cộng các số 3 chữ số (nhớ 1 lần) lớp 3

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:43

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGÔ THỜI NHIỆM - - KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG MƠN TỐN LỚP CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN) Người dạy: Lê Nguyễn Kim Ngân Năm học: 2018 – 2019 Thứ … , ngày …… tháng năm 2018 Tốn Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) I II III Mục tiêu: Giúp HS: - Kiến thức: Trên sở phép cộng không nhớ học, biết cách thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục sang hàng trăm ) - Kỹ năng: Biết tính độ dài đường gấp khúc - Thái độ: Tự tin, hứng thú học giải toán Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK; mảnh giấy viết đề toán (phần Bài cũ), số (BT5); phiếu thăm ghi tập BT3; hình vẽ đường gấp khúc BT4 - HS: SGK Các hoạt động chính: Hoạt động GV A Ổn định lớp: (1 phút) B Bài cũ: (4 phút) - GV phát cho em lớp phiếu tập (gồm cũ – trình học, HS làm vào phiếu này) - GV dán tập lên bảng + Yêu cầu HS đọc phép tính Cho biết phép cộng sốchữ số cộng với sốchữ số? + Phân tích cấu tạo số 216 (152) phép tính ? + Vậy muốn thực phép tính phải làm ? Cách đặt tính nào? Hoạt động HS - Lớp hát - Mời HS lên bảng làm Yêu cầu lớp tự làm vào phiếu + Đặt tính tính: 216 + 152 636 + 253 216 636 + + 152 253 368 889 - HS lên bảng làm tập - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa vào giấy - GV khen ngợi em làm - GV mời lớp nhận xét Yêu cầu HS đổi cho để sửa + Có bạn kết - HS lắng nghe, tích cực giơ tay phát biểu + HS đọc phép tính, nêu: Đây phép cộng sốchữ số cộng với sốchữ số + HS phân tích chữ số hàng + Đặt tính cho chữ số hàng phải thẳng cột với đúng? - GV nhắc nhở, khen HS C Bài mới: (28 phút) a) Giới thiệu bài: (2 phút) - Ở phép cộng: 636 + 253 + Lấy + = + Nếu cô tăng đơn vị số (hoặc số 3) kết phép cộng: + ( + 4) nào? + Một bạn lên giải giúp cô toán ? đúng, nhắc nhở em chưa cần ý - HS lắng nghe - HS trả lời: + = 10 (hoặc + = 10) - HS viết: 636+254 = 8810 không biết,… - GV nêu vấn đề: + = 10 Viết - HS lắng nghe chữ số thẳng cột đơn vị Còn chục đâu ? - Để giải có dạng tương tự bước vào học - HS nhắc lại tựa hôm nay: Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) (Viết tựa lên bảng.) b) Bài mới: (26 phút) - GV yêu cầu HS đọc mục tiêu - HS đọc mục tiêu Giới thiệu Hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu (10 phút) Mục tiêu : HS biết cách thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục sang hàng trăm) - GV viết ví dụ a) bảng xanh, - HS quan sát SGK/5 lên bảng: 435 + 127 = ? - GV: + Yêu cầu HS đọc phép tính Cho + Phép cộng sốchữ số biết phép cộng sốchữ số ? + Phân tích cấu tạo số ? + HS phân tích chữ số hàng + Cô nên đặt tính nào? + Đặt tính cho chữ số hàng phải thẳng cột với - GV đặt tính hướng dẫn HS tính bước để kết SGK Đặt câu hỏi để HS biết - HS ý theo dõi nhớ sang hàng + 12 gồm chục đơn vị Hàng đơn vị nằm đâu ? Còn chục ? - Lưu ý: Khi nhớ hàng ta chấm chấm nhỏ hàng để làm dấu nhớ phải cộng vào lượt tính + Phép cộng nhớ lần ? Nhớ sang hàng nào? - Tiếp tục ví dụ b): 256 + 162 = ? + Phép cộng nhớ lần ? Nhớ sang hàng nào? - GV cho thêm ví dụ, mời HS lên giải nhắc lại cách làm 636 + 254 352 + 51 - 435 + 127 562 cộng 12, viết (ở hàng đơn vị), nhớ (ở hàng liền trước hàng chục ) cộng 5, thêm 6, viết + Nhớ lần nhớ sang hàng chục - 256 cộng 11, + viết (ở hàng đơn 162 vị), nhớ (ở hàng 418 liền trước hàng trăm ) cộng 3, thêm 4, viết + Nhớ lần nhớ sang hàng trăm - HS xung phong lên làm bài, nêu cách làm 636 + 254 = 890 352 + 51 = 403 - GV nhận xét, khen ngợi HS - Lớp vỗ tay khen bạn - GV yêu cầu HS mở SGK/5, đọc - Lớp đọc lại ví dụ lại bước tính ví dụ Hoạt động 2: Thực hành (10 phút) Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức cho HS - GV khuyến khích HS trò chơi Tích điểm: Có nhiều lượt - HS lắng nghe chơi khác + Ở lượt, đội thắng hoa to (tương đương 10 điểm) + Mỗi bạn phát biểu mang cho đội bơng hoa nhỏ (tương đương điểm) + Kết thúc trò chơi, đội nhiều hoa thắng - Lượt 1: Xuất phát - GV yêu cầu HS đọc đề BT1 - HS đọc đề BT1 - GV chọn BT đầu cho HS tự làm - HS tự hoàn thành vào phiếu vào phiếu BT Thời gian: phút tập 256 + 125 417 + 168 256 + 125 = 381 555 + 209 417 + 168 = 585 555 + 209 = 764 - Chia lớp thành hai đội: Thỏ - đội thi đua sửa bảng Mèo, thi đua sửa - Đội có nhiều - Lớp ý để làm thắng Được hoa to - GV lớp sửa bài, khảo sát - Lớp cổ vũ, nhận xét tập kết lớp - GV nhận xét, thưởng hoa cho cá nhân đội thắng - Lượt 2: Tăng tốc - GV mời HS đọc BT2 - HS đọc đề BT2 - Phát đội bảng nhóm có ghi - Mỗi đội tự hồn thành tập sẵn tập bảng nhóm 256 + 182 452 + 361 256 + 182 = 438 166 + 283 452 + 361 = 813 166 + 283 = 449 - Yêu cầu đội tự hoàn thành - Treo kết lên bảng BT phút trình bày kết lên bảng - GV mời lớp nhận xét, sửa - Lớp quan sát, sửa - GV nhận xét, thưởng hoa cho cá nhân đội thắng - Lượt 3: Nước rút - GV mời HS đọc đề BT3 - HS đọc đề BT3 - Yêu cầu HS làm câu a) - bạn đại diện đội bóc - Mỗi đội cử hai bạn lên sửa thăm tập làm bảng + Đặt tính tính: lớp a) 235 + 417 + 235 + 256 256 + 70 417 70 - bạn lên bảng làm Các bạn 652 326 bên tự làm vào phiếu - GV mời lớp nhận xét, sửa chữa - Đội hết hoa - Tích cực làm sửa - GV khen ngợi HS Hoạt động 3: Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc, tiền Việt Nam Mục tiêu: HS nhớ lại, khắc sâu kiến thức học (6 phút) - Lượt 4: Về đích - GV vẽ đường gấp khúc lên bảng, hỏi HS: + Quan sát cho cô biết loại đường học ? + Độ dài từ A – B bao nhiêu? Độ dài từ B – C ? + Vậy muốn tính độ dài từ A - C ta làm sao? - Trình bày giống tốn có lời văn gồm: lời giải, phép tính, đáp số (sử dụng giấy nháp để đặt tính) - Yêu cầu HS tự làm vào phiếu phút Sau cử đại diện đội lên sửa - GV nhận xét, khen đội thắng, tặng hoa - Lượt 5: Thư giãn Trò chơi Tiếp sức: (nếu thời gian) - Mời HS đọc BT5 - Cách chơi: Mỗi đội có mảnh giấy ghi số tiền BT5 + Thảo luận cử đại diện lên bảng trình bày kết + Xếp hàng dọc, thay phiên lựa chọn, xếp để tạo thành hồn chỉnh + Đội xong trước có kết chiến thắng Được hoa - GV mời lớp nhận xét, trao thưởng cho đội thắng D Củng cố - dặn dò: (2 phút) - Hơm học ? - Cho ví dụ: 227 + 337 = ? - Mời HS xung phong làm đọc lại bước cộng - Nhắc lớp xem lại bài, hoàn thành lại chuẩn bị tiếp theo: Luyện tập - HS lắng nghe phát biểu: + Đường gấp khúc ABC + A – B: 126cm ; B – C: 137cm + Làm tính cộng: 126 + 137 - Lớp nghe hướng dẫn tự làm - Đại diện đội lên sửa - HS lắng nghe - HS đọc BT5 - HS ý theo dõi để làm - Các đội tự thảo luận Sau cử đại diện lên thi đua + Lớp theo dõi, nhận xét bạn + Tự tổng kết số hoa đội thơng báo cho cô - Đội thắng lên nhận thưởng - Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) - 227 + 337 = 564 (có nhớ hàng chục) - HS lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ... đọc phép tính Cho + Phép cộng số có chữ số biết phép cộng số có chữ số ? + Phân tích cấu tạo số ? + HS phân tích chữ số hàng + Cơ nên đặt tính nào? + Đặt tính cho chữ số hàng phải thẳng cột với... nhóm có ghi - Mỗi đội tự hoàn thành tập sẵn tập bảng nhóm 256 + 18 2 452 + 36 1 256 + 18 2 = 438 16 6 + 2 83 452 + 36 1 = 8 13 16 6 + 2 83 = 449 - Yêu cầu đội tự hoàn thành - Treo kết lên bảng BT phút... cầu HS đọc phép tính Cho biết phép cộng số có chữ số cộng với số có chữ số? + Phân tích cấu tạo số 216 (15 2) phép tính ? + Vậy muốn thực phép tính phải làm ? Cách đặt tính nào? Hoạt động HS -
- Xem thêm -

Xem thêm: cộng các số 3 chữ số (nhớ 1 lần) lớp 3, cộng các số 3 chữ số (nhớ 1 lần) lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay