QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CHÂU THÀNH – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH

78 21 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:52

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CHÂU THÀNH – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH SVTH: MSSV: LỚP: NGÀNH: PHAN THỊ NGỌC DIỄM 07124014 DH07QL QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -TP.Hồ Chí Minh tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH  PHAN THỊ NGỌC DIỄM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CHÂU THÀNH – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Du (Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) Ký tên: ……………………… -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- LỜI CẢM ƠN “Gươm vàng rớt xuống hồ tây Công cha trọng, nghĩa thầy sâu” Kính gửi đến cha mẹ vơ vàng lời cảm ơn sâu sắc Cha mẹ đã, nguồn động lực vô to lớn để tiếp tục phấn đấu trở thành người có ích Con cảm ơn cha mẹ ! Em xin chân thành ghi ơn: Thầy Cô dạy dỗ, truyền thụ kiến thức vô quý báu suốt trình học tập, đặc biệt Thầy Cô Khoa Quản lý đất đai Bất động sản Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Du, giảng viên khoa Quản lý đất đai Bất động sản Trường Đại học Nông lâm Tp.Hồ Chí Minh tận tình bảo, hướng dẫn em hoàn thành Luận văn Tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn cô, UBND Thị Trấn Châu Thành, Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Châu Thành tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình thực tâp Chân thành cảm ơn anh chị bạn lớp giúp đỡ, đóng góp ý kiến bổ ích động viên tơi suốt q trình học tập hồn thành Luận văn Tốt nghiệp Do kiến thức hạn hẹp, thời gian thực tập có hạn nên luận văn nhiều thiếu sót, kính mong bảo thầy góp ý kiến q báu bạn để luận văn ngày hoàn thiện Tp HCM, tháng năm 2011 Sinh viên Phan Thị Ngọc Diễm Trang i TÓM TẮT Sinh viên: Phan Thị Ngọc Diễm - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, thực đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh” Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Du, môn Quy hoạch, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Thị trấn Châu Thành nằm vị trí trung tâm huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh cách thị xã Tây Ninh khoảng km, với tồng diện tích 755,00 ha, chiếm 1,32% diện tích tự nhiên tồn huyện, diện tích đất nơng nghiệp 587,42 chiếm 1,15 % tổng diện tích đất nơng nghiệp tồn huyện chiếm 77,8% diện tích tự nhiên tồn thị trấn Thị trấn Châu Thành chia làm khu phố, có 51 tổ tự quản, 2.181 hộ với 10 ngàn nhân thường trú Điều khác hẳn nơi khác tỉnh, Thị trấn trung tâm đạo Thiên Chúa lớn tỉnh, với 72% dân số tín đồ, với nhà thờ tu viện Đề tài thực nhằm giải vấn đề sau:  Lập phương án QH, KHSDĐ nhằm phân bổ sử dụng loại đất địa bàn Thị Trấn cách khoa học, phù hợp với thực tiễn, đem lại hiệu đồng lợi ích: kinh tế - xã hội - môi trường  Tạo sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai địa bàn Thị Trấn  Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội, tiềm đất đai định hướng phát triển kinh tế xã hội Thị Trấn QHSDĐ Thị Trấn sử dụng phương pháp: điều tra thực địa, thống kê, dự báo, phân tích.… đồng thời sử dụng quy trình QHSDĐ TCĐC (nay Bộ TN&MT) Kết đạt được:  Báo cáo thuyết minh (thông qua luận văn báo cáo tốt nghiệp) phương án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015  Bản đồ trạng Thị Trấn Châu Thành tỷ lệ 1:5000  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 tỷ lệ 1:5000 Năm 2020 cấu sử dụng đất địa bàn Thị Trấn so với năm 2010: Đất nông nghiệp giảm 73,09 ha; Đất phi nông nghiệp 240,67 tăng 73,09 Phương án QHSDĐ đưa phương án tối ưu nhất, đem lại hiệu kinh tế - xã hội - môi trường, phù hợp xu phát triển Thị Trấn hiên tương lai Tuy nhiên, phụ thuộc vào việc triển khai trình thực địa phương Trang ii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH .1 ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN 1: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lí luận quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .2 I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu I.3 Nội dung nghiên cứu, phương pháp quy trình thực I.3.1 Nội dung nghiên cứu I.3.2 Phương pháp nghiên cứu I.3.3 Quy trình thực PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 10 II.1.1 Điều kiện tự nhiên 10 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 12 II.1.3 Thực trạng môi trường 15 II.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI 15 II.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế .15 II.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế .16 II.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 17 II.2.4 Thực trạng phát triển đô thị 17 II.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 17 II.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, Xà HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 20 II.3.1 Thuận lợi .20 II.3.2 Hạn chế 21 II.4 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .21 II.4.1 Tình hình quản lý nhà nước đất đai 21 II.4.2 Hiện trạng sử dụng biến động loại đất 23 II.4.3 Đánh giá hiệu tính hợp lý việc sử dụng đất 32 II.4.4 Những tồn việc sử dụng đất 35 II.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC 35 II.5.1 Đánh giá kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất 35 II.5.2 Đánh giá nguyên nhân tồn việc thực quy hoạch sử dụng đất 38 II.6 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT .39 II.6.1 CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI TRONG KỲ QUY HOẠCH 39 II.6.1.1 Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 39 Trang iii II.6.1.2 Chỉ tiêu quy hoạch phát triển ngành kinh tế 39 II.6.1.3 Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm thu nhập 40 II.6.1.4 Chỉ tiêu phát triển đô thị 41 II.6.1.5 Chỉ tiêu phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội .41 II.6.2 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 43 II.6.2.1 Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng đất kỳ quy hoạch .43 II.6.2.2 Khả đáp ứng số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất 44 II.6.2.3 Diện tích loại đất phân bổ cho mục đích sử dụng 44 II.6.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - Xà HỘI – MÔI TRƯỜNG 52 II.6.3.1 Đánh giá tác động kinh tế 52 II.6.3.2 Đánh giá tác động xã hội 53 II.6.3.3 Đánh giá tác động môi trường 53 II.6.4 PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 53 II.6.4.1 Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích 53 II.6.4.2 Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng 55 II.6.5 LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU 56 II.6.5.1 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm 56 II.6.5.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch 61 II.6.5.3 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch 62 II.6.6 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÁT .62 II.6.6.1.Giải pháp sách - chế .62 II.6.6.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư .63 II.6.6.3 Giải pháp khoa học-công nghệ .63 II.6.6.4 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường 63 II.6.6.5 Giải pháp khác 64 KẾT LUẬN 65 KIẾN NGHỊ .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .66 Trang iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH NTTS Nuôi trồng thủy sản CNH – HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa TCĐC Tổng cục địa TSCQ, CTSN Trụ sở quan, cơng trình nghiệp MĐCC Mục đích cơng cộng TN & MT Tài ngun Môi trường CN – TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất PTHT Phát triển hạ tầng PNN Phi nông nghiệp NN Nơng nghiệp DTTN Diện tích tự nhiên MĐSD Mục đích sử dụng QH, KHSDĐ Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh NĐ – CP Nghị định – phủ NĐ Nghị định TCQLDD Tổng cục quản lý đất đai CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa TDTT Thể dục thể thao MĐXD Mật độ xây dựng TL Tỉnh lộ CT- UB Chỉ thị - ủy ban Trang v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang  Bảng 2.1 Các yếu tố khí hậu - thời tiết 11 Bảng 2.2 Thống kê biên độ nhật triều 12 Bảng 2.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 thị trấn Châu Thành 24 Bảng 2.4 Hiện trạng đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp 25 Bảng 2.5 Hiện trạng sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 26 Bảng 2.6 Hiện trạng đất tơn giáo, tín ngưỡng .26 Bảng 2.7 Hiện trạng mạng lưới đường Thị trấn Châu Thành .27 Bảng 2.8 Hiện trạng đất giáo dục đào tạo .27 Bảng 2.9 Biến động sử dụng loại đất thời kỳ 2005 – 2010 .28 Bảng 2.10 Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất thị trấn Châu Thành 37 Bảng 2.11 Dự báo dân số qua năm 40 Bảng 2.12 Dự báo diện tích mở rộng khu dân cư đến năm 2020 41 Bảng 2.13 Dự báo đất phát triển sở giáo dục 42 Bảng 2.14 Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 .44 Bảng 2.15 Một số tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 .45 Bảng 2.16 Một số tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 .46 Bảng 2.17 Chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 48 Bảng 2.18 Quy hoạch cơng trình giao thơng đến năm 2020 50 Bảng 2.19 Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 54 Bảng 2.20 Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 55 Bảng 2.21 Phân kỳ chuyển mục đích sử dụng đất 55 Bảng 2.22 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu .56 Bảng 2.23 Chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 59 Bảng 2.24 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch 62 Bảng 2.25 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch 62 Trang vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ vị trí trị trấn Châu Thành 10 Hình 2.2 Biểu đồ biến động diện tích đất nơng nghiệp 29 Hình 2.3 Biểu đồ biến động diện tích đất phi nơng nghiệp 30 Hình 2.4 Biểu đồ biến động sử dụng đất từ năm 2000 đến 2010 31 Hình 2.5 Biểu đồ cấu sử dụng đất nông nghiệp .33 Hình 2.6 Biểu đồ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp 34 Hình 2.7 Biểu đồ so sánh kết thực Quy hoạch đến năm 2010 36 Trang vii Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện đứng trước nguy bùng nổ dân số Theo Tổng cục Thống Kê, dân số Việt Nam đứng hàng thứ 14 so với nước đông dân giới thứ khu vực Đông Nam Á Năm 2008 dân số là: 85.160.000 người; năm 2009 dân số là: 86.024.600 người; năm 2010 dân số 87 triệu người Trong thời gian ngắn dân số Việt Nam tăng đáng kể nguồn tài nguyên đáp ứng cho nhu cầu sống người có giới hạn đáng ý tài nguyên đất đai Thêm vào q trình CNH-HĐH khơng ngừng nâng cao phát triển kinh tế, khai thác sử dụng nguồn taì nguyên xây dựng sở hạ tầng Không ngừng tác động bề mặt lẫn bề sâu đất đai Làm ảnh hưởng đến chất lượng đất đai môi trường Địa bàn thị trấn Châu Thành cách thị xã Tây Ninh khoảng km dọc theo DT781 đến huyện Châu Thành, đến với trung tâm huyện - thị trấn Châu Thành với diện tích 755,00 chiếm 1,32% diện tích tồn huyện gồm khu phố, thị trấn Châu Thành cách sông Vàm Cỏ Đơng khoảng 0,5 km phía Tây Thị trấn xem khu vực huyện Châu Thành có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế toàn diện Tuy nhiên, cấu kinh tế thị trấn chủ yếu nông nghiệp Vậy khai thác quỹ đất phân bổ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tiềm địa phương đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên tương lai? Thêm vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 hết thời hiệu Xuất phát từ nhiều lý trên, tiến hành lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Châu Thành - huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh”  Mục tiêu nghiên cứu: - Mang lại tính hiệu sử dụng đất đai - Định hướng bố trí phân bố lại quỹ đất cho mục đích sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội - Nhằm sử dụng đất đai bền vững, phù hợp với yêu cầu đồng thời đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên cho hệ tương lai  Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: + Đất đai: Bao gồm tất loại đất theo mục đích sử dụng (đất nơng nghiệp, đất phi nơng nghiệp) có địa giới hành thị trấn + Đối tượng sử dụng đất - Phạm vi nghiên cứu: + Địa bàn nghiên cứu: tồn diện tích tự nhiên theo ranh giới hành thị trấn châu thành - huyện châu thành - tỉnh Tây Ninh từ năm 2010 đến năm 2020 + Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 20/4/2011 đến ngày 20/8/2011 Trang Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm Bảng 2.20 Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp Các kỳ kế hoạch Hiện trạng ST T CHỈ TIÊU Mã Diện tích (ha) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 755,00 Đất phi nơng nghiệp PNN 167,58 2.1 Đất đô thị ODT 2.2 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN 2.3 Cơ cấu (%) Kỳ đầu, Diện tích (ha) Kỳ cuối Cơ cấu (%) 100,00 755,00 100,00 Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 755,00 100,00 22,20 201,72 26,72 233,66 30,95 61,22 36,53 64,44 31,95 68,72 29,41 CTS 5,23 3,12 5,23 2,59 5,36 2,29 Đất quốc phòng CQP 11,45 6,83 11,45 5,68 11,45 4,90 2.4 Đất an ninh CA N 1,50 0,90 1,50 0,74 1,48 0,63 2.5 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 28,08 16,76 31,10 15,42 31,05 13,29 2.6 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 0,00 0,00 5,00 2,48 10,00 4,28 2.10 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2,29 1,37 2,29 1,14 2,29 0,98 2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 4,58 2,73 4,56 2,26 4,32 1,85 2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 53,23 31,76 76,15 37,75 99,00 42,37 II.6.4.2 Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng Trong kỳ đầu, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 34,14 ha, kỳ cuối 31,94 (Bảng 2.21) Trong đó: - Đất trồng lúa nước: chuyển kỳ đầu 17,00 ha, kỳ cuối 23,67 ha; - Đất trồng hàng năm lại: chuyển kỳ đầu 14,79 ha, kỳ cuối 7,47 ha; - Đất trồng lâu năm: chuyển kỳ đầu 2,24 ha; kỳ cuối 0,25 ha; - Đất nuôi trồng thủy sản: chuyển kỳ đầu 0,11 ha; kỳ cuối 0,56 Bảng 2.21 Phân kỳ chuyển mục đích sử dụng đất STT CHỈ TIÊU Cả thời kỳ Phân theo kỳ 2011-2015 2016-2020 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 66,08 34,14 31,94 1.1 Đất lúa nước 40,66 17,00 23,67 1.3 Đất trồng hàng năm lại 22,26 14,79 7,47 1.4 Đất trồng lâu năm 2,49 2,24 0,25 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản 0,66 0,11 0,56 Trang 55 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm II.6.5 LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU II.6.5.1 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm  Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Căn phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phân kỳ kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo năm kỳ đầu 2011 – 2015 phân bổ Bảng 2.22 Bảng 2.22 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu STT CHỈ TIÊU Mã TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Diện tích trạng năm 2010 Diện tích đến năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 Đất nông nghiệp NNP 587,42 587,42 585,42 578,42 564,19 553,28 1.1 Đất lúa nước DLN 92,64 92,64 92,64 89,64 81,80 75,64 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 156,72 156,72 155,72 151,72 146,07 141,93 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 315,34 315,34 314,34 314,34 313,61 313,10 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,61 Đất phi nông nghiệp PNN 167,58 167,58 169,58 176,58 190,81 201,72 2.1 Đất đô thị ODT 61,22 61,22 62,05 65,05 67,33 64,44 2.2 Đất XD trụ sở quan, CTSN CTS 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 2.3 Đất quốc phòng CQP 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 2.4 Đất an ninh CAN 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2.5 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 28,08 28,08 28,08 27,93 27,90 31,10 2.6 Đất s.xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 5,00 2.10 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,56 2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 53,23 53,23 53,40 56,55 67,52 76,15 Đất đô thị DTD 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00  Kế hoạch phân bổ đất cho mục đích nơng nghiệp Trên sở phân kỳ quy hoạch thị trấn Châu Thành kỳ đầu 2011 – 2015, diện tích đất nơng nghiệp bố trí 553,28 ha, giảm 34,14 so với năm 2010 Cụ thể sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích Trang 56 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm - Đến năm 2012 giảm 2,00 Trong đó: chuyển sang đất thị 1,00 ha; chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 1,00 - Đến năm 2013 giảm 7,00 Trong đó: chuyển sang đất thị 3,00 ha; chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 1,00 ha; chuyển sang đất giao thông 3,00 - Đến năm 2014 giảm 14,23 Trong đó: chuyển sang đất đô thị 5,00 ha; chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 1,00 ha; chuyển sang đất sở văn hóa 2,39 ha; chuyển sang đất sở y tế 1,14 ha; chuyển sang đất sở giáo dục – đào tạo 0,97 ha; chuyển sang đất giao thông 3,73 - Đến năm 2015 giảm 10,91 Trong đó: chuyển sang đất thị 6,00 ha; chuyển sang đất sở sản xuất kinh doanh 0,33 ha; sang đất vật liệu xây dựng 2,00 ha; chuyển sang đất sở văn hóa 1,93 ha; chuyển sang đất giao thông 0,64 Phân bổ đất lúa nước Theo kết kiểm kê năm 2010, diện tích đất lúa nước địa bàn thị trấn Châu Thành 92,64 Tuy nhiên, số vùng trồng lúa địa bàn thị trấn không mang lại hiệu kinh tế cao, đồng thời theo xu phát triển chung khu vực, kỳ đầu quy hoạch 17,00 diện tích đất lúa nước chuyển sang mục đích sử dụng phi nơng nghiệp Cụ thể sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Đến năm 2012 giữ nguyên diện tích - Đến năm 2013 giảm 3,00 chuyển sang đất giao thông - Đến năm 2014 giảm 7,85 Trong đó: chuyển sang đất thị 5,00 ha; chuyển sang đất sở văn hóa 1,00 ha; chuyển sang đất sở y tế 1,14 ha; chuyển sang đất sở giáo dục – đào tạo 0,71 - Đến năm 2015 giảm 6,15 Trong đó: chuyển sang đất đô thị 4,00 ha; chuyển sang đất sở sản xuất kinh doanh 0,33 ha; sang đất sở văn hóa 1,82 Phân bổ đất trồng hàng năm lại Trong kỳ kế hoạch, diện tích đất trồng hàng năm lại địa bàn thị trấn 141,93 ha, giảm 14,79 so với năm đầu kỳ Cụ thể sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Đến năm 2012 giảm 1,00 chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ - Đến năm 2013 giảm 4,00 Trong đó: chuyển sang đất thị 3,00 ha; chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 1,00 - Đến năm 2014 giảm 5,65 Trong đó: chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 1,00 ha; chuyển sang đất sở văn hóa 1,39 ha; chuyển sang đất sở giáo dục – đào tạo 0,26 ha; chuyển sang đất giao thông 3,00 - Đến năm 2015 giảm 4,14 Trong đó: chuyển sang đất thị 2,00 ha; chuyển sang đất vật liệu xây dựng 2,00 ha; chuyển sang đất giao thông 0,14 Phân bổ đất trồng lâu năm Trong kỳ kế hoạch, diện tích đất trồng lâu năm địa bàn thị trấn 313,10 ha, giảm 2,24 so với năm đầu kỳ Cụ thể sau: Trang 57 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Đến năm 2012 giảm 1,00 chuyển sang đất đô thị - Đến năm 2013 giữ nguyên diện tích - Đến năm 2014 giảm 0,73 chuyển sang đất giao thông 3,73 - Đến năm 2015 giảm 0,51 Trong đó: chuyển sang đất sở sản xuất kinh doanh 0,01 ha; chuyển sang đất giao thông 0,504 Phân bổ đất trồng ni trồng thủy sản Diện tích đất phân bổ đến 2015 cho mục đích ni trồng thủy sản 22,61 ha, giảm 0,11 so với năm 2010 chuyển sang đất văn hóa vào năm 2015 Tóm lại, đến năm 2015, dịch chuyển cấu sử dụng đất phù hợp với mục tiêu đặt định hướng phát triển kinh tế xã hội thị trấn đặt ra, thực theo tiến trình phát triển huyện Châu Thành  Kế hoạch phân bổ đất cho mục đích phi nơng nghiệp Đến năm 2015, nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp địa bàn thị trấn tăng, chủ yếu bố trí cho đất thị phát triển hạ tầng, cụ thể đất giao thông Theo phân kỳ kế hoạch, diện tích đất phi nơng nghiệp đến 2015 201,72 ha, tăng 34,14 so với trạng năm 2010 Cụ thể sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Đến năm 2012 tăng 2,00 chuyển từ đất trồng hàng năm lại 1,00 ha; từ đất lâu năm 1,00 - Đến năm 2013 tăng 7,00 chuyển từ đất trồng lúa 3,00 ha; chuyển từ đất trồng hàng năm lại 4,00 - Đến năm 2014 tăng 14,23 chuyển từ đất trồng lúa nước 7,85 ha; chuyển từ đất trồng hàng năm lại 5,65 ha; chuyển từ đất trồng lâu năm 0,73 - Đến năm 2015 tăng 10,91 chuyển từ đất trồng lúa nước 6,15 ha; chuyển từ đất trồng hàng năm lại 4,14 ha; chuyển từ đất trồng lâu năm 0,51 ha; chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản 0,11 Phân bổ đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Các cơng trình trụ sở quan cơng trình nghiệp địa bàn thị trấn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, chưa có kế hoạch mở rộng hay xây Trong thời gian tới, cần tập trung nguồn vốn đầu tư chỉnh trang cơng trình hữu, đảm bảo phục vụ yêu cầu tình hình Trong kế hoạch đến năm 2015, diện tích đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp khơng có biến động, giữ 5,23 Phân bổ đất quốc phòng Kế hoạch đến năm 2015, diện tích đất quốc phòng giữ nguyên 11,45 Phân bổ đất an ninh Kế hoạch đến năm 2015, diện tích đất an ninh giữ nguyên 1,50 Phân bổ đất sở sản xuất kinh doanh Trong kỳ kế hoạch 2011-2015, diện tích đất sở sản xuất kinh doanh địa bàn thị trấn 31,10 ha, thực tăng 3,02 so với năm đầu kỳ Cụ thể sau: Trang 58 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Đến năm 2012 diện tích khơng biến động - Đến năm 2013 giảm 0,15 chuyển sang đất giáo dục - Đến năm 2014 giảm 0,03 chuyển sang đất giao thông - Đến năm 2015 tăng 3,19 Trong đó: tăng 0,33 từ đất trồng lúa nước, tăng 0,01 từ đất lâu năm, tăng 2,54 từ đất đô thị, giảm 0,11 co chuyển sang đất giao thông Phân bổ đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đến năm 2015, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ địa bàn thị trấn Châu Thành 5,00 ha, tăng 5,00 so với trạng năm 2010 Cụ thể sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Năm 2012 tăng 1,00 chuyển từ đất năm lại - Năm 2013 tăng 1,00 chuyển từ đất năm lại - Năm 2014 tăng 1,00 chuyển từ đất năm lại - Năm 2015 tăng 2,00 chuyển từ đất năm lại Phân bổ đất tơn giáo, tín ngưỡng Kế hoạch đến 2015, diện tích đất tơn giáo, tín ngưỡng giữ nguyên 2,29 Phân bổ đất nghĩa trang, nghĩa địa Thực nếp sống văn minh đô thị, nên đầu tư xây dựng khu nghĩa trang tập trung địa bàn Đến năm 2015, đất nghĩa trang, nghĩa địa thị trấn 4,56 ha, giảm 0,02 so với trạng 2010 chuyển đất giao thông vào 2015 Phân bổ đất phát triển hạ tầng Trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, loại đất phát triển hạ tầng phân bổ qua bảng 2.23 Bảng 2.23 Chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu Diện tích (ha) TT Chỉ tiêu Mã 2011 2012 2013 2014 2015 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 53,23 53,40 56,55 67,52 76,15 2.16.1 Đất giao thông DGT 34,53 34,53 37,51 43,19 49,85 2.16.2 Đất thuỷ lợi DTL 9,09 9,09 9,09 9,09 8,48 2.16.4 Đất cơng trình bưu VT DBV 0,35 0,35 0,35 0,35 0,17 2.16.5 Đất sở văn hóa DVH 1,75 1,75 1,75 4,12 6,87 2.16.6 Đất sở y tế DYT 0,85 1,02 1,02 2,29 2,29 2.16.7 Đất sở giáo dục - đào tạo DGD 4,61 4,61 4,78 5,75 5,75 2.16.8 Đất sở thể dục - thể thao DTT 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 2.16.11 Đất chợ DCH 0,06 0,06 0,06 0,75 0,75 Trang 59 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm Quy hoạch chi tiết loại đất phát triển hạ tầng sau: Đất giao thông Đến năm 2015, diện tích đất giao thơng tăng thêm 15,32 so với năm 2010, đạt 49,85 Diện tích đất giao thơng tăng cụ thể năm sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Năm 2012 giữ nguyên diện tích so với 2010 - Năm 2013 thực tăng 2,98 Trong đó: tăng 3,00 chuyển từ đất trồng lúa nước; giảm 0,02 chuyển sang đất sở giáo dục - Năm 2014 thực tăng 5,67 Trong đó: tăng 5,73 chuyển từ đất năm lại 3,00 ha, từ đất trồng lâu năm 0,73 ha, đất đô thị 1,94 ha, đất sở SXKD 0,03 ha, đất sở văn hóa 0,02 ha; giảm 0,05 chuyển sang đất sở y tế - Năm 2015 thực tăng 6,66 Trong đó: tăng 7,21 chuyển từ đất năm lại 0,14 ha, từ đất trồng lâu năm 0,50 ha, đất đô thị 5,79 ha, đất sở SXKD 0,11 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,02 ha, đất thủy lợi 0,61 ha, đất sở văn hóa 0,03 ha; giảm 0,54 chuyển sang đất sở văn hóa 0,30 ha, sang đất SXKD 0,24 Đất thủy lợi Đến năm 2015, diện tích đất thủy lợi giảm 0,61 so với năm 2010, đạt 8,48 chuyển sang đất giao thông vào 2015 Đất cơng trình bưu viễn thơng Đến năm 2015, diện tích đất cơng trình bưu viễn thơng giảm 0,18 so với năm 2010 đạt 0,17 chuyển sang đất SXKD vào 2015 Đất sở văn hóa Đến năm 2015, diện tích đất sở văn hóa tăng thêm 5,12 so với năm 2010, đạt 6,87 Diện tích đất sở văn hóa tăng cụ thể năm sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Năm 2012 giữ nguyên diện tích - Năm 2013 giữ nguyên diện tích - Năm 2014 thực tăng 2,37 Trong đó: tăng 2,39 chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước 1,00 ha, từ đất trồng hang năm lại 1,39 ha; giảm 0,02 chuyển sang đất giao thông - Năm 2015 thực tăng 2,75 Trong đó: tăng 2,79 chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước 1,82 ha, từ đất nuôi trồng thủy sản 0,11 ha, từ đất đô thị 0,56 ha, từ đất giao thông 0,30 ha; giảm 0,03 chuyển sang đất giao thông Đất sở y tế Đến năm 2015, diện tích đất sở y tế tăng thêm 1,44 so với năm 2010, đạt 2,29 Diện tích đất sở y tế tăng cụ thể năm sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Năm 2012 tăng 0,17 chuyển sang từ đất đô thị - Năm 2013 giữ nguyên diện tích Trang 60 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm - Năm 2014 tăng 1,27 chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước 1,14 ha, từ đất đô thị 0,08 ha, từ đất giao thông 0,05 Đất sở giáo dục - đào tạo: Đến năm 2015, diện tích đất sở giáo dục – đào tạo tăng thêm 1,14 so với năm 2010, đạt 5,75 Diện tích đất sở giáo dục – đào tạo tăng cụ thể năm sau: - Đến năm 2011 giữ nguyên diện tích - Năm 2012 giữ nguyên diện tích - Năm 2013 tăng 0,17 chuyển sang từ đất giao thông - Năm 2014 tăng 0,97 chuyển sang từ đất chuyên trồng lúa nước 0,71 ha, từ đất trồng năm lại 0,26 - Năm 2015 giữ nguyên diện tích Đất sở thể dục, thể thao: Đến năm 2015, diện tích đất dành bố trí cho sở thể dục thể thao không biến động so với năm 2010 Đất chợ Đến năm 2015, diện tích đất chợ tăng thêm 0,69 so với năm 2010, đạt 0,75 chuyển sang từ đất đô thị năm 2014 II.6.5.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch Trong kỳ đầu, loại đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp thực sau: - Đất lúa nước: + Năm 2013: 3,00 ha; 7,85 ha; + Năm 2014: + Năm 2015: 6,15 - Đất trồng hàng năm lại: + Năm 2011: 2,00 ha; + Năm 2012: 1,00 ha; + Năm 2013: 2,00 ha; + Năm 2014: 5,65 ha; + Năm 2015: 4,14 - Đất trồng lâu năm: + Năm 2012: 1,00 ha; + Năm 2014: 0,73 ha; + Năm 2015: 0,51 ha; - Đất nuôi trồng thủy sản:     + Năm 2015: 0,11 Trang 61 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm Bảng 2.24 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch Phân theo năm Diện STT Chỉ tiêu Mã tích Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NNP/PNN 34,14 2,00 2,00 7,00 14,23 10,91 NGHIỆP 1.1 Đất lúa nước LUC/PNN 17,00 3,00 7,85 6,15 1.3 Đất trồng HN lại RPH/PNN 14,79 2,00 1,00 2,00 5,65 4,14 1.4 Đất trồng lâu năm RDDPNN 2,24 1,00 0,73 0,51 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,11 0,11 II.6.5.3 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch trình bày cụ thể qua Bảng 2.25 Bảng 2.25 Danh mục công trình, dự án kỳ kế hoạch STT 10 11 12 13 Tên cơng trình Diện tích (ha) Bến Xe 1,00 Đường giao thông nội thị TT Đường huyện Đường huyện Cụm dịch vụ thương mại Chợ Khu thương mại Công viên xanh Mở rộng TTYT huyện Mở rộng trường Hòang Văn Thụ Trạm y tế Trường cấp Khai thác VLXD 35,36 10,74 3,31 2,62 0,69 0,87 5,18 1,27 1,00 0,17 0,17 10,00 Giai đoạn thực Giai đoạn I Giai đoạn I + II Giai đoạn I Giai đoạn II Giai đoạn I Giai đoạn I Giai đoạn I Giai đoạn I Giai đoạn I Giai đoạn I Giai đoạn I Giai đoạn I Giai đoạn I + II II.6.6 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÁT II.6.6.1.Giải pháp sách - chế Thực đồng 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai; rà soát điều chỉnh lập quy hoạch phát triển ngành quỹ đất phân bổ theo kế hoạch quy hoạch sử dụng đất Ưu tiên lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất theo tiến độ kế hoạch sử dụng đất đề quy hoạch chi tiết xây dựng phải thể đồ địa để làm sở giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất Trang 62 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm Kiên không giải trường hợp sử dụng đất khơng với mục đích quy hoạch Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân sử dụng đất mục đích, tiết kiệm có hiệu cao Nghiên cứu áp dụng thực tốt quy định Luật đất đai văn hướng dẫn Luật công tác quản lý, thực công tác quy hoạch Nghiên cứu đề xuất thực nghiêm túc quy định công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án, cơng trình bị thu hồi đất Có sách đào tạo nghề giải việc làm cho người dân khu vực đất sản xuất bị thu hồi Thúc đẩy tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án khiếu nại người dân triển khai dự án theo kế hoạch Đề nghị tỉnh điều chỉnh giá bồi thường sát với giá thị trường đồng thời chuẩn bị trước quỹ nhà, đất tái định cư cơng trình, dự án lớn có thu hồi đất Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời vi phạm, đồng thời phát kiến nghị điều chỉnh bất hợp lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Khi lập loại quy hoạch phải thống sử dụng loại đồ, số liệu trạng sử dụng đất làm sở cho việc quản lý sử dụng thống nhất, xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cách đồng II.6.6.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư Đề biện pháp thu hút khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư tham gia phát triển dự án địa bàn, đặc biệt dự án phát triển ngành mũi nhọn, mạnh thị trấn Áp dụng rộng rãi mơ hình nhà nước nhân dân làm, sở nhà nước đầu tư phần, vận động đơn vị sản xuất, hiệp hội đoàn thể, tổ chức, cá nhân địa bàn đóng góp cơng sức, tài để phát triển giao thơng cơng trình phúc lợi cơng cộng Khuyến khích chuyển đổi cấu trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội thị trấn II.6.6.3 Giải pháp khoa học-công nghệ Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ cho việc đẩy mạnh việc thị hóa thị trấn Áp dụng biện pháp canh tác vừa mang lại hiệu kinh tế vừa đáp ứng việc bảo vệ môi trường II.6.6.4 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường Chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vị trí, quy mơ nhằm tránh tình trạng sản xuất nông nghiệp hiệu ảnh hưởng đến đời sống người dân chất lượng môi trường đất Trong trình thẩm định dự án, dự án thuộc ngành công nghiệp cần quan tâm trọng đến công tác đánh giá tác động môi trường Phát triển hệ thống mạng lưới xanh như: mảng xanh tập trung hình thức công viên xanh đô thị; xanh khu dân cư; xanh dọc theo đường quốc lộ, kênh, rạch, sông Trang 63 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm Trong nông nghiệp nên khuyến cáo người dân hạn chế phải thực kỹ thuật bón phân, thuốc bảo vệ thực vật hóa chất cách liều lượng II.6.6.5 Giải pháp khác Căn vào tiêu phương án quy hoạch sử dụng đất phê duyệt, UBND Huyện Châu Thành đạo ngành, cấp phối hợp với UBND thị trấn triển khai thực đồng nghiêm túc UBND thị trấn có nhiệm vụ tham mưu, theo dõi thực việc bồi thường giải phóng mặt theo diện tích dự án, cơng trình có kế hoạch, đồng thời chuẩn bị đất để hỗ trợ tái định cư (nếu cần) Trong trình thực hiện, UBND thị trấn phải thường xuyên đạo việc thực tiêu phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đánh giá tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, định việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thị trấn thời gian tới Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến nhân dân tổ chức địa bàn thị trấn để thu hút đầu tư tham gia thực Trang 64 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Dự án lập quy hoạch sử dụng đất thực theo trình tự nội dung quy định Thơng tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Phương pháp nghiên cứu xây dựng phương án sử dụng đất từ việc thu thập nhu cầu sử dụng đất ngành địa phương địa bàn thị trấn Châu Thành huyện Châu Thành nên đáp ứng kịp thời mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 Bên cạnh đó, báo cáo đề cập đến vấn đề phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường - Kết xây dựng phương án, tiêu đạt mức bình quân diện tích theo đầu người loại đất y tế, giáo dục, văn hóa thể dục thể thao Ngồi ra, tính tốn quỹ đất để hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp phát triển thương mại thị + Diện tích đất nơng nghiệp thị trấn đến năm 2020 khoảng 521,34 ha, chiếm 69,05 % diện tích đất tự nhiên tồn thị trấn, giảm 66,08 so với năm 2010 + Diện tích đất phi nơng nghiệp đến 2020 233,66 ha, tăng 66,08 so với trạng năm 2010 - Phương án quy hoạch sử dụng đất sở để thị trấn Châu Thành thực tốt công tác quản lý nhà nước đất đai, khai thác triệt để tiềm đất đai tăng hiệu sử dụng đất năm tới KIẾN NGHỊ - Để đảm bảo cho phương án chọn thực cách có hiệu cần phải có phối hợp nhiều ban ngành tham gia nhân dân địa phương - UBND huyện cần đạo nhà đầu tư thực tốt công tác đền bù giải tỏa để đảm bảo cho dự án, cơng trình thị trấn tiến hành tiến độ - UBND tỉnh tạo điều kiện vốn, tiến khoa học kỹ thuật để thị trấn sớm triển khai thực phương án quy hoạch - Có chế độ thực điều chỉnh kịp thời để phương án quy hoạch đáp ứng nhu cầu cần thiết phát triển - Thông báo rộng rãi quy hoạch loại đất đến khu phố, ban ngành nhân dân toàn huyện nhằm đảm bảo công tác quy hoạch thực dễ dàng thuận lợi - Đề chế sách hỗ trợ nhà đầu tư công tác thu hồi giải phóng mặt bằng, khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vốn cho việc phát triển sở hạ tầng tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Thu hồi đất giao sử dụng không mục đích sử dụng khơng hiệu nhằm dành quỹ đất sử dụng cho mục đích khác có hiệu kinh tế - xã hội cao - Cần kiểm tra chặt chẽ luồng di dân tự để giảm bớt áp lực đất đai - Hàng năm UBND thị trấn cần phải tổng kết thực quy hoạch đề xuất vấn đề cần thiết - Thường xuyên rà soát lại phương án quy hoạch, đảm bảo thực điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thị trấn nói riêng tồn huyện Châu Thành nói chung Trang 65 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm TÀI LIỆU THAM KHẢO "Bài giảng Đánh giá đất đai", 2008 – Th.S Nguyễn Du – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM "Bài giảng Khoa học đất ứng dụng" - TS Đào Thị Gọn "Bài giảng Quản lý nhà nước đất đai", 2008 – Th.S Lê Mộng Triết - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM "Bài giảng Quy hoạch đô thị", 2008 - Th.S Trần Duy Hùng - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM "Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất", 2008 – KS Phan Văn Tự - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM "Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội" – KS Phạm Hùng Thiện - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM "Bài giảng Quy hoạch phát triển nông thôn" - PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng "Bài giảng Tin học ứng dụng" – Ths Lê Ngọc Lãm Luật đất đai năm 2003 10 Nghị định số 181/2004/NĐCP ngày 29/10/2004 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 11 Thông tư 08/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất 12 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 13 Quyết định 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/06/2005 việc ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 14 Báo cáo hàng năm tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội thị trấn Châu Thành 15 Văn kiện, Nghị Đại hội Đảng thị trấn Châu Thành nhiệm kỳ 2010 – 2015 Trang 66 Phụ lục STT Ký hiệu Tên phụ lục Biểu 01/CX Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 TT.Châu Thành Biểu 02/CX Quy hoạch SDĐ năm 2020 TT.Châu Thành Biểu 03/CX Diện tích đất chuyển mục đích kỳ quy hoạch Biểu 04/CX Phương án chu chuyển thời kỳ 2010-2015 Biểu 05/CX Phương án chu chuyển thời kỳ 2015-2020 Biểu 06/CX Phương án chu chuyển thời kỳ 2010-2020 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 TT.Châu Thành Bản đồ quy hoạch s dng t nm 2020 TT.Chõu Thnh Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 thị trấn châu thnh hun Ch©u Thμnh TØnh T©y Ninh 56 000 255545 45 57 000 00 558 000 50 55 00 500 559 254 550005 124 SƠ Đồ Vị TRí 254 000 B a 125 000 pu c hi hu y ện m tâ n ca bi ê n x · an c¬ x · ph − í c vin h xã đồng khởi cầu Vịn h T x ã h ảo đ c H ị x ã h ò a th ạn h tâ x ã th b ìn h y thá i b ì nh n x · trÝ b ×n h h in ODT x· x ∙  TT Ch ©u th n h xã hòa hội x ã An Bìn h 500 cầu Nọ i H hò LNK a th àn xã th an h đ iền cầu Gò Ch x · th μn h lon g BHK c am pu x · Nin h ® iỊn ch i a h LUK ODT ODT BHK ODT ODT LNK DTL x · lon g vÜn h ng · ba Sä ODT H Gò Dầu 500 x ã b iên g ií i ODT BHK SKC c am pu TSN LNC NKH 125 000 BHK LNQ ODT ODT BHK LNQ BHK ODT LNQ ODT ODT BHK bµu Lín ODT ODT Hu y Ưn b Õn c Çu 253 000 Cty TNHH Thái Sơn TSN LUK ODT ch i a DVH Cty TNHH Hồng Hải BHK Cty TNHH Thành Vũ ODT TSN Cây xăng SKC DGT BHK ODT ODT ODT ODT LNQ LNQ BHK NTD ODT 500 ODT BHK ODT LNQ ODT LUC khu khu ODT BHK BHK 500 LUK LNQ ODT LUK BHK LNQ SKC LNQ LNQ ODT ODT ODT BHK BHK Cty UWC LNQ BHK ODT LNQ BHK ODT TSN LNQ ODT LUC BHK ODT ODT TSN DTL LNQ ∙ ODT x SVD huyÖn chi nhánh điện BHK BHK BHK 125 000 ODT 500 LUC kh LNC TØ ODT b× n O D n Đài ài TT.T Đ Tha hanh nh Kha Lª Kha μng Lª -Hoμng 781-Ho lé 781 tØnh tØnh lộ LUC ODT it Ngân hàng m g ia c h ó d Én DTL chó thÝch 500 ODT c h ú d ẫn Đất nông nghiệp thích LUC Đất chuyên trồng lúa nớc BHK Đất trồng hng năm khác LNQ Đất trồng ăn lâu năm Đất phi nông nghiệp 57 000 250 000 Trô së UBND H TSN Đất chuyên NT thuỷ sản nớc Trụ sở UBND TT ODT Đất đô thị Nh thờ TSC Đất ts-cq,ctsn SKC Đất sở sản xuất, kinh doanh Trạm y tế Bu điện 500 00 BT BTST ST.HéI HéI PHËT PHËT GI¸O GI¸O LUC LNQ ký hiƯu ký hiƯu (Tỉng diƯn tÝch tù nhiªn : 755,00 ha) 56 000 251 000 V P Khu BHK NTD TSN C¬ c Ê u sư dơng đấ t nă m 124 119 555 572 phòng phòng GDĐT GDĐT BHK BHK LUC ODT 580,19 76,85 % chỵ chỵ Khu Khu phè 44 BHK BHK 174,81 23,15 % LUC TSC T r¹ 500 LUC LUC T h 125 000 LUC LUC 81 é7 hL ODT CAN h µi LNK C LN BHK ODT tr Ý hè up ODT ODT h BHK x∙ T P ODT BHK Ýn ch ×n ện uyện Truy Văn Tr Võ Vă b LNQ BHK SKC NTD BHK BHK Kh o bạc trạm nguyên liƯu thc l¸ TN3 i BHK  TTTTYYTT HUY HUN ÖN ¸ ODT LUC ODT L NQ  N-1 h tÕ r¹m yy tÕ TTr¹ ODT ODT hT t OD T OD T ODT ODT NTD LUC khu Khaa Lª Kh μngg Lª Hoμn g lé lé 66 Ho ¬nng H− DCH H −¬ LNQ BHK Trg Trg THPT THPT Hoàng Hoàng V V ăn ăn Thụ Thụ Vinh Sơn Phú Ninh Cao X  khu k in BHK LNQ LUC BHK ODT đ ng d V õ Thị Sáu LNQ BHK CQP đ ng d Lợii Vănn Lợ ễn Vă uyễn Nguy Ng ânn N gu yên Bùi Xuuâ h x ìn í b tr 125 000 Thánh Thánh Tuân Tuân ODT ODT khởi đồng khởi đồng ODT BHK ODT Sơn n Thấtt Sơ Ngôô Thấ Ng BHK BHK Sơn Thế Sơn Đỗ Thế Đỗ BHK 500 Mới Thị Mới Lê Thị Lê BHK ODT 252 000 huyện đội BHK NTD TSN Sân vận ® é n g Tr−êng häc S«ng, suèi, hå, ao DTL Đất thủy lợi Ranh giới hnh Đất giao thông NTD Đất nghĩa trang, nghĩa địa 50 558 000 500 55 00 500 249 119 559 550005 Bản đồ quy họach sử dụng đất đến năm 2020 thị trấn châu thnh huyện Châu Thnh 55 12 54 572 12 TØnh T©y Ninh 556 000 557 00 00 55 000 50 55 000 00 59 100 25 05 55 12 SƠ Đồ Vị TRí 25 00 B a 12 54 00 uy pu c hi h Ưn m t© n ca bi ê n x ã an x ã ph c vin h cầu Vịn h xã đồng khởi T x ã h ảo đ c H ị x ã th b ìn h x ã h ò a th ạn h y n b ì n h tâ x ã trí b ìn h TT Ch ©u th μn h ODT h in 50 t h ¸ i x· x · b iên g iớ i x xã hòa hội x ã An Bìn h 50 cầu Nọ i H hò a LNK th àn xã th an h đ iền cầu Gò Ch x ã th n h lon g BHK c am pu x · Nin h ® iỊn ch i a h LUK ODT ODT BHK ODT LNK DTL H Gò Dầu x ã lon g vÜn h ODT ODT ng· ba Sä ODT BHK SKC c am pu TSN LNC NKH 12 53 00 BHK LNQ ODT LUK ODT BHK ODT BHK bµu Lín ODT LNQ BHK ODT LNQ ODT ODT Hu y Ön b Õn cÇu 25 00 Cty TNHH Thái Sơn TSN ODT ch i a DVH Cty TNHH Hồng Hải BHK Cty TNHH Thành V ũ ODT TSN Cây x ăng SKC DGT BHK ODT ODT ODT ODT LNQ LNQ ODT LNQ BHK 50 LUK BHK LNQ LNQ LNQ ODT BHK ODT ODT ODT Đài ài T Đ T.Th Than anhh NTD Cơ c ấ u sử dụng đấ t nă m (Tổng diện tích tự nhiên : 755,00 ha) Đất nông nghiệp Ngân hàng am t gi i ¹ Tr 12 49 11 55 572 556 000 00 557 00 ODT LUC ODT LUC LUC ODT BHK DGD ODT chỵ chỵ Khu Khu phè 44 VP Kh u ph ố phòng phòng GDĐT GDĐT 25 00 BHK LUC ODT ODT BHK ODT BT BTST ST.HéI HộI PHậT PHậT GIáO GIáO Tung Tung Phạm PhạmTung Phạm Tung Tung LUC ODT ODT c hó dÉ n DTL chó thÝch ký hiƯu ODT 111 gggdddddd111 êêênnnggg ®®®®®®−−−−−−êêênnn HT Mã ht LUC Đất chuyên trồng lúa nớc BHK Đất trồng hng năm khác LNQ Đất trồng ăn lâu năm TSN Đất chuyên NT thuỷ sản n−íc ngät L UC BHK chó thÝch 50 QH M· ht M· ht L NQ 25 00 Trơ së UBND H M· ht Tr¹m y tÕ TSN Trơ së UBND TT M· ht ODT §Êt ë đô thị TSC Đất ts-cq,ctsn SKC Đất sở sản xuất, kinh doanh DTL Đất thủy lợi NTD Đất nghĩa trang, nghĩa địa ODT Nh thờ Mã ht TSC Bu điện Mã ht Trờng học Đất phi nông nghiệp 50 TSN LNQ 50 580,19 76,85 % LUC nnngggnnnnnn333333 đđđđờờờờờnnng BHK ký hiệu ODT Tâm Tâm Tâm TrungggTâm Trun Trun Tâm Trun Trun Trun Mại Mại ơng ¬ng M¹i M¹i Th− ngM¹i Th−¬ng Th− ng ng Th−¬ Th−¬ Th−¬ c hó dÉ n TSN ODT BHK 174,81 23,15 % ODT BHK 12 50 00  h T nh hÝ n D × O b × n h SKC TSC LUC C LN t r Ý hè LUC up k h 81 Lé nh LUC TØ 111 dddddd111 nnngggggg −−−êêêêêênnn ®®®®®®−−− ODT DGT  nh nh nh Xanh Xa nh nh Xa C©yyyyyXa C© Xa C© C© C© Ch© Ch©uuuuuu nh nhCh© Ch© n yÔn Mi Minh nh Mi yÔn Ngu Ngu nnnMi Ngu uyÔ uyÔ uyÔ Ng Ng Ng -DV -DV -DV K K K TM TM TM K K K Kha Lª Kha μng Lª -Hoμng 781-Ho lé 781 tØnh tØ nh lộ Kh o bạc ic Tà P LNK ODT ODT dd22222 gggddd êêênnnnng ®®®®−−−−êê BHK ODT x ∙ ODT Xe Xe BÕ BÕ BÕ Xe Xe Xe BÕnnnnnnXe BÕ BÕ BHK LNC LNQ ODT ện uyện Truy Vănn Tr Võ Võ Vă DCH ODT BHK ODT BHK 50 0 ODT ODT BHK LUC ch ch ch chỵỵỵỵỵỵ ch ch  ODT ODT hhhhhhNghÜ NghÜ NghÜaaaa Thμn Thμn nh nh nh yÔn yÔn NghÜ Thμ Thμ Thμ NguyÔn Ôn Ngu Ngu Ôn ÔnThμn Thμn Thμn Thμn Nguy Nguy Nguy yÔn n n Ngu Ngu Ngu TTTTYYTT HUY HUN ƯN CAN b tÕ m yy tÕ TTr¹ r¹m  ODT L NQ ® −ê ng d ODT NTD 11,968 BHK ® −ê ng d OD T LUC ODT k h u ph è Khaa Lª Kh μngg Lª Hoμn lé 66 Ho ¬ngg lé H− DCH Hơn ODT NTD LUC Trg Trg THPT THPT Hoàng Hoàng VVăn ăn Thụ Thụ V inh Sơn Phú Ninh khu Cao X ¸ N-1 BHK ODT LUC Xuyê Xuyê Văn Văn Văn Xuyênnnn Phạm Phạm Xuyê VănXuyê Phạm Văn Phạm PhạmVăn Xanh Xanh Cây Cây Cây Xanh Xanh Xanh Cây Cây CâyXanh n2 n2 đờng đờng đờng BHK n2 n2 đờng đờng đờngn2 hT trạm nguy ên liệu thuốc TN3 ngng ngngdddddd555555 ờờ đờ đđđđđđđờ ngngng ngddd555 −ê−ê −êng ®−ê−ê OD T ODT 12 51 00 k in LNQ BHK LNQ ngng ngngdddddd444444 −ê−ê ®®®®®®−ê ngddd444 ngngng ờng ờờ đờ đđờ Võ Th ị S ¸u  LUC 333 d3 dd ng ng ng −ê −ê ®−ê ®® d d ng ng ng −ê −ê −ê ® ® 3333 ddd d ng ng ng ờ đ đđờ đ Lợ Lợ Lợ Vă nnVă Lợ Lợiiiiii Vă uyễ uyễ VănnnnnLợ Ng Nguyễ Ng uyễ uyễ uyễnnnVă ên guyên ên guy Nguy N ên ªn ©n guy guy guy Xu Xu Xu ©nN N N N Bï Bï ©n Xu Xu©n Bï Bï BïiiiiiiXu Thánh Thánh Tuân Tuân ODT i ODT BHK LNQ ODT 25 00 ¸ 50 BHK CQP Sơn Sơn Sơn Thế Thế Thế Sơn Đỗ Đỗ ĐỗThế Sơn Sơn Thế Thế Đỗ Đỗ Đỗ Sơn Sơn Sơn Thấ ThấtttSơn Thấ Sơn NgôThất Ngô Ngô Thất Thất Ngô Ngô Ngô BHK ODT h n1 n1 đờng đờng đờngn1 n1 n1 ®−êng ®−êng BHK huy Ưn ®éi ODT khëi khëi khëi ®ångkhëi ®ång ®ång khëi khëi ®ång ®ång ®ång BHK BHK íi íi íi M M Míi ThÞ ThÞ ThịM Lê Lê LêThị ới ới M M Thị Thị Lª Lª Lª TSN ODT t BHK NTD DTL LNQ Chẩ Chẩnnnnn Văn VănChẩ ng ngVăn Chẩ Chẩ Trơ Trơ Trơng Văn Văn Văn ng ng Trơ Trơ Trơ ODT BHK TSN ∙ ODT x BHK BHK BHK BHK SV D huy ện chi nhánh điện BHK BHK 12 52 00 x ∙ t r Ý b × n h LNQ LNQ ODT SKC ODT BHK BHK BHK Cty UWC LNQ BHK ODT ODT 50 ODT LNQ BHK TSN ODT BHK BHK BHK NTD BHK ODT BHK ODT ODT khu khu LUK SKC S«ng, si, hå, ao M· ht Ranh giíi hμnh chÝnh §Êt giao th«ng M· ht 50 DTL NTD 55 000 Sân vận đ ộ n g 00 55 000 50 24 11 59 5500 05 ... nên luận văn nhiều thi u sót, kính mong bảo thầy góp ý kiến q báu bạn để luận văn ngày hoàn thi n Tp HCM, tháng năm 2011 Sinh viên Phan Thị Ngọc Diễm Trang i TÓM TẮT Sinh viên: Phan Thị Ngọc Diễm... uống: 44 sở  May mặc: 32 sở  Đồ mộc: 30 sở  Máy móc thi t bị: 28 sở  Thi t bị điện tử: 01 sở Trang 16 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Phan Thị Ngọc Diễm Ngồi ra, có 340 sở mua bán nhỏ lẻ khác... trì thường xuyên Thường xuyên giao lưu văn nghệ tham gia hội thi tiếng hát mùa xuân, hội thi hoa phượng đỏ, liên hoan đờn ca tài tử hội thi phòng chống bạo lực gia đình tỉnh tổ chức Tổ chức phong
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CHÂU THÀNH – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CHÂU THÀNH – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay