Công thức tính nhanh tròn xoay đoàn trí dũng

3 44 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:10

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Biên soạn: Đồn Trí Dũng – Điện thoại: 0902.920.389 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ LỚP TOÁN THẦY DŨNG OFFLINE CHUYÊN ĐỀ KHỐI TRÒN XOAY CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA 2017 Mơn: Tốn PHẦN 1: TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC MẶT CẦU Loại 1: Cạnh bên SA vng góc đáy ABC  900 R  SC tâm trung điểm SC S S C A A B B D C Loại 2: Cạnh bên SA vng góc đáy đáy hình gì, cần tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy RD , ta có S http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/   http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ công thức: R  RD2  • • RD  K SA2 I C A abc p  p  a  p  b  p  c  O ( p nửa chu vi) B Nếu  ABC vuông A thì: R  AB  AC  AS a a , đáy tam giác cạnh a RD  S Loại 3: Chóp có cạnh bên nhau: SA  SB  SC  SD • Đáy hình vng cạnh a RD  Khi bán kính mặt cầu ngoại tiếp: R  SA2 SO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ • ABCD hình vng, hình chữ nhật, O giao hai đường chéo • ABC vng, O trung điểm cạnh huyền • ABC đều, O trọng tâm, trực tâm Loại 4: Hai mặt phẳng  SAB   ABC  vng góc với A D B S có giao tuyến AB Khi ta gọi R1 , R2 bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB ABC Ta có cơng thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp: R  R12  R22  AB C O I A C J K B Loại (Tổng quát): Chóp S.ABCD có đường cao SH , tâm đường tròn ngoại tiếp đáy O Khi ta giải phương trình:  SH  x   OH  x  RD2 Với giá trị x tìm ta có: R  x  RD2 Loại 6: Bán kính mặt cầu nội tiếp: r  3V Stp LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2017 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Trang 1/3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Biên soạn: Đồn Trí Dũng – Điện thoại: 0902.920.389 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ PHẦN 2: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỤ: • Công thức cần biết: V   R h, S xq  2 Rh, Stp  2 R  h  R  • Thiết diện vng góc trục đường tròn bán kính R • Thiết diện chứa trục hình chữ nhật ABCD AB  R AD  h Nếu thiết diện qua trục hình vng h  2R • Thiết diện song song với trục không chứa trục hình chữ nhật D BGHC có khoảng cách tới trục là: d  OO ';  BGHC    OM • Nếu AB CD hai đường kính hai đáy hình trụ thì: VABCD  • O A G B M C H O A B AB.CD.OO '.sin  AB, CD  Đặc biệt AB CD vng góc thì: VABCD  AB; OO '  C  AB.CD.OO ' O' D • Hình 1: Góc AB trục OO ' : • Hình 2: Khoảng cách AB trục OO ' : d  AB; OO '  O ' M • Hình 3: Nếu ABCD hình vng nội tiếp hình trụ đường chéo hình vng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A ' AB đường chéo hình trụ Nghĩa cạnh hình vng: AB  R  h A O O A O B A I http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/     http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ O' O' B A' Hình M A' B Hình D O' C Hình PHẦN 3: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH NĨN, KHỐI NĨN, NĨN CỤT: • Cơng thức hình nón cụt: V   h R  Rr  r , S xq   l  R  r  , Stp   R  r  l  R  r  Cơng thức hình nón: V   R h, S xq   Rl , Stp   R  l  R  • • Thiết diện vng góc trục cách đỉnh khoảng x cắt hình nón theo đường r x tròn có bán kính r Khi h chiều cao hình nón thì:  R h r R Thiết diện chứa trục tam giác cân Nếu tam giác vng cân h  R tam giác h  R LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2017 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Trang 2/3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Biên soạn: Đồn Trí Dũng – Điện thoại: 0902.920.389 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/   http://www.tailieupro.com/   http://www.tailieupro.com/ • Thiết diện qua đỉnh mà khơng chứa trục cắt hình nón theo tam giác cân S SAB Khi đó: o Góc  SAB  SO OSM o Góc  SAB   ABC  SMO PHẦN 4: TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT VỀ KHỐI TRÒN XOAY:  S xq  2 Rh   r  h   h  h 2 h  3r V   h  R    3   Chỏm cầu:  S xq   R  h1  h2     h1  h2  V   R      O C o Nếu M trung điểm AB AB   SMO  h B M A r R h2 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Hình trụ cụt: Hình nêm loại 1: V h1 R R tan  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ b a http://www.tailieupro.com/ a x x  http://www.tailieupro.com/ Hình nêm loại 2:  2 V     R tan   3 Parabol bậc hai Paraboloid tròn xoay 3  S'  x   a   S parabol  Rh;      S  h   R    1 V   R h  Vtru  2 R R h Selip   ab • Elip: S  x   2b x 1 x t2 dt a2 LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2017 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Trang 3/3 ... Khi đó: o Góc  SAB  SO OSM o Góc  SAB   ABC  SMO PHẦN 4: TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT VỀ KHỐI TRÒN XOAY:  S xq  2 Rh   r  h   h  h 2 h  3r V   h  R    3   Chỏm... CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỤ: • Công thức cần biết: V   R h, S xq  2 Rh, Stp  2 R  h  R  • Thiết diện vng góc trục đường tròn bán kính R • Thiết diện chứa trục hình chữ... LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH NĨN, KHỐI NĨN, NĨN CỤT: • Cơng thức hình nón cụt: V   h R  Rr  r , S xq   l  R  r  , Stp   R  r  l  R  r  • Cơng thức hình nón: V   R h, S xq   Rl , Stp 
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức tính nhanh tròn xoay đoàn trí dũng , Công thức tính nhanh tròn xoay đoàn trí dũng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay