THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ ỞTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

66 24 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:51

Trang tựa BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 SVTH MSSV LỚP KHOÁ NGÀNH : : : : : PHẠM THỊ LỘC 07135107 DH07TB 2007 – 2011 Quản lý Thị trường Bất động sản - Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN KINH TẾ ĐẤT & BẤT ĐỘNG SẢN PHẠM THỊ LỘC THỰC TRẠNG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Ngô Minh Thụy Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Ký tên - Tháng năm 2011 - LỜI CẢM ƠN Con xin gởi lòng biết ơn kính trọng đến cha mẹ, gia đình ni dưỡng, dạy bảo, ln động viên giúp cho có ngày hơm Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu, quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện học tập thuận lợi cho em suốt năm học tập trường Em xin gởi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô khoa Quản lý đất đai bất động sản trường Đại học Nông Lâm hết lòng dạy dỗ tạo điều kiện thuận lợi cho em thực luận văn Em xin chân thành cám ơn Thầy Ngô Minh Thụy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2011 Sinh viên thực TÓM TẮT Sinh viên thực : Phạm Thị Lộc, Khoa: Quản lý thị trường bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Thực trạng xu hướng phát triển nhà địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020” Giảng viên hướng dẫn: Ths Ngô Minh Thụy phòng Quản trị vật tư, Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Trong năm qua, trước yêu cầu nghiệp đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước q trình thị hóa Bình Dương diễn nhanh chóng Hiện tỷ lệ thị hóa tỉnh Bình Dương đạt 40% toàn tỉnh, dự kiến đến năm 2015 tăng lên 50% đến năm 2020 đạt 75% Thêm vào chuyển dịch lực lượng lao động từ nông thôn thành thị từ tỉnh khác vào nhanh (năm 2010 số người nhập cư từ tỉnh khác vào khoảng 499.781 người), nguyên nhân làm dân số tỉnh tăng vọt thời gian gần lên đến 1.580.727 người (năm 2010) Tính đến năm 2010 tỷ lệ tăng dân số tỉnh đạt 7,2%/năm, dự báo tốc độ tăng dân số bình quân cho thời kỳ 2011- 2020 4,45% Cùng với q trình thị hóa tốc độ tăng dân số nhanh kéo theo thay đổi lớn thu nhập, mức sống người dân phát triển sở hạ tầng nói chung nhà nói riêng cho phù hợp với phát triển đô thị vấn đề nhà quan tâm ban lãnh đạo nhà đầu tư kinh doanh Vì xác định nhu cầu lực lượng lao động tương lai để phù hợp với định hướng phát triển đô thị cần thiết Nội dung đề tài: tìm hiểu thực trạng nhà người dân địa bàn tỉnh Bình Dương, thơng qua định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phân tích xác định nhu cầu nhà giai đoạn 2011 – 2020 Từ đưa mục tiêu phát triển nhà để đáp ứng nhu cầu “an cư” người dân địa bàn tỉnh Bình Dương Nội dung nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp thu thập phân tích số liệu từ ban, ngành có liên quan MỤC LỤC Nội dung Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.1.1 Bất động sản I.1.1.2 Một số vấn đề nhà I.1.2 Căn pháp lý 10 I.1.3 Cơ sở thực tiễn 10 I.1.4 Khái quát địa bàn nghiên cứu 11 I.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 15 I.2.1 Nội dung nghiên cứu 15 I.2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16 II.1 Thực trạng định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương 16 II.1.1 Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 16 II.1.1.1 Thực trạng kinh tế 16 II.1.1.2 Thực trạng xã hội 16 II.1.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 17 II.1.2.1 Quan điểm phát triển 17 II.1.2.2 Mục tiêu phát triển 18 II.1.2.3 Các tiêu kinh tế cụ thể 18 II.1.2.4 Một số tiêu văn hóa xã hội 19 II.1.2.5 Q trình thị hóa cơng nghiệp hóa 19 II.1.2.6 Kết cấu hạ tầng kỹ thuật 20 II.2 Thực trạng nhà địa bàn tỉnh Bình Dương 21 II.2.1 Thực trạng nhà toàn tỉnh 21 II.2.2 Thực trạng nhà huyện thị tỉnh Bình Dương 22 II.2.3 Đánh giá thực trạng nhà địa bàn tỉnh qua giai đoạn 26 II.2.3.1 Về số lượng diện tích 26 II.2.3.2 Về chất lượng nhà 27 II.2.3.3 Đánh giá chung 28 II.3 Xu hướng phát triển nhà đến năm 2020 28 II.3.1 Dự báo dân số đến năm 2020 28 II.3.1.1 Hiện trạng dân số năm 2010 28 II.3.1.2 Dự báo dân số đến năm 2020 29 II.3.2 Dự báo nhu cầu nhà đến năm 2020 33 II.3.2.1 Dự báo nhu cầu nhà 33 II.3.2.2 Mục tiêu phát triển nhà đến năm 2020 39 II.3.3 Các giải pháp thực 42 II.3.3.1 Giải pháp chung 42 II.3.3.2 Giải pháp phát triển không gian đô thị 44 PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 46 III.1 Kết luận 46 III.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 48 Danh sách xã, phường, thị trấn địa bàn Tỉnh Bình Dương 48 Các khu dân cư địa bàn Tỉnh Bình Dương 49 Danh sách KCN, CCN địa bàn Tỉnh Bình Dương 56 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Dương 18 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động tỉnh Bình Dương 18 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành 18 Bảng 2.4: Kim ngạch xuất – nhập 19 Bảng 2.5: Chỉ tiêu văn hóa xã hội 19 Bảng 2.6: Thực trạng nhà theo loại nhà 21 Bảng 2.7: Thực trạng nhà theo đơn vị hành 22 Bảng 2.8: Dự báo dân số theo đơn vị hành giai đoạn 2011 - 2015 30 Bảng 2.9: Dự báo dân số theo đơn vị hành giai đoạn 2016 - 2020 31 Bảng 2.10: Dự báo nhu cầu nhà theo đơn vị hành giai đoạn 2011-2015 33 Bảng 2.11: Dự báo nhu cầu nhà theo loại nhà giai đoạn 2011-2015 35 Bảng 2.12: Dự báo nhu cầu nhà theo đơn vị hành giai đoạn 2016-2020 36 Bảng 2.13: Dự báo nhu cầu nhà theo loại nhà giai đoạn 2016-2020 38 Bảng 2.14: Định hướng phát triển nhà đến 2020 39 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1: Bản đồ đơn vị hành tỉnh Bình Dương 12 Hình 2.1: Biểu đồ nhà thị xã Thủ Dầu Một 23 Hình 2.2: Biểu đồ nhà thị xã Thuận An 23 Hình 2.3: Biểu đồ nhà thị xã Dĩ An 24 Hình 2.4: Biểu đồ nhà huyện Tân Uyên 24 Hình 2.5: Biểu đồ nhà huyện Bến Cát 25 Hình 2.6: Biểu đồ nhà huyện Phú Giáo 25 Hình 2.7: Biểu đồ nhà huyện Dầu Tiếng 26 Hình 2.8: Biểu đồ diện tích nhà qua giai đoạn phát triển nhà 26 Hình 2.9: Biểu đồ giai đoạn phát triển nhà 27 Hình 2.10: Biểu đồ di dân tỉnh Bình Dương năm 2010 29 Hình 2.11: Biểu đồ dân số đến năm 2020 29 Hình 2.12: Vị trí phân bố KCN đại bàn tỉnh Bình Dương 32 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc ĐẶT VẤN ĐỀ Ơng cha ta có câu “An cư lạc nghiệp”, từ ngàn xưa vai trò nhà khẳng định, nhà không nơi trú ngụ mà nơi hình thành phát triển người Nhu cầu nhà nhu cầu quan trọng hàng đầu người Nhà đóng vai trò đặc biệt quan trọng đời sống phát triển kinh tếxã hội nhà khơng tài sản có tầm quan trọng gia đình, mà tiêu chuẩn làm thước đo phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội nước, mức sống dân cư dân tộc Ph Ănggen nhấn mạnh “con người trước hết cần phải ăn uống, chỗ mặc làm trị, khoa học, nghệ thuật, tơn giáo ” Trước hết người cần phải bảo đảm chỗ tham gia hoạt động kinh tế thực hoạt động làm việc khác đạt hiệu tốt Đối với nước ta nước phát triển, kinh tế gặp nhiều khó khăn, dân số đơng, thu nhập quốc dân chưa cao lại thường xuyên gặp khó khăn thiên tai khí hậu khắc nghiệt Vì thế, vấn đề nhà nhà nước, với xã hội với người dân quan trọng hết Từ thực tế cho thấy nhiều năm Đảng Nhà nước cấp quyền có nhiều cố gắng chăm lo, tạo điều kiện để bước đáp ứng nhu cầu nhà người dân Trong điều kiện đất nước bước vào giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước với phát triển kinh tế phát triển, tốc độ thị hố gia tăng nhanh vấn đề nhà trở thành nhu cầu cấp bách mang tính kinh tế - xã hội cao bình diện quốc gia, khu vực thị lớn Bình Dương có kinh tế phát triển nhanh, đặc biệt kinh tế cơng nghiệp Hiện nay, Bình Dương trở thành địa phương kiểu mẫu nước thu hút vốn đầu tư nước Kinh tế - xã hội phát triển mạnh kéo theo đời sống người dân thay đổi ngày Tính đến Bình Dương có tới 28 khu cơng nghiệp hình thành với tổng diện tích 9.093 ha, ngồi có cụm cơng nghiệp với diện tích gần 600 thu hút 700.000 lao động khắp nơi đổ sinh sống làm việc Chính lẽ đó, tốc độ tăng dân số địa bàn tỉnh Bình Dương mức cao (7,2%/năm) Dân số tăng nhanh nhu cầu ăn ở, lại tăng, nhu cầu nhà ln ln quan tâm đặc biệt nhà quản lý nhà kinh doanh đầu tư có nơi ổn định lạc nghiệp Xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế - xã hội thực trạng nhà địa bàn tỉnh Bình Dương nên em định thực đề tài “Thực trạng xu hướng phát triển nhà địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020” Nội dung đề tài xoay quanh tìm hiểu nhu cầu hướng phát triển nhà cho người dân đia bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn  Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng nhà địa bàn nghiên cứu, thơng qua xác định nhu cầu mục tiêu phát triển nhà tỉnh Bình Dương đến năm 2020 Trang Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc  Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: nhà địa bàn tỉnh Bình Dương - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi thời gian: đề tài thực khoảng thời gian từ ngày 25 tháng đến ngày 20 tháng năm 2011 + Phạm vi không gian: địa bàn tỉnh Bình Dương Trang Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc nguồn lực Nhà nước, cộng đồng đơn vị sử dụng lao động việc chăm lo nhà cho nhân dân; có chế sách tốt nhằm mở rộng khả huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển nhà ở; thúc đẩy hình thành phát triển thị trường bất động sản theo hướng lành mạnh, thực có hiệu chủ trương kích cầu lĩnh vực Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển quỹ nhà đô thị theo quy định pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng nhà đối tượng có mức thu nhập khác xã hội; trọng áp dụng tiến khoa học cơng nghệ phát triển nhà Khuyến khích việc thu hút vốn đầu tư nước nước tham gia đầu tư xây dựng nhà ở, mở rộng hợp tác với nước để tiếp thu kinh nghiệm quy hoạch-kiến trúc, quản lý dự án thành tựu khoa học-công nghệ lĩnh vực phát triển quản lý thị trường bất động sản nhà Các chủ đầu tư dự án phát triển nhà thương mại có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lập dự án trình quan có thẩm quyền phê duyệt Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, thiết kế đô thị đáp ứng nhu cầu nhà phù hợp với khu vực quy định điều 24, 25 26 Luật Nhà Việc thiết kế nhà dự án phát triển nhà thương mại việc đảm bảo yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng phải tuân theo tiêu chuẩn cụ thể quy định nhà chung cư, nhà cao tầng, nhà riêng lẻ nhà biệt thự quy định điều 40 Luật Nhà Các dự án phát triển nhà thương mại cần đáp ứng nhu cầu đa dạng loại nhà đồng thời phải tuân thủ định hướng phát triển nhà tỉnh giai đoạn đến đa dạng phương thức toán để phù hợp với yêu cầu thị trường điều kiện thu nhập tầng lớp dân cư II.3.3.2 Giải pháp phát triển không gian đô thị  Đối với đô thị cũ gồm nội ô thị xã Thủ Dầu Một thị trấn Nhiệm vụ chủ yếu cải tạo, chỉnh trang, mở rộng có mức độ loại kết cấu hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đô thị, đồng thời xem xét tạo điều kiện thực số dự án cơng trình dịch vụ, nhà cao tầng góp phần thay đổi mặt kiến trúc đô thị; xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị để bước đưa cơng trình xây dựng dọc tuyến phố theo quy chuẩn quy định Hỗ trợ thực dự án cải tạo, xếp lại khu nhà chật hẹp Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, hệ thống thoát nước mưa, nạo vét suối rạch, mở rộng xây dựng tuyến đường, ngầm hóa lưới điện, điện thoại trục đường chính, nâng cao tỷ lệ xanh đô thị, bãi đậu xe, di dời sở sản xuất gây ô nhiễm mơi trường, hạn chế xây dựng cơng trình tập trung đông người trường học, bệnh viện, bến xe khu vực trung tâm đô thị Lập kế hoạch đầu tư xây dựng cho địa bàn nội ô thị xã, thị trấn trung tâm huyện thị trấn khác Trang 44 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc  Đối với đô thị Khu đô thị gắn với việc xây dựng khu Hành tập trung tỉnh khu Liên hợp đô thị trung tâm hệ thống đô thị tỉnh, quy hoạch xây dựng theo hướng mở rộng so với quy hoạch phê duyệt (1.000 ha), có hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ, đại; mật độ cơng trình cao tầng có tỷ lệ lớn, ưu tiên xây dựng cơng trình dịch vụ, nhà ở, quảng trường, công viên, xanh đô thị Tạo điều kiện thuận lợi cho khu đô thị có quy hoạch triển khai thực hiện; khuyến khích nhà đầu tư nước, nước tiếp tục đầu tư khu đô thị đại, tiên tiến nhằm bước hình thành điểm nhấn cho kiến trúc thị thành phố Bình Dương tương lai như: khu Phức hợp Gucoland, Becamex Center, Eco Lakes, … Tiếp tục tổ chức kiểm tra, tra khu dân cư có để đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng, thu hồi dự án khả thực hiện; đồng thời tiếp tục quy hoạch khu dân cư để mở rộng không gian đô thị, tạo thêm quỹ nhà ở, nâng cao tỷ lệ thị hóa Quản lý chặt chẽ việc đầu tư theo quy hoạch chi tiết xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, nhà Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xã hội khu tái định cư để ổn định chỗ cho hộ dân khu quy hoạch; cơng trình nhà tái định cư dân tự xây dựng hướng dẫn, cấp giấy phép xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo hội đủ điều kiện trở thành khu dân cư đô thị; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã quy hoạch dự trữ số khu đất phục vụ cho việc tái định cư thực dự án cơng trình cơng cộng  Đối với thị khu dân cư dọc sơng Sài Gòn, Đồng Nai trục lộ Dọc sơng Sài Gòn, sơng Đồng Nai: Hình thành chủ yếu khu dân cư theo mơ hình biệt thự, khu nhà cao cấp, khu giải trí du lịch sinh thái, cho phép tỷ lệ định xây dựng nhà liên kế, cao tầng, số khu dưỡng đường, cảng sông Mật độ xây dựng khu vực tối đa 30% diện tích Đầu tư xây dựng đê bao, đường xanh dọc bờ sông phục vụ công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đồng bộ, đại, kết nối với khu dân cư khác hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung thị Dọc trục lộ chính: Hình thành khu dân cư để mở rộng thị cũ, khuyến khích đầu tư nhà cao tầng có kết hợp với cơng trình dịch vụ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, theo hướng đại, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, xây dựng đường đấu nối vào trục lộ Trang 45 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận Bình Dương tỉnh có kinh tế phát triển nhanh trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Đặc biệt kinh tế ngành công nghiệp khu công nghiệp, cụm công nghiệp không ngừng mở rộng tăng thêm nên thu hút tập trung lượng lớn, nên vấn đề nhà vấn đề nan giải nhu cầu cấp bách quyền ban ngành Dân số địa bàn toàn tỉnh 1.580.727 người, dự báo đến năm 2015 dân số 2.071.800 người (tốc độ tăng dân số 5,56%/năm) 2.433.462 người năm 2020 (tốc độ tăng dân số 3,27%/năm) Theo q trình thị hóa khơng ngừng đến năm 2020 tỷ lệ thị hóa đạt 75% Song song phát triển công nghiệp, từ 28 khu công nghiệp nâng lên 39 khu công nghiệp Kéo theo nhu cầu nhà cúng tăng nhanh theo giai đoạn: - Giai đoạn 2011 – 2015 tổng nhu cầu diện tich nhà 35.220.602 m2, nhu cầu nơng thơn 26.278.430 m2 sàn, nơng thơn 8.942.680 m2 Trong nhu cầu diện tích nhà riêng lẻ chiếm 31,33% (11.035.756 m2), nhà thương mại chiếm 43,74% (15.405.504 m2), nhà xã hội 24,83% (8.744.120 m2), nhà công vụ chiếm 0,1% (35.221 m2) - Giai đoạn 2016 – 2020 tổng nhu cầu nhà 48.669.242 m2, khu vực thi có nhu cầu 36.529.200 m2 nơng thơn 12.140.800 m2 Trong tỷ lệ diện tích nhà riêng lẻ chiếm 25,89% (12.600.783m2), nhà thương mại chiếm 49,8%(24.235.790 m2), nhà xã hội chiếm 24,21% (11.784.000 m2), nhà công vụ chiếm 0,1% (2.433 m2) III.2 Kiến nghị Dựa nhu cầu nhà người dân tương lai quan, ban ngành tỉnh cần có hướng phát triển cụ thể để đáp ứng đại đa số nhu cầu người dân đặc biệt nhóm đối tượng nhà xã hội Các quan chức đề sách, chương trình phát triển nhà cụ thể nhằm thu hút nhà đầu tư để phát triển kinh tế xã hội nói chung thị trường nhà nói riêng: - Chính sách giải phóng mặt hỗ trợ nhà đầu tư phần giải phóng mặt bằng, có sách tái định cư cự thể để đẩy nhanh tiến độ thực dự án - Chính sách vốn hỗ trợ nhà đầu tư cho vay vốn với lãi suất cố định khoảng thời gian năm khoảng thời gian định, giảm tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để thu hút doanh nghiệp nước nước - Ưu đãi cho nhà đầu tư: loại giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà cho công nhân khu công nghiệp miễn tiền thuê đất thời hạn thuê, thời gian xây dựng trường hợp gặp khó khăn phải tạm dừng dự án Trang 46 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu [1] Báo cáo phát triển nhân lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương [2] Báo cáo tình hình kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương [3] Di cư thị hóa Việt Nam: thực trạng xu hướng khác biệt Bộ kế hoạch đầu tư- Tổng cục thống kê, 2010 NXB Thống kê [4] Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình Bộ kế hoạch đầu tư – tổng cục thống kê, năm 2010 XNB Thống kê [5] Kiến trúc nhà GS.TS.KTS Nguyễn Đức Thiềm, 2009 NXB Xây dựng [6] Niên giám thống kê tóm tắt năm 2010, Tổng cục thống kê, năm 2010 NXB Thống kê [7] Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng Hà Nội , 2007 Bộ xây dựng [8] Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị GS.TS Nguyễn Thế Bá, 2009 NXB.Xây dựng [9] Thị trường bất động sản TS Trần Thanh Hùng, giảng Ngành quản lý thị trường bất động sản, khoa QLĐĐ&BĐS, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Website: [10] http://www.gso.gov.vn [11] http://www.binhduong.gov.vn [12] http://baobinhduong.org.vn [13] http://vi.wikipedia.org [14] http://www.svec.org.vn Trang 47 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc PHỤ LỤC Danh sách xã, phường, thị trấn địa bàn Tỉnh Bình Dương  Thị xã Thủ Dầu Một - Phường: Phú Cường, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Phú Hòa, Phú Thọ, Phú Lợi, Phú Mỹ, Định Hòa, Hiệp An, Hòa Phú, Phú Tân - Xã: Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Tân An  Thị xã Thuận An - Phường: An Thạnh, Lái Thiêu, Bình Chuẩn, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, Vĩnh Phú - Xã: An Sơn, Bình Nhâm  Thị xã Dĩ An - Phường: Dĩ An Tân Bình Đơng Hòa Tân Đơng Hiệp An Bình Bình An Bình Thắng  Huyện Tân Uyên - Thị trấn: Uyên Hưn,g Tân Phước Khánh, Thái Hòa - Xã: Tân Bình, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thạnh Phước, Bạch Đằng, Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An, Tân Thành, Tân Lập, Tân Định, Hội Nghĩa, Bình Mỹ, Hiếu Liêm, Đất Cuốc, Tân Hiệp, Thạnh Hội  Huyện Bến Cát - Thị trấn: Mỹ Phước - Xã: Cây Trường II, Trừ Văn Thố, Long Nguyên, Lai Hưng, Thới Hòa, Chánh Phú Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Phú An, An Tây, An Điền, Hưng Hòa, Tân Hưng, Lai Uyên  Huyện Phú Giáo - Thị trấn: Phước Vĩnh - Xã: An Bình, An Linh, Tân Hiệp, Phước Sang, An Long, Tân Long, Phước Hòa, Vĩnh Hòa, An Thái  Huyện Dầu Tiếng - Thị trấn Dầu Tiếng - Xã: Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh, Thanh An, Thanh Tuyền, Long Tân, Long Hòa, An Lập, Định An, Định Hiệp, Định Thành Trang 48 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc Các khu dân cư địa bàn Tỉnh Bình Dương 2.1 Thị xã Thủ Dầu Một STT Tên khu dân cư DT (ha) Địa điểm Khu Biệt thự vườn Chánh Mỹ 12,57 Chánh Mỹ Khu Đô thị Chánh Mỹ 449,16 Chánh Mỹ Khu Dân cư Chánh Mỹ 41,76 Chánh Nghĩa Khu Dân cư Võ Minh Đức 19,77 Chánh Nghĩa Khu Nhà CB-CNV trường trị 0,97 Chánh Nghĩa Khu Nhà tái định cư Chánh Nghĩa 4,37 Chánh Nghĩa Khu dân cư thu nhập thấp Phú Văn 0,17 Chánh Nghĩa Khu tái định cư Chánh Mỹ 10,80 Chánh Nghĩa Chung cư Hiệp Thành 0,59 Hiệp Thành 10 Chung cư Hoàng Hoa THám 0,52 Hiệp Thành 11 Khu dân cư CB-CC Thị xã Thủ Dầu Một 1,38 Hiệp Thành 12 Khu dân cư Hiệp Thành 12,00 Hiệp Thành 13 Khu dân cư Hiệp Thành II 5,50 Hiệp Thành 14 Khu dân cư Hiệp Thành III 43,15 Hiệp Thành 15 Khu dân cư K8 6,41 Hiệp Thành 16 Khu dân cư Hiệp Thành 73,00 Hiệp Thành 17 Chung cư Bạch Đằng 0,24 Phú Cường 18 Khu biệt thự Bạch Đằng 5,30 Phú Cường 19 Khu chung cư Phú Cường 0,46 Phú Cường 20 Khu nhà thu nhập thấp Trường Sơn 0,22 Phú Cường 21 Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh 0,73 Phú Cường 22 Khu tái định cư Đinh Bộ Lĩnh 0,38 Phú Cường 23 Thủ Dầu Một kỷ XXI 24,84 Phú Cường 24 Cụm nhà Phú Hòa III 0,39 Phú Hòa 25 Khu dân cư 34 Đại lộ Bình Dương 0,73 Phú Hòa 26 Khu dân cư thu nhập thấp Phú Hòa 4,24 Phú Hòa 27 Khu nhà CB tỉnh đồn 0,61 Phú Hòa 28 Khu nhà CB-CNV Đài PTTH Bình Dương 0,82 Phú Hòa Trang 49 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc STT Tên khu dân cư DT (ha) Địa điểm 29 Khu nhà CB-CNV sở VH-TT 0,46 Phú Hòa 30 Khu nhà chuyên gia Bình An 0,91 Phú Hòa 31 Khu tái định cư Phú Hòa 1,10 Phú Hòa 32 Khu tái định cư Phú Hòa I 16,52 Phú Hòa 33 Khu dân cư Phú Thuận 32,00 Phú Lợi 34 Khu dân cư thương mại Chợ Đình 4,90 Phú Lợi 35 Khu nhà CB-CNV cơng ty cấp nước 0,08 Phú Lợi 36 Khu nhà CB-CNV sở NN-PTNT 0,64 Phú Lợi 37 Khu nhà Huỳnh Văn Nghệ 0,75 Phú Lợi 38 Khu tái định cư Phú Hòa II 2,06 Phú Lợi 39 Khu biệt thự Phú Thịnh 17,50 Phú Thọ 40 Khu dân cư Phú Thọ 15,00 Phú Thọ 41 Khu dân cư Phú Thọ I 0,63 Phú Thọ 42 Khu dân cư Phú Thọ II 1,19 Phú Thọ 43 Khu nhà CB-CNV công ty Becamex 0,38 Phú Thọ 2.2 Thị xã Thuận An STT Tên khu dân cư DT (ha) Địa điểm Khu dân cư An Phú I 57,76 An Phú Khu dân cư thu nhập thấp xã An Phú 0,91 An Phú Khu nhà công nhân An Phú 3,20 An Phú Khu nhà công ty Viglacera 1,62 An Phú Khu nhà Quốc Vương 2,08 An Phú Khu phố chợ An Phú 1,84 An Phú Khu dân cư sản xuất Bình Chuẩn 36,50 Bình Chuẩn Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn 9,70 Bình Chuẩn Khu nhà cơng nhân cơng ty Sơn Trà 1,00 Bình Chuẩn 10 Khu nhà cơng nhân Trường Sơn 2,70 Bình Chuẩn 11 Khu biệt thự nhà vườn công ty Thành Cơng 40,00 Bình Hòa 12 Khu dân cư Bình Đáng 23,22 Bình Hòa Trang 50 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc STT Tên khu dân cư DT (ha) Địa điểm 13 Khu dân cư Bình Hòa 7,39 Bình Hòa 14 Khu dân cư Đơng An II 4,04 Bình Hòa 15 Khu dân cư Đơng An IV 4,50 Bình Hòa 16 Khu dân cư Đơng Trung 8,50 Bình Hòa 17 Khu dân cư nhà Thanh Bình 5,04 Bình Hòa 18 Khu nhà CB-CNV cơng ty CPXDTL 44 4,41 Bình Hòa 19 Khu nhà Trường Sơn 5,04 Bình Hòa 20 Khu tái định cư Gò Chai 9,65 Bình Hòa 21 Khu dân cư chợ Thuận Giao 1,56 Thuận Giao 22 Khu dân cư Hòa Lân 55,84 Thuận Giao 23 Khu dân cư Thuận Giao 119,640 Thuận Giao 24 Khu dân cư Thuận Giao III 2,29 Thuận Giao 25 Khu nhà Bình Giao 1,40 Thuận Giao 26 Khu nhà công nhân thu nhập thấp Becamex 3,72 Thuận Giao 27 Khu nhà công nhân Thuận Giao 2,14 Thuận Giao 28 Khu tái định cư Việt Sing 189,25 Thuận Giao 29 Khu tái định cư An Thạnh 19,43 TT An Thạnh 30 Khu biệt thự nhà Kinh Đô 5,50 TT Lái Thiêu 31 Khu biệt thự Vườn Câu 12,90 TT Lái Thiêu 32 Khu dân cư Nguyễn Văn Tiết 4,40 TT Lái Thiêu 33 Khu nhà cao tầng công ty Trường An 0,97 TT Lái Thiêu 34 Khu biệt thự Vĩnh Phú 2,08 Vĩnh Phú 35 Khu dân cư A&B 11,00 Vĩnh Phú 36 Khu dân cư Đô thị Phú Quang 31,93 Vĩnh Phú 37 Khu dân cư VĨnh Phú 48,87 Vĩnh Phú 38 Khu dân cư Vĩnh Phú I 49,14 Vĩnh Phú 39 Khu dân cư Vĩnh Phú II 47,47 Vĩnh Phú 40 Khu dân cư Vĩnh Phú IV 21,56 Vĩnh Phú Trang 51 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc 2.3 Thị xã Dĩ An: STT Tên khu dân cư DT (ha) Địa điểm Cải tạo nhà công ty CP XDTL 42 2,90 An Bình Khu dân cư An Bình 3,30 An Bình Khu dân cư An Bình II 8,47 An Bình Khu dân cư Bình Đường 9,95 An Bình Khu dân cư Bình Đường mở rộng 2,56 An Bình Khu dân cư cho CB-CNV công ty Areco 0,32 An Bình Khu dân cư Nam Thịnh 0,98 An Bình Khu dân cư nhà cơng nhân Areco 3,07 An Bình Khu nhà cơng nhân An Bình 3,07 An Bình 10 Khu nhà thương mại Sasco 2,89 An Bình 11 Khu biệt thự nhà cao tầng 2,30 Bình An 12 Khu dân cư Ngãi Thắng 2,90 Bình An 13 Khu thị Bình Ngun 21,60 Bình An 14 Khu Đơng Bắc Bình An 30,78 Bình An 15 Khu nhà CB-CNV cơng ty 710 4,50 Bình An 16 Khu tái định cư Đại học quốc gia 40,00 Bình An 17 Khu tái định cư KCN Dapark 2,89 Bình An 18 Khu dân cư Bình An 9,81 Bình Thắng 19 Khu dân cư Bình Thắng 2,68 Bình Thắng 20 Khu dân cư CB-CC trường Khoa học tự nhiên 2,00 Bình Thắng 21 Khu dân cư nhà vườn Bình Thắng 6,72 Bình Thắng 22 Khu dân cư Đơng Hòa I 2,86 Đồng Hòa 23 Khu dân cư siêu thị Đơng Hòa I 41,52 Đồng Hòa 24 Khu nhà 19/8 1,77 Đồng Hòa 25 Khu nhà cơng ty 610 2,82 Đồng Hòa 26 Khu nhà cơng ty 621 1,70 Đồng Hòa 27 Khu dân cư biệt thự dịch vụ Biconsi 86,00 Tân Bình 28 Khu dân cư Đất Mới 10,22 Tân Bình 29 Khu dân cư thương mại dịch vụ Đơng BÌnh Dương 126,00 Trang 52 Tân Bình Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc STT Tên khu dân cư DT (ha) Địa điểm 30 Khu dân cư Trung Thành 5,00 Tân Bình 31 Khu dân cư Việt Nghĩa 30,27 Tân Bình 32 Khu nhà thương mại An Trung 11,74 Tân Bình 33 Khu tái định cư Hố Lang 6,57 Tân Bình 34 Khu chung cư cao tầng Thuận Kiều 0,28 Tân Đông Hiệp 35 Khu dân cư An Phú mở rộng 5,36 Tân Đông Hiệp 36 Khu dân cư Đông An 50,00 Tân Đông Hiệp 37 Khu dân cư KCN Tân Đồng Hiệp 34,36 Tân Đông Hiệp 38 Khu dân cư Tân Đồng Hiệp 1,40 Tân Đông Hiệp 39 Khu nhà công nhân Tân Đồng Hiệp 3,78 Tân Đông Hiệp 40 Khu nhà Tân Đồng Hiệp 0,60 Tân Đông Hiệp 41 Nâng cấp khu dân cư Tân Long 34,00 Tân Đông Hiệp 42 Khu dân cư Đại Quang 2,41 TT Dĩ An 43 Khu dân cư Dĩ An 66,41 TT Dĩ An 44 Khu dân cư TT Dĩ An 1,90 TT Dĩ An 45 Khu dân cư thương mại Sóng Thần 1,94 TT Dĩ An 46 Khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần 6,47 TT Dĩ An 47 Khu nhà cho người lao động 1,19 TT Dĩ An 48 Khu nhà Sóng Thần II 4,30 TT Dĩ An 49 Khu tái định cư chợ Dĩ An 0,22 TT Dĩ An 50 Khu tái định cư Sóng Thần II 28,10 TT Dĩ An 51 Khu tái định cư Thống Nhất 1,59 TT Dĩ An 52 Nâng cấp khu đô thị Thống Nhất 34,40 TT Dĩ An 2.4 Huyện Bến Cát STT Tên khu dân cư DT(ha) Địa điểm Khu dân cư Càu Đò 17,00 An Điền Khu dân cư Càu Đò I 50,90 An Điền Khu dân cư Rạch Bắp 50,13 An Điền Khu tái định cư Địa Đạo Tây Nam 5,00 An Tây Trang 53 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc STT Tên khu dân cư DT(ha) Địa điểm Khu tái định cư Hồ Phước Hòa 153,00 Cây Trường Khu dân cư Ấp 121,18 Chánh Phú Hòa Khu tái định cư Hòa Lợi 147,75 Hòa Lợi Khu dân cư Lai Hưng 30,00 Lai Hưng Khu dân cư Lai Hưng 105,70 Lai Hưng 10 Khu tái định cư Lai Hưng 1,52 Lai Hưng 11 Khu biệt thự nhà vườn Nam Thái Bình Dương 2,81 Lai Hưng 12 Khu chợ phố Lai Uyên 24,09 Lai Uyên 13 Khu dân cư 5A ấp 179,69 Lai Uyên 14 Khu dân cư 5B ấp 164,83 Lai Uyên 15 Khu dân cư 5C ấp 94,74 Lai Uyên 16 Khu dân cư 5D ấp 162,18 Lai Uyên 17 Khu dân cư 5E ấp 71,97 Lai Uyên 18 Khu dân cư Bầu Bàng 200,00 Lai Uyên 19 Khu dân cư nông trường Lai Uyên 100,00 Lai Uyên 20 Khu dân cư Phú Mỹ 3,27 Thới Hòa 21 Khu dân cư ấp 164,82 Thới Hòa 22 Khu dân cư ấp 165,99 Thới Hòa 23 Khu dân cư ấp 3A 181,29 Thới Hòa 24 Khu dân cư ấp 3B 158,45 Thới Hòa 25 Khu dân cư ấp 148,94 Thới Hòa 26 Khu nhà R1A, R1B thuộc KDC Mỹ Phước3 181,29 Thới Hòa 27 Khu tái định cư Mỹ Phước III 500,00 Thới Hòa 28 Khu nhà thương mại Rạng Đơng 1,87 Trừ Văn Thổ 29 Khu dân cư đô thị tái định cư Mỹ Phước 240,00 TT Mỹ Phước 30 Khu dân cư Mỹ Phước 1,80 TT Mỹ Phước 31 Khu dân cư Mỹ Phước 0,63 TT Mỹ Phước 32 Khu dân cư Mỹ Phước 36,25 TT Mỹ Phước 33 Khu dân cư Mỹ Phước 38,00 TT Mỹ Phước 34 Khu dân cư Mỹ Phước 51,20 TT Mỹ Phước 35 Khu đô thị Mỹ Phước II 156,51 TT Mỹ Phước Trang 54 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc STT Tên khu dân cư DT(ha) Địa điểm 36 Khu nhà CB-CNV Mỹ Phước 0,07 TT Mỹ Phước 37 Khu tái định cư Đồi 29 1,30 TT Mỹ Phước 38 Khu tái định cư Mỹ Phước 2,67 TT Mỹ Phước 39 Khu tái định cư Mỹ Phước điều chỉnh mở rộng 190,12 TT Mỹ Phước 40 Khu tái định cư Mỹ Phước 81,29 TT Mỹ Phước 41 Khu tái định cư Vườn Tiêu 3,81 TT Mỹ Phước 42 Khu thương mại dịch vụ tái đinh cư Mỹ Phước 59,73 TT Mỹ Phước 2.5 Huyện Dầu Tiếng STT Tên khu dân cư DT (ha) Địa điểm Khu dân cư lô 49-50 50,70 Định Hiệp Khu phố chợ Long Tân 2,30 Long Tân Khu phố chợ Minh Tân 4,30 Minh Tân Khu tái định cư chợ xã Thanh An 2,50 Thanh An Khu tái định cư Thanh An 6,02 Thanh An Khu dân cư công ty cao su Dầu Tiếng 13,28 TT Dầu Tiếng Khu dân cư TT Dầu Tiếng 17,00 TT Dầu Tiếng Khu phố Chợ Sáng 0,70 TT Dầu Tiếng 2.6 Huyện Tân Uyên STT Tên khu dân cư Diện tích (ha) Địa điểm Khu dân cư KCN Nam Tân Uyên 58,18 Khánh Bình Khu nhà thương mại Kim Thanh 11,00 Khánh Bình Khu nhà thương mại Thanh Duy 11,75 Khánh Bình Khu nhà thương mại Trường Lâm 2,85 Khánh Bình Khu dân cư Ấp 17,15 Tân Bình Khu dân cư dịch vụ Tân Bình 79,40 Tân Bình Khu tái định cư xã Thường Tân 3,00 Thường Tân Khu tái định cư Tân Phước Khánh 3,50 TT Tân Phước Khánh Trang 55 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc Khu dân cư thương mại Uyên Hưng 19,00 TT Uyên Hưng 10 Khu nhà CB-CNV 6,00 TT Uyên Hưng 11 Khu phố chợ Tân Uyên 2,20 TT Uyên Hưng 12 Khu tái định cư TT.Uyên Hưng 12,00 TT Uyên Hưng 13 Khu dân cư Ấp 99,67 Vĩnh Tân 14 Khu dân cư Ấp 12,90 Vĩnh Tân 15 Khu dân cư Ấp 12,80 Vĩnh Tân 16 Khu dân cư Suối Tre 11,45 Vĩnh Tân Huyện Phú Giáo STT Tên khu dân cư Diện tích (ha) Địa điểm Khu dân cư cao su Phước Hòa 31,29 Phước Hòa Khu tái định cư Hồ Phước Hòa 53,00 Phước Sang Khu tái định cư Trần Phước Vĩnh 11,36 Phước Vĩnh Khu tái định cư Đồng bào dân tộc 200,00 Vĩnh Hòa Khu tái định cư TT Phước Vĩnh mở rộng 3,00 Vĩnh Tân Danh sách KCN, CCN địa bàn Tỉnh Bình Dương STT Tên khu cơng nghiệp (KCN) Địa điểm Khu Cơng Nghiệp Sóng Thần Tân Đơng Hiệp Khu Công Nghiệp Việt Hương Thuận Giao Khu Công Nghiệp Việt Hương An Tây Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A Tân Đông Hiệp Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B Tân Đông Hiệp Khu Cơng Nghiệp Đơng An Bình Hòa Khu Cơng Nghiệp Bình Đường An Bình Khu Cơng Nghiệp Mỹ Phước TT.Mỹ Phước Khu Công Nghiệp Mỹ Phước TT.Mỹ Phước 10 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước TT.Mỹ Phước 11 Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên Khánh Bình, 12 Khu Cơng Nghiệp An Điền (Rạch Bắp) An Điền Trang 56 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc STT Tên khu công nghiệp (KCN) Địa điểm 13 Khu Cơng Nghiệp Sóng Thần Hòa Lợi 14 Khu Cơng Nghiệp Kim Huy Hòa Lợi 15 Khu Cơng Nghiệp An Hòa Hòa Lợi 16 Khu Cơng Nghiệp Phú Gia Hòa Lợi 17 Khu Cơng Nghiệp Đại Đăng Hòa Lợi 18 Khu Cơng Nghiệp Việt Nam - Singapore Hòa Lợi 19 Khu Cơng Nghiệp Đơng An Bình Hòa 20 Khu Cơng Nghiệp Mai Trang Bến Cát 21 Khu Công Nghiệp Tân Định Hiệp An 22 Khu Cơng Nghiệp Bình Chuẩn Bình Chuẩn 23 Việt Nam - Singapore Bình Hòa 24 Khu Cơng Nghiệp Sóng Thần TT Dĩ An 25 Khu Công Nghiệp Dệt May Bình An Bình Thắng 26 Khu Cơng Nghiệp An Thạnh TT.An Thanh Các cụm công nghiệp bổ sung quy hoạch đến năm 2020 STT Tên cụm công nghiệp (CCN) Địa điểm CCN Lai Hưng (Bến Tượng) Lai Hưng CCN Uyên Hưng TT Uyên Hưng CCN Chế biến gỗ Khánh Bình Khánh Bình CCN Gốm sứ Tân Thành Tân Thành CCN Thanh An Thanh An CCN Dốc bà Nghĩa - Hội Nghĩa - Khánh Bình Khánh Bình, TT Uyên Hưng CCN Vật liệu xây dựng Thạnh Phước Thạnh Phước, Khánh Bình CCN Thạch Bàn - Khánh Bình Khánh Bình CCN Tân Lập Tân Lập 10 CCN Suối Máng Tân Định 11 CCN An Điền An Điền 12 CCN Cây trường - Trừ Văn Thố Trừ Văn Thố 13 CCN Vĩnh Hòa Vính Hòa 14 CCN Thanh Tuyền Thanh Tuyền Trang 57 Ngành: Quản lý thị trường BĐS SVTH: Phạm Thị Lộc Nhà riêng lẻ Nhà thương mại Nhà xã hội Nhà công vụ (Căn) (Căn) (Căn) (Căn) Đô Thị 92.736 104.519 1.013 200 Thị xã Thủ Dầu Một 21.920 23.516 229 55 Thị xã Thuận An 14.220 20.786 220 45 Thị xã Dĩ An 18.700 24.305 183 32 Huyện Tân Uyên 19.356 17.886 192 35 Huyện Bến Cát 18.540 18.026 189 33 Nông Thôn 19.280 19.726 173 37 Huyện Phú Giáo 8.410 8.596 72 15 Huyện Dầu Tiếng 10.870 11.130 101 22 112.016 124.245 1.186 237 11.144.130 12.424.510 118.550 23.710 Tổng số lượng Tổng diện tích (m2) Trang 58 ... cạnh có yếu tố khơng giống  Tính bền lâu Do đất đai tài sản thi n nhiên ban tặng, loại tài nguyên xem khơng thể bị huỷ hoại, trừ có thi n tai, xói lở, vùi lấp Đồng thời, vật kiến trúc cơng trình... dựng nhà chiếm – 8% GDP từ 10 – 30% vốn đầu tư quốc gia Các sản phẩm kèm theo nhà đồ gỗ, thi t bị điện tử, thi t bị xây dựng … chiếm thêm – 10% nguồn vốn đầu tư xã hội (nguồn Ngân hàng giới _ World... ngày tăng địa bàn tỉnh Và nhu cầu nhà vấn đề cấp thi t mà lãnh đạo, các cấp quyền, ban ngành thực quan tâm Chính xác định nhu cầu nhà tương lai cần thi t để đưa định hướng phát triển nhà cho phù
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ ỞTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 , THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ ỞTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay