“THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUNG CƯ HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

72 29 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 17:08

“THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUNG CƯ HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4970514-tran-ngoc-linh.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUNG CƯ HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” SVTH MSSV LỚP KHÓA NGAØNH : : : : : TRẦN NGỌC LINH 07135109 DH07TB 2007 – 2011 Quản Lý TT BĐS -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 20011- LỜI CẢM ƠN Để đạt kết ngày hôm nay, điều xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, người ân cần nuôi dưỡng dạy dỗ con, động viên vượt qua khó khăn sống sinh viên, người hết lòng chăm lo tạo điều kiện thuận lợi cho suốt chặng đường học tập Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TPHCM, thầy cô Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, dạy dỗ, dìu dắt chúng em suốt bốn năm học, đồng thời truyền đạt cho chúng em kiến thức bổ ích làm hành trang bước vào sống tương lai Và khoảng thời gian tiến hành thực báo cáo tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn đến Cô Dương Thị Tuyết Hà theo sát hướng dẫn, góp ý sai sót động viên em để có kết hơm Mình xin cảm ơn bạn lớp DH07TB đồng hành năm tháng ngồi giảng đường đại học Trong thời gian hoàn thành đề tài, cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp quý Thầy Cơ bạn bè để đề tài hồn thiện Những kinh nghiệm tích lũy quý báu hành trang giúp em phát huy sáng tạo đường nghiệp tương lai Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh ngày 20 tháng năm 2011 Sinh viên: Trần Ngọc Linh                                                                                     TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Linh, khoa Quản lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tên đề tài: “Thực trạng quản lý chung cư địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nay” Giáo viên hướng dẫn Th.S Dương Thị Tuyết Hà Bộ mơn Chính sách pháp luật Khoa Quản lý đất đai bất động sản Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt: Nền kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế đất nước, quan tâm người, kéo theo phát triển phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực cần giải Một vấn đề gia tăng nhanh chóng nhu cầu nhà xuất chung cư trở thành lựa chọn hàng đầu cho người, đối tượng, từ người có thu nhập thấp đến người có thu nhập cao Bên cạnh tiện ích vượt trội mà chung cư mang lại, tồn khó khăn chưa hồn thiện cơng tác quản lý Do đó, việc nghiên cứu thực trạng quản lý chung cư cần thiết Đề tài thực nghiên cứu việc quản lý khu chung cư địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dựa sở lý luận chung cư, định nghĩa, đặc điểm chung cư, nội dung công tác quản lý, quy định pháp luật có liên quan đến quản lý chung cư, lý thuyết sở hữu, quản lý… Bằng phương pháp nghiên cứu tham khảo ý kiến chuyên gia, tham khảo tài liệu, thống kê, so sánh phương pháp đánh giá nhanh, dựa kết thu thập bám sát quy định pháp luật để đánh giá sơ chất lượng quản lý chung cư, gồm việc quản lý vận hành, bảo trì, cải tạo phá dỡ nhà chung cư, quyền lợi nghĩa vụ người dân, từ tìm mâu thuẫn tồn quản lý chung cư, điểm hạn chế, … Từ đưa giải pháp để hạn chế điểm chưa hoàn thiện, xây dựng chế quản lý chung cư thật hiệu quả, đảm bảo thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ người dân, giải phần xúc người dân xã hội Sau tiến hành nghiên cứu, nhận thấy thực trạng quản lý chung cư địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhiều vấn đề, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, gây nhiều xúc xã hội, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện để bảo vệ cho cư dân sống khu chung cư Do vấn đề quản lý chung cư chắn phải cần nhiều góp ý quan tâm nhà chức trách toàn xã hội MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Phần I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ KHOA HỌC I.1.1 Khái quát chung cư .2 I.1.2 Vai trò cơng tác quản lý chung cư phát triển đô thị đại I.1.3 Nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 II.1 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 10 II.1.1 Vị trí địa lý 10 II.1.2 Tình hình kinh tế 10 II.1.3 Tình hình dân số 11 Dân số Thành phố Hồ Chí Minh theo kết điều tra dân số sau: 11 II.1.4 Thu nhập – mức sống người dân 12 II.1.5 Chi tiêu bình quân đầu người .13 II GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 13 II.2.1 Tình hình phát triển chung cư địa bàn thành phó Hồ Chí Minh 13 II.2.2 Giới thiệu số chung cư tiêu biểu 14 II.2.3 Điểm khác biệt nhu cầu người dân chung cư: .14 II.3 THU THẬP SỐ LIỆU THỰC TIỄN 15 II.3.1 Xác định yếu tố định chất lượng quản lý chung cư .15 II.3.2 Thu thập số liệu 15 II.3.3 Xử lý thông tin .15 II.3.4 Đánh giá chất lượng thông tin thu thập .15 II.3.5 Phân tích thơng tin đưa nhận định .17 II.4 THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CHUNG CƯ .18 II.4.1.Vai trò chủ sở hữu, người sử dụng việc quản lý chung cư 18 II.4.2 Quy trình thành lập tổ chức quản lý chung cư .19 II.4.3 Ban quản trị nhà chung cư 21 II.4.4 Chủ đầu tư quản lý sử dụng nhà chung cư: 24 II.5 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 25 II.5.1 Quản lý vận hành nhà chung cư 25 II.5.2 Thực trạng chất lượng quản lý vận hành chung cư 26 II.6 THỰC TRẠNG BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ 38 II.6.1 Bảo trì nhà chung cư 38 II.6.2 Trình tự tổ chức thực bảo trì cơng trình 39 II.6.3 Đánh giá chất lượng bảo trì qua ý kiến người dân: .40 II.7 THỰC TRẠNG CẢI TẠO VÀ PHÁ DỠ NHÀ CHUNG CƯ 41 II.7.1 Nhu cầu cải tạo phá dỡ nhà chung cư .41 II.7.2 Mục tiêu, yêu cầu công tác cải tạo, phá dỡ nhà chung cư .42 II.7.3 Các giải pháp chế sách cụ thể 43 II.7.4 Đánh giá chung tình hình cải tạo phá dỡ nhà chung cư .44 II.8 CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CHUNG CƯ HIỆN NAY .45 II.8.1 Các yếu tố định đến chất lượng quản lý chung cư: 45 II.8.2 Đánh giá thực trạng quản lý chung cư thông qua ý kiến người dân 45 II.8.3 Những thuận lợi khó khăn cho cơng tác quản lý 47 II.9 CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 48 II.9.1 Giải pháp cấu tổ chức quản lý nhà chung cư .48 II.9.2 Giải pháp quản lý vận hành nhà chung cư 49 II.9.3 Giải pháp bảo trì nhà chung cư 49 II.9.4 Giải pháp cải tạo phá dỡ nhà chung cư 49 II.9.5 Giải pháp quyền nghĩa vụ chủ sở hữu 50 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 KẾT LUẬN 52 KIẾN NGHỊ .52 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TP HCM: UBND: TĐC: TN: BĐS: NĐ – CP: QĐ – BXD: TT – BXD: USD: M2: GDP (Gross Domestic Product): Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân Tái định cư Thu nhập Bất động sản Nghị định – Chính phủ Quyết định – Bộ Xây Dựng Thông tư – Bộ Xây Dựng Đô la Mỹ Mét vuông Tổng sản phẩm nội địa DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng khái quát chung cư 14 Bảng 2.2: Bảng đánh giá theo hình thức sống chung cư 16 Bảng 2.3: Bảng đánh giá theo độ tuổi 16 Bảng 2.4: Bảng đánh giá theo trình độ học vấn 17 Bảng 2.5: Bảng thực trạng việc thực quyền trách nhiệm người dân .18 Bảng 2.6: So sánh thực trạng việc thực quyền trách nhiệm người dân 19 Bảng 2.7: Bảng đánh giá chất lượng ban quản lý 23 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp chất lượng ban quản lý theo loại chung cư 23 Bảng 2.9: Bảng chất lượng quản lý sở hạ tầng chung cư 29 Bảng 2.10: Bảng chất lượng quản lý môi trường chung cư 30 Bảng 2.11: Bảng chất lượng bảo vệ chung cư .32 Bảng 2.12: Bảng thực trạng vè công tác quản lý xảy cố chung cư .33 Bảng 2.13: Bảng đánh giá mức phí quản lý chung cư 37 Bảng 2.14: Bảng cấp bảo trì cơng trình xây dựng 38 Bảng 2.15: Bảng quy trình bảo trì 39 Bảng 2.16: Bảng hoạt động kiểm tra chất lượng cơng trình 39 Bảng 2.17: Bảng đánh giá chất lượng bảo trì chung cư 40 Bảng 2.18: Bảng đánh giá việc quản lý kinh phí bảo trì chung cư .41 Bảng 2.19: Đánh giá tổng hợp chất lượng quản lý chung cư theo yếu tố: 45 Bảng 2.20:Đánh giá tỷ lệ tác động yếu tố đến chất lượng quản lý chung cư 46 Bảng 2.21: Bảng tổng kết chất lượng quản lý chung cư theo loại chung cư 47 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1: Quy trình tổ chức, vai trò nhiệm vụ Hội nghị nhà chung cư 20 Sơ đồ 2.2: Thành phần, trách nhiệm, quyền hạn ban quản trị chung cư .21 Sơ đồ 2.3: Các công việc quản lý vận hành 25 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành chung cư Phụ lục 2: Bảng tham khảo ý kiến Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh ĐẶT VẤN ĐỀ  Tính cấp thiết đề tài Sau Việt Nam tiến hành công đổi đến nay, kinh tế có nhiều bước tiến tích cực, kéo theo q trình thị hóa diễn nhanh chóng Đơ thị hóa làm thay đổi diện mạo đất nước, nâng cao mức sống số phận dân cư, nhiên bên cạnh mặt tích cực phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết, mà trội hết vấn để nhà quản lý trật tự an tồn xã hội Nhìn chung hầu hết thị xảy tình trạng thiếu nhà Đặc biệt dân nghèo đô thị người nhập cư vào thành phố Điều tạo điều kiện thuận lợi cho tệ nạn xã hội, gây khó khăn cho cơng tác quản lý trật tự an toàn xã hội Để giải phần vấn đề trên, giải pháp hữu dụng nhà nước quan tâm phải giải vấn đề nhà cho người dân để họ ổn định đời sống Để tiết kiệm đất xây dựng đô thị ngồi việc mở rộng ranh giới vùng lân cận, việc tăng diện tích sàn xây dựng giải pháp hiệu Và lý cho đời hàng loạt dự án chung cư với nhiều phân khúc đáp ứng nhu cầu người xã hội Theo khảo sát người dân có xu hướng chọn chung cư chung cư có nhiều điểm bật hết giải nhu cầu với số gia tài không lớn họ Bên cạnh ưu điểm mơ hình nhà chung cư với đặc thù riêng gặp nhiều vấn đề chất lượng phục vụ thấp, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, từ mâu thuẫn chủ đầu tư với người dân mâu thuẫn người dân với nhau… Những vấn đề có phần nguyên nhân từ quản lý lỏng lẻo, nhiều kẽ hở, chất lượng quản lý chưa cao chưa coi trọng số chung cư Chính vậy, việc nghiên cứu thực trạng quản lý chung cư vấn đề cần thiết cho phát triển chung cư nói riêng phát triển thị nói chung  Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu khách quan thực trạng quản lý chung cư địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, so sánh thực trạng quản lý với quy định pháp luật u cầu đáng người dân, từ tìm điểm chưa chặt chẽ, chưa phù hợp quản lý chung cư Từ nghiên cứu rút giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chung cư  Đối tượng nghiên cứu: Với phạm vi lớn nên đề tài tập trung nghiên cứu vào chung cư lựa chọn để đại diện cho chung cư Hồ Chí Minh, cụ thể chung cư sau: Chung cư Phan Tây Hồ, Bình Khánh, An Sương, chung cư Thái An, Splendor, Phúc Yên, chung cư The Manor, Saigon Peal  Phạm vi nghiên cứu Không gian: Trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Trong tháng, từ 5/2011 đến 8/2011 Trang Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh nhân viên, đồng thời thường xuyên tổ chức lớp tập huấn để rèn luyện kỹ sống cộng đồng cho hộ dân cư, người giúp việc, người thuê nhà thân nhân người sở hữu hộ Song song với việc đó, huấn luyện yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy định an toàn phòng cháy chữa cháy cơng việc quan trọng để đảm bảo an toàn cho cư dân, đội ngũ bảo vệ phải động, hiệu quả, chuyên nghiệp Cần quy định rõ nội quy chung cư vấn dề này, có vi phạm đề nghị đưa họp cộng đồng để có hướng giải Ban quản lý phải tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân gây mỹ quan cho tòa nhà, từ đề nội quy với đồng thuận hộ dân cư Nhìn chung, ban quản lý phải quan tâm chăm sóc đến tất điều kiện sống, làm việc người dân chung cư, xứng đáng người đại diện để bảo vệ quyền lợi cho họ, xứng đáng với tin tưởng người dân, quan nhà nước xã hội II.9.2 Giải pháp quản lý vận hành nhà chung cư Để quản lý vận hành nhà chung cư tốt trước hết phải lựa chọn doanh nghiệp quản lý vận hành có trách nhiệm cao, có uy tín Ngồi ra, doanh nghiệp quản lý vận hành phải thường xuyên nâng cao lực quản lý Hiện có nhiều phần mềm phục vụ cho việc quản lý nên hiệu áp dụng phần mềm Thêm doanh nghiệp quản lý phải ln có tinh thần trách nhiệm cao có chế độ huấn luyện nhân viên tính chun nghiệp cơng việc họ II.9.3 Giải pháp bảo trì nhà chung cư Khi mua hộ chung cư, thường người ta quan tâm nhiều đến chất lượng cơng trình tại, giá yếu tố khác liên quan đến thẩm mỹ cơng trình có quan tâm đến quản lý vận hành chung cư ý đến việc bảo trì hộ Thực bảo trì nhiệm vụ quan trọng Khi mua chung cư, người mua đóng 2% tổng giá làm phí bảo trì Đây số tiền không nhỏ, đặc biệt với hộ có giá trị cao Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu lại số tiền dùng để làm ghi chép, cơng bố cụ thể đâu có đề cập đến khoản phí hợp đồng mua bán sử dụng chung chung Do đó, để cơng tác bảo trì hộ chung cư thực thật tốt, vai trò trước tiên người dân Bản thân họ phải tự kiểm soát đồng tiền để đảm bảo hoạt động mục đích cơng khai, minh bạch Người dân phải tìm hiểu kỹ hộ bảo trì, chất lượng bảo trì sao… từ phản ánh lên ban quản lý để đòi hỏi quyền lợi đáng cho Về phía ban quản lý chung cư, phải lựa chọn tổ chức có tư cách pháp nhân có chức hoạt động xây dựng phù hợp với nội dung công việc bảo trì để tiến hành bảo trì cho chung cư mình, đồng thời phải giám sát xem chất lượng cơng trình bảo trì có đảm bảo, phù hợp với thỏa thuận khơng, khoản chi phí liên quan đến công việc phải công khai, minh bạch cho người dân Nhiều phát sinh mâu thuẫn chủ sở hữu hộ doanh nghiệp bảo trì, ban quản lý phải sớm đứng giải để đảm bảo quyền lợi cho người dân Nhìn chung, vấn đề bảo trì quan trọng nên cần quan tâm người dân, ban quản lý quan chức II.9.4 Giải pháp cải tạo phá dỡ nhà chung cư Cải tạo, phá dỡ xây dựng hộ chung cư địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ln vấn đề cấp thiết, quan tâm hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng chung cư cũ, xuống cấp, cần cải tạo nhiều, nhiên Trang 49 Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh dù nhà nước có nhiều sách hấp dẫn để lơi kéo nhà đầu tư họ khơng mặn mà với lĩnh vực Nguyên nhân có lẽ lợi nhuận từ việc đầu tư không cao việc xây dựng mới, thêm vào đầu tư xây dựng lại chung cư cũ có q nhiều việc nhà đầu tư phải làm công việc khiến họ cảm thấy khơng hào hứng Như muốn cải thiện tình trạng này, trước hết, nhà nước nên đưa thêm sách có lợi cho nhà đầu tư để khuyến khích họ, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát chủ đầu tư để họ đảm bảo chất lượng cơng trình Cụ thể, Bộ Xây Dựng khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng, cần quy định cụ thể tiêu liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ để áp dụng thống phạm vi nước Ngồi ra, Bộ phải hướng dẫn phương pháp đánh giá, tiêu chuẩn chất lượng nhà chung cư cũ thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.Song song với tiến hành công việc trên, việc quan trọng khơng theo dõi, kiểm tra, đơn đốc tình hình thực doanh nghiệp, kịp thời xử lý có vướng mắc Công tác cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ cấp bách, không mà tiến hành bừa bãi, thiếu đồng Xây dựng lại phải theo dự án tổng thể, có phương án quy hoạch, kiến trúc hợp lý, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng cho toàn khu vực cần cải tạo, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đại nhằm đáp ứng nhu cầu sống đô thị tương lai, tránh tình trạng manh mún, cục nhỏ lẻ, trọng khai thác nhu cầu công cộng II.9.5 Giải pháp quyền nghĩa vụ chủ sở hữu, người sử dụng sử dụng nhà chung cư Để đảm bảo quyền lợi người dân sống chung cư không bị xâm hại, tránh trường hợp họ khơng làm tròn nghĩa vụ mình, cần nâng cao công tác quản lý quyền nghĩa vụ người dân, phải tập trung quan tâm ban quản lý, chủ đầu tư, đặc biệt tất người dân chung cư bảo vệ pháp luật, quan tâm tồn xã hội Đối với người dân: Vì quyền lợi nghĩa vụ nên khơng hết thân người dân phải hiểu biết quy định pháp luật điều Thơng qua việc tìm hiểu sách báo, văn pháp luật, tổ chức thảo luận với nhau, điều vừa nâng cao tinh thần cộng đồng, vừa mang lại nhiều kiến thức bổ ích Sau tìm hiểu thật kỹ lưỡng, áp dụng vào thực tế cách so sánh điều pháp luật quy định với quyền nghĩa vụ thực tế chung cư Nếu cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm, người dân phải nêu ý kiến, quan điểm với ban quản trị, họ lắng nghe bảo vệ quyền lợi người dân Tốt người dân nên nhận thức sớm quyền lợi bảo vệ điều vấn đề manh nha để nhanh chóng ngăn chặn, tránh trường hợp để việc xảy lâu, giới hạn khó giải gây nên hậu lớn, tốn nhiều thời gian, công sức gây nên mâu thuẫn không đáng có Người dân sống khu chung cư nên phát huy vai trò làm chủ mình, tích cực tham gia vào hoạt động chung cư, không nên giữ tư tưởng “đèn nhà rạng” khơng phải tư tưởng phù hợp lối sống chung cư, nơi mà người ln có liên kết với Hãy cố gắng dành thời gian để tham gia Hội nghị nhà chung cư, bầu nên người quản lý xứng đáng, đóng góp tích cực ý kiến mình… Bên cạnh việc trên, người phải nâng cao ý thức để góp phần gìn giữ chung cư – ngơi nhà mình, người chắn Trang 50 Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh có thay đổi lớn Nếu nhìn thấy khơng tn thủ theo nội quy,khơng thực nghĩa vụ gây ảnh hưởng đến đời sống chung cư nhắc nhở người Nhìn chung, chình người dân yếu tố quan trọng việc bảo vệ quyền lợi họ Đối với Ban quản lý chung cư: Ban quản lý phải ln tìm hiểu pháp luật để có nhìn nhận cách khách quan đắn mâu thuẫn quyền lợi người dân Thái độ làm việc phải nghiêm túc, công khai, công bằng, phải ghi nhớ vai trò người bảo vệ nhân dân Ban quản lý nên lắng nghe ý kiến dân, cố gắng thấu hiểu vấn đề họ để tìm cách giải tốt Nên khuyến khích người dân tham gia vào việc bảo vệ, giữ gìn chung cư mặt Chính ban quản lý người dẫn dắt, đạo bảo vệ người dân Trang 51 Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Quản lý chung cư vấn đề quan tâm nhiều lĩnh vực bất động sản Công tác quản lý với chất lượng tốt bảo vệ quyền lợi người dân sống chung cư mà có tác động tích cực đến niềm tin lạc quan người dân định lựa chọn hình thức nhà Tuy nhiên, để thực thật tốt việc quản lý chung cư điều không dễ mà thị trường bất động sản Việt Nam non trẻ phải đối chọi với nhiều khó khăn, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý thật an tồn Nhìn chung, thực trạng quản lý chung cư thành phố Hồ Chí Minh nằm vòng xốy hỗn độn Theo kết điều tra chất lượng quản lý chung cư nằm khoảng từ trung bình tốt tùy vào loại hình chung cư Hầu chất lượng quản lý không đáp ứng yêu cầu người dân sống chung cư, dù chung cư cao cấp hay chung cư cho người thu nhập thấp Mâu thuẫn lợi ích chung cư phần diện tích sở hữu chung, riêng, phí quản lý chung cư ln vấn đề xúc xảy Việc chủ đầu tư thường xuyên quyền lợi gây ảnh hưởng đến người dân tồn ngày khó giải quyết, gây lúng túng cho quan chức năng, gây thiệt hại cho người dân xúc cho xã hội Đây vấn đề trội cần sớm giải tương lại không xa để đảm bảo cho quyền lợi người dân tạo hành lang pháp lý an toàn việc sử dụng chung cư Điều quan trọng tình trạng ngày phát triển nhiều chung cư Việt Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Đảm bảo chất lượng quản lý chung cư thực tốt góp phần khơng nhỏ đến việc ổn định thị trường bất động sản, tạo điều kiện cho thị trường phục hồi phát triển bền vũng KIẾN NGHỊ Vai trò chung cư ngày khẳng định Gần đây, Bộ xây dựng vừa có quy định dự án đầu tư bất động sản, phải dành 80% diện tích để xây dựng chung cư, điều kéo theo hệ tương lai, số lượng chung cư tăng lên đáng kể, theo đó, hội để sở hữu mái ấm đến gần người dân Tuy nhiên, thiếu sót vô lớn lo phát triển số lượng nhà chung cư để giải vấn đề chỗ mà khơng chăm lo đến việc hồn thiện cơng tác quản lý chung cư Dưới số kiến nghị: - Phổ biến, tăng cường tính tự chủ, tự quản người dân Khơng quản lý giám sát tốt người sống chung cư, họ người gắn bó hiểu rõ chung cư - Cần hoàn thiện chế quản lý thật hợp lý, rõ ràng, chặt chẽ để khơng lợi dụng kẻ hở luật pháp nhằm tươc quyền lợi người dân Đồng thời phải phổ biến quy định để người dân hiểu quyền hạn, trách nhiệm Nhà nước cần ban hành chế xử phạt cứng rắn trường hợp vi phạm, chấm dứt tình trạng biết sai khơng thể xử lý chưa có quy định - Nâng cao lực chuyên môn tổ chức có liên quan, từ doanh nghiệp quản lý vận hành, chủ đầu tư, ban quản trị người làm luật để tăng khả nhận biết xử lý họ Trang 52 Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh - Cần kêu gọi, ghi nhận ý kiến tồn thể xã hội việc tham gia góp sức vào q trình hồn thiện quy chế quản lý chung cư, ban hành luật quy định rõ ràng quản lý hoạt động chung cư Trang 53   TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kiến trúc nhà - GS.TS.KTS Nguyễn Đức Thiêm – NXB Xây dựng Quyết định 08/2008/QĐ-BXD quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ngày 28/5/2008 Thông tư 37/2009/TT- BXD ngày 1/12/2009 hướng dẫn phương pháp xác định quản lý giá dịch vụ nhà chung cư Luật Nhà 2005, điều sau: Điều 8, điều 21, điều 22, điều 40, điều 70, điều 71, điều 72, điều 73, điều 74, điều 75, điều 76, điều 77, điều 78, điều 81, điều 83, điều 84, điều 85, điều 86, điều 87 - Bộ luật Dân 2005 điều 214, điều 215 điều 225 - Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà - Đề tài nghiên cứu mâu thuẫn phần chung chung cư – Lương Nguyễn Thảo Nguyên   PHỤ LỤC Phụ lục 1: HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ XYZ Căn Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ thông qua ngày 14/6/2005; Căn Luật nhà số 56/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố 11, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005; Căn Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Và vào nhu cầu bên Hôm nay, ngày tháng năm 2010, Văn phòng Ban quản lý Chung cư…, Phường…., Quận …, TP Hồ Chí Minh, hai bên gồm có: BÊN A: BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ XYZ - Tên người đại diện: Ông XYZ Chức vụ: Trưởng Ban Quản Trị Chung cư XYZ Địa chỉ: … Điện thoại: ……………………………… Số tài khoản: ……………………………….Tại …………………… BÊN B: CÔNG TY TNHH ABC Tên người đại diện: Ông ABC Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: … Điện thoại: …………………… Fax: Số tài khoản…………………Tại Ngân hàng ……………………… Mã số thuế: …………… Hai bên thống ký kết hợp đồng quản lý vận hành Chung cư XYZ theo điều khoản cụ thể sau: Điều Nội dung hợp đồng Bên A giao cho bên B nhận thực việc quản lý, vận hành Chung cư XYZ có địa Phường ……., Quận …………., TP Hồ Chí Minh (sau đề cập đến ”Chung cư”) gồm nội dung sau: Quy mơ, diện tích phận ngồi Chung cư Bên B phải quản lý vận hành: Toàn tòa nhà Chung cư gồm … hộ bao gồm tầng trệt, tầng lửng, tám tầng lầu sân thượng khuôn viên thuộc phần sở hữu chung Chung cư Các hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị sử dụng chung tòa nhà gồm:  Hệ thống cấp nước  Hệ thống cấp điện  Báo cháy tự động  Phòng cháy chữa cháy, ăng-ten thiết bị chống sét  Máy phát điện  Máy bơm nước  Cáp truyền hình đường dây điện thoại  Hệ thống thang máy   Bể xử lý nước thải Nội dung công việc quản lý vận hành Chung cư Bên B: 2.1 Các công việc quản lý vận hành chung: Quản lý việc điều khiển, trì hoạt động hệ thống trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung phần sử dụng chung Chung cư nêu Điểm 1, Điều Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì phần sở hữu chung, hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị sử dụng chung tòa nhà Việc bảo trì phải tuân thủ dẫn nhà thiết kế, chế tạo, quy trình, quy phạm quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Giám sát việc bảo trì Chung cư nhằm đảm bảo an tồn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường, cảnh quan, kiến trúc tòa nhà Hỗ trợ giám sát việc sửa chữa phần sở hữu riêng chủ sở hữu hộ Chung cư (nếu có) nhằm đảm bảo trật tự, an ninh, tránh gây ảnh hưởng đến hộ xung quanh Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn đối tượng có liên quan việc thực Nội quy Chung cư Phối hợp với Ban Quản Trị Chung cư tổ chức, triển khai hoạt động văn hóa, giải trí cho cư dân Chung cư (nếu có); 2.2 Cơng tác bảo vệ an ninh: Bố trí lực lượng bảo vệ phụ trách cơng tác bảo vệ tòa nhà 24/24h với chế độ chốt trực tuần tra; Giữ trật tự an toàn giao thơng, đường sá phạm vi tòa nhà thơng thống, xếp việc đậu xe; Đảm bảo cơng tác phòng cháy, chữa cháy: Xây dựng lực lượng thường trực chỗ để thực cơng tác phòng cháy, chữa cháy sẵn sàng chữa cháy có tình cháy xảy 2.3 Công tác vệ sinh: Phụ trách phạm vi cơng cộng tòa nhà bao gồm: Hành lang, lang can, nhà vệ sinh, thang máy, cầu thang bộ, thang cứu nạn, hầm để xe, loại cửa lớn, nhỏ bên trong, bên ngoài, tường thuộc cộng cộng, trần nhà, sảnh, sân, rác thải Chăm sóc xanh, cảnh, bồn hoa Chung cư 2.4 Công tác kỹ thuật: Đảm bảo vận hành máy móc, thiết bị cách, quy trình (thang máy, bể xử lý nước thải, máy bơm nước, máy phát điện thiết bị khác) 2.5 Các công tác khác có liên quan Điều Chất lượng quản lý vận hành Chung cư Bên B thực việc quản lý vận hành Chung cư đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận sau : Mặt ngồi tòa nhà : Ln tình trạng gọn gàng, thơng thống, an toàn Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị tòa nhà phải bảo trì hạn trạng thái hoạt động tốt Khu vực công cộng: Đường sá sẽ, thông thống, bồn hoa phát triển tốt, khơng có cỏ Vệ sinh phần sở hữu chung :    Quét lau ngày lần phạm vi tòa nhà từ tầng đến tầng khu vực hành lang, lang can, tiền sảnh, thang bộ, thang máy, nhà để xe, bảng dẫn, sân chung Chăm sóc xanh, cảnh, bồn hoa Xử lý rác: Khử mùi thu gom rác khu vực quy định, tồn rác thải tòa nhà phận vệ sinh thu gom chuyển Vệ sinh theo định kỳ: Tùy theo hình thức thực tế sử dụng, hạng mục vệ sinh theo định kỳ có thời gian dài hay ngắn, bao gồm: Lau cầu thang cứu nạn tuần/lần Xúc rửa hồ nước tháng/1 lần Rửa khu vực công cộng tháng/ lần Xử lý thực kiểm định nước sinh hoạt tháng/ lần Trật tự giao thơng: Xe dừng, đậu vị trí quy định Bảo vệ: Thực chế độ bảo vệ 24/24h Trang thiết bị bảo vệ gồm đồng phục, ma trắc, đàm Tác phong nhân viên quản lý: Đeo bảng tên, tác phong văn minh, lịch Điều Các khoản phí, mức phí dịch vụ vận hành nhà chung cư Mức phí dịch vụ quản lý vận hành Chung cư mà người sử dụng Chung cư phải trả hàng tháng là ……đồng/1 tháng/1 hộ Mức phí bao gồm: chi phí tiền nước công cộng, điện chiếu sáng công cộng, điện vận hành thang máy, hệ thống kỹ thuật, bảo trì trang thiết bị Chung cư, dọn dẹp vệ sinh, bơm nước, thu gom rác thải sinh hoạt, bảo vệ Chung cư Điều Thời hạn thực hợp đồng Ngày ký kết hợp đồng: ………………………………………………………………… Ngày bắt đầu hoạt động quản lý vận hành: …………………………… Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng: ……………………………………………… Tổng thời gian thực hợp đồng: …………………………………………… Điều Giá trị hợp đồng hình thức tốn Giá hợp đồng: ……………………………………………………………………… Hình thức tốn: Bên B toán cho Bên A cách chuyển khoản cho bên A vào ngày 29 hàng tháng Điều Trách nhiệm quyền hạn bên A Quản lý vẽ có liên quan đến cơng trình tòa nhà, hồ sơ hộ cư trú tài liệu khác có liên quan (nếu có) Trên sở Nội quy Chung cư hai bên đồng ý thơng qua, Bên A có trách nhiệm Bên B giám sát việc tuân thủ Nội quy Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý vận hành Chung cư Bên B; định kỳ tháng lần, Ban Quản Trị lấy ý kiến người sử dụng nhà chung cư làm sở để đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành Bên B; tạo điều kiện để Bên B hoàn thành tốt công tác quản lý Chung cư hoạt động tun truyền, văn hóa (nếu có) Chủ trì phối hợp với bên B bên liên quan lập biên giải vướng mắc phát sinh báo cáo quan có thẩm quyền giải   Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị người sử dụng liên quan tới việc quản lý sử dụng để phản ánh với doanh nghiệp quản lý vận hành, quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải Kiểm tra báo cáo thu, chi tài quản lý vận hành bảo trì Chung cư Bên B thực theo thỏa thuận Hợp đồng Chấm dứt Hợp đồng với Bên B thấy chất lượng không đạt yêu cầu Điều Trách nhiệm quyền hạn bên B Thực cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Chung cư theo nội dung quy định Điều Hợp đồng này, đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn, quy phạm quy định Ký kết hợp đồng phụ với doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ cho Chung cư (nếu có); giám sát việc cung cấp dịch vụ doanh nghiệp để đảm bảo thực theo hợp đồng ký Thông báo văn yêu cầu, điều cần ý cho người sử dụng bắt đầu sử dụng Chung cư; hướng dẫn việc lắp đặt trang thiết bị thuộc phần sở hữu riêng vào hệ thống trang thiết bị dùng chung Chung cư Định kỳ kiểm tra cụ thể, chi tiết, phận Chung cư để thực việc quản lý vận hành Chung cư Thực việc ngăn ngừa nguy gây thiệt hại cho người sử dụng Chung cư sửa chữa chi tiết phần sở hữu chung trang thiết bị dùng chung Chung cư bị hư hỏng đảm bảo cho Chung cư hoạt động bình thường Thu phí dịch vụ quản lý vận hành Chung cư hàng tháng theo ủy quyền Ban Quản Trị Chung cư Phối hợp với Ban Quản Trị đề nghị quan cấp điện, nước ngừng cung cấp, người sử dụng Chung cư khơng thực đóng góp đầy đủ, hạn chi phí quản lý vận hành Chung cư vi phạm Nội quy chung cư mà không khắc phục Định kỳ tháng lần, báo cáo công khai công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban Quản Trị phối hợp với Ban Quản Trị lấy ý kiến người sử dụng Chung cư việc cung cấp dịch vụ cho Chung cư Phối hợp với Ban Quản Trị, tổ dân phố việc bảo vệ an ninh, trật tự vấn đề có liên quan khác q trình quản lý vận hành Chung cư 10 Không tự ý chiếm dụng sửa đổi công sử dụng trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung 11 Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản thuộc phần sở hữu chung bên A bàn giao 12 Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản chủ sở hữu nhà chung cư (trừ loại trang sức, vàng, bạc đá quý, kim) xảy trộm cắp bị trộm đột nhập vào nhà (có chứng quan chức chứng minh nhà bị trộm đột nhập) 13 Bên B chịu trách nhiệm thực chi toán tất hạng mục chi phí liên quan trực tiếp đến tổ chức điều hành quản lý Chung cư …… Bên B đảm nhận bao gồm khoản mục chi phí sau :  Chi hoạt động quản lý  Chi phí dụng cụ, bảo hộ lao động  Chi lương công nhân viên tham gia trực tiếp quản lý Chung cư  Chi mua công cụ, dụng cụ, nguyên, nhiên liệu, hóa chất xử lý nước   Dầu chạy máy dự phòng, thiết bị vệ sinh Chi phí vận chuyển rác thải Chi phí quản lý hành chính, văn phòng phẩm Phí điện thoại… Bảo dưỡng vận hành thang máy, thay thiết bị bảo dưỡng hệ thống bơm nước xử lý nước sinh hoạt  Chi phí sửa chữa nhỏ xây dựng  Chi phí tiền điện chiếu sáng cơng cộng, điện trì hoạt động hệ thống điều khiển (trên hóa đơn tiền điện Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Nam đứng tên)  Chi phí tiền nước sinh hoạt công cộng, tưới tiêu, bảo dưỡng xanh, cơng viên…  Các khoản chi phí khác, dự phòng phí… Bên B khơng chịu trách nhiệm khoản phí thay thế, sửa chữa trang thiết bị tòa nhà Điều Tranh chấp giải tranh chấp Trong q trình thực Hợp đồng, có phát sinh tranh chấp hai bên chủ động bàn cách giải tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, việc thỏa thuận hai bên ký kết phụ lục hợp đồng Trường hợp tranh chấp mà hai bên giải đưa vụ việc Tòa Án Nhân Dân Quận … , TP Hồ Chí Minh để giải theo quy định pháp luật hành Điều Chế tài Bên B phải chịu biện pháp chế tài cư dân chung cư phản ánh với Ban Quản Trị chất lượng loại dịch vụ nói không đạt yêu cầu, Bên B phải chịu mức phạt ……… đồng/ nội dung phản ánh Điều Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có hiệu lực Hợp đồng, hai bên phải hồn tất thủ tục bàn giao Điều 10 Các điều khoản chung Nếu Bên muốn chấm dứt Hợp đồng với Bên phải báo cho bên lại trước tháng văn Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ quy định Điều Hợp đồng khiến Bên B khơng thể hồn thành công tác quản lý vận hành quy định, Bên B có quyền yêu cầu Bên A phải thực cam kết vòng 30 ngày, hạn chưa thực hiện, Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng cho Bên B Nếu Bên B vi phạm nghĩa vụ quy định Điều Hợp đồng, khơng hồn thành công tác quản lý vận hành chung cư thỏa thuận, Bên A có quyền yêu cầu Bên B sửa đổi vòng 30 ngày, hạn Bên A có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành chung cư sau thông qua Hội nghị nhà chung cư Nếu gây tổn thất cho Bên A, Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A Nếu Bên A tự ý kết thúc Hợp đồng trước thời hạn mà khơng có lý đáng trả cho Bên B tiền bồi thường tổn thất kinh tế gây việc vi phạm Hợp đồng        Nếu chất lượng xây dựng, chất lượng trang thiết bị lỗi kỹ thuật lắp đặt dẫn đến trang thiết bị không đạt công sử dụng, tạo nên cố lớn, Bên A chịu trách nhiệm giải Việc giám định quan chức tiêu chuẩn để xác định nguyên nhân trực tiếp gây cố kỹ thuật Hai bên tiến hành bổ sung điều khoản Hợp đồng hình thức văn để ký kết điều khoản bổ sung Các điều khoản bổ sung phận không tách rời Bản Hợp đồng Khi hết hạn hai bên tiến hành lý Hợp đồng, bên muốn ký tiếp Hợp đồng vòng 30 ngày trước hết hạn Hợp đồng hai bên phải có đề xuất văn Các điều khoản điều kiện khác không ghi hợp đồng này, hai bên thực theo quy định hành Hợp đồng lập thành bốn (04) bản, bên giữ hai có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)   BẢNG THAM KHẢO Ý KIẾN I Thông tin cá nhân: Chung cư ở:…………………………………………………………………… Tuổi………………………………………………………………………………… Trình độ học vấn…………………………………………………………………… II Thơng tin tham khảo Anh/ chị vui lòng đánh dấu vào lựa chọn phù hợp với thực trạng chung cư Anh/ chị tham gia Hội nghị Nhà chung cư Chưa tham gia lần Đã tham gia Tham gia thường xuyên Anh/ chị có biểu vấn đê liên quan đến chung cư Có Khơng Anh/chị có đóng góp ý kiến cho Chủ đầu tư, Ban quản lý chung cư Có Khơng Ban quản lý chung cư có báo cáo cụ thể, rõ ràng kết quản lý sử dụng nhà chung cư Chưa thực Có thực qua loa Thực tốt Thực tốt, hài lòng Ban quản lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp người dân? Không Cũng đơi Thường xun Ln đứng phía người dân Ban quản lý có lắng nghe, thu nhận ý kiến người dân? Khơng Thỉnh thoảng có lắng nghe Lắng nghe thường xuyên Ban quản lý giám sát chặt chẽ việc quản lý chung cư đảm bảo cho chung cư hoạt động tốt? Không Chỉ hình thức Khá tốt Thực tốt Ban quản lý nỗ lực xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự chung cư Họ khơng quan tâm Thỉnh thoảng Luôn nỗ lực Ban quản lý phổ biến thông tin, quyền lợi, nghĩa vụ cho người dân chung Khơng Có Khá thường xun Nhanh chóng phổ biến có thơng tin 10 Ban quản lý có gắn bó, liên hệ chặt chẽ với người dân Hoàn toàn xa lạ Cũng có Họ gắn bó, thân thiện 11 Anh chị đánh giá chất lượng quản lý ban quản lý chung cư Không thể chấp nhận Trung bình Khá tốt Rất tốt 12 Ban công, lô gia hành lang chung cư anh/chị bị lấn chiếm vệ sinh không đảm bảo   Khơng Thường xun Ln ln 13 Thùng rác chứa q nhiều loại rác/ ln tình trạng tải/ vứt rác tràn lan không nơi quy định Khơng Ít Thường xun Ln 14 Nhà để xe thiếu chỗ để, để xe khơng nơi quy định Khơng Ít Thường xuyên Luôn 15 Thang máy bị tải/ vệ sinh kém/ thường xuyên bị hư hỏng Không Ít Thường xun Ln ln 16 Anh/ chị có phải sống mơi trường bị nhiễm tiếng ồn Khơng Ít Thường xun Ln ln 17 Tình trạng vệ sinh chung cư anh/ chị nào? Rất Trung bình Khá tốt Tốt 18 Dịch vụ bảo vệ chung cư anh/chị có đảm bảo? Khơng thể tin tưởng Cũng tạm chấp nhận Khá tốt Tốt 19 Anh/ chị bị ‘trộm viếng thăm’ hộ chung cư chưa? Chưa Đã Rất nhiều lần 20 Chất lượng cầu thang hiểm chung cư anh/chị có đảm bảo Không Đành chấp nhận Khá tốt Rất đảm bảo 21 Cơng tác phòng cháy chữa cháy có ban quản lý quan tâm không? Không Thỉnh thoảng Rất quan tâm 22 Anh/chị đánh giá chất lượng quản lý sở hạ tầng chung cư Quá Trung bình Khá Tốt 23 Anh/chị đánh giá chất lượng mơi trường chung cư mình? Q Trung bình Khá Tốt 24 Anh chị nghĩ dịch vụ an ninh chung cư mình? Quá Trung bình Khá Tốt 25 Anh/chị xếp theo thứ tự mức độ quan trọng giảm dần(theo cảm nghĩ anh/chị) Quan trọng thứ 2………………… Quan trọng sở hạ tầng môi trường dịch vụ tính gắn kết xã hội 26 Anh/chị nghĩ mức phí quản lý chung cư chung cư anh chị phù hợp chưa? Quá cao Vừa Hơi cao Thấp 27 Các khoản phí có ban quản lý chung cư cơng khai với người dân? Có Khơng 28 Mức phí bảo trì nhà chung cư chung cư mà anh/chị sống bao nhiêu…………   29 Anh chị nghĩ mức phí phù hợp chưa? Quá cao Vừa Hơi cao Thấp 30 Anh chị có hài lòng chất lượng bảo trì nhà chung cư ? Khơng hài lòng Tạm chấp nhận Cũng tốt 31 Anh chị có biết mức phí sử dụng không? Không Chỉ biết mơ hồ Biết rõ Rất tốt ... diện tích sàn, với hiệu tiết kiệm rõ rệt Từ Trang Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh việc giảm diện tích xây dựng giảm chi phí cho trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật đô thị đường... cụ thể quản lý chung Trang 13 Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh cư, nên chưa thể đảm bảo quyền lợi cho người dân, công tác quản lý máy móc gây nhiều tranh cãi… II.2.2 Giới... phốt, thu lơi, cứu hoả phần khác không thuộc sở hữu riêng hộ nào; Trang Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Trần Ngọc Linh Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên kết nối với nhà chung cư I.1.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUNG CƯ HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUNG CƯ HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay