“PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 12, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU”

102 121 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 12, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU” SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : PHẠM THỊ MỸ LINH 07124060 DH07QL 2007 – 2011 Quản Lý Đất Đai -TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH  PHẠM THỊ MỸ LINH “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 12, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU” Giáo viên hướng dẫn: TS.Đào Thị Gọn (Địa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ chí Minh) Ký tên: ………………………… -Tháng năm 2011- LỜI CẢM ƠN …… Con đường học vấn trải qua khơng khó khăn thử thách Riêng vậy, có nhiều khó khăn tưởng chừng không vượt qua Con thầm biết ơn người ủng hộ, giúp đỡ vượt qua tất hoàn thiện chặng đường dài Để đạt thành hôm trước tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba, Mẹ- người sinh thành khổ công nuôi nấng ,luôn yêu thương, nâng đỡ, dìu dắt động viên suốt trình học tập Con xin khắc ghi Em xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, tồn thể q thầy tận tình dạy dỗ, dìu dắt, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu để em làm hành trang bước vào sống Em xin cảm ơn Đặc biệt em xin gửi lời tri ân đến TS.Đào Thị Gọn, nhiệt tình quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ dẫn cho em suốt trình thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị cán làm việc UBND phường 12 TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời gởi lời cảm ơn đặc biệt đến anh chị địa phường tạo điều kiện tận tình giúp đỡ cho em thời gian thực tập địa bàn phường Xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp Quản lý Đất đai khóa 33, BCH Đồn- LCH SV khoa QLĐĐ&BĐS người bạn thân giúp đỡ chia sẻ với tơi suốt q trình học tập sinh hoạt trường Em xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc đến tất người TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Phạm Thị Mỹ Linh i TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Mỹ Linh, Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 12, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU” Giáo viên hướng dẫn: TS Đào Thị Gọn, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Cơng tác quy hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa quan trọng việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo sở pháp lý để quản lý việc sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ q trình chuyển dịch cấu kinh tế q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất thành phố phê duyệt việc lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp phường cần thiết, nhằm phân bổ chi tiết quỹ đất địa bàn thành phố vào mục đích sử dụng điều chỉnh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tỉnh sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố phê duyệt Từ nhu cầu đó, đề tài thực nhằm xác định tổng hợp nguồn lực đất đai, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội trạng sử dụng đất phường, làm sở xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 Các phương pháp sử dụng: phương pháp điều tra; phương pháp thống kê, xử lý số liệu; phương pháp dự báo, phương pháp kế thừa; phương pháp đồ, đồng thời thực theo hướng dẫn thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt sau: tổng diện tích đất tự nhiên 3.686,85ha; diện tích đất nông nghiệp 1.101,76 ha, giảm 1.048,67 so với trạng; diện tích đất phi nơng nghiệp 2.148,58ha, tăng 638,13ha so với trạng; diện tích đất chưa sử dụng 1,89ha, giảm 24,07ha so với trạng; diện tích đất khu du lịch 434,62 ha, tăng 434,62 so với trạng Phương án quy hoạch sử dụng đất đưa phương án tối ưu, đem lại hiệu mặt kinh tế-xã hội-môi trường, phù hợp với xu phát triển địa phương tương lai ii MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Trang PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 Khái quát địa bàn phường 12, TP.Vũng Tàu I.3 Nội dung nghiên cứu, phương pháp quy trình thực I.3.1 Nội dung nghiên cứu I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 10 I.3.3 Quy trình thực 11 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 II.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi trường 12 II.1.1 Điều kiện tự nhiên 12 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 15 II.1.3 Thực trạng môi trường 16 II.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội phường 12 17 II.2.1 Tăng trưởng kinh tế va chuyển dịch cấu kinh tế 17 II.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 18 II.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 19 II.2.4 Thực trạng phát triển đô thị 21 II.2.5 Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật xã hội 21 II.2.6 An ninh – quốc phòng 23 II.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội 24 II.4 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 25 II.4.1 Tình hình quản lý đất đai 25 II.4.2 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2010 biến động loại đất 27 II.4.3 Đánh giá kết thực QHSDĐ kỳ trước 36 II.5 Đánh giá tiềm đất đai phường 12, TP.Vũng Tàu 38 II.5.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp 38 II.5.2 Đánh gia tiềm đất đai để phục vụ phát triển CN, đô thị 39 II.5.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch 40 II.5.4 Đánh giá tiềm đất đai phục vụ cho phát triển sở hạ tầng 40 II.6 Phương án Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 phường 12, TPVT 41 II.6.1 Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ quy hoạch 41 II.6.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất 43 II.6.3 Đánh giá hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 60 iii II.6.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 60 II.6.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 62 II.6.6 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BĐHTSDĐ BRVT CHXHCN CN – TTCN DTTN GCNQSDĐ HTSDĐ KH KHKT KHSDĐ KT – XH MĐSDĐ NN PNN PP QH, KHSDĐ QHSDĐ SDĐĐ TNMT TP TPHCM TSCQ, CTSN UBND Bản đồ trạng sử dụng đất Bà Rịa-Vũng Tàu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Cơng nghiệp – Tiểu thủ cơng nghiệp Diện tích tự nhiên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hiện trạng sử dụng đất Kế hoạch Khoa học kỹ thuật Kế hoạch sử dụng đất Kinh tế xã hội Mục đích sử dụng đất Nông nghiệp Phi nông nghiệp Phương pháp Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất Sử dụng đất đai Tài nguyên Môi trường Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Trụ sở quan, cơng trình nghiệp Ủy ban nhân dân v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê diện tích đất theo khu phố Trang 13 Bảng 2.2 Một số tiêu khí hậu phường 12 14 Bảng 2.3 Phân loại thống kê diện tích nhóm đất 15 Bảng 2.4 Tổng doanh thu ngành kinh tế năm 2010 17 Bảng 2.5 Cơ cấu kinh tế ngành thủy-hải sản 18 Bảng 2.6 Thống kê dân số phường 12 năm 2010 20 Bảng 2.7 Thống kê thành phần dân tộc đại bàn phường 12 20 Bảng 2.8 Hiện trạng giáo dục phường 12 năm 2010 22 Bảng 2.9 Thống kê diện tích đo đạc thành lập đồ địa 26 Bảng 2.10 Tình hình cấp GCNQSDĐ 27 Bảng 2.11 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 28 Bảng 2.12 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 29 Bảng 2.13 Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng quản lý 30 Bảng 2.14 Biến động đất đai năm 2005 so với năm 2010 32 Bảng 2.15 Phân tích biến động diện tích loại đất năm 2005 so với năm 2010 33 Bảng 2.16 Thống kê diện tích nhóm đất phường 12 năm 2010 34 Bảng 2.17 Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất năm 2010 36 Bảng 2.18 Đánh giá khả thích nghi loại hình sử dụng đất NN 39 Bảng 2.19 Đánh giá khả thích nghi đất đai xây dựng 40 Bảng 2.20 Nhu cầu sử dụng đất giáo dục 43 Bảng 2.21 Nhu cầu sử dụng đất thị theo mục đích sử dụng 43 Bảng 2.22 Nhu cầu sử dụng loại đất khác 44 Bảng 2.23 Quy hoạch sử dụng nhóm đất đến năm 2020 45 Bảng 2.24 Quy hoạch nhóm đất nơng nghiệp đến năm 2020 46 Bảng 2.25 Quy hoạch nhóm đất phi nơng nghiệp đến năm 2020 47 Bảng 2.26 Các cơng trình, dự án đất phường 12 đến năm 2020 48 Bảng 2.27 Danh mục cơng trình đất trụ sở, cơng trình nghiệp QH đến 2020 49 Bảng 2.28 Danh mục cơng trình sở sản xuất kinh doanh QH đến năm 2020 50 Bảng 2.29 Thống kê diện tích loại đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 51 Bảng 2.30 Tổng hợp quy mô tuyến đường giao thông QH đến năm 2020 52 Bảng 2.31 Danh mục cơng trình y tế QH đến năm 2020 55 Bảng 2.32 Danh mục cơng trình văn hóa QH đến năm 2020 56 Bảng 2.33 Danh mục cơng trình giáo dục QH đến năm 2020 57 Bảng 2.34 Danh mục chợ QH đến năm 2020 58 Bảng 2.35 Danh mục cơng trình thể dục thể thao QH đến năm 2020 58 Bảng 2.36 Danh mục cơng trình sở dịch vụ xã hội QH đến năm 2020 58 Bảng 2.37 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ QH 59 Bảng 2.38 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ QH 59 vi Bảng 2.39 Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho MĐSD kỳ QH 61 Bảng 2.40 Phân kỳ diện tích đất chuyển MĐSD kỳ QH 62 Bảng 2.41 Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 63 Bảng 2.42 Diện tích đất chuyển MĐSD phải xin phép theo năm kế hoạch 66 Bảng 2.43 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch 2011-2015 67 DANH SÁCH BIỂU Biểu đồ 2.1 Cơ cấu sử dụng đất phường 12 năm 2010 Trang 28 Biểu đồ 2.2 Biến động nhóm đất năm 2005 so với năm 2010 31 Biểu đồ 2.3 Kết thực KHSDĐ thời kỳ 2005-2010 so với KH duyệt 37 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu sử dụng đất phường 12 đến năm 2020 46 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu nhóm đất nông nghiệp đến năm 2020 47 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu nhóm đất phi nơng nghiệp đến năm 2020 48 DANH SÁCH HÌNH Hình Bản đồ tài ngun đất phường 12, TP.Vũng Tàu > 15(*) Hình Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 phường 12, TP.Vũng Tàu >35 Hình Bản đồ thích nghi xây dựng phường 12, TP.Vũng Tàu >39 Hình Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 12, TP.Vũng Tàu >59 (*) “>” ký hiệu sau trang, ví dụ “>15” sau trang 15 vii Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, văn hố, an ninh quốc phòng Đất đai điều kiện tảng tự nhiên ngành sản xuất Đặc biệt, đất đai đô thị lại có giá trị to lớn chức tính chất mang lại Do đó, việc lập quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất vô quan trọng để đất đai sử dụng cách có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đảm bảo việc quản lý nhà nước đất đai chặt chẽ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, chương II, điều 18 quy định rõ: “Đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước thống quản lý Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo Quy hoạch Pháp luật, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu nhất” Luật đất đai năm 2003 xác định: Quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai điều 23, 25, 26, quy định rõ nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền lập xét duyệt quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất, làm pháp lý để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất,… Việc SDĐĐ tiết kiệm, mục đích có hiệu u cầu cấp thiết phát triển toàn diện bền vững Nhiệm vụ QHSDĐ phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển, bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH nêu chiến lược quy hoạch tổng thể KT-XH Đồng thời việc lập QH, KHSDĐ phải sở sách pháp luật có liên quan đến đất đai QH, KHSDĐ công cụ để nhà nước quản lý đất đai định hướng phát triển giai đoạn cụ thể Phường 12 có vị trí chiến lược Thành phố, tiếp giáp với huyện Long Điền, Thị xã Bà Rịa, với q trình thị hố diễn nhanh chóng, nhiều cơng trình xây dựng, đòi hỏi phải có QH, KHSDĐ hợp lý, giúp cho việc quản lý thuận lợi hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý sử dụng đất cách khoa học, tiết kiệm, có hiệu quả, khai thác tối đa tiềm nguồn lực đất đai mang lại Xuất phát từ vấn đề nêu trên, đồng ý UBND Phòng Tài ngun-Mơi trường TP.Vũng Tàu, UBND phường 12, phân công Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, chúng em tiến hành thực đề tài: “Phương án Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 Phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” Trang Biểu 04/CX DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QH PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Diện tích (ha) (1) (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu cơng nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn (3) (4) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3.686,85 NNP LUC LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT 0,63 CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DTD DBT DDL DNT 0,63 23,44 Biểu 05/CX PHÂN KỲ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Các kỳ kế hoạch Hiện trạng STT (1) CHỈ TIÊU (2) Kỳ đầu, đến năm 2015 Mã (3) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước LUC 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại 1.4 Kỳ cuối, đến năm 2020 Diện tích Cơ cấu (%) Diện tích Cơ cấu (%) Diện tích Cơ cấu (%) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.686,85 100,00 3.686,85 100,00 3.686,85 100,00 2.150,44 58,33 1.699,81 46,10 1.101,76 29,88 HNK 491,64 13,33 348,89 9,46 186,85 5,07 Đất trồng lâu năm CLN 217,75 5,91 170,02 4,61 116,26 3,15 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 520,12 14,11 383,45 10,40 185,01 5,02 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 843,30 22,87 724,67 19,66 557,11 15,11 1.9 Đất làm muối LMU 77,63 2,11 72,78 1,97 56,53 1,53 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 1.510,45 40,97 1.804,01 48,93 2.148,58 58,28 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT 221,23 6,00 223,33 6,06 317,93 8,62 2.3 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 1,30 0,04 4,78 0,13 13,05 0,35 2.4 Đất quốc phòng CQP 48,40 1,31 44,11 1,20 42,74 1,16 2.5 Đất an ninh CAN 8,83 0,24 13,11 0,36 13,11 0,36 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 53,94 1,46 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2.12 169,11 4,59 159,09 4,32 129,11 3,50 DRA 4,15 0,11 10,42 0,28 10,42 0,28 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 6,29 0,17 6,21 0,17 6,21 0,17 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 10,11 0,27 9,68 0,26 9,47 0,26 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.15 Đất sông, suối SON 802,50 21,77 653,49 17,72 618,13 16,77 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 232,67 6,31 675,29 18,32 933,00 25,31 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 5,86 0,16 4,49 0,12 1,47 0,04 Đất chưa sử dụng DCS 25,96 0,70 5,80 0,16 1,89 0,05 Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL 177,23 4,81 434,62 11,79 Đất khu dân cư nông thôn DNT Biểu 05a/CX PHÂN KỲ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Hiện trạng STT (1) CHỈ TIÊU (2) Quy hoạch đến năm 2015 Mã (3) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Diện tích(ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) (4) (5) (6) (7) 3.686,85 100,00 3.686,85 100,00 2.150,44 58,33 1.699,81 46,10 Tăng(+) Giảm(-) 2015/ 2010 Quy hoạch đến năm 2020 Tăng(+) Giảm(-) 2020/201 Diện tích (ha) Cơ cấu (%) (9) (10) 3.686,85 100,00 -450,63 1.101,76 29,88 -1048,67 (8) (11) Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước LUC 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 491,64 13,33 348,89 9,46 -142,75 186,85 5,07 -304,79 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 217,75 5,91 170,02 4,61 -47,73 116,26 3,15 -101,49 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 520,12 14,11 383,45 10,40 -136,67 185,01 5,02 -335,11 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 843,30 22,87 724,67 19,66 -118,63 557,11 15,11 -286,2 1.9 Đất làm muối LMU 77,63 2,11 72,78 1,97 -4,85 56,53 1,53 -21,1 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 1.510,45 40,97 1.804,01 48,93 293,56 2.148,58 58,28 638,13 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT 221,23 6,00 223,33 6,06 2,10 317,93 8,62 96,7 2.3 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 1,30 0,04 4,78 0,13 3,48 13,05 0,35 11,75 2.4 Đất quốc phòng CQP 48,40 1,31 44,11 1,20 -4,29 42,74 1,16 -5,658 2.5 Đất an ninh CAN 8,83 0,24 13,11 0,36 4,28 13,11 0,36 4,28 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 53,94 1,46 53,94 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2.12 169,11 4,59 159,09 4,32 -10,02 129,11 3,50 -40 DRA 4,15 0,11 10,42 0,28 6,27 10,42 0,28 6,27 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 6,29 0,17 6,21 0,17 -0,07 6,21 0,17 -0,08 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 10,11 0,27 9,68 0,26 -0,43 9,47 0,26 -0,64 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.15 Đất sông, suối SON 802,50 21,77 653,49 17,72 -46,74 618,13 16,77 -184,37 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 232,67 6,31 675,29 18,32 442,62 933,00 25,31 700,33 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 5,86 0,16 4,49 0,12 -1,371 1,47 0,04 -4,39 Đất chưa sử dụng DCS 25,96 0,70 5,80 0,16 -20,16 1,89 0,05 -24,07 Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL 177,23 4,81 177,23 434,62 11,79 434,62 Đất khu dân cư nông thơn DNT Biểu 06/CX PHÂN KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QH PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ Đơn vị tính: Phân theo kỳ 2010-2015 2016-2020 667,82 297,11 370,71 1.1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP Đất lúa nước 1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 297,68 137,30 160,38 1.4 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 92,23 39,41 52,83 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 44,05 29,63 14,41 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 212,77 85,92 126,84 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 21,10 4,85 16,25 1.10 NNK/PNN 38,69 3,25 35,44 2.2 Đất nông nghiệp khác Đất PNN không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất PNN có thu tiền sử dụng đất đất Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất an ninh 2.3 Đất quốc phòng CQP/PNN1 2,95 2,60 0,35 2.4 Đất phát triển hạ tầng DHT/PNN1 9,70 0,65 9,05 2.5 Đất nghĩa trang nghĩa địa NTD/PNN1 2.6 SON/PNN1 26,04 PNN0/PNN1 21,79 13,07 3.2 Đất sông, suối Đất PNN đất chuyển sang đất Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất an ninh 1,29 1,29 3.3 Đất quốc phòng CQP/ODT 3.4 Đất phát triển hạ tầng DHT/ODT 4,37 0,61 3,76 3.5 Đất sản xuất kinh doanh PNN SKC/ODT 16,13 11,17 4,96 3.6 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/ODT 2.1 3.1 NNP/PNN LUC/PNN PNN0/PNN1 CTS/PNN1 CAN/PNN1 26,04 8,72 CTS/ODT CAN/ODT Biểu 07/CX PHÂN KỲ QUY HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Thứ tự (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Cả thời kỳ (2) Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan,CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn (3) NNP LUC LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DTD DBT DDL DNT (4) Đơn vị tính: Phân theo kỳ 2010-2015 2016-2020 (5) (6) 0,63 0,63 0,63 0,63 23,44 20,16 3,28 Biểu 08/CX KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM 2011 - 2015 PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU STT CHỈ TIÊU (1) (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (5) 3.686,85 Diện tích đến năm Năm Năm 2013 Năm 2014 2012 (6) (7) (8) 3.686,85 3.686,85 3.686,85 2.150,44 2.149,51 2.109,50 1.940,49 1.730,10 1.699,81 HNK 491,64 490,81 466,33 399,13 365,46 348,89 CLN 217,75 217,75 210,58 191,31 176,74 170,02 520,12 520,12 519,56 490,71 383,67 383,45 Mã (3) NNP Diện tích trạng năm 2010 (4) 3.686,85 Năm 2011 Năm 2015 (9) 3.686,85 Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước LUC 1.2 LUN 1.4 Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 843,30 843,20 836,06 786,49 731,44 724,67 1.9 Đất làm muối LMU 77,63 77,63 76,97 72,84 72,78 72,78 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 1.510,45 1.511,38 1.551,39 1.720,40 1.773,72 1.804,01 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 ODT 221,23 221,13 221,49 201,76 227,47 223,33 CTS 1,30 1,30 1,30 3,55 4,25 4,78 2.4 Đất đô thị Đất XD trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng CQP 48,40 48,40 48,40 47,53 44,11 44,11 2.5 Đất an ninh CAN 8,83 8,83 9,33 9,30 13,11 13,11 2.6 Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối SKK 169,11 168,82 172,82 170,42 156,66 159,09 DRA 4,15 4,15 9,58 10,42 10,42 10,42 TTN 6,29 6,29 6,21 6,21 6,21 6,21 NTD 10,11 10,11 10,11 9,78 9,78 9,68 1.3 2.3 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 SKC SKX SKS DDT SMN SON 802,50 802,50 702,50 653,54 653,52 653,49 Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng DHT 232,67 233,99 363,78 603,34 643,70 675,29 PNK 5,86 5,86 5,86 4,56 4,49 4,49 DCS 25,96 25,96 25,96 25,96 5,80 5,80 Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn DTD 177,23 177,23 DBT DDL DNT Biểu 09/CX KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: S T T (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 CHỈ TIÊU (2) ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng HN lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất PNN không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất PNN có thu tiền sử dụng đất đất Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất an ninh Đất quốc phòng Đất phát triển hạ tầng Đất nghĩa trang nghĩa địa Đất sông suối Đất PNN đất chuyển sang đất Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất an ninh Đất quốc phòng Đất phát triển hạ tầng Đất sản xuất kinh doanh PNN Đất tôn giáo, tín ngưỡng Phân theo năm Năm Năm Năm 2013 2014 2015 (7) (8) (9) Mã Diện tích (3) (4) NNP/PNN 667,82 0,93 40,01 169,01 56,87 30,29 370,71 LUC/PNN CLN/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPH/PNN 297,68 0,83 24,48 67,20 28,22 16,57 160,38 RDDPNN 92,23 0,00 7,17 19,27 6,24 6,72 52,83 RSX/PNN NTS/PNN RSX/PNN 44,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 14,41 0,00 0,00 NTS/PNN 212,77 0,10 7,14 49,56 22,35 6,77 126,84 LMU/PNN 21,10 0,00 0,66 4,13 0,05 0,00 16,25 NNK/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PNN0/PNN 38,69 0,02 1,17 1,63 0,43 35,44 0,97 1,63 Năm 2011 (5) Năm 2012 (6) Năm 2016-2020 (10) CTS/PNN1 CAN/PNN1 CQP/PNN1 2,95 DHT/PNN1 9,70 0,02 0,2 0,35 0,43 9,05 NTD/PNN1 SON/PNN1 26,04 PNN0/ODT 21,79 26,04 0,5 12,57 8,72 CTS/ODT CAN/ODT CQP/ODT 1,29 DHT/ODT 4,37 SKC/ODT 16,13 TTN/ODT 1,29 0,5 0,11 3,76 11,17 4,96 Biểu 10/CX KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG PHÂN THEO TỪNG NĂM PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: Th ứ tự MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã (1) (2) (3) 1.1 1.2 Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất XD trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất VLXD gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn NNP LUC LUN 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Diện tích đất CSD đưa vào sử dụng kỳ kế hoạch (4) Phân theo năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 20162020 (5) (6) (7) (8) (9) (10) HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT 0,63 0,63 0,63 0,63 CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DTD DBT DDL DNT 23,44 20,16 3,28 Biểu 11/CX DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHƯỜNG 12 - TP.VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU STT TÊN CƠNG TRÌNH Khu nhà CNV cty XD 319 Khu nhà cty Thanh Xuân MÃ DIỆN TÍCH (ha) VỊ TRÍ ODT 0,7 Khu phố ODT 3,33 Khu phố Khu nhà cty Thế Anh ODT 4,82 Khu phố 5 Chung cư đặc biệt Khu biệt thự nghỉ dưỡng ODT ODT 1,04 Khu phố 7,94 Khu phố Khu đô thị Phước Thắng ODT 60,17 Khu phố Khu đô thị Chí Linh ODT 55,83 Khu phố Khu dân cư Phước Cơ ODT 40,94 Khu phố 10 11 12 13 14 15 Trụ sở quan Đất trụ sở Đất trụ sở Đất trụ sở Đất trụ sở Đất trụ sở Đất trụ sở Trụ sở hàng lữ hành vận chuyển n CTS CTS CTS CTS CTS CTS CTS 16 2,43 0,32 0,38 0,45 0,09 0,29 0,28 Khu phố Khu phố Khu phố Khu phố Khu phố Khu phố Khu phố LOẠI ĐẤT CHIẾM DỤNG NĂM THỰC HIỆN BHK , LNQ, ODT 2012 BHK , LNK, TSN, ODT, DGT 2012 BHK , LNK, TSN, ODT, DGT, DTL BHK BHK, LNK, DGT, DTL BHK, LNK, TSL, LMU, ODT, SKC, DGT, DTL BHK, LNK, LNQ, TSN, ODT, SKC, ODT, DGT, DTL BHK, LNK,TSL, ODT, CAN, SKC, DGT, DGD BHK, ODT, DGT ODT BHK, DGT BHK, DGT BHK, LNK BHK, SKC SKC 2012 2013 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2014 2013 2014 2014 2015 2015 2016-2020 2016-2020 ... tất người TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Phạm Thị Mỹ Linh i TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Mỹ Linh, Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí... trang, ví dụ “>15” sau trang 15 vii Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên thi n nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi... Khai thác hợp lý tài nguyên thi n nhiên bảo vệ mơi trường - Bảo vệ, tái tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh Trang Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh - Dân chủ công khai -
- Xem thêm -

Xem thêm: “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 12, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU” , “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 12, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay