truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải

14 30 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 17:07

truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải TRUYỆN “NHỔ CỦ CẢI” Đàm thoại nội dung câu truyện Câu chuyện ccó tên gì? Trong truyện có nhân vật nao? Ơng lão trồng vườn? Ông lão không nhổ củ cải ông lão gọi giúp Cháu gái ơi! Mau giúp ông bà nhổ củ cải Cún ơi! Mau giúp nhổ củ cải Gâu…gâu… Mèo ơi! Ra giúp nhổ củ cải Meo…meo… Chuột nhắt ơi! Mau giúp nhổ củ cải với Giáo dục Ai nhanh ... gọi giúp Cháu gái ơi! Mau giúp ông bà nhổ củ cải Cún ơi! Mau giúp nhổ củ cải Gâu…gâu… Mèo ơi! Ra giúp nhổ củ cải Meo…meo… Chuột nhắt ơi! Mau giúp nhổ củ cải với Giáo dục Ai nhanh ...TRUYỆN “NHỔ CỦ CẢI” Đàm thoại nội dung câu truyện Câu chuyện ccó tên gì? Trong truyện có nhân vật nao? Ơng lão trồng vườn? Ông lão không nhổ củ cải ông lão gọi giúp Cháu
- Xem thêm -

Xem thêm: truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải, truyện nhổ củ cải truyện nhổ củ cải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay