QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (20112015) XÃ CẦU KHỞI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

71 25 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:51

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM (2011-2015) XÃ CẦU KHỞI - HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH SVTH :NGUYỄN VĂN TUẤN CƯỜNG MSSV : 07124012 LỚP : DH07QL KHÓA : 2007-2011 NGHÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN VĂN TUẤN CƯỜNG ĐỀ TÀI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM (2011-2015) XÃ CẦU KHỞI - HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU - TỈNH TÂY NINH Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Duy Hùng (Đòa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên:…………… ) -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- Trong thời gian học tập thực đề tài, em nhận quan tâm giúp đỡ gia đình, thầy bạn bè Nay, em làm báo cáo tốt nghiệp em xin tỏ lòng biết ơn đến: Ba Mẹ sinh thành nuôi dưỡng con, dạy bảo cho học tập đến ngày Em xin cảm ơn anh chị người thân động viên hỗ trợ em trình học tập Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, quý thầy cô giảng viên Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản trang bị kiến thức, kinh nghiệm thời gian em theo học lớp DH07QL Các thầy cô môn Quy hoạch, đặc biệt em xin gởi lời tri ân sâu sắc đến thầy Trần Duy Hùng tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình em hồn thành đề tài Tất bạn bè em động viên giúp đỡ em Tuy đề tài hoàn thành có nhiều sai sót điều kiện khách quan kiến thức hạn chế Mong q thầy anh chị tận tình đóng góp ý kiến để đề tài hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn TP HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn Cường TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Tuấn Cường, khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Duy Hùng, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Cơng tác lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xác lập sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ trình chuyển dịch cấu kinh tế cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hiện xã Cầu Khởi tiến hành quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 Đề tài thực gồm nội dung sau: Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tình hình phát triển kinh tế- xã hội xã Cầu Khởi Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước đánh giá tiềm đất đai cho ngành nông nghiệp, công nghiệp- xây dựng dịch vụ Xây dựng phương án quy hoạch đến năm 2020 phân kỳ sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) Xây dựng giải pháp tổ chức thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Đề tài thực sở áp dụng quy định lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai theo Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kết Quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu , tỉnh Tây Ninh đến 2020 đạt sau: Đất nơng nghiệp diện tích 2.674,18 ha; chiếm 82,28% tổng diện tích đất tự nhiên; Đất phi nơng nghiệp diện tích 575,82 ha; chiếm 17,72% tổng diện tích đất tự nhiên Phương án quy hoạch sử dụng đất góp phần phân bổ hợp lý quỹ đất đai cho ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đem lại hiệu mặt kinh tế - xã hội - môi trường, phù hợp với xu phát triển địa phương tương lai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Thống kê diện tích đất theo dạng địa hình, địa chất Bảng Phân loại đất xám địa bàn xã Cầu Khởi Bảng Dân số ấp địa bàn xã Cầu Khởi 12 Bảng Diễn biến dân số qua năm địa bàn xã 13 Bảng Hiện trạng giao thông đường xã Cầu Khởi 15 Bảng Hiện trạng số tuyến đường quan trọng xã 15 Bảng Danh mục trường địa bàn xã Cầu Khởi 16 Bảng Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Cầu Khởi năm 2010 23 Bảng Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp xã Cầu Khởi năm 2010 24 Bảng 10 Biến động nhóm đất giai đoạn 2000-2010 25 Bảng 11 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2000-2005 26 Bảng 12 Biến động sử dụng đất giai đoạn năm 2005 - 2010 27 Bảng 13 Tình hình biến động cụ thể đất nông nghiệp so với năm 2005 27 Bảng 14: Tình hình biến động cụ thể đất phi nông nghiệp 28 Bảng 15: Cơ cấu sử dụng đất xã Cầu Khởi năm 2010 30 Bảng 16: Kết thực tiêu sử dụng đất quy hoạch 34 Bảng 17 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp quy hoạch 35 Bảng 18 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp quy hoạch 36 Bảng 19 Phân loại đất xã Cầu Khởi 37 Bảng 20 Mô tả chất lượng đơn vị đất 38 Bảng 21 Đánh giá khả thích nghi đất 39 Bảng 22 Dự báo dân số đến năm 2020 42 Bảng 23 Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 xã Cầu Khởi 47 Bảng 24 Diện tích loại đất cấp huyện phân bổ 48 Bảng 25 Danh mục cơng trình quy hoạch đất đai địa bàn xã Cầu Khởi 51 Bảng 26 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ quy hoạch 52 Bảng 27 Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch 53 Bảng 28 Phân kỳ diện tích đất sử dụng kỳ đầu 2011-2015 54 Bảng 29 Phân kỳ diện tích đất sử dụng kỳ cuối 2016-2020 55 Bảng 30 Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 – 2015 57 Bảng 31 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch 59 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ Biểu đồ 01 Diễn biến dân số qua năm địa bàn xã 13 Biểu đồ 02 Biến động nhóm đất giai đoạn 2000-2010 26 Biểu đồ 03 Cơ cấu trạng sử dụng đất xã Cầu Khởi năm 2010 31 Biểu đồ 04 Kết thực tiêu sử dụng đất quy hoạch 35 Bản đồ hành xã Cầu Khởi Bản đồ Định hướng phát triển sở hạ tầng Xã Cầu Khởi 16 Bản đồ trạng sử dụng đất xã Cầu Khởi năm 2010 24 Bản đồ đất xã Cầu Khởi 39 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 xã Cầu Khởi 47 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT CCNNN CHXHCN CT DH DT ĐKTK GCNQSDĐ KHSDĐ KT-XH NQ QĐ QH-KHSDĐ QHSDĐ QSDĐ THCS TT TW UBND VAC : Bộ Tài nguyên Môi trường : Cây công nghiệp ngắn ngày : Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa : Chỉ thị : Đường huyện : Đường tỉnh : Đăng ký thống kê : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Kế hoạch sử dụng đất : Kinh tế - xã hội : Nghị : Quyết định : Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất : Quy hoạch sử dụng đất : Quyền sử dụng đất : Trung học sở : Thông tư : Trung ương : Ủy ban nhân dân : Vườn ao chuồng MỤC LỤC PHẦN I TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 Nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, quy trình thực I.2.1 Nội dung nghiên cứu I.2.2 Phương pháp nghiên cứu I.2.3 Các bước thực I.3 Kết đạt PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU II.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên môi trường II.1.1 Điều kiện tự nhiên II.1.2 Các nguồn tài nguyên II.1.3 Thực trạng môi trường 10 II.2 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 10 II.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 10 II.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 10 II.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 12 II.2.4 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư nông thôn 14 II.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 14 II.3 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 18 II.3.1 Tình hình quản lý đất đai 18 II.3.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất 22 II.3.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 33 II.4 Đánh giá tiềm đất đai 37 II.4.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 37 II.4.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn 39 II.4.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch 40 II.4.4 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cấu sử dụng đất phát triển sở hạ tầng 40 II.5 Phương án quy hoạch sử dụng đất 40 II.5.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 40 II.5.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất 45 II.5.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế - xã hội 52 II.5.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 53 II.5.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kì đầu 56 II.5.6 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng mơi trường sống Đất đai địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, văn hố, an ninh quốc phòng Đất đai điều kiện tảng tự nhiên ngành sản xuất Đặc biệt, đất đai đô thị lại có giá trị to lớn chức tính chất mang lại Việc sử dụng đất đai tiết kiệm, mục đích có hiệu yêu cầu cấp thiết nhu cầu phát triển toàn diện bền vững Nhiệm vụ QHSDĐ phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển mặt kinh tế, xã hội… bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH nêu chiến lược quy hoạch tổng thể KT-XH Đồng thời việc lập QH-KHSDĐ phải sở sách quy phạm pháp lý có liên quan đến đất đai QH-KHSDĐ công cụ để nhà nước quản lý đất đai định hướng phát triển giai đoạn thời kỳ cụ thể Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 nêu rõ: “Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo Quy hoạch Pháp luật đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu nhất” Luật đất đai năm 2003 xác định: Quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai điều 23, 25, 26,… quy định rõ nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền lập xét duyệt quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, làm pháp lý để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất Xuất phát từ đặc tính nên cần phải sử dụng đất cách hợp lý, tiết kiệm có hiệu cao mà khơng gây tác động xấu đến đất đai Để đảm bảo đất đai sử dụng hiệu bền vững cần có quản lý quy hoạch chặt chẽ hợp lý cơng tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất công tác hàng đầu Ở nước ta việc quy hoạch sử dụng đất lại trở nên cấp thiết kinh tế vận động phát triển mức độ cao đòi hỏi phải đáp ứng kịp thời quỹ đất phục vụ cho nhu cầu phát triển Mặc khác, nước ta tiến hành q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, việc xác định đất đai cho ngành, cấp để sử dụng vào mục đích khác cần thiết Để sử dụng đất đai mục đích có hiệu quả, phải thống quản lý đất đai theo quy hoạch sử dụng đất, phân phối hợp lý để phát triển kinh tế văn hố, xã hội Do đó, cơng tác lập quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất (QH-KHSDĐ) cho giai đoạn đòi hỏi cần thiết cấp bách Hiện lập QH-KHSDĐ huyện Dương Minh Châu đến năm 2020 xuất phát từ vấn đề đồng ý Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản tiến hành thực đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh“ Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường địa bàn nghiên cứu - Đánh giá trạng sử dụng đất năm 2010 xã Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) xã Trang Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường đảm bảo hài hòa mục tiêu ngắn hạn dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  Đối tượng nghiên cứu Diện tích tự nhiên, loại hình sử dụng đất đai, mục đích sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn xã Cầu Khởi Các quy luật phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trình sử dụng đất đai người  Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài thực QH-KHSDĐ phạm vi ranh giới hành xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phạm vi thời gian: Giai đoạn quy hoạch lập đến năm 2020 xây dựng KHSDĐ năm kì đầu (2011-2015) Trang Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD Đất có mặt nước chuyên 2.9 SMN dùng 2.10 Đất sông, suối SON 2,95 2,95 0,65 0,65 6,36 6,36 Đất phát triển hạ tầng DHT 227,73 229,53 1,80 Đất khu dân cư nông thôn DNT 325,68 280,41 -45,27 2.8 2.11  Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương  Đất nông nghiệp Để thực mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp địa bàn xã Cầu Khởi thời kỳ 2011 - 2020, phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp giải đồng số vấn đề sau: - Phương hướng ngành nông, lâm, ngư nghiệp xã Cầu Khởi đến năm 2020 tập trung đầu tư chiều sâu, phát triển, mở rộng mơ hình chun canh sản xuất nơng nghiệp hàng hố, bước phát triển mạnh dịch vụ khoa học nông nghiệp, nâng cao tỷ lệ giới hố, máy móc thiết bị ứng dụng công nghệ khâu sản xuất Đồng thời giảm 353,34 diện tích đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp; - Thực chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, nâng cao hệ số, hiệu dụng đất Khuyến khích phát triển mơ hình kinh tế trang trại, gia trại, mơ hình nơng - lâm kết hợp, … Gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, với công nghiệp chế biến nhằm tạo lượng sản phẩm hàng hoá cao, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu tiêu dung xã - Phát triển đa dạng loại trồng, chọn giống suất cao, chất lượng sản phẩm tốt; đầu tư phát triển mơ hình chăn ni gia súc, gia cầm bò lai sin, nạc hố đàn lợn, đàn gà; đẩy mạnh phong trào nuôi trồng thuỷ sản vùng ổn định Đến năm 2020, định hướng phát triển kinh tế theo hướng giảm cấu sử dụng đất nơng nghiệp tăng dần diện tích đất phi nông nghiệp nên năm 2020 ổn định diện tích đất nơng nghiệp 2.674,18 ha, chiếm 82,28% diện tích tự nhiên, giảm 353,24 so với năm 2010  Đất trồng lúa: Trong thời kỳ quy hoạch, diện tích đất trồng lúa giảm đáng kể chuyển sang đất phi nơng nghiệp 80,2 Diện tích trồng lúa không khai thác mở rộng thêm Đồng thời, thời kỳ để đáp ứng cho việc xây dựng sở hạ tầng, dân sinh, kinh tế chuyển sang mơ hình sản xuất mang lại hiệu kinh tế cao hơn,… Từ đến năm 2020, đất trồng lúa giảm 83,91 ha, cụ thể: - Chuyển sang mục đích phi nơng nghiệp: 80,20 - Chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng rau an toàn: 3,21 - Như đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa 847,36 Trang 49 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường  Đất trồng lâu năm Năm 2020, diện tích đất trồng lâu năm 1.506,58 Do việc chuyển sang đất phi nơng nghiệp nên diện tích trồng lâu năm giảm, diện tích đất trồng lâu năm đến năm 2020 giảm bớt 157,75 Thời kỳ sử dụng 155,64 đất lâu năm để phục vụ mục đích xây dựng khu dân cư nơng thôn  Đất nuôi trồng thuỷ sản Trong thời gian gần đây, việc chuyển đổi sang mơ hình ni trồng thuỷ sản chuyên canh tập trung đạt hiệu kinh tế cao Vì vậy, việc đầu tư mở rộng diện tích quan tâm việc cho phép tận dụng đất mặt nước để nuôi thủy sản tập trung; chuyển đổi vùng trồng lúa hiệu quả, đưa vào mục đích ni trồng thủy sản Vì vậy, diện tích đất ni trồng thủy sản tăng 3,02  Đất phi nông nghiệp  Đất nông thơn Hiện địa bàn Xã có khoảng 9164 người Căn vào định hướng phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch khu dân cư, vào tốc độ phát triển dân số tự nhiên học Dự kiến từ đến năm 2020 dân số xã khoảng 10.173 người với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,05% Căn vào định mức cấp đất xã, thiết kế chi tiết phương án quy hoạch phát triển khu dân cư nông thôn khả kinh tế hộ gia đình, cá nhân Quy hoạch đất từ đến năm 2020 địa bàn xã tăng thêm 200  Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Nhằm đảm bảo tốt cho cơng tác quản lý nhà nước đáp ứng đầy đủ diện tích xây dựng trụ sở, quan hành chính, nghiệp, phù hợp với định hướng xã Trong kỳ quy hoạch, quỹ đất dành cho mục đích tăng 0,07  Đất quốc phòng Diện tích đất quốc phòng năm tới giữ ổn định 0,05  Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất kinh doanh năm 2020 giảm 0,44  Đất giao thông: Để đảm bảo cho việc xây dựng mở rộng tuyến đường giao thông địa bàn xã, giúp người dân vận chuyển thuận lợi vận chuyển nông sản đến nơi tiêu thụ Diện tích đất giao thơng tăng thời kỳ quy hoạch 158,73 ha; tăng 77,73 so với năm 2010  Đất sở thể dục thể thao: Nhằm tạo điều kiện cho người dân có nơi vui chơi, giải trí rèn luyện sức khỏe diện tích đất thể dục thể thao kỳ quy hoạch 0,65ha; giảm 0,15 so với năm 2010  Đất sở y tế: kỳ quy hoạch 0,13 ha; giảm 0,09 so với năm 2010  Đất chợ tăng: kỳ quy hoạch 0,51 ha, tăng 0,22 so với năm 2010  Đất khu dân cư nông thôn: kỳ quy hoạch 280,41 ha; tăng 280,41 so với năm 2010  Đất cơng trình lượng: kỳ quy hoạch 3,3 Tăng 3,3 so với năm 2010 Trang 50 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường Bảng 25 Danh mục cơng trình quy hoạch đất đai địa bàn xã Cầu Khởi Đơn vị tính:ha STT TÊN Đất ni trồng thuỷ sản LOẠI ĐẤT NTS DIỆN TÍCH (ha) ĐỊA ĐIỂM 3,22 ấp Khởi Hà GHI CHÚ 2011 Các dự án cơng trình xây dựng địa bàn xã Xây dựng VP ấp Khởi An TSC ấp Khởi An (thị trấn 0,05 quản lý) 2011 Xây dựng VP ấp Khởi Trung TSC 0,01 ấp Khởi Trung 2012 Điểm trường Khởi An DGD 0,2 ấp Khởi An 2012 Điểm trường Khởi Nghĩa DGD 0,2 ấp Khởi An 2012 Trường tiểu học Cầu Khởi B DGD 0,1 ấp Khởi Trung Đất thể dục thể thao Cầu Khởi DTT ấp Khởi Trung Chợ Cầu Khởi Xây dựng cửa hàng xăng đường ĐH01 Đất sản xuất, vât liệu xây dựng gốm Đường điện Trảng Bàng - Tây Ninh 220 KW DCH 10 11 SKC SKX 0,22 ấp Khởi Hà ấp Khởi Nghĩa(Huyện 0,24 quản lý) 32,49 ấp Khởi An 3,3 ấp K Nghĩa - K An DNL 2016 - 2020 2013 2016-2020 2016-2020 2012 Mở rộng tuyến đường địa bàn xã 12 13 Mở rộng Đường TL 784 Mở rộng tuyến đường ĐH 01 DGT DGT Ấp Khởi Trung-Khởi 9,87 Hà ấp Khởi Nghĩa-Khởi 18,20 Trung 2015 2011 Mở rộng tuyến đường ĐH03 Mở rộng tuyến đường ĐH 04 DGT 2,42 ấp Khởi Nghĩa 2012 DGT 5,38 ấp Khởi Trung 2011 DGT 2,63 ấp Khởi An 2012 17 Mở rộng tuyến đường ĐH06 Mở rộng đường Láng Cầu Khởi - Phước Ninh DGT 6,59 ấp Khởi Hà 2012 18 Mở rộng Đường Số DGT 2013 19 Mở rộng Đường Số 18 DGT 7,00 ấp Khởi Trung ấp Khởi An-Khởi 7,98 Trung 20 Mở rộng Đường Số 21 DGT 5,61 ấp Khởi Trung 2013 21 Mở rộng tuyến đường số 27 DGT 3,11 ấp Khởi An 2014 22 Mở rộng tuyến đường kênh N2A DGT 8,94 ấp Khởi Nghĩa 2014 14 15 16 2014 Quy hoạch đất theo tuyến đường 23 Đất dọc tuyến Tỉnh Lộ 784 ONT 24 Đất dọc theo đường DH01 ONT Ấp Khởi Trung- Khởi 30,33 Hà ấp Khởi Nghĩa-Khởi 108,93 Trung Trang 51 2015 2012 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường 25 Đất dọc tuyến Đường DH03 ONT 9,91 ấp Khởi Nghĩa 2013 26 Đất dọc theo đường DH04 ONT 70,06 ấp Khởi Trung 2012 27 Đất dọc tuyến Đường DH06 ONT 13,73 ấp Khởi An 2013 Đất dọc tuyến kinh N2A ONT 28 13,17 ấp Khởi An 2015  Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ quy hoạch Bảng 26 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ quy hoạch Đơn vị tính: Ha STT CHỈ TIÊU Mã Đến năm 2020 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 353,24 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 80,70 1.2 Đất trồng hang năm lại HNK/PNN 114,60 1.3 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 157,74 1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,20 Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất ni trồng thuỷ sản 3,21 LUC/NTS 3,21  Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch Hiện địa bàn xã Cầu Khởi khơng đất chưa sử dụng, tồn diện tích đưa vào sử dụng II.5.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế - xã hội a Đánh giá tác động kinh tế  Nông nghiệp Phương án quy hoạch sử dụng đất góp phần nâng cao tăng trưởng kinh tế xã Cầu Khởi, nâng cao giá trị kinh tế thu nhập bình quân đầu người xã, tăng hệ số sử dụng đất, đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp phát triển sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa bàn xã thời gian tới Tận dụng tối đa điều kiện thổ nhưỡng, phát triển mạnh vùng công nghiệp, chăn nuôi gia súc, thủy sản nước ngọt, cố gắng xây dựng sở chế biến nơng sản Hình thành vùng chun canh, chăn ni tập trung, xác định rõ hướng chuyển đổi cấu trồng - vật ni, hình thành tổ chức sản xuất trang trại, mơ hình sản xuất nơng nghiệp mới, nơng thôn Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực tăng dần tỷ trọng cơng nghiệp Nâng cao tổng giá trị kinh tế thu nhập bình quân đầu người Trang 52 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường Để phương án tác động tốt đến phát triển nơng nghiệp quyền cần: - Phương pháp quản lý nông nghiệp - Thực sách nơng thơn - Phải biết khai thác lợi thế, tiềm huyện để tập trung quy hoạch thực kế hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp, kết hợp đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo an sinh xã hội tăng cường quốc phòng an ninh - Tiến hành quy hoạch tổng thể xây dựng phát triển nông thôn mới, tập trung đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, hạ tầng vùng nguyên liệu  Công nghiệp Bên cạnh phương án trọng dành quỹ đất cho phát triển sở hạ tầng, xã có đề cập đến nhu cầu xây dựng sở chế biến nông sản chưa dành nhiều quỹ đất cho xây dựng sở chế biến nguyên liệu, chưa đầu tư mạnh cho công nghiệp chế biến b Đánh giá tác động xã hội Phương án tính đến việc bố trí giải quỹ đất cho người dân, hộ tăng thêm, khu vực tái định cư, tái cấu trúc đất khu dân cư nông thôn khu dân cư thị, ngồi chuẩn bị quỹ đất cho phép người dân chuyển mục đích thành đất Quy hoạch sử dụng đất sở pháp lý để giúp cho việc quản lý đất đai ngày ổn định, đầu tư xây dựng sở hạ tầng có hiệu Việc hình thành cụm dân cư nông thôn, sở sản xuất công nghiệp, với việc chuyển đổi cấu trồng vật nuôi tạo thêm việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thời gian nông nhàn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân xã Ước tính bố trí việc làm cho 1.000 lao động ngành II.5.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất a Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích Bảng 27 Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch Đơn vị tính: Ha Các kỳ kế hoạch Hiện trạng STT (1) CHỈ TIÊU (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Mã (3) Kỳ đầu, đến năm 2015 Cơ Diện cấu tích (%) Kỳ cuối, đến năm 2020 Cơ Diện cấu tích (%) Diện tích Cơ cấu (%) (4) (5) (6) (7) (8) 3.250,00 100,00 3.250,00 100,00 3.250,00 100 (9) Đất nông nghiệp NNP 3.027,42 93,15 2.706,86 83,29 2.674,18 82,28 1.1 Đất lúa nước DLN 931,27 28,65 854,40 26,29 847,36 26,07 Trang 53 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường 1.2 Đất trồng hàng năm HNK lại 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 415,65 12,79 324,86 10,00 301,05 9,26 CLN 1.664,33 51,21 1.508,41 46,41 1.506,58 46,36 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 16,17 0,50 19,19 0,59 19,19 0,59 Đất phi nông nghiệp PNN 222,58 6,85 543,14 16,71 575,82 17,72 2.1 Đất nông thôn ONT 59,58 1,83 299,38 9,21 299,23 9,21 2.2 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 0,33 0,01 0,40 0,01 0,40 0,01 2.3 Đất quốc phòng CQP 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 SKC 3,70 0,11 3,02 0,09 3,26 0,10 32,49 1,00 Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ 2.4 2.5 Đất di tích danh thắng 2.6 SKX DDT Đất tơn giáo, tín TTN ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa NTD địa Đất có mặt nước SMN chuyên dùng 2.7 2.8 2.9 0,44 0,01 0,44 0,01 0,44 0,01 0,46 0,01 0,46 0,01 0,46 0,01 2,95 0,09 2,95 0,09 2,95 0,09 0,67 0,02 0,65 0,02 0,65 0,02 2.10 Đất sông, suối SON 6,36 0,20 6,36 0,20 6,36 0,20 2.11 Đất phát triển hạ tầng DHT 148,04 4,56 229,43 7,06 229,53 7,06 Đất khu dân cư nông DNT thôn 241,51 7,43 280,41 8,63  Kỳ đầu 2011-2015 Bảng 28 Phân kỳ diện tích đất sử dụng kỳ đầu 2011-2015 Đơn vị tính: Ha STT CHỈ TIÊU Mã Diện tích đầu kỳ (năm 2010) Diện tích cuối kỳ (năm 2015) Biến động tăng (+) giảm (-) Đất nông nghiệp NNP 3.027,42 2.706,86 -320,56 1.1 Đất lúa nước DLN 931,27 854,4 -76,87 1.2 Đất trồng hàng năm HNK lại 415,65 324,86 -90,79 1.3 Đất trồng lâu năm CLN 1.664,33 1.508,41 -155,92 1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 16,17 19,19 3,02 Đất phi nông nghiệp PNN 222,58 543,14 320,56 Trang 54 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường 2.1 Đất nông thôn ONT 59,58 299,38 239,80 2.2 Đất xây dựng trụ sở quan, CTS CTSN 0,33 0,40 0,07 2.3 Đất quốc phòng CQP 0,05 0,05 2.4 Đất sở sản xuất kinh SKC doanh 3,70 3,02 2.5 Đất di tích danh thắng DDT 0,44 0,44 2.6 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 0,46 0,46 2.7 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,95 2,95 2.8 Đất có mặt nước chuyên SMN dùng 6,36 6,36 2.9 Đất sông, suối SON 0,67 0,65 -0,02 2.10 Đất phát triển hạ tầng DHT 148,04 229,43 81,63 Đất khu dân cư nông thôn DNT 241,51 -0,68 241,51 - Đất nông nghiệp + Đất nông nghiệp năm 2010 3.027,42 + Chu chuyển giảm 353,24 chuyển sang đất phi nông nghiệp + Đất nơng nghiệp đến năm 2015 2.708,57 ha, đó: đất trồng lúa 854,40 (giảm 76,87 ha); Đất trồng hàng năm lại 324,86 (giảm 90,78 ha); Đất trồng lâu năm 1.508,41 (giảm 155,92 ha); đất nuôi trồng thủy sản 19,19 (tăng 3,02 ha) - Đất phi nông nghiệp + Đất phi nông nghiệp năm 2010 222,58 + Chu chuyển tăng 320,56 ha, lấy từ đất nông nghiệp + Đất phi nơng nghiệp đến năm 2015 541,43 ha; đó: đất 299,38 (tăng 239,80 ha); Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp 0,39 (tăng 0,06 ha); Đất sở sản xuất kinh doanh 3,02 (giảm 0,68 ha); Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 6,34 (giảm 0,02 ha); Đất phát triển hạ tầng 229,43 (tăng 81,63 ha); đất phi nông nghiệp khác ổn định 16,68  Kỳ cuối 2016 – 2020 Bảng 29 Phân kỳ diện tích đất sử dụng kỳ cuối 2016-2020 Đơn vị tính: Ha STT CHỈ TIÊU Đất nông nghiệp Mã NNP Trang 55 Diện tích đầu kỳ (năm 2015) 2.706,86 Diện tích cuối kỳ (năm 2020) 2.674,18 Biến động tăng (+) giảm (-) -32,68 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường 1.1 Đất lúa nước DLN 854,4 847,36 -7,04 1.2 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.3 Đất trồng lâu năm CLN 324,86 1.508,42 301,05 1.506,58 -23,81 -1,83 1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 19,19 19,19 Đất phi nông nghiệp PNN 541,43 575,82 32,68 2.1 Đất nông thôn ONT 299,38 299,23 -0,15 2.2 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 0,39 0,39 2.3 Đất quốc phòng CQP 0,05 0,05 2.4 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 3,02 3,26 0,24 2.5 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 0,00 32,49 32,49 2.6 Đất di tích danh thắng DDT 0,44 0,44 2.7 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 0,46 0,46 2.8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,95 2,95 2.9 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 6,34 6,34 2.10 Đất sông, suối SON 0,67 0,67 2.11 Đất phát triển hạ tầng DHT 229,43 229,53 0,1 Đất khu dân cư nông thôn DNT 241,51 280,41 38,90 - Đất nông nghiệp: + Đất nông nghiệp năm 2015 2.708,57 + Chu chuyển giảm 32,68 ha, chuyển sang đất phi nông nghiệp + Đất nông nghiệp đến năm 2020 2.674,18 đó: đất trồng lúa 847,36 (giảm 7,04 ha); Đất trồng hàng năm lại 301,05 (giảm 23,81ha); Đất trồng lâu năm 1.506,58 (giảm 1,83 ha); Đất rừng phòng hộ; Đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản ổn định - Đất phi nông nghiệp + Đất phi nông nghiệp năm 2015 541,43 + Chu chuyển tăng 32,58 lấy từ đất nông nghiệp + Đất phi nông nghiệp đến năm 2020 575,82 đó: đất 299,23 (giảm 0,15 ha); Đất sở sản xuất kinh doanh 3,26 ( tăng 0,24 ha); Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 32,49 (tăng 32,49 ha); đất sở hạ tầng 229,53 (tăng 0,1 ha) so với năm 2015các loại đất lại khơng thay đổi II.5.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kì đầu a Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm Trang 56 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường  Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Bảng 30 Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 – 2015 STT CHỈ TIÊU Mã DT trạng năm 2010 3.027,42 3.005,94 2.812,49 2.776,45 2.757,90 Diện tích đến năm (ha) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước DLN 931,27 922,06 859,48 859,03 856,76 854,40 HNK 415,65 407,60 373,45 356,62 349,12 324,86 1.664,33 1.656,91 1.560,26 1.541,55 1.532,77 1.508,41 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Đất hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất XD trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất sở sản xuất kinh doanh Đất di tích danh thắng Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất khu dân cư nông thôn CLN 2.706,86 NTS 16,17 19,37 19,30 19,25 19,25 19,19 PNN 222,58 244,06 437,51 473,55 492,10 543,14 ONT 59,58 57,70 236,32 259,64 258,18 299,38 CTS 0,33 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 CQP 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 SKC 3,70 3,58 3,10 3,02 3,02 3,02 DDT 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 TTN 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 NTD 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 SMN 0,67 0,67 0,65 0,65 0,65 0,65 SON 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 DHT 148,04 171,47 186,79 199,58 219,59 229,43 77,90 113,34 154,89 193,61 241,51 DNT Trang 57 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường  Kế hoạch sử dụng đất năm 2011 Diện tích đất nông nghiệp năm 2011 3.005,94 giảm 21,48 chuyển sang đất phi nơng nghiệp, Đất lúa nước 922,06 giảm 9,21 so với năm trạng 2010; Đất hàng năm lại 407,60 giảm 8,05 ; Đất trồng lâu năm 1.656,91 giảm 7,42 ; Đất nuôi trồng thuỷ sản 19,37 tăng 3,20 Đất phi nông nghiệp năm 2011 244,06 đất nơng thơn đất phát triển hạ tầng tăng nhiều nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương cụ thể: đất nông thôn 57,70 tăng 1,88 ha; Đất phát triển hạ tầng 23,43  Kế hoạch sử dụng đất năm 2012 Diện tích đất nơng nghiệp năm 2012 2.812,49 giảm 193,45 chuyển sang đất phi nơng nghiệp, đất lúa nước 859,48 giảm 62,58 so với năm 2011; Đất hàng năm lại 373,45 giảm 34,15 ha; Đất trồng lâu năm 1.560,26 giảm 96,65 ha; Đất nuôi trồng thuỷ sản giảm nhẹ Đất phi nơng nghiệp năm 2012 437,51 đất nông thôn tăng nhiều nhu cầu phát triển giao thông địa phương cụ thể tăng 178,62 so với năm 2011; Đất phát triển hạ tầng tăng 15,32  Kế hoạch sử dụng đất năm 2013 Diện tích đất nơng nghiệp năm 2013 giảm 36,04 so với năm 2012 chuyển sang đất phi nơng nghiệp, đất lúa nước giảm 0,45 ha; Đất hàng năm lại giảm 16,83 ha; Đất trồng lâu năm giảm 18,71 ha; Đất nuôi trồng thuỷ sản giảm 0,05 Đất phi nông nghiệp năm 2013 tăng 36,04 so với năm 2012 đất nơng thơn đất phát triển nơng thôn tăng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương cụ thể: đất nông thôn tăng 23,32 ha; Đất phát triển hạ tầng tăng 14,79  Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 Diện tích đất nơng nghiệp năm 2014 giảm 18,55 so với năm 2013 chuyển sang đất phi nông nghiệp, đất lúa nước giảm 2,27 ha; Đất hàng năm lại giảm 7,50 ha; Đất trồng lâu năm giảm 8,78 Đất phi nông nghiệp tăng 18,55 so với năm 2013 đất nông tăng nhẹ 1,46 ha; Đất phát triển hạ tầng tăng 20,01 so với năm 2013  Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Diện tích đất nông nghiệp năm 2015 2.706,86 giảm 51,04 so với năm 2014 chuyển sang đất phi nông nghiệp, đất lúa nước 854,40 giảm 2,36 ha; Đất hàng năm lại 324,86 giảm 24,26 ha; Đất trồng lâu năm 1.508,41 giảm 24,36 Đất phi nông nghiệp năm 2015 492,10 tăng 51,04 đất nơng thôn tăng không nhiều tăng 9,84 ha; Đất phát triển hạ tầng 23,43 b Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch Nhằm đảm bảo tốt cho công tác quản lý nhà nước đáp ứng đầy đủ trụ sở ấp theo định hướng huyện Dương Minh Châu xã tiến Trang 58 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường hành xây dựng Văn phòng ấp Khởi An, Khởi Trung vào năm 2012 Hiện địa bàn xã có khoảng 9.164 người, vào tốc độ phát triển dân số tự nhiên dự kiến từ đến năm 2020 dân số xã Cầu Khởi khoảng 10.173 người, quy hoạch xã quy hoạch tuyến đường khu đất dọc tuyến đường phương án quy hoạch; Để đáp ứng nhu cầu giao lưu buôn bán hàng hoá nhu cầu ăn uống xã quy hoạch xây dựng chợ Cầu Khởi vào năm 2013 Bảng 31 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch Đơn vị:ha STT TÊN LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (ha) ĐỊA ĐIỂM NĂM THỰC HIỆN Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,22 ấp Khởi Hà 2011 Xây dựng VP ấp Khởi An TSC 0,05 ấp Khởi An 2012 Xây dựng VP ấp Khởi Trung TSC 0,01 ấp Khởi Trung 2012 Chợ Cầu Khởi DCH 0,22 ấp Khởi Hà 2013 Mở rộng tuyến đường địa bàn xã Mở rộng Đường TL 784 DGT Mở rộng tuyến đường ĐH 01 DGT Mở rộng tuyến đường ĐH03 9,87 ấp K.Trung-K.Hà 2015 ấp K Nghĩa-K Trung 2011 DGT 2,42 ấp Khởi Nghĩa 2012 Mở rộng tuyến đường ĐH 04 DGT 5,38 ấp Khởi Trung 2012 Mở rộng tuyến đường ĐH06 DGT 2,63 ấp Khởi An 2012 10 Mở rộng đường Láng Cầu Khởi – Phước Ninh DGT 6,59 ấp Khởi Hà 2012 11 Mở rộng Đường Số DGT 7,00 ấp Khởi Trung 2013 12 Mở rộng Đường Số 18 DGT 7,98 ấp K.An-K.Trung 2014 13 Mở rộng Đường Số 21 DGT 5,61 ấp Khởi Trung 2013 14 Mở rộng tuyến đường số 27 DGT 3,11 ấp Khởi An 2014 15 Mở rộng tuyến đường kênh N2A DGT 8,94 ấp Khởi Nghĩa 2014 18,20 Quy hoạch đất theo tuyến đường ONT 16 Đất dọc tuyến Tỉnh Lộ 784 17 Đất dọc theo đường DH01 ONT 18 Đất dọc tuyến Đường ONT Trang 59 30,33 ấp K.Trung-K.Hà 2015 ấp K Nghĩa-K Trung 2012 9,91 ấp Khởi Nghĩa 2013 108,93 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường DH03 19 Đất dọc theo đường DH04 ONT 70,06 ấp Khởi Trung 2012 20 Đất dọc tuyến Đường DH06 ONT 13,73 ấp Khởi An 2013 21 Đất dọc tuyến kinh N2A ONT 13,17 ấp Khởi An 2015 (Nguồn: Biểu quy hoạch xã Cầu Khởi đến năm 2020) II.5.6 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Thông báo công khai tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai sau phê duyệt đến tất chủ thể sử dụng đất biết, đặc biệt quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật công cộng phát huy hiệu sử dụng quỹ đất - Hàng năm ngành Tài nguyên- Môi trường cần tiến hành công tác thống kê đất đai theo đơn vị xã theo đối tượng sử dụng đất cách chặt chẽ sở đối chiếu với QHSDĐ để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, hướng - Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất đai qua giai đoạn hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu sử dụng đất - Chỉ đạo thực đồng thường xuyên nội dung quản lý nhà nước đất đai xã Triển khai việc thực quản lý nhà nước đất đai theo phương án quy hoạch theo kế hoạch phê duyệt - Nghiên cứu đề xuất sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng người dân sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Đặc biệt cần quan tâm đến sách ưu tiên phát triển công nghiệp, ngành dịch vụ sách đền bù thỏa đáng, kịp thời đất đai cần thu hồi - Đầu tư đồng kết hợp xây dựng sở hạ tầng với phát triển khu dân cư; ưu tiên dành đất cho nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh - Cần có kế hoạch cụ thể, giải tốt vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn, tạo nghề cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất - Khuyến khích đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cấu trồng, nâng cao hiệu sử dụng đất - Rà soát kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, kế họach sử dụng đất đai xã cho phù hợp với quy hoạch chung tỉnh huyện, đồng thời tiếp tục cập nhật thông tin đất đai để điều chỉnh bổ sung định kỳ theo quy định Luật đất Trang 60 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Khởi đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 công tác quan trọng gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội, định hướng cho công tác quản lý đất đai xã Cầu Khởi giai đoạn tới 2011-2015, sơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm đất đai, đánh giá tình hình thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ trước gắn liền với thực trạng, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội xã Quy hoạch sử dụng đất xã đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 xây dựng theo trình tự nội dung hướng dẫn Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hiện nay, xã Cầu Khởi xã mang đậm sắc nơng thơn, diện tích đất nơng nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 93,15% diện tích đất xã, ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ để đưa dần Cầu Khởi thoát khỏi nghèo Hiệu sử dụng đất dần nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý, theo xu hướng loại đất phi nông nghiệp tăng; đất nông nghiệp giảm, đất chưa sử dụng khai thác triệt để, biện pháp cải tạo chuyển đổi mục đích nên đến khơng đất chưa sử dụng Bố trí lại cấu đất nơng nghiệp loại đất khác theo hướng sử dụng khoa học, hợp lý, tiết kiệm bền vững phù hợp với điều kiện đất đai xã Sự chuyển dịch cấu đất đai phù hợp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế xã Cầu Khởi Việc bố trí sử dụng đất theo phương án quy hoạch đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội từ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần chất lượng sống tầng lớp dân cư Phân bố hợp lý dân cư, lao động, khai thác có hiệu nguồn tài nguyên đất đai tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo yêu cầu giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an tồn xã hội phát triển đồng ngành kinh tế Kết phương án sở quan trọng để địa phương làm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm năm tới, đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đầu tư vào đất, tạo sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai địa bàn Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên xã Cầu Khởi ổn định 3.250 Do nhu cầu sử dụng đất thay đổi nên quy hoạch đất nông nghiệp 2.674,18 chiếm 82,28% giảm 353,24 so với năm trạng 2010; đất phi nông nghiệp 575,82 chiếm 17,72% tăng 353,24 so với năm trạng 2010 Trong đó, đất tăng 239,65 so với năm trạng; Cơ sở hạ tầng tăng 81,49 so với năm trạng; khu dân cư nông thôn tăng 280,41 so với năm trạng Kiến nghị - Cần quan tâm, hỗ trợ đầu tư kinh phí từ ban ngành, ngân sách huyện, tỉnh nhà nước, để xã thực đồng tiêu đề phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 Trang 61 Ngành: Quản Lý Đất đai SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Cường - Ngành Tài nguyên môi trường cấp cán Địa xã cần tiến hành thống kê đất đai hàng năm kiểm kê năm lần, để đưa tiêu sát với tình hình thực tế xã + Quản lý quỹ đất cách chặt chẽ hiệu quả, nghiêm cấm hành vi lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng, phá hoại đất + Sau duyệt, phương án quy hoạch phải công bố rộng rãi cho địa phương, ban ngành Tuyên truyền, công bố rộng rãi nhân dân, giải thích mục đích lợi ích lâu dài phương án quy hoạch + Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng hiệu lực pháp lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + Có giải pháp đồng kêu gọi đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư để thực phương án có hiệu quả, thống nhất, đảm bảo thống quy hoạch quản lý sử dụng đất + Đưa tiêu quy hoạch sát với thực tế để kết quy hoạch thực sát với phương án Trang 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 2003 ban hành ngày 26/11/2003 Chính phủ Hệ thống biểu mẫu lập quy hoạch sử dụng đất nước, thành phố, huyện, xã (kèm theo thông từ 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ tài nguyên – Môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Ký hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng ban hành kèm theo định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai – KS Phan Văn Tự Bài giảng Quy hoạch đô thị - ThS Trần Duy Hùng Bài giảng Quản lý nhà nước đất đai – KS Lê Mộng Triết Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội – KS Phạm Hùng Thiện Giáo trình tin học chuyên ngành – KS Lê Ngọc Lãm – Bộ mơn cơng nghệ địa trường Đại học Nơng Lâm Niên giám thống kê 2008-2009 cục thống kê tỉnh Tây Ninh, phòng thống kê huyện Dương Minh Châu 10 Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 KHSDĐ chi tiết năm (2006-2010)” xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 11 Hệ thống biểu kiểm kê đất đai năm 2010 xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (20112015) XÃ CẦU KHỞI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (20112015) XÃ CẦU KHỞI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay