CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN

77 19 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 17:08

CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4970515-tran-ngoc-y.htmCHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4970515-tran-ngoc-y.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI :   CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : TRẦN NGỌC Ý 07124143 DH07QL 2007 – 2011 Quản Lý Đất Đai - TP Hồ Chí Minh, Tháng năm 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN  TRẦN NGỌC Ý ĐỀ TÀI : CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Văn Tân (Địa quan : Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh) Ký tên : ……………………………… - Tháng năm 2011 - LỜI CẢM ƠN  Xin thành kính ghi ơn Bố mẹ sinh thành, ni dưỡng dạy bảo để có ngày hơm Cảm ơn người thân gia đình động viên, giúp đỡ suốt trình học tập Chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Văn Tân - giảng viên Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản -Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tận tình hướng dẫn em suốt trình thực đề tài tốt nghiệp Chân thành cảm ơn! Ban Giám Hiệu quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt quý thầy, cô Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức q báu suốt q trình học tập trường Các cơ, chú, anh, chị Phòng TNMT huyện Tân Thạnh – Long An dẫn, giúp đỡ góp lời khuyên quý báo thời gian em thực tập Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn tới bạn lớp Quản lý Đất đai khóa 33 học chơi, gắn bó giúp đỡ lẫn trình học tập Do thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm, trình độ hiểu biết hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót, em mong đóng góp ý kiến quý thầy bạn để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn Sinh viên Trần Ngọc Ý TÓM TẮT Sinh viên thực : Trần Ngọc Ý, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài : “ CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN.” Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Văn Tân, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đất đai tài sản vô quý giá quốc gia Đất đai đảm bảo tồn phát triển xã hội, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống Do phải quản lý sử dụng đất đai cách hiệu quả, để làm điều cơng tác chỉnh lý biến động đất đai phải thực thường xuyên, xác Đối với huyện mà tình hình biến động đất nơng nghiệp diễn nhiều huyện Tân Thạnh cơng tác chỉnh lý biến động đất nông nghiệp cần thiết Để thực tốt công tác chỉnh lý biến động đất nông nghiệp, để thấy thuận lợi khó khăn mà địa phương gặp phải công tác chỉnh lý biến động đất nông nghiệp, từ đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác chỉnh lý biến động Đề tài nghiên cứu nội dung : điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước đất đai, tình hình biến động đất nơng nghiệp xảy địa bàn huyện phương pháp chỉnh lý biến động vào HSĐC Phương pháp thực hiện: phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu, phương pháp thống kê đất đai, … Nhìn chung, qua việc nghiên cứu đề tài ta đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực dẫn tới việc sử dụng đất đạt hiệu tốt hơn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển với tốc độ nhanh góp phần ổn định trật tự an ninh - trị - xã hội địa bàn huyện Mặt khác, phân tích tình hình biến động đất nơng nghiệp nắm phương pháp chỉnh lý biến động nhằm hoàn thiện HSĐC.Tuy nhiên, số lượng biến động đất nông nghiệp khs nhiều nên việc cập nhật vào hồ sơ địa chưa kịp thời Do đó, sở đánh giá công tác chỉnh lý biến động đất nông nghiệp nhằm đưa số giải pháp nâng cao hiệu công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa tốt MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .1 PHẦN I : TỔNG QUAN .3 I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý 11 I.1.3 Cở sở thực tiễn 11 I.2 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện 12 I.2.1 Điều kiện tự nhiên 12 I.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 13 I.2.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 14 PHẦN II : NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 II.1 Nội dung nghiên cứu 20 II.2 Phương pháp nghiên cứu 20 PHẦN III : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .21 III.1 Tình hình quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện 21 III.1.1 Công tác quản lý đất đai theo địa giới hành 21 III.1.2 Công tác đo đạc, thành lập đồ địa 21 III.1.3 Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 22 III.1.4 Công tác thống kê, kiểm kê đất đai 23 III.1.5 Công tác giao đất, thu hồi đất 23 III.1.6 Công tác quản lý quy hoạch – kế hoạc sử dụng đất 24 III.1.7 Công tác lập quản lý HSĐC 23 III.1.8 Công tác tra, kiểm tra 24 III.1.9 Công tác giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai 25 III.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện 25 III.2.1 Khái quát trạng sử dụng đất năm 2010 địa bàn huyện 25 III.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 27 III.3 Đánh giá tình hình biến động đất nơng nghiệp 35 III.3.1 Tình hình biến động thực quyền đất nơng nghiệp 35 III.3.2 Tình hình biến động diện tích đất nơng nghiệp từ năm 2005 - 2010 36 III.4 Công tác chỉnh lý biến động đất nông nghiệp 39 III.4.1 Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai 39 III.4.2 Quá trình chỉnh lý biến động đất đai vào HSĐC 42 III.4.3 Phương pháp chỉnh lý biến động đất đai vào HSĐC 45 PHẦN IV : KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANQP : An ninh quốc phòng BTNMT : Bộ tài ngun mơi trường BĐĐC : Bản đồ địa CT – XH : Chính trị - xã hội CP : Chính phủ CV : Công văn CN : Công nghiệp DT : Diện tích ĐKTKĐĐ : Đăng ký thống kê đất đai GCNQSĐ : Giấy chứng nhận quyền sử đất HĐTC : Hợp đồng tặng cho HĐCN : Hợp đồng chuyển nhượng HĐCĐ : Hợp đồng chuyển đổi HSĐC : Hồ sơ địa NN – PTNT : Nơng nghiệp – Phát triển nông thôn NQ : Nghị QSHNO : Quyền sở hữu nhà QH - KHSDĐ : Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất QLĐĐ : Quản lý đất đai QĐ : Quyết định KT : Kinh tế STM : Số STT : Số thứ tự TT : Thơng tư TCĐC : Tổng cục địa UBTVQH11 : Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11 UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU   Bảng : Tổng GDP năm 2010 tính theo gía so sánh với năm 2009 14  Bảng : Công tác đo đạc thành lập BĐĐC huyện Tân Thạnh 22  Bảng : Bảng thống kê sổ sách, hồ sơ địa đến tháng /2011 24  Bảng : Thống kê diện tích đất theo mục đích sử dụng theo đơn vị hành 26  Bảng : Phân bố đất sản xuất nông nghiệp theo đơn vị hành 28  Bảng : Phân bố đất trồng hàng năm theo mục đích theo đơn vị hành 29  Bảng : Phân bố diện tích đất trồng lâu năm theo đơn vị hành 30  Bảng : Phân bố diện tích đất ni trồng thủy sản theo đơn vị hành 31  Bảng : Phân bố diện tích đất lâm nghiệp theo đơn vị hành 32  Bảng 10 : Hiện trạng đất nông nghiệp theo đối tượng sử dụng 33  Bảng 11 : Thống kê số lượng hồ sơ biến động đất nông nghiệp từ 2005 – 6/2011 35  Bảng 12 : Biến động diện tích đất nơng nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 36  DANH SÁCH CÁC HÌNH & BIỂU ĐỒ   Biểu đồ 01: Diện tích, cấu sử dụng đất năm 2010 huyện Tân Thạnh 25  Biểu đồ 02 : Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 27  Hình 1: Sơ đồ trình tự thủ tục đăng ký biến động 41  Hình 2: Sơ đồ trình tự thực chỉnh lý biến động 44  Hình 3:Trường hợptách thửa, số 513 tách từ 115 46  Hình 4: Thửa chỉnh lý trường hợp nhập 47  Hình 5: Biến động theo tuyến thẳng trước sau chỉnh lý 48  Hình 6: Biến động theo khu tập trung chưa chỉnh lý 48  ĐẶT VẤN ĐỀ  Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đời sống KT, CT - XH, ANQP quốc gia Cùng với phát triển xã hội gia tăng dân số gây sức ép lớn nhu cầu sử dụng đất kéo theo biến động lớn đất đai , đòi hỏi sách pháp luật đất đai ngày phải hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai phải cập nhật kịp thời, xác Huyện Tân Thạnh huyện phát triển tỉnh Long An Do nhu cầu sử dụng đất để xây dựng sở hạ tầng, xây dựng khu dân cư phục vụ cho việc phát triển KT- XH lớn Từ luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành với phát triển KT - XH huyện Tân Thạnh tình hình biến động đất đai địa bàn huyện diễn thường xuyên, mặt khác địa bàn huyện diện tích đất nơng nghiệp chiếm 3/4 diện tích tự nhiên tồn huyện đối tượng sử dụng đất nông nghiệp chiếm đa số địa bàn huyện tình hình biến động nhóm đất nông nghiệp diễn nhiều phức tạp Để đáp ứng nhu cầu người sử dụng đất, để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước đất đai, đảm bảo quyền nghĩa vụ cho người sử dụng đất đối tượng quản lý đất HSĐC phải giữ tính xác, thống nội dung thông tin tài liệu quản lý đất đai Chính yếu tố nên yêu cầu đặt công tác quản lý, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai nói chung cơng tác chỉnh lý biến động nhóm đất nơng nghiệp nói riêng địa bàn huyện Tân Thạnh phải thực thường xuyên, đồng cấp theo quy định để đảm bảo hệ thống thông tin đất đai ln cập nhật xác Xuất phát từ tình hình trên, giúp đỡ phòng Tài Nguyên - Môi Trường huyện Tân Thạnh phân công khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản thực đề tài: “Chỉnh lý biến động đất nông nghiệp địa bàn huyện Tân Thạnh tỉnh Long An”  Mục tiêu nghiên cứu đề tài  Đánh giá tình hình biến động đất nông nghiệp địa bàn huyện  Phương pháp cập nhật, chỉnh lý biến động đất nông nghiệp  Đối tượng nghiên cứu Các biến động hợp pháp đất nơng nghiệp q trình cập nhật, chỉnh lý biến động vào đồ hệ thống sổ địa  Phạm vi nghiên cứu Thực chỉnh lý trường hợp biến động hợp pháp đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn huyện Tân Thạnh tỉnh Long An : - Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi - Chuyển mục đích - Nhà nước thu hồi đất - Cấp lại cấp đổi GCNQSDĐ - Thế chấp xóa chấp QSDĐ  Ý nghĩa thực tiễn vấn đề nghiên cứu Do địa bàn huyện biến động xảy nhiều đất nông nghiệp nên việc triển khai công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất nông nghiệp góp phần đáng kể vào việc hồn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, giúp cho việc quản lý đất đai đạt hiệu cao nhất, quan trọng nắm rõ diện tích loại đất nơng nghiệp phản ánh trạng sử dụng thực tế, mà kinh tế sản xuất nông – lâm – thủy sản kinh tế chủ đạo kinh tế huyện nên nắm rõ việc giúp cho việc quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp đạt kết cao giúp kinh tế huyện phát triển ổn định bền vững PHẦN I : TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học Các vấn đề hồ sơ địa a Khái niệm hồ sơ địa Hồ sơ địa hiểu hệ thống tài liệu, số liệu, đồ, sổ sách, chứa đựng thông tin mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội pháp lý nhà nước đất đai Hồ sơ địa cung cấp thơng tin cần thiết để Nhà nước thực chức đất đai với tư cách chủ sở hữu Hồ sơ địa lập chi tiết đến đất người sử dụng đất theo đơn vị hành cấp xã gồm : đồ địa ( trích đo địa chính), sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ sơ địa thiếp lập, cập nhật qua q trình điều tra cập nhật qua thời kì khác nhau, phương pháp khác : đo đạt lập đồ địa chính, đánh giá đất, phân hạng định giá đất, đăng kí đất đai ban đầu, đăng kí biến động đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tóm lại hồ sơ địa tài liệu thành việc đo đạc đăng ký đất đai, thể đầy đủ thông tin đất phục vụ cho quản lý nhà nước việc sử dụng đất b Nội dung hồ sơ địa Hồ sơ địa mang nội dung, thông tin sử dụng quản lý đất đai, gồm lớp thông tin : - Các thông tin điều kiện tự nhiên đất : Các thông tin bao gồm : vị trí, hình dạng, tọa độ (quan hệ hình học), diện tích đất (số lượng) - Các thông tin mặt kinh tế - xã hội: Các thơng tin quan hệ xã hội q trình sử dụng đất bao gồm : chủ sử dụng đất, phương thức sử dụng đất ( giao, cho thuê, chuyển nhượng, thừa kế, ), mục đích sử dụng đất , q trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, q trình chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu giá trị đầu tư cho đất, đât không cấp giấy chứng nhận PHẦN IV : KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ  KẾT LUẬN Công tác quản lý Nhà nước đất đai công tác thường xuyên liên tục, có vai trò to lớn q trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Trong đó, cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai vào HSĐC quan trọng Đặc biệt, huyện mà diện tích đất nơng nghiệp chiếm đa số cơng tác chỉnh lý biến động đất nông nghiệp cần thiết quan trọng Biến động đất nông nghiệp địa bàn huyện lớn, chủ yếu : chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chấp, chuyển mục đích Do cấp quyền quan tâm đạo nên công tác chỉnh lý đất nông nghiệp thực thường xuyên kịp thời nên dần vào nề nếp Để phục vụ cho công tác chỉnh lý biến động nhóm đất nơng nghiệp, ta khái quát trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 đánh giá tình hình biến động đất nơng nghiệp giai đoạn 2005 -2010, mặt khác nắm trình tự, thủ tục đăng ký biến động quy trình, phương pháp chỉnh lý biến động vào HSĐC Từ giúp làm giảm đáng kể khối lượng hồ sơ biến động, góp phần hồn hồ sơ địa Mặt khác, với huyện mà kinh tế nơng –lâm- thủy sản kinh tế chủ đạo làm tốt công tác chỉnh lý biến động đất nông nghiệp giúp nắm rõ diện tích trạng sử dụng thực tế loại đất nông nghiệp, từ làm sở cho việc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cách hợp lý đạt hiệu cao, giúp đưa sách phát triển nông nghiệp huyện sát với thực tế Ngồi ra, cơng tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện có nhiều chuyển biến đạt thành quan trọng : hoàn thiện việc xác định địa giới hành với huyện kề cận xã huyện theo thị 364, thực xong việc kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất năm 2010, huyện tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020, địa bàn huyện khơng đất chưa sử dụng, hồn thành tốt cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 98% số hộ gia đình ,cá nhân sử dụng đất,… Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định trị trật tự, an toàn xã hội địa phương  KIẾN NGHỊ Trên sở phân tích, nghiên cứu cơng tác chỉnh lý biến động nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Tân Thạnh, để cơng tác chỉnh lý hồn thiện hơn, phục vụ cho công tác quản lý đất đai tốt xin kiến nghị số vấn đề sau: - Cần nâng cao trình độ chất lượng cán cấp sở, thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng để làm cho họ ln nắm bắt chủ trương sách lĩnh vực quản lý Nhà Nước đất đai - Cần đầu tư trang thiết bị, máy móc tập huấn việc sử dụng công nghệ vào công tác chỉnh lý - Phải thực tốt công tác điều tra ngoại nghiệp để làm cở sở cho công tác chỉnh lý khơng bị sai xót - Cần tăng cường phổ biến hệ thống pháp luật đất đai cho nhân dân để hạn chế đến mức thấp biến động bất hợp pháp - Chính quyền địa phương cần quan tâm để có đạo kịp thời, xác giúp cơng tác chỉnh lý thực thường xuyên đồng cấp TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ TNMT việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý HSĐC Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ TNMT việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Thông tư số 17/2009/TT – BTNMT ngày 21/10/2009 Bộ TNMT quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thông tư số 20/2010/TT – BTNMT ngày 22/10/2010 Bộ TNMT Quy định bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bài giảng “Đăng ký thống kê đất đai” Ths Ngô Minh Thụy, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Số liệu thống kê Chi cục Thống kê huyện Tân Thạnh năm 2010 Báo cáo kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2005,2010 huyện Tân Thạnh tỉnh Long An 10 Bài giảng “Quản lý hành Nhà nước đất đai” Th.S.Lê Mộng Triết, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phụ lục Mẫu số 03/ĐK-GCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: Ngày … / … / … Quyển số ……, Số thứ tự…… Người nhận hồ sơ (Ký ghi rõ họ, tên) ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Kính gửi: UBND I PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem hướng dẫn viết đơn trước kê khai; khơng tẩy xố, sửa chữa đơn) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.1 Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………… 1.2 Địa :………………………………………………………………………………… (Kê khai theo tên địa GCN cấp, trường hợp có thay đổi tên ghi thông tin trước sau thay đổi nộp giấy tờ chứng minh thay đổi) Giấy chứng nhận cấp 2.1 Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2 Số phát hành GCN:………… ……………; 2.3 Ngày cấp GCN … / … / …… …….; Nội dung biến động 3.1 Nội dung GCN trước biến động: …………………………………………….; …………………………………………….; …………………………………………….; …………………………………………… ….; …………………………………………… ….; …………………………………………… ….; …………………………………………… ….; 3.2 Nội dung sau biến động: ….……………………………………….; ….……………………………………….; ….……………………………………….; ……………………………….….……… ; ………………………….……….……… ; ………………………….……………… …; …………………….…………………… …; …………………….…………………… …………………………………………… ….; …; Lý biến động .; ; ; Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn gồm có: - Giấy chứng nhận cấp; Tôi xin cam đoan nội dung kê khai đơn thật ……………, ngày / / Người viết đơn (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu có) II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHỊNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày… tháng… năm … Ngày… tháng… năm … Người thẩm tra Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) Phụ lục Mẫu số 02/ĐK-GCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: Ngày … / … / … Quyển số ……, Số thứ tự…… Người nhận hồ sơ (Ký ghi rõ họ, tên) Kính gửi: UBND I PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem hướng dẫn viết đơn trước kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa đơn) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.1 Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………… 1.2 Địa chỉ:………………………………………………………………………………… (Kê khai theo tên địa GCN cấp Trường hợp có thay đổi ghi thơng tin trước sau thay đổi nộp giấy tờ chứng minh thay đổi kèm theo) Giấy chứng nhận cấp đề nghị cấp lại, cấp đổi 2.1 Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2 Số phát hành GCN:………………….………; 2.3 Ngày cấp GCN … / … / ……… Lý xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi đồ - có) 4.1 Thơng tin đất theo GCN cấp: 4.2 Thông tin đất thay đổi: - Thửa đất số: ……………… …….……; - Tờ đồ số: …………………… …; - Diện tích: …… … …… m2 …………………………….…………… …………………………….…………… - Thửa đất số: ……………… …….….; - Tờ đồ số: …………………… …; - Diện tích: …………… …… m2 …………………………….…………… …………………………….…………… Nhà ở, cơng trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có) (Chỉ ghi thơng tin GCN cấp có thay đổi) 5.1 Thông tin GCN cấp: - Tên cơng trình: ……………….…………; - Diện tích xây dựng: m2; - 5.2 Thơng tin có thay đổi: - Tên cơng trình: …………………………; - Diện tích xây dựng: m2; - Rừng sản xuất rừng trồng có thay đổi (nếu có) (Chỉ ghi thơng tin GCN cấp có thay đổi) 6.1 Thông tin GCN cấp: ……………………………………………….; ……………………………………………….; ……………………………………………….; 6.2 Thơng tin có thay đổi: ……………………………………………….; ……………………………………………….; ……………………………………………….; Cây lâu năm có thay đổi (nếu có) (Chỉ ghi thơng tin GCN cấp có thay đổi) 7.1 Thông tin GCN cấp: 7.2 Thông tin có thay đổi: ……………………………………………….; ……………………………………………….; ……………………………………………….; ……………………………………………….; Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo - Giấy chứng nhận cấp ; Tôi xin cam đoan nội dung kê khai đơn thật ………, ngày tháng năm Người viết đơn (Ký ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu có) II XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Về việc niêm yết thông báo GCN trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp lại GCN bị mất) …………, ngày…./…/ … Cán địa (Ký, ghi rõ họ, tên) …………, ngày…/…./ … TM Uỷ ban nhân dân Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) III Ý KIẾN CỦA VĂN PHỊNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Phải nêu rõ kết kiểm tra hồ sơ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN) …………, ngày…./…/ … Cán thẩm tra …………, ngày…./…/ … Giám đốc (Ký, ghi rõ họ, tên chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) Phụ lục Mẫu số 01/ĐK-GCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: Ngày… / … / .… Quyển số ……, Số thứ tự…… Người nhận hồ sơ (Ký ghi rõ họ, tên) (Sử dụng để kê khai trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản) Kính gửi: UBND I PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa đơn) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.1 Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………… … … … 1.2 Địa thường trú:…………………………………………………………………………… (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND người đại diện có quyền sử dụng đất sở hữu tài sản hộ Tổ chức ghi tên định thành lập giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên số, ngày ký, quan ký văn bản) Cá nhân nước người Việt Nam định cư nước ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu Trường hợp nhiều chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản kê khai tên chủ vào danh sách kèm theo) Đề nghị: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Đánh dấu vào ô trống lựa chọn) - Cấp GCN đất , Tài sản gắn liền với đất Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản) 3.1.Thửa đất số: ………… ……… ….….; 3.2 Tờ đồ số: …….………………… …; 3.3 Địa tại: .; 3.4 Diện tích: … …… m2; sử dụng chung: m2; sử dụng riêng: … m2; 3.5 Sử dụng vào mục đích: ., từ thời điểm: ……………… .; 3.6 Thời hạn đề nghị sử dụng đất: ; 3.7 Nguồn gốc sử dụng: ; (Ghi cụ thể: Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền lần hay thuê trả tiền hàng năm nguồn gốc khác) Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai có nhu cầu chứng nhận chứng nhận bổ sung quyền sở hữu) 4.1 Nhà ở, cơng trình xây dựng khác: a) Tên cơng trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): ; b) Địa chỉ: ; c) Diện tích xây dựng: (m2); d) Diện tích sàn (đối với nhà) cơng suất (đối với cơng trình khác): ; đ) Sở hữu chung: ……………… m2, sở hữu riêng: m2; e) Kết cấu: ; g) Cấp, hạng: … .; h) Số tầng: ; i) Năm hoàn thành xây dựng: ; k) Thời hạn sở hữu đến: (Trường hợp có nhiều nhà ở, cơng trình xây dựng khác kê khai thơng tin chung tổng diện tích nhà ở, cơng trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, cơng trình kèm theo đơn) 4.2 Rừng sản xuất rừng trồng: 4.3 Cây lâu năm: a) Loại cây: a) Diện tích có rừng: ………… ….…… m ; b) Nguồn gốc tạo lập: ………… …; - Tự trồng rừng: b) Nguồn gốc tạo lập: - Nhà nước giao không thu tiền: …….…… … - Nhà nước giao có thu tiền: ………………………….….……… - Nhận chuyển quyền: ……………….……………………… - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………………………………… …………… … Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………… Đề nghị: 6.2 Ghi nợ loại nghĩa vụ tài chính: ……… ………….…………………………… 6.3 Đề nghị khác: …………………………………………………………………………… Tôi xin cam đoan nội dung kê khai đơn thật ………, ngày tháng năm Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu có) II XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà ở) - Nội dung kê khai đất, tài sản so với trạng: …………………………………… - Nguồn gốc sử dụng đất: - Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích nay:……… ……………………… - Nguồn gốc tạo lập tài sản: - Thời điểm hình thành tài sản:…………………………………… - Tình trạng tranh chấp đất đai tài sản gắn liền với đất: - Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………… ………………………………………………………… … ……………… … ………………, ngày… tháng… năm … Cán địa (Ký, ghi rõ họ, tên) ……………., ngày… tháng… năm … TM Uỷ ban nhân dân Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) III Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý pháp lý áp dụng; trường hợp đất có vườn, ao gắn liền nhà phải xác định rõ diện tích đất cơng nhận pháp lý) …………, ngày…./…/ … Cán thẩm tra …………, ngày…./…/ … Giám đốc (Ký, ghi rõ họ, tên chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) Phụ lục CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN PHỊNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ……………………………………………… Số: ./TB-VPĐKĐĐ Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm THÔNG BÁO Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa Kính gửi: …………… ………………………………………………… Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo việc chỉnh lý hồ sơ địa xã ; sau: Thửa đất có thay đổi: 1.1 Thửa đất số: ……………………………………………………………………… 1.2 Tờ đồ số:……………………………………………………………………… 1.3 Tên người sử dụng đất:…………………………………………………………… Thửa đất sau thay đổi: 2.1 Thửa đất số:……………………………………………………………………… 2.2 Tờ đồ số:……………………………………………………………………… 2.3 Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … Lý thay đổi: Các tài liệu hồ sơ địa cần cập nhật, chỉnh lý gồm: ., Kèm theo trích có giấy tờ sau đây: - Bản trích lục đồ địa trích đo địa thể đường ranh giới khu vực đất có thay đổi (nếu có) Đề nghị chỉnh lý biến động vào tài liệu hồ sơ địa nói điểm theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Ký tên, đóng dấu) ... quyền sử dụng đất: chuyển nhượng, chuyển đổi, hợp thức hóa, thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất, thay đổi tách chia quyền sử dụng đất - Biến động thay đổi mục đích sử dụng đất - Biến động quy... rộng lớn khắp huyện, mùa lũ không xã huyện không bị ngập lũ Mạng lưới th y văn huyện gồm kênh, mương toàn huyện, có kênh Dương văn Dương, kênh 12 hai kênh lớn huyện, ch y ngang qua huyện Tân Thạnh... tuyên truyền chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước đến với người dân thông qua đài truyền huyện xã Tuyên truyền diễn biến thời kinh tế, văn hóa xã hội nước quốc tế cho người dân, tuyên truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay