Phân tích các chính sách chủng loại cơ cấu và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp

21 42 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:53

LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, phát triển ngành nội thất đóng góp phần không nhỏ vào phát triển chung kinh tế Việt Nam Sản phẩm nội thất không mang lại GDP từ xuất mà đáp ứng lượng lớn cho tiêu dùng nước Do nhu cầu ngày tăng cao, với sách ưu đãi cho phát triển từ phía nhà nước, thị trường miềm Bắc ngày nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh Cùng với trình thị hóa diễn mạnh mẽ, sở vật chất ngày nâng cấp, yêu cầu khách hàng trở nên khắt khe Nếu trước họ cần nhà rộng sẽ, họ muốn nhà giàu cảm hứng nghệ thuật, thoải mái, độc đáo Ngoài ra, nhiều thiết bị nội thất nhập Việt Nam người dùng nước luôn cập nhật xu hướng đồ nội thất giới Các doanh nghiệp muốn chỗ đứng vững môi trường cạnh tranh ngày gay gắt việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp vô cần thiết Với đề tài:” Lực chọn doanh nghiệp kinh doanh ngành nội thất địa bàn Hà Nội, phân tích sách chủng loại cấu chất lượng sản phẩm doanh nghiệp năm gần 2014-2017 Đánh giá phù hợp chủa sách với khách hàng , mục tiêu điều kiện thị trường doang nghiệp” Nhóm định lực chọn cơng ty CP Hòa Phát để làm phân tích làm rõ vấn đề A LÝ LUẬN Sản phẩm 1.1 Các khái niệm - Sản phẩm tất cái, yếu tố thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn đưa chào bán thị trường với mục đích thu hút ý mua sắm sử dụng hay tiêu dùng - cấu sản phẩm thành phần, vật liệu làm nên sản phẩm Phần lớn sản phẩm cấu trức năm mức độ: lợi ích cốt lõi, sản phẩm chung, sản phẩm mong đợi, sản phẩm hoàn thiện sản phẩm tiềm ẩn - Đơn vị sản phẩm giá trị để đo lường, đánh giá hoạt động tính tốn, sản xuất, kinh doanh, - Tuyến sản phẩm nhóm sản phẩm quan hệ chặt chẽ với nhau, thực chức tương tự, bán cho nhóm người tiêu dùng, qua kênh hay thuộc khung giá định - Sản phẩm hỗn hợp tập hợp sản phẩm mà tổ chức hay người bán tung thị trường để phục vụ khách hàng - Sản phẩm gồm loại: + Sản phẩm tương đối: Là sản phẩm doanh nghiệp sản xuất đưa thị trường, không doanh nghiệp khác thị trường Chúng cho phép doanh nghiệp mở rộng dòng sản phẩm cho hội kinh doanh Chi phí đề phát triển loại sản phẩm thường thấp, khó định vị sản phẩm thị trường người tiêu dùng thích sản phẩm đối thủ cạnh tranh + Sản phẩm tuyệt đối: Là sản phẩm doanh nghiệp thị trường Doanh nghiệp giống "người tiên phong" đầu việc sản xuất sản phẩm Sản phẩm mắt người tiêu dùng lần Đây trình tương đối phức tạp khó khăn (cả giai đoạn sản xuất bán hàng) Chi phí dành cho nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thử thử nghiệm thị trường thường cao Vậy liệu sản phẩm coi hay khơng phụ thuộc vào cách thị trường mục tiêu nhận thức Nếu người mua cho sản phẩm khác đáng kể so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh số tính chất (hình thức bên ngồi hay chất lượng), sản phẩm coi sản phẩm - Nhãn hiệu sản phẩm: Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ loại sở sản xuất, kinh doanh khác Nhãn hiệu sản phẩm từ ngữ, hình ảnh,biểu tượng kết hợp yếu tố thể nhiều màu sắc 1.2 Phân loại sản phẩm - Phân loại theo thời hạn sử dụng hình thái tồn : + Hàng hóa ngăn hạn + Hàng hóa lâu bền + Dịch vụ: sản phẩm bán dạng hoạt động, lợi ích hay cung cấp thỏa mãn - Phân loại theo thói quen mua hàng: + Sản phẩm tiện lợi + Sản phẩm lựa chọn + Sản phẩm đặc thù + Sản phẩm thụ động - Phân loại theo tư liệu sản xuất: + Vật tư chi tiết + Tài sản cố định + Vật tư phụ dịch vụ 1.3 Chu kì sống sản phẩm: - Chu kỳ sống sản phẩm (thường viết tắt PLC- product life- cycle) khoảng thời gian sản phẩm tồn thị trường cụ thể tính từ lúc sản phẩm xuất thị trường biến thay sản phẩm khác Chu kỳ sống sản phẩm thể qua giai đoạn: triển khai, tăng trưởng, bão hòa suy thối Chính sách sản phẩm - Khái niệm: Chính sách sản phẩm nguyên tắc đạo, quy tắc, phương pháp, thủ tục thiết lập gắn với việc phát triển đổi sản phẩm nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc thực mục tiêu xác định sách sản phẩm bao gồm toàn giải pháp định hướng cho việc phát triển sản phẩm, làm cho sản phẩm ln thích ứng với thị trường, đáp ứng cầu thị trường thời kỳ chiến lược xác định - Mục tiêu: Định hướng giải pháp phát triển sản phẩm mới, đổi sản phẩm loại bỏ sản phẩm khỏi Chương trình (kế hoạch) sản xuất nhiệm vụ sách sản phẩm Muốn vậy, sách sản phẩm phải đề cập đến nguyên tắc, Phương pháp giải pháp cần thiết sử dụng để thu thập thông tin sản phẩm; nghiên cứu, thiết kế, thí nghiệm thử nghiệm sản phẩm đưa sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến thâm nhập thị trường - Vai trò: + Sản phẩm công cụ cạnh tranh bền vững doanh nghiệp + sở cho viêc thực triển khai phối hợp cách hiệu với sách khác + Giúp doanh nghiệp thực mục tiêu marketing thời kỳ Chính sách chủng loại, cấu chất lượng sản phẩm Chủng loại sản phẩm nhóm sản phẩm liên quan chặt chẽ với giống chức hay bán cho nhóm khách hàng, hay thông qua kiểu tổ chức thương mại, hay khuôn khổ dãy giá Danh mục sản phẩm tập hợp tất chủng loại sản phẩm đơn vị sản phẩm người bán cụ thể đem chào bán cho người mua 3.1 Chính sách chủng loại, cấu a Thiết lập cấu chủng loại Để thiết lập cấu chủng loại, ta cần xác định chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, mức độ hài hoa, mức độ liên kết Chiều dài danh mục sản phẩm : tổng số mặt hàng mà DN bên dòng sản phẩm Chiều rộng danh mục sản phẩm: tổng số chủng loại công ty sản xuất Chiều sâu danh mục sản phẩm: tổng số đơn vị sản phẩm cụ thể chào bán mặt hàng riêng chủng loại Mức độ hài hòa danh mục sản phẩm: phản ánh mức độ gần gũi sản phẩm thuộc nhóm chủng loại khác xét theo góc độ mục đích hay tiêu chuẩn b Hạn chế, bổ sung chủng loại Loại bỏ sản phẩm không hiêu quả, tăng cường sản phẩm sức cạnh tranh lớn, sức mua tần số mua lớn, tập chung vào uy tín chun mơn hóa theo chiều sâu Khi bổ sung sản phẩm chủng loại công ty phải tính đến khả giảm mức tiêu thụ sản phẩm khác Để làm giảm bớt ảnh hưởng công ty phải đảm bảo chắn sản phẩm khác hẳn so với sản phẩm c Biến thể chủng loại Bằng thủ pháp sản xuất thương mại đẻ hướng đầu tư nhỏ, vận hành nhanh mà đáp ứng mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu tăng số lượng người tiêu thụ - Sử dụng tăng cường đặc tính - Điều chỉnh phụ liệu cấu tạo sản phẩm - Nâng cao chiều sâu mặt hàng kinh doanh 3.2 Chính sách chất lượng sản phẩm Chính sách chất lượng sản phẩm tập hợp tất thuộc tính sản phẩm đáp ứng nhu cầu xác định phù hợp với tên gọi sản phẩm Chính sách chất lượng sản phẩm bao gồm tiêu sau: -Chỉ tiêu vật lý: độ bền, chắc, kiểu dáng, mẫu mã -Chỉ tiêu hóa học: khơng hóa chất gây hại cho sức khỏe -Chỉ tiêu hóa lý: chống nước, chống nóng -Chỉ tiêu sinh hóa: đảm bảo vệ sinh, khơng ảnh hưởng đến sức khỏe -Chỉ tiêu cảm quan: đẹp mắt, thơm tho, mềm mại Những tiêu khác loại sản phẩm, vấn đề sản phẩm công ty đạt mức độ so với sản phẩm loai đối thủ cạnh tranh Thực chất, sách chất lượng sản phẩm biến đổi đặc tính chất lượng sản phẩm theo hướng tiếp cận thích ứng với nhu cầu thị trường Tạo ưu đặc trưng, truyền thống chất lượng mở rộng dải chất lượng sản phẩm Một số biện pháp: - Hoàn thiện cấu trúc kỹ thuật - Nâng cao thông số ( độ bền vận hành, độ an toàn, khả chống nước,…) - Thay đổi vật liêu chế tạo - Tăng cường tính thích dụng sản phẩm (bảo quản, nua phụ tùng thay thế,…) - Hạn chế vứt bỏ chi tiết phù hợp với cơng chúng tiêu dùng B THỰC TRẠNG Giới thiệu chung cơng ty Nội thất Hòa Phát Tập đồn Hòa Phát Tập đồn sản xuất cơng nghiệp hàng đầu Việt Nam Khởi đầu từ Công ty chuyên buôn bán loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát mở rộng sang lĩnh vực Nội thất (1995), Ống thép (1996), Thép (2000), Điện lạnh (2001), Bất động sản (2001) Năm 2007, Hòa Phát tái cấu trúc theo mơ hình Tập đồn, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hòa Phát giữ vai trò Cơng ty mẹ Cơng ty thành viên Cơng ty liên kết Ngày 15/11/2007, Hòa Phát thức niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG Đến tháng 3/2017, Hòa Phát 12 cơng ty thành viên Tập đồn Hòa Phát hoạt động chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: Sắt thép xây dựng, ống thép tôn mạ; ngành nghề điện lạnh, nội thất, máy móc thiết bị; Bất động sản, gồm Bất động sản Khu công nghiệp, Bất động sản nhà ở; Lĩnh vực nông nghiệp gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi chăn ni Cơng ty CP Nội thất Hòa Phát thành lập ngày 01/11/1995, thành viên Tập đoàn Hòa Phát Đến nay, qua 20 năm thành lập phát triển Nội thất Hòa Phát ngày lớn mạnh khẳng định vị nhà sản xuất nội thất hàng đầu Việt Nam Năm 2015, Nội thất Hoà Phát đánh dấu bước phát triển quy mơ tầm vóc với việc đầu tư hàng loạt nhà máy sản xuất khắp nước Chiến lược kinh doanh công ty thay đổi phù hợp linh hoạt với giai đoạn, đảm bảo độ bao phủ toàn thị trường tất sản phẩm giai đoạn phát triển công ty bước sang tuổi 20 Với 2.000 CB CNV chi nhánh nước, Nội thất Hòa Phát trọng đầu tư theo chiến lược trọng điểm, vững hiệu Các trang thiết bị đại từ Nhật Bản, Italia, Đức, Đài Loan, dây chuyền sản xuất Công ty đánh giá dây chuyền sản xuất nội thất đại Việt Nam như: dây chuyền mạ, dây chuyền sơn tĩnh điện, hệ thống máy CNC, máy cắt, máy đột dập, máy uốn ống, máy cưa tự động hệ thống máy chế biến sản xuất đồ gỗ v.v Với phương châm “Hòa hợp phát triển” gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh phân định nhiệm vụ, thị trường rõ ràng, Công ty cung cấp trợ giúp mặt kỹ thuật cho đại lý vào cơng trình, dự án Đây điểm khác biệt Nội thất Hòa Phát nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi đại lý, tăng gắn bó đồn kết đại lý công ty để phát triển lớn mạnh Nội thất Hòa Phát xây dựng hệ thống đại lý phân phối chuyên nghiệp 63 tỉnh thành Trong hoạt động xuất sản phẩm nội thất Hòa Phát xuất thị trường Nhật Bản, Singapore, Lào, Campuchia, thị trường Trung Đông, Ucraina xúc tiến xuất vào thị trường lớn EU, Đơng Âu, Mỹ Để vị nhà sản xuất Nội thất hàng đầu Việt Nam, Công ty xác định “sản phẩm chất lượng” giá trị cốt lõi để làm nên thành công doanh nghiệp Sự đa đạng sản phẩm khơng ngừng sáng tạo, sản phẩm nội thất Hòa Phát mặt khắp nơi, từ cơng trình lớn như: Tòa nhà Bộ cơng thương, Bộ tài chính, tòa nhà Tập đồn dầu khí quốc gia, Thư viện điện tử Đại Học Bách Khoa, Sân Vận động Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn Viettel, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Techcombank, Trung tâm hành Đà Nẵng, Trường đại học Luật,… văn phòng đại trang bị sản phẩm mang thương hiệu Nội thất Hồ Phát 2.Thực trạng sách chủng loại, cấu sản phẩm sách chất lượng sản phẩm 2.1 Chính sách chủng loại, cấu a.Thiết lập cấu chủng loại Chiều rộng danh mục sản phẩm Bàn Ghế Tủ Két sắt Giá kệ Vách ngăn Sp khác -Bàn chữ L -Bàn chân sắt Chiều -Bàn vàng Dài xanh danh -Bàn ghi mục chì sản -Bàn New phẩm Trend -Bàn royal -Bàn Maple & Walnut -Bàn liền giá sách -Bàn liền vách ngăn -Ghế xoay -Ghế chân quỳ -Ghế gấp -Ghế lưới -Ghế lưng cao -Ghế lung trung -Ghế da -Ghế đơn -Ghế ngủ văn phòng -Tủ văn phòng -Tủ sắt -Tủ gỗ -Két sắt -Giá an tồn sách -Két sắt -Kệ sắt bảo mật -Két sắt chống cháy -Két sắt điện tử -Két sắt gia đình -Két sắt khách khách sạn -Két sắt tài lộc -Vách ngăn di động -Vách ngăn văn phòng -Nội thất trường học -Nội thất khu công nghiệp -Nội thất hội trường -Hàng gia dụng - Chiều rộng danh mục sản phẩm: - Chiều dài danh mục sản phẩm: 36 - Ví dụ chiều sâu bàn chân sắt hòa phát gồm loại như: HU15, HU16, HU18, HR120S, LC12,HR120C5, LC14,HR120S…… b Bổ sung chủng loại: Nội thất hòa phát khơng ngừng nghiên cứu, tìm tòi cơng nghệ sản xuất tiên tiến Bằng việc mạnh dạn đầu tư trang máy móc thiết bị đại, tháng 11/2015, Nội thất Hòa Phát đưa thị trường nhiều sản phẩm với tính đa dụng Là thương hiệu nội thất lớn Việt Nam, Hòa Phát phong cách đại, trẻ trung động, đáp ứng nhu cầu mua sắm văn phòng, khu cơng cộng, trường học Sau vài dòng sản phẩm -Dòng sản phẩm Ghế Café, Quầy bar mới: Những ghế trông đơn giản lại mang phong cách đại, tính tiện lợi nhờ đột phá công nghệ sản xuất Sản phẩm trọng màu sắc, tạo bật, không phù hợp với không gian qn Cafe mà sử dụng văn phòng, phòng tiếp khách, quầy giao dịch Bên cạnh đó, chất liệu làm nên ghế thân thiện với mơi trường an tồn cho người sử dụng Chiếc ghế Cafe G136 làm chất liệu PVC dày, chống bay màu, chống thấm nước hiệu Đơn giản đường nét thiết kế, giữ chắn sử dụng với cường độ cao Dòng sản phẩm ghế Café Quầy bar thông minh, tiện dụng - Dòng sản phẩm bàn ghế học sinh cấp 1, 2: Tập đồn Hòa Phát ln quan tâm đến việc hỗ trợ giáo dục nước nhà, mà sản phẩm bàn ghế dành cho học sinh trọng thiết kế trình sản xuất Bằng mạnh nắm giữ công nghệ dây chuyền sản xuất đại, dòng sản phẩm bàn ghế học sinh với mặt bàn làm gỗ tự nhiên qua trình xử lý hút ẩm, dễ dàng thích ứng với thay đổi môi trường, bề mặt sơn phủ lớp bảo vệ cho em học sinh Tính điều chỉnh độ cao thuận lợi nút bấm bên sườn giúp em học sinh dễ dàng điều chỉnh độ cao độ nghiêng cho phù hợp với thể tạo tư ngồi thoải mái, an toàn Sản phẩm bàn học sinh mặt gỗ tự nhiên - Dòng sản phẩm ghế phòng khách : Với tính thẩm mỹ cao nhờ thiết kế lạ mắt, màu sắc bắt mắt bật, kiểu dáng đại, chiếm khơng gian, ghế phòng khách Nội thất Hòa Phát xứng đáng lựa chọn hồn hảo cho phòng đem lại tiện lợi, thoải mái Sản phẩm ghế phòng khách cao cấp Hòa Phát khơng ngừng khơi nguồn sáng tạo từ tư đến hành động, tất mục tiêu chung, mang đến cho khách hàng người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, tính phù hợp làm hài lòng người khó tính Chính mà thương hiệu Nội thất Hòa Phát đã, xuất tỉnh thành, mặt văn phòng, trường học, khu công cộng… để đáp lại yêu mến tin dùng tất người c Biến thể chủng loại Bắt kịp với xu hướng nội thất đơn giản, tinh tế, tạo nên không gian phong cách nhờ màu sắc đường nét, vào cuối năm 2014, Cơng ty CP Nội thất văn phòng Hòa Phát cho thị trường nhiều sản phẩm thay đổi hình thức mẫu mã nhằm tạo nên độc đáo thẩm mỹ cao dòng hàng nội thất văn phòng hàng gia dụng Ý tưởng chủ đạo loạt sản phẩm đề cao thốt, đơn giản đảm bảo tính đại sang trọng cho người sử dụng -Bàn gỗ công nghiệp cao cấp Royal sử dụng khung thép ống tam giác Bàn gỗ sử dụng chất liệu – khung thép ống tam giác Với nỗ lực không ngừng sáng tạo phát triển dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao hạn chế việc nhập mặt hàng nội thất văn phòng, Nội thất Hòa Phát nhà sản xuất tiên phong việc nghiên cứu sản xuất nước sản phẩm bàn làm việc sử dụng khung thép ống tam giác cho dòng hàng gỗ cơng nghiệp Royal, phù hợp với văn phòng đại Modul bàn làm việc cho nhân viên hoàn toàn Những sản phẩm bàn làm việc, bàn họp hay bàn cho lãnh đạo,…sử dụng khung thép ống tam giác làm vật chịu lực hoàn toàn mang đến nét thốt, chắn khơng gian mở cho văn phòng làm việc đại Xu hướng tòa nhà văn phòng dùng kính chịu lực suốt, sản phẩm gỗ cơng nghiệp Royal kết hợp khung thép ống tam giác sơn tĩnh điện màu kem sần lựa chọn phù hợp Theo đánh giá đại lý khách hàng Nội thất Hòa Phát, sản phẩm thị trường đón nhận nhanh chóng đánh giá cao so với hàng nhập Đây coi sản phẩm cao cấp độc đáo, chưa đơn vị Việt Nam ngồi Hòa Phát sản xuất Hơn nữa, Hòa Phát đáp ứng đơn hàng với số lượng lớn bảo hành kịp thời với đầy đủ phụ kiện thay -Dòng sản phẩm gỗ sơn PU cao cấp Xét hàng nội thất văn phòng, Nội thất Hòa Phát đứng đầu nước lực sản xuất khả nghiên cứu, đưa thị trường sản phẩm mẫu mã đa dạng phù hợp với nhu cầu sử dụng người Việt Nam Bên cạnh dòng hàng Royal, dòng hàng mạnh trội Hòa Phát gỗ sơn PU cao cấp nghiên cứu phát triển mẫu mã thành công Trong lần mắt sản phẩm tháng vừa qua, Công ty thức đưa thị trường số sản phẩm bàn lãnh đạo gỗ sơn PU cao cấp với kết hợp hoàn mỹ chất liệu da gỗ Bộ sản phẩm đường nét thiết kế thốt, sang trọng góp phần tăng thêm quyền uy cho người sử dụng Bộ bàn tủ lãnh đạo gỗ sơn PU đem lại sang trọng cho người sử dụng -Ghế hội trường- đa dạng, phong phú, chất lượng Hội trường khơng gian đóng vai trò quan trọng hội thảo, buổi biểu diễn nghệ thuật… Hiểu rõ điều ấy, nội thất Hòa Phát ln khơng ngừng đẩy mạnh dòng sản phẩm nội thất dành cho hội trường số lượng, mẫu mã, chất lượng, bật dòng ghế hội trường Nếu trước ghế hội trường phải kèm với bàn đồ sộ đây, nhiều mẫu ghế hội trường kèm bàn viết đời mang đến tiện dụng cho người dùng, đồng thời tiết kiệm tối đa không gian Với lịch sử phát triển 20 năm, nhiều thành tựu đạt được, sản phẩm nội thất mang thương hiệu Hòa Phát lựa chọn hàng đầu nhiều khách hàng Với nỗ lực không ngừng sáng tạo phát triển dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao hạn chế việc nhập mặt hàng nội thất văn phòng, Nội thất Hòa Phát nhà sản xuất tiên phong việc nghiên cứu sản xuất nước Sự đổi phong cách thiết kế trở thành mạnh từ sản phẩm nội thất văn phòng, nội thất gia đình trường học Hòa Phát nỗ lực không ngừng nhằm cho đời nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng 2.2 Chính sách chất lượng sản phẩm - Ngay từ mặt thị trường từ tháng 11/1995, sản phẩm nội thất mang thương hiệu Nội thất Hòa Phát nhanh chóng trở thành thương hiệu uy tín người tiêu dùng yêu thích tin tưởng Với đầu tư bản, liên tục đầu tư cho nhà xưởng máy móc đại, công nghệ tiên tiến từ nước phát triển Nhật Bản- Đài Loan- Italy nhằm tối ưu hóa hiệu chất lượng sản phẩm Năm 2017 Nội thất Hòa Phát tiếp tục đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao góp phần khẳng định vị trí số cơng ty ngành hàng nói riêng thị trường nói chung Qua 22 năm xây dựng phát triển, Nội thất Hòa Phát “sưu tập” bề dày thành tích giải thưởng người tiêu dùng bình chọn nỗ lực khơng ngừng nghỉ Hàng năm Nội thất Hòa Phát ln sáng tạo đưa thị trường hàng trăm sản phẩm với nhiều tính tiện ích cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, đặc biệt chất lượng sản phẩm trước đưa thị trường đến với người tiêu dùng công ty kiểm soát chặt chẽ - Ưu tiên phát triển sản phẩm cao cấp mở rộng kênh phân phối Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời đảm bảo lượng hàng tồn kho mức an toàn, cung ứng kịp thời cho đại lí, tăng cường áp dụng tiến khoa học kĩ thuật công nghệ vào để tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm Đặc biệt, công ty đẩy mạnh nghiên cứu phát triển nội thất văn phòng gia đình mới, cao cấp theo hướng trọng vào tính cơng tiện ích sử dụng; tiếp tục đa dạng hóa mẫu mã dòng hàng tủ sắt, két sắt, hàng inox, trường học, hàng ghế xoay,…Bên cạnh đó, Nội thất Hòa Phát ưu tiên nâng cao chất lượng sản phẩm cách tăng cường đào tạo tay nghề người lao động đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm đưa thị trường đạt chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.Mặt khác, công ty tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, sau bán hàng, đặc biệt dịch vụ sau bán hàng- bảo hành sản phẩm, cao tính chuyên nghiệp cho nhân viên bán hàng marketing công tác thị trường chăm sóc khách hàng - Cơng ty Nội thất Hòa Phát ln xác định “sản phẩm chất lượng” giá trị cốt lõi để làm nên thành công doanh nghiệp Sự đa dạng sản phẩm không ngừng sáng tạo, sản phẩm nội thất Hòa Phát mặt khắp nơi, từ cơng trình lớn như: Tòa nhà Bộ cơng thương, Bộ tài chính, tòa nhà Tập đồn dầu khí quốc gia, Thư viện điện tử đại học Bách Khoa, Sân vận động Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Viettel, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Techcombank, trung tâm hành Đà Nẵng, trường đại học Luật,… văn phòng đại trang bị sản phẩm mang thương hiệu nội thất Hòa Phát -Các dòng sản phẩm cơng ty: +Bàn tủ văn phòng cao cấp làm từ gỗ sơn PU +Bàn tủ văn phòng làm từ gỗ cơng nghiệp +Bàn, tủ sắt văn phòng +Ghế xoay văn phòng +Vách ngăn văn phòng đại, sang trọng thiết kế theo diện tích đặc điểm mặt +Bàn vi tính +Két bạc chống cháy, két an tồn +Các loại bàn ghế ăn, mặt hàng gia dụng làm từ ống thép, Inox +Các sản phẩm gia đình làm từ gỗ tự nhiên, bàn ghế sofa da/ nỉ cho văn phòng gia đình +Các sản phẩm nội thất phục vụ giáo dục: bàn ghế trường học từ bậc mẫu giáo đến Đại học, tủ thư viện, phòng thí nghiệm, giá sắt thư viện di động,… +Các sản phẩm phục vụ cơng trình cơng cộng: ghế phòng chờ nhà ga, sân bay, bệnh viện, loại ghế hậu trường, ghế sân vận động,… +Các loại sản phẩm phục vụ cho nội thất cơng trình làm từ gỗ, sắt, vải, mút, nhựa, inox: bàn ghế, tủ bếp, cửa, cầu thang,… - Để vị thể thành cơng thị trường nhiều năm qua, Nội thất Hòa Phát nhận ủng hộ khách hàng người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiều năm liền 500 công ty tư nhân lớn Việt Nam Với tầm nhìn định hướng phát triển tương lai, Nội thất Hòa Phát ngày sáng tạo hoàn thiện sản phẩm để đáp lại tin cậy khách hàng cộng đồng “ sản phẩm dịch vụ tốt nhất” NỘI THẤT HỊA PHÁT_ BỪNG SÁNG KHƠNG GIAN CỦA BẠN Đánh giá 3.1 Ưu điểm - Chính sách chủng loại: + Phong phú số lượng, đa dạng mẫu mã Trên thị trường đồ nội thất, ngồi Hòa Phát nhiều thương hiệu nội thất 190, Fami, Xuân Hòa, Tân Phát… xét phong phú dòng sản phẩm, đa dạng số lượng Hòa Phát dường khơng đối thủ Sản phẩm Hòa Phát mặt tất khu vực: Nội thất văn phòng, nội thất gia đình, nội thất trường học, nhà hàng – khách sạn… từ đồ giá rẻ ghế gấp vài trăm ngàn đến mặt hàng cao cấp bàn tủ làm việc giám đốc, sofa da thật vài chục triệu đồng Sự phong phú dễ dàng cho người tiêu dùng lựa chọn phù hợp với túi tiền mà dĩ nhiên “hợp túi tiền” yếu tố quan trọng trước định mua người tiêu dùng Về kiểu dáng, Hòa Phát ln đổi sáng tạo thiết kế để mang lại màu sắc phù hợp cho không gian Ví bàn giám đốc thường thiết kế theo kiểu cổ điển với đường nét chạm trổ tinh tế mang nét uy nghi, quyền lực Kết hợp kích thước rộng lớn, chất liệu gỗ cao cấp, sản phẩm dường xứng tầm với vị trí người ngồi Dành cho nhân viên văn phòng, mẫu ghế xoay dễ di chuyển mang lại cảm giác thoải mái nhất, ghế gấp đầy màu sắc giá thành rẻ, gấp lại ngăn nắp sau ngồi, phù hợp với diện tích nhỏ hẹp + Doanh nghiệp Hòa Phát ln khơng ngừng sáng tạo để phục vụ tốt nhu cầu người dùng Mới họ cho thị trường nhiều sản phẩm cá tính độc đáo thẩm mỹ cao, bật dòng nội thất văn phòng Royal Ý tưởng chủ đạo loạt sản phẩm đề cao thoát, đơn giản đảm bảo tính đại sang trọng cho người sử dụng Thậm chí nhiều mẫu hàng nội thất văn phòng thị trường đánh giá cao hàng nhập -Về chất lượng sản phẩm: với câu “tiền nấy”, sản phẩm giá cao làm từ chất liệu tốt “đáng đồng tiền bát gạo” với nhiều ưu điểm vượt trội độ bền cao, khả chống cháy, chống xước, chống ẩm… đặc biệt, dù trải qua thời gian dài sử dụng giữ vẻ đẹp vốn Đó bàn ghế làm việc làm từ gỗ tự nhiên, da, nỉ… cao cấp Ngược lại, sản phẩm giá thành thấp chẳng thể đòi hỏi chất liệu cao cấp hay bền bỉ với thời gian được, người tiêu dùng cảm thấy hợp lý hợp lý tầm họ bỏ Nếu sử dụng sản phẩm hãng nội thất Hòa Phát, hẳn người dùng nhận dù sản phẩm giá rẻ hay cao cấp, thường tuổi thọ cao 3.2 Nhược điểm Nếu tỉnh phía Bắc, sản phẩm Hòa Phát giả phải nhược điểm sản phẩm nội thất Hòa Phát miền Nam thường giá cao Các chi phí vận chuyển đẩy giá thành sản phẩm cao ngất cho dù vào năm gần nhà máy sản xuất đặt Bình Dương kho xuất hàng Khu Công Nghiệp Các Lái Bài tốn giá ln thứ tạo sức ép cho người tiêu dùng nơi, kinh tế ln yếu tố định lẽ mà sản phẩm nội thất Hòa Phát lượng làm giả cao, giả mạo sản phẩm giả mạo hệ thống phân phối Kể đại lý lớn, người ta thay chi tiết Hòa Phát thật vật liệu rẻ tiền – chi tiết khơng dán tem hãng Thậm chí thị trường loại tem Hòa Phát giả thiết kế in giống hệt tem thật Điều gây khó khăn cho người tiêu dùng việc phân biệt thật – giả mắt thường Nên người dùng mua phải sản phẩm chất lượng đánh giá khơng tốt sản phẩm Hòa Phát, thực tế “nỗi oan” lớn Vậy làm để mua nội thất Hòa Phát hãng? Cách tốt bạn nên mua sản phẩm trực tiếp hệ thống phân phối thức, bạn mua dòng hãng với giá niêm yết mà lo lắng việc mua phải dòng sản phẩm giả mạo, tránh để “tiền tật mang” Giải pháp Giải pháp cho ngành nội thất Hòa Phát - Sản phẩm đa dạng chủng loại, trau chuốt kiểu dáng đảm bảo chất lượng + Thời gian giao hàng chủ động, nguồn hàng dồi nhờ sở hữu xưởng sản xuất đồ nội thất gỗ quy mơ lớn + Chính sách chiết khấu nhiều ưu đãi mối quan hệ hợp tác bền vững dài lâu + Cung cấp nội thất cho dự án Nội thất bàn ăn nhà hàng, nội thất resort, nội thất khách sạn, thi cơng nội thất chung cư - sách, chiến lược để củng cố thị trường tại, công đoạn thị trường tại, vươn thị trường - Áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất - Nguồn lực sản xuất phải thường xuyên trau dồi kinh nghiệm - Khách hàng : Đây chắn nhân tố quan trọng nhất, định tăng hay giảm số doanh thu doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất Doanh nghiệp nên đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dụng thi ửng hộ nhiều để cơng ty đánh gía cao, thương hiệu doanh số tăng đều.nhiều để cơng ty đánh gía cao, thương hiệu doanh số tăng - Đối thủ cạnh tranh : Cạnh trạnh lành mạnh yếu tô tốt để thúc đẩy phát triển, cạnh tranh để sinh lợi nhuận, nhiên nhiều doanh nghiệp lại cai lợi trước mắt mà thường cạnh tranh bẩn, bày nhiều trò với mục đích hạ gục đối thủ - Vật liệu : Bạn phải đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu gỗ , inox, sắt, nhựa, sơn,… nguyên vật liệu cần cung ứng kịp thời để đáp ưng nhu cầu khách hàng nhanh chóng Nếu nguồn hàng cung ứng bị hay gián đoạn thị trường nội thất bị bế tắt, việc làm ăn bị chậm trễ - Đẩy mạnh truyền thông liên kết với nhà phân phối mạnh hướng giúp doanh nghiệp lấy lại thị trường nước Hợp tác với doanh nghiệp ngoại giúp doanh nghiệp Việt hiểu thị trường, tạo sản phẩm nội với chất lượng ngoại, đáp ứng thị hiếu nhủiu cầu người dùng Việt Nam KẾT LUẬN Như vậy, Hòa Phát đơn vị tiên phong ngành nội thất văn phòng, thương hiệu người tin dùng khẳng định chất lượng Việt Nam Tự hào nhà phân phối sản phẩm nội thất với giá tốt cho chất lượng cao đến người tiêu dùng Nói đến nội thất Hòa Phát, người ta nghĩ đến khác biệt mang tính định vị thương hiệu lòng người tiêu dùng Các sản phẩm nội thất Hòa Phát đa dạng chủng loại, đáp ứng tới vị trí cơng việc văn phòng, nhà trường, bệnh viện, hội trường hay sân vận động… từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn Sản phẩm nội thất Hòa Phát khẳng định đẳng cấp vượt trội: - Sự khác biệt kiểu dáng với thiết kế tinh tế, đường nét trau chuốt cho sản phẩm - Sự kết hợp tinh tế chất liệu màu sắc - Kích thước phù hợp tiêu chuẩn - Phụ kiện đồng Nội thất Hòa Phát tạo nên thương hiệu Chất Lượng Uy tín trở thành thương hiệu lớn đáng tin dùng người Việt ... bị sản phẩm mang thương hiệu Nội thất Hồ Phát 2.Thực trạng sách chủng loại, cấu sản phẩm sách chất lượng sản phẩm 2.1 Chính sách chủng loại, cấu a.Thiết lập cấu chủng loại Chiều rộng danh mục sản. .. mục sản phẩm tập hợp tất chủng loại sản phẩm đơn vị sản phẩm người bán cụ thể đem chào bán cho người mua 3.1 Chính sách chủng loại, cấu a Thiết lập cấu chủng loại Để thiết lập cấu chủng loại, ... triển khai phối hợp cách có hiệu với sách khác + Giúp doanh nghiệp thực mục tiêu marketing thời kỳ Chính sách chủng loại, cấu chất lượng sản phẩm Chủng loại sản phẩm nhóm sản phẩm có liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các chính sách chủng loại cơ cấu và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, Phân tích các chính sách chủng loại cơ cấu và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, b. Bổ sung chủng loại:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay