he thong ly thuyet mon toan lop 12 cho hoc sinh trung binh kha

19 33 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:10

GV : Thân Thị Hạnh Truy cập website www.tailieupro.com nhậnĐẠO thêm HÀM nhiều tài liệu Chuyên đề 1: ỨNG DỤNGđểCỦA http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ VẤN ĐỀ 1: SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Nếu f / (x) > 0, x  (a;b) hàm số f(x) đồng biến khoảng (a;b) Nếu f / (x) < 0, x  (a;b) hàm số f(x) nghịch biến khoảng (a;b) @ Điều kiện cần: Nếu hàm số f(x) đồng biến khoảng (a;b) f / (x)  x  (a;b) Nếu hàm số f(x) nghịch biến khoảng (a;b) f / (x)  x  (a;b) (trong điều kiện đủ đạo hàm hữu hạn điểm thuộc khoảng (a;b) kết luận đúng) @ Phƣơng pháp tìm khoảng đồng biến_nghịch biến hàm số Tìm tập xác định hàm số Tính f '(x) Tìm điểm xi ( i = 1,2,…,n) mà f '(x) = f '(x) khơng xác định Lập bảng xét dấu f '(x) Sử dụng điều kiện đủ để kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến VẤN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ @ Nếu qua điểm x mà f (x ) đổi dấu x điểm cực trị @ Điều kiên đủ: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ @ Để hàm số đạt cực tiểu điểm x x f (x ) f (x ) CHÚ Ý: f (x ) đổi dấu từ dƣơng sang âm qua điểm x @ Để hàm số đạt cực đại điểm x x f (x ) f (x ) x0 CHÚ Ý: f (x ) đổi dấu từ âm sang dƣơng qua điểm x x @ Qui tắc tìm cực trị hàm số Quy tắc Quy tắc 1) Tìm tập xác định 1) Tìm tập xác định 2) Tính f '(x) Giải f '(x) 2) Tính f '(x) Giải f '(x) = tìm nghiệm xi 3) Lập bảng biến thiên Kết luận 3) Tính f ''(x) f ''(x i ) Kết luận http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ VẤN ĐỀ 3: GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT_GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ Trên đoạn [ a; b] Trên khoảng ( a; b ) 1) Hàm số liên tục đoạn [a;b] 1) Tính f '(x) Giải pt f '(x) = 2) Tính f '(x) Giải f '(x) tìm nghiệm 2) Lập bảng biến thiên 3) Dựa vảo BBT để kết luận : x (a ;b ) i 3) Tính f(a), f(b), f(xi) 4) Tìm số lớn M số nhỏ m số Ta có max f (x) M , f (x) m max f (x) (a;b) y CD , f (x) (a;b) y CT [a;b] [a;b] VẤN ĐỀ 4: ĐƢỜNG TIỆM CẬN + Nếu lim f (x) x y lim f (x) x y0 Thì y = y0 tiệm cận ngang (C): y = f(x) THUYẾT GIẢI TÍCH 12 Cảm q giáo cholụn đờithi liệu tuyệt11, vời 12 0 A0 a b (c d 0, ad bc 0) D = ad – bc < THUYẾT GIẢI TÍCH 12 Cảm q giáo choluyện đờithi liệu tuyệt11, vời 12 0 ngược hướng k
- Xem thêm -

Xem thêm: he thong ly thuyet mon toan lop 12 cho hoc sinh trung binh kha , he thong ly thuyet mon toan lop 12 cho hoc sinh trung binh kha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay