“Ứng dụng phần mềm Phân hệ quản lý đất đai trong công tác kê khai đăng ký, cập nhật chỉnh lý biến động, quản lý hồ sơ địa chính tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.

70 40 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PHÂN HỆ QUẢN ĐẤT ĐAI TRONG CÔNG TÁC KHAI ĐĂNG KÝ, CẬP NHẬT CHỈNH BIẾN ĐỘNG, QUẢN HỒ ĐỊA CHÍNH TẠI THỊ TRẤN GIA RAY, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : NGUYỄN TIẾN THÀNH 07124106 DH07QL 2007 – 2011 Quản Đất Đai TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Lời Cảm Ơn ! Lời xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh quý Thầy Cô khoa Quản Đất Đai & Bất Động Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Ngọc Thy tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi tận tình suốt trình thực đề tài hồn thành báo cáo tốt nghiệp cuối khóa Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai chú, anh chị Văn Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu, tài liệu nhiệt tình giúp đỡ tôi, truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho tơi suốt thời gian tơi đến thực tập quan Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn tập thể lớp DH07QL bạn bè bên cạnh, ủng hộ, động viên, giúp đỡ thời gian qua Và tất cả, xin gửi tới bố mẹ, ông bà người thân gia đình lòng biết ơn sâu sắc Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Tiến Thành TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Thành, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chính Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm Phân hệ quản đất đai công tác khai đăng ký, cập nhật chỉnh biến động, quản hồ địa thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai” Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Ngọc Thy, Bộ mơn Cơng nghệ địa chính, Khoa Quản Đất đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chính Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Ngày với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, đặc biệt phát triển lĩnh vực công nghệ thơng tin khoa học máy tính, người bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản đất đai không vấn đề mẻ Việc ứng dụng tin học vào quản đất đai giúp công tác quản nhà nước đất đai quan nhà nước nâng cao lực quản lý, giảm bớt cồng kềnh máy, giảm bớt khó khăn cơng tác quản lý, cập nhật, xử truy cập thông tin, tiết kiệm thời gian chi phí; đáp ứng nhu cầu cấp bách người sử dụng trước phát triển nhanh chóng kinh tế Vì vậy, việc ứng dụng phần mềm Phân hệ quản đất đai vào công tác quản đất đai thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nhằm thực mục tiêu:  Hỗ trợ công tác lưu trữ, cập nhật, tra cứu hồ địa nhanh chóng, thuận tiện đáp ứng nhu cầu quản sử dụng ngày cao địa phương  Góp phần xây dựng hệ thống thơng tin đất đai tồn diện thống công nghệ đại, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng ngành theo quy định Bộ Tài Nguyên Môi trường Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dựng Phân hệ QLĐĐ vào khai đăng ký, cập nhật chỉnh biến động, quản HSĐC, đánh giá hiệu ứng dụng phần mềm Phân hệ QLĐĐ so với phần mềm trước Góp phần nâng cao hiệu quản sử dụng đất đai địa phương việc sử dụng phương pháp: Phương pháp đồ, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp - phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp ứng dụng GIS phương pháp chuyên gia Ứng dụng Phân hệ QLĐĐ vào công tác quản đất đai làm cho việc quản đất đai ngày hiệu Qua đánh giá hiệu sử dụng phần mềm để thấy hiệu sử dụng công nghệ thông tin quản đất đai, đồng thời tìm ưu điểm, nhược điểm phần mềm có kiến nghị phù hợp MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1    Mục tiêu nghiên cứu 2    Đối tượng phạm vi nghiên cứu PHẦN I:TỔNG QUAN 3  I.1 CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3  I.1.1 Cơ sở khoa học 3  I.1.2 Cơ sở pháp 6  I.1.3 Cơ sở thực tiễn 7  I.2.1 Điều kiện tự nhiên: 7  I.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 10  I.2.3 Tình hình quản nhà nước đất đai 12  I.3 NỘI DUNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15  I.3.1 Nội dung nghiên cứu 15  I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 15  PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18  II.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO CHUẨN CỦA PHÂN HỆ QLĐĐ 18  II.1.1 Cơ sở liệu đầu vào 18  II.2 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PHÂN HỆ QLĐĐ KHAI ĐĂNG KÝ, CẬP NHẬT CHỈNH BIẾN ĐỘNG, QUẢN HSĐC 19  II.2.1 khai đăngđất đai 19  II.2.2 Cập nhật chỉnh biến động 23  II.3.3 Lập hồ địa 50  II.3.1 Đánh giá khả phần mềm Phân hệ QLĐĐ 54  II.3.2 So sánh Phân hệ quản đất đai với phần mềm khác 55  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58  Kết luận 58  Kiến nghị 58  DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Thống diện tích xã, thị trấn huyện Xuân Lộc…………….8 Bảng 2: Giá trị tăng thêm ( GDP ) thị trấn Gia Ray………………………10 Bảng 3: Diễn biến dân số qua năm 2006 – 2010 thị trấn Gia Ray……11 DANH SÁCH CÁC ĐỒ đồ 1: Mơ hình chức Phân Hệ Quản Đất Đai……… đồ 2: Quy trình thực đề tài nghiên cứu……………………………….17 đồ 3: Quy trình đăngđất đai……………………………………………19 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: đồ vị trí thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc 9  Hình 2: Biểu đồ cấu sử dụng đất thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc 13  Hình 3: Giao diện đăngđất đai ban đầu cho đất 20  Hình 4: Giao diện thêm sửa thơng tin chu sử dụng đất 21  Hình 5: Giao diện hồ liên quan đất 22  Hình 6: Giao diện tìm kiếm thơng tin 23  Hình 7: Giao diện quản tiếp nhận hồ 24  Hình 8: Giao diện thơng tin tiếp nhận hồ 25  Hình 9: Giao diện tìm kiếm thơng tin chủ sử dụng đất 26  Hình 10: Giao diện danh sách đất đủ điều kiện cấp GCN 27  Hình 11: Giao diện thông tin hồ 28  Hình 12: Giao diện thêm tập hồ 29  Hình 13: Giao diện thơng tin hồ sau cập nhật 29  Hình 14: Mẫu biên nhận hồ 30  Hình 15: Giao diện quản tiếp nhận hồ cấp GCN 31  Hình 16: Giao diện chọn tờ đăng 32  Hình 17: Giao diện đơn đăngcấp GCNQSDĐ 33  Hình 18: Giao diện nhập thông tin tài sản 34  Hình 19: Cửa sổ thông báo cập nhật chủ sở hữu thông tin tài sản 34  Hình 20: Giao diện thơng tin chủ sở hữu tài sản 34  Hình 21: Giao diện tờ trình cấp GCN 35  Hình 22: Giao diện phiếu chuyển thơng tin tài 35  Hình 23: Giao diện hình thức cấp GCN 36  Hình 24: Giao diện xử hồ cấp GCN 36  Hình 25: Cửa sổ thơng báo kiểm tra tài sản trước xử 37  Hình 26: Giao diện in GCN hồ cấp GCNQSDĐ 38  Hình 27: Giao diện thông tin GCN hồ cấp GCN 39  Hình 28: Giao diện trang in GCN 40  Hình 29: Giao diện quản hồ cấp GCN 41  Hình 30: Giao diện quản tiếp nhận hồ tách 42  Hình 31: Giao diện đơn xin tách 43  Hình 32: Giao diện quản hồ xử tách 44  Hình 33: Giao diện xử đơn tách 44  Hình 34: Hình tạo vùng đất sau tách 45  Hình 35: Giao diện xuất đồ từ Micrstation sang Vilis 45  Hình 36: Giao diện xử đơn tách sau hoàn thành 46  Hình 37: Giao diện danh sách hồ khai 47  Hình 38: Giao diện đăngđất sau biến động 47  Hình 39: Giao diện khai đất sau biến động 48  Hình 40: Giao diện in GCN hồ tách 49  Hình 41: Giao diện thơng tin GCN hồ tách 50  Hình 42: Tạo sổ địa 51  Hình 43: Giao diện tạo sổ mục 52  Hình 44: Giao diện tạo sổ theo dõi biến động 52  Hình 45: Giao diện tạo sổ cấp GCNQSDĐ 53  Hình 46: Giao diện tạo danh sách công khai đủ điều kiện cấp GCN 53  Hình 47: Giao diện tạo biểu thống tổng hợp 54  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBT: Ủy ban tỉnh UBND: Ủy ban nhân dân CSDL: Cơ sở liệu HSĐC: Hồ địa QLĐĐ: Quản đất đai ĐKĐĐ: Đăngđất đai BĐĐC: Bản đồ địa UBND: Ủy ban nhân dân MĐSD: Mục đích sử dụng ĐKTK: Đăng ký thống HDĐC: Hướng dẫn điều chỉnh CMND: Chứng minh nhân dân TNMT: Tài nguyên môi trường GCN QSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất VPĐKQSDĐ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành ĐẶT VẤN ĐỀ Hòa chung với xu thời đại nhiều ngành nghề, lĩnh vực xã hội bước ứng dụng lĩnh vực để nâng cao trình độ quản lý, tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí thời gian Cơng tác quản nhà nước đất đai khơng nằm ngồi xu Lĩnh vực cơng nghệ thơng tin phục vụ đắc lực công tác quản đất đai, hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin đất đai cách thống toàn diện Huyện Xuân Lộc có ưu vị trí địa điều kiện tự nhiên thuận lợi với sách quan tâm tỉnh Đồng Nai, vươn lên phát triển mạnh mẽ nhiều mặt kinh tế xã hội, điểm đến tưởng nhà đầu tư Đất đai ngày biến động mạnh mẽ tạo thành cho địa phương khối lượng hồ địa khổng lồ với phương pháp thủ cơng truyền thống Vì công tác khai đăngcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật chỉnh biến động, lập quản hồ địa ngày trở nên khó khăn phức tạp Vấn đề đặt làm cách thực cơng việc cách có hiệu quả, kịp thời, tiết kiệm đồng thời thuận lợi trình lưu trữ, quản sử dụng nhằm góp phần làm giảm gánh nặng cho nhà quản lý, cải cách thủ tục hành tạo mơi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư Với ưu tin học ngày nay, tạo nhiều phần mềm để hỗ trợ cho công tác quản đất đai Trong kể đến phần mềm Cesmap, Cesdata, Caddb, Famis – Caddb, Vilis… đến Đồng Nai thật chưa có phần mềm chuẩn ổn định để áp dụng địa bàn tồn tỉnh Trước tình hình trung tâm Kỹ Thuật Địa Chính thuộc Sở Tài Ngun Mơi Trường tỉnh Đồng Nai nghiên cứu viết phần mềm Phân hệ quản đất đai Đây giải pháp hữu hiệu vừa khắc phục nhược điểm phần mềm trước vừa phù hợp với thực tế công tác quản đất đai địa phương góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản đất đai tỉnh Xuất phát từ thực tế trên, giúp đỡ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, giúp đỡ ủy ban nhân dân thị trấn Gia ray, đồng ý khoa Quản Đất Đai & Bất Động Sản thực đề tài: “Ứng dụng phần mềm Phân hệ quản đất đai công tác khai đăng ký, cập nhật chỉnh biến động, quản hồ địa thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”   Trang Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành  Mục tiêu nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ tin học vào quản đất đai phục vụ công tác tra cứu, hỗ trợ khai đăng ký, chỉnh biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản hồ địa - Nâng cao hiệu quản nhà nước đất đai, rút ngắn thời gian làm việc, giảm bớt khối lượng công việc Nâng cao khả xử lý, lưu trữ, quản hồ cách có hệ thống, đầy đủ toàn diện  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Cơ sở liệu, hồ địa thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - Bản đồ địa thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - Quy trình thực khai đăng ký, cập nhật chỉnh biến động, quản hồ địa - Phần mềm Phân Hệ QLĐĐ phần mềm hỗ trợ khác như: công nghệ đồ họa AcrGis ( ArcEngine, ArcSDE…) hệ quản trị CSDL Oracle Phạm vi nghiên cứu - Không gian: đề tài thực địa bàn thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - Thời gian: Từ áp dụng phần mềm Phân Hệ QLĐĐ địa bàn vào tháng 03/2010   Trang Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành PHẦN I:TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học 1/ Các khái niệm  Thửa đấtphần diện tích đất giới hạn ranh giới xác định thực địa mô tả hồ Đăngđất đai Đăngđất đai thủ tục hành nhằm xác lập mối quan hệ pháp đầy đủ Nhà nước với người sử dụng đất tổ chức thực theo phạm vi ranh giới hành phường, xã, thị trấn tạo sở, tảng nhằm thiết lập HSĐC đầy đủ cấp GCN cho người sử dụng đất hợp pháp Nội dung khai đăng ký QSDĐ gồm thông tin đất liên quan đến quyền nghĩa vụ người sử dụng đất thể GCN, HSĐC Đăngđất đai chia thành hai giai đoạn: + Đăng ký ban đầu Được thực lần đầu phạm vi nước để thiết lập hệ thống HSĐC ban đầu cho toàn đất đai cấp GCNQSDĐ cho tất chủ sử dụng đủ điều kiện + Đăngbiến động Được thực địa phương hoàn thành đăngđất đai ban đầu cho trường hợp có nhu cầu thay đổi nội dung HSĐC  Biến động đất đai Biến động đất đai thay đổi thông tin khơng gian thuộc tính đất sau xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ địa ban đầu  Chỉnh biến độngchỉnh sửa, xử thay đổi khơng gian thuộc tính so với đăngđất đai ban đầu  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Là chứng thư pháp xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp người sử dụng đất để họ yên tâm đầu tư, cải tạo nâng cao hiệu sử dụng đất thực quyền, nghĩa vụ sử dụng đất theo pháp luật  Hồ địa HSĐC hệ thống tài liệu, số liệu, đồ, sổ sách, chứng thư, v.v… chứa đựng thông tin cần thiết mặt tự nhiên, kinh tế xã hội, pháp đất đai thiết lập trình đo đạc lập đồ địa chính, đăngđất đai ban đầu, đăngbiến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ quản nhà nước việc sử dụng đấtHồ địa dạng số   Trang Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành HSĐC dạng số hệ thống thông tin lập máy tính chứa tồn thơng tin nội dung BĐĐC, sổ mục đất đai, sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT  Bản đồ địa Bản đồ địa đồ thể đất yếu tố địa có liên quan, lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn, quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận  Các loại sổ địaSổ địa Sổ Địa sổ ghi người sử dụng đất thông tin đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người Sổ Địa lập theo đơn vị hành cấp xã, phường, thị trấn cán địa chịu trách nhiệm thực hiện, UBND xã, phường, thị trấn xác nhận quan địa cấp huyện, tỉnh xét duyệt  Sổ mục đất đai Sổ mục đất đai sổ lập cho đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi đất thông tin đấtSổ theo dõi biến động đất đai Sổ theo dõi biến động đất đai sổ lập để theo dõi trường hợp có thay đổi sử dụng đất gồm thay đổi kích thước hình dạng đất, người sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, quyền nghĩa vụ người sử dụng đấtSổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sổ cấp GCNQSDĐ (gọi sổ cấp GCN) lập để theo dõi, quản việc phát hành cấp GCNQSDĐ 2/ Khái quát tình hình ứng dụng tin học vào quản HSĐC Trước VPĐK QSDĐ thuộc Sở TNMT tỉnh Đồng Nai sử dụng phần mềm Famis-Caddb, Access để xây dựng sở liệu HSĐC bên cạnh dùng Excel để lưu liệu tiến hành công tác khai đăngcấp GCN, cập nhật chỉnh biến động, quản HSĐC địa bàn tỉnh Hiện VPĐK QSDĐ sử dụng phần mềm Access, Caddb, Quản đất đai 2.0, chủ yếu Vilis để quản sở liệu HSĐC Nhưng phần mềm Vilis phần mềm quyền trung tâm lớn thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Vilis lại thường xuyên bị lỗi, trục trặc kỹ thuật Mỗi gặp cố Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai không tự khắc phục cố mà phải nhờ chuyên gia trung tâm đến sửa chữa, nhiều thời gian tốn chi phí ảnh hưởng đến cơng việc Bên cạnh đó, đặc thù cơng việc quản nhà nước đòi hỏi liệu ngày phải bảo mật an toàn mà điều Access Vilis chưa làm Vì Trung tâm Kỹ Thuật Địa Chính thuộc Sở TNMT Đồng Nai nghiên cứu viết phần mềm Phân Hệ QLĐĐ dựa phần mềm Quản đất đai 2.0 cũ (hệ thống CSDL Tài nguyên Môi trường) để phục vụ cho công tác quản tỉnh đất đai thuận tiện   Trang Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành Hình 41: Giao diện thơng tin GCN hồ tách Kiểm tra xem thông tin đầy đủ chưa chưa phải bổ sung cho hồn chỉnh  Sau nhấn  Nhấn hồn thành cơng việc in giấy Sau in xong  Nhấn Sau thời gian đăngcấp GCN QSDĐ thị trấn Gia Ray đội chỉnh biến động đăng ký VPĐK QSDĐ thực cập nhật chỉnh biến động tách 1225/1334 Theo kế hoạch thực chỉnh biến động cho 2.082 phải chuyển để chỉnh biến động (cấp 1.148 thửa, tách 334 thửa, 600 trường hợp biến động khác) cập nhật chỉnh 1.494 588 chưa cập nhật chỉnh Dự tính đến ngày 03/09/2011 hồn thành công tác chỉnh biến động địa bàn tồn thị trấn II.3.3 Lập hồ địa Trước (Năm 1997) HSĐC thị trấn Gia Ray gồm: 01 sổ mục kê; 06 sổ địa chính; 01 sổ cấp GCN; 01 sổ chỉnh biến động Năm 2009: 10 sổ dã ngoại; sổ mục kê; có 10 sổ giao nhận diện tích; Hồ kỹ thuật đất 12.246 tờ Sau thực khai đăng ký, cấp GCN QSDĐ, cập nhật chỉnh biến động hồn tất Cơng việc cuối người quản kiểm tra lại tất liệu hồ cập nhật chỉnh để hoàn chỉnh liệu đầu vào tiến hành lập   Trang 50 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành sổ địa như: lập bảng biểu thống kê, danh sách, báo cáo, sổ địa nhằm phục vụ cho việc lưu trữ quản hồ địa Nguồn liệu đầu vào để thành lập hồ địa phần mềm phân hệ QLĐĐ gồm liệu thuộc tính liệu không gian 6.677 khai đăng ký, chỉnh biến động cho 1.494 xong chờ cấp giấy cấp GCN QSDĐ Nhưng 588 chưa chỉnh biến động 145 đăng ký không thuộc trường hợp cấp giấy nên lại 4.450 tham gia tạo sổ Lập sổ địaSổ địa Sổ địa lập theo mục “I Cách ghi sổ địa chính” hướng dẫn thành lập sổ địa ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2007/TT-BTMT Bộ TN& MT ban hành ngày 02/08/2007 Sổ địa tạo theo người * Thao tác: Menu Sổ sách báo cáo  Sổ địa Hình 42: Tạo sổ địa để tạo Chọn số cần in Chọn Tạo lại sổ địa  Nhấn sổ địaSổ mục Sổ mục lập theo mục “I Cách ghi nội dung sổ mục đất đai” hướng dẫn thành lập sổ mục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TTBTMT Bộ TN& MT ban hành ngày 02/08/2007 Sổ mục tạo theo tờ đồ Để tạo sổ mục thiết phải có liệu đất chọn đất phải đăng ký * Thao tác: Menu Sổ sách báo cáo  Sổ mục Chọn tờ đồ danh sách tờ đồ để in sổ mục Có thể chọn tất cách click chuột vào nút Chúng ta xem lại thơng tin sổ mục trước in cách vào xem nội dung Sau xem tất thông tin check chọn Tạo lại sổ  Nhấn để tạo sổ mục   Trang 51 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành Hình 43: Giao diện tạo sổ mục Sổ theo dõi biến động Sổ theo dõi biến động đất đai lập theo mục “Hướng dẫn viết sổ theo dõi biến động đất đai” ban hành theo Thông tư số 09/2007/TT-BTMT Bộ TN& MT ban hành ngày 02/08/2007 * Thao tác: Vào menu Sổ sách báo cáo  Sổ theo dõi biến động Check chọn In nội dung số biến động Tạo lại sổ biến động  tạo sổ theo dõi biến động để Hình 44: Giao diện tạo sổ theo dõi biến độngSổ cấp GCN QSDĐ Sổ cấp GCN lập theo mục “Hướng dẫn lập sổ cấp GCN QSDĐ” ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTMT Bộ TN& MT ban hành ngày 02/08/2007 Vào Menu Sổ sách báo cáo  Sổ cấp GCN  Nhấn GCN   Trang 52 để tạo sổ cấp Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành Hình 45: Giao diện tạo sổ cấp GCNQSDĐ  Danh sách trường hợp đủ không đủ điều kiện cấp GCN Để tạo danh sách công khai chủ sử dụng đủ điều kiện không đủ điều kiện cấp GCN vào: Menu Sổ sách báo cáo  Danh sách công khai trường hợp đủ điều kiện cấp GCN  Nhấn danh sách để thực tạo Hình 46: Giao diện tạo danh sách công khai đủ điều kiện cấp GCN Đây cơng cụ hữu ích cơng tác lập báo cáo, tạo danh sách công khai trường hợp đủ không đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ để người dân tra cứu thơng tin đất cách khách quan đồng thời người quản nắm bắt tình hình cấp GCN địa bàn xã để quản tốt có phương hướng phát triển đồng Biểu thống tổng hợp Phân hệ QLĐĐ đai cho phép người sử dụng chức tạo biểu thống tổng hợp nhằm cung cấp thông tin cần thiết trình quản HSĐC * Thao tác:Vào Menu Sổ sách báo cáo  Biểu thống tổng hợp   Trang 53 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành Hình 47: Giao diện tạo biểu thống tổng hợp Trên giao diện thống click chọn vào tiêu chí cần thống  Nhấn để tạo biểu thống Kết thống ghi file Excel lưu theo đường dẫn tùy chọn Kết tạo được: sổ địa chính; sổ mục kê; sổ theo dõi biến động; sổ cấp GCN Và tạo danh sách công khai trường hợp đủ điều cấp GCN danh sách biểu thống báo cáo kết cấp GCN QSDĐ lần II.3 So sánh đánh giá tính hiệu phần mềm II.3.1 Đánh giá khả phần mềm Phân hệ QLĐĐ a/ Ưu điểm - Phân hệ QLĐĐ quản thông tin cách chia nhóm chức thực hiện, nhiều người làm việc đồng thời hệ thống, khai thác liệu CSDL, có khả phân quyền tới người sử dụng theo tiêu thức quản lý, đảm bảo khả thực đồng thời lúc với nhiều đối tượng sử dụng khác nhờ mơ hình cài đặt Client/Sever (khách/chủ), thể khả xử linh hoạt công việc - Tính linh hoạt Phân hệ QLĐĐ thể khả quản người sử dụng, thiết kế lại quy trình làm việc, thêm bớt đơn vị hành quyền người sử dụng CSDL - Chức phân quyền người sử dụng bước vượt trội phân hệ QLĐĐ rút ngắn thời gian xử hồ sơ, công việc Mỗi người chức người làm xong phần cơng việc chuyển cho người xử bước tất theo quy trình vạch sẵn hệ thống Mỗi người sử dụng thực số quyền định thông qua người quản trị hệ thống Mọi đăng nhập hoạt động người sử dụng hệ thống theo dõi thông qua chức theo dõi biến động hệ thống nên   Trang 54 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành khả bảo mật cao, đảm bảo an toàn cho liệu hệ thống CSDL đồng thời phân rõ trách nhiệm người - Phân hệ QLĐĐ có thiết kế hệ thống mở mềm dẻo dễ dàng nâng cấp chuyển đổi liệu với phần mềm khác, cập nhật thường xuyên để theo kịp thay đổi quản nhà nước nói chung đất đai thay đổi thực tế nói riêng - Phần mềm thuận tiện với người khai thác thơng tin nhờ vào nhiều hình thức tra cứu, tìm kiếm thơng tin đa dạng Cho phép xử hồ gọn gàng, nhanh chóng xác dựa chức phân quyền hệ thống cho người sử dụng cấp tỉnh, huyện, xã - Cho phép người sử dụng tạo sổ địa chính, sổ theo dõi biến động, sổ mục kê, sổ cấp GCN, xuất biểu thống kê, danh sách trường hợp đủ điều kiện cấp GCN dạng file (*.xls) cách linh hoạt dễ dàng góp phần phục vụ đắc lực công tác quản HSĐC b/ Nhược điểm: - Cài đặt ban đầu khó so với phần mềm trước phiên đòi hỏi quyền phần mềm sử dụng tự chưa lưu hành - Đòi hỏi hệ thống máy tính phải có cấu hình tương đối cao chương trình tích hợp liệu thuộc tính lẫn liệu khơng gian nên chạy nặng Khi đăng nhập phải chờ lâu để kết nối với hệ thống - Phân hệ QLĐĐ nâng cấp từ Quản đất đai 2.0 bước đầu vào thử nghiệm nên vận hành thực tế gặp phải số khó khăn + Khi nhập hồ khai đăng ký bị nhầm lẫn, thiếu sót người nhập trực tiếp sửa chữa lỗi mà phải ghi lại vào sổ sau đưa sở cho người có đủ thẩm quyền chỉnh sửa + Một số chỗ thiết kế chưa phù hợp, đặt chưa chỗ thiếu, làm cho người sử dụng gặp lung túng thao tác + Một số văn giấy tờ liên quan thực tế khơng có danh sách văn kèm theo phần mềm Ví dụ: Phần scan hình ảnh kèm theo có nhiều danh mục có thay đổi thêm so với danh sách có phần mềm + Trong form chỉnh sử thông tin đất nhập thông tin đo đạc hay báo lỗi II.3.2 So sánh Phân hệ quản đất đai với phần mềm khác - Phân hệ QLĐĐ, Vilis Famis - Caddb phần mềm xây dựng, thiết kế để phục vụ công tác quản đất đai Nhà nước Cả có giao diện tiếng Việt đơn giản, dễ hiểu có tính mở - Phương pháp thủ công: Trước công nghệ thông tin chưa phát triển, công tác quản đất đai gặp nhiều khó khăn việc xử lưu trữ hồ Tất liệu chủ yếu lưu trữ giấy tờ sổ sách Hồ xử tay nhiều thời gian mà công việc tồn đọng ngày nhiều Và thực tế đặt đòi hỏi phải có phần mềm đại thay phương pháp thủ công giải khối lượng công việc lớn thời gian ngắn   Trang 55 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành - Famis – Caddb: Ra đời trước nên số quy trình khơng phù hợp với quy định ban hành Bộ Tài nguyên Môi trường Do hệ quản trị CSDL HSĐC Caddb viết hệ quản trị CSDL Foxpro nên thường bị lỗi q trình nhập liệu, khó bảo quản lưu trữ Dữ liệu thông tin nhập vào chưa kiểm sốt chặt chẽ có lỗi chương trình khơng báo lỗi Trong quản biến động đất đai Caddb không tạo sổ theo dõi biến động đất đai khó khăn cho việc tra cứu lịch sử, nguồn gốc đất Do quản độc lập thông tin đồ Famis hệ thống hồ sổ Caddb nên phân quyền cho User Tuy nhiên Famis chạy Microstation nên khả xử đồ tiện lợi Phân hệ QLĐĐ Vilis Famis có khả tự động tìm sửa lỗi tạo vùng cách nhanh chóng mà Phân hệ QLĐĐ Vilis độc lập làm mà đòi hỏi phải chuyển qua Famis xử - Vilis: có hình giao diện thân thiện với người sử dụng, đặc biệt cán địa cấp sở, font chữ tiếng Việt rõ ràng dễ hiểu Các công cụ bổ sung tạo cho người sử dụng giao tiếp nhanh chóng dễ dàng với hệ thống Sau thao tác thực có thơng báo thể tình trạng liệu Có khả tra cứu thơng tin đa dạng với nhiều modul tra cứu cho kết nhanh chóng xác Khả bảo mật cao đảm bảo an toàn cho hệ thống CSDL Tuy nhiên bên cạnh Vilis tồn số hạn chế như: gặp nhiều khó khăn q trình cài đặt Dữ liệu đầu vào phải chuẩn hóa theo khuôn dạng Vilis, tốn nhiều thời gian nhân lực Thường gặp lỗi trình vận hành sử dụng buộc phải thoát nhập lại - Phân Hệ QLĐĐ: nâng cấp từ phần mềm Quản đất đai 2.0 trung tâm Kỹ Thuật Địa Chính Đồng Nai viết thời gian vào thử nghiệm Các chức phân hệ QLĐĐ tương đồng với Vilis thiết kế đơn giản phù hợp với thực tế quản đất đai địa phương Có cải tiến lớn: nhiều người làm việc, khai thác liệu đơn vị hành hoạt động theo chế khách chủ, liệu quản máy chủ Có khả tích hợp liệu đồ liệu thuộc tính vào CSDL, tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau, dễ dàng liên kết chuyển đổi qua lại Có hệ thống tra cứu hồn chỉnh, với nhiều hình thức tra cứu theo nhiều tiêu chí tìm kiếm khác như: tra cứu thông tin đất, chủ sử dụng, GCN, hồ sơ, lịch sử đất linh hoạt xác Có khả tạo in loại sổ sách, báo cáo, biểu thống tổng hợp nhanh chóng, dễ dàng Mỗi người sử dụng phải cấp quyền sử dụng người quản trị hệ thống nên tính bảo mật cao tạo nên chặt chẽ quản thông tin II.3.3 Đánh giá hiệu Phân hệ quản đất đai a Hiệu kinh tế:  Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí: Việc ứng dụng phần mềm Phân hệ QLĐĐ quản nhà nước đất đai giảm bớt khối lượng công việc, rút   Trang 56 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành ngắn nhiều thời gian, tạo điều kiện cho công tác quản nhanh chóng chặt chẽ xác Nâng cao hiệu quản nhà nước đất đai  Tăng tính cơng hiệu hệ thống: Thuế đất nguồn thu quan trọng ngân sách nhà nước, tạo công hiệu thu thuế đất tức tạo công việc hưởng lợi ích từ nguồn tài nguyên đất đai mang lại thơng qua chương trình, dự án nhà nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội Phân hệ QLĐĐ xử thông tin đất đai tốt, cung cấp sở liệu đồng bộ, thống xác đất đai tốt cho ngành thuế việc xác định giá trị đất đai để tính thuế cách hợp quy định  Thu hút đầu tư nước vào đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế nước: Với hệ thống thơng tin đất đai tồn diện, chặt chẽ, xác chế sách thủ tục hành đơn giản quản đất đai hợp khuyến khích nhà đầu tư tăng cường nguồn vốn đầu tư vào đất đai ngành liên quan đến đất đai… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước  Quy hoạch quản tốt sở hạ tầng: Một hệ thống HSĐC thơng tin đất đai tồn diện, thống cập nhật thường xuyên cho phép quan quản lập kế hoạch tiến hành triển khai việc phát triển sở hạ tầng cách đồng với chi phí thấp đạt hiệu cao có tác động tích cực đến cộng đồng xã hội b Hiệu mặt xã hội  Phân rõ trách nhiệm cán bộ: Để đảm bảo cơng tác quản mang tính chun mơn, chun nghiệp cao cần phân rõ trách nhiệm cho cán quản giúp công tác quản chặt chẽ, hiệu cao truy cứu trách nhiệm xác cơng đoạn quản lý, xử liệu  Tính bảo mật cao tạo niềm tin cho người sử dụng đất: So với công tác quản đất đai thủ công trước ứng dụng phần mềm Phân hệ QLĐĐ có tính bảo mật thơng tin cao Vì người quản số quyền định người quản trị cung cấp, tất hoạt động họ theo dõi hệ thống tạo thơng thống q trình xử hồ sơ, dễ dàng truy cập cung cấp thông tin nhanh chóng, xác, độ tin cậy cao đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ cấp quản với người sử dụng đất  Giảm tranh chấp đất đai: Tranh chấp, khiếu nại đất đai vấn đề phức tạp, nan giải Khi phần mềm Phân hệ QLĐĐ cung cấp liệu có hệ thống thơng tin đất đai cơng khai, tồn diện, xác, rõ ràng, dễ dàng tiếp cận nên góp phần giảm bớt tranh chấp đất đai chủ sử dụng đất  Đảm bảo quyền nghĩa vụ hợp pháp chủ sử dụng: Đất đai ngày khan hiếm, giá trị ngày tăng dần, giá trị đất đai mang lại cho người sử dụng đất ngày tăng, giá trị xác định dựa vào đặc điểm mà sở liệu phần mềm xây dựng quản Vì để đảm bảo quyền nghĩa vụ hợp pháp người sử dụng đất cần có chế sách quản với hệ thống thơng tin đất đai đại phần mềm Phân hệ QLĐĐ đáp ứng phần yêu cầu   Trang 57 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong thời đại bùng nổ công nghệ thơng tin tự động hóa để theo kịp tốc độ phát triển nước giới cơng nghệ thơng tin ngành mũi nhọn nhà nước ưu tiên trọng phát triển chiến lược dài hạn quốc gia Việc ứng dụng công nghệ tin học vào phục vụ công tác quản nhà nước đất đai không nhu cầu cấp thiết địa phương mà đòi hỏi khách quan quốc gia Đồng Nai tỉnh đầu công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản đất đai Và bước đầu đạt thành tựu định nghiên cứu ứng dụng thành công phần mềm Phân hệ QLĐĐ Phân hệ QLĐĐ gồm chức như: chuyển đổi liệu thuộc tính liệu đồ họa, quản danh mục, quản hồ sơ, chỉnh biến động, khai đăngđất đai, quản biến động, in sổ sách báo cáo…Qua trình nghiên cứu ứng dụng cho thấy phần mềm có nhiều ưu điểm vượt trội so với phần mềm trươc đây: độ bảo mật cao, quản liệu toàn diện, giao diện tiếng Việt thân thiện, thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng đối tượng đặc biệt vận hành ổn định Các nguyên tắc kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Tài Nguyên Môi Trường Phân hệ QLĐĐ đời yếu tố quan trọng để đại hóa nâng cao chất lượng cơng tác quản đất đai, phù hợp với tình hình quản đất đai địa phương Đề tài tập trung nghiên cứu Phân hệ QLĐĐ lĩnh vực khai đăng ký, cấp GCN QSDĐ quản HSĐC địa bàn thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Mặc dù Phân hệ QLĐĐ Đồng nai thời gian thử nghiệm chưa thật hoàn chỉnh, thường xuyên phải cập nhật chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện Tuy nhiên qua thời gian thực tập đề tài đạt kết sau: - Tham gia khai đăng ký cho 2.077 địa bàn thị trấn - Cập nhật chỉnh biến động cho 289 - Tạo sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai, sổ cấp GCN QSDĐ, biểu thống tổng hợp, danh sách công khai trường hợp đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ Kiến nghị Hiện phần mềm Phân hệ QLĐĐ thời gian vận hành thử nghiệm cho thấy phần mềm có ưu điểm vượt trội, đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với tình hình quản đất đai địa phương góp phần tích cực cơng tác cập nhật, quản thơng tin đất đai hình thành lên hệ thống thơng tin đất đai toàn diện, đồng thống địa bàn tồn tỉnh Bên cạnh ưu điểm số tồn cần khắc phục để phần mềm ngày hoàn thiện Cần thời gian vận hành thử nghiệm thực tế nhằm phát thiếu sót, chỗ chưa hợp để chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện   Trang 58 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành Nhiều khâu thiết kế chưa phù hợp nên xem xét để có thiết kế chặt chẽ cho phép đặt mặc định tránh thao tác lặp lặp lại thời gian Dữ liệu đầu vào mồi địa phương chưa đồng bộ, cần phải có khn dạng chuẩn định để chuyển đổi vào phần mềm đỡ tốn thời gian Đây phần mềm nên có nhiều cán chưa hiểu rõ hết nắm bắt phần làm việc gặp nhiều khó khăn Đề nghị Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Đồng Nai cần tổ chức thêm buổi tập huấn để họ nắm bắt chức phần mềm Từ tăng cường hiệu cơng việc Do máy móc thiết bị VPĐK QSDĐ sử dụng nhiều năm không phù hợp chạy phần mềm tích hợp liệu thuộc tính liệu đồ nặng cần trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho công việc cách hiệu   Trang 59 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Tin học ứng dụng, Ths Lê Ngọc Lãm, trường Đại học Nông Lâm Bài giảng Đăng ký Thống đất đai, Ths Ngô Minh Thụy, trường Đại học Nông Lâm Bài giảng Quản hành đất đai, Ths Lê Mộng Triết, trường Đại học Nông Lâm Bài giảng Cơ sở liệu, Ths Đặng Kiên Cường, trường Đại học Nông Lâm Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý, Ks Võ Thành Hưng, trường Đại học Nông Lâm Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học, Ks Nguyễn Ngọc Thiện, trường Đại học Nông Lâm Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm “Phân Hệ Quản Đất Đai”, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai Kế hoạch đăngđất đai, xét cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xây dựng liệu thuộc tính địa thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai Báo cáo số 52/BC–UBND ngày 15/08/2011 “Đánh giá tình hình thực Nghị đại hội Đảng thị trấn Gia Ray khóa II, Nhiệm kỳ 2005 – 2010 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 – 2015”, Ủy ban nhân dân thị trấn Gia Ray 10 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Bá Huân DH06QL, K32 Đại học nông lâm TPHCM   Trang 60 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành PHỤ LỤC Phụ lục UBND THỊ TRẤN GIA RAY PHỊNG TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HUYỆN XN LỘC Số:…234/UBH…/TT-TNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Xuân Lộc, ngày 20 tháng 07 năm 2011 TỜ TRÌNH V/v Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Căn luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành luật đất đai Phòng tài ngun mơi trường huyện Xn Lộc đề nghị UBND huyện Xuân Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho: Ông Dương Văn Sang Năm sinh 1966, CMND số: 164020879, cấp ngày: 10/07/2004, tại: Ninh Bình Địa thường trú: Khu phố 2, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Hiện sử dụng đất tại: Khu phố 2, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Vị trí đất thuộc số: 19 Tờ đồ số: 10 Diện tích: 465.9 m2 Trong đó: Được cấp giấy: 465.9 m2 Khơng cấp giấy: m2 Mục đích sử dụng: LNC - Trồng lâu năm Thời hạn sử dụng: - Đất trồng lâu năm: 50 năm Nguồn gốc sử dụng: Được nhà nước công nhận QSDĐ Gửi kèm theo tờ trình gồm giấy tờ khai phiếu thẩm định Kính trình UBND huyện Xn Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương TRƯỞNG PHÒNG   Trang 61 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ Phụ lục I/ Thành phần hồ gồm có loại giấy tờ sau: - Tờ đăng ký nhà ở-đất - Giấy CN.QSHN - Đơn xin cấp GCN QSDĐ - Bản vẽ trạng nhà - Tờ trình nguồn gốc đất - Các giấy tờ khai đất 1977-1981 - Hồ KTTĐ - Giấy cam kết gia tộc - Biên thỏa thuận ranh giới - Giấy khai tử - Hộ khẩu+CMND - Đơn xin thừa kế - Ý kiến xác định quy hoạch - Giấy ủy quyền nhà - Tờ trình - Các giấy tờ khác có - Đơn xin rút hồ - QĐ UBND huyện Nhơn Trạch - Biên xét duyệt xã II/ Nguồn gốc sử dụng đất: Khai hoang trước năm 1993 sử dụng ổn định III/ Đề nghị bổ sung cấp GCN QSDĐ Đề nghị cấp GCN theo đồ địa I/ Tên chủ sử dụng: Bà Tạ Thị Huệ Năm sinh 1952, CMND số: 270523857, cấp ngày: 28/10/1998 , tại: Đồng Nai Địa thường trú: Khu phố 5, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai II/ Thửa đất quyền sử dụng: Thửa đất số: 60 Tờ đồ số: 29 Địa đất: Khu phố 5, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Diện tích đất: 402.5 m2 Bằng chữ: Bốn trăm lẻ hai phẩy năm mét vuông III/ Tài sản gắn liền với đất: - Diện tích xây dựng chiếm đất 250 m2 - Diện tích sàn xây dựng 200 m2 - Kết cấu Gạch IV/ Ghi chú: Thửa đất trích địa Xuân Lộc, ngày 22 tháng 07 năm 2011   Trang 62 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành Phụ lục UBND THỊ TRẤN GIA RAY PHỊNG TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HUYỆN XN LỘC Số:…234/UBH…/TT-TNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Xuân Lộc, ngày 23 tháng 07 năm 2011 PHIẾU CHUYỂN Thơng tin địa để xác định nghĩa vụ tài Kính gửi: Chi cục thuế huyện Xuân Lộc Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Xuân Lộc thơng tin để xác định nghĩa vụ tài sau: I NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT: Bà Tạ Thị Huệ Năm sinh 1952, CMND số: 270523857, cấp ngày: 28/10/1998 , tại: Đồng Nai Địa thường trú: Khu phố 5, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai II THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẤT: Về đất: 1.1 Thửa đất số: .60 - Tờ đồ số: 29 1.2 Địa đất: Khu phố 5, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 1.3 Loại đường khu vực: Đường hẻm nhựa 1.4 Vị trí (1,2,3,4): Vị trí 1.5 Loại đất: ONT 1.6 Mục đích sử dụng đất: - 250 m2: Đất nông thôn - 152.5 m2 : Đất trồng lâu năm 1.7 Thời hạn sử dụng đất: a Ổn định lâu dài b Có thời hạn đến ngày - Đất nông thôn: Lâu dài - Đất trồng lâu năm: 15/10/2043 1.8 Diện tích đất để xác định nghĩa vụ tài chính: 250 m2(Theo định số 48/QĐ.UBND ngày 07/03/2006 chủ tịch UBND tỉnh Dồng Nai) a Đất nông thôn: - Trong hạn mức đất (nếu có): 250 m2 - Trên hạn mức đất (nếu có): b Đất đô thị:   Trang 63 Ngành: Quản đất đai SVTH: Nguyễn Tiến Thành - Diện tích sử dụng riêng: 250 m2 - Diện tích sử dụng chung: 1.9 Nguồn gốc sử dụng đất Cha mẹ để lại cho 1.10 Thời điểm sử dụng đất: Trước ngày 15/10/1993 1.11 Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo trường hợp: a 100% giá đất b 50% giá đất c 50% chênh lệch giá loại đất d Chênh lệch giá loại đất Về nhà: Kết cấu: Nhà bê tông lầu III NHỮNG GIẤY TỜ TRONG HỒ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH, GỒM: Đối tượng thuộc diện nộp miễn giảm: 1.1 Đơn đề nghị người sử dụng đất: 1.2 Xác nhận quan liên quan : 1.3 Tài liệu khác có liên quan ( giấy chứng nhận thương binh, giấy phép ưu đãi đầu tư) Đối tượng thuộc diện bồi thường: 1.1 Quyết định quan có thẩm quyền chi trả tiền bồi thường đất 1.2 Chứng từ toán tiền bồi thường Nơi nhận:   Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ (Ký tên, đóng dấu) Trang 64 ... nhập anguyen, bnguyen, cnguyen người có quyền định: - anguyen thực quyền: Tiếp nhận hồ sơ, Nhập đơn hồ sơ Trả hồ sơ cho dân - bnguyen thực quyền: Chỉnh lý biến động Kê khai sau chỉnh lý - cnguyen
- Xem thêm -

Xem thêm: “Ứng dụng phần mềm Phân hệ quản lý đất đai trong công tác kê khai đăng ký, cập nhật chỉnh lý biến động, quản lý hồ sơ địa chính tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”. , “Ứng dụng phần mềm Phân hệ quản lý đất đai trong công tác kê khai đăng ký, cập nhật chỉnh lý biến động, quản lý hồ sơ địa chính tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay