ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTREG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TRỒNG ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

55 33 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:52

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢNĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTREG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TRỒNG ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : PHAN NGUYỄN HOÀNG HẢI 07124027 DH07QL 2007 - 2011 Quảnđất đai TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢNĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUẢNĐẤT ĐAI PHAN NGUYỄN HOÀNG HẢI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTREG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TRỒNG ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thanh Hùng Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Ký tên: ……………………………… Tháng năm 2011 LỜI CẢM ƠN Để  có  được  như  ngày  hôm  nay,  lời  đầu  tiên  tôi  xin  chân  thành  kính  gửi  đến  Ba  Mẹ  lòng  biết  ơn  sâu  sắc  nhất,  người  đã  sinh  thành,  nuôi  dưỡng,  yêu  thương  và  luôn  tạo  những  điều  kiện  tốt  nhất  cho  việc  học  tập  của  tơi  trong  suốt cả chặng đường dài mà tơi đã đi qua.  Tơi trân trọng biết ơn:  Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm, thành phố Hồ Chí Minh.  Ban Chủ Nhiệm Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản.   Thầy  Trần  Thanh  Hùng  đã  tận  tình  chỉ  dạy,  trực  tiếp  hướng  dẫn  tơi  hồn thành tốt báo cáo tốt nghiệp.   Cùng tất cả q Thầy, Cơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kinh  nghiệm  và  bài  học  q  báu  làm  hành  trang  cho  tôi  trong  cuộc  sống  và  công  việc sau này.  Q Anh, Chị đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tơi an tâm hồn  thành việc học.  Lời cuối cùng, tơi cảm ơn các bạn lớp Quản Lý Đất Đai Khóa 33, Quản  Lý  Thị  Trường  Bất  Động  Sản  khóa  33  đã  đồng  hành,  giúp  đỡ  tơi  trong  suốt  thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.   Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin chúc q thầy cơ, q anh chị, và các  bạn nhiều sức khỏe và thành cơng trong cuộc sống.  TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2011 Sinh viên Phan Nguyễn Hồng Hải TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Phan Nguyễn Hoàng Hải, Ngành QuảnĐất Đai, Khoa QuảnĐất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTREG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TRỒNG ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI” Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thanh Hùng, Bộ môn Kinh tế Đất Đai & Bất Động Sản, Khoa QuảnĐất Đai & Bất Động Sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Hiện nay, công tác quảnđất đai nước ta pháp luật quy định nội dung đánh giá đất đai hai nội dung quảnquan trọng, nội dung có nhiệm vụ cung cấp khoa học hỗ trợ cho việc lập quy hoạch sử dụng đất đai, hoạch định sách tài đất đai cơng tác quản lý khác Mức độ xác việc đánh giá phân hạng thích nghi khơng phụ thuộc vào việc xác định số lượng loại yếu tố đặc điểm đất đai, mà phụ thuộc định vào việc định lượng mối quan hệ yếu tố đặc điểm với suất trồng, hiệu kinh tế giá trị đất đai Tuy nhiên việc định lượng mối quan hệ mang tính kinh nghiệm chủ quan, nên định lượng phân cấp thích nghi yếu tố đặc điểm đất đai có sai số lớn (±30%) Cho nên, kết đánh giá phân hạng thích nghi đất đaigiá trị định hướng chung, mà sử dụng làm khoa học cho việc định giá đất đai, phục vụ công tác quy hoạch, hoạch định sách tài đất đai công tác quảnĐể giải vấn đề định lượng ta ứng dụng kỹ thuật khai phá liệu mơ hình định thông qua phần mềm DTREG Bằng phương pháp nghiên cứu tiến hành điều tra địa phương Đưa kết điều tra từ địa bàn nghiên cứu vào phần mềm DTREG để phân tích Từ kết phân tích liệu điều tra theo mơ hình định ta rút tổ hợp yếu tố theo suất trung bình trồng Dựa vào suất đánh giá mức độ thích nghi cho tổ hợp yếu tố ảnh hưởng Ở ta nghiên cứu loại hình sử dụng đất đai điều Theo điều tra nghiên cứu, phân tích đưa 21 tổ hợp yếu tố đặc điểm đất đai bao gồm loại đất, tầng dày, chế độ nước, đá lộ đầu độ dốc theo tầm quan trọng giảm dần ảnh hưởng đến suất điều, dựa vào 21 tổ hợp ta đánh giá thích nghi cho điều địa bàn nghiên cứu Sau tiến hành so sánh kết đánh giá với kết đánh giá theo FAO Thì hai kết có điểm khác điều xảy đặc điểm hai phương pháp khác nhau, theo kết điều tra thực tế mơ hình khắc phục hạn chế FAO thể tương tác yếu tố đánh giá tầm quan trọng biến điều tra, khơng phân tích riêng biệt yếu tố cho yếu tố ảnh hưởng FAO Kết nghiên cứu góp phần hồn thiện phương pháp đánh giá đất đai hành Có khả ứng dụng thực tiễn cao Vì cần phải tổ chức nghiên cứu rộng hơn, để phát triển ứng dụng công tác đánh giá đất đai MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Phần TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò đất đai 1.2 Tổng quan đánh giá đất đai FAO 1.2.1 Định nghĩa đánh giá đất đai FAO 1.2.2 Một số khái niệm đánh giá đất đai 1.2.3 Khái quát phương pháp đánh giá đất đai theo FAO 1.3 Tổng quan khai phá liệu 10 1.3.1 Khái niệm khai phá liệu 10 1.3.2 Quá trình khai phá liệu 10 1.3.3 Chức khai phá liệu 11 1.3.4 Các kỹ thuật khai phá liệu 11 1.3.5 Ứng dụng khai phá liệu: 12 1.3.6 Giới thiệu phần mềm DTREG 12 1.4 Khả ứng dụng khai phá liệu đánh giá đất đai 15 1.5 Khái quát địa bàn nghiên cứu 17 1.5.1 Điều kiện tự nhiên 17 1.5.2 Điều kiện kinh tế xã hội 19 1.6 Nội dung phương pháp nghiên cứu 23 1.6.1 Nội dung nghiên cứu 23 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu 24 1.6.3 Phương tiện nghiên cứu 24 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 25 2.2 Khái quát tài nguyên đất đai địa bàn huyện định quán 26 2.2.1 Phân loại nhóm đất huyện Định Qn 26 2.2.2 Mô tả đơn vị đất đai phục vụ cho việc đánh giá thích nghi nông nghiệp27 2.3 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Định Quán 29 2.4 Phân tích yếu tố đặc điểm đất đai ảnh hưởng đến suất điều theo mơ hình hồi quy định 31 2.4.1 Mơ hình hồi quy định xây dựng từ liệu điều tra 31 2.4.2 Mức độ quan trọng yếu tố đặc điểm đất đai ảnh hưởng đến suất điều 32 2.4.3 Phân tích mơ hình định 33 2.4.4 Kết phân tích từ mơ hình 40 2.5 Đánh giá kết điều tra so sánh với kết đánh giá FAO 42 2.5.1 Đánh giá kết chất lượng điều tra 42 2.5.2 So sánh đối chứng với kết đánh giá đất đai phương pháp FAO 43 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 3.1 Kết luận 46 3.2 Kiến nghị 46 DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT LMU (Land maping unit) : Đơn vị đồ đất đai LUT (Land Use Type) : Loại hình sử dụng đất LQ (Land Quality) : Chất lượng đất đai LC (Land Characteristic) : Tính chất đất đai LUR (Land Use Requirements) : Yêu cầu sử dụng đất FAO (Food and Agriculture Organization) : Tổ chức lương - nông Liên hợp quốc LE : Đánh giá đất đai LHSDĐĐ : Loại hình sử dụng đất đai KTXH : Kinh tế xã hội DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng Cấu trúc phân loại khả thích nghi đất đai Bảng Cơ cấu nhóm đất huyện Định Qn 26 Bảng Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 29 Bảng Kết tổ hợp yếu tố ảnh hưởng theo suất điều 40 Bảng Điểm theo suất trung bình mơ hình phân tích 42 Bảng Yêu cầu sử dụng đất cho điều huyện định quán 43 Bảng Đánh giá thích nghi theo FAO phương pháp nghiên cứu 44 Hình Quá trình khai phá liệu 101 Hình Giao diện phần mềm DTREG 32 Ngành Quảnđất đai SVTH: Phan Nguyễn Hoàng Hải ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, vấn đề lĩnh vực đất đai vấn đề nhạy cảm Đất đai nguồn tài nguyên quan trọng thiếu để đất nước phát triển, để người sinh sống, làm việc Đất đai đầu vào tham gia vào hầu hết ngành kinh tế thúc đẩy phát triển ngành kinh tế, xã hội, tạo khả thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngồi nước Ngồi ra, đất đai nơi gắn bó sống, tài sản cá nhân, gia đình, cộng đồng đất nước, việc sử dụng quảnđất đai việc làm cần thiết Trong công tác quảnđất đai nước ta pháp luật quy định nội dung đánh giá đất đai hai nội dung quảnquan trọng, nội dung có nhiệm vụ cung cấp khoa học hỗ trợ cho việc lập quy hoạch sử dụng đất đai, hoạch định sách tài đất đai cơng tác quản lý khác Đánh giá đất đai trình điều tra, nghiên cứu đặc điểm đánh giá khả sử dụng đất đai cho sản xuất nông nghiệp thực hầu hết tất nước giới Quá trình điều tra đánh giá tài nguyên đất đai dựa tảng sức sản xuất đất thể tiêu tự nhiên loại đất, tầng dầy, thành phần giới, độ phì, địa hình, chế độ nước, khí hậu,… Ngồi ra, mức độ xác việc đánh giá phân hạng thích nghi khơng phụ thuộc vào việc xác định số lượng loại yếu tố đặc điểm đất đai, mà phụ thuộc định vào việc định lượng mối quan hệ yếu tố đặc điểm với suất trồng, hiệu kinh tế giá trị đất đai Tuy nhiên việc định lượng mối quan hệ mang tính kinh nghiệm chủ quan, nên định lượng phân cấp thích nghi yếu tố đặc điểm đất đai có sai số lớn (±30%) Cho nên, kết đánh giá phân hạng thích nghi đất đaigiá trị định hướng chung, mà khơng thể sử dụng làm khoa học cho việc định giá đất đai, phục vụ công tác quy hoạch, hoạch định sách tài đất đai công tác quản lý khác Để giải vấn đề lượng hóa nhà kinh tế lượng đề xuất sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy tuyến tính phương pháp bình phương bé xác định hàm số biểu thị phụ thuộc suất trồng vào yếu tố đặc điểm đất đai Hàm số xác định kinh tế học thường gọi hàm sản xuất Trong hàm biến số phụ thuộc suất trồng, biến số độc lập yếu tố đặc điểm đất đai, tất biến số thuộc loại liên tục (continuous) hay nhị nguyên (dichotomous) Hàm hồi quy xác định phần mềm phân tích thống kê có Eview, SPSS, NLREG,… Tuy nhiên, thực tế tất yếu tố đặc điểm tự nhiên đất đai biến số thuộc loại liên tục hay chuyển loại nhị nguyên, mà đại lượng biến thiên có miền giá trị phạm trù, gọi biến rời rạc (discrete) biến phạm trù (categorical) Với biến phạm trù kỹ thuật cơng cụ phân tích hồi quy nêu lại tỏ hiệu việc xử lý liệu Các kỹ thuật công cụ khai phá liệu phát triển gần lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin lại tỏ hiệu ứng dụng rộng rãi việc xử lý liệu mơi trường, sinh học, kinh tế, xã hội, trị, với biến số liên tục biến rời rạc mơ hình định (decision tree), máy phân lớp sử dụng Ngành Quảnđất đai SVTH: Phan Nguyễn Hoàng Hải vector hỗ trợ (support vector machine) phần mềm DTREG (Phillip H Sherrod, 2003) Từ thực tế nêu việc “Ứng dụng phần mềm DTREG để đánh giá thích nghi đất đai cho trồng điều địa bàn Huyện Định Quán Tỉnh Đồng Nai” thực cần thiết có ý nghĩa khoa học thực tiễn  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá khả ứng dụng kỹ thuật khai phá liệu đánh giá đất đai nhằm xác định yếu tố đặc điểm đất đai ảnh hưởng đến tiềm sử dụng đất nông nghiệp giá trị đất đai, lượng hóa mối quan hệ yếu tố đặc điểm đất đai với suất trồng, hiệu kinh tế giá trị đất đai  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu tất đặc điểm tự nhiên đất đai, yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng tới suất trồng giá trị tiềm sử dụng đất đai Những quy luật mối quan hệ yếu tố Đề tài thực phạm vi huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai Đề tài nghiên cứu với loại hình sử dụng đất đất trồng điều  Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI - Ý nghĩa khoa học + Góp phần hồn thiện phương pháp đánh giá đất đai + Cung cấp khoa học cho việc định giá đất đai lập quy hoạch sử dụng đất đai - Ý nghĩa thực tiễn Xác định yếu tố đặc điểm đất đai ảnh hưởng đến tiềm sử dụng đất nông nghiệp, lượng hóa mối quan hệ yếu tố đặc điểm đất đai với suất trồng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Từ tiến hành đánh giá đất đai cho vùng Ngành Quảnđất đai SVTH: Phan Nguyễn Hoàng Hải Phần TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò đất đai  Khái niệm đất đai Đất đai loại tài nguyên tự nhiên, loại tài nguyên sản xuất, bao gồm lục địa mặt nước bề mặt trái đất Theo quan điểm kinh tế học đất đai khơng bao gồm mặt đất bao gồm tài nguyên lòng đất tất thứ sinh sơi mặt đất lòng đất không lao động người làm ra, tức bao gồm nước mặt đất nước ngầm, thổ nhưỡng, thực vật động vật Với nghĩa chung nhất, lớp bề mặt trái đất, bao gồm đồng ruộng, đồng cỏ, bãi chăn thả, rừng, bãi hoang, mặt nước, đầm lầy bãi đá Với nghĩa hẹp đất đai biểu khối lượng tính chất quyền lợi tài sản mà người chiếm đất Nó bao gồm lợi ích đất mặt pháp lý quyền theo tập quán không thành văn Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hố, an ninh quốc phòng Đất đai tài sản đất đai có đầy đủ thuộc tính tài sản như: đáp ứng nhu cầu người, tức có giá trị sử dụng; người có khả chiếm hữu sử dụng; đối tượng trao đổi, mua bán (tức có tham gia vào giao lưu dân sự) Đất đai coi tài sản chuyển tiếp qua hệ coi dạng tài sản phương thức tích luỹ cải vật chất xã hội Đất đai cố định vị trí, có giới hạn khơng gian vơ hạn thời gian sử dụng Bên cạnh đó, đất đai có khả sinh lợi, q trình sử dụng, biết sử dụng sử dụng cách hợp lý giá trị đất đai (đã khai thác sử dụng) không mà có xu hướng tăng lên  Đặc điểm vai trò đất đai Đất đai vật địa lý - kinh tế nên có hai thuộc tính tự nhiên xã hội đặc trưng cho khả đất đai đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh tế - xã hội người, “Khi ta ở, nơi đất Khi ta đất hóa tâm hồn”  Thuộc tính tự nhiên bao gồm thuộc tính khơng gian diện tích, hình thể, chiều dài, chiều rộng vị trí với đặc điểm địa chất, địa chấn, địa hình, địa mạo tính chất sinh lý hóa đất  Thuộc tính xã hội đất đai vị đất đai - hình thức đo mong muốn mặt xã hội gắn với đất đai vị trí định, thuộc tính phi vật thể Vị hiểu tổng hòa quan hệ xã hội, xác định thông qua số lượng, chất lượng cường độ quan hệ xã hội Đất đai có vị cao hay thấp phụ thuộc vào khả thiết lập cho người sử dụng đất đai nhiều hay mối quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ đô thị, với người láng giềng với đối tác khác… Chú ý Cường độ quan hệ bị ảnh hưởng yếu tố khoảng cách không gian, giảm dần cách phi tuyến theo tăng dần khoảng cách, “Bán anh em xa, mua Ngành Quảnđất đai SVTH: Phan Nguyễn Hoàng Hải Tại node 1, mẫu điều tra có loại đất đen điển hình nâu thẩm điều suất trung bình 1.9588 tấn/ha với 17 phiếu điều tra; 46 phiếu điều tra lại xếp vào bảng bên trái có loại đất đen có kết von, đỏ thẩm, đỏ vàng, xám vàng có suất trung bình 1.3804 tấn/ha Tiếp theo node 3, phép tách thay đổi chịu tác động yếu tố độ dày tầng đất: Qua Node 34 Node 35 ta thấy độ dày tầng đất cao điều cho suất cao ngược lại Ở Node 34 độ dày tầng đất 30-50cm có suất trung bình 1.6222 tấn/ha, Node 35 độ dày tầng đất cao có suất trung bình 2.3375 tấn/ha Qua Node ta thấy độ dày tầng đất tương tác với yếu tố thuận khác cho suất điều cao Cây điều loại có khả chịu hạn tốt có nguồn nước tưới điều cho suất tốt hơn, ảnh hưởng thể qua phân tách Node 34, Node 35 34 Ngành Quảnđất đai SVTH: Phan Nguyễn Hoàng Hải Theo node 34 mẫu phiếu phân nhánh có nước trời nước mặt, node 36 với điều kiện nước tưới nước trời cho suất 1.5143 tấn/ha, node 37 với nước mặt điều cho suất tấn/ha Tương tự Node 34 node 35 chia nhánh, có độ dày tầng đất cao nên suất nhánh node 34 cao, node 40 với nước trời điều cho suất 2.1750 tấn/ha, node 41 với nước mặt suất đạt 2.5 tấn/ha Với độ dày tầng đất trung bình mẫu điều tra node 36 bị phân thành nhánh chịu ảnh hưởng độ dốc 35 Ngành Quảnđất đai SVTH: Phan Nguyễn Hồng Hải Có thể thấy node 38 có độ dốc 8o đến 15o cho suất trung bình 1.4 tấn/ha node 39 có độ dốc 1.6667 tấn/ha, qua hai node chứng tỏ độ dốc ảnh hưởng không nhiều đến suất điều Node node phân tách gồm nhiều loại đất với 64 mẫu phiếu điều tra, Node tách làm nhánh chế độ nước định Sự ảnh hưởng nước không định mạnh đến điều thực tế mẫu điều tra cho ta thấy đất có nước mặt thường có suất cao nước trời, theo node với 29 mẫu với nước tưới nước trời điều cho suất 1.2172 tấn/ha node với 17 mẫu với nước tưới nước mặt điều cho suất 1.6588 tấn/ha Ở Node đất có nhiều đá lộ đầu nên ảnh hưởng tới điều kiện canh tác phát triển gây ảnh hưởng đến suất điều: Đá lộ đầu ảnh hưởng cụ thể node 26 có đá cho ta suất thấp 1.3667 tấn/ha, với điều kiện ngược lại node cho ta suất 1.8182 tấn/ha Có thể nói đá lộ đầu số loại đất làm ảnh hưởng mạnh đến suất đất xám vàng Mơ hình tiếp tục phân cấp xuống node 26 node 27 dựa vào ảnh hưởng độ dốc: 36 Ngành Quảnđất đai SVTH: Phan Nguyễn Hoàng Hải Ở độ dốc thấp cho suất tốt ngược lại, xuất điểm không hợp lý node 28 có mẫu độ dốc 100cm có suất 1.45 tấn/ha, node 10 có 16 phiếu có độ dày 30-50cm, 50-70cm có suất 1.2 tấn/ha Với độ dày tầng đất > 100cm phân làm tầng có ảnh hưởng loại đất đá lộ đầu Trong phân cấp đất đỏ thẩm cho suất tốt đất đỏ vàng, đất đỏ thẩm chịu ảnh hưởng nhiều đá lộ đầu, nhiên ta thấy có mẫu điều tra với điều kiện đá lộ đầu có cho suất đến tấn/ha không hợp lý ta cần loại bỏ mẫu tiến hành thẩm tra lại Sự phân chia node 10 chi tiết: 38 Ngành Quảnđất đai SVTH: Phan Nguyễn Hoàng Hải Những mẫu điều tra cho kết đất xám vàng có suất cao không nhiều so với đỏ thẩm, điều chấp nhận tương tác yếu tố đặc điểm đất đai với chịu ảnh hưởng nhỏ yếu tố khác làm cho xuất thay đổi Để rõ ta phải tiến hành kiểm tra lại Node theo mẫu điều tra có độ dày tầng đất 100 100 100 đến Nước trời 15 1,475 (±0,0433) Đen có kết von 50-70 đến 15 Nước trời 16 1,2333(±0,2055) Xám vàng 30-50 đến 15 Nước trời Không 17 1,1333 (±0,17) Xám vàng 30-50 đến Nước trời Có 18 1,1 (±0,1) Đỏ thẩm 50-70 100 (S1) 100 (S1) 100 (S1) 15 S2 S2/d Đen có kết von (S1) 50-70 (S1) 16 S2 S2 Xám vàng (S2) 30-50 (S2) 17 S2 S2 Xám vàng (S2) 30-50 (S2) S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2/l S2 S2 S1 S1 Đỏ thẫm (S1) S1 S2/s S1 Nâu thẩm (S1) Đen điển hình (S1) Đen điển hình (S1) 50-70 (S1) 50-70 (S1) 30-50 (S2) 30-50 (S2) 30-50 (S2) 44 đến (S1) đến 15 (S2) đến (S1) đến 15 (S2) đến 15 (S2) đến (S1) Nước mặt Nước trời Nước trời Nước trời Khơng phân biệt Có Khơng phân biệt Khơng phân biệt Nước trời Khơng Nước trời Có Ngành Quảnđất đai Số TT Đánh Đánh giá giá theo thích phương nghi pháp theo nghiên FAO cứu SVTH: Phan Nguyễn Hoàng Hải Tổ hợp yếu tố Loại đất (s) Độ dày tầng đất (cm) (l) Độ dốc(o) (d) Chế độ nước Đá lộ đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTREG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TRỒNG ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTREG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TRỒNG ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay