chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực tiễn hoạt động ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển nhà kiên giang

48 29 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:01

Luận văn tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KHÓA 33 (2007 – 2011) ĐỀ TÀI: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN, THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ KIÊN GIANG Sinh viên thực hiện: Danh Thanh Tròn MSSV: 5075231 Lớp: Luật thương mại - khóa 33 Giáo viên hướng dẫn: Phạm Mai Phương Cần Thơ, 04/2011 GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp LỜI NĨI ĐẦU  Lý chọn đề tài Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam vấn đề chuyển đổi cơng ty nhà nước tất yếu khách quan, trình nước ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) Chuyển đổi công ty nhà nước tạo điều kiện cho cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế xây dựng kinh tế đa thành phần theo chế thị trường Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều nghị quyết, chế, sách, biện pháp đổi nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty nhà nước bảo đảm vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước Trong đó, Điều 166 Luật doanh nghiệp 2005 phần điều khoản thi hành quy định việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo luật doanh nghiệp 2005 (còn gọi cơng ty hóa) giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động, khả cạnh tranh công ty nhà nước giai đoạn Gần đây, phủ ban hành Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2010 chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước làm chủ sở hữu góp phần hồn thiện hệ thống văn hướng dẫn luật doanh nghiệp chuyển đổi cơng ty nhà nước, gọi “cơng ty hóa” Mục tiêu “cơng ty hóa” tạo chủ thể kinh doanh độc lập hoàn toàn với Nhà nước, thông qua việc xác lập quyền nghĩa vụ rõ ràng, tách bạch với Nhà nước, Nhà nước với cách tổ chức đặc biệt quyền lực trị, có máy chun trách để cưỡng chế thực chức quản lý hoạt động xã hội Nhưng muốn đạt mục tiêu đó, việc chuyển đổi phải tạo chuyển biến thực quản lý, điều hành doanh nghiệp Vì thế, chất lượng việc chuyển đổi phải đặt lên hàng đầu Trên thực tế, việc chuyển đổi công ty nhà nước chưa mang lại hiệu mục tiêu đề ra, việc chuyển đổi công ty nhà nước thực chưa có chuyển đổi thực quản lý, điều hành doanh nghiệp như: Nhà nước chủ sở hữu, dấu ấn chế chủ quản, quy trách nhiệm công ty vốn… Với lý nên GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp người viết chọn đề tài “Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, thực tiễn hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Đầu phát triển nhà Kiên Giang” để làm đề tài luận văn  Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đề tài tập trung tìm hiểu quy định pháp luật chuyển đổi quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi, tìm hiểu thực tiễn hoạt động cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đầu phát triển nhà Kiên Giang từ đưa số giải pháp quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi  Phạm vi nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu chuyển đổi cơng ty nhà nước quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi gồm nhiều khía cạnh Trong khn khổ đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cấu tổ chức, quản lý vốn công ty nhà nước sau chuyển đổi thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đầu phát triển nhà Kiên Giang  Phương pháp nghiên cứu đề tài: Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài vận dụng phương pháp thống kê, mơ tả phân tích nguồn liệu từ luật, nghị định phủ, văn sở ban ngành nguồn tài liệu khác  Kết cấu đề tài Bố cục đề tài ngồi lời nói đầu, danh mục tài liệu tham khảo Bố cục đề tài có chương sau: Chương 1: Lý luận chung công ty nhà nước quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi giới thiệu chung công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đầu phát triển nhà Kiên Giang Chương 2: Quy chế pháp lý quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi phương án chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đầu phát triển nhà Kiên Giang Chương 3: Thực tiễn hoạt đông công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên phát triển nhà Kiên Giang đề xuất số giải pháp đổi quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ CÔNG TY NHÀ NƯỚC SAU CHUYỂN ĐỔI VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ KIÊN GIANG Chương người viết tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận chung công ty nhà nước, quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi giới thiệu chung công ty TNHH thành viên đầu phát triển nhà Kiên Giang, qua người viết phần giới thiệu tầm quan trọng quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi 1.1 Công ty nhà nước 1.1.1 Khái niệm Công ty nhà nước doanh nghiệp Nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định Luật doanh nghiệp nhà nước Công ty nhà nước tổ chức hình thức cơng ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước (Khoản Điều Luật doanh nghiệp nhà nước 2003) Loại hình doanh nghiệp nhà nước tương xứng với doanh nghiệp nhà nước độc lập tổng công ty theo Luật doanh nghiệp nhà nước 1995 Về bản, loại hình doanh nghiệp nhà nước có thay đổi tên gọi, chất pháp lý chúng giống doanh nghiệp nhà nước định nghĩa Luật doanh nghiệp nhà nước 1995 1.1.2 Những đặc trưng công ty nhà nướcCông ty nhà nước cách pháp nhân Nhà nước đầu vốn thành lập tổ chức quản lý  Cơng ty nhà nước có thẩm quyền kinh tế bình đẳng với doanh nghiệp khác hạch toán kinh tế độc lập phạm vi vốn doanh nghiệp quản lý  Công ty nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế thị trường, giao chức kinh doanh chức hoạt động cơng ích 1.1.3 Các hình thức tổ chức công ty nhà nước Công ty nhà nước tổ chức hình thức cơng ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp  Cơng ty nhà nước độc lập: Công ty nhà nước độc lập công ty nhà nước không thuộc cấu tổ chức tổng công ty nhà nước  Tổng công ty nhà nước: Tổng công ty nhà nước hình thức liên kết kinh tế sở tự đầu tư, góp vốn cơng ty nhà nước, công ty nhà nước với doanh nghiệp khác hình thành sở tổ chức liên kết đơn vị thành viên có mối quan hệ gắn bó với lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường dịch vụ kinh doanh khác, hoạt động chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật nhằm tăng cường khả kinh doanh thực lợi ích đơn vị thành viên tồn tổng cơng ty (Điều 46 Luật doanh nghiệp nhà nước 2003) Các loại hình tổng công ty nhà nước: Theo quy định Điều 47 Luật doanh nghiệp nhà nước 2003, tổng công ty nhà nước có loại hình sau đây:  Tổng công ty nhà nước Nhà nước định đầu thành lập hình thức liên kết tập hợp cơng ty thành viên hạch tốn độc lập có cách pháp nhân, hoạt động chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật chính, nhằm tăng cường tích tụ, tập trung vốn chun mơn hóa kinh doanh đơn vị thành viên tồn tổng cơng ty  Tổng cơng ty nhà nước công ty tự đầu thành lập hình thức liên kết thơng qua đầu tư, góp vốn cơng ty nhà nước quy mơ lớn Nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ với doanh nghiệp khác, cơng ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác  Tổng công ty Nhà nước định đầu thành lập chuyển đổi theo mơ hình tổng cơng ty cơng ty tự đầu thành lập  Tổng công ty đầu kinh doanh vốn nhà nước tổng công ty thành lập để thực quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên thành lập; thực chức đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu cổ phần, vốn góp Nhà nước doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu hình thức pháp lý từ cơng ty nhà nước độc lập 1.1.4 Vai trò cơng ty nhà nước kinh tế GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp Trong quốc gia nào, điều kiện nước ta phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa doanh nghiệp nhà nước nói chung cơng ty nhà nước nói riêng đóng vai trò chủ đạo kinh tế1 Công ty nhà nước chi phối ngành, lĩnh vực then chốt sản phẩm thiết yếu kinh tế; góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực vai trò chủ đạo, tạo động lực cho doanh nghiệp thuộc thành phần khác phát triển, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa Công ty nhà nước chiếm tỷ trọng lớn tổng sản phẩm nước, tổng thu ngân sách, bảo đảm nhiều sản phẩm, dịch vụ cơng ích thiết yếu cho xã hội, quốc phòng, an ninh, lực lượng nòng cốt đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế tạo tảng cho cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước  Vai trò chủ đạo cơng ty nhà nước thể hiện: Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp chủ yếu quan tâm đến tối đa hóa lợi nhuận, ngành cần đầu vốn lớn, thu hồi vốn chậm, rủi ro cao khơng thu hút doanh nghiệp Nên tạo cân đối ngành, lĩnh vực vùng, vùng xa, vùng sâu Và nước ta sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nên công ty nhà nước đầu phát triển ngành, lĩnh vực, vùng trên, đầu xây dựng sở hạ tầng để thu hút doanh nghiệp khác đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khác hoạt động Vai trò chủ đạo cơng ty nhà nước thể gương mẫu chấp hành pháp luật Trong kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kinh tế nhà nước ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh phát triển bình thường, tạo sân chơi bình đẳng cho loại hình doanh nghiệp Kinh doanh theo pháp luật công ty nhà nước gương cho doanh nghiệp khác noi theo Vai trò cơng ty nhà nước thể qua đóng góp vào ngân sách nhà nước Trong q trình phát triển kinh tế cơng ty nhà nước đã, lực lượng tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước Dương Kim Thế Nguyên – Giáo trình luật thương mại phần – Trường đại hoc Cần Thơ GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp Môi trường bảo vệ môi trường vấn thu hút quan tâm không nước ta tồn giới Cơng nhà ty nước thể vai trò chủ đạo vấn đề việc nhập công nghệ kỹ thuật phải đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường  Tạo động lực cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác phát triển: Để tạo đà cho phát triển chung kinh tế cơng ty nhà nước phải giữ vị trí then chốt số ngành số lĩnh vực quan trọng kinh tế Cơng ty nhà nước đóng vai trò thúc đẩy chuyển giao phát triển cơng nghệ kỹ thuật đại Công ty nhà nước cần đầu việc thực trách nhiệm xã hội cộng đồng, đặc biệt địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, với vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu vùng xa  Nước ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nền kinh tế thị trường chứa đựng khuyết tật vốn có doanh nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận không quan tâm đến bảo vệ môi trường, cung cấp sản phẩm cộng cộng không hấp dẫn doanh nghiệp Để góp phần khắc phục khuyết tật trên, trước hết công ty nhà nước cần đầu bảo vệ môi trường, cung cấp sản phẩm công cộng có hiệu 1.1.5 Q trình hình thành công ty nhà nước Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước bắt đầu phát triển từ năm 1948, theo sắc lệnh 104-SL chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 01/01/1948, doanh nghiệp nhà nước gọi doanh nghiệp quốc gia Điều sắc lệnh ghi nhận “doanh nghiệp quốc gia doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu quốc gia quốc gia điều khiển” Sau dơn vị kinh tế Nhà nước gọi xí nghiệp quốc doanh (trong công nghiệp), nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh (trong nông nghiệp), cửa hàng quốc doanh (trong thương nghiệp), … doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có từ lâu, hình thành cách mạnh mẽ từ năm 1954 miền Bắc sau năm 1975 miền Nam Sự thành lập doanh nghiệp nhà nước giai đoạn từ 1954 – 1960 miền Bắc có ảnh hưởng to lớn đến thành lập doanh nghiệp quốc doanh sau này, giai đoạn kinh tế miền Bắc có hai GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp hình thức chủ yếu xí nghiệp quốc doanh hợp tác xã Lúc đầu, năm khôi phục kinh tế (1954 – 1957), xí nghiệp hình thành sở tiếp quản sở cũ Pháp, phát triển tiếp sở sản xuất nhân từ địa Việt Bắc hợp doanh Nhà nước với sở nhân Tiếp đó, từ năm 1959 trở đi, xí nghiệp quốc doanh hình thành chủ yếu từ đầu Nhà nước, trước hết vào cơng nghiệp Các xí nghiệp quốc doanh hộ chủ quản lý, chúng khôi phục, mở rộng xây dựng khoản đầu Nhà nước thành lập sở đề nghị chủ quản, việc đăng ký thành lập kinh doanh thời kỳ chưa thực Trong giai đoạn xí nghiệp quốc doanh quan Trung ương (Bộ, Tổng cục, Cục…) quản lý, phân chia xí nghiệp quốc doanh Trung ương xí nghiệp địa phương chưa áp dụng Trong năm đầu thời kỳ từ 1960 – 1975, xí nghiệp quốc doanh miền Bắc thành lập nhiều, dựa đầu Nhà nước viện trợ nước xã hội chủ nghĩa lúc Từ năm 1964 năm 1975, miền Bắc trải qua hai chiến tranh phá hoại làm cho xí nghiệp quốc doanh hạn chế phát triển yêu cầu hậu cần chỗ địa phương đầu xây dựng xí nghiệp quốc doanh địa phương quy mô nhỏ nhỏ, với trang thiết bị phần lớn giới giới Các quan thành lập xí nghiệp chủ yếu cấp tỉnh, số huyện thành lập xí nghiệp nhận thức phân phối nguồn lực miền Nam giai đoạn từ 1954 – 1975 phải tiến hành chiến tranh chống đế quốc Mỹ kinh tế phát triển dựa vào chi viện miền Bắc nước xã hội chủ nghĩa trước Sau thống đất nước kinh tế phát triển bao gồm hai thành phần kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể, kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo Trong giai đoạn từ 1975 – 1986 tưởng chủ đạo doanh nghiệp nhà nước cải tiến chế quản lý xí nghiệp quốc doanh, cải tiến chế quản lý nhà nước hợp tác xã Việc phát triển kinh tế dựa vào hai thành phần kinh tế làm cho kinh tế Việt Nam thời gian dài lâm vào tình trạng khủng hoảng, việc thành lập tràn lan doanh nghiệp nhà nước thời gian không dựa vào nhu cầu sản phẩm đất nước, khơng tính đến thị trường tiêu thụ dẫn đến việc sản phẩm làm khơng có thị trường tiêu thụ, làm cho kinh tế ngày lâm vào tình trạng trầm trọng GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp Từ đòi hỏi khách quan mà đại hội Đảng lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam (năm 1986) đề đường lối đổi tồn diện, có vấn đề phát triển kinh tế nhiều thành phần đặc biệt sau Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa VI (tháng – 1989) xác định kinh tế vận dụng theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đại hội lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, lực lượng vật chất quan trọng công cụ để Nhà nước định hướng điều tiết vĩ mô kinh tế”2 Kinh tế nhà nước bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng nhà nước, quỹ tín dụng quốc gia, quỹ bảo hiểm nhà nước tài sản thuộc sở hữu nhà nước đất đai, ngân sách, phần vốn nhà nước góp vào doanh nghiệp cổ phần hay liên doanh với thành phần kinh tế khác… Tại kỳ họp thứ Quốc hội khoá IX, Luật doanh nghiệp Nhà nước Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 có hiệu lực thi hành vào ngày cơng bố 30/4/1995 Đây đạo luật quy định việc thành lập tổ chức hoạt động doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam Qua gần 10 năm thực hiện, Luật doanh nghiệp Nhà nước 1995 văn hướng dẫn thi hành thể đổi quy chế pháp lý có tác động tích cực việc thành lập, tổ chức quản lý đặc biệt xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp nhà nước 1995 nhiều nội dung chưa cụ thể hóa quy định chưa phù hợp như: “Những quy định giao vốn cho doanh nghiệp Nhà nước chưa đủ điều kiện tài sản độc lập tự chịu trách nhiệm tài sản để khẳng định doanh nghiệp Nhà nước có đủ cách pháp nhân quy định Bộ luật dân Nói cách khác, vấn đề quyền chủ sở hữu Nhà nước quyền quản lý doanh nghiệp tài sản Nhà nước giao cho doanh nghiệp nhiều nội dung khơng rõ ràng, khó xác định trách nhiệm trường hợp thất thốt, lãng phí tài sản doanh nghiệp Nhà nước Định hướng thành lập điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp Nhà nước chưa cụ thể, chi tiết nên việc thành lập rườm rà, không gắn trách nhiệm người thực đầu với người quản lý vận hành doanh nghiệp Từ tạo sở cho Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nộ 2001, trang 30 GVHD: Phạm Mai Phương SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp lãng phí, thất nhiều tài sản Nhà nước Ví dụ lãng phí, hiệu việc định đầu thành lập doanh nghiệp thể trình vận hành, quản lý doanh nghiệp Nhà nước Khái niệm dịch vụ, sản phẩm cơng ích, tiêu thức xác định doanh nghiệp cơng ích quy định chưa hợp lý, mang nặng tính độc quyền doanh nghiệp Nhà nước với ưu đãi có tính đặc quyền Vì tình trạng chuyển doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sang loại doanh nghiệp hoạt động cơng ích thành lập doanh nghiệp hoạt động cơng ích diễn cách tuỳ tiện nhằm hưởng ưu đãi Nhà nước loại doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp quy định số nội dung mang tính ngun tắc Tổng cơng ty Chưa có quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức lại giải thể Tổng công ty đơn vị thành viên Vì Tổng cơng ty Nhà nước thực chất gán ghép theo định hành doanh nghiệp Nhà nước có quan hệ ngang với mục đích giảm bớt đầu mối quản lý Việt Nam chưa có tập đồn kinh tế mạnh chủ trương đề ra”3 Ngày 26/11/2003 Quốc hội Việt Nam thông qua Luật doanh nghiệp Nhà nước (sửa đổi) Luật thay Luật doanh nghiệp Nhà nước Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 Mục tiêu Luật doanh nghiệp Nhà nước (sửa đổi) nhằm: + Khắc phục tồn nêu Luật cũ + Quán triệt quan điểm, chủ trương Đảng cộng sản Việt Nam đổi doanh nghiệp Nhà nước + Tạo lập khung pháp lý bình đẳng cho hoạt động doanh nghiệp với loại hình doanh nghiệp khác Trong xu hướng tồn cầu hóa Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) nay, công ty nhà nước phải đổi mới, tiến tới hoàn thiện cấu tổ chức, quản lý hoạt động để tăng tính cạnh tranh, hoạt động có hiệu Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương, sách xếp lại, đổi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách Trang thông tin điện tử Bộ công thương: http://www.moi.gov.vn/BForum/detail.asp?Cat=10&id=502 GVHD: Phạm Mai Phương 10 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp (Tài sản cố định đầu tài dài hạn) 559 074 818 068 283 905 415 088 Nợ phải trả 497 943 435 678 219 245 229 315 Nguồn vốn chủ sở hữu 249 369 704 523 248 158 291 588  Vốn nhà nước 249 369 704 523 248 158 291 588 Doanh thu bán hàng dịch vụ 178 737 827 850 194 456 139 526 928 486 642 10 340 487 326 175 809 341 208 184 115 652 200 Vốn lưu động Phân loại theo nguồn vốn: Các khoản giảm trừ Tổng doanh thu (đã trừ khoản giảm trừ) (Theo báo cáo tài cơng ty năm 2010) Nhìn chung, tình hình hoạt động Cty TNHH Một thành viên Đầu phát triển nhà Kiên Giang sau chuyển đổi sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005 có nhiều chuyển biến tích cực: doanh thu công ty năm 2010 so với năm 2009 tăng 4,72% (8.306.310.992 đồng); thực tế sau chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP phủ có thay đổi mặt pháp lý như: công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005 Điều lệ công ty, tự chủ sản xuất kinh doanh, tạo bình đẳng mặt pháp lý loại hình doanh nghiệp cơng ty chịu trách nhiệm phạm vi số vốn doanh nghiệp quản lý, khơng chịu trách nhiệmhạn hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 Tuy nhiên, Cty TNHH Một thành viên Đầu phát triển nhà Kiên Giang Tập đoàn phát triển nhà đô thị đầu 100% vốn làm chủ sở hữu - Tập đoàn Tập đoàn phát triển nhà thị đầu có vốn điều lệ 4.992 tỷ đồng Nhà nước chủ sở hữu Tập đồn phát triển nhà thị đầu Chính phủ thống tổ chức thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu Tập đồn phát triển nhà thị đầu Việc Nhà nước làm chủ sở hữu công ty sau chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tồn số vấn đề như: Thứ nhất, chế thực quyền chủ sở hữu Nhà nước tài sản đầu vào kinh doanh doanh nghiệp chưa tách bạch rõ ràng quản lý chủ sở hữu với quản lý Nhà nước với cách quan công quyền quản lý chung loại hình doanh nghiệp Tình trạng bộ, ngành địa phương giao GVHD: Phạm Mai Phương 34 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp làm chủ sở hữu phần vốn nhà nước doanh nghiệp nguyên nhân dẫn đến tình trạng can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 19 Với chế thực quyền chủ sở hữu chưa thoát khỏi chế chủ quản tồn lâu lịch sử phát triển kinh tế nước ta trước “Chủ quản chế chủ quản sản phẩm thời kỳ kinh tế nước ta quản lý theo kế hoạch tập trung Sau này, chế gọi với tên đầy đủ “Kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp” Những đặc trưng chế chủ quản là: - Các doanh nghiệp kinh tế doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước làm chủ sở hữu Khi đó, Nhà nước độc quyền kinh doanh Người dân mà kinh doanh vi phạm pháp luật, buôn, "bọn tiểu thương"! - Mỗi doanh nghiệp, gọi Xí nghiệp, quan quản lý Nhà nước quản lý, gọi quan chủ quản Chẳng hạn, Xí nghiệp sản xuất xe đạp Ty (sau Sở) Cơng nghiệp quản lý; Xí nghiệp Thương mại bán bn, bán lẻ Ty (Sở) Thương nghiệp quản lý, v.v… - Mỗi Xí nghiệp có Giám đốc Xí nghiệp Giám đốc Sở bổ nhiệm đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm tuỳ theo quy mơ Xí nghiệp - Mọi hoạt động Xí nghiệp từ tuyển dụng nhân sự, kế hoạch sản xuất, mua vật tư, nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, giá bán, địa người mua hàng…đều phải lập kế hoạch quan chủ quản phê duyệt - Các Xí nghiệp hoạt động theo kế hoạch duyệt Cuối năm, có lãi nộp Ngân sách Nhà nước sau trích quỹ theo tiêu duyệt, bị lỗ Ngân sách Nhà nước cấp bù.”20 Thứ hai, doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi việc thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu chưa có khung pháp lý thức điều chỉnh Dù chuyển đổi mơ hình, thực chất họ doanh nghiệp hoạt động vốn Nhà nước, nên Nhà nước phải quản lý chặt chẽ hơn, khác với doanh 19 Thời báo kinh tế Sài Gòn, http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/phapluat/49510/Quan-ly-tai-san-nha-nuoctai-doanh-nghiep.html 20 Tạp chí nhà quản lý điện tử, http://nhaquanly.vn/Chi-tiet-tin/866/Quan-ly-DNNN-sauchuyen-doi:-Da-den-luc-doan-tuyet-voi-co-che-chu-quan GVHD: Phạm Mai Phương 35 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 hết hiệu lực, Nghị định 132/2005/NĐ-CP hướng dẫn thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu DNNN chưa có văn thay Thứ ba, chịu trách nhiệm công ty vốn, kinh doanh thua lỗ quản lý yếu Theo NĐ 25/2010/NĐ-CP, tham gia quản lý điều hành Công ty TNHH thành viên có: Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên Chủ tịch Công ty mô hình khơng có Hội đồng thành viên Theo Luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu người chịu trách nhiệm toàn diện cao hết số vốn đầu “Song, Cơng ty TNHH nhà nước thành viên, vốn Công ty vốn Nhà nướctiền đóng thuế nhân dân Số vốn khơng thuộc sở hữu cá nhân Do đó, "chủ sở hữu" Cơng ty chẳng có để Khi cơng ty thua lỗ vốn, cao "chủ sở hữu" yêu cầu "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" kỷ luật hành Song, kỷ luật Thủ tướng phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ơng hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Thủ tướng phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có số Công ty ông làm "chủ sở hữu" bị vốn? Hội đồng thành viên Chủ tịch công ty vô can Bởi lẽ, trước thực việc quan trọng, họ "xin" ý kiến chủ sở hữu chấp thuận Việc không thành công khách quan, lực có hạn hàng nghìn lý khác đầy sức thuyết phục! Hơn nữa, họ người chủ sở hữu "th quản lý" khơng có hợp đồng Căn pháp lý để quy trách nhiệm cho họ phải bồi thường thiệt hại cho Công ty?”21 Như vậy, xảy thất vốn nhà nước khơng chịu trách nhiệm Chỉ có nhân dân người nộp thuế cho ngân sách Nhà nước phải chịu, mà vốn trách nhiệm 3.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý trước sau chuyển đổi  Mơ hình tổ chức quản lý trước chuyển đổi Công ty Đầu xây dựng Kiên Giang tổ chức điều hành theo hình thức Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban Tổng Giám đốc 21 Tạp chí nhà quản lý điện tử, http://nhaquanly.vn/Chi-tiet-tin/866/Quan-ly-DNNN-sauchuyen-doi:-Da-den-luc-doan-tuyet-voi-co-che-chu-quan GVHD: Phạm Mai Phương 36 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp  Mơ hình tổ chức quản lý sau chuyển đổi Cty TNHH Một thành viên Đầu phát triển nhà Kiên Giang tổ chức điều hành theo hình thức Chủ tịch Cơng ty – Kiểm sốt viên – Tổng giám đốc (theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty con) Sơ đồ tổ chức: CHỦ TỊCH CƠNG TY KIỂM SỐT VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC VĂN PHỊNG PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHỊNG KINH DOANH CÁC CƠNG TY THÀNH VIÊN ⁻ Chủ tịch cơng ty: Lư Văn Còn ⁻ Tổng giám đốc: Trần Văn Xuân ⁻ Các phó tổng giám đốc: + Phạm Văn Lợi + Trần Văn Oai ⁻ Kiểm sốt viên: Nguyễn Thành Tín GVHD: Phạm Mai Phương 37 PHÒNG QUẢN LÝ XÂY LẮP PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp  Chủ tịch cơng ty: Chủ tịch công ty chủ sở hữu công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không 05 năm; bổ nhiệm lại thay Chủ tịch cơng ty kiêm Tổng giám đốc cơng ty Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực quyền nghĩa vụ công ty; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Chủ tịch cơng ty có quyền nhiệm vụ sau:  Tổ chức xây dựng định chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm công ty  Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ công ty; dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế tốn cơng ty tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty không vượt mức giá trị tối đa quy định Điều lệ công ty;  Quyết định đầu thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên thuộc sở hữu công ty để công ty mẹ nắm 100% vốn điều lệ; đơn vị trực thuộc công ty mẹ; chi nhánh, văn phòng đại diện cơng ty mẹ nước ngồi nước theo quy định pháp luật  Quyết định phương án huy động vốn có giá trị khơng vượt giá trị vốn điều lệ tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty, không vượt mức giá trị tối đa quy định Điều lệ công ty;  Quyết định cấu tổ chức, phương án tổ chức kinh doanh, quy chế quản lý nội công ty, biên chế máy quản lý;  Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng định mức lương, lợi ích khác Tổng giám đốc công ty Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng định mức lương lợi ích khác Phó tổng giám đốc (hoặc Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng trưởng phòng ban tương đương cơng ty theo đề nghị Tổng giám đốc; GVHD: Phạm Mai Phương 38 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp  Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc việc thực quyền nhiệm vụ mình;  Thơng qua báo cáo tài hàng năm; phương án sử dụng lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác công ty; phương án xử lý khoản lỗ q trình kinh doanh; thực việc cơng bố cơng khai báo cáo tài theo quy định Chính phủ;  Đề nghị chủ sở hữu cơng ty chấp thuận vấn đề quan trọng công ty quy định Điều lệ công ty;  Tổ chức thực định chủ sở hữu công ty;  Báo cáo chủ sở hữu công ty kết tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty;  Cử người đại diện phần vốn góp công ty doanh nghiệp khác theo đề nghị Tổng giám đốc;  Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Quyết định Chủ tịch công ty vấn đề sau phải chủ sở hữu công ty chấp thuận:  Quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm công ty; việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh cơng ty;  Phê duyệt dự án đầu tư; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác mức quy định;  Quyết định đầu thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên thuộc sở hữu công ty để công ty mẹ nắm 100% vốn điều lệ; đơn vị trực thuộc cơng ty mẹ; chi nhánh, văn phòng đại diện công ty mẹ nước ngồi nước theo quy định pháp luật; góp vốn đầu vào công ty khác; thay đổi cấu sở hữu công ty làm quyền chi phối công ty;  Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ công ty; chuyển nhượng phần tồn vốn điều lệ cơng ty cho tổ chức, cá nhân khác;  Phê duyệt báo cáo toán; phương án sử dụng lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác cơng ty; phương án xử lý khoản lỗ trình kinh doanh; GVHD: Phạm Mai Phương 39 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp  Quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty;  Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc;  Các vấn đề khác quy định Điều lệ công ty Chủ tịch công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn nêu chương  Tổng giám đốc cơng ty; Kiểm sốt viênnhiệm vụ, quyền hạn có tiêu chuẩn nêu chương  Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng  Cơng ty có hai Phó tổng giám đốc Kế tốn trưởng Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng Chủ tịch công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị Tổng giám đốc  Các Phó tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành Công ty theo phân công ủy quyền Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Tổng giám đốc trước pháp luật nhiệm vụ phân công ủy quyền Việc ủy quyền có liên quan đến việc ký hợp đồng kinh tế liên quan tới việc sử dụng dấu Công ty phải thực văn  Kế tốn trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực cơng tác kế tốn Cơng ty; giúp Tổng giám đốc giám sát tài Cơng ty theo pháp luật tài chính, kế tốn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Tổng giám đốc trước pháp luật nhiệm vụ phân công ủy quyền  Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng bổ nhiệm ký hợp đồng với thời hạn tối đa năm năm bổ nhiệm lại ký hợp đồng  Các phòng ban nghiệp vụ:  Văn phòng: Xác định xây dựng tiêu chuẩn chức danh Công ty Xây dựng quy chế, thể chế, chế độ công tác phận Công ty Xây dựng định mức lao động, nghiên cứu chế tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng độc hại, lập kế hoạch nâng lương, tiền thưởng cho Công ty Nghiên cứu nhu cầu công tác khả cán để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GVHD: Phạm Mai Phương 40 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch tu, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa định kỳ dự trù kinh phí để bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, sữa chữa mua sắm loại phương tiện, thiết bị dụng cụ tài sản cố định thuộc khối văn phòng, quản lý điều hành xe ôtô Quản lý nhân lập hồ sơ theo hợp đồng lao động, xây dựng quy chế tuyển dụng, thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, chế độ phép, việc, kỷ luật… Hồ sơ lý lịch giấy tờ văn thư Tổ chức thực công tác lễ tân, tổ chức hội nghị, liên hoan…  Phòng Tài kế tốn Tham mưu cho Chủ tịch cơng ty, Tổng giám đốc thực chức quản lý tài chính, tố chức thực tiêu tài chính-kế tốn, tổ chức phổ biến hướng dẫn đơn vị trực thuộc thi hành kịp thời quy định vè tài chính-kế tốn Nhà nước cấp Quan hệ với ngân hàng, quan thuế quan hữu quan để thực công tác tài chính-kế tốn theo quy định pháp luật Lập kế hoạch tài Cơng ty theo định kỳ; phối hợp với phòng ban, nghiệp vụ theo dõi việc ký kết hợp đồng kinh tế; quản lý tổ chức kiểm kê tài sản theo định kỳ; lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu kế tốn theo quy định  Phòng Kế hoạch kinh doanh Phòng kế hoạch có nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh giai đoạn, phân tích thị trường, tham mưu cho Ban tổng giám đốc; thống kê dự báo tình hình kinh doanh; tình hình giá nguyên vật liệu; lập phương án kêu gọi hợp tác đầu khai thác cung cấp dịch vụ khu đô thị; đàm phán với khách hàng; cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng; Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tình hình thị trường đối thủ cạnh tranh liên quan đến sản phẩm-dịch vụ Công ty để xây dựng chiến lược cạnh tranh tiếp thị, kế hoạch kinh doanh giai đoạn, phân tích thị trường, tham mưu cho Ban giám đốc định giá bán; giá thuê, giá dịch vụ phù hợp với hoạt động kinh doanh; Cập nhật nghiên cứu sách, chế độ, vấn pháp luật cho Ban tổng giám đốc; kiểm tra hợp đồng kinh tế theo lĩnh vực phụ trách, đề xuất, tổng hợp theo dõi trình thực hiện; GVHD: Phạm Mai Phương 41 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp Thực bán hàng, theo dõi cơng nợ, xây dựng thực sách hậu với khách hàng  Phòng Quản lý dự án Phòng Quản lý dự án chịu quản lý trực tiếp Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc phân công xây dựng, kiểm tra thực dự án Thực công tác quản lý dự án, chịu trách nhiệm trước Ban tổng giám đốc công ty pháp luật tồn cơng tác quản lý dự án Công ty làm chủ đầu Lập hồ sơ chào thầu, đấu thầu công trình, dự án Quản lý bảo mật hồ sơ liên quan đến giá cả, biện pháp thi công, hồ sơ đấu thầu Trực tiếp nghiên cứu thị trường, đề xuất Ban tổng giám đốc phương án đầu Tiếp xúc quan, cá nhân có liên quan để tìm hiểu, liên hệ, bàn thảo đến lập dự án đầu trình Ban tổng giám đốc xem xét phê duyệt định có hay khơng đầu Chịu trách nhiệm thực bước từ giai đoạn lựa chọn địa điểm đầu tư, lập phương án hoàn tất đầu Lập kế hoạch thực triển khai đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án xong quy trình pháp lý Quản lý dự án từ khâu lập dự án đến theo dõi giám sát q trình thi cơng, lập hồ sơ hồn cơng tốn Đảm bảo thi công quy hoạch vẽ thiết kế phê duyệt Tổ chức thẩm định trình Tổng giám đốc phê duyệt dự án; tổng hợp báo cáo tốn vốn đầu dự án gửi phòng kỹ thuật thẩm định  Phòng quản lý xây lấp Chịu trách nhiệm trước Ban tổng giám đốc pháp luật tồn hoạt động quản lý thi cơng xây dựng cơng trình, chất lượng, tiến độ hiệu kinh tế Cơng ty Kiểm sốt q trình thi cơng sau ký hợp đồng: tiếp nhận kết hợp với chủ nhiệm dự án/cơng trình, phận liên quan xử lý thay đổi từ khách hàng, kiểm sốt tiến đọ thi cơng qua chế độ báo cáo Xem xét dự trù vật tư, nhân công, theo dõi kỹ thuật thi công, chất lượng cơng trình theo hồ sơ thiết kế Tiếp nhận hồ sơ khối lượng hoàn thành, biên nghiệm thu, lập hồ sơ toán lý hợp đồng Thực việc mua kiểm soát nhà cung ứng (nếu có) Lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, kinh tế cơng trình, tài liệu kỹ thuật, kinh tế Chủ trì đội thi cơng nghiên cứu, áp dụng quy trình cơng nghệ tiên tiến vào sản xuất GVHD: Phạm Mai Phương 42 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp  Sàn giao dịch Bất động sản: Tổ chức, hỗ trợ giao dịch cung cấp dịch vụ liên quan đến bất động sản cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường bất động sản Trực tiếp thực bán hàng cho dự án công ty làm chủ đầu tư/nhà đầu tư, thực giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, môi giới bất động sản dịch vụ có liên quan đến bất động sản Sau chuyển đổi, Cty TNHH Một thành viên Đầu phát triển nhà Kiên Giang chuyển sang mô hình tổ chức quản lý khơng có Hội đồng thành viên Trên thực tế công ty chuyển đổi thay đổi tên gọi từ công ty nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005, chưa có thay đổi đáng kể quản trị doanh nghiệp cho hiệu quả, vị trí chủ chốt công ty không thay đổi – khâu định phát triển bền vững doanh nghiệp Mặt khác, Chủ tịch công ty định vấn đề quy định khoản Điều 27 NĐ 25/2010/NĐ-CP phải chủ sở hữu chấp thuận như: chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm công ty; danh mục đầu tư, ngành nghề kinh doanh ngành nghề khơng có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính; việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty; ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn, dự án có nguy rủi ro cao; Phê duyệt dự án đầu tư; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác mức quy định;Phê duyệt phương án huy động vốn mức quy định; góp vốn đầu vào cơng ty khác; thay đổi cấu sở hữu công ty làm quyền chi phối công ty; Điều chỉnh vốn điều lệ cơng ty; chuyển nhượng phần tồn vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác; Phê duyệt báo cáo toán; phương án sử dụng lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác công ty; phương án xử lý khoản lỗ q trình kinh doanh;bổ sung, sửa đổi Điều lệ cơng ty; bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc v.v… Việc định vấn đề quan trọng phải trông chờ vào định Tập đồn Phát triển nhà thị Việt Nam, qua trình tự thủ tục, khiến cho hoạt động doanh nghiệp trở nên trì trệ, khơng kịp thời theo u cầu thị trường, đơi có định hội kinh doanh qua GVHD: Phạm Mai Phương 43 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp 3.2 Đề xuất số giải pháp đổi quản lý doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi Từ thực tiễn Cty TNHH thành viên Đầu phát triển nhà Kiên Giang thực trạng pháp luật, xin đề xuất số giải pháp tương lai:  Nhanh chóng cổ phần hóa cơng ty nhà nước sau chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, để hạn chế tình trạng nóng vội cần tiến hành cổ phần hóa theo lộ trình, nhằm thu hút vốn đầu từ nhân dân, nâng cao lực quản trị sức cạnh tranh DN mục tiêu đặt từ lâu Đảng Nhà nước ta Nhà nước nắm giữ doanh nghiệp số lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, lợi ích công cộng  Để quản lý tốt, sử dụng hiệu vốn Nhà nước đầu vào doanh nghiệp không nên quản trị doanh nghiệp theo chế chủ quản Không thể giao cho quan chức, công chức máy nhà nước làm chủ sở hữu, đại diện phần vốn góp Nhà nước doanh nghiệp Đó việc khơng phù hợp với chế thị trường nay, dễ xảy tình trạng tiêu cực Cần giao cho cơng ty đầu tài quản lý vốn đầu doanh nghiệp để làm chủ sở hữu công ty TNHH thành viên 100% vốn nhà nước “Cách làm phù hợp với nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, tách quản lý hành nhà nước khỏi quyền kinh doanh doanh nghiệp, thay chế quan hành thực chức chủ quản chế người đầu kinh doanh”22  Cần xử lý nghiêm trường hợp quản lý, điều hành yếu kém, vụ lợi cá nhân làm thất thoát vốn Nhà nước, đưa doanh nghiệp nhà nước đến bờ vực phá sản, giải thể Đồng thời, cần giám sát tình hình hoạt động doanh nghiệp nhà nước từ đầu tránh tình trạng phát doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ dẫn đến bờ vực phá sản muộn, gây thiệt hại cho nhà nước  Chính phủ cần sớm xem xét ban hành văn pháp luật thực quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước công ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu vào doanh nghiệp khác Cần nghiên cứu, xây dựng ban hành Luật quản lý vốn Nhà nước đầu vào doanh nghiệp 22 Tuổi trẻ online, http://tuoitre.vn/kinh-te/371680/chuyen-doi-doanh-nghiep-nha-nuoc-duong-da-co-lieuco-toi-noi.html GVHD: Phạm Mai Phương 44 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp Như vậy, với giải pháp nêu chưa phải giải pháp tốt nhất, tối ưu thực tốt góp phần quản lý doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi tốt hơn, tăng hiệu sử dụng vốn Nhà nước đầu vào doanh nghiệp, tạo chủ động quản lý doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi GVHD: Phạm Mai Phương 45 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi chiếm vị trí quan trọng q trình chuyển đổi cơng ty nhà nước Quản lý cơng ty nhà nước sau chuyển đổi góp phần nâng cao lực cạnh tranh, chủ động công ty nhà nước, quản lý tốt vốn nhà nước đầu vào doanh nghiệp Mặt khác, quản lý tốt công ty nhà nước sau chuyển đổi tạo điều kiện để công ty hoạt động hiệu kinh tế, quan trọng tạo lòng tin nhân dân đóng góp vào ngân sách Nhà nước Tuy số hạn chế cơng ty nhà nước sau chuyển đổi chưa có chuyển đổi thực quản lý, điều hành công ty chưa đáp ứng mục tiêu đề nhiều bất cập hệ thống pháp luật… với tâm Đảng Nhà nước việc đẩy mạnh trình đổi mới, xếp lại cơng ty nhà nước, xác định việc đổi phương thức quản lý nhiệm vụ giai đoạn – tức có chế quản lý tốt hơn, ban hành quy phạm pháp luật hồn chỉnh quản lý cơng ty nhà nước, nâng cao trách nhiệm quản lý vốn Nhà nước Trong trình nghiên cứu đề tài “Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, thực tiễn hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Đầu phát triển nhà Kiên Giang” phần giúp người viết hiểu biết thêm vấn đề này, nội dung đề tài chưa thể giải hết tất vấn đề có liên quan, người viết mong đóng góp phần cơng sức mình, góp thêm tiếng nói chung cơng chuyển đổi, đổi công ty nhà nước, đồng thời giúp người đọc hiểu biết thêm vai trò tầm quan trọng vấn đề “quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi” nước ta giai đoạn Do khả hạn chế thời gian có hạn nên người viết khơng thể làm rõ vấn đề Vì mong nhận đóng góp chân thành q thầy bạn đọc để đề tài hoàn thiện Chân thành cảm ơn! GVHD: Phạm Mai Phương 46 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: .4 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ CÔNG TY NHÀ NƯỚC SAU CHUYỂN ĐỔI VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ KIÊN GIANG 1.1 Công ty nhà nước 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Những đặc trưng công ty nhà nước 1.1.3 Các hình thức tổ chức công ty nhà nước .4 1.1.4 Vai trò cơng ty nhà nước kinh tế .5 1.1.5 Quá trình hình thành cơng ty nhà nước .7 1.3 Quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi 12 1.3.1 Khái niệm chuyển đổi công ty nhà nước 12 1.3.2 Vai trò quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi .13 1.3.3 Các nội dung công tác quản lý công ty nhà nước sau chuyển đổi 13 1.4 Giới thiệu chung công ty TNHH thành viên đầu phát triển nhà Kiên Giang .14 CHƯƠNG 2: .18 QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TY NHÀ NƯỚC SAU CHUYỂN ĐỔI VÀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ KIÊN GIANG 18 2.1 Các công ty nhà nước chuyển đổi 18 2.2 Điều kiện công ty nhà nước chuyển đổi 18 2.3 Trình tự, thủ tục chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên .19 2.4 Chủ sở hữu, quyền nghĩa vụ chủ sở hữu công ty nhà nước sau chuyển đổi 22 2.4.1 Chủ sở hữu .22 2.4.2 Quyền nghĩa vụ chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi 22 2.5 Các mơ hình quản lý doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi .24 2.5.1 Quản lý cơng ty theo mơ hình hội đồng thành viên 24 GVHD: Phạm Mai Phương 47 SVTH: Danh Thanh Tròn Luận văn tốt nghiệp 2.5.2 Quản lý cơng ty theo mơ hình chủ tịch cơng ty 27 2.6 Chủ thể chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi 28 2.7 Việc chuyển đổi công ty TNHH thành viên Đầu phát triển nhà Kiên Giang .29 CHƯƠNG 3: .33 THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ KIÊN GIANG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TY NHÀ NƯỚC SAU CHUYỂN ĐỔI 33 3.1 Thực tiễn hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đầu phát triển nhà Kiên Giang (Cty TNHH thành viên đầu phát triển nhà Kiên Giang) 33 3.1.1 Kết kinh doanh trước sau chuyển đổi 33 3.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý trước sau chuyển đổi 36 3.2 Đề xuất số giải pháp đổi quản lý doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi 44 KẾT LUẬN 46 GVHD: Phạm Mai Phương 48 SVTH: Danh Thanh Tròn ... cứu chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cấu tổ chức, quản lý vốn công ty nhà nước sau chuyển đổi thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đầu tư phát. .. viết chọn đề tài Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, thực tiễn hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang” để làm... vốn nhà nước tổng công ty thành lập để thực quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực tiễn hoạt động ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển nhà kiên giang , chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực tiễn hoạt động ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển nhà kiên giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay