mô tả công việc cửa hàng trưởng

2 60 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:57

Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng Mô tả công việc cửa hàng trưởng LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC CỬA HÀNG TRƯỞNG Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Cửa hàngCửa hàng trưởng CU-CHT Trưởng kênh bán lẻ Nhiệm vụ: 1.1 Quản lý nhân viên bán hàng: - Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý hàng tuần - Kiểm tra giấc làm việc nhân viên - Kiểm tra, giám sát thái độ tinh thần làm việc nhân viên quản lý - Họp nhân viên bán hàng 01 lần/tuần - Đào tạo huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý - 1.2 Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng: Nắm doanh thu bán hàng ngày, mã hàng bán được, mã không bán được, lý không bán hàng, mẫu mã phoọt không đẹp cần sửa chữa Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa: cho bắt mắt phải thường xuyên thay đổi Phải tìm hiểu nguyên nhân có biến đổi doanh thu đột biến Nắm bắt số tồn hàng ngày - 1.3 Quản lý cửa hàng: Quản lý tài sản shop: tất tài sản thuộc shop quản lý Những hư hòng nhẹ shop phải tiến hành sửa chữa Kiểm tra vệ sinh gian hàng: quầy, tủ kệ, sào, maniquene Làm báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần nộp Trưởng kênh bán lẻ Họp kênh bán hàng vào chiền thứ Kiểm tra bảo quản hàng hóa Hàng tháng với kế tốn cơng ty kiểm tra hàng hóa shop quản lý - - 1.4 Nghiên cứu thị trường, khách hàng: Nắm bắt doanh thu bán hàng cửa hàng lân cận số cửa hàng khu vực Phân loại khách hàng shop: độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích, thu nhập… Tìm hiểu nhu cầu khách hàng Lập tồn hệ thống sổ sách, giấy tờ cửa hàng Thường xuyên kiểm tra tài sản cố định vật dụng cửa hàng Trực tiếp huấn luyện NVBH thử việc Hướng dẫn kèm cặp nhân viên bán hàng quen việc Theo dõi mặt hàng bán chạy bảng kê đặt hàng NVBH Trực cửa hàng theo lịch phân công Trực tiếp tham gia tiếp khách giải khiếu nại, thắc mắc khách hàng vượt phạm vi nhân viên bán hàng Hướng dẫn kiểm tra việc trưng bày, vệ sinh cửa hàng ngày Giám sát tình hình làm việc tinh thần thái độ nhân viên cửa hàng LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: - Quản lý lượng khách Vip thường xuyên lui tới mua sắm cửa hàng: tài khoản, mã số VIP Card, sở thích, tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ… thơng báo đến họ thông tin sản phẩm cơng ty (có thể hướng dẫn cho NVBH) Quản lý khách bán sỉ quen thuộc Shop (Lưu ý người bắt đầu mua sỉ: SP trở lên tổng hóa đơn phải 2.000.000đ) Cùng hợp tác thực chương trình Promotion Chịu trách nhiệm toàn hoạt động cửa hàng 1.5 Nhiệm vụ khác: Tham gia thực chương trình khuyến cơng ty Tham gia việc trang trí, thiết kế sửa chữa văn phòng, shop cơng ty Tham gia tuyển dụng nhân viên bán hàng Khi cơng ty có việc phát sinh đột xuất phải chịu phân bổ công việc theo đạo Trưởng kênh bán lẻ Quyền hạn: - Đề xuất quyền quản lý nhân nâng lương, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ phép - Được quyền chủ động xếp cho nhân viên nghỉ việc riêng, điều động công việc nhân viên phạm vi cửa hàng, phải đảm bảo công việc thực trôi chảy - Báo cáo uỷ quyền: Nộp tiền phiếu bán hàng cho kế tốn cơng ty Làm báo cáo tuần Thực báo cáo thường kỳ (Báo cáo ngày, báo cáo tuần) cho Trưởng phòng kênh bán lẻ Làm việc với kế toán doanh thu bán hàng,hàng hoá, Nhập, xuất, tồn, khoản chi cho cửa hàng Phối hợp với phòng marketing thực chương trình Quảng cáo, khuyến Giám sát tình hình làm việc nhân viên bán hàng - Tiêu chuẩn công việc: Sắp xếp ổn định tình hình nhân viên bán hàng vòng tháng Nắm bắt mẫu mã hàng hóa vòng tháng Quản lý hồn tất cửa hàng vòng hai tháng Đạt tiêu doanh thu cơng ty đưa Đẩy mạnh doanh thu bán hàng Bằng trung cấp trở lên Có kinh nghiệm Quản lý cửa hàng năm, kinh nghiệm năm bán hàng Có khả trinh bày tốt Anh văn giao tiếp Vi tính văn phòng ... động xếp cho nhân viên nghỉ việc riêng, điều động công việc nhân viên phạm vi cửa hàng, phải đảm bảo công việc thực trôi chảy - Báo cáo uỷ quyền: Nộp tiền phiếu bán hàng cho kế tốn cơng ty Làm... sát tình hình làm việc nhân viên bán hàng - Tiêu chuẩn công việc: Sắp xếp ổn định tình hình nhân viên bán hàng vòng tháng Nắm bắt mẫu mã hàng hóa vòng tháng Quản lý hồn tất cửa hàng vòng hai tháng... thường kỳ (Báo cáo ngày, báo cáo tuần) cho Trưởng phòng kênh bán lẻ Làm việc với kế toán doanh thu bán hàng, hàng hoá, Nhập, xuất, tồn, khoản chi cho cửa hàng Phối hợp với phòng marketing thực chương
- Xem thêm -

Xem thêm: mô tả công việc cửa hàng trưởng, mô tả công việc cửa hàng trưởng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay