tiềm năng thị trường thức ăn chăn nuôi và phân tích các chính sách mà Dabaco đã áp dụng để thực thi chiến lược

19 190 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:56

Trong năm 2017, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 510.000 tấn.Thậm chí, Dabaco còn có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 45 tấngiờnhà máy tại Hà Tĩnh và Phú Thọ với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, với mục tiêu đến năm 2019, tổng công suất các nhà máy đạt 1,5 triệu tấnnăm.Để hiểu hơn về tiềm năng thị trường thức ăn chăn nuôi và phân tích các chính sách mà Dabaco đã áp dụng để thực thi chiến lược nắm bắt cơ hội từ thị trường chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong đề tài thảo luận dưới đây. A, MỞ ĐẦU Hầu hết doanh nghiệp (DN) chăn ni lớn nước ngồi có mặt Việt Nam doanh nghiệp DN nội không cạnh, chịu thua sân chơi lớn Dù nước nông nghiệp, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, năm, Việt Nam phải bỏ tỷ USD nhập thức ăn chăn nuôi nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi Nguyên liệu nhập nhiều ngô, đậu nành, bột cá; riêng khoáng vi lượng, vitamin nhập gần 100% Điều khiến cho thị trường thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu bị điều khiển số cơng ty lớn Phần lớn ý kiến chuyên gia đưa cho rằng, thị trường thức ăn chăn nuôi nằm trọn tay DN ngoại, DN nội thất Các DN sản xuất thức ăn chăn nuôi nước đứng trước nguy cạnh tranh khơng cân xứng với DN nước ngồi yếu vốn, chiến lược kinh doanh nguồn nguyên liệu.Tuy nhiên, đứng trước cạnh tranh này, nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam cố gắng vượt khó để đầu tư phát triển.Đầu tiên phải kể đến DN sản xuất thức ăn chăn nuôi Dabaco Công ty cổ phần Dabaco, doanh nghiệp nội có tên tuổi ngành thức ăn cho lợn, gia cầm cho biết, năm 2016, sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ đạt 115% kế hoạch năm tăng 15% so với kỳ năm trước Trong năm 2017, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 510.000 tấn.Thậm chí, Dabaco có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 45 tấn/giờ/nhà máy Hà Tĩnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, với mục tiêu đến năm 2019, tổng công suất nhà máy đạt 1,5 triệu tấn/năm Để hiểu tiềm thị trường thức ăn chăn nuôi phân tích sách mà Dabaco áp dụng để thực thi chiến lược nắm bắt hội từ thị trường tìm hiểu đề tài thảo luận B, NỘI DUNG I, Lý thuyết 1, Các yếu tố cấu thành chiến lược Chiến lược Doanh nghiệp bao gồm: - Phương hướng Doanh nghiệp dài hạn - Thị trường qui mô Doanh nghiệp - Lợi cạnh tranh Doanh nghiệp - Các nguồn lực cần thiết để Doanh nghiệp - Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới khả cạnh tranh Doanh nghiệp - Những giá trị kỳ vọng nhân vật hữu quan 2, Một số sách thực thi chiến lược 2.1, Chính sách Marketing  Chính sách phân đoạn thị trường Thường sử dụng giai đoạn đầu thực thi chiến lược, đặc biệt với chiến lược thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩmnhững chiến lược đòi hỏi gia tăng nỗ lực marketing Chính sách phân đoạn thị trường bắt đầu việc xác định nhóm khách hàng mục tiêu, từ phân chia lựa chọn đoạn thị trường hợp lý thực thi chiến lược doanh nghiệp Chính sách phân đoạn thị trường hợp lý giúp doanh nghiệp sử dụng có hiệu nguồn lực hạn chế, đảm bảo cho doanh nghiệp cạnh tranh thành công với doanh nghiệp lớn nhờ tập trung hiệu số phân đoạn thị trường định, đáp ứng khách hàng cách tốt  Chính sách định vị sản phẩm (chính sách marketing-mix) Từ việc phân đoạn thị trường hợp lý với chiến lược lựa chọn, doanh nghiệp triển khai biến số trương trình marketing hỗn hợp kiến tạo sản phẩm, định giá, lựa chọn kênh phân phối,triển khai trương trình xúc tiến thương mại phù hợp + Chính sách sản phẩm: bao gồm toàn giải pháp định hướng cho việc phát triển sản phẩm, làm cho sản phẩm thích ứng với thị trường, đáp ứng cầu thị trường thời kỳ chiến lược xác định; định loại sản phẩm, độ rộng sản phẩm thực thi chiến lược + Chính sách giá: qui định phạm vi chung việc định giá bán sản phẩm chiến lược + Chính sách phân phối: định sử dụng kênh phân phối độc quyền hay nhiều kênh phân phối, định loại hình kênh phân phối +Chính sách xúc tiến thương mại: định loại hình xúc tiến thương mại, tần suất sử dụng loại hình xúc tiến thương mại thực thi chiến lược 2.2, Chính sách R&D Chính sách nghiên cứu phát triển quan niệm nguyên tắc đạo, quy tắc, phương pháp, thủ tục thiết lập gắn với hoạt động nghiên cứu phát triển nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc thực mục tiêu xác định Trong q trình thực thi chiến lược, sách nghiên cứu phát triển gắn với phát triển sản phẩm theo định hướng chiến lược thị trường; chuyển đổi cơng nghệ phức tạp, điều chỉnh quy trình cơng nghệ cho thích nghi với ngun liệu, với thị trường, thay đổi sản phẩm để đáp ứng sở thích đặc biệt khách hàng  Phát triển sản phẩm:  Hồn thiện sản phẩm có: hồn thiện hình thức , hồn thiện nội dung, hồn thiện nội dung hình thức  Phát triển sản phẩm hoàn toàn: R&D để đưa sản phẩm chưa xuất thị trường  Đổi quy trình: đổi hoặn cải thiện phương pháp, quy trình sản xuất (bao gồm thay đổi đáng kể kỹ thuật, thiết bị phần mềm) nhằm đạt kết cao Những chiến lược đổi mới, phát triển sản phẩm, đa dạng hoá tập trung đòi hỏi phải phát triển thành cơng sản phẩm cải tiến đáng kể sản phẩm cũ Các nghiên cứu cho thấy rằng: "Các sách nghiên cứu phát triển tốt làm cho hội thị trường phù hợp với khả bên doanh nghiệp chiến lược nghiên cứu phát triển liên kết với mục tiêu khác tổ chức" Do đó, để thiết lập sách nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp cần: - Bám sát mục tiêu định hướng chiến lược kinh doanh - Nghiên cứu nắm bắt thời cơ, hội thị trường - Đánh giá lợi bất lợi doanh nghiệp thực nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, đặc biệt lựa chọn phương pháp nghiên cứu phát triển, đặc biệt lựa chọn phương pháp nghiên cứu phát triển thực chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 2.3, Chính sách nhân Trong thực thi chiến lược, sách nhân thường đề cập đến việc đãi ngộ nhân sự, bao gồm: + Gắn thành tích lương thưởng với thực CL:   Có hệ thống lương thưởng chế khuyên skhichs Cơ chế khen thưởng dựa mục tiêu hàng năm + Chế độ đãi ngộ thống + Giải mâu thuẫn nội + Tạo mơi trường văn hóa nhân hỗ trợ CL:   Thích ứng văn hóa mối quan hệ nhân hỗ trợ CL Có thể tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, thuyên chuyển, thăng tiến nhân viên cho phù hợp với mục tiêu CL 2.4, Chính sách tài Như dự đốn ngân sách tài chính, sách huy động vốn, sách chia lãi, sách tiền mặt…có tác dụng lớn đến hiệu tiến độ thực chiến lược   Huy động vốn cần thiết: : Chính sách huy động vốn với mục đích huy động đủ vốn để thực chiến lược đòi hỏi doanh nghiệp phải dự đốn ngân sách tài hiệu quả; tổng kết báo cáo tài doanh thu, giá vốn, chi phí, lợi nhuận; cấu vốn kinh doanh,… xác; nguồn vốn huy động Chính sách huy động vốn tốt giúp cho thực thi chiến lược tiến độ Dự toán ngân sách tài chính:Mơ tả chi tiết vốn cung cấp chi tiêu Việc phân tích khoản tài dự tốn cho phép doanh nghiệp xem xét kết kỳ vọng nhiều biện pháp phương án thực chiến lược khác Hầu sách đòi hỏi dự tốn tài dự kiến vòng năm doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn Các bảng báo cáo tài cho phép doanh nghiệp xác định số tài dư kiến điều kiện điều kiện thực chiến lược khác Chính sách thu mua: Dự tốn kế hoạch thu mua gắn với tình hình tài Lãi suất cổ phần: Định rõ quy tắc phân chia lợi nhuận thực CL Chính sách tiền mặt: Xác định nguồn tiền mặt lấy từ đâu, sử dụng sao, làm để gia tăng lượng tiền mặt thực thi chiến lược    II, Phân tích tình 1, Giới thiệu Dabaco CTCP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM (DBC) – đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi – Tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, đó, lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm chế biến thực phẩm Bên cạnh đó, DABACO tham gia vào lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị kinh doanh bất động sản DABACO tự hào thương hiệu xuất sớm thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nước Tiền thân Công ty Nông sản Hà Bắc tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1996 Cơng ty thức chuyển thành cơng ty cổ phần vào năm 2005 niêm yết cổ phiếu trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 28/2/2008.Hiện khối lượng cổ phiếu lưu hành DN 62,7 triệu TÍnh đến Q1/2015 , vốn chủ sở hữu DBC 1.793 tỷ đồng Các lĩnh vực hoạt động Dabaco: LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NI: DABACO có Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 85 tấn/giờ, công nghệ đồng tự động hóa nhập từ nước có sản xuất TĂCN phát triển Mỹ, Pháp, EU…, có nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; nhà máy sản xuất thức ăn cho lợn nhà máy sản xuất thức ăn đậm đặc Thức ăn chăn nuôi DABACO tiêu thụ hầu hết tỉnh, thành nước Sản phẩm DABACO đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008, ISO 22000:2005 hàng loạt giải thưởng chất lượng vàng Việt Nam Quốc tế Phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ thiết bị đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia VILAS 242 Hiện tại, Tập đoàn có thương hiệu thức ăn chăn ni bao gồm: Dabaco, Topfeeds, Kinh Bắc, Khangti Vina, Nasaco Growfeeds LĨNH VỰC SẢN XUẤT GIỐNG GIA SÚC, GIA CẦM: - Lợn giống: DABACO có hệ thống trang trại ni giữ, lai tạo lợn giống gốc cụ kị, ông bà thuộc giống Duroc, Piteran, Landat, Yorshire nhập từ Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Mỹ… sản xuất giống hạt nhân, giống bố mẹ, giống thương phẩm, tinh lợn cung cấp cho hệ thống chăn nuôi gia cơng Tập đồn bán thị trường - Gà giống: Trại gà giống bố mẹ DABACO có qui mô công nghệ, kỹ thuật đại bậc nước, chuyên sản xuất cung cấp giống gà Hubbard nhập từ Cộng hòa Pháp số giống gà độc quyền có từ kết nghiên cứu, lai tạo DABACO gồm: Gà Ji-DABACO, Gà Sơn Tinh (gà cựa) có giá trị cao mặt tinh thần hiệu kinh tế LĨNH VỰC CHĂN NI GIA CƠNG: DABACO có hệ thống trang trại chăn nuôi gia công gà, lợn với qui mô lớn, trang thiết bị đại, tự động hóa thân thiện với mơi trường Sản phẩm gà thịt, lợn thịt đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định pháp luật tiêu chuẩn HACCP, cung cấp cho thị trường đáp ứng nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến thực phẩm Tập đoàn LĨNH VỰC THỰC PHẨM: 1) Thực phẩm tươi: DABACO có dây chuyền giết mổ gà nhập đồng từ Đan Mạch, công suất 2.000 con/giờ xưởng giết mổ lợn, cung cấp sản phẩm thịt gà sạch, thịt lợn cho thị trường 2) Các sản phẩm chế biến: DABACO có Nhà máy chế biến với trang thiết bị, công nghệ đại nhập từ Châu Âu, sản xuất sản phẩm xúc xích, dăm bơng, đồ hộp, giò, chả… với hương vị hấp dẫn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: DABACO chủ đầu tư Khu công nghiệp Quế Võ III với tổng diện tích 600ha huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Bên cạnh đó, DABACO đầu tư xây dựng số dự án khu đô thị, tổ hợp với qui mô lớn, đại như: Khu đô thị Đền Đô, Cụm công nghiệp Hương Mạc, Khu đô thị Dabaco Vạn An, Đình Bảng, Phù Khê… Các lĩnh vực đóng góp quan trọng vào phát triển Tập đồn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ SẢN XUẤT – CHĂN NUÔI – TIÊU THỤ: - Để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn ni, DABACO có Nhà máy sản xuất bao bì nhựa PP, PE tỉnh Bắc Ninh Nhà máy sơ chế nguyên liệu chế biến TĂCN tỉnh Hòa Bình - Để hỗ trợ lĩnh vực chăn ni gia súc, gia cầm, DABACO có Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển giống gia súc gia cầm Trung tâm chẩn đoán thú y thực chức nghiên cứu, lai tạo giống có suất, chất lượng cao bệnh, tổ chức khảo nghiệm ứng dụng hệ thống trang trại Tập đoàn chuyển giao kết nghiên cứu cho người chăn nuôi; lấy mẫu bệnh phẩm, chẩn đoán đưa phác đồ điều trị giúp đơn vị chăn ni kiểm sốt dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm - Để hỗ trợ tiêu thụ thực phẩm, DABACO xây dựng phát triển chuỗi hệ thống Trung tâm Thương mại, Siêu thị, Nhà hàng cửa hàng tiện ích… 2, Đánh giá tiềm cuả thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam - Việt Nam quốc gia có tỷ lệ dân số tham gia vào lĩnh vữ nông nghiệp bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm thủy sản chiếm tới 70% dân số Số lượng gia súc giam cầm (2015) nuôi phạm vi nước ước đạt 379 triệu - Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thị trường VN mức cao, đặc biệt sản phẩm thịt gia súc gia cầm Nhu cầu tiêu thụ thịt thị trường VN đứng đầu Đơng Nam Á (trung bình 40kg/người/năm) thứ hai Châu Á, sau thị trường Trung Quốc (trung bình 60kg/người/năm) - Bên cạnh đó, hàng năm doanh nghiệp VN xuất lượng lớn loại thịt, đặc biệt thịt lợn vào thị trường TQ thông qua đường tiểu ngạch ngạch kích thích nhu cầu chăn ni nước Đó lí ngành cơng nghiệp thức ăn chăn nuôi VN ngành phát triển động giới với tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 20%/năm (trong giai đoạn 2012-2015) => Với nhu cầu chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc, gia cầm nước lớn hội cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi VN tăng trưởng Hiện tại, nhu cầu thức ăn chăn nuôi VN khoảng 16 triệu tấn/năm, trị giá khoảng tỷ USD Dự báo đến năm 2020, số lên đến 25 - 26 triệu tấn/năm với trị giá hàng chục tỷ USD Hình 1: Sản lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi giai đoạn 2005 đến 2012 dự báo đến năm 2020 30,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 13,500,000 11,500,000 10,000,000 8,852,000 6,125,000 5,000,000 3,940,000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2020 - Để có thức ăn phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi gia súc gia cầm, hộ nông dân nhỏ lẻ thường chủ yếu mua nguyên liệu bên tự trộn thành thức ăn chăn ni, doanh nghiệp chăn ni quy mơ lớn chủ yếu sử dụng thức ăn công nghiệp doanh nghiệp có uy tín nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc gia cầm - Trong năm 2015, tổng nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi đạt 20 triệu tấn, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công nghiệp 13.26 triệu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tự chế hộ gia đình 6.27 triệu 30 25 20 15 10 2000 2005 2010 Cung cấp 2015 2020 Nhu cầu Hình 2: Tỷ lệ cung thức ăn chăn nuôi công nghiệp nhu cầu thức ăn chăn nuôi giai đoạn 2000 đến 2015 dự báo đến năm 2020 => Từ thấy, tiềm tương lai thị trường thức ăn chăn nuôi VN phát triển mạnh mẽ Với nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc gia cầm ngày lớn, sách phát triển chăn ni theo hướng ngành hàng tư thay đổi hộ nông dân theo hướng chăn nuôi công nghiệp sử dụng thức ăn cơng nghiệp thị trường thức ăn chăn nuôi công nghiệp hứa hẹn mảnh đất màu mỡ để doanh nghiệp khai thác 3,Các yếu tố cấu thành chiến lược Dabaco  Phương hướng phát triển dài hạn: + CTCP Tập đoàn Dabaco hướng đến mục tiêu phát triển tập đoàn vững mạnh ngành nông nghiêp – thực phẩm, ứng dụng cơng nghệ cao mơ hình chuỗi giá trị khép kín 3F gồm Trang trại (sản xuất giống gia súc, gia cầm), Thức ăn ( sản xuất thức ăn chăn nuôi) Thực phẩm ( loại thịt chế biến), kết hợp với chuỗi siêu thị Dabaco cửa hàng thực phẩm + Thời gian tới DBC tiếp tục đầu tư vào lợi DN là: nghiên cứu khảo nghiệm loại thức ăn chăn ni nhằm đa dạng hóa chủng loại sản phẩm cho thời kỳ sinh trưởng, nâng cấp dây truyền sản xuất suất,duy trì mở rộng mạng lưới kênh phân phối nghiên cứu tiếp cạn trực tiếp với trang trại có quy mô lớn  Thị trường quy mô doanh nghiệp: Hiện nay, sản phẩm DBC phần lớn tiêu thụ tỉnh phía Bắc, gần có thâm nhập vào khu vực miền Trung Thị phần khu vực miền Bắc miền Trung DBC chiếm khoảng 20% Xét phạm vi tồn thị trường nước thị phần doanh nghiệp chiếm khoảng 5% DBC đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối thủ cạnh tranh nước ngồi có thị phần lớn CP (15%) Proconco (10%), Cargill (6,7%) ,… Doanh nghiệp nhìn nhận 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn ni có quy mơ lớn nước Doanh nghiệp tiếp tục củng cố thị trường ( chủ yếu thị trường miền Bắc ) mở rộng thị trường miền Trung Dabaco không ngừng cải thiện hoạt động kinh doanh để khai thác tốt thị trường Bên cạnh thị trường miền Bắc, thị trường miền Trung giành quan tâm doanh nghiệp thị trường hấp dẫn, bỏ ngỏ Với đặc thù địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt thu nhập bình quân người nơng dân thấp làm cho quy mơ chăn ni nhỏ, chủ yếu chăn ni hộ gia đình Đó lý doanh nghiệp nước ngồi chưa mặn mà với khu vực thị trường Năm bắt xu hướng đó, DBC mạnh dạn tiếp cận thị trường từ giai đoạn này, tạo dựng ảnh thương hiệu chất lượng, gây dựng mạng lưới phân phối mong chờ chuyển dịch nhanh chóng quy mô hoạt động chăn nuôi cuả người nông dân khu vực  Lợi cạnh tranh DBC + Mạng lưới phân phối sâu rộng (trên 1000 đại lý cấp thiết lập trải khắp tỉnh miền Bắc miền Trung) với tỷ lệ chiết khấu hao hồng cao( khoảng 30%chiết khấu theo quý, chiết khấu cao thấp tùy thuộc vào thời điểm chăn ni), sách chăm sóc kênh phân phối chu đáo; mối quan hệ đối tác uy tín + Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng: Sản phẩm công ty vận chuyển trực tiếp đến đại lý phân phối người tiêu dùng nhanh chóng, thuận lợi vào lúc khách hàng có yêu cầu phương tiện công ty Việc cung ứng hàng hóa phát triển kênh hồn chỉnh bao gồm giống, thức ăn, thuốc thú y, hỗ trợ ký thuật tạo thành phương án hồn chỉnh tạo nên đồng hóa tối ưu + Chất lượng sản phẩm vượt trội: Chất lượng sản phẩm doanh nghiệp nông dân đánh giá cao, giúp vật nuôi tăng trưởng, không tốn thức ăn, đa dạng chủng loại thức ăn phù hợp cho thời kỳ sinh trưởng vật nuôi + Giá cạnh tranh: DBC không ngừng nâng cao công suất nhà máy, đầu tư dây chuyền sản suất tiên tiến giúp tối ưu hóa chi phí, giá thành giá bán phù hợp với khả chi trả người nơng dân Dabaco hồn thành dự án nhà máy sơ chế kho nguyên liệu Hòa Bình để tổ chức, thu mua sơ chế nguyên liệu chỗ cho công ty Hoạt động nhà máy giúp giảm bớt chi phí nguyên liệu đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, góp phần tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi Dabbaco thị trường + Nguyên liệu đầu vào chất lượng ổn định  Các nguồn lực cần thiết để DBC cạnh tranh + Quy trình cơng nghệ, máy móc, thiết bị: Cơng nghệ cạnh tranh khơng đề cập đến mức độ đại trang thiết bị mà cơng thức, phương pháp để tạo sản phẩm Doanh nghiệp sử dụng công nghệ đại có khả cắt giảm chi phí, tăng suất lao động, nâng cao chất lược sản phẩm DABACO có: - nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 85 tấn/giờ, công nghệ đồng Mỹ, Pháp, EU… với thương hiệu: Dabaco, Topfeeds, Kinh Bắc, Khangti Vina, Nasaco Growfeeds tiêu thụ khắp tỉnh, thành - Hệ thống trang trại nuôi giữ, lai tạo lợn giống gốc cụ kị, ông bà thuộc giống Duroc, Piteran, Landat, Yorshire,… nhập từ Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Mỹ… sản xuất giống hạt nhân, giống bố mẹ, giống thương phẩm, tinh lợn cung cấp cho hệ thống chăn ni gia cơng Tập đồn bán thị trường - Trại gà giống bố mẹ qui mô đại, sản xuất, cung cấp giống gà Hubbard (Pháp) số giống nghiên cứu, lai tạo: Gà Ji-DABACO, Gà Sơn Tinh,… - Hệ thống trang trại chăn nuôi gia công gà, lợn qui mô lớn, trang thiết bị đại, tự động hóa thân thiện môi trường Sản phẩm gà thịt, lợn thịt đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP, cung cấp cho thị trường đáp ứng nguyên liệu cho nhà máy chế biến thực phẩm Tập đoàn - dây chuyền giết mổ gà nhập từ Đan Mạch, công suất 2.000 con/giờ xưởng giết mổ lợn, cung cấp thịt gà sạch, thịt lợn cho thị trường - nhà máy chế biến công nghệ đại Châu Âu với sản phẩm: xúc xích, dăm bơng, đồ hộp, giò, chả… hương vị hấp dẫn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Trung tâm nghiên cứu ứng dụng - phát triển giống gia súc gia cầm Trung tâm chẩn đoán thú y thực chức nghiên cứu, lai tạo giống có suất, chất lượng cao bệnh, tổ chức khảo nghiệm ứng dụng hệ thống trang trại Tập đoàn chuyển giao kết nghiên cứu cho người chăn nuôi + Vốn đầu tư: Vốn nguồn lực liên quan trực tiếp tới lực cạnh tranh doanh nghiệp Một doanh nghiệp có khả cạnh tranh cao doanh nghiệp có nguồn vốn dồi dào, đảm bảo huy động tình cần thiết có kế hoạch sử dụng vốn hiệu Với lượng vốn điều lệ 25 tỷ đồng Cơng ty thức niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 28/02/2008 Hiện nay, khối lượng cổ phiếu lưu hành 62,7 triệu Tính đếm quý năm 2015, vốn chủ sở hữu Dabaco 1,793 tỷ đồng  Những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến khả cạnh tranh DBC - Yếu tố nguyên liệu đầu vào: Dabaco ngành thức ăn chăn nuôi khác ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, 80% giá bán nguyên nguyện liệu ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh chế suất thức ăn chăn nuôi công ty Nguồn nhiên liệu sử dụng hoạt động sản xuất DBC phân thành loại:  Ngun liệu chính: Khơ đậu, ngơ, cám mỳ viên, cám gạo, sắn, đậu tương,  Nguyên liệu phụ: trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm bổ sung chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất tạo màu, tạo mùi, Theo Dabaco, nguyên liệu nước không đáp ứng nhu cầu sản xuất nên năm, cơng ty nhập bình qn từ 50-60% nguyên liệu - Quan hệ hợp tác với nhà cung cấp: Doanh nghiệp trì mối quan hệ kinh doanh với nhiều đối tác lớn nước nước ngồi Đây đối tác có quan hệ lâu năm với cơng ty, nhờ mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ mà cơng ty chủ động nguồn nhiên liệu phục vụ hoạt động sản xuất TT Nguyên liệu Đậu tương Khơ cải Barley Bột cá Bột huyết Nhà cung cấp Scoular Company (Mỹ) Guft Import and Export Co, L.L.C (Ả Rập) Toepfer International-Asia Pt (Singapore); Bunge Agribusiness Sigapore Pte (Ấn Độ); Phonix Commodities Pvt, Ltd (Ấn Độ); L.L.C (Ả Rập); International Proteins Cor (Mỹ); Peter Cremer (S) GMBH (Achentina) Excelcrop SDN BHD (Malaysia) Iloura Resources Pty Limited (Áo) Bột thịt xương Cám gạo Cám mỳ Gluten ngô 10 Ngũ cốc lên men Tradeskins (NZ) Limited ( Newzealand), Standard Commodities Pty, Ld ( Úc) Phonix Commodities Pvt, Ltd Ấn Độ), Suraj AgriBusiness Pte, Ltd ( Ấn Độ), Toepfer InternationalAsia Pt ( Singapore) Interflour Group Pte, Ltd (Indonexia), LGInternational Pte (Singapore), Toepfer International-Asia Pt (Singapore);VGS International Pte, Ltd (Singapore); Nessin Feedmill Pte, Ltd (Singapore) Shandong Luzhou Food ( Trung Quốc), Nexo International Pte, Ltd (Trung Quốc), Qingyan Foodstuff Co, Ltd (Trung Quốc), Abcom Trading Pte, Ltd (Singapore) Abcom Trading Pte, Ltd (Singapore), International Proteins Cor (Mỹ) 4, Các sách Dabaco sử dụng 4.1 Chính sách Marketing  Chính sách sản phẩm:  Chính sách chủng loại, cấu: Dabaco thực chiến lược đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với đối tượng tăng số lượng tiêu thụ DBC sản xuất loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản với tổng cộng khoảng 100 sản phẩm Sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm thủy cầm: công ty có thương hiệu thức ăn chăn ni thương hiệu có 50 loại sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy cầm giai đoạn sinh trưởng phát triển định Sản phẩm thức ăn cho thủy sản: gồm 14 loại cho hai loại cá da trơn cá có vảy giai đoạn sinh trưởng khác  Chính sách nhãn hiệu: phần lớn doanh thu tập đoàn Dabaco lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi gồm nhãn hàng: Dabaco, Topfeeds, Khangtivina, Nasaco, Growthfeeds Kinh Bắc có gắn tên logo riêng để khách hàng nhận biết: DABACO TOPFEEDS NASACO GROWTHFEEDS KHANGTIVINA KINH BẮC  Chính sách bao gói: sản phẩm chủ yếu đóng theo bao 25kg  Chính sách giá: Mức giá sản phẩm cho đại lý cấp áp dụng thống cho thời điểm Tuy nhiên, thị trường mới, thị trường khó khăn địa bàn có cạnh tranh với cơng ty lớn, cơng ty áp dụng chinh sách hỗ trợ, khuyến khích linh hoạt Đối với đại lý có sách chiết khấu hoa hồng cao (khoảng 30%, chiết khấu theo quý, chiết khấu cao thấp tùy vào thời điểm chăn ni)  Chính sách phân phối: Mạng lưới phân phối sản phẩm đến người chăn nuôi bao gồm đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm Tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ thị trường mà công ty thiết lập đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hàng hình thức Đại lý cấp vừa khách hàng cơng ty, coi phận công ty, giữu chức tiêu thụ nhiều sản phẩm công ty Sản phẩm công ty vận chuyển trực tiếp tới đại lý người tiêu dùng cách nhanh chóng, thuận lợi khách hàng yêu cầu phương tiện vận chuyển công ty.Việc cung ứng sản phẩm hàng hóa dược phát triển kênh hoàn chỉnh bao gồm giống, thức ăn, thuốc thú y, hỗ trợ kỹ thuật tạo thành phương án hoàn chỉnh tạo nên đồng tối ưu  Chính sách xúc tiến thương mại: Dabaco ngành thức ăn chăn nuôi sử dụng chủ yếu hình thức quảng cáo qua kênh truyền thơng, marketing trực tiếp qua gian hàng giới thiệu sản phẩm, xúc tiến bán với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm, thành công Sản phẩm Dabaco người sử dụng đánh giá cao, giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh, khơng tốn thức ăn 4.2Chính sách P&D -Phát triển, hoàn thiện sản phẩm: Dabaco thực hoàn thiện sản phẩm có, với loại vật ni khác nhau, công ty thiết kế công thức thức ăn riêng biệt thường xuyên cập nhập công thức chế biến thức ăn tiên tiến từ nước tiên tiến giới thông qua đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng Công thức thức ăn khảo nghiệm cẩn thận cấp phép Nông nghiệp trước đưa vào sản xuất -Cải thiện, đổi quy trình: Dabaco hồn thành phần dự án nhà máy sơ chế kho nguyên liệu Hòa Bình để thu mua nguyên liệu dễ dàng sơ chế giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm cho người sử dụng 4.3, Chính sách tài Gần đây, BDC đầu tư thêm nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni khu cơng nghiệp Hòa Lac, Hà Nam, với việc dầu tư xây dựng trung tâm nuôi trồng lợn giống tỉnh Phú Thọ; tổng vốn đầu tư cho dự án 500 tỷ đồng Dabaco hoàn thành xong phần dự án nhà máy sơ chế kho ngun liệu Hòa Bình với vốn đầu tư 44,6 tỷ đồng dùng để tổ chức, thu mua sơ chế nguyên liệu chỗ cho công ty để giảm phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập tận dụng nguồn nguyên liệu nước C, KẾT LUẬN Trong xu hướng hội nhập ngày mạnh mẽ, để hòa vào dòng chảy tồn cầu nắm bắt hội lớn từ thị, Tập đoàn Dabaco ý thức rõ trách nhiệm khơng với khách hàng, cổ đơng, người lao động mà với mơi trường, xã hội cộng đồng Tập đồn DABACO Việt Nam doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo mơ hình chuỗi giá trị từ giống, thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia công chế biến thực phẩm Mơ hình gắn liền với nông nghiệp, nông thôn nông dân Việt Nam Trong chiến lược phát triển Tập đồn ln đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp đôi với bảo vệ môi trường thực trách nhiệm với xã hội nhiệm vụ, nét đẹp văn hóa doanh nghiệp Nhận thức điều này, q trình phát triển, Tập đồn ln cam kết bảo vệ môi trường đồng thời tham gia giải vấn đề toàn cầu Là doanh nghiệp lớn lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi giống gia súc, gia cầm, Tập đoàn nhận thức rõ tầm ảnh hưởng đến cộng đồng phát triển bền vững xã hội Tập đồn ln xác định thực thành công chiến lược phát triển bền vững thực kết hợp mục tiêu tăng trưởng kinh tế với mục tiêu thực thi trách nhiệm xã hội, cộng đồng môi trường Đồng thời, đảm bảo cân lợi ích bên liên quan với hoạt động sản xuất kinh doanh .. .- Các nguồn lực cần thiết để Doanh nghiệp - Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới khả cạnh tranh Doanh nghiệp - Những giá trị kỳ vọng nhân vật hữu quan 2, Một số sách thực thi chiến lược... nghiệp chiến lược nghiên cứu phát triển liên kết với mục tiêu khác tổ chức" Do đó, để thiết lập sách nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp cần: - Bám sát mục tiêu định hướng chiến lược kinh doanh -. .. tại, nhu cầu thức ăn chăn nuôi VN khoảng 16 triệu tấn/năm, trị giá khoảng tỷ USD Dự báo đến năm 2020, số lên đến 25 - 26 triệu tấn/năm với trị giá hàng chục tỷ USD Hình 1: Sản lượng sản xuất thức
- Xem thêm -

Xem thêm: tiềm năng thị trường thức ăn chăn nuôi và phân tích các chính sách mà Dabaco đã áp dụng để thực thi chiến lược, tiềm năng thị trường thức ăn chăn nuôi và phân tích các chính sách mà Dabaco đã áp dụng để thực thi chiến lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay