Vai trò của phẫu thuật nội soi trong điều trị teo hoặc hẹp tá tràng ở trẻ em (TT)

25 31 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:51

ĐẶT VẤN ĐỀ Teo hoặc hẹp tá tràng (TT) là những tổn thương nội tại gây tắc TT, có suất độ 1/10.000 đến 1/5.000 trẻ sinh sống và đứng đầu các trường hợp (TH) tắc ruột bẩm sinh. Phẫu thuật điều trị teo hoặc hẹp TT được xem là tiêu chuẩn hiện nay là nối TT-TT bên-bên đơn giản hay dạng kim cương theo Kimura và cắt hoặc xẻ màng ngăn. Nhờ những tiến bộ trong kỹ thuật mổ, trong gây mê, hồi sức sơ sinh cũng như việc điều trị tốt các dị tật bẩm sinh đi kèm, tỉ lệ sống sau phẫu thuật (PT) điều trị teo hoặc hẹp TT ngày càng cao, trên 90%. Trong mười năm gần đây, ngả tiếp cận nội soi (NS) ổ bụng đã được nghiên cứu và triển khai thành công tại một số trung tâm lớn trên thế giới. Tuy nhiên, từ khi Bax lần đầu tiên thực hiện PTNS nối tá tràng bên-bên dạng kim cương theo Kimura vào năm 2000, cho đến nay, không có nhiều báo cáo về ngả can thiệp này. Tại Việt Nam, từ sau báo cáo của Vũ Thị Hồng Anh vào năm 2002 cho đến năm 2010, năm chúng tôi bắt đầu tiến hành nghiên cứu, không có bất kỳ công trình nào đề cập đến kết quả điều trị của PT điều trị teo hoặc hẹp TT ở trẻ em. Những năm gần đây (2015), Trần Ngọc Sơn và cs đã báo cáo hai công trình liên quan đến kết quả PT nối TT-TT bênbên đơn giản và cắt màng ngăn. Các báo cáo có liên quan đến PTNS điều trị teo hoặc hẹp TT ở trẻ em có số lượng bệnh nhi ít và hầu như không đề cập đến các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị cũng như theo dõi lâu dài sau mổ. Câu hỏi nghiên cứu của chúng tôi là: “Tỉ lệ thành công của phẫu thuật nội soi điều trị teo hoặc hẹp tá tràng ở trẻ em là bao nhiêu?”, cụ thể là PTNS nối TT-TT bên–bên dạng kim cương theo Kimura hoặc cắt màng ngăn. Từ đó có các mục tiêu nghiên cứu như BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH TRÍ VAI TRỊ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ TEO HOẶC HẸP TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM Chuyên Ngành: Ngoại Khoa Mã Số: 9720104 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2018 -1- ĐẶT VẤN ĐỀ Teo hẹp tá tràng (TT) tổn thương nội gây tắc TT, có suất độ 1/10.000 đến 1/5.000 trẻ sinh sống đứng đầu trường hợp (TH) tắc ruột bẩm sinh Phẫu thuật điều trị teo hẹp TT xem tiêu chuẩn nối TT-TT bên-bên đơn giản hay dạng kim cương theo Kimura cắt xẻ màng ngăn Nhờ tiến kỹ thuật mổ, gây mê, hồi sức sơ sinh việc điều trị tốt dị tật bẩm sinh kèm, tỉ lệ sống sau phẫu thuật (PT) điều trị teo hẹp TT ngày cao, 90% Trong mười năm gần đây, ngả tiếp cận nội soi (NS) ổ bụng nghiên cứu triển khai thành công số trung tâm lớn giới Tuy nhiên, từ Bax lần thực PTNS nối tá tràng bên-bên dạng kim cương theo Kimura vào năm 2000, nay, khơng có nhiều báo cáo ngả can thiệp Tại Việt Nam, từ sau báo cáo Vũ Thị Hồng Anh vào năm 2002 năm 2010, năm bắt đầu tiến hành nghiên cứu, khơng có cơng trình đề cập đến kết điều trị PT điều trị teo hẹp TT trẻ em Những năm gần (2015), Trần Ngọc Sơn cs báo cáo hai cơng trình liên quan đến kết PT nối TT-TT bênbên đơn giản cắt màng ngăn Các báo cáo có liên quan đến PTNS điều trị teo hẹp TT trẻ em có số lượng bệnh nhi khơng đề cập đến yếu tố liên quan đến kết điều trị theo dõi lâu dài sau mổ Câu hỏi nghiên cứu là: “Tỉ lệ thành công phẫu thuật nội soi điều trị teo hẹp tá tràng trẻ em bao nhiêu?”, cụ thể PTNS nối TT-TT bên–bên dạng kim cương theo Kimura cắt màng ngăn Từ có mục tiêu nghiên cứu -2sau: Xác định tỉ lệ thành công phẫu thuật nội soi điều trị teo hẹp tá tràng trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi Xác định tỉ lệ tử vong tỉ lệ biến chứng ngoại khoa sớm muộn phẫu thuật nội soi điều trị teo hẹp tá tràng trẻ em Xác định liên quan đặc điểm nền, lâm sàng, cận lâm sàng với thất bại điều trị phẫu thuật nội soi điều trị teo hẹp tá tràng trẻ em Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI - Về nội dung: Kỹ thuật áp dụng nối TT-TT bên-bên dạng kim cương cắt màng ngăn qua ngả NS Đây cơng trình nghiên cứu áp dụng kỹ thuật Việt Nam Khẳng định vai trò tiên phong Bệnh viện Nhi đồng miền Nam việc triển khai kỹ thuật nội soi nói chung nội soi điều trị teo hẹp TT trẻ em nói riêng - Về cách tiếp cận: Thiết kế nghiên cứu báo cáo loạt ca tiến cứu theo dõi sau mổ sau mổ với thời gian kéo dài năm cho thấy toàn diện kết sớm lâu dài phương pháp điều trị - Về phương pháp phân tích số liệu: sử dụng phân tích hồi quy Logistic đa biến giúp xử lý tốt yếu tố gây nhiễu đồng tác, cho kết xác yếu tố tiên lượng CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án có 115 trang, đó: Đặt vấn đề trang Chương 1: Tổng quan tài liệu 33 trang Chương 2: Đối tượng phương pháp nghiên cứu 19 trang Chương 3: Kết 34 trang Chương 4: Bàn luận 27 trang Kết luận kiến nghị: trang Phần tài liệu tham -3khảo: 143 tài liệu (14 tiếng Việt, 129 tiếng nước ngoài) Năm phụ lục Luận án có 31 bảng, 26 hình biểu đồ, sơ đồ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Điều trị bệnh lý teo hẹp tá tràng 1.1.1 Lịch sử phát triển 1.1.2 Phôi thai học 1.1.3 Phân loại teo hẹp tá tràng Phân loại thường sử dụng teo TT mô tả Gray Skandalakis Tác giả chia teo TT làm loại: Loại 1: màng ngăn niêm mạc TT Đây loại thường gặp bất thường TT Lớp TT trường hợp (TH) hồn hồn bình thường Tá tràng màng ngăn dãn to TT màng ngăn teo nhỏ (hình 1.2-A) Đơi màng ngăn dãn hình dạng vớ gió (windsock) (hình 1.2-B) Loại 2: Hai đầu TT bị teo nối với dây xơ (hình 1.3) Loại 3: Hai đầu TT bị teo tách rời hồn tồn (hình 1.4) Những bất thường đường mật bệnh nhi bị teo TT thường xảy loại thương tổn H n 1.2 Teo tá tràng loại H n 1.3 Teo tá tràng loại H n 1.4 Teo tá tràng loại -4Nguyên nhân nội bao gồm teo TT, màng ngăn TT có khơng có lỗ thông Nguyên nhân ngoại lai bao gồm hẹp TT tụy nhẫn, RXBT với băng dính bẩm sinh, ruột đôi TT tĩnh mạch cửa trước TT 1.1.4 Dị tật bẩm sinh phối hợp 1.1.5 Triệu chứng lâm sàng 1.1.6 Cận lâm sàng chẩn đoán 1.1.7 Điều trị 1.1.7.1 Thời điểm can thiệp 1.1.7.2 Phẫu thuật điều trị teo hẹp tá tràng Vào bụng đường ngang rốn, lệch phải Dạ dày đoạn đầu TT thường dãn to thành dày, TT bên chỗ tắc thường nhỏ xẹp TT di động với thủ thuật Kocher tách khỏi mạc nối vị-tràng Các phương pháp nối tắt qua thương tổn bao gồm: + Miệng nối tá tràng – hỗng tràng bên – bên + Miệng nối tá tràng – tá tràng bên – bên đơn giản + Miệng nối tá tràng – tá tràng bên – bên dạng kim cương (hình 1.11) + Phẫu thuật cắt màng ngăn kiểu vớ gió (hình 1.13) H n 1.11 Miệng nối tá tràng-tá tràng dạng kim cƣơng -5- H n 1.13 Cắt màng ngăn kiểu vớ gió Phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị teo hẹp tá 1.1.8 tràng Những năm gần đây, tiến hành PTNS điều trị teo hẹp TT sơ sinh, tác giả sử dụng 3-4 trocar đường kính 3mm đặt vị trí thay đổi tùy phẫu thuật viên, CO2 bơm với áp lực mmHg lưu lượng lít/phút Miệng nối TT-TT mặt sau sau mặt trước, với tan 4.0-5.0, mũi rời hay mũi liên tục Hồi cứu từ năm 2005 đến năm 2011, so sánh PT mở PTNS tiến hành đa trung tâm Jensen A R cs, có 66 bệnh nhi đưa vào nghiên cứu, có 44 TH mổ mở 22 TH mổ NS Trong nhóm, PT nối TT-TT bên-bên 95% cắt màng ngăn 5% Kết cho thấy khơng có khác biệt nhóm thời gian trung bình thở máy (1 ngày so với ngày, P=0,15), thời gian trung bình bắt đầu cho ăn (10 ngày so với ngày, P=0,24), thời gian trung bình cho ăn hồn tồn (15 ngày so với -615 ngày, P=0,69), thời gian trung bình nằm viện (20 ngày so với 20 ngày, P=0,27), biến chứng nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng đường truyền trung ương, hẹp miệng nối bỏ sót thương tổn bên Chỉ có thời gian PT trung bình nhóm PTNS dài so với nhóm PT mở (145 phút so với 96 phút, p=0,001) Chuyển mổ mở với tỉ lệ 35% 1.1.9 Biến chứng tử vong Tỉ lệ sống sau PT ngày cao theo thời gian đạt mức 90% năm gần Các tác giả khác báo cáo tỉ lệ sống xấp xỉ 90% vào năm 80 Biến chứng sớm sau mổ gồm: vị vết mổ, xì miệng nối, hẹp chậm hoạt động miệng nối, nhiễm trùng vết mổ, bỏ sót thương tổn… Biến chứng muộn sau phẫu thuật nối TT-TT bên-bên ghi nhận qua nghiên cứu khác thời gian gần Các biến chứng lâu dài báo cáo bao gồm: hẹp miệng nối, bỏ sót thương tổn, tắc ruột dính sau mổ 1.2 Điều trị bệnh viện N i Đồng 1.2.1 Chuẩn bị tiền phẫu 1.2.2 Các bƣớc phẫu thuật + Đặt trocar, vị trí hình 1.18 + Nối TT-TT bên-bên dạng kim cương theo Kimura: Mũi khâu đính đầu tận đường xẻ TT bên chỗ tắc với điểm bờ đường xẻ TT bên chỗ tắc Mặt sau miệng nối khâu mũi rời với nút cột bên lòng TT Mặt trước miệng nối khâu với nút cột bên TT Chỉ sử dụng PDS 5.0 6.0 -7- H n 1.18 Vị trí trocar phẫu thuật nội soi điều trị teo hẹp tá tràng + Đối tới dạng màng ngăn kiểu vớ gió: Xẻ dọc mặt trước TT dài khoảng 2-3cm móc đốt đơn cực cho màng ngăn TT nằm đường xẻ Đè vào túi mật đồng thời quan sát lòng TT để xác định vị trí bóng gan-tụy, thường bờ màng ngăn Cắt màng ngăn dao điện chừa lại phần nhỏ sát thành TT, nơi bóng gan-tụy đổ vào Khâu ngang TT PDS 5.0 6.0 mũi rời Nút nằm TT 1.2.3 Hậu phẫu Ghi nhận: + Thời gian cần thở máy, thời gian bắt đầu cho ăn đường miệng, thời gian cho ăn hoàn toàn đường miệng, thời gian nằm viện sau PT tổng thời gian nằm viện + Các biến chứng: vị vết mổ, miệng nối xì, hẹp chậm hoạt động, nhiễm trùng bệnh viện, nhiễm trùng vết mổ, xuất huyết não-màng não, mổ lại bỏ sót thương tổn biến chứng khác + Tử vong bệnh nặng xin -8+ Biến chứng muộn tử vong muộn sau xuất viện 1.3 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3.1 Các nghiên cứu quốc tế Năm 2011, Hill S cs hồi cứu 58 TH tắc TT nguyên nhân nội sinh teo TT, hẹp TT, tụy nhẫn nguyên nhân ngoại sinh RXBT PT nối TT-TT bên-bên dạng kim cương theo Kimura, cắt màng ngăn thủ thuật Ladd tùy theo loại thương tổn, qua ngả mổ mở (36 TH) hay mổ NS (22 TH) Kết cho thấy khơng có khác biệt thời gian trung bình cho ăn hồn tồn đường miệng thời gian nằm viện trung bình hai nhóm bệnh nhi PT theo hai ngả tiếp cận khác Năm 2012, Christine B Felix C báo cáo hồi cứu TH PTNS điều trị tắc TT nguyên nhân nội sinh ngoại sinh bao gồm loại thương tổn: teo TT, màng ngăn TT, tĩnh mạch cửa trước TT RXBT Trong nhóm PTNS cắt màng ngăn nối TT-TT bên-bên dạng kim cương theo Kimura, tác giả không ghi nhận biến chứng lúc mổ, TH hẹp miệng nối TT-TT (trong 13 TH) cần mổ lại TH chuyển mổ mở yếu tố tâm lý TH khó quan sát thương tổn Năm 2016, tác giả Chung báo cáo đánh giá hệ thống tất nghiên cứu có so sánh nhóm mổ NS nhóm mổ mở điều trị tắc TT trẻ em từ năm 2000 đến năm 2016 Ông ghi nhận có nghiên cứu từ y văn giai đoạn rút kết luận: PTNS điều trị tắc TT thực trẻ em trẻ sơ sinh, tỉ lệ xì miệng nối giảm nhiều năm gần nhờ cải thiện kĩ thuật làm miệng nối Năm 2017, Mentessidou báo cáo đánh giá hệ thống phân tích tổng hợp báo y văn từ năm 2002 đến năm 2014 PTNS điều trị teo TT trẻ em rút kết luận: PTNS điều trị -9teo TT trẻ em thực an toàn hiệu tương đương mổ mở dù thời gian PT dài Ngồi ra, nhóm tác giả khẳng định khơng có chứng cho thấy loại khâu kỹ thuật khâu miệng nối ảnh hướng đến kết điều trị 1.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam Đầu năm 2015, Trần Ngọc Sơn cs báo cáo hồi cứu 48 TH sơ sinh PT nối TT-TT bên-bên đơn giản teo hẹp TT từ 3/2009 đến 12/2013 Viện Nhi Trung Ương Thời gian PT trung bình 90 phút, thời gian trung bình bắt đầu cho ăn ngày, thời gian trung bình nằm viện sau PT ngày, khơng có biến chứng liên quan đến miệng nối TH tử vong nằm viện CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thiết kế nghiên cứu Mô tả loạt ca tiến cứu Đối tƣợng nghiên cứu 2.2 2.2.1 Dân số chọn mẫu Tất bệnh nhi từ sơ sinh đến 15 tuổi PTNS điều trị teo hẹp TT bệnh viện Nhi Đồng từ 10/2010 đến 11/2017 2.2.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh - Bệnh nhi từ sơ sinh đến 15 tuổi - Cân nặng lúc mổ 1500 g - Khơng có bệnh lý nội khoa nặng: sốc, suy tim nặng, cao áp phổi nặng, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng sơ sinh - Cha mẹ đồng ý tham gia nghiên cứu - Nội soi ổ bụng xác định thương tổn teo hẹp TT có định PT nối tắt cắt màng ngăn, gồm: Các thể teo TT, -10hẹp TT nguyên nhân nội tại, Hẹp TT có kèm tụy nhẫn 2.2.3 Tiêu chuẩn loại trừ Nội soi ổ bụng xác định thương tổn dị tật khác kèm - can thiệp qua ngả nội soi: tĩnh mạch cửa trước TT, teo ruột non, RXBT có không kèm xoắn ruột Cha hay mẹ không đồng ý tiếp tục tham gia nghiên cứu 2.2.4 Thời gian địa điểm nghiên cứu Thời gian nghiên cứu: từ 10/2010 đến 10/2017 Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Nhi Đồng P ƣơng p áp c ọn mẫu 2.3 Lấy mẫu toàn từ 10/2010 đến 10/2015, theo dõi tất trường hợp đến tháng 10/2017 Các bƣớc tiến hành nghiên cứu 2.4 Sơ đồ 2.1 Địn ng ĩa biến số 2.5 Tiêu chuẩn đán giá điều trị thời điểm sau phẫu thuật - Thành công: bao gồm tất tiêu chuẩn sau + Thực miệng nối thành công hay cắt màng ngăn thành công + Không xảy tai biến hay tử vong phẫu thuật + Không chuyển mổ mở - Thất bại: bao gồm tiêu chuẩn sau: + Khơng hồn tất miệng nối cắt màng ngăn mà phải chuyển mổ mở + Bơm vào ống thông dày không thấy xuống ruột non bị xì miệng nối phải chuyển mổ mở để làm lại miệng nối cắt màng ngăn + Xảy tai biến phẫu thuật phải chuyển mổ mở Ví dụ -11chạm thương tạng ổ bụng mà khơng xử trí ngả nội soi… + Tử vong lúc phẫu thuật Sơ đồ 2.1: Sơ đồ nghiên cứu Tiêu chuẩn đán giá điều trị thời điểm xuất viện - Thành công: bao gồm tất tiêu chuẩn sau: + Ăn uống theo nhu cầu khơng có triệu chứng tắc ruột + Khơng cần chăm sóc y tế bệnh viện thông hỗ trợ, kháng sinh điều trị đường tiêm truyền, chiếu đèn… -12+ Không xảy biến chứng ngoại khoa liên quan đến phẫu thuật: hẹp miệng nối, xì miệng nối, thủng ruột, vị vết mổ, nhiễm trùng vết mổ… - Thất bại: có tiêu chuẩn sau: + Có biến chứng ngoại khoa liên quan đến phẫu thuật cần phải điều trị: hẹp miệng nối, xì miệng nối, thủng ruột, vị vết mổ… sau lần mổ + Tử vong thời gian nằm viện Tiêu chuẩn đán giá điều trị chung ở thời điểm cuối tái khám từ t đến tháng 10/2017 - Thành công: bao gồm tất tiêu chuẩn sau: + Ăn uống theo nhu cầu theo tuổi + Khơng có triệu chứng tắc ruột: nơn đau bụng + Không xảy biến chứng ngoại khoa liên quan đến phẫu thuật: hẹp miệng nối, tắc ruột dính, thoát vị vết mổ… - Thất bại: bao gồm tiêu chuẩn sau: + Có biến chứng ngoại khoa liên quan đến bệnh teo hoặc hẹp tá tràng hay phẫu thuật điều trị: hẹp miệng nối, tắc ruột dính, vị vết mổ… + Tử vong có liên quan đến bệnh teo hoặc hẹp tá tràng hay phẫu thuật điều trị 2.5.1 - Thu thập xử lý số liệu Tất số liệu ghi lại mẫu hồ sơ nghiên cứu Chúng sử dụng phần mềm thống kê Stata 13 để quản lý, tính tốn, xử lý liệu thống kê 2.6 Vấn đề y đức CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 -13năm 2015 có Nội soi chẩn đoán 68 TH tắc tá tràng nghi teo hẹp Nhận 61 TH Loại TH Nội soi điều trị chuyển mổ hở 53 thành công Thời điểm xuất viện 47 thành cơng TH có biến chứng Thời điểm 7-10/2017 37 TH thành công TH thất bại TH tử vong TBS Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu 3.1 3.1.1 Đặc điểm lúc sinh đối tƣợng nghiên cứu 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng đối tƣợng nghiên cứu trƣớc phẫu thuật 3.1.3 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu lúc phẫu thuật Tuổi lúc phẫu thuật trung vị ngày tuổi (2,5-12), nhỏ ngày lớn 714 ngày Nhiều trẻ có dị tật bẩm sinh kèm (70,5%) Trong dị tật tim gặp 59% trường hợp Cân nặng lúc phẫu thuật trung vị 2,6kg (2,3-2,9 kg), nhẹ 1,5 kg nặng 9,5 kg 3.1.4 Đặc điểm phẫu thuật nội soi đối tƣợng Tổn thương thường gặp teo tá tràng loại 1, chiếm tỉ lệ 68,9% Đa số thương tổn nằm đoạn D2 bóng gan-tụy Thời gian PTNS trung vị (khoảng tứ vị) 145 phút (110-165 phút), ngắn -14nhất 30 phút dài 360 phút Tất TH chuyển mổ mở xảy 30 trường hợp nghiên cứu (10/2010 đến 2/2014) 3.1.5 Đặc điểm sau phẫu thuật nội soi đối tƣợng Thời gian thở máy sau mổ trung vị (khoảng tứ vị) 18,1 (9,7-33,7 giờ) dài 336 Trên 80% bệnh nhi cho ăn lại trước ngày ăn lại hoàn toàn trước 12 ngày hậu phẫu Thời gian bắt đầu cho ăn trung vị (khoảng tứ vị) ngày (2-5,5 ngày) Thời gian cho ăn hoàn toàn trung vị (khoảng tứ vị) ngày (8-11,5 ngày) Tất trường hợp có biến chứng ngoại khoa nằm lứa tuổi sơ sinh Trong có bệnh nhi nằm 30 TH đầu nghiên cứu (10/2010-2/2014), lại TH nằm 31 TH sau nghiên cứu (2/2014-10/2015) Có TH xì miệng nối, TH hẹp miệng nối sau mổ TH thủng hồi tràng Ba trường hợp tử vong Thời gian nằm viện sau mổ trung vị (khoảng tứ vị) 13 ngày (8-17 ngày) Thời gian nằm viện trung vị (khoảng tứ vị) 16 ngày (10,5-23,5 ngày) 3.1.6 Đặc điểm sau phẫu thuật nội soi đến tháng 10/2017 đối tƣợng tham gia nghiên cứu Chúng theo dõi 37 tổng số 61 trường hợp tham gia nghiên cứu Tất trường hợp phẫu thuật nội soi không chuyển mổ mở Tất bệnh nhi biểu đau bụng hay ói, khơng phải nhập viện lại hay phẫu thuật thêm lần Khơng có biến chứng muộn ghi nhận 3.2 Kết điều trị phẫu thuật nội soi nối tá tràng –tá tràng bên-bên dạng kim cƣơng oặc cắt màng ngăn Theo cách định nghĩa thành công thất bại -15nghiên cứu, tỉ lệ thành công phương pháp PTNS nối TT-TT bênbên dạng kim cương cắt màng ngăn giảm dần theo thời gian tỉ lệ thất bại tích lũy: sau mổ, 86,9%; thời điểm xuất viện, 77%; chung cuộc, 60,7% Tại thời điểm phẫu thuật, có TH thất bại chuyển mổ mở Tại thời điểm xuất viện, có 14 TH thất bại tích lũy thêm trường hợp có biến chứng ngoại khoa Tại thời điểm chung cuộc, tỉ lệ thành cơng 60,7% có 10 TH dấu Các yếu tố liên quan đến khả t ất bại điều trị phẫu 3.3 thuật nội soi thời điểm xuất viện 3.3.1 Phân tích hồi quy đơn biến mối liên quan yếu tố với thất bại điều trị thời điểm xuất viện 3.3.2 Phân tích hồi quy đa biến mối liên quan yếu tố với thất bại điều trị thời điểm xuất viện Biểu đồ 3.5 Biểu đồ thể OR biến tiên lƣợng thất bại điều trị phẫu thuật nội soi Trên biều đồ 3.5: Sau phân tích hồi quy Logistic đa biến -16chỉ yếu tố thời gian bắt đầu cho ăn (có đánh dấu * biểu đồ) > ngày tăng nguy thất bại lên 13,55 lần so với nhóm có thời gian bắt đầu cho ăn ≤ ngày, khác biệt có ý nghĩa thống kê 3.3.3 Phân tích hồi quy đa biến mối liên quan yếu tố với chuyển mổ mở, biến chứng ngoại khoa tỉ lệ tử vong thời điểm xuất viện 3.3.3.1 Phân tích mối liên quan yếu tố với thất bại điều trị chuyển mổ mở 3.3.3.2 Phân tích hồi quy đa biến mối liên quan yếu tố với biến chứng ngoại khoa thời điểm xuất viện 3.3.3.3 Phân tích mối liên quan yếu tố với tử vong thời điểm xuất viện Bảng 3.16 Mối liên quan đa biến yếu tố với tử vong Tử Không tử Khoảng tin Yếu tố vong vong OR* P cậy 95% (n=3) (n=58) Cân nặng lúc phẫu thuật (gam) 1500-1500 gam -
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của phẫu thuật nội soi trong điều trị teo hoặc hẹp tá tràng ở trẻ em (TT), Vai trò của phẫu thuật nội soi trong điều trị teo hoặc hẹp tá tràng ở trẻ em (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay