ đặc trưng nguyên tố  Đặc điểm vân sáng, vân tối d1   d  d1  k Điểm có vân sáng bậc k  S1   xs  k.i d2  d  d1   k  0,5   a Điểm có vân tối thứ k  D   x t   k  0,5 i  Số vân sáng hay vân tối trường giao thoa PQ S2 x P k.i xQ : Bpt xác định số vân sáng ; xp v xQ l to ca P Q x P  xM  xQ   x P   k  0,5 i  x Q : Bpt xác định số vân tối |Facebook: Đỗ Ngọc SĐT: 0168.5315.249| Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời phản ứng toả lượng → Nếu W < phản ứng thu lượng  Đối với phản ứng hạt nhân sản phẩm không sinh hạt e+ e-, không kèm theo tia γ W = (mtrước - msau).c2 = (∆msau - ∆mtrước) c2 = Wlk-sau - Wlk-trước = Ksau - Ktrước  Dạng bài: A đứng yên vỡ thành hai hạt B C (A → B + C) A Lưu ý quan trọng giải bài: m v K  B  C  C pB  mB v B pC  mC v C mC v B K B B C http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  W   mA  mB  mC  c2  KB  KC  Dạng bài: Đạn A bay vào bia B sinh C D (A + B → C + D) Lưu ý quan trọng giải bài: Rút quan hệ pA, pC pD từ hình vẽ Nhớ p  2mK để biến đổi quan hệ pC = mC.vC pA = mA.vA  W   m A  mB  m C  m D  c  K C  K D  K A  AZY PHÓNG XẠ: AZ X  Thời điểm t = pD = mD.vD Số hạt chất phóng xạ lại (X) N0 N X  N Thời điểm t >  t T  N e t Số hạt bị phóng xạ (Y) N Y  N0  N0  t T  N0  N0 et t NY  T   et  NX Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI SẮP TỚI |Facebook: Đỗ Ngọc SĐT: 0168.5315.249| Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VẬT LÝ 2018 ĐỖ NGỌC HÀ, HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VẬT LÝ 2018 ĐỖ NGỌC HÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay