Điều tra, nghiên cứu về hành vi tiêu dùng sữa của người tiêu dùng về sản phẩm sữa tươi Vinamilk tại hệ thống siêu thị BigC

11 67 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:12

Điều tra, nghiên cứu về hành vi tiêu dùng sữa của người tiêu dùng về sản phẩm sữa tươi Vinamilk tại hệ thống siêu thị BigC.LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay đất nước chúng ta đang đổi mới, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam được các nước trong khu vực và thế giới đánh giá cao. Đó chính là nền móng vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Điều này cho thấy đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu về tiêu dùng hàng hóa dịch vụ ngày càng được nâng cao. Các mặt hàng giàu chất dinh dưỡng ngày càng được chú ý đến nhiều hơn từ đó hành vi tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi. Một trong những mặt hàng được chú trọng tại thời điểm hiện nay chính là sữa.Thương hiệu có thể coi là “Anh cả” trên thị trường sữa Việt Nam đó chính là Vinamilk với sự ra đời từ năm 1976. Trải qua thời gian phát triển 40 năm, có thể nói hương vị cũng như hình ảnh về sữa Vinamilk đã đi sâu vào trong tâm thức của mọi người, tuy nhiên nhu cầu , hành vi của người tiêu dùng về sữa Vinamilk không phải là không có sự thay đổi. Chính vì vậy nhóm 3 chọn đề tài “Điều tra, nghiên cứu về hành vi tiêu dùng sữa của người tiêu dùng về sản phẩm sữa tươi Vinamilk tại hệ thống siêu thị BigC” nhằm thu thập thông tin tìm hiểu về nhu cầu cũng như hành vi, thái độ của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm. Nhóm 3 sẽ xây dựng phương án điều tra cho đề tài này.I.Cơ sở lí luận về phương án điều tra thống kê1.Mục đích điều tra Bất kì một hiện tượng kinh tếxã hội nào cũng đều có thể xem xét, quan sát trên nhiều khía cạnh khác nhau, mỗi một khía cạnh sẽ cho ta những kết luận khác nhau về hiện tượng. Vì vậy trước khi điều tra phải xác định cuộc điều tra này nhằm tìm hiểu vấn đề gì, phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu nào. Đó chính là mục đích của cuộc điều tra. Mục đích điều tra còn là căn cứ quan trọng xác định đối tượng và đơn vị điều tra, xây dựng kế hoạch và đơn vị điều tra. Vì vậy việc xác định rõ và đúng mục đích điều tra là cơ sở quan trọng cho việc thu thập số liệu ban đầu một cách đầy đủ, hợp lí đáp ứng yêu cầu đặt ra. Bất cứ một hiện tượng nào khi nghiên cứu cũng được tìm hiểu ở nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên trong thống kê thì không thể và không nhất thiết phải điều tra toàn bộ các khía cạnh của sự vật hiện tượng mà chỉ nên tập trung khảo sát những khía cạnh có liên quan trực tiếp, phục vụ yêu cầu nghiên cứu. Căn cứ để xác định mục đích điều tra thường là những nhu cầu thực tế cuộc sống, nhu cầu hoàn chỉnh lí luận,… những nhu cầu này biểu hiện trực tiếp bằng các yêu cầu, đề nghị, mong muốn của cơ quan chủ quản.2.Đối tượng điều tra và đơn vị điều tra 2.1. Đối tượng điều tra Đối tượng điều tra là tổng thể các đơn vị thuộc hiện tượng nghiên cứu có các dữ liệu cần thiết khi tiến hành điều tra. Xác định đối tượng điều tra là xác định xem những đơn vị tổng thể nào thuộc phạm vi điều tra, cần được thu thập thông tin. Ví dụ: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường NGUN LÍ THỐNG KÊ LỜI NĨI ĐẦU Ngày đất nước đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam nước khu vực giới đánh giá cao Đó móng vững cho phát triển đất nước Điều cho thấy đời sống người dân ngày cải thiện, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa dịch vụ ngày nâng cao Các mặt hàng giàu chất dinh dưỡng ngày ý đến nhiều từ hành vi tiêu dùng có nhiều thay đổi Một mặt hàng trọng thời điểm sữa Thương hiệu coi “Anh cả” thị trường sữa Việt Nam Vinamilk với đời từ năm 1976 Trải qua thời gian phát triển 40 năm, nói hương vị hình ảnh sữa Vinamilk sâu vào tâm thức người, nhiên nhu cầu , hành vi người tiêu dùng sữa Vinamilk khơng phải khơng có thay đổi Chính nhóm chọn đề tài “Điều tra, nghiên cứu hành vi tiêu dùng sữa người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi Vinamilk hệ thống siêu thị BigC” nhằm thu thập thơng tin tìm hiểu nhu cầu hành vi, thái độ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Nhóm xây dựng phương án điều tra cho đề tài I Cơ sở lí luận phương án điều tra thống kê Mục đích điều tra - Bất kì tượng kinh tế-xã hội xem xét, quan sát nhiều khía cạnh khác nhau, khía cạnh cho ta kết luận khác tượng trước điều tra phải xác định điều tra nhằm tìm hiểu vấn đề gì, phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu Đó mục đích điều tra - Mục đích điều tra quan trọng xác định đối tượng đơn vị điều tra, xây dựng kế hoạch đơn vị điều tra việc xác định rõ mục đích điều tra sở quan trọng cho việc thu thập số liệu ban đầu cách đầy đủ, hợp lí đáp ứng yêu cầu đặt - Bất tượng nghiên cứu tìm hiểu nhiều góc độ khác Tuy nhiên thống kê khơng thể khơng thiết phải điều tra tồn khía cạnh vật tượng mà nên tập trung khảo sát khía cạnh có liên quan trực tiếp, phục vụ yêu cầu nghiên cứu - Căn để xác định mục đích điều tra thường nhu cầu thực tế sống, nhu cầu hồn chỉnh lí luận,… nhu cầu biểu trực tiếp yêu cầu, đề nghị, mong muốn quan chủ quản Đối tượng điều tra đơn vị điều tra 2.1 Đối tượng điều tra - Đối tượng điều tra tổng thể đơn vị thuộc tượng nghiên cứu có liệu cần thiết tiến hành điều tra Xác định đối tượng điều tra xác định xem đơn vị tổng thể thuộc phạm vi điều tra, cần thu thập thông tin dụ: nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên trường ĐH Thương Mại Mục đích điều tra nhằm thu thập liệu phản ánh kết học tập sinh viên từ 1-3 học kì gần yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập Các liệu khác có liên quan đến sinh viên khơng cần thu thập như: sinh viên quê đâu, thứ mấy… Trong VD trên, đối tượng điều tra sinh viên học học kì gần trường ĐH Thương Mại - Xác định đối tượng điều tra giúp xác định số đơn vị điều tra, tránh nhầm lẫn thu thập liệu Muốn xác định xác đối tượng điều tra, mặt phải dựa vào phân tích lý luận, mặt khác nêu lên tiêu chuẩn phân biệt tượng nghiên cứu với tượng liên quan, phân biệt đơn vị tổng thể với đơn vị tổng thể khác VD: dụ trên, tiêu chẩn đưa sinh viên trường ĐH Thương Mại học khác với học, học quy khơng phải hệ vừa học vừa làm 2.2 Đơn vị điều tra Đơn vị điều tra là đơn vị cá biệt thuộc đối tượng điều tra điều tra thực tế Trong điều tra toàn số đơn vị điều tra số đơn vị thuộc đối tượng điều tra Trong điều tra khơng tồn bộ,thì số đơn vị điều tra đơn vị chọn từ tổng số đơn vị thuộc đối tượng điều tra Đơn vị điều tra nơi phát sinh tài liệu ban đầu, điều tra viên cần đến để thu thập điều tra Đơn vị điều tra để tiến hành tổng hợp liệu, phân tích dự báo thống kê cần thiết Tùy thuộc vào mục đích đối tượng điều tra mà đơn vị điều tra xác định khác Như vậy, muốn xác định đối tượng điều tra phải trả lời câu hỏi “điều tra ai?”, việc xác định đơn vị điều tra trả lời câu hỏi “điều tra đâu?” Trong số trường hợp đơn vị điều tra đối tượng điều tra trùng dụ: điều tra dân số, đơn vị điều tra gia đình người dân; điều tra sản xuất kinh doanh rau an tồn đơn vị điều tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nơng dân người dân có sản xuất kinh doang rau an toàn Cần phân biệt đơn vị điều tra đơn vị tổng thể Đơn vị tổng thể phần tử, đơn vị cấu thành tượng mà qua ta xác định quy mô tổng thể Việc xác định số đơn vị tổng thể liên quan đến việc lập phương án điều tra, chọn phương án điều tra ước lượng kinh phí để điều tra… việc xác định số đơn vị điều tra liên quan đến việc tổ chức ghi chép, đăng kí tài liệu, phân bổ cán bộ… Thời điểm, thời kì điều tra -Thời điểm điều tra: Mốc thời gian xác định để thống đăng ký liệu cho toàn đơn vị điều tra VD: Thời điểm điều tra dân số năm 1999 giời ngày tháng 04 năm 1999 Xác định thời điểm điều tra xác định cụ thể giời, ngày để thống đăng ký giữ liệu nhằm nghiên cứu trạng thái tượng thời điểm Tùy theo tính chất, đặc điểm cảu tượng nghiên cứu mà xác định thời điểm điều tra Tuy nhiên, xác định thời điểm điều tra người ta thường chọn thời điểm mà tượng biến động gắn với kế hoạch địa phương VD: Điều tra thị trường áo bơi VN khơng thể chọn áo mùa đơng -Thời kỳ điều tra: Khoảng thời gian xác định để thống đăng ký liệu đơn vị diều tra suốt khoảng thời gian đó( ngày, tuần, tháng, tháng, ) VD:Điều tra số người phạm luật giao thông đường tháng địa phương Thời kỳ điều tra dài hay ngắn hạn phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu -Thời hạn điều tra: Là thời gian dành cho việc đăng ký thu thập tất liệu điều tra, tính từ bắt đầu kết thúc tồn công việc thu thập liệu VD: Điều tra dân số, thời hạn điều tra vòng 10 ngày Như vậy, thời hạn điều tra dài hay ngắn phụ thuộc vào quy mơ, tính chất phức tạp tượng, nội dung nghiên cứu lực lượng tham gia, không nên dài Nội dung phiếu điều tra Để thực nghiên cứu hành vi tiêu dùng người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi siêu thị bigC cần xác định nội dung cần thu thập thơng tin là: thói quen, cách sử dụng, hài lòng sản phẩm tại, động lực rào cản sử dụng sữa tươi, hương vị kết hợp, đánh giá thương hiệu, thông tin cá nhân khách hàng Mỗi nội dung diều tra cần cụ thể hóa điều tra khía cạnh Như vậy, diễn tiến bảng câu hỏi có có bước nhảy, người sử dụng sản phẩm sữa tươi vinamilk trả lời câu hỏi riêng, người không tiêu dùng dẫn dắt tới câu hỏi thích hợp Lập kế hoạch phương án nghiên cứu -Xác định vấn đề điều tra, nghiên cứu -Lập kế hoạch điều tra thu thập liệu -Thu thập liệu thực tế - Xử lý tổng hợp công bố kết điều tra II Xây dựng phương án điều tra thống kê thực tiễn Mục đích điều tra Thu thập liệu phản ánh hành vi tiêu dùng sữa người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi Vinamilk hệ thống siêu thị BigC nhằm thu thập thông tin tìm hiểu nhu cầu hành vi, thái độ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Đối tượng đơn vị điều tra - Đối tượng điều tra :là người tiêu dùng mua sữa tươi vinamilk hệ thống siêu thị BigC - Phạm vị điều tra : toàn người tiêu dùng mua sữa tươi vinamilk hệ thống siêu thị BigC - Đơn vị điều tra : người tiêu dùng mua sữa tươi vinamilk hệ thông siêu thị BigC Thời điểm, thời kỳ điều tra - Thời điểm điều tra Thời gian thống điểm xuất phát ghi chép thu thập tài liệu hàng vi tiêu dùng sữa vinamilk hệ thống siêu thị bigC ngày 20/3/2016 Những tiêu thu thập theo thời điểm lấy thông tin theo số liệu thực tế số đầu năm cuối năm 2011 - Thời kỳ điều tra : Những tiêu thu thập theo thời kỳ lấy thơng tin vòng năm tính đến hết ngày 31/12/2015 Thời gian điều tra: Thực điều tra thu thập số liệu tiêu dùng sữa vinamilk hệ thống BigC ngày 20/3/2016 - Thời gian thu thập thông tin 20 ngày kể từ ngày 20/3/2016 Nội dung thiết lập phiếu điều tra 4.1 Nội dung phiếu điều tra Để thực nghiên cứu hành vi tiêu dùng người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi siêu thị bigC cần xác định nội dung cần thu thập thơng tin là: thói quen, cách sử dụng, hài lòng sản phẩm tại, động lực rào cản sử dụng sữa tươi, hương vị kết hợp, đánh giá thương hiệu, thông tin cá nhân khách hàng Mỗi nội dung diều tra cần cụ thể hóa điều tra khía cạnh Như vậy, diễn tiến bảng câu hỏi có có bước nhảy, người sử dụng sản phẩm sữa tươi vinamilk trả lời câu hỏi riêng, người không tiêu dùng dẫn dắt tới câu hỏi thích hợp 4.2 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ SP SỮA VINAMILK Xin chào anh /chị ,chúng thực thăm dò hành vi người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi Vinamilk, để nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu hành vi, thái độ tiêu dùng sử dụng sản phẩm Rất mong nhận ý kiến anh/chị để chúng tơi hồn thành tốt đề tài THÔNG TIN CÁ NHÂN Họvàtên: Giới tính: Sốđiệnthoại: Email (nếucó): PHẦN CÂU HỎI CHI TIẾT: Anh /chị vui lòng cho biết độ tuổi ? a.Dưới 12 tuổi b.Từ 12 đến 25 tuổi c Từ 25 đến 50 tuổi d Trên 50 tuổi Anh /chị vui lòng cho biết nghề nghiệp tại? a Học sinh/sinh viên b Công nhân viên c Quản lý d Khác 3/Mức tiêu dùng sản phẩm sữa anh/chị tuần bao nhiêu: a 200ml b Từ 200ml -400ml c Từ 400ml-600ml d Trên 600 ml e khác Bạn thích sử dụng sản phẩm sữa loại nào: a Socola b dâu c có đường d không đường e Khác: Hiện Anh/chị có sử dụng sản phẩm sữa tươi Vinamilk khơng: a Có ( tiếp tục trả lời câu hỏi số đến câu hỏi ) b Không( chuyển sang câu hỏi số Anh chị sử dụng sản phẩm sữa tươi vinamilk nào: a Để nhiệt độ thường b Để lạnh c Khác Anh/Chịbiết đến thương hiệu sữa Vinamilk qua phương tiện nào: a phương tiện truyền thông đại chúng b bạn bè, người thân c.khác Yếu tố ảnh hưởng tới định mua sữa vinamilk anh/chị: a thương hiệu b giá c mẫu mã d hương vị e khác 7.Anh/Chị có hài lòng với chất lượng sản phẩm sữa tươi Vinamilk khơng vàtrong tương lai anh chị có ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm sữa tươi Vinamilk khơng: a Có b Khơng.vì lý khiến anh/chị khơng sử dụng sản phẩm sữa tươi vinamilk: a Giá b Hương vị c Mẫu mã, bao bì d thương hiệu d khác Khi mua sữa tươi yếu tố anh/chị thường quan tâm? (có thể chọn nhiều đáp án) a Giá b Chất lượng c Thương hiệu d Mẫu mã, bao bì e Khác 10 Anh chị thường hay mua sản phẩm sữa tươi đâu: a siêu thị b cửa hàng tạp hóa c đại lý sữa e.khác 11 Nếu Vinamilk khắc phục nhược điểm anh/chị có sẵn sàng sử dụng sản phẩm sữa tươi hãng không: a có b khơng.vì CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA ANH /CHỊ CHÚC ANH CHỊ CÓ MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH! Lập kế hoạch phương án điều tra 5.1 Loại điều tra Để thực nghiên cứu đề tài thốngHành vi tiêu dùng sữa người tiêu dùng sản phẩm sữa Vinamilk hệ thống siêu thi BigC , Nhóm thực điều tra chọn mẫu.Số lượng mẫu chọn 1000 người tiêu dùng hệ thống siêu thị BigC 5.2 Phương pháp thu thập thông tin Thu thập thông tin theo phương pháp: Phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin đơn vị điều tra, điều tra viên trực tiếp đến đơn vị điều tra để thu thập thông tin phiếu điều tra Điều tra viên trực tiếp đến siêu thị BigC gặp người tiêu dùng ,giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung thu thập,tính tốn số liệu để ghi vào phiếu điều tra Để thực thuận lợi điều tra trực tiếp điều tra viên cần tuyển chọn cán điều tra có kinh nghiệm lĩnh vực điều tra thốngĐiều tra thông qua phát phiếu điều tra, để tự người tiêu dùng điền vào phiếu 5.3 Kế hoạch tiến hành - 10 – 12/03/2016: Chuẩn bị in phương án, phiếu điều tra - 15/03/2016: Lập danh sách đơn vị điều tra - 20/03/2016: Điều tra, thu thập thông tin - 10/04/2016: Nhập tin, xử lý, tổng hợp, biên soạn phân tích kết điều tra bao gồm: Kiểm tra, làm phiếu; Xây dựng hệ biểu tổng hợp kết đầu ra; Xây dựng chương trình nhập tin, xử lý tổng hợp phiếu điều tra; Nhập tin phiếu điều tra; Xử lý, tổng hợp kết điều tra, biên soạn số liệu kết điều tra; Viết báo cáo tổng hợp, phân tích; In ấn số liệu kết điều tra, báo cáo tổng hợp, phân tích Triển khai thu thập số liệu : - Sáng ngày 20/03/2106, thành viên Nhóm chuẩn bị phiếu điều tra, có mặt gian hàng sản phẩm sữa Vinamilk siêu thị BigC - Các thành viên nhóm chào hỏi xin phép vấn trực tiếp khách hàng thông qua phiếu điều tra - Thời gian điều tra dành cho khách hàng phút, ưu tiên lựa chọn khách hàng xem lựa chọn sản phẩm quầy sữa Vinamilk - Trong trình điều tra, thành viên cần theo dõi để giải thích cho khách hàng chỗ khơng hiểu Kết phải ghi chép lưu lại cách xác, trung thực Xử lý tổng hợp công bố kết điều tra : - - Các thành viên tổng hợp lại phiếu điều tra kết vấn điều tra Sau đó, đưa đánh giá nhận xét hành vi tiêu dùng sữa Vinamilk siêu thị BigC dựa tiêu chuẩn tiêu - Công bố kết nhận định đưa Công tác giám sát, kiểm tra, tra: Nhằm bảo đảm chất lượng Điều tra, thành viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực việc giám sát, kiểm tra thường xuyên đột xuất suốt thời gian từ khâu lập bảng kê, tập huấn đến thu thập, tổng hợp nhanh số liệu điều tra địa điểm điều tra lấy mẫu Kết luận Xây dựng phương án điều tra , nghiên cứu hành vi tiêu dùng sữa người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi Vinamilk hệ thống siêu thị BigC nhằm tìm hiểu nhu cầu hành vi, thái độ tiêu dùng sử dụng sản phẩm Điều yêu cầu nhân viên điều tra phải có tác phong làm việc chuyên nghiệp, kịp thời, có tinh thần trách nhiệm cao để thu kết xác theo tiến trình Qua đánh giá, xác định ảnh hưởng to lớn hành vi mua cuả người tiêu dùng để doanh nghiệp có giải pháp kịp thời ... toàn người tiêu dùng mua sữa tươi vinamilk hệ thống siêu thị BigC - Đơn vị điều tra : người tiêu dùng mua sữa tươi vinamilk hệ thông siêu thị BigC Thời điểm, thời kỳ điều tra - Thời điểm điều tra... nhanh số liệu điều tra địa điểm điều tra lấy mẫu Kết luận Xây dựng phương án điều tra , nghiên cứu hành vi tiêu dùng sữa người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi Vinamilk hệ thống siêu thị BigC nhằm tìm... kết điều tra II Xây dựng phương án điều tra thống kê thực tiễn Mục đích điều tra Thu thập liệu phản ánh hành vi tiêu dùng sữa người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi Vinamilk hệ thống siêu thị BigC
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra, nghiên cứu về hành vi tiêu dùng sữa của người tiêu dùng về sản phẩm sữa tươi Vinamilk tại hệ thống siêu thị BigC, Điều tra, nghiên cứu về hành vi tiêu dùng sữa của người tiêu dùng về sản phẩm sữa tươi Vinamilk tại hệ thống siêu thị BigC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay